• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн
   Зараз на сайті: 54
   Наші гості: 53

   Користувачі: 
   - отсутствуют

   Пошукові системи на сайті: 


    Останні наші відвідувачі: 
   - отсутствуют  » » Перелік документації пришкільного літнього табору відпочинку  Перелік документації пришкільного літнього табору відпочинку
  • 2-06-2021, 18:06
  • 8 405
  • 0
  Перелік документації пришкільного 
  літнього табору відпочинку


  наказ про відкриття табору, 
  положення про дитячий табір, 
  штатний розпис, 
  посадові інструкції (начальника табору, заступника, педагога-організатора, вихователя, музичного та спортивного керівника), 
  Акт-дозвіл органів держсанепідслужби на відкриття табору,
  список дітей, 
  заяви батьків,
  книга наказів, 
  дані про медогляд працівників табору, 
  журнал з техніки безпеки (первинний інструктаж, цільові інструктажі),  
  журнал відвідування дітьми табору (по загонах),
  план роботи табору,
  путівки дня, 
  режим роботи, 
  меню, 
  медичні довідки дітей з інших навчальних закладів,
  інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників і вихованців табору,
  куточок з основ безпеки життєдіяльності та правил дорожнього руху,
  план евакуації на випадок пожежі в пришкільному таборі,
  звіт про роботу пришкільного табору (після закінчення зміни).

  ЗАТВЕРДЖУЮ:

  «___» травня 20..року

  ……………………………………………


  ______________ .  ПОЛОЖЕННЯ

  про табір з денним перебуванням «Росинка»

  на базі Добропільської ЗОШ І-ІІІ ступенів

  І. Загальні положення.

  1.     Табір з денним перебуванням на базі загальноосвітнього навчального закладу (далі - табір) є пришкільним закладом відпочинку.

  2.     Табір створено з метою реалізації права кожної дитини на повноцінний відпочинок, оздоровлення, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до її індивідуальних потреб.

  3.     Табір за режим роботи належить до таборів з денним перебуванням (не менше шести годин).

  4.     Табір розміщується в стаціонарних приміщеннях загальноосвітнього навчального закладу.

  5.     Засновником табору є відділ освіти Добропільської районної державної адміністрації.

  6.     Табір діє відповідно до законодавства України.

  ІІ. Організаційно-правові засади діяльності табору.

  1.     Табір діє на основі Положення, що затверджується директором школи.

  2.     Зарахування дитини до табору здійснюється відповідно до заяв батьків або осіб, які їх замінюють та медичної довідки (про стан здоров'я дитини, профілактичні щеплення та епідеміологічне оточення).

  3.     Відрахування дитини з табору здійснюється за заявою батьків або осіб, які їх замінюють. У разі систематичного порушення дитиною правил внутрішнього розпорядку або за наявності медичного висновку про стан здоров'я дитини, що унеможливлює її перебування в таборі, вона може бути відрахована згідно з наказом начальника табору.

  4.     У таборі створюються загони. Чисельність дітей у кожному загоні від 10 до 35 учнів.

  5.     У таборі діти перебувають під наглядом вихователів.

  6.     Виховну роботу в таборі здійснюють відповідно до плану, затвердженого керівником загальноосвітнього навчального закладу.

  7.     Зміст, форми і методи роботи в таборі обирають відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів, нахилів і здібностей дітей, з урахуванням їхнього віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я.

  ІІІ. Господарське утримання та фінансування.

  1.     Табір перебуває на балансі засновника.

  2.     Джерелами фінансування табору є кошти бюджету засновника.

  3.     Керівництво пришкільного табору контролює якість придбаних продуктів для харчування, здійснює санітарно - епідеміологічний нагляд.

  ІV. Кадрове забезпечення.

  1.     Підбір кадрів табору здійснює керівництво загальноосвітнього навчального закладу.

  2.     Кожен працівник табору повинен мати санітарну книжку, а також ознайомитися з умовами праці, Правилами внутрішнього розпорядку табору та своїми посадовими обов’язками.

  3.     Працівники табору повинні дотримуватися вимог трудової дисципліни та педагогічної етики, санітарних правил і норм, норм і вимог з охорони праці і техніки безпеки, пожежної й екологічної безпеки.

  4.     Штатний розпис табору встановлює засновник на підставі Типових штатних нормативів персоналу дитячих оздоровчих закладів і погоджують керівник загальноосвітнього навчального закладу та  голова профспілкового комітету.

  5.     Для працівників табору встановлюється п’ятиденний робочий тиждень.

  V. Охорона життя та здоров’я дітей.

  1.     Педагогічні працівники табору несуть персональну відповідальність за безпеку життя та здоров’я дітей, які відпочивають та оздоровлюються в таборі.

  2.     Педагогічні працівники проходять інструктаж з техніки безпеки.

  3.     Споруди і приміщення табору мають бути обладнані первинними засобами пожежогасіння.

  4.     Педагогічні працівники повинні ознайомитися з планами евакуації дітей на випадок пожежної та/або стихійного лиха.

  5.     Педагогічні працівники табору пропагують здоровий спосіб життя та забезпечують належні умови для повноцінного оздоровлення і відпочинку дітей, розвитку творчих здібностей, занять фізичною культурою, туризмом, природоохоронною та краєзнавчою роботою, суспільно корисною працею.
              Начальник табору  __________ Т.В.Булавіна  ПОГОДЖЕНО:                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ:

  «___» травня 20-- року                               «___» травня 20-- року

  Голова ПК школи                                            Директор Добропільської ЗОШ І-ІІІ ст.

  _____________ О.О.Турок                            ______________ С.В.Литовченко


  ПРАВИЛА

  ВНУТРІШНЬОГО РОЗПОРЯДКУ

  табору з денним перебуванням «Росинка»

  І. Загальні положення.

  1.     Засновником табору є відділ освіти Добропільської районної державної адміністрації.

  2.     У таборі трудова дисципліна ґрунтується на свідомому виконанні працівниками своїх посадових обов’язків. Дотримання трудової дисципліни є необхідною умовою ефективної організації праці.   Трудова дисципліна забезпечується методом переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників трудової дисципліни застосовують заходи дисциплінарного та громадського впливу.

  3.     Усі питання, пов’язані з дотриманням правил внутрішнього розпорядку, розв’язує начальник табору в межах наданих йому повноважень, а у випадку, передбачених законодавством  і цими правилами, спільно з профспілковим комітетом або за погодженням з ним.

  4.     Табір діє відповідно до законодавства України.

  ІІ. Працівники табору.

  1.     Працівниками табору є працівники загальноосвітнього навчального закладу.

  2.     Штатний розклад табору встановлює директор школи на підставі Типових штатних нормативів персоналу дитячих закладів відпочинку і погоджує з головою профспілкового комітету.

  3.     Для працівників табору встановлюється п’ятиденний робочий тиждень.

  4.     Підбір кадрів табору здійснює адміністрація загальноосвітнього навчального табору.

  5.     Працівники табору зобов’язані пройти медичний огляд та надати медичним працівникам табору санітарну книжку.

  ІІІ. Основні права та обов’язки працівників табору.

  1.     Працівники табору мають право:

  1.1.         Захищати професійну честь і гідність.

  1.2.         Відповідно до індивідуальних можливостей дітей, їхніх інтересів, нахилів і здібностей, віку, психофізичних особливостей і стану здоров'я вільно обирати форми, методи і засоби виховання.

  2.        Працівники табору зобов’язані:

  2.1.         Працювати сумлінно, дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, вимог трудової дисципліни та педагогічної етики.

  2.2.         Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені правилами та інструкціями.

  2.3.         В установлені строки проходити медичний огляд відповідно до законодавства.

  2.4.         Виконувати визначені посадовими інструкціями й затверджені в установленому порядку обов’язки.

  3.        Працівники табору повинні мати навички надання першої (долікарської)  медичної допомоги.

  ІV. Основні обов’язки адміністрації школи.

  1.      Директор школи зобов’язаний:

  1.1.         Забезпечити необхідні умови для роботи табору.

  1.2.         Розподілити між педагогічними працівниками робочі місця.

  1.3.         Своєчасно довести до відома педагогічних працівників графік їх роботи та режим дня.

  1.4.         Забезпечити виконання педагогічними працівниками техніки безпеки та виробничої санітарії, належне обладнання робочих місць; створити здорові та безпечні умови праці, необхідні для  виконання працівниками посадових обов’язків.

  1.5.         Дотримуватися законодавства, активно використовувати засоби щодо поліпшення трудової дисципліни.

  1.6.         Своєчасно подавати централізованій бухгалтерії районного управління освіти статистичну та фінансову звітність, а також необхідні відомості про роботу табору.

  V. Робочий час та його виконання.

  1.     Тривалість зміни в таборі становить 14 робочих днів.

  2.     Встановити такий час початку робочого дня: 8.00

  3.     Встановити час завершення робочого дня: 14.30

  4.     Встановити такий режим роботи табору:

  -         8.00 – 8.30 – прийом дітей;

  -         8.30 – 8.45 – ранкова зарядка;

  -         8.45 – 9.15 – сніданок;

  -         9.15 – 12.00 – культурно-масові заходи;

  -         12.00 – 12.30 – обід;

  -         12.30 – 13.45 – культурно-масові заходи;

  -         13.45 – 14.00 – підсумкова лінійка, повернення дітей додому.

  5.     Всім працівникам  табору розпочинати робочий день з ознайомлення з планом роботи.

  6.     Відволікати працівників табору від виконання посадових обов’язків у робочий час – заборонено.

  VІ. Заохочення за успіхи в роботі.

  1.     До працівників, які зразково виконують свої посадові обов’язки, можуть бути застосовані заохочення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу.

  VІІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни.

  1.     За порушення трудової дисципліни до працівника можуть бути застосовані стягнення, передбачені Правилами внутрішнього розпорядку загальноосвітнього навчального закладу.  АКТ

  прийомки табору відпочинкуз денним перебуванням «Росинка»

  Добропільської ЗОШ І-ІІІ ступенів

  20... рік


  Організація (найменування, адреса):

  Пришкільний табір відпочинку з денним перебуванням «Росинка» на базі Добропільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Добропільської районної ради, с.Добропілля, вул.Шкільна, 30

  Комісія у складі:

  в.о. начальника управління держпродспоживслужби в Добропільському районі Овчарова Володимира Олександровича, головного фахівця відділу державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства управління держпродспоживслужби Носова Миколи Олексійовича, головного спеціаліста, інспектора шкіл Карпової Олени Вікторівни, методиста з виховної роботи РМК Булатової Ольги Павлівни,  спеціаліста І категорії ЦБ Мороз Оксани Володимирівни, начальника групи централізованого господарського обслуговування Кравченка Миколи Васильовича, інженера з охорони праці групи централізованого господарського обслуговування Куліух Світлани Олександрівни, директора Добропільської ЗОШ І-ІІІ ступенів Литовченко Світлани Володимирівни  

  провела прийомку табору відпочинку.

  1.  Табір з денним перебуванням розташований (детальна адреса, віддаленість від залізниці, населеного пункту, лікарні):

  85032, Донецька область, Добропільський район, село Добропілля, вулиця Шкільна, 30, Добропільська ЗОШ І-ІІІ ступенів; сільська амбулаторія – віддаленість – 50 м.

  2.  Наявність під’їзних шляхів (шосе, ґрунтова дорога), їх стан і придатність для використання:

  Під’їзні шляхи  у задовільному стані і придатні для використання.

  3.  Табір з денним перебуванням стаціонарний або орендований, з якого року функціонує: стаціонарний, функціонує з 2011 р.___________

  4.  Табір з денним перебуванням літнього або цілорічного функціонування (необхідне підкреслити).

  5.  Розрахункова місткість табору з денним перебуванням (фактична),

  кількість змін: 30 дітей, І зміна.

  6.  Розміщення спальних приміщень у будівлях, корпусах (опалювальні, неопалювальні), наметах (необхідне підкреслити), їх кількість (кожного окремо): ___ - _____

  7.  Площа у кв.м на 1 дитину у спальні , кількість місць у спальній кімнаті: для молодших школярів, для старших школярів.

  Наявність і готовність до експлуатації основних і допоміжних приміщень спальних корпусів і приміщень культурно-масового призначення, відповідність їх складу і площі діючим нормам (кожного окремо): спальні приміщення, гардеробна, приміщення для чищення одягу і взуття, для зберігання валіз, приміщення денного перебування, кімната вихователів, вмивальні з ножними ваннами, вбиральні (окремо для хлопчиків і дівчаток), приміщення для роботи гуртків, клубні приміщення і т. ін.

  На час функціонування табору відпочинку наявні та готові до експлуатації приміщення культурно-масового призначення, актова зала, спортзал.

  8. Харчоблок: число місць у обідньому залі, площа на одне місце, відповідність їх нормам (так, ні): 90 місць у залі, відповідають нормам.

  Забезпеченість обідніх залів меблями з врахуванням росту дітей у відповідності з діючими ГОСТами:

  Їдальня забезпечена меблями з урахуванням росту дітей у відповідності з діючими ГОСТами.

  9. Наявність встановлених нормами набору приміщень у залежності від типу і часу функціонування табору з денним перебуванням (перелік і площа кожного приміщення), готовність їх до експлуатації:

  Кімната культурно-масового призначення – 53,8 м.кв.

  Актова зала – 117,5 м.кв.

  Їдальня – 165,1 м.кв.

  Кімната техперсоналу – 8,2 м.кв.

  10. Приміщення медичного призначення (площа і склад, готовність до експлуатації): очікувана (наявність навісу), кабінет лікаря (наявність оглядової), кабінет зубного лікаря, процедурна, кімната медичної сестри, вбиральня з вмивальною у шлюзі, ізолятор (палата, число, площа), чисельність ліжок, наявність боксованих палат, підсобні приміщення (які, площа), їх обладнання: _____-____________________

  11. Наявність, готовність до експлуатації лазні, душових гігієнічних (число) ріжків, кабіни особистої гігієни дівчаток, пральні: _____-_______

  12. Наявність централізованих джерел водопостачання і каналізації; наявність підключення і постійної подачі холодної і гарячої води до всіх мийних ванн, раковин:

  Наявні централізовані джерела водопостачання і каналізації; наявне підключення постійної подачі холодної та гарячої води до ванн та раковин.

  13. Наявність електрокип’ятильника (так, ні): ____ні_________________

  14. Забезпеченість харчоблоку інвентарем, обладнанням, посудом:

  Їдальня забезпечена необхідним інвентарем, обладнанням, посудом у повному обсязі.

  15.  Готовність харчоблоку до експлуатації (так, ні): _____ так_________

  16.  Умови для зберігання продуктів (тих, що швидко псуються, сухих, овочів). Наявність холодильного обладнання і інших джерел холоду (холодильні камери, побутові холодильники, льодники), їх справність і температурний режим. Готовність їх до експлуатації.

  У їдальні наявне та готове до експлуатації холодильне обладнання. Температурний режим дотримано.

  17.  Забезпеченість нормованого рівня натурального і штучного освітлення приміщень: у спальнях, медичних, харчоблоці, культурно-масового призначення.

  Приміщення, відведені для роботи пришкільного табору відпочинку з денним перебуванням, забезпечені нормованим рівнем натурального і штучного освітлення.

  18.  Територія табору: загальна площа, площа на одну дитину, відповідність їх нормам (так, ні): 1,5 га, відповідає вимогам.

  Огородження (паркан і т. ін.) , (так, ні): __ні__

  Висота огородження: __-__.

  19.  Наявність водоймища і організація місць купання у відповідності з вимогами існуючих норм і санітарних правил. Наявність необхідного устаткування для місць купання, готовність їх до експлуатації: ____-_____

  20.  Загальнотабірна лінійка (так, ні): ________ так____________________

   Майданчик для вогнища (так, ні): _____________ні____________________

  21.  Споруди фізкультури і спорту, їх обладнання (перелік, кількість, розміри, відповідність встановленим нормам і санітарним правилам):

  На території табору відпочинку розташовані 2 спортивні майданчики, перевірені на надійність встановлення та закріплення спортивного інвентарю і нестандартного обладнання, які відповідають вимогам.

  22.  Наявність ігрових майданчиків, атракціонів, їх обладнання, готовність до експлуатації: ___-___

  23.  Куточок юного натураліста, живий куточок: _____________ немає_____

  24.  Наявність обладнання майданчиків-географічної, астрономічної:

  ______немає_____________________________________________________

  25.  Умови розміщення обслуговуючого персоналу:

  Обслуговуючий персонал має основне приміщення та приміщення для зберігання необхідного інвентарю. 

  26.  Забезпечення жорстким інвентарем, м’яким інвентарем (кількість змін білизни). Забезпеченість для роботи гуртків (яким, кількість):

  На час функціонування табору відпочинку забезпеченість жорстким інвентарем, м’яким інвентарем в повному обсязі.

  27.  Укомплектованість штату (кількість): вихователів, адміністративно-господарчого та обслуговуючого персоналу:

  Штат укомплектовано: начальник табору, 13 вихователів, двірник та 2 прибиральника.

  28.  Наявність домовленості про вивіз харчових відходів, сміття, очищення вигрібів: на території табору відпочинку встановлено 2 баки для сміття; по мірі накопичення відходів, сміття вивозиться трактором ТОВ «Перспектива».

  29.  Виконання плану-завдання (якість):

  План-завдання виконано на належному рівні у повному обсязі.

  30.  Висновки комісії:

  Комісія дійшла висновку, що усі необхідні заходи щодо утримання, змісту та організації діяльності пришкільного табору відпочинку з денним перебуванням «Росинка» Добропільської ЗОШ І-ІІІ ступенів виконано на належному рівні.

  Експлуатацію пришкільного табору відпочинку дозволено з 01.06.2017 р.  В.о. начальника управління

  держпродспоживслужби                                  _____________   В.О. Овчаров

  в Добропільському районі


  головний фахівець відділу

  державного нагляду за

  дотриманням санітарного                                 _____________  М.О. Носов

  законодавства управління

  держпродспоживслужби


  головний спеціаліст, інспектор шкіл               _____________ О.В. Карпова


  методист з виховної роботи РМК                     _____________ О.П. Булатова


  спеціаліста І категорії ЦБ                                     _____________ О.В. Мороз


  начальник групи централізованого

  господарського обслуговування                       _____________ М.В. Кравченко


  інженер з охорони праці групи

  централізованого господарського

  обслуговування                                                      _____________ С.О. Куліух


  директор Добропільської

  ЗОШ І-ІІІ ступенів                                                    ____________ С.В. Литовченко   Заходи

  щодо улаштування, утримання та організації діяльності

  табору з денним перебуванням «Росинка»

  Добропільської ЗОШ І-ІІІ ступенів

  влітку 20-- року

   № з/п

  Заходи

  Термін виконання

  Відповідальні

  1

  Провести огляд  території подвір’я школи на наявність ядовитих трав, кущів, грибів. 

  До … р.

  Завгосп школи Агеєва В.І.

  2

  Підготувати фізкультурно-спортивне обладнання на спортивному майданчику  при школі.

  До …. р.

  Крамарев В.Г. Делендик Р.М.

  3

  Приміщення для табору відпочинку розмістити  в старій будівлі школи, передбачивши ігрову кімнату для роботи гуртків, кімнату для відпочинку, залу для спортивних ігор. Харчування дітей проводити на базі шкільної їдальні.

  До … р.


  Булавіна Т.В.

  Вихователі табору

  4

  Сприяти створенню умов для дотримання дітьми особистої гігієни.

  До … р.

  Булавіна Т.В.

  5

  Організувати питний режим за рахунок очищеної води фірми «Хазан», бутилюванням.

  Постійно

  Булавіна Т.В.


  6

  В їдальні провести ревізію холодильного і теплового обладнання, водопровідної та каналізаційної системи.

  До … р.

  Тодорова Н.І.

  Агеєва В.І.

  7

  Забезпечити табір з денним перебуванням   миючими засобами, деззасобами, медикаментами для надання першої медичної допомоги.

  До … р.

  Булавіна Т.В.

  Вихователі табору

  Агеєва В.І.

  8

  Провести механічне очищення з наступною дезінфекцією запасних ємностей.

  До … р.

  Тодорова Н.І.

  Агеєва В.І.

  9

  Для отримання дозволу на відкриття табору відпочинку дітей надати до управління держпродспоживслужби:

  -         акт відкриття табору відпочинку в 3-х екземплярах;

  -         примірне 2-тижневе меню з карточками-розкладками;

  -         договір з поставщиками продуктів харчування;

  -         наказ про відповідальних за проведення бракеражу готової продукції, дезрежиму, питного режиму, огляду території школи;

  -         акти готовності холодильного, теплового обладнання;

  -         акт готовності водопровідної, каналізаційної систем;

  -         акт про проведення механічного очищення запасних ємностей;

  -         акти про кількість столового посуду, миючих засобів, дезззасобів, медикаментів;

  -         штатний розклад працівників дитячого табору відпочинку з результатами медогляду;

  -         режим дня;

  -         посадові обов’язки працівників табору.

  До … р.

  Адміністрація школи


  Директор школи __________   Зразок заяви батьків


  Директору


  .

  _____________________________________

  _____________________________________

  (ПІБ батьків у родовому відмінку)

  Адреса: ______________________________

  _____________________________________

  Контактний телефон:  __________________
  Заява

              Прошу зарахувати мою (мого) доньку (сина) _________________________________________________, ученицю (учня) ___ класу  до пришкільного табору відпочинку з денним перебуванням  «Росинка»

  з  01 червня по 21 червня 20... року.

  Час перебування дитини в таборі з 8.00 год.  до 14 год.

  Довідка про стан здоров'я додається.


  Дата ___________________        Підпис ________________  ПОГОДЖЕНО:                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ:

  «___» травня 20 року                               «___» травня 20 року

  Голова ПК школи                                            Директор   План заходів

   з охорони праці  та безпеки життєдіяльності

  у пришкільному таборі відпочинку з денним перебуванням .......... у 20... році


  № п/п

  Назва заходу

  Дата проведення

  Відповідальні

  1

  Перевірка приміщень, в яких буде працювати пришкільний  табір відпочинку з денним перебуванням, з метою дотримання у них норм охорони праці та безпеки життєдіяльності

  Травень

  20…. року
  Комісія з охорони праці (акт огляду приміщень)

  2

  Проведення вступного та первинного інструктажів з працівниками табору

  Травень

  20… року

  Начальник табору

  3

  Перевірка засобів пожежогасіння, наявності планів евакуації, інформаційних матеріалів з безпеки життєдіяльності тощо

  Травень

  20… року

  Відповідальний за пожежну безпеку, начальник табору

  4

  Проведення вступного інструктажу з дітьми, які перебувають у таборі

  ……. р.

  Вихователі

  5

  Проведення первинного інструктажу з дітьми, які перебувають у таборі

  ……. р.

  Вихователі

  6

  Проведення цільових інструктажів з дітьми, які перебувають у таборі, перед проведенням розважальних програм, екскурсій, походів тощо

  Відповідно до плану заходів

  Вихователі

  7

  Проведення Дня безпеки життєдіяльності

  Відповідно до плану роботи табору

  Вихователі

  8

  Проведення позапланових інструктажів з працівниками

  Уразі необхідності

  Начальник табору

  9

  Проведення позапланових інструктажів з дітьми, які перебувають у таборі

  У разі необхідності

  Начальник табору, вихователі
  Директор школи __________   ЗАТВЕРДЖУЮ:

  Директор школи

  __________ 

  «___» травня 20…. р.
  ПЛАН

  заходів протипожежної безпеки

  у пришкільному таборі відпочинку дітей

  з денним перебуванням «Росинка»

  1.     Видати наказ про відкриття пришкільного табору відпочинку з денним перебуванням «Росинка», про призначення відповідальних за пожежну безпеку приміщень, відведених для табору відпочинку (до 26.05.2017р., адміністрація школи).

  2.     Провести інструктаж з питань пожежної безпеки згідно наказу № 368 МНС України (до 30.05.2017 р., адміністрація школи).

  3.     Провести нараду  з вихователями табору щодо організації профілактичних робіт з протипожежної безпеки (до 30.05.2017 р., адміністрація школи).

  4.     Організувати і провести з відпочиваючими дітьми години навчання правилам пожежної безпеки (1 раз на тиждень, вихователі).

  5.     Провести практичне відпрацювання правил евакуації на випадок пожежі чи іншої техногенної ситуації (1-2 рази, вихователі).

  6.     Систематично проводити  огляд приміщень на початку і в кінці робочого дня (щоденно, завгосп, начальник табору).

  7.     Перевіряти надійність виклику «101» (завгосп).


  Адміністрація школи

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  perelk-dokumentacyi-prishklnogo-taboru-vdpochinku-2021-rk.rar [309,51 Kb]
  (Придбали цей файл: 496)


  ПО ТЕМІ:


  Організація роботи з безпеки життєдіяльності літнього пришкільного табору.

  Документація пришкільного табору:

  Документація з охорони праці:

  Зразки посадових інструкцій:

  Зразки наказів:

  ***

  Веселий сценарій відкриття пришкільного табору.

  Пропоную сценарій для відкриття пришкільного табору. Учасники: двоє ведучих, дівчинка Веселка, учні 1-5 класів. свято розраховане на 40-45 хвилин. Якщо комусь сценарій стане в нагоді, з задоволенням поділюсь з вами цим сценарієм!

  Гарного вам літа!

  ***

  Урочиста лінійка відкриття пришкільного табору

  ***

  Сценарій першого дня роботи пришкільного табору.

  “Хай сонцю і квітам всміхаються діти”

  І. Організаційна робота.

  Прийом дітей в пришкільний табір

  ***

  План роботи  літнього англомовного табору.

  Пояснювальна записка:

  ***

  План-сітка. Робота пришкільного  літнього табору

  ***

  Розробка літнього заходу "Табір, день за днем"

  Наближаються літні канікули. Щоб дозвілля дітей було цікавим та змістовним пропоную вам добірку матеріалів для організації відпочинку в пришкільному таборі. Дітям подобається. Спробуйте. Гарного вам відпочинку!

  ***

  Програма виховної роботи пришкільного табору відпочинку.

  Хід заходу:

  ***

  Разробки стенду для пришкільного денного табору. 

  Оформлення куточку загону

  ***

  Урочисте свято закриття пришкільного літнього табору.Мета: організація культурного дозвілля дітей, які перебувають у літніх пришкільних закладах відпочинку
  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Початкові класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.