• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » Організація роботи з безпеки життєдіяльності літнього пришкільного табору. Зразки наказів  Організація роботи з безпеки життєдіяльності літнього пришкільного табору. Зразки наказів
  • 5-05-2019, 15:37
  • 14 435
  • 2
  Організація роботи з безпеки життєдіяльності літнього пришкільного табору.
  Документація пришкільного табору:
  Документація з охорони праці:
  Зразки посадових інструкцій:
  Зразки наказів:
  Посадова інструкція вихователя пришкільного табору:
  Посадова інструкція завідувача господарства дитячого оздоровчого закладу:
  Інструкція з охорони праці для робітників з обслуговування:
  Інструкція з охорони праці при проведенні спортивно-масових заходів:
  Посадова інструкція прибиральника приміщень пришкільного табору:
  Посадова інструкція кухаря дитячого оздоровчого закладу:
  Інструкція з охорони праці для працівників харчоблоку:
  Інструкція з охорони праці під час організації літнього оздоровчого табору:
  Інструкція з пожежної безпеки:
  Інструкція з охорони праці під час проведення екскурсії:

  Документація пришкільного табору:

  •  нормативні документи місцевих органів влади, управління освіти щодо організації літнього відпочинку школярів тощо;

  •  Положення про літній оздоровчий табір;

  • Книга наказів пришкільного табору, серед яких обов'язково є такі:

  — «Про організацію роботи шкільного оздоровчого табору»;

  — «Про розподіл дітей по загонах і закріплення вихователів за загонами»;

  —  «Про відповідальність співробітників пришкільного табору за життя і здоров'я дітей»;

  — «Про профілактичну роботу щодо запобігання дитячого травматизму»;

  — «Про протипожежну безпеку в пришкільному таборі»;

  • документи з питань профілактики травматизму та охорони здоров'я:

  — інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників і вихованців табору;

  куточок основ безпеки життєдіяльності та правил дорожнього руху;

   журнал реєстрації інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

  — інструкція про дії вихователів на випадок пожежі;

   план евакуації на випадок пожежі в пришкільному таборі;

   інструкція про поточні заходи (екскурсії, подорожі, походи тощо);

  • звіт про роботу пришкільного табору (по закінченню зміни).

                                       

  Документація з охорони праці

  1. Журнал інструктажу з охорони праці (записи ведуться відповідно до плану заходів у таборі).

  2.Посадові інструкції:

  • начальника табору;

  • вихователя;

  • інструктора з фізичної культури;

  • інших співробітників табору.

  3.Інструкції з охорони праці:

  • при проведенні екскурсії, прогулянок;

  • при проведенні масових заходів;

  • при перевезенні учнів, вихованців автомобільним транспортом.


  Зразки посадових інструкцій


  Посадова інструкція начальника пришкільного табору

  І. Загальні положення

  1.1. Начальник пришкільного табору (далі — начальник) призначається на посаду наказом директора навчального закладу.

  1.2. Начальнику підпорядковані всі працівники пришкільного табору.

  1.3.Кваліфікаційні вимоги до начальника:

  педагогічна освіта;

  стаж практичної роботи з дітьми і підлітками не менше трьох років.

  1.4. Начальник пришкільного табору несе адміні­стративну, дисциплінарну, матеріальну та кримінальну відповідальність у рамках чинного законодавства за допущені порушення в діяльності табору.

  1.5.Начальник у своїй діяльності керується Положенням про пришкільний оздоровчий табір (Статутом).

  II. Обов'язки

  Начальник зобов'язаний:

  2.1. Перед початком роботи пройти обов'язковий медичний огляд для підтвердження права працювати в дитячому оздоровчому закладі, належним чином оформити особисту санітарну книжку.

  2.2.Інструктувати працівників табору щодо різних напрямів їхньої роботи.

  2.3. Здійснювати перспективне планування діяльності закладу, оперативне керівництво.

  2.4. Проводити планову цілеспрямовану роботу з профілактики нещасних випадків і травматизму серед співробітників закладу, дітей та підлітків.

  2.5. Представляти заклад у відносинах із різними організаціями, органами й установами.

  2.6.Видавати накази по всіх напрямах діяльності закладу, контролювати їх виконання, підписувати всі розпорядницькі документи.

  2.7.Організовувати харчування дітей і співробітників.

  2.8.Забезпечувати виконання вимог документів, що регламентують роботу дитячих оздоровчих закладів.

  2.9.Забезпечувати безпечні умови праці для всіх категорій працівників закладу.

  2.10.Забезпечувати належні умови перебування дітей у закладі.

  2.11.Брати участь у плануванні виховної та оздо­ровчої діяльності закладу, контролювати хід реалізації намічених планів роботи.

  2.12.Вчасно готувати і направляти в різні організації необхідні для повноцінної діяльності закладу документи, накази, заявки, листи, договори тощо.

  2.13.Належним чином вести внутрішню документацію закладу.

  2.14. Організовувати проведення оздоровчих та інших процедур.

  2.15.Організовувати роботу всіх служб закладу, керувати та контролювати їх роботу.

  2.16.Брати участь у складанні меню дитячого пришкільного табору.

  2.17.Здійснювати контроль за дотриманням Правил внутрішнього розпорядку, режимних моментів, санітарно-гігієнічних правил і норм, норм і вимог з охорони праці та техніки безпеки, пожежної й екологічної безпеки.

  2.18.Забезпечувати право дітей на захист від будь- яких форм фізичного, морального та психічного впливу.

  2.19.Забезпечувати суворе дотримання санітарного режиму закладу.

  2.20.Виконувати інші обов'язки та доручення, що входять до його компетенції за розпорядженням відділу освіти.

  III. Права

  Начальник має право:

  3.1. Уносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності закладу, методів його роботи, роботи колективу, усунення наявних недоліків.

  3.2.Взаємодіяти зі співробітниками структурних підрозділів організації, власника закладу.

  3.3.Вимагати від усіх служб оздоровчого закладу документи й інформацію, що стосується їхньої діяльності.

  3.4.Залучати всіх працівників дитячого закладу до розв'язання завдань, покладених на колектив.

  3.5.Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

  IV. Відповідальність

  Начальник несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках чинного законодавства за:

  4.1. Збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності й недоторканності дітей, які знаходяться в дитячому оздоровчому закладі в межах своїх по­садових обов'язків.

  4.2.Недбале ставлення до виконання своїх посадових обов'язків.

  4.3.Результати оздоровчої та виховної діяльності табору.

  4.4.Достовірність і правильність ведення документації.

  4.5.Дотримання санітарних правил і норм, норм і вимог з охорони праці й техніки безпеки, пожежної й екологічної безпеки.

  4.6.Організацію медичного обслуговування.

  4.7.Організацію харчування.

  4.8.Порушення Правил внутрішнього розпорядку, посадової інструкції.

  4.9.Поведінку, несумісну з поняттями педагогічної етики.


  Посадова інструкція вихователя пришкільного табору

  І. Загальні положення

  1.1.Вихователь дитячого пришкільного табору (далі — вихователь) призначається на посаду директором загальноосвітнього навчального закладу.

  1.2.Кваліфікаційні вимоги до вихователя:

  педагогічна освіта;

  •  стаж практичної роботи з дітьми і підлітками не менше одного року.

  1.3.Вихователь є підлеглим начальника табору.

  1.4. У своїй діяльності вихователь керується Положенням про дитячий оздоровчий заклад (Статутом), законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздо­ровчих закладів, методичними й інструктивними матеріалами вищих за рангом органів, а також цією інструкцією.

  1.5. Вихователь є матеріально відповідальною особою.

  1.6.Відповідно до Правил внутрішнього розпо­рядку пришкільного табору, вихователь зобов'язаний постійно знаходитися на території й залишати її лише з дозволу начальника закладу.

  II. Обов'язки

  Вихователь зобов'язаний:

  2.1. Перед початком роботи пройти обов'язковий медичний огляд, належним чином оформити особисту санітарну книжку і здати її начальнику пришкільного табору. Пройти обов'язковий інструктаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх функціональних обов'язків.

  2.2.Дотримуватися вимог Положення (Статуту) пришкільного табору, Правил внутрішнього розпорядку.

  2.3.Проводити цілеспрямовану роботу із профілактики дитячого травматизму і нещасних випадків.

  2.4.Проводити цілеспрямовану роботу з профілактики правопорушень серед дітей і підлітків.

  2.5.Не допускати покидання дітьми території закладу, місця, проведення заходів без дозволу вихователів табору.

  2.6.Організувати корисну діяльність довіреного йому колективу дітей протягом оздоровчої зміни.

  2.7.Сприяти організації змістовного відпочинку та дозвілля дітей і підлітків.

  2.8.Брати разом із загоном участь у масових, спортивно-оздоровчих заходах табору, залучати дітей до їх підготовки і проведення.

  2.9.Разом з органами дитячого самоврядування планувати діяльність колективу (загону) на зміну, відповідати за результати виконання планів.

  2.10.Здійснювати щоденне планування діяльності загону, відповідати за результати і виконання плану.

  2.11.Брати участь у плануванні виховної й оздоров­чої роботи табору, у реалізації намічених планів роботи.

  2.12.Організовувати та проводити заходи в за­гонах.

  2.13.Інструктувати довірених йому дітей із Правил внутрішнього розпорядку закладу, правил техніки без­пеки, інших організаційно-нормативних документів.

  2.14.Уважно стежити за станом здоров'я дітей, вживати оперативних заходів для надання допомоги хворим, потерпілим.

  2.15.Разом з органами дитячого самоврядування оформляти загонове місце, організовувати випуск загонової стінгазети.

  2.16.Організовувати чергування в загоні, стежи­ти за санітарним станом ігрових кімнат, території, що прилягає.

  2.17.Контролювати дотримання норм видачі їжі на харчоблоці, стежити за процесом прийому їжі дітьми в їдальні.

  2.18.Організовувати проведення оздоровчих про­цедур.

  2.19.Брати участь у щоденних плануваннях роботи табору.

  2.20.Негайно доповідати начальнику про всі над­звичайні події в загоні.

  2.21.Контролювати дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм у загоні.

  2.22.Виконувати інші доручення й обов'язки, віднесені до його компетенції за розпорядженням адміністрації закладу.

  III. Права

  Вихователь має право:

  3.1.Надавати пропозиції з удосконалення системи виховної та оздоровчої роботи табору.

  3.2.Звертатися до керівництва закладу, профспілкового комітету з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і закладу.

  3.3.Знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих оздоровчих закладів, наказами начальника закладу, що стосуються ділянки виконуваної ним роботи, уносити відповідні пропозиції до них.

  3.4.Підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції.

  IV. Відповідальність

  Вихователь несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках чинного законодавства за:

  4.1.  Збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності та недоторканності дітей, які знаходяться в дитячому оздоровчому закладі в межах своїх посадових обов'язків.

  4.2.Недбале ставлення до виконання своїх посадових обов'язків.

  4.3.Результати виховної й оздоровчої роботи загону.

  4.4.Нещасні випадки серед дітей, випадки травматизму в разі встановлення його безпосередньої провини в рамках чинного законодавства.

  4.5.Недотримання трудової дисципліни, норм охорони праці і техніки безпеки, протипожежної й екологічної безпеки.

  4.6.Порушення Правил внутрішнього розпорядку, поведінку, несумісну з поняттям педагогічної етики.


  Посадова інструкція прибиральника приміщень пришкільного табору

  І. Загальні положення

  1.1.Прибиральник приміщень дитячого оздоровчого закладу (далі — прибиральник) призначається на посаду директором загальноосвітнього навчального закладу із числа повнолітніх осіб.

  1.2.Кваліфікаційні вимоги до прибиральника: короткочасний виробничий інструктаж без висування вимог до стажу роботи й освіти.

  1.3.Прибиральник у своїй діяльності керується Положенням про дитячий оздоровчий заклад (Статутом), законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих за­кладів, методичними й інструктивними матеріалами профспілкових органів, у тому числі обласної ради профспілок, а також цією інструкцією.

  1.4.Прибиральник структурно підлеглий начальнику табору, працює під його керівництвом.

  II. Обов'язки

  Прибиральник зобов'язаний:

  2.1.До початку роботи в дитячому оздоровчому закладі пройти обов'язковий медичний огляд, належним чином оформити особисту санітарну книжку і здати її начальнику пришкільного табору.

  2.2.Пройти обов'язковий інструктаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх функціональних обов'язків.

  2.3.Дотримуватися вимог Положення (Статуту) закладу, виконувати Правила внутрішнього розпорядку.

  2.4.Ознайомитися з цією інструкцією і строго її дотримуватися.

  2.5.Пройти обов'язковий інструктаж із дотримання санітарно-гігієнічних правил і норм у дитячому оздоровчому закладі.

  2.6.Двічі на день (уранці і в обід) робити вологе прибирання та санітарну обробку приміщень на закріпленій ділянці.

  2.7.Строго дотримуватися чинних санітарних пра­вил і норм, інструкції з техніки безпеки на робочому місці.

  2.8.Стежити за чистотою шибок і рам, дверей, панелей і плінтусів, обмітати павутину зі стін і стель, витирати пил.

  2.9.Двічі на день із використанням дозволених дезінфікуючих засобів робити обробку умивальників та унітазів.

  2.10.Працювати виключно в спецодязі, у разі необхідності використовувати захисні маски і гумові рукавички.

  2.11.Виконувати іншу роботу та доручення, що входять до його компетенції, за розпорядженням безпосереднього керівника.

  III.Права

  Прибиральник має право:

  3.1.Подавати пропозиції щодо вдосконалення системи роботи закладу.

  3.2.Звертатися до керівництва закладу з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і закладу в цілому.

  3.3.Знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих оздоровчих закладів, віднесених до його компетенції, уносити до них відповідні пропозиції.

  IV.Відповідальність

  Прибиральник несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну і кримінальну відповідальність за:

  4.1.Збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності та недоторканності дітей, які знаходяться в дитячому оздоровчому закладі, у межах своїх посадових обов'язків.

  4.2.Недбале ставлення до виконання покладених на нього обов'язків.


  Посадова інструкція завідувача господарства дитячого оздоровчого закладу

  І. Загальні положення

  1.1.Завідувач господарства дитячого оздоровчого закладу (надалі — завгосп) призначається на посаду і звільняється з посади наказом директора школи з подання начальника дитячого оздоровчого закладу (далі — заклад) з числа повнолітніх осіб.

  1.2.Кваліфікаційні вимоги завгоспа:

  середня технічна або вища освіта;

  стаж роботи на аналогічних посадах більше одного року.

  1.3.У своїй діяльності завгосп керується Положенням про дитячий оздоровчий заклад (Статутом), затвердженим постановою профспілкового комі­тету, законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів, методичними й інструктив­ними матеріалами відповідних органів, а також цією інструкцією.

  1.4.Завгосп є матеріально відповідальною особою і несе матеріальну відповідальність за довірені матеріальні цінності.

  1.5.Завгосп структурно підлеглий начальнику закладу.

  1.6.3 урахуванням специфіки діяльності дитячого оздоровчого закладу і відповідно до Правил його внутрішнього розпорядку завгосп зобов'язаний постійно знаходитися на території дитячого оздоровчого закладу й залишати її лише з дозволу начальника дитячого оздоровчого закладу.

  II. Обов'язки

  Завгосп зобов'язаний:

  2.1.До початку роботи в закладі пройти обов'язкове медичне обстеження на право роботи в ньому, належним чином оформити особисту санітарну книжку і здати її лікарю закладу.

  2.2.Пройти обов'язковий інструктаж в обсязі, необхідному для виконання покладених на нього обов'язків.

  2.3.Ознайомитися з цією інструкцією і строго дотримуватися її.

  2.4.Дотримуватися вимог Положення (Статуту) закладу, виконувати Правила внутрішнього розпорядку.

  2.5.Керувати роботами з підготовки закладу до прийому дітей перед кожною зміною.

  2.6.Організовувати поточний ремонт будинків, інвентарю, устаткування.

  2.7.Стежити за належним санітарним станом корпусів, їдальні, санвузлів.

  2.8.Уживати оперативних заходів для недопущення випадків травматизму серед дітей, підлітків, персоналу через несправність устаткування, будівель,' споруджень, механізмів, технічних засобів. Стежити за санітарним станом господарського двору, сміттєзбиральників, справністю систем водопостачання і каналізації, електричних мереж, телефонних ліній.

  2.9. Організувати обов'язковий інструктаж обслуговуючого персоналу з техніки безпеки на робочому місці, техніки протипожежної безпеки.

  2.10.Обладнати будівлі, споруди закладу необхідним протипожежним інвентарем відповідно до чинних нормативних документів, стежити за справністю пожежних кранів, протипожежних щитів; обладнати будівлі та споруди необхідними сигнальними знаками, планами евакуації на випадок пожежі чи стихійного лиха.

  2.11.Організувати роботу обслуговуючого персоналу відповідно до штатного розкладу.

  2.12.Брати участь у складанні заявки на придбання необхідного інвентарю, устаткування, приладів, мийних засобів, освітлювальних приладів тощо.

  2.13.Організовувати санітарну обробку приміщень закладу перед кожним заїздом дітей і відповідно до санітарних правил і норм.

  2.14.Робити своєчасні заявки на дезінфекцію приміщень закладу, харчоблоку, вивіз сміття та обробку вигрібних ям.

  2.15.Складати акти на списання зношеного інвентарю, устаткування тощо.

  2.16.Брати участь у складанні інструкцій із техніки безпеки на робочому місці для всіх категорій обслуговуючого персоналу.

  2.17.Вести табель обліку виходів обслуговуючого персоналу; виконувати інші обов'язки, що входять до його компетенції, за дорученням адміністрації закладу.

  III.Права

  Завгосп має право:

  3.1.Подавати пропозиції з удосконалення системи виховної й оздоровчої роботи закладу.

  3.2.Звертатися до керівництва закладу, проф­спілкового комітету з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і закладу.

  3.3.Знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих оздоровчих закладів, віднесених до його компетенції, уносити до них відповідні пропозиції.

  3.4.Вимагати від керівників служб закладу надання інформації та документів, необхідних для виконання своїх функціональних обов'язків.

  3.5.Підписувати і візувати документи в межах своєї компетенції.

  IV.Відповідальність

  Завгосп несе дисциплінарну, адміністративну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках чинного законодавства за:

  4.1.Збереження життя, здоров'я, повагу честі, гідності та недоторканності дітей, які знаходяться в дитячому оздоровчому закладі у межах своїх посадових обов'язків.

  4.2.Недбале ставлення до виконання своїх посадових обов'язків, недотримання трудової дисципліни, норм охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних правил і норм, норм протипожежної й екологічної безпеки.

  4.3.Зрив виробничого процесу у випадку встанов­лення його провини.

  4.4.Факти травматизму на робочому місці серед підлеглих працівників у випадку встановлення його провини.

  4.5.Дотримання вимог цієї інструкції, вимог законодавства.

  Посадова інструкція кухаря дитячого оздоровчого закладу

  І. Загальні положення

  1.1.Кухар дитячого пришкільного табору (далі — кухар) призначається на посаду директором навчального закладу.

  1.2.Кваліфікаційні вимоги до кухаря:

  • третій кваліфікаційний розряд;

  • спеціальна підготовка в обсязі індивідуально-бригадного навчання;

  • стаж практичної роботи на виробництві не менше п'яти років.

  1.3.Кухар є матеріально відповідальною особою.

  1.4.Кухар структурно підлеглий начальнику закладу.

  1.5.У своїй діяльності кухар керується Положенням про дитячий оздоровчий заклад (Статутом), затвердженим постановою профспілкового комітету, законами, нормативними актами державних органів, що регламентують діяльність дитячих оздоровчих закладів, санітарно-гігієнічними правилами і нормами, положеннями технологічних документів із профілю роботи, цією інструкцією.

  II. Обов'язки

  Кухар зобов'язаний:

  2.1.До початку роботи в дитячому оздоровчому закладі пройти обов'язковий медичний огляд на право роботи в ньому, належним чином оформити особисту санітарну книжку і здати її лікарю дитячого оздоровчого закладу.

  2.2.Пройти обов'язковий інструктаж в обсязі, необхідному для здійснення своїх функціональних обов'язків.

  2.3.Дотримуватися вимог Положення (Статуту) закладу.

  2.4.Ознайомитися з цією інструкцією і строго дотримуватися її.

  2.5.Дотримуватися точності виробничого процесу і технології приготування страв, їх оформлення та подачі.

  2.6.Забезпечувати повноту вкладення продуктів у каструлю і ваговий вихід порцій відповідно до меню-розкладки.

  2.7.Дотримуватися санітарних правил утримання виробничих приміщень і свого робочого місця.

  2.8.Дотримуватися санітарно-гігієнічних правил технологічного процесу приготування їжі.

  2.9.Нести матеріальну відповідальність за витрату продуктів харчування, посуду, тари, енергоресурсів і технологічного устаткування, води.

  2.10.Забезпечувати організацію роздачі страв і їх ваговий контроль.

  2.11.  Забезпечувати охорону матеріальних цінностей їдальні: кухонного і столового посуду, технологічного устаткування, меблів, м'якого інвентарю, спецодягу.

  2.12.Уживати заходів для організації безпеки життя і здоров'я дітей та підлітків, що знаходяться в дитячому оздоровчому закладі.

  2.13.Вчасно проходити медичний огляд, мати допуск до роботи в дитячому закладі.

  2.14.Дотримуватися Правил внутрішнього розпорядку, правил і норм охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних правил і норм.

  III.    Права

  Кухар має право:

  3.1.Подавати пропозиції щодо вдосконалення системи роботи закладу.

  3.2.Звертатися до керівництва закладу, профспілкового комітету з питаннями про захист своїх професійних інтересів, інтересів дітей і закладу.

  3.3.Знайомитися з проектами, рішеннями відповідних органів і організацій з питань діяльності дитячих оздоровчих закладів, віднесених до його компетенції, уносити до них відповідні пропозиції.

  IV.   Відповідальність

  Кухар несе адміністративну, дисциплінарну, матеріальну, кримінальну відповідальність у рамках чинного законодавства за:

  4.1.Недбале ставлення до виконання своїх посадових обов'язків.

  4.2.Зрив виробничого процесу при встановленні безпосередньої провини.

  4.3.Недостатню повноту, якість і своєчасність у досягненні результатів діяльності харчоблоку дитячого оздоровчого закладу.

  4.4.Відсутність умов для забезпечення безпеки дітей і підлітків. ж

  4.5.Порушення вимог Правил внутрішнього розпорядку.

  4.6.Недотримання норм з охорони праці і правил техніки безпеки, технології приготування, оформлення й видачі готових страв.

  4.7.Порушення санітарно-гігієнічних правил і норм, правил пожежної безпеки, виробничої санітарії.

  4.8.Недотримання трудової дисципліни.

  4.9.Неправильне ведення документації.

  4.10.  Охорону довірених матеріальних цінностей.

  4.11.  

  Інструкція з охорони праці для працівників харчоблоку

  І. Загальні положення

  1.1.До роботи допускаються особи, які пройшли навчання за спеціальністю, вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з охорони праці, пожежної безпеки.

  1.2.Працівники харчоблоку і кухар повинні пройти попередній медогляд, надалі — періодичні медогляди.

  II. Вимоги безпеки перед початком роботи

  2.1.Правильно вдягти спецодяг.

  2.2.Вийняти з кишень спецодягу гострі та зайві предмети.

  2.3.Оглянути робоче місце, прибрати всі непотрібні предмети.

  2.4.Перевірити справність кухонного інвентарю,

  обладнання.

  2.5.Перевірити наявність і надійність кріплень пристроїв заземлення (відсутність обривів, міцність контактів між корпусом апарата і проводом заземлення).

  2.6.Переконатись у справності захисних засобів, а також у правильності установки і надійності кріплень огорожі частин обладнання, що рухаються.

  2.7.Перевірити наявність дерев'яних решіток (гумових килимків) під ногами біля кухонного обладнання.

  2.8.Перевірити справність необхідних для роботи інструментів і пристроїв.

  2.9.Переконатися у відсутності оголених кінців електропроводів. Забороняється кріплення електропроводки на цвяхах.

  2.10.Перевірити нормальну роботу механічного обладнання, пускорегулювальну апаратуру. Робочі частини м'ясорубки, овочерізки змазати харчовим жиром, а деталі — харчовим маслом.

  2.11.  Перевірити наявність тяги в топці та димарях при експлуатації газових плит.

  III. Вимоги безпеки під час роботи

  3.1.Не працювати на незнайомому обладнанні.

  3.2.Забороняється:

  3.2.1. Замінювати змінні деталі кухонного обладнання, коли вал електродвигуна обертається.

  3.2.2.Під час роботи опускати руку у воронку м'ясорубки.

  3.2.3.Під час роботи механізму для нарізання овочів під час руху корпуса опускати руки в бункер чи поправляти овочі в ньому.

  3.2.4.Використовувати м'ясорубку для перемелювання твердих предметів (сухарі, перець, сухофрукти з кісточками).

  3.2.5.Знімати і встановлювати огорожі, поправляти ремені, ланцюги, приводи під час роботи.

  3.2.6.Класти на обладнання ганчірки, інвентар.

  3.2.7.Користуватися каструлями та іншим кухонним посудом, які мають деформоване дно.

  3.2.8.Працювати з ножем, що має люфт між лезом і ручкою, залишати ніж на харчах, що обробляються, пересуватися з ножем у руках, переносити виделки гострим кінцем уперед.

  3.2.9.Використовувати для сидіння випадкові предмети (ящики, бочки тощо).

  3.2.10.Переносити продукти харчування в несправній тарі.

  3.2.11.Вмикати електроконфорки на максимальну і середню потужність без загрузки.

  3.2.12.Переносити ноші, навантажені вище встановленої норми.

  3.2.13.Ставити посуд із гарячою їжею без установлених підставок на поверхні, менші за дно посуду, що ставиться.

  3.3.Кухар зобов'язаний:

  3.3.1.Утримувати своє робоче місце в чистоті, негайно прибирати з підлоги розсипані (розлиті) продукти.

  3.3.2.Вмикати обладнання в мережу сухими руками, вмикати й вимикати за допомогою кнопок «Пуск», «Стоп».

  3.3.3.Не залишати без нагляду обладнання, що працює.

  3.3.4. Попереджати про запуск обладнання та про переноску гарячої їжі працівників, які знаходяться поруч.

  3.3.5.Слідкувати, щоб ножі мали зручні ручки, під час перерви вкладати їх у чохли.

  3.3.6.Працювати на столах із заокругленими кутами, з рівною, без тріщин і вибоїн поверхнею.

  3.3.7. Відкривати тару спеціальними пристроями.

  3.3.8.Повідомляти керівнику про наявність напруги на корпусах машин, апаратів і т. д.

  3.4.Кухар, що працює біля плити, зобов'язаний:

  3.4.1.Відкривати кришку посуду на плиті з гарячою їжею обережно, рухом на себе.

  3.4.2.Пересувати посуд по поверхні плити обережно, без ривків і значних зусиль.

  3.4.3.Слідкувати за тим, щоб поставлені на плиту жири не спалахнули від високої температури.

  3.4.4. Заливати жир у жаровню (сковороду) до її вмикання.

  3.4.5.Класти в киплячий жир картоплю та інші овочі, не допускаючи попадання води.

  3.4.6.При перенесенні гарячої їжі не притуляти каструлю до себе.

  3.4.7.Сковорідку ставити і знімати спеціальними пристосуваннями з дерев'яною ручкою.

  3.4.8.Зупинити роботу при виявленні несправ­ностей манометра, улаштування автоматики та попередити про це свого безпосереднього керівника.

  IV.Вимоги безпеки після закінчення роботи

  Після закінчення роботи біля електроплити:

  4.1.Чистити і мити її лише при відключеному обладнанні, після охолодження, попередньо повісивши на пусковий механізм попереджувальну табличку «Не вмикати — працюють люди!».

  4.2.Не охолоджувати водою жарочну поверхню плити, сковороди, жаровні.

  4.3.Вимкнути газове та електричне обладнання.

  4.4.Увесь кухонний посуд, інвентар, інструмент розмістити по своїх місцях.

  V.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  5.1.При отриманні травми чи нещасному випадку негайно звернутися до лікаря, у разі необхідності викликати швидку допомогу за телефоном 103, до її прибуття надати потерпілому першу долікарську допомогу.

  5.2.У випадку виникнення пожежі викликати пожежну охорону за телефоном 101, повідомити адміністрацію, ужити заходів для ліквідації пожежі, використати первинні засоби пожежогасіння.

  5.3.У випадку виявлення запаху газу негайно викликати аварійну службу газового господарства за телефоном 104, повідомити адміністрацію.

  Інструкція з охорони праці для робітників з обслуговування

  І. Загальні положення

  1.1.До роботи робітником з обслуговування до­пускаються особи, які пройшли вступний інструктаж та інструктаж на робочому місці з охорони праці.

  1.2. Робітник з обслуговування та поточного ремонту будівель, споруд і обладнання (далі — робітник) приймається на роботу і звільняється з неї роботодавцем. На цю посаду можуть претендувати особи, що досягай 18-річного віку, мають відповідну підготовку чи досвід роботи.

  1.3.У своїй роботі робітник керується постановами місцевих органів влади з питань санітарії, благоустрою, зовнішнього вигляду та стану будівель;

  правилами санітарії та гігієни щодо утримання вулиць, приміщень тощо; правилами експлуатації обладнання, що обслуговуються; правилами безпе­ки під час виконання ремонтно-будівельних робіт; правилами й нормами охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, а також Статутом та Правилами внутрішнього і трудового розпорядку, цією інструкцією.

  1.4.Робітник повинен дотримуватися правил внутрішнього розпорядку. Не допускається перебування на робочому місці сторонніх осіб, вживання спиртних напоїв, паління, робота в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

  1.5.Виконувати можна лише доручену роботу.

  1.6.У процесі роботи можлива поява таких небезпечних виробничих факторів, при яких необхідно дотримуватися заходів безпеки: рух повітря, можлива поява електричної напруги на обладнанні, задирок на підлозі, гострі кути, падіння предметів.

  1.7.Спецодяг, який видається згідно з установленими нормами, утримувати в справному стані, відповідно до призначення.

  1.8.Необхідно замінювати спецодяг у разі його забруднення.

  1.9.  Перед вживанням їжі слід знімати спецодяг, мити руки водою з милом.

  1.10.При поганому самопочутті, пошкодженні шкіри у вигляді поранень, опіків звертатися до медпункту, невеликі пошкодження обробити антисептич­ним розчином і накласти пов'язку з бинта.

  1.11.Працівник має право відмовитися від до­рученої роботи, якщо склалася небезпечна ситуація для його життя чи здоров'я оточуючих людей.

  1.12.Особи, які порушили вимоги цієї інструкції, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

  II. Вимоги безпеки перед початком роботи

  2.1.Привести в порядок спецодяг.

  2.2.Виконувати роботу у встановленому відповідними органами одязі.

  2.3.Вийняти з кишені спецодягу гострі та зайві предмети.

  2.4.Підготувати робочий інвентар.

  III.  Вимоги безпеки під час роботи

  3.1. Підтримувати в належному стані будівлі і територію закладу.

  3.2. Підтримувати в робочому стані системи центрального опалення, водопостачання, каналізації, газо- і енергопостачання, теплопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря, водостоків та іншого обладнання, що забезпечує нормальну роботу закладу.

  3.3.Проводити поточні ремонтні роботи різного профілю.

  3.4.Не торкатися до відкритих і неохолоджених частин, що проводять струм, а також оголених дротів.

  3.5.При виявленні електричного струму на корпусах електрообладнання, трубопроводах припинити прибирання і негайно повідомити про це адміні­страцію.

  3.6.Не виконувати роботу, яку не було доручено. Не запускати в дію без відповідного дозволу машини й апарати.

  3.7.Провести сезонну підготовку будівель, споруд, обладнання, механізмів.

  3.8.Усувати їх пошкодження за заявками працівників.

  3.9.Здійснювати періодичний огляд технічного стану будівель, споруд, обладнання, механізмів, їх технічне обслуговування і поточний ремонт із ви­конанням усіх необхідних робіт (штукатурних, малярних, бетонних тощо) із застосуванням риштувань, підвісних та інших прийомних пристосувань.

  3.10.Здійснювати поточний ремонт і технічне обслуговування систем центрального опалення, водопостачання, каналізації, теплопостачання, венти­ляції, кондиціонування повітря, водостоків та іншого обладнання, механізмів, конструкцій із виконанням слюсарних, паяльних робіт.

  3.11.Проводити монтаж, демонтаж і поточний ремонт електричних мереж та електрообладнання з виконанням електротехнічних робіт.

  3.12.Дотримуватися технології виконання ремонтно-будівельних, слюсарних, електротехнічних і зварювальних робіт; правил експлуатації і утримання будівель, обладнання, механізмів, машин, споруд; правил техніки безпеки, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

  3.13.Вести облік витрат води, електроенергії та інших видів енергоносіїв на підставі показів відповідних приладів (лічильників).

  IV.Вимоги безпеки після закінчення роботи

  4.1.Прибрати свій робочий інвентар у встановлені для цього місця.

  4.2.Повідомити адміністрацію про виявлені не­доліки.

  V.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  5.1. При виникненні аварії або ситуації, яка може призвести до аварії, нещасного випадку, зупинити роботу обладнання, забезпечити обгородження небезпечної зони, попередити тих, хто працює поруч, про небезпеку і повідомити адміністрацію, до ліквідації аварії самостійно не приступати.

  5.2.У разі нещасного випадку надати першу допомогу потерпілому і вжити заходів із надання медичної допомоги.

  5.3.Інструкція з охорони праці під час спортивних ігор

  І. Загальні положення

  1.1.Відкриті спортивні майданчики для ігор повинні бути розміщені в спортивній зоні на відстані не менше як 10 м від навчальних корпусів.

  1.2.Спортивна зона пришкільної ділянки повинна мати огорожу по периметру висотою 0,5—0,8 м. Дозволяється як огорожу використовувати кущі з неотруйними і неколючими плодами.

  1.3.Обладнання на спортивних майданчиках (волейбольні стійки, металічні конструкції, баскетбольні щити, гандбольні, футбольні ворота) повинні бути надійно закріплені. Поверхня спортивних майданчиків має бути рівною, чистою, без сторонніх предметів. Не менше ніж на 2 м від спортивних майданчиків не повинно бути дерев, стовпів, парканів та інших предметів, що можуть спричинити травму.

  1.4.Спортивні майданчики не можна огороджувати канавами, дерев'яними чи цегляними брівками.

  II.Вимоги безпеки перед початком занять

  2.1.Перед початком занять перевірити поверхню майданчиків, щоб не було гострих предметів, розбитого скла.

  2.2.Перевірити надійність кріплення баскетбольних щитів, кілець, стійок. М'ячі повинні бути цілими, відповідати стандартам.

  2.3.Перевірити в учнів одяг, щоб він не сковував рухів і відповідав порі року та погодним умовам.

  2.4.Звернути увагу на самопочуття, стан здоров'я учнів

  III.Вимоги безпеки під час проведення занять

  3.1.На уроки приходити лише у м'якому взутті (без шипів). Забороняється одягати різноманітні прикраси (персні, сережки, значки). Нігті мають бути коротко обрізаними.

  3.2.Не можна передавати одночасно два (волейбольні, баскетбольні, гандбольні га футбольні) м'ячі, у тому числі тоді, коли учень відволікся (чекає передачу від іншого).

  IV.Вимоги безпеки після закінчення занять

  4.1.Перевірити самопочуття учнів.

  4.2.Зібрати спортінвентар.

  4.3.Вивести дітей зі спортивного залу (майданчика), вимкнути світло, провітрити приміщення. Забороняється вживати холодну воду, виходити розігрітими на вулицю.

  V.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  5.1. У разі отримання травми, погіршення само­почуття негайно повідомити вчителя.

  5.2.  Надати потерпілому першу медичну допомогу, повідомити лікаря, а в разі необхідності викликати швидку медичну допомогу за телефоном 103.

  5.3.  У випадку пожежі викликати пожежну службу за телефоном 101.


  Зразки інструкцій

  Інструкція з охорони праці під час організації літнього оздоровчого табору

  І. Загальні вимоги безпеки

  1.1.Керівники табору, вихователі несуть повну відповідальність за дотримання правил техніки безпеки та охорони життя учнів.

  1.2.Працівник, який за наказом по закладу працює в оздоровчому таборі, повинен пройти медичний огляд, інструктаж, проінструктувати дітей щодо правил безпеки, дотримання вимог охорони праці, запобігати небезпеці для дітей і для себе.

  1.3.Заборонено проводити прогулянки, екскурсії з дітьми поблизу будівельних майданчиків, під час грози, дощу, туману і в темний час доби.

  1.4.Вихователі постійно наглядають за дітьми, не залишаючи їх самих ні за яких обставин.

  II. Вимоги безпеки перед початком прогулянки, екскурсії, заходу

  2.1. Кількість учнів у групі для одночасної прогулянки має бути не більшою ніж 25 осіб. Перед початком і по закінченні екскурсії (прогулянки) відповідальний робить перекличку і відмічає присутніх.

  2.2.Вирушаючи на екскурсію з учнями, вихователь повинен мати при собі дорожню аптечку першої долікарської допомоги.

  2.3.Діти мають бути одягнені відповідно до погодних умов, не мати при собі предметів, які створюють небезпеку для них самих та оточуючих.

  III.  Вимоги безпеки під час екскурсій (прогу­лянок, заходів)

  3.1.Якщо для прогулянки використовується громадський транспорт, посадку необхідно здійснювати групами під керівництвом вихователів. Вихователь заходить і виходить із транспорту останнім.

  3.2.Під час прогулянок заборонено розпалювати багаття, щоб уникнути пожеж та опіків учнів.

  3.3.Під час прогулянок заборонено пити воду з відкритих водойм, ходити босоніж.

  3.4.Переходити вулиці, де рухаються автомобілі, слід організовано, лише в спеціальних місцях, використовуючи червоні прапорці для переходу групи.

  IV.Вимоги безпеки після закінчення прогулянки

  Після закінчення прогулянки вихователь, не покидаючи останнього місця прогулянки, перелічує дітей за списком, а після повернення до табору робить перекличку.

  V.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  У випадку аварійної ситуації вихователі виводять учнів у безпечне місце, а потерпілим надають першу долікарську допомогу.  Інструкція з пожежної безпеки

  І. Загальні вимоги

  1.1.Інструкція з пожежної безпеки визначає орга­нізаційні та технічні заходи з пожежної профілактики з метою недопущення розповсюдження пожежі на ви­падок її виникнення.

  1.2.Кожен працівник зобов'язаний знати і дотри­муватися правил пожежної безпеки, при виникненні пожежі — ужити всіх залежних від нього заходів для врятування людей і для її гасіння.

  1.3.Сходові клітки, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні постійно утримуватися вільними.

  1.4.У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно розставляти таким чином, щоб не загромаджувати виходів із кабінетів.

  1.5.У навчальних майстернях слід суворо дотримуватися протипожежного режиму. Приміщення повинні постійно утримуватися в чистоті.

  1.6.У майстернях не повинно бути запасу матеріалів із дерева більше ніж на один день.

  1.7.Увесь пожежний інвентар і обладнання необхідно утримувати у справному стані, розміщувати на видних місцях.

  1.8.На території навчального закладу не дозволяється розкладання вогнищ, спалювання сміття.

  1.9.У приміщеннях забороняється палити і розкидати недопалки та запалені сірники.

  II.Вимоги пожежної безпеки перед початком роботи

  2.1. Забороняється використовувати електроприлади з пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них легкозаймисті рідини, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

  2.2.Забороняється працювати на несправному обладнанні.

  2.3.Перед початком роботи на електрообладнанні необхідно перевірити наявність і надійність кріплення захисних засобів і з'єднання захисного заземлення, занулення, рятування й евакуації.

  III. Вимоги пожежної безпеки під час виконання робіт

  3.1.Слід виконувати лише ту роботу, з якої пройдено інструктаж. Передоручати свою роботу іншим особам забороняється.

  3.2.Забороняється використовувати пожежний інвентар і обладнання для господарських та інших потреб, не пов'язаних із пожежогасінням.

  3.3.Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

  • використовувати кабелі та дроти з пошкодженою ізоляцією або такою ізоляцією, що втратила захисні властивості;

  • залишати під напругою електричні дроти і кабелі з неізольованими кінцями;

  • переносити ввімкнені прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

  • залишати без нагляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

  • користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

  • зав'язувати і скручувати електропроводи;

  • застосовувати саморобні подовжувані, які не відповідають вимогам до переносних (пересувних) електропроводів;

  • використовувати побутові електронагрівальні прилади (праски, чайники, кип'ятильники тощо) без спеціальних підставок та в приміщеннях, де їх застосування не передбачене.

  3.4.Забороняється самостійно усувати несправності електромережі та електрообладнання.

  3.5.Зварювальні роботи під час ремонту системи опалювання, водопостачання, каналізації можуть проводитися тільки з дозволу директора закладу.

  Вимоги безпеки після закінчення роботи

  IV. Щоденно після закінчення занять у кабінетах, майстернях керівники гурткової роботи повинні уважно оглядати всі приміщення, що закриваються, вимикати електроприлади, освітлення, усувати виявлені недоліки.

  2.4.Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи.

  2.5.Після кожного заняття необхідно всі пожежо- та вибухонебезпечні речовини й матеріали винести з класів у спеціально відведені та обладнані для цього приміщення.

  III. Порядок дій у разі виникненні пожежі

  5.1.У разі виникнення пожежі дії працівників навчального закладу, залучених до її гасіння, мають бути спрямовані на створення безпеки людей, передусім дітей, їх евакуацію та рятування.

  5.2.Працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння чи тління різних матеріалів, підвищення температури в приміщенні тощо), зобов'язаний:

  •  негайно повідомити про це за телефоном 101 пожежну службу (при цьому слід чітко назвати адресу об'єкта, місце виникнення пожежі, а також свою посаду та прізвище);

  • задіяти систему повідомлення людей про пожежу;

  •  розпочати самому й залучати інших до евакуації людей із будівлі до безпечного місця згідно з планом евакуації;

  • сповістити про пожежу директора навчального закладу або його заступника.

  5.3.Директор закладу, його заступник, який прибув на місце пожежі, зобов'язаний:

  • повідомити пожежну охорону про виникнення пожежі;

  • у випадку загрози для життя людей негайно організувати їх рятування, використовуючи для цього всі наявні сили і засоби;

  •  організувати перевірку наявності всіх учасників навчально-виховного процесу, евакуйованих із будівлі, за списками і журналами ведення занять;

  •  виділити для зустрічі пожежних підрозділів особу, яка добре знає розміщення під'їзних шляхів і водних джерел;

  •  вивести з небезпечної зони всіх працівників та інших осіб, не зайнятих евакуацією людей і лік­відацією пожежі;

  • у разі необхідності викликати на місце пожежі медичну та інші служби;

  • припинити всі роботи, не пов'язані із заходами, спрямованими на ліквідацію пожежі;

  • організувати відключення мереж електро- і газопостачання, зупинку системи вентиляції та конди­ціювання повітря, здійснення інших заходів, які за­побігають поширенню пожежі;

  • організувати безпеку людей, які беруть участь в евакуації та гасінні пожежі, від можливих обвалів конструкцій, дії токсичних продуктів горіння і підвищених температур, ураження електрострумом тощо;

  •  інформувати керівника пожежного підрозділу про наявність людей у будівлі;

  • організувати евакуацію матеріальних цінностей із небезпечної зони, визначити місце їх складання і забезпечити в разі потреби їх охорону.

  5.4. Під час проведення евакуації та гасіння пожежі необхідно:

  • з урахуванням становища, що склалося, визначити найбезпечніші евакуаційні шляхи і виходи до безпечної зони в найкоротший термін;

  • керівникам гурткової роботи та іншим працівни­кам позашкільного закладу не можна залишати дітей без нагляду з моменту виявлення пожежі до її ліквідації;

  • евакуацію людей слід починати з приміщення, в якому виникла пожежа, і суміжних із ним приміщень, яким загрожує небезпека поширення вогню та продуктів горіння;

  • дітей молодшого віку і хворих слід евакуювати в першу чергу;

  • у зимовий час, на розсуд осіб, які здійснюють евакуацію, діти старших вікових груп можуть заздалегідь одягтися або взяти теплий одяг із собою, а дітей молодшого віку слід виводити або виносити, загорнувши в ковдри чи інші теплі речі;

  • ретельно перевірити всі приміщення, чи не залишились у небезпечній зоні діти, які могли заховатися під ліжками, партами, у шафах та в інших місцях;

  • виставити пости безпеки біля входів у будівлі, щоб діти та працівники не поверталися туди, де виникла пожежа;

  • при гасінні слід намагатися насамперед забезпе­чити сприятливі умови для безпечної евакуації людей;

  • слід утримуватися від відчинення вікон і дверей, а також від розбивання скла, щоб зменшити ймовірність поширення вогню і диму до суміжних приміщень;

  •  залишаючи приміщення чи будівлі, що постраждали від пожежі, необхідно зачинити всі двері і вікна.

  Інструкція з охорони праці під час проведення екскурсії

  І. Загальні вимоги безпеки

  1.1.Заздалегідь обирається такий об'єкт для екскурсії, де забезпечується повна безпека її прове­дення.

  1.2.Вихователі відповідають за дотримання правил техніки безпеки та охорону життя і здоров'я учнів.

  1.3.Керівники екскурсії повинні постійно наглядати за учнями.

  1.4.Забороняється проводити екскурсії під час дощу, туману і в темний час доби.

  II. Вимоги безпеки перед початком проведення екскурсії

  2.1.Перед початком екскурсії вихователі роблять перекличку і відмічають присутніх, знайомлять учнів із загальною характеристикою об'єкта екскурсії, маршрутом і правилами безпеки, яких необхідно дотримуватися під час її проведення.

  2.2.Кількість учнів, які одночасно беруть участь в екскурсії, не повинна перевищувати 25 осіб.

  2.3.Вирушаючи на екскурсію з учнями, вихователь повинен мати при собі дорожню аптечку першої долікарської допомоги.

  2.4. Допущені до екскурсії учні повинні бути відповідно одягнені, не мати при собі предметів, що створюють небезпеку для них самих та оточуючих.

  2.5.Вирушаючи на екскурсію з учнями, вихователь повинен інформувати дітей про місцеві отруйні рослини, тварин, плазунів, комах.

  III. Вимоги безпеки під час проведення екскурсії

  3.1. Другу перекличку і відмічання присутніх проводять після прибуття на місце екскурсії.

  3.2.Під час екскурсії забороняється розпалювати багаття, щоб уникнути пожежі та опіків учнів.

  3.3.Забороняється пити воду з відкритих водойм. Необхідно заздалегідь запропонувати взяти із собою питну воду в пляшках.

  3.4.Під час екскурсії учням забороняється знімати взуття і ходити босоніж.

  IV.Вимоги безпеки після закінчення екс­курсії

  4.1.Після закінчення екскурсії вихователі виводять учнів із місця її проведення та перевіряють їх наявність за списком.

  4.2.Після повернення до закладу вихователі ще раз перевіряють учнів за списком.

  V. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  5.1.У випадку аварійної ситуації на місці екскурсії вихователі виводять учнів у безпечне місце.

  5.2.  У разі нещасного випадку учнів виводять у безпечне місце, а потерпілому надають першу долікарську допомогу  Інструкція з охорони праці при проведенні спортивно-масових заходів

  І. Загальні положення

  1.1.Відповідальний за проведення спортивно-масових заходів (спортивних свят, змагань, конкурсів) дотримується гігієнічних норм і вимог з охорони праці, пожежної та електробезпеки.

  1.2.Заступник директора з виховної роботи і відповідальний за електро- і пожежну безпеку проводять інструктаж із відповідальними за проведення спортивно-масового заходу, черговими вчителями, класними керівниками, класоводами, а ті, у свою чергу, — з учнями про заходи пожежної безпеки і правила евакуації дітей з приміщень на випадок пожежі та правила поведінки учнів у залі та спортмайданчику.

  1.3.У приміщенні основних спортивних споруд (спортзал, тренажерний зал, тир) на видному місці повинні бути вивішені правила поведінки та техніки безпеки, план евакуації учнів на випадок пожежі або стихійного лиха.

  1.4.  На час проведення спортивно-масових заходів необхідно обов'язково організувати чергування членів добровільної пожежної дружини закладу, а приміщення забезпечити необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння.

  1.5.Приміщення, в яких проводяться спортивно-масові заходи, повинні мати не менше як два виходи назовні. Відстань від найвіддаленішої точки підлоги до дверей, що ведуть до евакуаційного виходу, не повинна перевищувати 27 м. Двері, призначені для евакуації, повинні відчинятися в напрямку виходу з приміщення. Спортивне обладнання майданчиків повинно бути надійно закріплене і відповідати вимогам безпеки.

  1.6.Кількість місць у спортивному залі під час проведення спортивно-масових заходів і змагань треба встановлювати з розрахунку 0,7—1 м2 на одного учня. Наповнювати зал понад установлену норму забороняється. Забороняється проводити спортивно-масові заходи та змагання в приміщеннях, спортивних майданчиках, які не відповідають цим нормам. Коридори, проходи і виходи з будівель, призначених для евакуації людей, повинні бути вільними. Двері з приміщень під час проведення спортивно-масових заходів забороняється замикати на замок або запори, які важко відкриваються.

  1.7.  Біля кожних дверей повинен невідлучно пере­бувати черговий із числа педагогів або учнів старших класів.


  II.Вимоги безпеки перед початком проведення спортивно-масових заходів

  Відповідальний за проведення спортивно-ма­сових заходів перед їх початком повинен ретельно оглянути спортивні майданчики, приміщення, запасні виходи, особисто переконатися в повній готовності їх у протипожежному аспекті та в забезпеченні приміщення первинними засобами пожежогасіння, перевірити справність електроапаратури, задіяної на масових заходах, надійність спортивного обладнання.

  III.Вимоги безпеки під час проведення спортивно-масових заходів

  Під час проведення спортивно-масових заходів з учнями повинні невідлучно перебувати класний керівник чи класовод. Вони зобов'язані стежити за точним виконанням правил безпеки під час проведення заходів. Необхідна також обов'язкова присутність медичного працівника для надання в разі потреби першої медичної допомоги.

  IV.Вимоги безпеки після закінчення спортивно-масових заходів

  4.1.Відключити від електромережі електроапаратуру.

  4.2.Класоводи і класні керівники організовують виведення школярів із приміщень.

  4.3.Вимкнути освітлення і закрити приміщення на ключ.

  V.Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  5.1. У випадку пожежі керівник заходу зобов'язаний:

  5.1.1.Негайно повідомити про пожежу в пожежну частину за телефоном 101.

  5.1.2.Ужити всіх залежних від нього заходів для евакуації дітей із приміщень (дітей молодшого шкільного віку евакуювати в першу чергу). Евакуацію треба починати з приміщення, де виникла пожежа, а також із приміщень, яким загрожує небезпека поширення пожежі.

  5.1.3.Направити евакуйованих дітей у безпечне місце.

  5.1.4.Одночасно негайно приступити до гасіння пожежі своїми силами й наявними в установі засобами пожежогасіння.

  5.1.5.Для зустрічі викликаної пожежної частини виділити особу, яка зможе чітко проінформувати начальника частини про те, чи всі діти евакуйовані з будівлі, яка горить або задимлена, і в яких приміщеннях ще залишилися люди.

  Інструкція про заходи протипожежної безпеки в навчальному закладі Із метою забезпечення пожежної безпеки в приміщенні навчального закладу за адресою___________ усі працівники, учні повинні керуватися цією інструкцією.

  Для недопущення виникнення пожежі та дотримання приміщень у належному протипожежному стані працівники та учні навчального закладу зобов'язані:

  1.Не захаращувати службові приміщення, коридори, місця загального користування, підходи до засобів протипожежного гасіння, шляхів евакуації.

  2.Підтримувати в належному стані електромережу, електроспоживачі (оргтехніку тощо).

  3.Знати місце розташування та вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння.

  Категорично забороняється:

  1.Використовувати побутові нагрівальні пристрої: електроплити, кип'ятильники тощо.

  2.Зберігати та використовувати в приміщеннях легкозаймисті рідини та матеріали.

  3.Користуватися тимчасовими електромережами.

  4.Палити на робочих місцях та в непристосованих для паління місцях.

  5.Користуватися в приміщеннях відкритим вогнем.

  Після закінчення роботи необхідно:

  1.Зачинити вікна, фрамуги.

  2.Вимкнути освітлення, оргтехніку та інші електроспоживачі шляхом від'єднання від розетки.

  3.Зачинити приміщення.

  Дії в разі виникнення пожежі:

  1.Негайно повідомити про пожежу за телефоном 101, указавши при цьому адресу пожежі та своє прізвище.

  2.  Терміново сповістити всіх працівників.

  3.Приступити до гасінні пожежі первинними засобами пожежогасіння і за потреби — до евакуації людей та матеріальних цінностей.

  4.По можливості відключити електричний струм.  Зразки наказів


  Наказ

  Про організацію і проведення відпочинку, 

  оздоровлення дітей у літньому таборі на 

  базі школи з «         »          20        р.

  по «_________ »_________ 20__ р.

  На підставі наказу відділу освіти від «    »20            р. №   «Про організацію

  та проведення відпочинку, оздоровлення дітей і зайнятості підлітків у період (зимових, літніх шкільних канікул)», наказу директора школи від «___ »

  ________ 20 р. №____ «Про організацію літнього табору»

  НАКАЗУЮ:

  1.Зарахувати в пришкільний табір, організований

  на базі школи, таких учнів:_______________ 

  (список учнів) згідно із заявами батьків.

  2.Розподілити обов'язки співробітників табору:

  2.1.___________________________________ 

  2.2.___________________________________ 

  2.3._______________________________ і т. д.

  3.Затвердити режим роботи табору (режим додається).

  4.Усім співробітникам табору вивчити режим роботи і неухильно його дотримуватися. Зміни в режимі роботи можливі лише з дозволу начальника табору.

  5.Затвердити план роботи табору з «_____ »   

  20_ р. по «_ »________ 20_ р.

  6.Складати акти щодо списання зайвих замовлених порцій на день відсутності дитини в таборі.

  7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  Начальник табору_____________________ 

  З наказом ознайомлені


  Наказ

  Про охорону життя і здоров'я дітей у літньому таборі

  З метою забезпечення збереження життя та охоро­ни здоров'я дітей, які відвідують пришкільний табір на базі _______________________ школи

  НАКАЗУЮ:

  1.  Призначити відповідальними за життя і здоров'я дітей, які відвідують пришкільний табір,             _____ (перелік усіх співробітників табору).

  2.Вихователям загонів:

  2.1.Скласти списки дітей загону із зазначенням точної адреси, домашнього телефону, робочих телефонів батьків.

  2.2.При груповому виході за межі табору проводити інструктаж із правил техніки безпеки з обов'язковим записом у журналі обліку інструктажів.

  2.3.Не допускати самовільного покидання дітьми території табору.

  2.4.У разі нещасного випадку негайно повідомити начальника табору, медсестру, батьків.

  3. Призначити відповідальним за протипожежну безпеку  .

  4.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  Начальник табору_________________ 

  З наказом ознайомлені


  Наказ

  Про тимчасове виконання обов'язків начальника табору

  У зв'язку з моєю відсутністю з причини__ 

  {дата, час з_ по___ )

  НАКАЗУЮ:

  Вважати тимчасово виконувачем обов'язків начальника табору   , поклавши на нього (неї)

  відповідальність за життя і здоров'я дітей.

  Начальник табору __________________     

  З наказом ознайомлені


  Наказ

  Про зміну складу учнів за списком, які відвідують літній табір

  Відповідно до заяви, що надійшла від батьків, НАКАЗУЮ:

  1. Відрахувати з табору___________ {ГИБ)

  з « »                         20_ р. з причини________ .

  {ПІ Б)

  2. Зарахувати в табір 3 «            »          20        р. із числа резерву.

  Директор ШКОЛИ 

  Начальник табору______________ 

  З наказом ознайомлені


  Наказ

  Про організацію екскурсій

  З метою________  , згідно з планом роботи

  табору, або

  У рамках підготовки до_________ . згідно з планом роботи табору, 

  НАКАЗУЮ:

  1. Провести екскурсію в _        

  {дата, час з__ по ) з учнями, які відвідують ____________________  , у складі:

  літній табір на базі школі № {список учнів).

  2. Призначити керівником групи__________, заступником керівника групи ____________, поклавши на них відповідальність за життя і здоров'я дітей.

  3. Керівнику групи________ ;

  3.1.Провести інструктаж з охорони праці з усіма провідниками групи і з дітьми, керуючись Інструкцією з охорони праці при проведенні прогулянок, туристичних походів, екскурсій, експедицій.

  3.2. У разі надзвичайної ситуації негайно по­відомити начальника табору, керівника освітнього закладу, батьків.

  4.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

  Начальник табору___________________ 

  З наказом ознайомлені
  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  organzacya-roboti-z-bezpeki-zhittyedyalnost-ltnogo-prishklnogo-taboru.rar [145,43 Kb]
  (Придбали цей файл: 891)

  ПО ТЕМІ:

  Організація роботи з безпеки життєдіяльності літнього пришкільного табору.

  Документація пришкільного табору:

  Документація з охорони праці:

  Зразки посадових інструкцій:

  Зразки наказів:

  ***

  Веселий сценарій відкриття пришкільного табору.

  Пропоную сценарій для відкриття пришкільного табору. Учасники: двоє ведучих, дівчинка Веселка, учні 1-5 класів. свято розраховане на 40-45 хвилин. Якщо комусь сценарій стане в нагоді, з задоволенням поділюсь з вами цим сценарієм!

  Гарного вам літа!

  ***

  Урочиста лінійка відкриття пришкільного табору

  ***

  Сценарій першого дня роботи пришкільного табору.

  “Хай сонцю і квітам всміхаються діти”

  І. Організаційна робота.

  Прийом дітей в пришкільний табір

  ***

  План роботи  літнього англомовного табору.

  Пояснювальна записка:

  ***

  План-сітка. Робота пришкільного  літнього табору

  ***

  Розробка літнього заходу "Табір, день за днем"

  Наближаються літні канікули. Щоб дозвілля дітей було цікавим та змістовним пропоную вам добірку матеріалів для організації відпочинку в пришкільному таборі. Дітям подобається. Спробуйте. Гарного вам відпочинку!

  ***

  Програма виховної роботи пришкільного табору відпочинку.

  Хід заходу:

  ***

  Разробки стенду для пришкільного денного табору. 

  Оформлення куточку загону

  ***

  Урочисте свято закриття пришкільного літнього табору.

  Мета: організація культурного дозвілля дітей, які перебувають у літніх пришкільних закладах відпочинку

  ***
  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Адміністрація школи / Метод-кабінет / Класним керівникам / Батьківський куточок / Нуш / На крилах успіху

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  6 мая 2019 19:12
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 0
  Дякую, дуже потрібна інформація. 
  6 мая 2019 20:48
  • Коментар написав: UrokOk
  • Реєстрація: 9.12.2018
  • Публікацій: 1 672
  • Коментарів: 189
  С удовольствием делимся хорошим и нужным материалом с вами Людмила. Заходите к нам всегда!  bowtie 
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.