• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн
   Зараз на сайті: 69
   Наші гості: 68

   Користувачі: 
   - отсутствуют

   Пошукові системи на сайті: 


    Останні наші відвідувачі: 

  Щорічний звіт директора школи
  • 11-05-2022, 14:43
  • 3 228
  • 0
  Щорічний звіт директора школи

  • Теми:


  • Управління школою


  • Перевірки навчальних закладів


  • Громадське самоврядування в ЗНЗ

  Цьогоріч, не дивлячись на війну, ви звітуватимете про виконану роботу. Звітування можна провести в актовому залі, а можні і онлайн. Дізнайтеся, що врахувати для виступу онлайн, як його побудувати і що допоможе зробити його вдалим. Про що звітує директор і за якою структурою — у статті


  Директор за підсумками навчального року, у червні-серпні, презентує звіт про роботу школу перед:

  • педагогічним колективом
  • батьківськими комітетами
  • радами
  • піклувальними радами.

  Навіщо звіт директора школи

  Звітування директора перед громадськістю запроваджене, щоби:


  мета

  завдання

  • забезпечувати прозорість, відкритість і демократичність управління закладами освіти
  • сприяти поєднанню державного та громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень
  • заохочувати громадськість впливати на процеси ухвалення та виконання відповідальних рішень у сфері управління освітніми закладами
  • втілювати колегіальну етику управлінської діяльності у закладах освіти

  Зауважте!

  Звітування відбувається:

  • за підсумками навчального року
  • на загальних зборах (конференції)
  • у червні-серпні

  Загальні збори (конференція) педколективу, батьківського комітету, рад навчального закладу і громадськість управі:

  • вносити зміни й корективи до регламенту щорічного звітування керівників навчальних закладів
  • ухвалювати рішення про форми голосування (таємне/відкрите)
  • визначати перелік питань, які заслуховуватимуть

  Презентація звіту директора школи

  Звітувати може не лише директор школи, а й поряд із ним — керівники структурних підрозділів:

  • заступник з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи
  • головний бухгалтер (бухгалтер)
  • завідувач господарства
  • завідувач їдальні.

  Кожна відповідальна особа представляє своє поле діяльності, докладно розкриваючи всі аспекти роботи навчального закладу протягом навчального року.

  Тож завчасно необхідно:

  • проаналізувати й узагальнити результати річної роботи
  • скласти орієнтовний перелік питань, які керівник представлятиме у звіті.

  Часто зібрану й узагальнену інформацію подають у вигляді таблиць та (або) презентацій.Щоб створити яскраву презентацію, почитайте статтю про інструменти інфографіки

  Порядок денний загальних зборів

  До проведення щорічного звіту складають порядок денний загальних зборів.

  Про дату проведення та порядок денний за два тижні сповіщають:

  • педагогічний колектив
  • членів батьківського комітету
  • раду закладу та піклувальну раду
  • батьків
  • представників інших органів громадського самоврядування.

  Напередодні звіту доречно визначити осіб, які відповідатимуть за:

  • підготовку приміщення, де проходитимуть загальні збори
  • зустріч гостей
  • підготовку обладнання та матеріалів (мультимедійне обладнання, канцтовари тощо)
  • оформлення стендів
  • проведення фото-, відеозйомки тощо.

  Хід щорічного звітування

  Для проведення загальних зборів обирають:

  голову

  секретаря

  • оголошує питання до розгляду за порядком денним
  • веде протокол засідання
  • запрошує до виступів осіб, які звітують
  • підраховує голоси за результатами голосування
  • спонукає до обговорення всіх присутніх

  підписують протокол

  За результатами звіту всі присутні на загальних зборах:

  • оцінюють діяльність директора школи шляхом таємного голосування
  • приймають рішення щодо морального та матеріального заохочення керівника закладу.

  Якщо

  Роботу директора школи визнано незадовільною, то присутні порушують клопотання перед органом управління освітою про невідповідність керівника займаній посаді

  ? Конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти

  Хто має звітувати

  Підбиття підсумків після звіту директора

  Рішення загальних зборів доводять до відома місцевого органу управління освітою не пізніше п’ятого дня з дати проведення.

  Складаючи план роботи навчального закладу на новий навчальний рік, враховуйте раціональні пропозиції, висловлені на загальних зборах.

  Щорічне звітування керівника навчального закладу дає змогу:

  • проаналізувати та виявити слабкі сторони у діяльності
  • вжити заходів задля поліпшення роботи навчального закладу у майбутньому.

  Орієнтовна структура
  щорічного звіту керівника навчального закладу

  1. Загальні відомості про навчальний заклад:

  повна назва навчального закладу
  форма власності
  юридична адреса навчального закладу
  мова виховання та навчання
  кількість класів, місць за проектом
  кількість учнів у навчальному закладі
  рух учнів протягом навчального року
  режим роботи навчального закладу.

  2. Матеріально-технічна база навчального закладу:

  облаштування приміщень та території навчального закладу
  відповідність приміщень та території навчального закладу санітарно-гігієнічним нормам
  поліпшення матеріально-технічної бази навчального закладу протягом навчального року
  проведення ремонтних робіт протягом навчального року
  дотримання правил охорони праці та безпеки життєдіяльності.

  3. Кадрове забезпечення навчального закладу:

  кількісний склад працівників навчального закладу (кількість штатних одиниць за штатним розписом, кількість фактично зайнятих посад, вакансії; кількість педагогічних працівників, обслуговувального персоналу; кількість педагогічних працівників за посадами)
  якісний склад педагогічних працівників (кількість педагогічних працівників за їх освітньо-кваліфікаційним рівнем, стажем роботи; наявністю кваліфікаційних категорій, педагогічних звань);
  проходження педагогічними працівниками курсів підвищення кваліфікації
  керівник навчального закладу (ПІБ, освіта, стаж педагогічної роботи, стаж роботи на посаді)
  заступники директора навчального закладу (ПІБ, освіта, стаж педагогічної роботи, стаж роботи на посаді).

  4. Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі:

  пріоритетні напрями роботи
  співпраця з територіальними медичними установами
  медичні огляди учнів
  система зміцнення здоров’я учнів
  оздоровчо-профілактична робота
  пропаганда здорового способу життя.

  5. Організація харчування учнів у навчальному закладі:

  назва організації, що постачає продукти харчування
  наявність і робочий стан технологічного та холодильного обладнання
  кадрове забезпечення харчоблоку (кількісний та якісний склад)
  кількість разів харчування
  забезпечення харчуванням учнів пільгових категорій
  наявність приписів санітарно-епідеміологічної служби, виконання цих приписів.

  6. Навчально-виховна робота у навчальному закладі:

  форми роботи з педагогічними працівниками
  робота з молодими спеціалістами
  підвищення фахового рівня педагогічних працівників
  використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень, інноваційних технологій під час проведення навчально-виховного процесу
  виявлення, вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного досвіду
  програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу
  використання новітніх технологій у роботі з учнями.

  7. Управлінська діяльність у навчальному закладі:

  вивчення стану навчально-виховного процесу, динаміки змін навчальних досягнень учнів, професійної компетентності педагогічних працівників.

  8. Робота з батьками та громадськістю у навчальному закладі:

  форми та види роботи з батьками
  дієвість роботи батьківських комітетів
  дієвість роботи піклувальної ради

  залучення батьків до участі у навчально-виховному процесі, проведення заходів у навчальному закладі

  форми взаємодії з різними установами, організаціями.

  ***

  Орієнтовна форма для внесення даних
  про кількість учнів та класів
  у навчальному закладі

  Загальноосвітня школа

  Усього у навчальному закладі

  Початкова школа

  Основна школа

  Старша школа

  1–4 класи

  5–7 класи

  8–11 (12) класи

  1–11 (12) класи

  К-сть класів

  К-сть учнів

  К-сть класів

  К-сть учнів

  К-сть класів

  К-сть учнів  Усього класів школи:

  Усього класів:

  Усього учнів школи:

  Усього учнів:

  Середня наповнюваність:

  Середня наповнюваність:


  Орієнтовна форма для внесення даних
  про рух учнів протягом навчального року

  Класи

  1

  2

  3

  4

  Усього

  5

  6

  7

  8

  9

  Усього

  10

  11

  12

  Усього

  Разом

  Кількість класів на паралелі

  Кількість учнів на початок нового навчального року

  Прибуло учнів

  Вибуло учнів

  Кількість учнів на кінець навчального року


  Орієнтовна форма для внесення даних
  про кількісний склад працівників

  Усього педагогічних працівників


  З них:


  учителів


  практичних психологів


  педагогів-організаторів


  керівників гуртків


  Усього обслуговувального персоналу


  Усього працівників


  З них працює за сумісництвом  Орієнтовна форма для внесення даних
  про якісний склад педагогічного колективу


  Освітньо-кваліфікаційний рівень

  Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання

  молодший спеціаліст

  бакалавр

  спеціаліст

  магістр

  спеціаліст

  спеціаліст другої категорії

  спеціаліст першої категорії

  спеціаліст вищої категорії

  старший учитель

  учитель-методист

  вихователь-методист

  практичний психолог — методист

  педагог-організатор — методист

  Кількість педагогічних працівників  Орієнтовна форма для внесення даних
  про вік членів педагогічного колективу


  Вік педагогічних працівників

  до 30 років

  31–40 років

  41–50 років

  51–55 років

  Більше 55 років

  Кількість педагогічних працівників  Орієнтовна форма для внесення даних
  про педагогічний стаж працівників


  Педагогічний стаж працівників

  до 3 років

  понад 3 роки

  понад 10 років

  понад 20 років

  понад 30 років

  понад 40 років

  понад 50 років

  Кількість педагогічних працівників  Завантажити повний документ:

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  schorchniy-zvt-direktora-shkoli.rar [296,62 Kb]
  (Придбали цей файл: 309)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Адміністрація школи / Метод-кабінет / Класним керівникам

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.