• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн
   Зараз на сайті: 67
   Наші гості: 66

   Користувачі: 
   - отсутствуют

   Пошукові системи на сайті: 


    Останні наші відвідувачі: 
   - отсутствуют

  Відео-уроки Математика 4 клас IІ семестр
  Відео-уроки Математика 4 клас IІ семестр. За підручником Листопад. Н.П
  Уроки для проведення онлайн на 2022-2023 навчальний рік
  Січень-червень.
  Всього у збірці 90 відео-уроків

  Урок 81. Сутність дії множення. Переставний і сполучний закони дії множення. Задача на використання дії множення.
  Урок 82. Розподільний закон дії множення стосовно додавання і віднімання. Множення на 0. Обчислення зручним способом.
  Урок 83. Множення багатоцифрового числа на одноцифрове. Залежність добутку від зміни одного із множників.
  Урок 84. Множення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку нулів у першому множнику.
  Урок 85. Множення багатоцифрового числа на розрядне, розрядного на одноцифрове число. Складання виразів та обчислення їх значень.
  Урок 86. Множення складених іменованих чисел, виражених в одиницях вартості, на одноцифрове число. Різні способи обчислення вартості.
  Урок 87. Множення складених іменованих чисел, виражених в одиницях довжини, на одноцифрове число. Розв’язування задачі на використання іменованих чисел, виражених в одиницях довжини.
  Урок 88. Множення складених іменованих чисел, виражених в одиницях маси, на одноцифрове число. Різні способи обчислення добутку.
  Урок 89. Узагальнення матеріалу з теми «Множення багатоцифрового числа на одноцифрове». Самостійна робота.
  Урок 90. Дія ділення. Компоненти дії ділення. Властивості дії ділення. Знаходження значень виразів.
  Урок 91. Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Розв’язування рівнянь.
  Урок 92. Ділення суми на число. Особливості ділення суми і різниці на число.
  Урок 93. Ділення добутку на число. Задачі на подвійне зведення до одиниці.
  Урок 94. Ділення числа на добуток. Усне ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Зручний спосіб ділення добутку на число.
  Урок 95. Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове. Визначення кількості цифр у частці. Перевірка множенням результату дії ділення. Складання рівнянь та їх розв’язування.
  Урок 96. Письмове ділення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку нулів у частці.
  Урок 97. Письмове ділення круглого багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку нулів у частці. Розв’язування задачі на використання поняття «Площа прямокутника».
  Урок 98. Залежність зміни частки від зміни діленого. Ділення складеного іменованого числа на одноцифрове. Складання задачі за таблицею.
  Урок 99. Повторення одиниць маси та довжини. Ділення складеного іменованого числа на одноцифрове.
  Урок 100. Узагальнення та систематизація знань з теми «Множення і ділення багатоцифрових чисел».
  Урок 101. Повторення вивченого з теми «Множення і ділення багатоцифрових чисел».
  Урок 102. Діагностувальна робота №5 з теми «Множення і ділення багатоцифрових чисел».
  Урок 103. Аналіз діагностувальної роботи. Робота над виправленням та попередженням помилок.
  Урок 104. Дроби. Пояснення про ціле. Запис та порівняння дробів .
  Урок 105. Знаходження дробу від числа. Розв`язування задач на знаходження дробу від числа.
  Урок 106. Знаходження числа за його дробом. Розв`язування складних рівнянь.
  Урок 107. Знаходження дробу від числа і числа за його дробом. Самостійна робота.
  Урок 108. Величини час і відстань. Величина швидкість. Одиниці швидкості. Знаходження швидкості.
  Урок 109. Знаходження відстані. Знаходження значення виразів. Розв’язування задач.
  Урок 110. Знаходження часу. Знаходження значення виразів. Розв’язування задач.
  Урок 111. Формули швидкості, відстані, часу. Обчислення значення виразу. Розв’язування задач.
  Урок 112. Узагальнення та систематизація знань з теми «Дроби. Швидкість». Самостійна робота.
  Урок 113. Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні. Задача на використання множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні.
  Урок 114. Ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні. Задачі на знаходження швидкості.
  Урок 115. Задачі на зустрічний рух. Розв`язування складних рівнянь.
  Урок 116. Ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні. Задачі на зустрічний рух. Діаграми.
  Урок 117. Ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні. Знаходження значень числових виразів.
  Урок 118. Складені задачі на знаходження швидкості. Розв`язування рівнянь.
  Урок 119. Повторення вивченого з теми «Множення і ділення багатоцифрових чисел. Дроби. Швидкість».
  Урок 120. Узагальнення та систематизація знань з теми «Множення і ділення багатоцифрових чисел. Дроби. Швидкість».
  Урок 121. Діагностувальна робота № 6 з теми «Множення і ділення багатоцифрових чисел. Дроби. Швидкість».
  Урок 122. Аналіз діагностувальної роботи. Робота над виправленням та попередженням помилок.
  Урок 123. Множення двоцифрового числа на двоцифрове. Задачі на зустрічний рух.
  Урок 124. Задачі на рух в протилежних напрямках. Розв’язування виразів на порядок дій.
  Урок 125. Задачі на рух в протилежних напрямках. Розв’язування виразів.
  Урок 126. Множення круглого багатоцифрового числа на двоцифрове. Залежність швидкості від часу руху.
  Урок 127. Множення багатоцифрового на двоцифрове. Складання виразів та обчислення їх значень. Самостійна робота.
  Урок 128. Ознайомлення із множенням на трицифрове число.
  Урок 129. Ознайомлення із множенням на трицифрове у випадку нулів у другому множнику.
  Урок 130. Задачі на пропорційне ділення. Розв`язування рівнянь.
  Урок 131. Задачі на пропорційне ділення. Розв’язування виразів на порядок дій.
  Урок 132. Ділення на двоцифрове число. Задачі на знаходження відстані.
  Урок 133. Ділення на двоцифрове число з остачею. Розв`язування задач.
  Урок 134. Повторення вивченого з теми «Множення і ділення багатоцифрових чисел. Швидкість».
  Урок 135. Діагностувальна робота №7 з теми «Перевірка сформованості навичок усних обчислень».
  Урок 136. Аналіз діагностувальної роботи. Робота над виправленням та попередженням помилок.
  Урок 137. Ділення на двоцифрове число.
  Урок 138. Ділення на двоцифрове число. Задачі на рух в протилежних напрямках.
  Урок 139. Ділення на двоцифрове число у випадку нулів у частці. Розв`язування задач.
  Урок 140. Ділення на двоцифрове число у випадку нулів у частці. Знаходження невідомого за двома різницями.
  Урок 141. Ділення на двоцифрове число. Розв`язування задач.
  Урок 142. Ділення іменованих чисел на двоцифрове число. Розв`язування задач.
  Урок 143. Ділення іменованих чисел на двоцифрове число. Запис часу у менших або більших одиницях вимірювання.
  Урок 144. Ділення на двоцифрове число. Самостійна робота.
  Урок 145. Ознайомлення із задачами на рух наввипередки. Розв`язування задач складанням рівняння.
  Урок 146. Ознайомлення із способами ділення на трицифрове число. Розв`язування задач на знаходження площі.
  Урок 147. Ділення на трицифрове число. Розв`язування задач.
  Урок 148. Ділення на трицифрове число. Виконання дій з іменованими числами. Робота з діаграмами.
  Урок 149. Задачі на спільну роботу двох кранів. Розв`язування задач на знаходження площі та периметра.
  Урок 150. Задачі на спільну роботу. Розв’язування виразів на порядок дій.
  Урок 151. Задачі на спільну роботу. Розв’язування виразів.
  Урок 152. Повторення вивченого з теми «Множення і ділення багатоцифрових чисел. Дроби. Швидкість».
  Урок 153. Повторення вивченого з теми «Ділення на двоцифрове число».
  Урок 154. Узагальнення та систематизація знань з теми «Множення і ділення багатоцифрових чисел. Дроби. Швидкість».
  Урок 155. Діагностувальна робота № 8 з теми «Множення і ділення багатоцифрових чисел. Дроби. Швидкість».
  Урок 156. Аналіз діагностувальної роботи. Робота над виправленням та попередженням помилок..
  Урок 157. Нумерація багатоцифрових чисел. Запис чисел цифрами. Розв’язування задач. .
  Урок 158. Знаходження значень виразі на порядок дій. Розв’язування задач.
  Урок 159. Дії із складеними іменованими числами. Розв’язування задач.
  Урок 160. Розв’язування рівнянь і нерівностей. Складання рівнянь та їх розв’язування. Розв’язування задач за допомогою рівнянь.
  Урок 161. Розв’язування задач на множення та ділення чисел, які закінчуються нулями. Знаходження значень виразів.
  Урок 162. Розв’язування задач, які містять величини: ціна, кількість, вартість. Знаходження значень виразів.
  Урок 163. Розв’язування задач. Знаходження значень виразів. Розв’язування рівнянь.
  Урок 164. Розв’язування задач. Знаходження значень виразів.
  Урок 165. Знаходження площі. Переведення одиниць площі з більших в менші і навпаки. Задачі, які містять одиниці площі.
  Урок 166. Діагностувальна робота №9 з теми (ДПА) «Повторення за рік».
  Урок 167. Аналіз діагностувальної роботи. Робота над виправленням та попередженням помилок.
  Урок 168. Діагональ прямокутника /квадрата. Властивості діагоналі.
  Урок 169. Куб, елементи куба. Розгортка куба. Паралелепіпед, елементи паралелепіпеда.
  Урок 170. Класифікація трикутників за кутами і сторонами.
  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Початкові класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.