• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн
   Зараз на сайті: 19
   Наші гості: 19

   Користувачі: 
   - отсутствуют

   Пошукові системи на сайті: 

   - отсутствуют

    Останні наші відвідувачі:   » » Виховний план класного керівника 5 класу НУШ  Виховний план класного керівника 5 класу НУШ
  Виховний план класного керівника 
  5 класу НУШ 2022-2023 н. рік


  Основною метою у вихованні здобувачів освіти у 2022-2023 навчальному році буде продовження формуваннягромадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціальним впливам, вміння вирішувати особисті проблеми, творити себе і оточуючий світ.

  Виховна система роботи в класі повинна мати інтегральні характеристики.Однією з них є соціально-педагогічна підтримка створення комфортного простору можливостей для учня в розвитку компетентностей та в ціннісній ідентифікації.

  Протягом 2022/2023 н. р. щодо створення безпечного і здорового освітнього середовища будуть здійснюватися у відповідності до наступних ключових напрямів:

  • військово-патріотичне виховання;
  • громадсько-правове виховання;
  • екологічне виховання;
  • художньо-естетичне виховання;
  • родинно-сімейневиховання;
  • моральне виховання;
  • профорієнтаційневиховання;
  • превентивне виховання
  • формування здорового способужиття;
  • розвиток творчих здібностей.

  У програмі «Нова українська школа» у поступі до цінностей»зазначається, що за Державним стандартом базової, повної загальної середньої освіти, компетентність – це готовність і здатність особистості чинити морально на основі цінностей, світоглядних орієнтирів: усвідомлювати необхідність моральної поведінки, умітиобґрунтовувати і цивілізовано відстоювати свою позицію, приймати зважені моральні рішення, виявляти відповідальність, брати на себе обов’язки та протистояти аморальним впливам.

  Отже, формування ключових компетентностей та практично- перетворювальних здатностей особистості учня у повній мірі залежить від професійного використання ціннісно-орієнтованого потенціалу виховання.  Компетентнісний   потенціал   забезпечує  можливість   усебічного                                        розвитку    особистості дитини          на                основі ключових компетентностей:

  • спілкування державною (і рідною мовою у разі відмінності) мовами;
  • спілкування іноземними мовами;
  • математична компетентність;
  • компетентності у природничих наукахі технологіях;
  • інформаційно-цифрова компетентність;
  • уміння вчитисявпродовж життя;
  • ініціативність і підприємливість;
  • соціальна та громадянська компетентності;
  • обізнаність та самовираження у сфері культури; екологічна грамотність і здорове життя

  Очікувані результати

  Єдність моральної свідомомсті

  Відкритість до нових ідей

  ,ініціювання змін у

  близькому середовищі

  Готовність до моральних

  вчинків, навички

  соціальної взаємодії
  Опанування основами цифрової грамотності
  Збереження здоровя ,

  популяризація здорового

  способу життя.
  Усвідомлен ня ідей демократії, справедлив ості,рівност і,прав

  людини


   

  Проблема над якою працює навчальний заклад:

  «Обдаровані і здібні діти, розвивальне навчання,

  інтенсифікація навчання і виховання,впровадження

  превентивного виховання ».


  Методична проблема класу:

  "Виховання високоосвідченої , гармонійно розвиненої, інформаційно свідомої особистості здатної до саморозвитку і самовдосконалення"

   

   

  ВІДОМОСТІ ПРО УЧНІВ


  п/п

  Прізвище, ім’я, по батькові

  Дата народження

  Чорнобильське посвідчення

  Статус дитини

  Домашня адреса, телефон

  1


  2


  3


  4


  5


  6


  7


  8


  9


  10


  11


  12


  13  Характеристика класного колективу

  Учнівське самоврядування класу

   У 5 класі навчається вікової норми.

  ___ учнів, з них


  ___ дівчат і


  ___ хлопців. Клас  Показники успішності:

  • Учнів з високим рівнем навчальних досягнень -  ;
  • Учнів з достатнім рівнем навчальних досягнень –  ;
  • Учнів з середнім рівнем навчальних досягнень –  ;
  • Учнів з початковим рівнем навчальних досягнень-             . Учні класу із задоволенням виконуютьгромадські доручення, в класі працює учнівське самоврядування.  Згуртованість класу

  За даними останнього анкетування під час вивчення мікроклімату колективу, активність учнів класу виявилось такою:   % дітей проявляють себе активно в житті колективу;

         % дітей мають середній рівеньактивності;

         % дітей не цікавляться справамиколективу.


  Організованість класу

  Організованість класу на                       рівні чні можуть організовувати самостійно такі справи як підготовка концертних програм, прибирання класної кімнати та

  ін.)


  Класні обов`язки учнів

  Відповідальний за:

  ПІП учня

  1  2  3  4  5  6  7  8
  РОЗКЛАД  УРОКІВ


  Понеділок

  1.

  2.

  3.

  4.

  5

  Середа

  1.

  2.

  3.

  4.

  5

  Вівторок

  1.

  2.

  3.

  4.

  5

     Четвер

  1.

  2.

  3.

  4.

  5

  Пятниця

  1.

  2.

  3.

  4.

  5

   

  Розклад дзвінків

  № уроку

  Початок та кінець уроку

  Перерва

  1 урок

  08:00 - 08:45

  08:45-08:55

  (10 хв.)

  2 урок

  08:55- 09:40

  09:40- 10:00

  (20 хв.)

  3 урок

  10:00-10:45

  10:45- 11:05

  (20 хв.)

  4 урок

  11:05-11:50

  11:50-12:00

  (10 хв.)

  5 урок

  12:00-12:45

  12:45-12:55

  (10 хв.)

  6 урок

  12:55-13:40

  13:40-13:50

  (10 хв.)

  7 урок

  13:50- 14:35  Вчителі – предметники, які викладають у 5 – му класі


  Навчальний предмет

  ПІП вчителя

  Телефон

  Примітка

  1

  Укр.мова
  2

  Укр.літ.
  3

  Зар.літ.
  4

  Анг.мова
  6

  Математика
  7

  Основи здоров’я
  8

  Природознавство
  9

  Інформатика
  10

  Історія України
  11

  Музичне мистецтво
  12

  Образотворче мистец.
  13

  Трудове
  14

  Фізкультура
  15

  16

  17

  18


  План роботиз обдарованаими учнями5 – го класу на 2022-2023 н.р.  п/п

  Напрями роботи

  Термін

  проведення

  1.

  Ознайомитися з даними психолога школи про учнів класу (тип мислення, обсяг, увага, темперамент, коло інтересів,

  професійна спрямованість).

  Вересень – листопад

  2.

  Визначити обдарованих дітей.

  Вересень

  3.

  Розробити індивідуальні алгоритми їх виховання.

  Вересень

  4.

  Організувати дослідницьку діяльність обдарованих дітей з урахуванням їх інтересів

  Протягом року

  5.

  Простежити зайнятість дітей у гуртках та факультативах.

  Протягом року

  6.

  Забезпечити участь дітей у шкільному турі Всеукраїнської олімпіади з предметів.

  Протягом року

  7.

  Провести консультації батьків: · Визначення кола інтересів · Індивідуальні особливості дитини

  Згідно з виховним планом

  8.

  Провести анкетування дітей:

  Згідно з виховним

  планом

  19

  Скласти зведену таблицю рівня креативності обдарованих дітей

  травень


  План виховноїроботи 5 – го класу на 2022-2023н.р.

  Робота з учнями на   Вересень  Місячник ціннісного ставлення до себе .Безпека дорожнього руху

  Загально шкільні заходи

  Напрямки виховної роботи

  Класні Заходи

  Організація навчально- виховної

  діяльності класу

  Інструктаж з безпеки

  життедіядбності

  Індивідуальна робота з учнями класу

  Робота з батьками

  Декада фізичного виховання 01.09 – 15.09

  Формування ключових компетентність: Спілкування державною(і рідною мовою у разі відмінності) мовами, Екологічна грамотністьі здорове життя, Інформаційно-цифрова компетентність, Уміння вчитися впродовж життя

  01.09

  День Знань. Урочиста лінійка

  Ціннісне ставлення до суспільства і держави

  Перший урок

  1. Бесіда «Про необхідність дотримання

  здобувачами Статуту навчального закладу та внутрішнього розпорядку»

  1. Моніторинг

  обізнаності вихованців з ПДР

  (тести,анкетування)

  Класні учнівські збори № 1,

  формування активу класу, розподіл доручень.

  Перевірка наявності

  підручників, навчального

  приладдя учнів.

  Організація

  чергування учнів по класу. Перевірка

  щоденників учнів.

  Первинний інструктаж з БЖД (вступний).

  Санітарно – гігієнічні норми у зв’язку з

  епідемією COVID- 19

  Бесіда

  «Безпека руху. Умій правильно обирати дорогу!»

  Бесіди з учнями, спостереження за

  рівнем спілкування у класі, індивідуальні бесіди з метою вивчення нових

  інтересів учнів. Виявлення дітей групи ризику.

  Відвідування сімей

  Консультації батьків дітей в онлайн - режимі, поновлення списків соціального статусу сімей.

  Консультації батьків.

  Вибори активу,БК.

  Проведення - батьківських зборів

  Засідання

  батьківського комітету  3.Імітаційна гра на

  згуртування учнівського


  учнів.  коллективу «Єдиний

  організм: створення й

  розвиток колективу

  класу»

  «Мій улюблений вид спорту» виставка малюнків

  Ціннісне ставлення до людей Ціннісне ставлення до себе.

  Ціннісне ставлення до людей.

  Виховна година

  «Людські якості» Бесіда «Наслідки шкідливих звичок» Робота в класі Оформлення класного куточка.

  Збір даних про дітей пільгових категорій.

  Складання соціального

  паспорту класу. Залучення учнів до шкільних гуртків.

  Перевірка

  щоденників учнів.

  Тренінг «Правила дорожнього руху – правила життя»

  Бесіда «Правила безпеки на вулиці, у школі, на спортмайданчику, в громадських містях»

  Бесіди з учнями про виконання ними громадських доручень. Контроль за роботою чергових. Перевірка стану щоденників,

  підручників.

  Визначення психологічного клімату в сім’ях учнів. Складання розгорнутих списків сімей

  Декада культури поведінки  19.09 – 29.09

  Формування ключових компетентності: Спілкування державною(і рідною мовою у разі відмінності) мовами, Екологічна грамотністьі здорове життя, Соціальна та громадянська компетентності , Обізнаність та самовираження у сфері культури, Інформаційно-цифрова компетентність

  Уміння вчитися впродовж життя


  « Осінні фантазі» виставка дитячих робіт

  Ціннісне ставлення до людей

  Бесіда «Культура спілкування мобільними телефонами


  Бесіда «Сім’я – мій оберіг»


  Виготовлення

  овочевих прекрас

  Контроль за вчасною явкою дітей на перші уроки. Аналіз спізнень.

  Відвідування уроків інших вчителів з метою вивчення питання адаптації учнів до нових умов навчання.

  Перевірка стану ведення зошитів та щоденників

  учнями.

  Бесіда «Вогонь – друг, вогонь – ворог.

  ?

  Бесіда «Види боєприпасів, методи їх розпізнання.

  Небезпечні предмети (знахідки) та дії при їх виявленні».

  Індивідуальні бесіди – поради про

  правильний розподіл часу учнями.

  Індивідуальні бесіди з учнями про ведення

  ними зошитів.

  Індивідуальні бесіди з учнями щодо

  формування культури поведінки

  Індивідуальні бесіди з учнями, які систематично

  спізнюються на уроки

  Підготовка

  консультацій для батьків, діти яких не встигають у

  навчанні  28.09

  Всесвітні й день бібліотек

  Ціннісне ставлення до культури і мистецтва Сприяння творчому розвитку особистості Ціннісне ставлення

  до сім’ї.

  Година спілкування «Без книги немає людства» (до дня бібліотек)

  Бесіда «Мир у всьому світі»


  Інформаційна хвилинка «Будь толерантним».

  Виписати оцінки у щоденник. Аналіз навчання класу за вересень.

  Аналіз участі дітей у гуртках.

  Похід вихідного дня


  Бесіда « Безпека твого здоров’я»

  Рейд – перевірка стану підручників,

  виставлення оцінок за збереження книг в

  «Екран збереження» Діагностико – колекційна робота з учнями, які мають прояви девіантної поведінки

  Підготувати акти обстеження

  житлово-

  побутових умов сімей.

  Робота з учнями на Жовтень Місячник ціннісного ставлення до культури та мистецтва

  Загально шкільні заходи

  Напрямки виховної роботи

  Класні Заходи

  Організація навчально-виховної діяльності класу

  Заходи з охорони життя та здоров’я дітей

  Індивідуальна робота з учнями класу

  Робота з батьками

  Декада музики та образотворчого мистецтва 03.10 – 14.10

  Формування ключових компетентності: Спілкування державною(і рідною мовою у разі відмінності) мовами, Екологічна грамотністьі здорове життя, Інформаційно-цифрова компетентність, Уміння вчитися впродовж життя, Обізнаність та самовираження у сфері культури,


  01.10

  День людей похилого віку.

  02.10

  Міжнаро дний день працівник ів освіти. День Учителя в Україні

  (привітан ня)

  Ціннісне ставлення до людей


  Акція «Поспішай робити добро». Бесіда «.Рука допомоги» (до дня людей похилого віку).

  Виготовлення вітальних

  листівок до Дня людей похилого віку, допомога одиноким пристарілим

  підготовка та участь учнів класу в концерті для вчителів школи.

  Перевірка щоденників учнів.

  Повторення ПДР. Профілактика ДТП в осінній період.

  Аналіз

  захворюваності учнів у вересні.

  Консультація лікаря щодо запобігання захворювань.

  Індивідуальні бесіди, поради учням за

  підсумками навчання у вересні. Залучення

  групи учнів у допомогу шкільній бібліотеці.

  Відвідування сімей учнів. Аналіз системності та якості виконання домашніх завдань учням класу

  Консультації батьків в онлайн – режимі.

  Індивідуальна робота з батьками щодо успішності

  їх дітей


  14.10

  День українськ ого козацтва

  Ціннісне ставлення до себе

  Година спілкування

  «Насильство – це злочин від якого страждають

  найрідніші» Бесіда «Гарні слова»

  Проведення соціально- педагогічного спостереження

  «Ціннісні орієнтації учнів»:

  • анкетування,
  • опитування. Обговорення з класом участі в шкільних предметних

  олімпіадах.

  Бесіда

  Поширення отруєння грибами, рослинами та їх насінням.

  Профілактика харчових отруєнь.

  Контроль за роботою чергових,

  провітрюванням класних приміщень на перервах.

  Індивідуальні поради учням за наслідками спостереження за їх роботою на уроках.

  Проведення

  індивідуальної роботи з учнями, які мають ознаки дезадаптації.

  Перевірка стану підручників.

  Відвідування сімей

  Анкетування батьків.

  Інформування батьків про пропуски уроків їхніми дітьми, запізнення,

  порушення правил поведінки.

  Декада математичної творчості 17.10 – 28.10

  Формування ключових компетентність: Спілкування державною(і рідною мовою у разі відмінності) мовами, Математична компетентність

  Компетентності у природничих науках і технологіях Екологічна грамотністьі здорове життя, Інформаційно-цифрова компетентність, Уміння вчитися впродовж життя.  Ціннісне ставлення до суспільста і держави.

  Бесіда «З козаків візьмемо приклад» (до Дня українського козацтва.

  Бесіди із вчителями – предметниками, які працюють в класі Контроль за вчасною явкою дітей на перші уроки. Аналіз спізнень. Перевірка стану ведення зошитів та щоденників учнів.

  Бесіда «Правила безпечного користування побутовими газовими приладами: котел, пічка, запальничка

  тощо».

  Поради учням щодо загартування організму. Ігри,

  спортивні змагання на перервах.

  Індивідуальні бесіди, з учнями,

  корекція висловлювань. Перевірка стану збереження

  підручників. Вивчення та аналіз думок учнів з проявами девіантної поведінки.

  Взяти участь у просвітницькому батьківському діалозі «Є проблема»

  Анкетування батьків


  «Вогонь – друг, вогонь – ворог!» вікторина


  «Перерва»

  Ціннісне ставлення до людей


  Спиряння творчому розвитку особистості.

  Бесіда

  «Конфлікт – частина твого життя »


  Виховний захід

  «День іменинника в класі»

  Аналіз навчання класу за вересень-жовтень. Оформлення «екрану успішності»

  Конкурс кращих

  учнівських щоденників

  « Вражень» та зошитів.

  Бесіди – інструктажі з безпеки

  життєдіяльності та охорони здоров’я учнів на осінніх канікулах:

  • повторення ПДР,
  • правила надання першої допомоги при обмороженні
  • небезпека води Велосипедист!Обереж но на дорозі!

  Рейд – перевірка стану підручників,

  виставлення оцінок за збереження книг в

  «Екран збереження» Складання та погодження плану роботи класу на

  листопад-грудень. Інструктаж з ТБ і ПДР під час канікул.

  Складання списків учнів із зазначенням місця перебування дітей на канікулах.

  Записи бесід та інструктажів у журнал.

  Групові

  консультації – поради щодо зайнятості учнів під час канікул.

  Бесіди з батьками щодо

  регламентування часу перебування учнів біля

  телевізора, комп’ютера, ігор на приставках. Проведення в онлайн- режимі батьківських зборів «Підсумки навчання учнів

  за вересень- жовтень»


  Нотатки                                                             


  Робота з класомна осінніх канікулах
  № п\п


  Дата

  Час і місце проведення


  Назва заходу

  1.

  31.10.

  10.00

  Вироби своїми руками на тему «Осінь золота»

  2.

  01.11

  10.00

  Виховна година-прогулянка « Місце в якому ми живемо».

  3.

  02.11

  10.00

  Індивідуальна робота з учнями

  4.

  03.10

  10.00

  Виготовлення лепбуків на тему : « Моя мрія»

  5.

  04.11

  10.00

  Заняття з елементами психотренінгу

  «Мої захоплення. Як адаптуватися у 5-му класі ».


  Робота з учнями на Листопад Місячник превентивного виховання

  Загально шкільні заходи

  Напрямки виховної роботи

  Класні Заходи

  Організація навчально- виховної

  діяльності класу

  Заходи з охорони життя та здоров’я дітей

  Індивідуальна робота з учнями класу

  Робота з батьками

  Деада фізики  07.11 – 17.11

  Формування ключових компетентності: Спілкування державною(і рідною мовою у разі відмінності) мовами, Екологічна грамотністьі здорове життя, Інформаційно-цифрова компетентність, Уміння вчитися впродовж життя Математична компетентність,Компетентності у

  природничих науках і технологіях

  День українськ ої

  писемнос ті

  Ціннісне ставлення до себе


  Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

  Диспут «Твоє майбутнє – у твоїх руках?»

  Година спілкування «З мовою в серці»

  підготовка та

  участь учнів класу у фестивалі присвяченому Дню української

  писемності «Мова у нас єдина».

  Рейд – перевірка виконання учнями домашніх завдань.

  Перевірка

  щоденників учнів.

  Бесіда «Якщо ви розбили термометр…» Профілактика ДТП в осінній період.

  Естафета висловлювань «Де заховані вітаміни» Бесіда

  «Чисте повітря »

  Індивідуальні бесіди, поради Залучення групи

  учнів у допомогу шкільній бібліотеці.

  Аналіз системності та якості виконання домашніх завдань учням класу

  Бесіда з учнями про необхідність спортивної форми на заняттях фізкультурою.

  Консультації батьків.

  Моніторинг батьків

  «Як провели канікули Ваші діти?»

  Бесіда з питань недопущення пропусків уроків

  учнями без поважних причин.  «Золоті ручки»

  Виставка- конкурс.


  Виготовле ння плакатів « Моя улюблена професія

  Ціннісне ставлення до себе.  Ціннісне ставлення до людей

  «Життя людському немає ціни (про суїцид)»

  Бесіда «Булінг, як боротися?» Година спілкування

  «Толерантність врятує світ »

  Відвідування уроків класу з метою спостереження за роботою учнів під час уроку, виявлення їх

  інтересу до предмету, рівня взаємодії учителя та учнів.

  Анкетування учнів

  «Ти і твої батьки»

  Тренінг «Вчимося

  спілкуватися»

  Бесіда«Бережи своє здоров’я »

  Контроль за роботою чергових. приладами»

  Індивідуальні поради учням за наслідками спостереження за їх роботою на уроках. Індивідуальні бесіди з учнями з малозабезпечених,

  неповних сімей, вивчення їхніх потреб

  Перевірка стану підручників.

  Відвідування сімей

  Анкетування батьків.

  Бесіди з батьками, поради щодо

  контролю ними виконання учнями домашніх завдань.

  Декада історії  21.11 – 02.12

  Формування ключових компетентності: Спілкування державною(і рідною мовою у разі відмінності) мовами, Соціальна та громадянська компетентності , Екологічна грамотністьі здорове життя, Інформаційно-цифрова компетентність, Уміння вчитися впродовж життя

  22. 11

  День пам’яті Жертв Голодомо ру та політичн их репресій.


  Ціннісне ставлення до супільства і держави.

  Бміда : «Мої права та мої обов’яки»

  Бесіда «Правила поведінки у громадських

  місця?»

  Бесіда з учнями «Я маю права та обов’язки »

  Перевірка стану ведення зошитів та щоденників учнів.

  Бесіда

  «Дотримання правил особистої гігієни – основа здоров’я ».

  Індивідуальна робота зі старостою:

  • аналіз чергування в класі,
  • аналіз роботи секторів,
  • хід підготовки до творчого звіту класу

  Анкетування батьків, вивчення їх пропозицій щодо покращення роботи школи «Що слід

  змінити в житті класу/школи?»  «Острів

  СНІД» (до

  Всесвітнь ого Дня боротьби зі СНІДом)

  Виготовле ння поакатів до дня

  СНІДУ

  Ціннісне ставлення до людей. Ціннісне ставлення до сім’ї.

  Година

  спілкування

  «СНІД - як з ним боротися».

  Година спілкування

  «Запали свічку пам’яті » (до дня вшанування пам’яті жертв Голодомору )

  Відвідування уроків класу з метою спостереження за роботою учнів під час уроку, виявлення їх

  інтересу до предмету, рівня взаємодії учителя та учнів.

  Анкетування учнів

  Бесіда

  «Переохолодження організму і його наслідки»

  Бесіди – поради про перебування на

  свіжому повітрі.

  Рейд – перевірка стану

  підручників, виставлення оцінок за збереження

  книг в «Екран збереження»

  Індивідуальні поради учням за наслідками спостереження за їх роботою на уроках.

  Підготовка до батьківських зборів

  «Виховуємо разом»:

  • підготовка батьків до виступу з досвіду сімейного виховання,
  • добір правил, пам’яток.

  Робота з учнями наГрудень місячник ціннісного ставлення до особистості,суспілства і держави.

  Загально шкільні заходи

  Напрямки виховної роботи

  Класні заходи

  Організація навчально-виховної діяльності класу

  Заходи з охорони життя та здоров’я дітей

  Індивідуальна робота з учнями класу

  Робота з батьками

  Декада морально –правового виховання 05.12 – 15.12

  Формування ключових компетентності: Спілкування державною(і рідною мовою у разі відмінності) мовами, Соціальна та громадянська компетентності , Екологічна грамотністьі здорове життя, Інформаційно-цифрова компетентність, Уміння вчитися впродовж життя

  «Турнір справжн іх рицарів»

  Ціннісне ставлення до суспільства і держави .

  Година спілкування

  «Ти вірою, правдою

  служи, щоб ми спокійно спати могли».(до Дня Збройних сил України)

  Контроль за відвідуванням

  уроків, спізненнями на перший урок,

  наявність спортивної форми на уроках фізичної культури.

  Відвідування уроків класу.

  Бесіда

  «Загартовування: користь і сила для організму»

  Профілактика ДТП в зимовий період.

  Бесіда про правила протипожежної безпеки, правил користування електро - та газовими приладами.

  Індивідуальні бесіди, поради Залучення групи

  учнів у допомогу шкільній бібліотеці.

  Відвідування сімей учнів. Аналіз системності та якості виконання домашніх завдань учням класу

  Консультації батьків.

  Бесіда з питань

  недопущення пропусків уроків учнями без поважних причин.

  Організувати групу батьків для перевірки режиму та якості харчування дітей у школі. Індивідуальні бесіди з батьками


  «Зимуюч и птахи» Годівнич ка.


  Бесіда

  «Україна – моя рідна

  Батьківщина. Краса і велич символів державних» Година спілкування

  «Ми різні.

  Дівчатка та

  хлопчики»

  Бесіда – нагадування

  «Нагодуй птахів узимку»

  Підготовка до проведення

  Новорічних свят

  Відвідування уроків класу

  Контроль за роботою чергових.

  Бесіда

  «Пам`ятай про права, але не забувай про обов’язок».

  Повторення ПДРБесіда «Збереження тепла в

  приміщеннях»

  Бесіда «Запобігання

  переохолодженню »

  Індивідуальні поради учням за наслідками спостереження за їх роботою на уроках. Індивідуальні бесіди,

  поради, як готуватися до підсумкових контрольних робіт.

  Перевірка стану підручників.

  Відвідування сімей

  Анкетування батьків. Бесіди з батьками, поради щодо контролю ними виконання учнями домашніх завдань.

  Деада українознавства 19.12 – 30.12Формування ключових компетентності: Спілкування державною(і рідною мовою у разі відмінності)

  мовами, Екологічна грамотністьі здорове життя, Соціальна та громадянська компетентності , Обізнаність та самовираження у сфері культури, Інформаційно-цифрова компетентність,Уміння вчитися впродовж життя


  Ярмарок св.

  Миколая

  Конкурс и « Новорічн а

  стінівка

  Спирияння творчому розвитку особистості. Ціннісне ставлення до родини.

  Бесіда «Як ви святкуєте це свято у родині» Круглий стіл

  «Сімейні цінності»

  Година спілкування

  «Святий Миколай! Подарунки роздавай!

  Участь класу у зрізі знань з навчальних предметів за І семестр

  Перевірка стану ведення зошитів та щоденників учнів.

  Бесіда «Даруйте людям радість» Заохочення учнів, які мають низький

  рівень досягнень, за певні результати у навчальній

  діяльності.

  Бесіда

  «Дотримання правил особистої гігієни – основа здоров’я ».

  Поради учням щодо загартування організму. Ігри,

  спортивні змагання на перервах.

  Бесіда

  «Твій чистий будинок – твоє здоров’я »

  Індивідуальні бесіди про дотримання учнями режиму дня та успішного

  закінчення І семестру.

  Рейд активу класу з перевірки стану підручників.


  Виставлення оцінок в

  «Екран збереження»


  Вікові та психологічні особливості учнів 7 класу. Батьківські збори

  «Підсумки навчання за І семестр.

  Завдання на ІІ семе3стр». Індивідуальні бесіди з батьками про результати підсумкових
  Новорічн а

  постанов ка

  Спирияння творчому розвитку особистості

  Конкурс новорічних листівок, газет.

  Бесіда - аналіз

  успішності учнів у І семестрі.

  Повідомлення батьків про успішність учнів. Підготовка до роботи класу у ІІ класі.

  Бесіда «Правила поведінки біля

  новорічної ялинки» Нагадування про виконання процедур загартовування під час зимових канікул.

  Індивідуальні бесіди – заохочення учнів за

  підсумками І семестру. Робота класу з підготовки до Новорічних свят:

  контрольних робіт. З’ясування у батьків місце перебування дитини на канікулах.

  Письмове повідомлення батькам про заходи безпеки під час Новорічних свят.


  Робота з класом на зимових канікулах
  Дата

  Час і місце проведення


  Назва заходу

  02.01-14.01

  10.00

  Зимові розваги на свіжому повітрі.

  Конкурс вигаданих новорічних казок.

  Акція «Милосердя». Робота волонтерських загонів.

  Збір читачів «З книгою по дорозі знань»

  Прогулянка зимовими стежками рідного краю

  Анкетування « Моє дозвілля»  Робота з учнями на Січень 2023 рМісячник творчого розвитку особистості

  Декада інформатики  16.01. – 21.01

  Формування ключових компетентності: Спілкування державною(і рідною мовою у разі відмінності) мовами, Екологічна грамотністьі здорове життя, Інформаційно-цифрова компетентність, Уміння вчитися впродовж життя Математична компетентність,Компетентності у природничих науках і технологіях

  Загально шкільні заходи

  Напрямки виховної роботи

  Класні заходи

  Організація навчально-виховної діяльності класу

  Заходи з охорони життя та здоров’я дітей

  Індивідуальна робота з учнями класу

  Робота з батьками


  Сприяння творчому особистос ті дитини

  Калейдоско п: традиції зимових свят Диспут

  «Моя фантазія». Година спілкування

  «Добро починається з тебе»

  Класні учнівські збори

  «Підсумки навчання за І семестр, план роботи на ІІ семестр»

  Організація чергування

  учнів по класу.

  Перевірка щоденників учнів.

  Поновлення матеріалів класного куточка

  Інструктаж з безпеки життєдіяльності (повторний) перед початком

  навчальних занять

  • Правила користування електроприладами;
  • Обережно – лід!
  • Обережно – бурульки!

  Розробка схеми«Мій

  безпечний шлях додому».

  Бесіди з учнями, спостереження за

  рівнем спілкування у класі.

  Розповіді учнів про проведені зимові канікули

  Складання «Альбому вражень»

  Консультації батьків.


  Засідання батьківського комітету

  Планування роботи на ІІ семестр

  Декада географії 23.01.-03.02

  Формування ключових компетентності: Спілкування державною(і рідною мовою у разі відмінності) мовами, Екологічна грамотністьі

  здорове життя, Інформаційно-цифрова компетентність, Уміння вчитися впродовж життя Математична компетентність,Компетентності у природничих науках і технологіях


  День соборнос ті України Загальна шкільна виховна година « Стоп, булінг та мобінг!»


  Ціннісне ставлення до себе і до людей

  Операція

  «Затишок у класній кімнаті» Інформаційн а хвилинка

  «День соборності України» Акція « Подаруй

  посмішку»

  Бесіди про успішність окремих учнів


  Бесіда про взаємовідносини.

  Бесіда

  «Правила поведінки біля зимових

  водоймищ».

  Бесіди з учнями про виконання ними громадських доручень. Контроль за роботою чергових

  Анкетування батьків, спостереження за

  рівнем зацікавленості до вирішення проблем класу.

  Визначення

  психологічного клімату в сім’ях учнів.

  Складання альбому « Сімейні традиції»


  Тематичн а лінійка

  « День пам’яті загиблих під

  Крутами»


  Цінісне ставлення до природи  Ціннісне ставлення до суспільста і держави

  Бесіда

  «Людина серед людей. Година спілкування

  «Мій рідний краю, Україно, найкраще місце на

  Землі» ( приурочене Дню соборності України) Хвилинка пам'яті "

  «Згадаємо Крути»

  Перевірка щоденників та зошитів учнів.

  Контроль за вчасною явкою дітей на перші уроки. Аналіз спізнень.

  Відвідування уроків інших вчителів з метою вивчення

  питання поведінки та успішності учнів на

  уроках..

  Перевірка стану ведення зошитів та щоденників учнями

  Повторення ПДР.

  • Бесіда «Увага
  • ожеледиця!»Бесіда

  «Здоров’я підлітка» Повторення ПДР. Бесіди:

  • Хвороби

  брудних рук;

  • Шкідливість куріння.

  Індивідуальна бесіда з учнями, що мають звичку запізнюватись Індивідуальні бесіди – поради про правильний розподіл часу учнями.

  Індивідуальні бесіди з учнями про ведення ними зошитів. Індивідуальні бесіди з учнями щодо

  формування культури поведінки

  Індивідуальні бесіди з учнями, які систематично

  спізнюються на уроки

  Підготовка

  індивідуальних консультацій для

  батьків, діти яких не встигають у нових

  умовах навчання Рекомендації батькам для розвитку позитивного

  відношення до школи


  Робота з учнями на Лютий Місячник патріотичного виховання

  Загально шкільні заходи

  Напрямки виховної роботи

  Класні заходи

  Організація навчально-виховної діяльності класу

  Заходи з охорони життя та здоров’я дітей

  Індивідуальна робота з учнями класу

  Робота з батьками

  Декада іноземної мови 06.02 – 17.02.

  Формування ключових компетентності: Спілкування іноземними мовами.Спілкування державною(і рідною мовою у разі відмінності) мовами, Екологічна грамотністьі здорове життя, Інформаційно-цифрова компетентність, Уміння вчитися впродовж життя


  Конкурс плакатів

  «Вогонь – друг, вогонь – ворог!».

  Ціннісне ставлення до людей


  Цінісне ставлення до себе

  Диспут « Поважай оточуючих» Операція “Зовнішній вигляд,

  фізитівка тебе» Година спілкування

  «Життя одне»

  Бесіда

  з учителями – предметниками – обговорення з ними проблем адаптації

  учнів 5 класу до нових умов навчання та методів роботи з

  учнями, які виявляють інтерес до вивчення певних предметів Перевірка щоденників учнів.

  Повторення ПДР. Профілактика ДТП в зимовий період.

  Попередження трагічних наслідків пожеж.

  Аналіз

  захворюваності учнів у січні.

  Індивідуальні бесіди, поради учням за

  підсумками навчання у січені. Залучення групи учнів у допомогу шкільній бібліотеці.

  Відвідування сімей учнів. Аналіз системності та якості виконання домашніх завдань учням класу

  Консультації батьків.


  Засідання

  батьківського комітету.  Індивідуальна робота з батьками щодо

  успішності їх дітей

  14.02.

  День Святого Валентин а . Пошта

  Ціннісне ставлення до

  суспільств а і

  держави. Сприяня творчому розвитку особистос ті

  Конкурс

  «Валентинка для Валентина ».


  Година спілкування

  «Етика закоханості»

  Проведення соціально- педагогічного спостереження

  «Ціннісні орієнтації учнів»:

  • анкетування,
  • опитування.


  Перевірка щоденників учнів.

  . Бесіда «Заходи по запобіганню захворювання на грип та ГРЗ»

  Контроль за роботою чергових,

  провітрюванням

  класних приміщення

  Індивідуальні поради учням за наслідками спостереження за їх роботою на уроках.

  Проведення

  індивідуальної роботи з учнями, які мають ознаки дезадаптації.

  Анкетування батьків. Інформування батьків про пропуски уроків їхніми дітьми, запізнення, порушення правил поведінки.

  Декада зарубіжної літератури 20.02 – 03.03

  Формування ключових компетентності: Спілкування державною(і рідною мовою у разі відмінності) мовами, Екологічна грамотністьі дорове життя, Інформаційно-цифрова компетентність, Уміння вчитися впродовж життя

  Загальна виховна година

  «Небесна сотня»

  Ціннісне ставлення до

  суспільств а і

  держави.

  Конкурс фоторобіт

  «Зимова фантазія» Бесіда Психологічн ий клімат в колективі

  Бесіди із вчителями – предметниками, які працюють в класі Контроль за вчасною явкою дітей на перші уроки. Аналіз спізнень. Перевірка стану ведення зошитів та щоденників учнів.

  Бесіда «Правила пожежної безпеки» Поради учням щодо загартування

  організму. Ігри, спортивні змагання на перервах.

  Індивідуальні бесіди, з учнями,

  корекція висловлювань.

  Переглянути читацькі

  формуляри окремих учнів. Перевірка стану збереження підручників. Вивчення та аналіз думок учнів з проявами девіантної поведінки.
  Ціннісне ставлення до суспільств а

  Тренінг

  «Спілкуванн я - це чудово!»


  Бесіда

  «Жаргони, або мова вулиць, чи добре це?»

  Конкурс малюнків на тему "Весна в рідному краї"


  Аналіз навчання класу за січень-лютий .

  Оформлення «екрану успішності»


  Конкурс кращих

  учнівських щоденників та зошитів.

  Бесіда

  • Обережно! Тонкий лід!
  • Чим загрожують нам бурульки.


  «Бесіда

  Сучасний

  транспорт - зона підвищеної небезпеки під час пандемії»

  Бесіди – поради про перебування на

  свіжому повітрі.


  Рейд – перевірка стану

  підручників, виставлення оцінок за збереження книг в «Екран збереження» Індивідуальні бесіди з учнями щодо формування культури поведінки Індивідуальні бесіди з учнями, які систематично

  спізнюються на уроки

  Групові консультації – поради щодо

  зайнятості учнів у гуртках

  . Бесіди з батьками

  щодо регламентування часу перебування учнів біля телевізора, комп’ютера, ігор на приставках.


  Робота з учнями на Березень Місячник родинно-сімейного виховання

  Загальнош кільні заходи

  Напрямки виховної роботи

  Класні заходи

  Організація навчально-виховної діяльності класу

  Заходи з охорони життя та здоров’я дітей

  Індивідуальна робота з учнями класу


  Робота з батьками

  Декада української мови та літератури 06.03-17.03

  Формування ключових компетентності: Спілкування державною(і рідною мовою у разі відмінності) мовами, Екологічна грамотністьі здорове життя, Інформаційно-цифрова компетентність, Уміння вчитися впродовж життя

  Виготовле ння

  весняних листівок


  Шевченків ські дні Т.Г.Шевчен ко

  Сприяня творчому розвитку особистос ті

  Ціннісне ставлення до

  культури і мистецтв а.

  Конкурс малюнків до творів Т.Г.Шевченк а.

  Конкурс

  вітальних листівок до 8 Березня Бесіда

  «Справедли вість і право»

  підготовка та участь учнів класу в концерті, присвяченому

  Міжнародному жіночому дню.

  Участь в шкільному конкурсі читців творів Т.Г.Шевченка

  Перевірка

  щоденників учнів.

  Бесіда «Безпека руху велосипедиста» Повторення ПДР. Профілактика ДТП у весняний період.

  Бесіда Консультація запобігання

  застудним захворюванням.

  Індивідуальні бесіди, поради учням за

  підсумками навчання у лютому. Залучення групи учнів у допомогу шкільній бібліотеці.

  Відвідування сімей учнів. Аналіз

  системності та якості виконання домашніх завдань учням класу

  Консультації батьків.


  Індивідуальна робота з батьками щодо

  успішності їх дітей  Ціннісне ставленн я до

  культури та

  мистецтв а

  Лекція

  «Феномен Тараса Шевченка»


  Бесіда

  «Знання— це скарб, а вміння

  вчитись— ключ до нього»

  Контроль за вчасною явкою дітей на перші уроки. Аналіз спізнень.


  Перевірка зошитів та щоденників.

  Бесіда «Правила безпечного користування газовими приладами»

  Контроль за роботою чергових,

  провітрюванням

  класних приміщень на перервах.

  Індивідуальні поради учням за наслідками спостереження за їх роботою на уроках.

  Проведення

  індивідуальної роботи з учнями, які мають проблеми з навчанням..

  Перевірка стану підручників.

  Відвідування сімей

  Анкетування батьків. Інформування батьків про пропуски уроків

  їхніми дітьми,

  запізнення, порушення правил поведінки.

  Запросити батьків

  учнів класу відвідати уроки


  Декада хімії 20.03-31.03

  Формування ключових компетентності:.Спілкування державною(і рідною мовою у разі відмінності) мовами, Екологічна грамотністьі

  здорове життя, Інформаційно-цифрова компетентність, Уміння вчитися впродовж життя Математична компетентність,Компетентності у природничих науках і технологіях

  Тиждень знань

  безпеки життєдія льності

  Ціннісне ставленн я до природи

  Турнір – вікторина

  «Калейдоск оп»

  (до Дня Землі та Дня води )


  Створюємо еко- костюм


  Година спілкуванн я

  «Подорож у світ майбутніх професій»

  Бесіди із вчителями – предметниками, які працюють в класі.

  Контроль за вчасною явкою дітей на перші уроки.


  Аналіз спізнень. Перевірка стану ведення зошитів та щоденників учнів.


  Аналіз навчання класу за чверть..

  Оформлення «екрану успішності»


  Конкурс кращих учнівських щоденників та зошитів.

  Бесіда «Дотримання правил протипожежної

  безпеки під час весняних канікул» Правила безпечної поведінки під час весняних канікул

  Бесіди – інструктажі з безпеки

  життєдіяльності та охорони здоров’я учнів на канікулах:            - повторення ПДР,     - правила надання першої допомоги при потраплянні у

  відкриту водойму

  Рейд – перевірка стану

  підручників, виставлення оцінок за збереження книг в «Екран збереження»


  Інструктаж з БЖД, ТБ і ПДР під час канікул.

  Складання списків учнів із зазначенням місця перебування дітей на канікулах.

  Записи бесід та інструктажів у журнал.

  Групові консультації – поради щодо

  зайнятості учнів під час канікул. Бесіди з батьками щодо регламентування часу перебування учнів біля телевізора, комп’ютера, ігор на приставках.   

  № п\п


  Дата

  Час і місце проведення


  Назва заходу

  1.

  27.03.23

  10.00

  Генеральне прибирання класної кімнати

  2.

  28.03.23

  10.00

  Тренінг «Вчимося знаходити гарних друзів»

  3.

  29.03.23

  10.00

  Навчальний проект «Я через 25 років »

  4.

  31.03.23

  10.00

  Прогулянка весняними стежками рідного краю  Робота з учнями на Квітень  Місячник екологічного виховання

  Декада екології 03.04 – 14.04

  Формування ключових компетентності:.Спілкування державною(і рідною мовою у разі відмінності) мовами, Екологічна грамотністьі

  здорове життя, Інформаційно-цифрова компетентність, Уміння вчитися впродовж життя Математична компетентність,Компетентності у природничих науках і технологіях

  Загальнош кільні заходи

  Напрямки виховної роботи

  Класні заходи

  Організація навчально- виховної

  діяльності класу

  Заходи з охорони життя та здоров’я дітей

  Індивідуальна робота з учнями класу

  Робота з батьками

  01.04.

  День гумору

  Сприяння творчому розвитку дитини

  Розважальна програма

  «Розіграш»

  Акція

  «Піклуємося за довкілля».

  Контроль за вчасною явкою дітей на перші уроки.

  Рейд – перевірка виконання учнями домашніх завдань.

  Перевірка

  щоденників учнів.

  Інструктаж з безпеки

  життєдіяльності перед початком

  навчальних занять.

  Бесіда

  «Чисте повітря »

  Індивідуальні бесіди, поради

  Аналіз системності та якості виконання домашніх завдань учням класу

  Бесіда з учнями про

  необхідність спортивної форми на заняттях фізкультурою.

  Консультації батьків. Моніторинг батьків «Як провели канікули Ваші діти?»


  Бесіда з питань недопущення пропусків уроків учнями без поважних причин.  06.04

  Тиждень безпеки дорожньог о руху

  Ціннісне ставлення до природи

  Акція «Чисте подвір’я»

  Бесіда – тренінг

  «Здоровим бути модно! »


  Година спілкування

  «Через терни до зірок»(до Дня космонавтики)

  Відвідування уроків класу з метою спостереження за роботою учнів під час уроку, виявлення їх

  інтересу до предмету, рівня взаємодії учителя та учнів.

  Анкетування учнів

  «Ти і твої батьки» Тренінг «Вчимося спілкуватися»

  Бесіда

  «Основні правила руху велосипедистів,

  правила дорожнього руху »


  Ігри на подвір’ї школи.

  Контроль за роботою чергових.

  Дихальна

  гімнастика на свіжому повітрі

  Індивідуальні поради учням за наслідками спостереження за їх роботою на уроках. Індивідуальні бесіди з учнями з

  малозабезпечених, неповних сімей, вивчення їхніх потреб

  Перевірка стану підручників.

  Відвідування сімей

  Анкетування батьків. Бесіди з батьками, поради щодо контролю ними виконання учнями домашніх завдань.

  Декада біології 17.04. – 28.04.

  Формування ключових компетентності: Спілкування іноземними мовами.Спілкування державною(і рідною мовою у разі відмінності)

  мовами, Екологічна грамотністьі здорове життя, Інформаційно-цифрова компетентність, Уміння вчитися впродовж життя, Компетентності у природничих науках і технологіях

  «Дотриман ня правил пожежної безпеки» (5-9 класи)


  Конкурс малюнків

  Ціннісне ставлення до себе

  Бесіда - диспут

  « Чи можна змінити свій характер»» Інформаційна хвилинка

  «Україна – Європа!»

  Акція «Будь природі

  другом».

  Висадження квітів на клумбі біля школи

  Бесіда з учнями «Чи розумієте ви свої права? »

  Перевірка стану ведення зошитів та щоденників учнів.

  Бесіда

  «Дотримання правил особистої гігієни – основа здоров’я ».

  Поради учням щодо загартування організму. Ігри, спортивні змагання на перервах.

  Індивідуальна робота зі старостою:

  • аналіз чергування в класі,
  • аналіз роботи секторів,
  • хід підготовки до творчого звіту класу

  Запросити батьків дітей до участі в роботі

  консультпункту для батьків

  «Запитуйте – відповідаємо » Анкетування батьків, вивчення їх пропозицій щодо покращення роботи школи

  «Що слід змінити в житті класу/школи?» та «Якби я був директор…»  22.04.

  День Землі.

  Ціннісне ставлення до природи.

  Година спілкування "«Поріс

  чорнобилем Чорнобиль — бідою нашою

  поріс»"

  Відвідування уроків класу з метою спостереження за роботою учнів під час уроку,

  Анкетування учнів

  Бесіда «Аварії, катастрофи та стихійні лиха.

  Засоби захисту та надання першої допомоги»

  Індивідуальні бесіди, з учнями,

  корекція висловлювань.

  Переглянути читацькі

  формуляри окремих учнів.

  Консультації батьків.


  Анкетування батьків


  Запросити батьків учнів класу відвідати уроки

  26.04.

  День Чорнобильс ької

  трагедії.


  Бесіда з попередження дитячого травматизму

  Прибирання території згідно її розподілу

  Контроль за вчасною явкою дітей на перші уроки.

  Рейд – перевірка виконання учнями домашніх завдань.

  Перевірка

  щоденників учнів

  Інструктаж з безпеки життє- діяльності перед травневими

  святами:

  День безпеки життє- діяльності.

  Рейд – перевірка стану

  підручників, виставлення оцінок за збереження книг в «Екран збереження» Індивідуальні поради учням за наслідками спостереження за їх роботою на уроках.

  Групові консультації – поради щодо зайнятості учнів та правил поведінки під час травневих свят. .

  Робота з учнями на Травень Місячник національно-патріотичного виховання

  Загальношкільні заходи.

  Напрямок виховної роботи

  Класні заходи

  Організація навчально- виховної діяльності

  класу

  Заходи з охорони життя та здоров’я дітей

  Індивідуальна робота з учнями класу

  Робота з батьками

  Декада патріотичного виховання  01.05. – 12.05.

  Формування ключових і компетентності: Спілкування державною(і рідною мовою у разі відмінності) мовами, Соціальна та громадянська компетентності , Екологічна грамотністьі здорове життя, Інформаційно-цифрова компетентність, Уміння вчитися впродовж життя


  08.05

  День памяті та примирення.

  Ціннісне ставлення до суспільства і держави.

  Урок мужності

  «За мир у всьому світі»

  «Ветеран не повинен бути самотнім»

  Контроль за вчасною явкою дітей на перші уроки.

  Інструктаж з безпеки життє-

  діяльності

  перед

  травневими святами

  Індивідуальні поради учням за наслідками спостереження за їх роботою на уроках.

  Перевірка стану підручників.

  Анкетування батьків. Інформування батьків про пропуски уроків їхніми дітьми, запізнення, порушення правил поведінки.


  Ціннісне

  ствлення до суспільства


  Бесіда «Будь привітним»

  Контроль за вчасною явкою дітей на перші уроки.               .

  Бесіда

  «Інфекційні хвороби.

  Чистота – запорука здоров'я!»

  Естафета висловлювань

  «Вітаміни навколо нас »

  Індивідуальні бесіди з учнями з

  малозабезпечених, неповних сімей, вивчення їхніх потреб

  .

  Анкетування батьків.

  Декада родинного виховання 15.05 – 26.05.

  Формування ключових компетентності: Спілкування державною(і рідною мовою у разі відмінності) мовами, Соціальна та громадянська

  компетентності , Обізнаність та самовираження у сфері культури,Екологічна грамотністьі здорове життя, Інформаційно-цифрова компетентність, Уміння вчитися впродовж життя  Година спілкування

  «Вміння вчитися на помилках – ключ до успіху.»

  Бесіди із вчителями – предметниками, які працюють в класі.

  Бесіда

  «Правила безпечної поведінки під час грози:»

  Рейд – перевірка стану підручників,

  З’ясування у батьків місце перебування дитини на канікулах


  СВЯТО ОСТАННЬОГО ДЗВОНИКА

  Загальношкільн а лінійка


  Бесіда « Я – майбутній

  шестикласник!»

  Підсумкова виховна година спілкування, на якій підвести підсумки, проаналізувати успіхи, досягнення,

  невдач за 6 клас, поставити

  завдання на наступний

  навчальний рік

  Повідомлення батьків про

  успішність учнів

  Бесіда Правила безпечної

  поведінки на воді.

  Інструктаж з безпеки життєдіяльнос ті напередодні літа.

  Підсумкова бесіда.

  Обережність дітей під час літніх канікул — запорука життя та здоров’я.

  Інструктаж з

  БЖД, ТБ і ПДР під час канікул.

  Складання списків учнів із зазначенням місця перебування дітей на канікулах.

  Записи бесід та інструктажів у журнал

  Проведення батьківських зборів «Підсумки навчання учнів за 5 клас

  »


  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  vihovniy-plan-klasnogo-kervnika-5-klasu-nush.rar [1,12 Mb]
  (Придбали цей файл: 5189)
  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Середні класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.