• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » План шкільного метод об’єднання початкових класів на 2022-2023 навчальний рік  План шкільного метод об’єднання початкових класів на 2022-2023 навчальний рік
  • 21-07-2022, 21:01
  • 32 625
  • 0
  План  шкільного метод об’єднання початкових класів 
  на 2022-2023 навчальний рік

  Тема: Організаційне засідання ШМО вчителів початкових класів на 2022-2023 н.р.

  Форма проведення: педагогічне коло

  Мета:- вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи; обговорити  виконання  плану роботи  методичного  об’єднання за  2021-2022 н. р.  та затвердити  план   роботина  2022-2023 н.р.; розглянути  методичні  рекомендаціїщодо  проведення  Першогоуроку-2022; проаналізуватинавчальні  програми, підручники, зошити.

  № з/п

  Зміст роботи

  Форма проведення

  Відповідальні

  Примітка

  1

  Аналіз роботи МО вчителів початкових класів за минулий навчальний рік.

  Звіт

  Керівник МО


  2

  Коригування та затвердження плану роботи МО вчителів початкових класів на 2022-2023 навчальний рік.

  Доповідь

  Керівник МО, члени МО


  3

  Обговорення  методичних   рекомендацій “Особливості освітнього процесу у початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2022 – 20223 н.р.” Календарне  планування  в  початкових  класах.

  Обговорення за круглим столом

  Члени МО


  4

  Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально – виховного процесу, ведення класної документації.

  Обговорення за круглим столом

  Керівник МО


  5

  Аналіз   навчальних  програм, підручників,зошитів, посібників  для  початкової  школи. Методичні   рекомендації   до   проведення  Першого   уроку

  Експрес-огляд

  Керівник МО


     6

  Організація самоосвіти вчителів,  затвердження науково-методичних   проблем

  Обговорення

  Керівник МО, члени МО


     7

  Як створити безпечні умови у школі й підготувати навчальний рік до можливих змін епідемічної ситуації – рекомендації МОН 

  Аналіз конкретних ситуацій

  Члени МО


    8

  Огляд новинок педагогічної літератури   та фахових  видань

  Педагогічна виставка

  Керівник МО  Завданнячленам   метод об’єднання :

  • опрацювати інструктивно-методичні листи, програми, підручники, зошити   тапосібники    для   початковоїшколи;
  • затвердити календарне планування
  • проаналізувати  вимогиДержавного  стандарту, завдань  навчальних програм;
  • дотримуватися методичних   рекомендацій   допроведення  Першого   уроку;
  • поповнити  свійробочий  кабінет  новиминаочними  посібниками, дидактичними  іграми,  роздатковимматеріалом;
  • працювати  над ідеєю: “Кабінет -  творчалабораторія  вчителя!”;
  • підготуватися до обміну досвідом “НУШ. Перші сходинки разом з учнями 4 класів”.


  Засідання 2 /жовтень/

  Тема:Освітнє середовище як  чинник  розвиткуособистості учня


  Форма проведення:Педагогічні гостини


  Мета:

  - розширити  знанняпедагогів   щодо  запровадженняНУШ(освітнє  середовище, інтегроване  навчання, осередки, LEGO);

  - підвищитипрофесійну компетентність учителів; 

  - сприяти розвитку творчої активності педагогів, виховувати інтерес  досамовдосконалення.


  № з/п

  Зміст  роботи

  Форма проведення

  Відповідальні

  Примітка 

  1.


  Новітні підходи в навчанні наймолодших здобувачів освіти

  Педагогічна

  скарбничка

  Керівник МО


  2.


  Застосування новітніх підходів при організації навчальної діяльності першокласників

  Обговорення

  за круглим столом
  Члени МО


  3.


  Обмін досвідом “НУШ. Перші сходинки разом з учнями 4 класів”.

  Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів НУШ

  Експрес огляд
  Керівник МО  4.


  Майстер-клас “Ранкові  зустрічі”  Коло ідей  Учителі 1-4 класів


  5.  Методичні перегуки:“Обговорення  матеріалів періодичної преси”

  Огляди видань


  Члени   МО


  6.


  Новини   з  тематики курсів, вебінарів

  Обмін досвідом

  Члени   МО  Завдання   членам  метод об’єднання:


  -організувати активну участь молодших школярів у Всеукраїнських конкурсах “Соняшник”, інтернет-олімпіадах“На урок”,“Всеосвіта”, конкурсізнавців української мови імені Петра Яцика;

  • підготуватись до методичних перегуків  «Сучасні педагогічні технології – шлях до розвитку життєздатної творчої особистості»;
  • підготувати показові уроки  ;
  • підготувати педагогічний діалог «Радимо прочитати» 
  Засідання 3 /грудень/

            Тема:Діяльнісний підхід до навчання – запорука успіху НУШ.

        Форма проведення:Методичні посиденьки

       Мета:вивчати досвід щодо впровадження Державного стандарту початкової освіти в математичній освітній галузі; сприяти розвитку творчої активності педагогів, підвищувати їх теоретичну, методичну, практичну компетентність; удосконалювати  освітнійпроцес  у  початковійшколі; організувати участь молодших школярів у творчих конкурсах, олімпіадах; виховувати інтерес досамовдосконалення, пізнання  нового.


  з/п

  Зміст  роботи

  Форма проведення

  Відповідальні

  Примітка 

  1.  Планування навчальних видів діяльності для досягнення очікуваних результатів у математичній  освітній галузі

  Колективний підхід


  Керівник МО  2.

  Майстер-клас “Я це роблю так Щоденні 3”

  Аукціон знань

  члени МО 


  3.

  Обговорення та затвердження тематики проведення Тижнів в початкових класах

  Коло ідей

  Керівник МО,

  члени МО


  4.

  Обмін досвідом з проходження та тематики вебінарів і курсів

  Бесіда-інтерв’ю


  Члени МО  5.

  “Ігрова діяльність учнів під час ГПД як засіб  активізації навчальної діяльності під час самопідготовки ”

  Захист

  знахідок

  Вихователі ГПД  6.

  Підсумки результатів навчально – виховного процесу за І семестр.

  Обговорення за круглим столом

  Члени МО
  Завдання   членам  метод об’єднання:

  -   підготуватися до круглого столу  - «Розвиток пізнавальної сфери молодшого школяра: що слід знати вчителю» 

  -підготуватися  до практичних занять на тему «Вправи та ігрові завдання на уроках української мови»

  - підготувати показові уроки

  -підготувати та затвердити календарне планування на ІІ семестр

  Засідання 4/ лютий /


             Тема: Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення. Державна підсумкова атестація.

  Форма проведення: педагогічні гостини

  Мета:ознайомитися з вимогами, проблемами, шляхами удосконалення сучасного уроку; обговорити особливості та вимоги проведення ДПА в 4-х класах; поділитися досвідом з нестандартних форм навчання НУШ.

  № з/п

  Зміст роботи

           Форма

  проведення


  Відповідальні


  Примітка 

  1.

  Сучасний урок – виклик сьогодення

  Обмін досвідом

  Члени МО


  2.

  Цікавинки з методичної скарбівниці

  Обговорення

  Члени МО


  3.

  Особливості та вимоги щодо проведення Державної підсумкової атестації в 4 класі

  Круглий стіл

  Заступник з НВР


  4.

  Нестандартні форми навчання Нової української школи

  Досвід роботи

  Члени МО  Завдання членам метод об’єднання:

       - вчителю 4 класу ретельно опрацювати «Положення про Державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти»;

       - підготуватися до виступу на аукціоні методичних ідей  “Інтерактивні форми організації навчальної           діяльності молодших школярів на уроках математики”.

  Засідання 5 /квітень/


  Тема:Формування компетентностей учнів на уроках математики в початкових класах

  Форма проведення:Методичнийаукціон


  Мета: обмінятися досвідом роботи з впровадження в освітнійпроцес інтерактивних форм організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики:кейс-технологія; “перевернуте навчання”; педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України; критичне мислення молодших школярів на уроках математики;  математичні поняття і закономірності в проєктній діяльності;сприяти розвитку творчої активності педагогів, підвищувати їх теоретичну, методичну, практичну компетентність; удосконалюватиосвітній  процес  упочатковій  школі; виховувати інтерес  до  самовдосконалення, пізнання  нового.


  № з/п

  Зміст  роботи

  Форма

  проведення


  Відповідальні


  Примітка 

  1.

  Тренінг “Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів”

  Тренінг

  Керівник МО
  2.  Аукціон методичних ідей.

  Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики:
  - кейс-технологія;
  - “перевернуте навчання”;
  - педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України;
  -  критичне мислення молодших школярів на уроках математики;
  - математичні поняття і закономірності в проєктній діяльності  Методична

  Панорама


  Члени МО


  3.

  Практикум “Гра по-новому – навчання по-іншому з LEGO”
  Метод компетентнісного навчання “Шість цеглинок”

  Практикум 

  Керівник МО


  4.

  Рефлексія “Підсумки проведення тематичних Тижнів  в початкових класах”

  Атака думок


  Керівник МО, заступник директора з НВР


  5.

  Методичний ринг вихователів дошкільного відділення“Секрети цікавого навчання “

  Методичний     ринг

  члени МО


  6.


   Забезпечення рухової активності школяра та попередження втоми

  Експрес-інформація

  члени МО  Завдання членам метод об’єднання:

  - ознайомитися  з  добіркоюматеріалів, які  допоможуть  запровадити принципиSTEM-освіти  в освітньому  процесі;

  - взяти до уваги статтю “Чому LEGO у школі - це круто”;

  - підготувати звіт “Мої  досягнення та творчі напрацювання”;

  - підготувати ідеї до перспективного плану роботи МО на наступний рік.


  Засідання 6/червень/


  Тема: Підсумки роботи ШМО вчителів початкових класів за 2022-2023 навчальний рік

  Форма проведення: методичний  марафон

  Мета:  підбити підсумки роботи методичного об’єднання вчителі початкових  класів за 2022-2023 навчальний рік;заслухати звіти вчителів про самоосвіту, творчі знахідки, напрацювання; скласти перспективний план роботи МО на наступний навчальний рік.


  № з/п

  Зміст роботи

           Форма

  проведення

  Відповідальні


  Примітка

  1.

  Підбиття  підсумків роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2022-2023 навчальний рік

  Панорама методичних досягнень

  Керівник МО


  2.

  Звіт учителів “Мої досягнення та творчі напрацювання”

     Творчий звіт

  Члени МО


  3.

  Панорама ідей. Складання перспективного плану роботи  методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2023-2024 навчальний рік

  Панорама ідей

  Члени МО


  4.

  Про порядок закінчення навчального року

    Методичний 

      брейн-ринг

  Заступник директора з НВР


  5.

  Аналіз результатів контрольних зрізів знань учнів 1-4 класів та ДПА учнів 4-х класів, їх участі у шкільних, Всеукраїнських та  Міжнародних конкурсах та інтернет-олімпіадах.

  Обговорення педагогічних досягнень

  Заступник директора з НВР  Завдання   членам метод об’єднання:


  • систематично працювати над вдосконаленням методичної роботи 
  • з питань 

  підвищення   професійної майстерності;

  • продумати оформлення освітнього середовища на новий 
  • навчальний рік;
  • слідкувати за новинками методичної літератури;
  займатися самоосвітою.

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  plan-shklnogo-metod-obyednannya-pochatkovih-klasv-na-2022-2023-navchalniy-rk.rar [306,83 Kb]
  (Придбали цей файл: 6596)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Початкові класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.