• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн

  Протоколи нарад при директорові 2021-2022 н.р
  • 12-05-2022, 21:43
  • 17 499
  • 0
  Протоколи нарад при директорові 2021-2022 н.р

  Перелік нарад на кожен місяць при директорові школи на новий навчальний рік можна включити до Плану роботи школи. Ці наради проводяться для вирішення поточних та перспективних питань роботи школи.
  Тематика нарад актуальна та дієва для шкіл І-ІІ ступенів.

  Нарада при директорові. Протокол на Січень
  Нарада при директорові. Протокол на Лютий
  Нарада при директорові. Протокол на Березень
  Нарада при директорові. Протокол на Квітень
  Нарада при директорові. Протокол на Травень
  Нарада при директорові. Протокол на Серпень
  Нарада при директорові. Протокол на Вересень
  Нарада при директорові. Протокол на Жовтень
  Нарада при директорові. Протокол на Листопад
  Нарада при директорові. Протокол на Грудень

  Наради при директорові навчальний рік. 
  Протоколи:

  ПРОТОКОЛ

  …………...2022                                                                                                                                    №1

  засідання наради при директорові

  Голова зборів  –.

  Секретар – 

  Присутні – … педагогічних працівників  (список додається, додаток 1).

   ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Аналіз результатів контролю усіх видів шкільної документації
  2. Про створення робочої групи з підготовки проєкту плану роботи школи на

  2021- 2022 навчальний рік

  1. Про стан харчування учнів.
  2. Про роботу з обдарованими дітьми.
  3. Аналіз відвідування учнями школи за І семестр 2020/2021 навчального року

  1.СЛУХАЛИ:

  ………..., директора школи, про контроль  виконання державних програм,  про відвідування  уроків, перевірку класних журналів, зошитів і щоденників учнів. Контроль ведення документації здійснювався таким чином:

  а) перевірка класних журналів (один раз на місяць) з метою:

  вересень - правильність оформлення журналів;

  жовтень - відвідуваність уроків, система опитування, використання технічних засобів навчання;

  листопад - об'єктивність  оцінок, робота зі слабовстигаючими учнями;

  грудень - виконання державних програм, система проведення письмових робіт;

  б) перевірка робочих зошитів з метою:

  - дотримання єдиних орфографічних вимог;

  - система роботи над помилками, перевірка обсягу класних і домашніх робіт;

  - робота над каліграфією, дотримання норм оцінок, види письмових робіт;

  - система роботи над помилками, індивідуальна робота;

  в) перевірка зошитів для контрольних робіт  з метою:

  вересень - наявність, правильність оформлення;

  грудень - робота над помилками, дотримання норм оцінок, види контрольних робіт;

  г) перевірка тематичних і календарних планів;

  д) перевірка щоденників спостережень з метою:

  жовтень, листопад - робота учнів зі щоденником спостережень;

  е) перевірка особистих справ з метою правильності оформлення;

  ж) перевірка щоденників учнів з метою:

  - правильність ведення, єдиний орфографічний режим;

  - робота вчителів і батьків зі щоденниками;

  - робота вчителів і батьків зі щоденниками, норма домашніх завдань;

  - перевірка правильності ведення щоденників.

  Контроль  рівня  викладання.

  а) відвідувати уроки з метою:

  вивчення роботи вчителів зі слабовстигаючими учнями;

  активізація методів навчання на уроці;

  організація самостійної роботи на уроці;

  виховна спрямованість уроку;

  диференціація й індивідуальна робота на уроці;

  використання матеріалів кабінету на уроці;

  сполучення індивідуального опитування з фронтальною роботою класу;

  розвиток навичок усних обчислень;

  розвиток логічного мислення;

  творча активність учнів на уроці .

  Контроль рівня навчальних досягнень учнів:

  1-3-й класи - математика - усні й письмові обчислювальні навички (15 хвилин);

  1-3-й класи - математика - уміння розв’язувати задачі;

  4  клас - читання – перевірка усвідомлення прочитаного;

  3 клас - читання - перевірка  усвідомлення прочитаного;

  2-3- класи - природознавство.

  За результатами контрольних робіт зробити аналіз. Виділити типові помилки, причини їх виникнення, шляхи ліквідації.

  Контроль  роботи  групи продовженого дня.

  Провели наради вчителів при заступнику директора з навчально - виховної роботи  за результатами контролю:

  а) про підготовленість учнів 1-го класу  до школи;

  б) про результати перевірки документації;

  в) про результати роботи зі слабовстигаючими учнями на уроці;

  г) про підсумки успішності за І семестр;

  д) про результати огляду кабінетів;

  е) про роботу з наступності (3-4 класи за результатами контрольних робіт).

  Контроль методичної роботи:

  а) відвідування всіх засідань методичних об’єднань;

  б) контроль ведення документації методичних об’єднань;

  в) контроль виконання плану роботи методичних об’єднань.

  8. Контроль виховної роботи:

  а) складання графіка позакласних заходів і контроль його виконання;
  б) контроль гурткової роботи у класах і групи продовженого дня (вересень, листопад).

  ВИСТУПИЛИ:

  ………….., заступник директора з навчально-виховної роботи, з аналізом виконання вимог Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, згідно із річним планом роботи школи, з метою контролю за дотриманням вимог та порядку ведення шкільної документації, протягом  січня 2021 року адміністрацією школи здійснювалася перевірка ведення шкільної документації.

              Уся ділова документація у навчальному закладі ведеться державною мовою відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством, із дотриманням вказівок щодо оформлення записів у книгах і журналах встановленого зразка.

              Усі книги та журнали (крім класних) поаркушно пронумеровані, прошнуровані, підписані директором і скріплені печаткою.

              Усі ділові папери, що надходять до закладу освіти чи відправляються із закладу, реєструються відповідно у книгах обліку вхідних і вихідних документів з позначками про відповідального за виконання.

                Трудові книжки основного складу працівників зберігаються у сейфі директора.  На момент перевірки були наявні усі трудові книжки ( крім ………... – директорки  школи, книжка знаходиться у відділі освіти) згідно списку співробітників. Усі записи у трудових книжках ведуться своєчасно, чітко, охайно у відповідності до виданих наказів. Працівники своєчасно знайомляться із записами про заохочення та посадові переміщення.

  Алфавітна книга ведеться і зберігається у відповідності до нормативних документів. Усі записи щодо руху учнів здійснюються охайно і своєчасно.

           Особові справи учнів 1-10 класів ведуться і зберігаються згідно до чинної інструкції в окремих папках, усі записи робляться класними керівниками своєчасно, чітко і охайно у відповідності до чинних вимог.

           Перевірка особових справ учнів показала, що всі  папки з особовими справами мають необхідний перелік потрібних документів.

          Накази з основної діяльності, кадрових питань та адміністративно – господарської діяльності друкуються та реєструються в спеціальному журналі. Накази щодо руху учнів (зарахування, вибуття) зафіксовані в книзі обліку руху учнів. Довідки, що підтверджують зарахування учнів, які вибули до інших навчальних закладів, зберігаються у папці, усі в наявності.

           Основним документом у плануванні роботи школи є річний план.

           Усі накази та розпорядчі документи нумеруються упродовж календарного року, протоколи виборних органів – у межах їх повноважень.

             Обговорення питань і рішення, що приймаються на засіданнях  педагогічної ради, шкільних методичних об’єднань, атестаційної комісії фіксуються секретарями: ……………………………… у протоколах. У них вказано всі необхідні реквізити, зафіксовані доручення та встановлені терміни виконання.

         Основною метою перевірки класних журналів було: дотримання вимог інструкції щодо ведення класних журналів, контроль за обліком відвідування учнями занять, дотримання вимог щодо тематичного обліку навчальних досягнень учнів, виконання навчального плану, охайність ведення сторінок журналу вчителями-предметниками, своєчасний запис проведених уроків,  зміст і обсяг домашніх завдань, правильність і повнота записів

  загальних відомостей про навчальні досягнення школярів, проведення і запис бесід по попередженню дитячого травматизму, усунення недоліків і зауважень щодо ведення класного журналу тощо.

           При заповненні класних журналів учителі 1-11 класів керуються Інструкцією ведення класних журналів учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 13.06.2008 року) та Інструкцією щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН  України від 08.04. 2015 року № 412) та  методичними рекомендаціями СОІППО (протокол № 22 від 29. 11.2016 року) для вчителів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів

  « Ведення класного журналу в початковій школі».

        Перевірка класних журналів 1-10 класів показала, що класні керівники журнали ведуть охайно, згідно до чинних вимог та інструкції щодо ведення класного журналу. Проте, ………..., класовод  2 класу, …………, класний керівник 10 класу, допускають виправлення на сторінках  журналу,  ………… класовод 3 класу у розділі «Домашні завдання»  використовує простий олівець, що є неприпустимим.

  У ході перевірки були встановлені  недоліки щодо ведення класних журналів:

  1.     ………..., учитель алгебри, геометрії  – записує невчасно зміст проведених уроків, майже не виставляє оцінок, не записує зміст домашніх завдань.

  2.     ………….., учитель інформатики, невчасно записує зміст проведених уроків.

  3.     Одноманітні домашні завдання з трудового навчання (учитель

  ………….. інформатики (учитель Парубок В.М.).

  4.     Класні керівники 6 та 10 класів ………... …..та …………….... невчасно ведуть облік відвідування учнів та запис змісту бесід з безпеки життєдіяльності та  занять з цивільного захисту.

  5.Учителю історії  та правознавства ………………. слід звернути увагу на конкретизацію  диференційованих домашніх  завдань та своєчасно втставляти  тематичні оцінки з предмету «Всесвітня історія».

  6.Учителька зарубіжної літератури ………….. невчасно виставляє  тематичні оцінки та оцінки за ведення зошитів.

  7.Учитель ………………..  використовує коректор, що є неприпустимим.

  8………………. у класному журналі  9 класу не записала змісту проведених уроків  хімії 9……………….. не перенесла у класний журнал оцінки з фізики у класний журнал 9 класу, отримані учнями під час навчання з використанням дистанційних технологій.

            Під час перевірки щоденників учнів виявилось, що учні середніх та старших класів не систематично записують зміст домашніх завдань, учні 7  класу …………, …………… невчасно  записують розклад уроків, не дають щоденника учителям для виставлення оцінок. Класні керівники в основному  своєчасно доводять до відома батьків результати тематичного обліку навчальних досягнень учнів, записують зауваження та бесіди з попередження  випадків дитячого травматизму та  профілактики захворювань на інфекційні хвороби тощо, оперативно встановлюють причини відсутності учнів на заняттях.

          Вибіркова перевірка зошитів учнів показала, що учителі дотримуються вимог щодо єдиного орфографічного режиму, термінів перевірки обов?язкових письмових робіт учнів, роботи над допущеними помилками. Однак ,учитель математики …………………. невчасно перевіряє робочі зошити учнів, не вимагає обов’язкового виконання домашніх завдань. Учителі початкових класів при перевірці робіт з української мови та математики  не завжди керується вимогами щодо перевірки письмових робіт, не здійснюють  роботу над помилками.

  УХВАЛИЛИ:

  1.     Повторно розглянути   результати перевірки з питання дотримання Інструкції з ведення ділової документації на нараді при директорові у березні 2021 року.

  2.     Усім педагогам школи:

      2.1.Записи в журналах робити відповідно до єдиних орфографічних вимог.

      2.2. Записи вести своєчасно, охайно, розбірливо.

      2.3. При оформленні записів у журналах не допускати виправлень,закреслень, витирання та використання  коректора та простого олівця.

  3. Класним керівникам постійно тримати на контролі відвідування учнів на першому та останніх уроках та щодня фіксувати про це на сторінках класних журналів у розділі «Зведений облік відвідування учнями».

  2.СЛУХАЛИ:

  ……………..., директора школи, про створення робочої групи з підготовки проєкту плану роботи школи на 2021-2022 навчальний рік

  ВИСТУПИЛИ:

  ………., учитель початкових класів, яка запропонувала створити робочу групу з підготовки проєкту роботи школи на 2021 – 2022 навчальний рік у складі: ……….., ...

  УХВАЛИЛИ:

  Створити робочу групу з підготовки проекту роботи школи на 2021 – 2022 навчальний рік  у складі:

  ……………………………………………………………………………………………………

  3. СЛУХАЛИ:

  ……….., директора школи, яка зауважила, що на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 03.11.1997 № 1200 «Про Порядок та норми надання послуг з харчування учнів у професійно-технічних училищах та середніх навчальних закладах,  з метою забезпечення виконання норм харчування шляхом використання у харчуванні дітей гарячих страв, адекватної компенсації фізіологічних потреб дітей та збереження їх здоров'я, запобігання виникнення захворювань органів травлення у школі організовано харчування учнів 1-10 класів.

  Для усіх учнів організовано одноразове харчування.. Вартість харчування на день становить 13 грн. Обід складається мінімум з трьох страв. У їдальні наявні перспективне та щоденне меню.

  ВИСТУПИЛИ:

  …..., учитель початкових класів., відповідальна за організацію харчування учнів, яка зауважила, що кухар ……. веде усю необхідну документацію відповідно до вимог НАССР. Обід готується якісно. Є необхідні сертифікати на продукти харчування. Працівники їдальні дотримуються санітарних вимог.

  …….. учитель біології, запропонувала увести у харчування учнів фрукти та овочі з метою запобігання епідемії грипу та покращення харчування учнів.

  УХВАЛИЛИ:

  1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи ……………...:

  1.1.Продовжувати організувати харчування учнів 1 – 10 класів.

  1.2.Сприяти забезпеченню дотримання норм харчування згідно з нормативними документами

                                                                                                              Постійно

  1.3. Безоплатно харчувати дітей учасників АТО …………….. дитину – сироту …………, дитину під опікою: ………… дітей з малозабезпеченої сім’ї ……………..

  Постійно.

  1.4 Продовжити  координувати діяльність медичного персоналу щодо контролю за харчуванням дітей;  контролювати  за додержанням дітьми правил особистої гігієни та вживанням готових страв; контролювати  санітарно- гігієнічний стан обідньої зали.

  1.5.Продовжити проводити роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків для пропаганди гігієнічних основ харчування, залучати до цієї роботи медичних працівників, класних керівників.
                                                                                                                        Протягом ІІ семестру

  1.6. Інформувати батьків про організацію харчування дітей у школі, проводити обговорювання на батьківських зборах питань, пов’язаних з організацією харчування.

  1.7..Організувати лекції, семінари, вікторини, дні здоров’я для прищеплення культури здорового харчування, етики прийому їжі, профілактики харчових отруєнь та інфекційних захворювань.
                                                                                                                      Протягом ІІ семестру.

  2. Кухарю …………………...:

  2.1.Дотримуватися нормативних вимог щодо правильності закладки продуктів та вимог НАССР;

  2.2.Суворо дотримуватися рецептури, технології приготування їжі та видачі страв;

  2.3.Забезпечити харчування учнів школи відповідно до фізіологічно обґрунтованого режиму дня;

  2.4.Провести інструктажі на робочому місці з працівниками їдальні з техніки безпеки під час роботи з електрообладнанням, ріжучими інструментами та технології приготування страв;

  2.5.Забезпечити та тримати під контролем дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці всіма працівниками та користувачами продукції шкільної їдальні.

  Протягом ІІ семестру.

  3. Медичному працівнику  ……... забезпечити медичний контроль за процесом харчування у шкільній їдальні, здійснювати контроль за якістю продуктів, що надходять

  до їдальні закладу, та умовами їх зберігання.

  Постійно.

  3.1. Складати меню – відповідно до примірного двотижневого меню на зимово – весняний період  із картотеки страв з урахуванням наявності учнів, які потребують дієтичного харчування;

  3.2.Контролювати дотримання технології приготування страв та ведення журналів бракеражу готової продукції;

  3.3.Спільно з черговим адміністратором здійснювати контроль закладки продуктів відповідно до норм, якості та виходу відпущених страв;

  3.4.Організувати та  контролювати виконання призначень із дієтичного харчування учнів;

  3.5.Проводити бракераж готової продукції і фіксувати у спеціальному журналі;

  3.6.Продовжити С-вітамінізацію страв та роботи відповідний запис у журналі обліку норм харчування;

  3.7.Проводити санітарно-освітню роботу з працівниками харчоблоку з попередження шкіряних та інфекційних захворювань;

  3.8.Здійснювати контроль за  своєчасним проходженням медичних оглядів та санітарних мінімумів працівниками.

  4. Класним керівникам 1 – 10 класів

  4.1. Сприяти збільшенню кількості учнів, які отримують гаряче харчування в закладі;

  4.2.Продовжити роз’яснювальну роботу серед батьків щодо організації харчування у сім’ї дітей різного віку;

  4.СЛУХАЛИ:

  ………..., директора школи, про роботу з обдарованими дітьми Вона повідомила, що відповідно до річного плану роботи школи директором школи ………………... та заступником директора з навчально - виховної  роботи Максименко Т.В.  проводилось вивчення роботи факультативів та гуртків з метою оцінки її ефективності та впливу на розвиток творчого потенціалу учнів. Перевірялися питання охоплення учнів школи позаурочною діяльністю, активність їх під час проведення занять, результативність роботи гуртків (проведення виставок, участь в оглядах, творчих звітах).
            Під час перевірки відвідано заняття, перевірено плани гурткових та факультативних занять, журнали, в яких фіксується облік проведених занять, проведено співбесіди з учителями та учнями.
          У школі організовано 2 факультативи:

  «Захист Вітчизни» (8, 9кл. ) – учитель …………….;

  «Різьба по дереву» (5-8 кл.) – учитель ……………….

              Ураховуючи побажання учнів, організовано роботу таких гуртків:
  «Музичний» (керівник ……………..

  «Різьба по дереву» (керівник ………………...),

   «Інформатика» (керівник …………..)
             Робота усіх факультативів та гуртків обумовлена необхідністю якісного покращення освітнього процесу. Вони обиралися учнями для розширення свого загального кругозору, прилученням до нових сфер знання і людської діяльності.
           На заняттях гуртків та факультативів учителі мають змогу більш ефективно працювати як з обдарованими дітьми, так і з тими учнями, яким важко засвоїти навчальний матеріал на уроках.
          Позитивним результатом позаурочної роботи є покращення рівня навчальних досягнень учнів з предметів, призові місця на олімпіадах, участь дітей у різних заходах школи.

  Під час вивчення факультативного курсу «Різьба по дереву» учні  знайомляться з  технікою художнього різьблення, яка розширює світогляд учнів, розвиває уяву, фантазію, художні смаки.

  Гуртковою роботою у 2020 – 2021 навчальному році  охоплено усіх учнів школи, зокрема, учнів, які опинились в складних життєвих обставинах.
    Музичний гурток  (керівник …………..) - творче об’єднують дітей, що забезпечує формування естетичних почуттів, комплексу елементарних мистецьких знань, свідоме прагнення здійснювати творчу діяльність. Заняття відвідують   учні  молодших і старших класів.  Гурток працює згідно розкладу роботи гуртка. Члени гуртка є активними учасниками художньої самодіяльності школи  та села, беруть участь у конкурсах та фестивалях.

  УХВАЛИЛИ:

  1. Практичному психологу ……………....:
   1. Упроваджувати систему ранньої і поетапної діагностики та своєчасне виявлення обдарованих дітей закладу з початкових класів.

  Упродовж року

  1.2. Здійснювати добір активних форм, методів роботи з обдарованим і здібними учнями.

  Упродовж року


   1. Забезпечувати постійний патронат обдарованих і здібних учнів.

  Упродовж року


   1. Проводити консультації для батьків обдарованих і здібних дітей.

  Упродовж року


   1. Розробити рекомендації для педагогів і батьків щодо розвитку обдарованих і здібних учнів.

  Упродовж року

  1. Учителям-предметникам залучати обдарованих дітей до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із навчальних предметів, творчих конкурсах, інтелектуальних турнірах тощо.

  Згідно з графіком тренувальних занять

  1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи ………………...:
   1. Організувати роботу зі здібними та обдарованими учнями з метою підвищекння якості підготовки учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів.

  Упродовж року


   1. Розширювати й поновлювати інформаційно-аналітичний банк даних «Обдарованість».

  Упродовж року


   1. Популяризувати здобутки обдарованих учнів, досвід роботи педагогічних працівників.

                                                                                                                      Упродовж року                     


   1. Висвітлювати досягнення обдарованих дітей у засобах масової інформації.

  Упродовж року

  1. Створити експозицію галереї слави закладу.

  Квітень 2021 р.

  5. Педагогічним працівникам закладу:

  5.1.  Організувати систему тренувальних занять з учнями щодо їх підготовки до

  участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах.

                                                                                  ІІ семестр 2021 року

  5.2. Висвітлювати ефективний педагогічний досвід щодо роботи зі здібними й обдарованим учнями у фахових періодичних видань, персональних веб-сайтах.

  Упродовж року

  6. Керівникам методичних об’єднань закладу спланувати роботу щодо організації індивідуальних та групових занять для обдарованих та здібних учнів.

  7. Керівникам гуртків:
  7.1.Удосконалювати систему гурткової роботи, використовуючи  сучасні форми роботи та технології. 

                                    Упродовж  року.

  7.2.Залучати до гурткової роботи учнів, які потребують особливої уваги.

  7.3.Підготувати звіт про участь важковиховуваних учнів у гуртковій роботі до 13.02.2021 року.

  7.4.Провести творчий звіт гуртків, які функціонують на базі школи, протягом ІІ семестру.

  5.СЛУХАЛИ:

  …………..., заступника директора з навчально – виховної роботи, яка повідомила, що відповідно до Закону України «Про освіту», Відповідно до Закону України «Про освіту», з метою вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку, в школі організовано контроль за відвідуванням учнями школи.

  Класні керівники у класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку відвідування  учнями уроків, підбивають підсумки відвідування школи кожного місяця. У школі заведено журнал контролю. Щодня на першому уроці черговий вчитель (згідно з графіком роботи) відмічає відсутніх на уроках. Проведено рейди у складі членів учнівського врядування та чергового вчителя, чергового адміністратора, під час яких виявлено учнів, які систематично запізнюються на уроки або відсутні на уроках без поважних причин. Із цими учнями та їх батьками проведено роз’яснювальні та профілактичні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

  Заслуговує на увагу робота вчителів початкових класів із питання контролю за станом відвідування учнями школи. Учнів, які пропустили школу без підтверджуючих документів, серед 1-4 класів немає. За заявами від батьків пропустили заняття в середньому до 2 осіб із класу, що не заперечує правилам внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу. Кількість пропущених уроків за І семестр 2018 – 2019 навчального року складає:

  1 клас – (класовод ……………. ) – 87 днів – 381уроків;

  2 клас – (класовод …………………. 85 днів –  412 уроків;

  3 клас – (класовод ………………..) – 46 днів – 230 уроків;

  4 клас – (класовод ………………….. -  15 днів – 71урок.

  Краще відвідування учнями школи спостерігається у 3,4 класах .

  Загальний відсоток відвідування по початковій школі склав  91 % .

              У основній школі склалася певна система роботи з зазначеного питання. Систематично за станом відвідування учнями 5- 10 класів школи, здійснюється аналіз на нарадах при директору, на засіданнях ради профілактики. За заявами від батьків заняття пропустили в середньому до 12 осіб із кожного класу. Кількість пропущених уроків за І семестр 2020 – 2021 навчального року складає:

  5 клас (класний керівник ………………....) – 114 дні – 683 уроки;

  6 клас ( класний керівник ………………...) – 82 днів – 514 уроки;

  7 клас( класний керівник  ………………….) – 69 дні – 443 уроків.

  8 клас ( класний керівник  …………………....) – 38 днів – 241 уроки;

  9 клас (класний  керівник ……………………….) – 69 днів – 460 уроків;

  10 клас ( класний керівник ……………………...) –  40 днів – 273 уроки..

  Найкраще відвідування у 8 класі , найбільше пропущено днів у 5 класі. Найбільше  пропустили заняття у школі: учень  6 класу – ………………, учні 9 класу – ……………….. учень 10 класу -  ……………….  Учнів, які пропустили школу без підтверджуючих документів, серед 5- 10 класів немає. Загальний відсоток відвідування  по 5-10 класах склав   89 %  .

  УХВАЛИЛИ:

  1.         Заступнику директора з навчально – виховної  роботи Максименко Т.В.:

  1.1.      Зобов'язати всіх педагогічних працівників школи на кожному уроці контролювати відвідування учнями навчальних занять.

  1.2.      Враховувати роботу класних керівників щодо відвідування учнями навчальних занять при атестації педагогічних працівників.

  1.3.      Взяти під особистий контроль своєчасність заповнення книги обліку відсутніх учнів черговими вчителями.

  1.4..     Активізувати роботу учнівського самоврядування щодо впливу на учнів, які пропускають уроки.

  2.         Психологу школи ………………………..:

  2.1. Дослідити навчальну мотивацію учнів, які без поважних причин пропускають заняття протягом ІІ семестру 2020-2021 навчального року..

  2.2. Провести роз'яснювальну роботу в учнівських колективах про необхідність отримання якісної освіти протягом лютого 2021 року.

  2.3. Розробити рекомендації для вчителів та батьків щодо особливостей роботи з дітьми з низькою навчальною мотивацією.( протягом лютого 2021 року).

  3. Класним керівникам 1—10-х класів:

  3.1. Своєчасно вести облік відвідування уроків у класному журналі.(Постійно)

  3.2.      Систематично вести роботу з батьками із роз'яснення правил внутрішнього розпорядку та єдиних вимог до учнів.(Постійно)

  Директор школи:                            ………………………...

  Секретар:                                         …………………………..

  Додаток 1


  Скачати. Нарада при директорові. 
  Протокол на Січень

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  narada-pri-direktorov_-protokol-schen.rar [305,55 Kb]
  (Придбали цей файл: 997)

  ПРОТОКОЛ

  …………2022                                                                                                                                   №2


  засідання наради при директорові

  Голова зборів  – …………...

  Секретар – ………………….

  Присутні – …………. педагогічних працівників  (список додається, додаток 1).

   ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про стан харчування.
  2. Про стан ведення шкільної документації
  3. Про стан викладання предмету «Захист України».
  4. Про стан викладання природознавства у школі.

  1.СЛУХАЛИ:

  …………., директора школи, про стан харчування. У своєму виступі вона повідомила, що заклад  керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, наказами Міністерства освіти і науки України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним статутом.З  метою дотримання вимог щодо правильної організації харчування учнів було здійснено контроль  за харчуванням дітей у школі.

              Харчування учнів протягом вересня-січня здійснювала кухар ……………. Продукти до їдальні завозяться вчасно, в достатній кількості, вимоги щодо їх збереження дотримуються.

              На початку навчального року видано наказ  «Про організацію харчування учнів», в якому визначено осіб, відповідальних за організацію харчування.

              Відповідальними за харчування ведеться контроль за формуванням та оновленням (за потреби) списків учнів, які підлягають пільговому харчуванню на основі поданих довідок із відділу соціального забезпечення. Харчування здійснюється згідно графіка, складеного на початку навчального року.

              У школі організовано гаряче безкоштовне харчування учнів 1 – 4-х класів та учнів пільгових категорій (позбавлені батьківської опіки згідно судових рішень, з малозабезпечених сімей, дітей, батьки, яких є учасниками АТО, дітей - сиріт). Кожен прийом їжі, її енергетична цінність відповідають віку, стану здоров’я учнів, рівню енергетичних затрат та нормам харчування для загальноосвітніх шкіл.

              Серед умов, які впливають на активну діяльність дітей, важливе місце займає правильна організація та додержання режиму харчування. У школі режим харчування учнів тісно пов’язаний із режимом дня. Учні харчуються після 3-го та 4-го уроків (відповідно до затвердженого графіку харчування). Цей час – найбільш оптимальний для прийняття їжі.

              Харчування учнів організовано на основі циклічного перспективного меню, яке обов’язково погоджується державною санітарно-епідеміологічною службою. Перспективне меню складається з урахуванням сезонності (на осінній і зимово-весняний періоди року) та наявність сезонних продуктів, свіжих овочів, фруктів, ягід, сухофруктів, квашених овочів, соків. Як приправи і спеції в осінній період широко використовується зелень (петрушка, кріп), у зимовий – лавровий лист, лимонна кислота, зелень морожена).

  Питання організації харчування знаходиться на контролі ради школи та адміністрації.

  Відсоток учнів 1-4-х класів, охоплених безкоштовним гарячим харчуванням - 100%.

  Вартість харчування наступна:

  1-4 класи – 13 гривень;

  Учнів пільгових категорій  – …………гривень;

  Учнів 5-10 класів –………….. гривень.

               Шкільна їдальня на ……….. посадочних місць забезпечує нормальний режим харчування учнів. Обідня зала має столи, стільці. В їдальні є холодна проточна вода, водонагрівач, харчоблок забезпечений приміщеннями для зберігання продукції та приготування їжі, необхідним обладнанням, посудом. Є …… умивальників для миття рук.

              Технологічне обладнання в робочому стані. Шкільні харчоблоки забезпечені в необхідній кількості посудом, миючими та диззасобами. Ведеться журнал контролю та бракеражу сировини, готової продукції. Зберігання добових норм та продуктів забезпечується. Двотижневе меню затверджено адміністрацією школи та СЕС. Дотримання наближеного меню відповідає нормі.

              Матеріально-технічна база харчоблоку  відповідає вимогам.

              Постачальниками продуктів харчування у школі є  ТОВ «Вінпродтрейд», ТОВ «Тульчинм’ясо», ТОВ «Укрпродлогістика». Згідно п. 15 Наказу Міністерства охорони здоров’я підприємці надають всі потрібні сертифікати відповідності на кожен вид товару, який постачають. Проте, не на всіх сертифікатах і накладних, згідно яких постачаються продукти, наявні  мокрі печатки.

  ВИСТУПИЛИ:

  …………., заступник директора з навчально - виховної роботи, яка зауважила, що вона веде системний контроль за організацією харчування та  формуванням списків учнів, які підлягають пільговому харчуванню на основі поданих довідок із відділу соціального забезпечення, а також разом із працівниками харчоблоку облікують відвідування їдальні дітьми відповідних категорій і порушень у їх обліку не зафіксовано.

  УХВАЛИЛИ:

  1.Заступнику директора з навчально – виховної роботи ……………

  1.1.Звертати увагу на предметне і чітке виконання вимог щодо ведення діяльності, що стосується організації харчування в закладі, організації пільгового харчування, встановлення режиму харчування.

  Постійно

  1.2. З метою стабільного та якісного харчування учнів школи та згідно вимог чинного законодавства та системи НАССР оформляти документацію з питань організації харчування і контролювати прийом сирих та готових до вживання страв, а також вести щоденний контроль за станом здоров’я працівників їдальні та харчоблоку.

  Постійно

  1.3.Посилити контроль за правильним збереженням продукції та термінами її реалізації, відповідальність за якість продуктів харчування, що знаходяться у харчоблоці, контроль за правильністю їхньої закладки, виконання рецептури та технології приготування страв.

  Постійно

  1.4.Списки учнів, яким надаються безоплатні обіди, постійно уточнювати на підставі заяв батьків (осіб, які їх замінюють) та довідок про одержання вищезазначеної допомоги з місця роботи батьків (осіб, які їх замінюють) або органу соціального захисту за місцем проживання .

  Постійно

  1.6.Проводити батьківські збори, на яких інформувати батьків про правила безкоштовного харчування і вимоги до оформлення документів та порядок організації харчування за кошти батьків.

  Постійно

  2.СЛУХАЛИ:

  ………..., директора школи, яка  повідомила, що на виконання вимог Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, згідно із річним планом роботи школи, з метою контролю за дотриманням вимог та порядку ведення шкільної документації, з 25.01.2021 по 08.02.2021року адміністрацією школи здійснювалася перевірка ведення шкільної документації.

                У ході перевірки встановлено, що уся ділова документація у навчальному закладі ведеться державною мовою відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством, із дотриманням вказівок щодо оформлення записів у книгах і журналах встановленого зразка.

                    Усі книги та журнали (крім класних) поаркушно пронумеровані, прошнуровані, підписані директором і скріплені печаткою.

                  Усі ділові папери, що надходять до закладу освіти чи відправляються із закладу, реєструються відповідно у книгах обліку вхідних і вихідних документів з позначками про відповідального за виконання.

           Трудові книжки основного складу працівників зберігаються у сейфі директора.  На момент перевірки були наявні усі трудові книжки ( крім …………. – директор школи, книжка знаходиться у відділі освіти) згідно списку співробітників. Усі записи у трудових книжках ведуться своєчасно, чітко, охайно у відповідності до виданих наказів. Працівники своєчасно знайомляться із записами про заохочення та посадові переміщення.

  Алфавітна книга ведеться і зберігається у відповідності до нормативних документів. Усі записи щодо руху учнів здійснюються охайно і своєчасно.

            Особові справи учнів 1-10 класів ведуться і зберігаються згідно до чинної інструкції в окремих папках, усі записи робляться класними керівниками своєчасно, чітко і охайно у відповідності до чинних вимог.

  Перевірка особових справ учнів показала, що всі  папки з особовими справами мають необхідний перелік потрібних документів.

          Накази з основної діяльності, кадрових питань та адміністративно – господарської діяльності друкуються та реєструються в спеціальному журналі. Накази щодо руху учнів (зарахування, вибуття) зафіксовані в книзі обліку руху учнів. Довідки, що підтверджують зарахування учнів, які вибули до інших навчальних закладів, зберігаються у папці, усі в наявності.

          Основним документом у плануванні роботи школи є річний план.

           Усі накази та розпорядчі документи нумеруються упродовж календарного року, протоколи виборних органів – у межах їх повноважень.

  Обговорення питань і рішення, що приймаються на засіданнях  педагогічної ради, шкільних методичних об’єднань, атестаційної комісії фіксуються секретарями: ……………. у протоколах. У них вказано всі необхідні реквізити, зафіксовані доручення та встановлені терміни виконання.

         Основною метою перевірки класних журналів було: дотримання вимог інструкції щодо ведення класних журналів, контроль за обліком відвідування учнями занять, дотримання вимог щодо тематичного обліку навчальних досягнень учнів, виконання навчального плану, охайність ведення сторінок журналу вчителями-предметниками, своєчасний запис проведених уроків,  зміст і обсяг домашніх завдань, правильність і повнота записів

  загальних відомостей про навчальні досягнення школярів, проведення і запис бесід по попередженню дитячого травматизму, усунення недоліків і зауважень щодо ведення класного журналу тощо.

           При заповненні класних журналів учителі 1-10 класів керуються Інструкцією ведення класних журналів учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 13.06.2008 року) та Інструкцією щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН  України від 08.04. 2015 року № 412) та  методичними рекомендаціями СОІППО (протокол № 22 від 29. 11.2016 року) для вчителів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів

  « Ведення класного журналу в початковій школі».

        Перевірка класних журналів 1-10 класів показала, що класні керівники журнали ведуть охайно, згідно до чинних вимог та інструкції щодо ведення класного журналу. Проте, ………..., класовод  2 класу, ……….., класний керівник 10 класу, допускають виправлення на сторінках  журналу,  ………..., класовод 3 класу у розділі «Домашні завдання»  використовує простий олівець, що є неприпустимим.

  У ході перевірки були встановлені  недоліки щодо ведення класних журналів:

  1.     …………….., учитель алгебри, геометрії  – записує невчасно зміст проведених уроків, майже не виставляє оцінок, не записує зміст домашніх завдань.

  2.     ……………..., учитель інформатики, невчасно записує зміст проведених уроків.

  3.     Одноманітні домашні завдання з трудового навчання (учитель

  ………...), інформатики (учитель ……………...).

  4.     Класні керівники 6 та 10 класів ……………. та ………….. невчасно ведуть облік відвідування учнів та запис змісту бесід з безпеки життєдіяльності та  занять з цивільного захисту.

  5.Учителю історії  та правознавства ……………...слід  звернути увагу на конкретизацію  диференційованих домашніх  завдань та своєчасно втставляти  тематичні оцінки з предмету «Всесвітня історія».

  6.Учителька зарубіжної літератури …………... невчасно виставляє  тематичні оцінки та оцінки за ведення зошитів.

  7.Учитель ……………….  використовує коректор, що є неприпустимим.

  8……………. у класному журналі  9 класу не записала змісту проведених уроків  хімії 29.01.2021 та 03.02.2021.

  9………………. не перенесла у класний журнал оцінки з фізики у класний журнал 9 класу, отримані учнями під час навчання з використанням дистанційних технологій.

            Під час перевірки щоденників учнів виявилось, що учні середніх та старших класів не систематично записують зміст домашніх завдань, учні 7  класу …………., …………….. невчасно  записують розклад уроків, не дають щоденника учителям для виставлення оцінок. Класні керівники в основному  своєчасно доводять до відома батьків результати тематичного обліку навчальних досягнень учнів, записують зауваження та бесіди з попередження  випадків дитячого травматизму та  профілактики захворювань на інфекційні хвороби тощо, оперативно встановлюють причини відсутності учнів на заняттях.

          Вибіркова перевірка зошитів учнів показала, що учителі дотримуються вимог щодо єдиного орфографічного режиму, термінів перевірки обов?язкових письмових робіт учнів, роботи над допущеними помилками. Однак ,учитель математики ……….. невчасно перевіряє робочі зошити учнів, не вимагає обов’язкового виконання домашніх завдань. Учителі початкових класів при перевірці робіт з української мови та математики  не завжди керується вимогами щодо перевірки письмових робіт, не здійснюють  роботу над помилками.

  УХВАЛИЛИ:

  1. Заступнику директора з  навчально-виховної роботи  ………………..:

  1.1. Провести повторний контроль  за станом ведення класних журналів роз­глянути на  нараді  при директору навчального закладу  у березні 2021 року;

  1.2. Узяти під особистий посилений контроль ведення шкільної до­кументації згідно з нормативними вимогами.

  2. Учителям навчального закладу:

  2.1. Неухильно дотримуватися трудової і фінансової дисципліни; вчасно проводити уроки і робити записи про це у відповідних клас­них журналах згідно з Інструкцією з ведення класного журналу учнів 1 – 4, 5—11-х класів.

  1. Учителям - предметникам:

  1.1.      Продовжувати систематичний  контроль за якістю роботи учнів  у  робочих зошитах.

  1.2.      Вимагати  виконання домашніх завдань усіма учнями.

  1.3.      Приділяти значну увагу охайності   оформлення письмових робіт, культурі креслень, зовнішньому вигляду зошитів.

  2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи ………………..:

  2.1 Проводити регулярно перевірку стану ведення учнівських зошитів ;

  2.2. Обговорити підсумки перевірки роботи із зошитами учнів 5-10 класів на нараді при заступникові директора у травні 2021 року

  2.3. Провести повторний контроль за станом ведення учнівських зошитів  у квітні 2021 року.

  2.4.З метою усунення недоліків, виявлених під час перевірки, забезпечити персональний контроль за роботою вчительки  ………….,  щодо складання ними поурочного планування.                                                                                     Березень  2021 року

  2.5.Провести методичні оперативки з метою опанування технологічними та психологічними прийомами під час складання поурочних планів.                                                                                                                                                   Березень  2021 року

  3.СЛУХАЛИ:

  Парубок В.В., директора школи, про стан викладання предмета «Захист України», яка

  повідомила, що згідно плану роботи школи та з метою підготовки юнаків до строкової служби у лавах армії України, виконання програми військово-патріотичного виховання молоді в період з 26.01.2021 року по 25.02.2021 року було здійснено вивчення стану викладання предмета «Захист України».

  Учителі предмета «Захист України» Надорожний А.М., стаж роботи 20 рік, спеціаліст І категорії,  Парубок В.В., стаж роботи 30 років, спеціаліст вищої категорії, старший учитель, Парубок В.М., стаж роботи 4 роки, спеціаліст.

  В процесі перевірки було відвідано 9 уроків, проведені контрольні роботи, вивчено документацію та стан матеріально-технічного забезпечення, проведено співбесіди з викладачем. Аналіз стану викладання предмета «Захист України» підтверджує, що програма з предмета, заходи, передбачені місячниками військово-патріотичного виховання в основному виконуються.

  Заняття проводяться в класних кімнатах, на стройовому та спортивних майданчиках. Вимогам щодо проведення навчальних занять відповідають навчальні місця для вивчення стройових прийомів, занять із тактичної і

  фізичної підготовки, єдина смуга перешкод. У шкільному коридорі розміщені  таблиці з вогневої та тактичної підготовки. Викладачі і учні дотримуються правил техніки безпеки під час  виконання стройових команд, занять із фізичної підготовки, у поведінці при виникненні надзвичайної ситуації.

  Учителі знають та розуміють основні вимоги навчальної програми, керівні документи з питань підготовки молоді до служби у Збройних Силах України, ознайомлені із методичними  рекомендаціями щодо викладання предмета в поточному році.

         Відповідно до діючої програми складено календарне планування з урахуванням виділеної кількості годин . Аналіз поурочних планів та відвіданих уроків підтвердили підготовку вчителів на задовільному рівні.

          Стосунки між учнями та викладачами предмета «Захист Вітчизни» будуються на основі вимог загальновійськових статутів в обсязі тем, що вивчаються. Кожен урок починається з шикування та привітання. У процесі вивчення нового матеріалу, закріплення та перевірки засвоєння його учнями реалізуються принципи навчання: доступності, проблемності, зв'язок навчання з життям, диференціації; застосовуються методи демонстрації, діалогічний, інформаційно-повідломлюючий, пояснювальний. Простежується система роботи щодо виділення зі змісту виучуваного матеріалу найголовнішого. На різних етапах уроку використовується наочність: таблиці, малюнки, макети, схеми.

  У процесі розгляду нормативно-правових основ військової служби вчителями  розкривається послідовна політика керівництва держави у формуванні збройних сил. Під час проведення занять належна увага приділяється підготовці учнів до захисту Вітчизни, поясненню прав і обов'язків громадян України щодо захисту її незалежності та територіальної цілісності, підготовці до служби у Збройних Силах України. Робочі зошити учнів є конспектом і джерелом підготовки до контрольних робіт, за записами в них простежуються робота із систематизації та узагальнення виучуваного матеріалу, виділення головного.

  В учнів на середньому і достатньому рівні сформовані життєво необхідні знання, уміння і навички щодо захисту Вітчизни і військо-патріотичного виховання.

   Щорічно під керівництвом ………….. проводиться День цивільного захисту, в ході якого на практиці закріплюється вивчений теоретичний матеріал, учні і працівники набувають навиків дій в екстремальних ситуаціях. Проводяться заняття з цивільного захисту для працівників школи

  Проте у викладенні предмета є недоліки:

  1)  недостатньою залишається самоосвітня робота викладачів  щодо вивчення передового педагогічного досвіду, інноваційних технологій викладання та їх впровадження у практику роботи;

  2)  не урізноманітнюється структура  уроків. Проведення уроків одного типу призводить до одноманітності, що значною мірою не сприяє підвищенню інтересу учнів до навчання. При проведенні уроків не використовуються інтерактивні технології, роздатковий матеріал.

  ВИСТУПИЛИ:

  ………………..,заступник директора з навчально-виховної роботи, познайомила з результатами контрольних робіт:

  Клас

  Кількі-

  сть учнів

  Виконували

  роботу

  Рівень досягнень

  1-3

  %

  4-6

  %

  7-9

  %

  10-12

  %


  Якість

  % усп

  1

  8

  6

  6

    -  1

  16

  3

  52

  2

  32

  5

  84

  2

  9

  6

  6

  -  -  4

  68

  2

  32

  6

  100

  3

  10

  6

  6

  -  -  4

  68

  2

  32

  6

  100

  Якість показників – 71%.

  УХВАЛИЛИ:

  1.  Роботу вчителів ………., Парубок В.В. та ………., викладачів предмету «Захист України» вважати задовільною.

  2. Учителям ………………………………………………….:

  2.1. Продовжити роботу щодо підготовки учнів до захисту Вітчизни, до служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях, визначених законодавством.

  2.2.   Урізноманітнити типи і структуру уроків, використавши при цьому інтерактивні технології  навчання.

  2.3.3 метою підвищення самоосвіти опрацювати передовий педагогічний досвід з предмету, накопичувати матеріал у папці із самоосвіти, передплачувати фаховий журнал.

  2.4.3 нового навчального року в обов’язковому  порядку вести гурток даного напрямку

  3. Повторну перевірку здійснити у  травні 2022 року .

  4.СЛУХАЛИ:

  ………..., директора школи, про стан викладання природознавства  у школі.

          Згідно з річним планом роботи школи, а також на виконання наказу по школі від 07.09.2021 №116 «Про вивчення стану викладання навчальних предметів у 2021-2022 н.р.»  адміністрацією школи було вивчено стан викладання природознавства у 1-5 класах.

           У ході перевірки були  відвідані  уроки природознавства в 1-5-х класах, перевірено документацію: календарні та поурочні плани вчителів, стан ведення  класних журналів із предмета, робочі зошити, проведено вивчення дотримання вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня знань, умінь і навичок учнів.

            Предмет "Природознавство" у початковій школі викладають учителі початкових класів: 1 клас – Семченко Аліна Анатоліївна, кваліфікаційна категорія - спеціаліст; 2 клас – Антепа Галина Миколаївна, спеціаліст першої категорії; 3 клас – Яцуляк Тамара Дмитрівна, спеціаліст вищої категорії, ; 4 клас – Залепа Ганна Володимирівна, кваліфікаційна категорія – спеціаліст першої категорії. Предмет "Природознавство" в основній школі викладає вчитель географії  Веретковська Тетяна Іванівна, спеціаліст .

           На вивчення природознавства у 1-5 класах виділено по 2 тижневі години.

           Нормативними документами, які визначають викладання природознавства у початковій школі, є чинні програми: в 1-4 класах Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою.  Природознавство. 1-4 класи., 2017. Учні на 100% забезпечені підручниками, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання у освітньому  процесі в 2021/2022 навчальному році. Методичне забезпечення 5 класу здійснюється на основі «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Природознавство. 5 клас», 2017,   підручника із природознавства, який рекомендований Міністерством освіти і науки України для використання у навчально-виховному процесі в 2020/2021 навчальному році.

           Календарні плани вчителів складені згідно з чинними програмами з урахуванням методичних рекомендацій. Поурочні плани відображають роботу вчителів з виконання державних програм. Кабінети початкових класів забезпечені навчальними та навчально-методичними посібниками, дидактичними матеріалами з предмета.

         Учителі, проводячи уроки, насамперед приділяють увагу завданням пізнавальним, також тим завданням, які спрямовані на відтворення вивченого матеріалу. Досить часто використовуються завдання проблемно – пошукового характеру, практичного і дослідницького. Систематично використовуються  різні види дидактичних ігор, цікаві пізнавальні вправи (загадки,  шаради, кросворди тощо), що сприяє полегшенню засвоєння матеріалу. На уроках використовуються методи навчання: пояснювально – ілюстративні, репродуктивні, частково – пошукові, дослідницькі, метод проблемного  викладу тощо. Перевага також надається практичним роботам, демонстраційним, спостереженню в природі, екологічному моделюванню та прогнозуванню, вирішенню ситуативних завдань, а також практичній діяльності з охорони природи.

            Відвідані уроки свідчать, що усі вищеперераховані вчителі враховують вікові особливості учнів, розвивають їх пізнавальну активність, створюють на уроці атмосферу зацікавленості, здійснюють міжпредметні зв'язки, використовують дидактичні та наочні матеріали, застосовують різноманітні ігрові вправи з метою розвитку емоційної сфери, уваги, пам'яті, мислення, зв'язного мовлення тощо. Крім того, для вчителів важливим є уміння розподіляти активність - свою власну і школярів - шляхом розгортання різних видів діалогічних форм, роботи в парах, за допомогою організації інтерактивної навчально-пізнавальної діяльності.

            Рівень навчальних досягнень учнів :

  Клас

  ПІБ вчителя

  Стан успішності за І семестр         

  Якість знань


               

  П

  С

  Д

  В  1.  2

  3

  100%

  2.       1

  6

  4  91%

  Проаналізувавши навчальні досягнення учнів 4,  5 класів (учні 1-3 класів оцінюються вербально), можна зробити висновок, що рівень навченості учнів становить 91%.  Це свідчить про засвоєння учнями знань в основному на достатньому рівні.

              Уроки природознавства мають навчально-пізнавальний характер і  спрямовані  на формування в учнів загальнонавчальних умінь і навичок та ключових компетенцій. У цьому пріоритетним для педагогів є діяльнісний підхід, використання для пізнання навколишнього світу різних методів і прийомів, робота з різними джерелами інформації для розв’язування проблемних завдань.

          Поряд із фронтальними та індивідуальними формами роботи учителі залучає школярів до колективної діяльності (парна, групова робота) із застосуванням інноваційних методик та використанням інформаційно-комунікаційних засобів (наприклад, відеосюжетів, віртуальних екскурсій тощо), що сприяє формуванню в учнів комунікативної та соціальної компетентностей. Під час викладання  предмета педагоги широко застосовуюь міжпредметні зв’язки, опираючись на знання учнів з математики, фізичної культури та  життєвий досвід.

           ………………... для засвоєння навчального змісту з предмета «Природознавство» використовує такі методи і прийоми навчальної діяльності школярів, як спостереження, проведення нескладних дослідів, вимірювань, робота з різними інформаційними джерелами , …………. використовує інтерактивні технології навчання, роздатковий та дидактичний матеріал, …………….. в переважній більшості проводить уроки природознавства за шаблоном, працюючи лише з підручником,

  …………. на уроках природознавства часто використовує ігрові форми роботи, наочність, технічні засоби навчання.

                Важливе значення для реалізації вимог програми є робота над підготовкою «Міні-проєктів» у 5 класі, яка здійснюється як на уроці, так і в позаурочний час, так само відбувається їхня презентація. Впровадження проєктної технології спрямоване на стимулювання інтересу учнів до самостійного здобуття нових знань і застосування їх шляхом розв’язування проблем у конкретній практичній діяльності. Усі запропоновані міні-проєкти мають, як правило, короткотерміновий характер та інтегрований зміст.

  ВИСТУПИЛИ:

  ………….., заступник директора з навчально-виховної роботи, зауважила, що усі вчителі, що викладають природознавство розуміють, що важливе значення для емоційно-естетичного сприйняття природи мають спостереження за природою, дидактичні ігри, власні дослідження, вирішення ситуативних завдань, творчі завдання.  Тому й практикують такі форми роботи на уроках, адже це  позитивно впливає на формування емоційного ставлення до природи, навчає оцінювати власну діяльність, сприяє розвитку уяви і фантазії.

            Перевірка класних журналів показала, що основним видом оцінювання навчальних досягнень школярів природознавства, як і повинно бути, є тематичне. Проте вчителька Веретковська Т.І. здійснює й поточне оцінювання. Тематичне оцінювання здійснюється на основі виконання учнями підсумкових робіт та з урахуванням поточного оцінювання. Підсумкові заняття проводяться у формі тестування.

  УХВАЛИЛИ:

  1. Схвалити роботу вчителів початкових класів ……………………………………. , вчителя природознавства …………………….. щодо забезпечення стабільних знань, умінь і навичок учнів.
  2. Питання про стан викладання та рівень навчальних досягнень  учнів із природознавства розглянути на засіданнях методичного об’єднання вчителів початкових класів

    Керівник методичного об’єднання ……………………………..

  3.Учителям, які викладають природознавство:

  3.1. Забезпечувати належний методичний рівень викладання, застосовуючи ефективні форми та методи для формування практичних навичок та вмінь учнів.

                                                                                                   Постійно

   3.2. Надавати урокам практичного спрямування, активніше впроваджувати інтерактивні методи навчання, сучасні інформаційно-комунікаційні технології.

                                                                                                                   Постійно

  3.3.Чітко дотримуватись санітарно-гігієнічних вимог до проведення уроків  у початковій ланці та в 5 класі.

                                                               Постійно

  3.4.Систематично використовувати на уроках і в позаурочний час завдання творчого характеру. Вчити учнів давати повні та змістовні відповіді на поставлені запитання, розвивати критичне мислення, вчити висловлювати та доводити власні думки.

                                                              Постійно

  3.5.Практикувати проведення навчальних занять у формі подорожі, усного журналу, репортажу з місця подій, святкування Дня Землі, Дня космонавтики, дня прильоту птахів, екологічні акції тощо

  Протягом навчального року

  3.6. Дотримуватися критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів,  звернути увагу на поточне оцінювання.

    Постійно

  3.7. Поповнювати навчальні кабінети роздатковим та дидактичним матеріалом, методичною літературою з предмета.

                                                    Постійно

  Директор школи:                            ……………………………..

  Секретар:                                         ……………………………….  Скачати. Нарада при директорові.
  Протокол на Лютий

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  narada-pri-direktorov_-protokol-lyutiy.rar [309,04 Kb]
  (Придбали цей файл: 526)

  ПРОТОКОЛ

  ……..2022                                                                                                                                    №3


  засідання наради при директорові

  Голова зборів  – ……………...

  Секретар – …………………………...

  Присутні – 18 педагогічних працівників  (список додається, додаток 1).

   ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Підготовка до державної підсумкової атестації
  2. Про набір учнів до 1 класу
  3. Дотримання санітарно – гігієнічних норм в організації освітнього процесу
  4. Про стан викладання предмету «Я у світі».
  5. Про додаткові профілактичні заходи в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків щодо компетентностей безпечної поведінкив цифровому середовищі.

  1. СЛУХАЛИ:

  ……………….., заступника директора з навчально - виховної роботи, про підготовку до державної підсумкової атестації, яка повідомила, що ДПА у 4 класі проводитиметься з трьох предметів: української мови, літературного читання та математики; ІІ ступеня - з 01 червня по 14 червня з трьох предметів: української мови,англійської мови,  математики або історії України  та предмета за вибором навчального закладу..

  УХВАЛИЛИ:

  1. ……………..., заступнику директора з навчально -виховної роботи:

  1.1.На методичному об’єднанні 22.03.2022 року опрацювати з учителями – предметниками орієнтовні вимоги до змісту атестаційних завдань;

  1.2.Розробити завдання для ДПА у 4 класі – до 11.05.2022 року, для учнів 9 класів – до 27.05.2022 року.

  2.СЛУХАЛИ:

  …………. директора школи, про набір учнів до 1 класу. Вона повідомила, що четвертий рік поспіль заклад готуватиметься до створення нового  освітнього середовищадля майбутніх першокласників..

              Вона нагадала присутнім основні принципи навчання у  початковій школі:

  ДИТИНА — ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ

  Нова школа буде співпрацювати з позашкільними закладами освіти, враховувати індивідуальні здібності дитини.

  Планується перейти від школи, яка напихає дітей знаннями, які дуже швидко застарівають, до школи компетентностей.

  БАТЬКИ – ПАРТНЕРИ

  Вчителі допомагатимуть батькам здобувати спеціальні знання про розвиток дитини. 

  За основу концепції беруть педагогіку партнерства: співпраця між учителем, учнем і батьками, які мають стати рівноправними учасниками освітнього процесу.

  Учитель зможе готувати власні авторські навчальні програми, обирати підручники, методи, стратегії, засоби навчання. Серед методів навчання застосовуватимуть: ігри, соціальні, дослідницькі проекти, експерименти, групові завдання.

  Концепція «Нової української школи» передбачає рівноправну співпраця між учителем, учнем і батьками

  УМОТИВОВАНИЙ ВЧИТЕЛЬ

             Учителям дадуть можливість вибору інституцій для підвищення кваліфікації.

  В концепції нової української школи має бути і новий вчитель. Тепер вони матимуть можливість піти в іншу організацію, яка пропонує тренінг про інклюзивну освіту, чи сучасні методики викладання, а не тільки в інститут післядипломної освіти.

  НАВЧАННЯ ЗБІЛЬШИТЬСЯ ДО 12 РОКІВ

  Шкільна освіта матиме 3 рівні: початкові класи — з 1 по 4, базова середня школа — 5-9 клас та профільна середня школа, яка передбачає навчання в ліцеї або закладах професійної освіти — 10-12 клас.

  Такий термін навчання пояснюється тим, що в усіх європейських країнах мінімальна тривалість здобуття повної загальної середньої освіти становить від 12 до 14 років. Саме за цей час дитина зможе засвоїти усі необхідні знання та визначитися щодо майбутньої професії.

  Трирічна старша профільна школа може бути запроваджена тільки тоді, коли буде в країні відповідна мережа закладів та кошти на 12 років навчання.

  Нова школа має намір стати «школою компетентностей», яка буде враховувати індивідуальні здібності кожної дитини

  АВТОНОМІЯ ШКОЛИ

  Школи зможуть самостійно формувати освітні програми, складати навчальні плани і програми з навчальних предметів. Керівника школи обиратимуть на конкурсних засадах терміном до п'яти років. Він зможе обіймати посаду не більше як два терміни поспіль.

  СПРАВЕДЛИВЕ ФІНАНСУВАННЯ

  Проект Закону «Про освіту» запроваджує рівноправність доступу до бюджетного фінансування закладів освіти усіх форм власності. Законопроектом передбачено повну прозорість фінансування закладів освіти. Зокрема школи будуть зобов’язані оприлюднювати всі кошти, які надходять з бюджету та з інших джерел.

  «ГРОШІ ХОДЯТЬ ЗА ДИТИНОЮ»

  Цей принцип фінансування створено для підтримки дітей з особливими потребами, які можуть здобувати освіту разом з іншими дітьми у пристосованих для цього школах.

   «ТАК» — ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ

  Для учнів з особливими потребами створять умови для навчання спільно з однолітками. Для таких дітей буде запроваджено індивідуальні програми розвитку, включаючи корекційно-реабілітаційні заходи, психолого-педагогічний супровід.

  НОВА ШКОЛА — МЕНШЕ ІНТЕРНАТІВ

  Необхідно створювати інклюзивні класи, аби дитина не жила в інтернатному закладі і лишалася у сім'ї.

  ВИСТУПИЛИ:

  Семченко А.А., яка повідомила, що з ІІ семестру 2020 року проводила зустрічі з батьками майбутніх першокласників. Вона зауважила, що деякі діти мають проблеми з вимовою деяких звуків, майже усі систематично відвідують дитячий садок.

  УХВАЛИЛИ:

  1. Зобов’язати батьків майбутніх першокласників, забезпечити систематичне відвідування дітьми 5 річного віку дитячого садка.
  2. Рекомендувати батькам проконсультуватися з логопедом.
  3. Підготувати навчально – методичне забезпечення для майбутніх першокласників згідно вимог Нової української школи.

  3.СЛУХАЛИ:

  Парубок В.В., директора школи, про дотримання санітарно – гігієнічних норм в організації освітнього процесу. Вона наголосила, що на жаль, не усі батьки привчають учнів дома до дотримання санітарно – гігієнічних норм, тому учителям слід провести з учнями відповідні бесіди та практичні заняття.

  УХВАЛИЛИ:

  1.Яцуляк Т.Д., учителю початкових класів, підготувати захід  «У гостях у Мийдодира».

  2.Мойсей М.В., педагогу – організатору, залучати органи учнівського самоврядування до проведення санітарних п’ятниць, операції чистота і порядок, запровадити практику перевірки якості прибирання класних приміщень учнями 8-10 класів.

  4.СЛУХАЛИ:

  Парубок В.В., директора школи, про стан викладання предмету «Я у світі».

  На виконання  річного плану роботи школи ,  з метою вивчення стану викладання предмету «Я у світі»  та здійснення контролю за його викладанням адміністрацією школи  протягом жовтня - січня 2020/2021 навчального  року  була здійснена перевірка стану викладання даного предмету «Я у світі» у 4 класі школи.

               Під час перевірки  проаналізовано:

  -  фахово - методичний  рівень та підготовку до  проведення уроків учителя  4 класу Залепи Г.В.;

  - реалізацію методичних рекомендацій МОН України щодо викладання предмета в 2020/2021 навчальному році;

  - виконання вимог нормативних документів щодо ведення шкільної документації;

  - стан навчально – методичного та матеріального забезпечення викладання предмету;

  -  проведення позакласної роботи з предмету.

  Контроль здійснювався шляхом відвідування   уроків  «Я у світі»  у

  4 класі,  перевірки  виконання навчальних програм, стану ведення шкільної документації, навчально – матеріальної  бази кожного учителя  для викладання   даного предмету.

  Учитель …………………. Володимирівна ознайомлена  зі структурою навчальної  програми, знає і правильно розуміє  її вимоги, обізнана з нормативними документами та методичними рекомендаціями з питань викладання предмету «Я у світі», вміює  реалізовувати їх у практичній діяльності.

                 Календарно-тематичне планування учитель здійснює згідно з навчальною програмою МОН України та оформлює відповідно до чинних вимог. 

                За результатами перевірки встановлено, щонавчальний матеріал викладається відповідно до календарно-тематичного плану, кількісті годин  відведених  для  вивчення  програмного матеріалу, які  заплановані, співпадають з кількістю фактично проведених уроків.

                 Перевірка класного журналу показала наступне: записи в журналі ведуться відповідно до Інструкції з ведення класного журналу учнів 1 - 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, правильно записується зміст уроку, домашнє  завдання.  Записи у журналі  ведуться  охайно. 

  Відвідані уроки  засвідчили, що Ганна Володимирівна ретельно готуються до навчальних занять. Під час підготовки користується методичною літературою, розробками друкованих планів - конспектів уроків. Заняття характеризуються достатнім  ступенем реалізації  навчальних,  виховних та розвивальних завдань. Зміст програмного матеріалу розкривається у повній мірі, на науковому рівні, доступно для учнів.

  Учитель правильно визначає  мету своїх уроків, приділяє  значну увагу її розвивальному та виховному аспектам. На уроках ………….. застосовує сучасні форми та методи навчання, які активізують розумову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до навчання, розвивають  зв’язне  мовлення, поповнюють  словниковий  запас  дітей, вчить  висловлювати  власні  думки. Учителька дотримується  принципів  особистісно  орієнтованого навчання, використовує в системі активні та інтерактивні форми навчання, різноманітні завдання на розвиток у молодших  школярів  логічного й творчого  мислення, пропонуює  вихованцям завдання з урахуванням індивідуальних  особливостей та ігрові ситуації, в яких діти  можуть випробувати себе  в різних  соціальних  ролях. Для цього учителька використовують різноманітні типи уроків.

  ……………. . формує  активну  навчально-пізнавальну  діяльність  кожного  учня  через  використання  питань «чому?», з  метою розвитку  у дітей  пізнавального інтересу до вивчення даного курсу, самостійності, розвитку пізнавальних процесів  практикує  використання  ігрових методів, різноманітних  наочних матеріалів,  інтерактивних  прийомів, елементів  технології  критичного  мислення.

  Учителькою ……………. проводиться позакласна робота з предмету: народні та обрядові свята, тематичні вікторини, інтелектуальні конкурси . Але робота з обдарованими дітьми потребує вдосконалення. Недостатньо проводиться індивідуальна робота, заняття носять епізодичний характер .

  ВИСТУПИЛИ:

  ……………..., заступник директора з навчально-виховної роботи, зауважила, що  у роботі класовода є проблемою виконання творчих завдань і проектів, тому вона порадила  учительці ……………. використовувати різнорівневі завдання, завдання на вибір, в тому числі творчого та проблемно-пошукового характеру .

  УХВАЛИЛИ:

  1. Визнати задовільним стан викладання предмету «Я у світі» у 4 класі.

  2. Учительці початкових класів …………………………….:


   1. З метою формування в учнів життєвих компетентностей, організації  дослідницько-пошукової  роботи  збільшити  питому  вагу  навчальних  завдань, які  ставлять учнів в умови  застосування  знань у змінених  ситуаціях, де б діти змогли висловити власні думки, розкрити свій творчий потенціал, самостійно розв’язати  проблемні  питання  практичного спрямування, пов’язані з темою уроку, тощо.
   2. Розподіляти  активність  школярів шляхом використання  різних форм, спонукаючи  кожного  прагнути  більше знати, вміти, самовиражатись в різних формах активності (робота в парах,  групах, індивідуально).
   3. Активно залучати учнів до само-, взаємооцінювання.
   4. Активізувати роботу з учнями, що мають середній  рівень навчальних досягнень з предмету.
   5. З метою  активізації роботи із здібними учнями, практикувати  в  системі  використання різнорівневих  завдань, в тому числі і на вибір (домашні завдання, під час уроку); залучати таких дітей до участі у інтерактивних конкурсах, у  різноманітних позакласних заходах  відповідної  тематики, проводити предметні олімпіади, вікторини.
   6. Продовжувати роботу над підвищенням рівня професійної кваліфікації.
  1. Керівникові шкільного методичного об’єднання учителів початкових класів Яцуляк Т.Д. на засіданні шкільного методичного об’єднання учителів початкових класів додатково розглянути питання підвищення якості навчання з предмету учнів  4 класу.

  5.СЛУХАЛИ:

  ……………., директора школи, яка ознайомила присутніх з рекомендаціями для проведення додаткових профілактичних заходів закладами освіти
  серед дітей та інформування батьків щодо компетентностей безпечної поведінки
  в цифровому середовищі ( наказ МОН № 1/9-128 від 10 березня 2022 року).

  УХВАЛИЛИ:

  1. Класним керівникам провести інструктажі з учнями з даного питання.
  2. Провести батьківські збори 10.03.2022 року в онлайн – режимі., на яких розглянути питання безпечної поведінки учнів в цифровому середовищі.

  Директор школи:                                  ………………………..

  Секретар:                                               …………………………..

  Додаток 1

  Список педагогічних працівників, присутніх на нараді при директору ………………. року

  Скачати. Нарада при директорові.
  Протокол на Березень

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  narada-pri-direktorov_-protokol-berezen.rar [304,46 Kb]
  (Придбали цей файл: 1098)

  Скачати. Нарада при директорові.
  Протокол на Квітень

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  narada-pri-direktorov_-protokol-kvten.rar [295,65 Kb]
  (Придбали цей файл: 873)

  Скачати. Нарада при директорові.
  Протокол на Травень

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  narada-pri-direktorov_-protokol-traven.rar [296,12 Kb]
  (Придбали цей файл: 911)

  Скачати. Нарада при директорові.
  Протокол на Серпень

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  narada-pri-direktorov_-protokol-serpen.rar [307,32 Kb]
  (Придбали цей файл: 894)

  Скачати. Нарада при директорові.
  Протокол на Вересень

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  narada-pri-direktorov_-protokol-veresen.rar [309,42 Kb]
  (Придбали цей файл: 860)

  Скачати. Нарада при директорові.
  Протокол на Жовтень

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  narada-pri-direktorov_-protokol-zhovten.rar [306,04 Kb]
  (Придбали цей файл: 722)

  Скачати. Нарада при директорові.
  Протокол на Листопад

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  narada-pri-direktorov_-protokol-listopad.rar [300,61 Kb]
  (Придбали цей файл: 774)

  Скачати. Нарада при директорові.
  Протокол на Грудень

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  narada-pri-direktorov_-protokol-gruden.rar [296,13 Kb]
  (Придбали цей файл: 778)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.