Ваш кабінет


Наша сторінка

Зараз онлайн» » Протоколи засідання (ШМО) методичного об'єднання вчителів початкових класівПротоколи засідання (ШМО) методичного об'єднання вчителів початкових класів
 • 12-01-2022, 20:54
 • 20 910
 • 0
Протоколи засідання (ШМО) 
методичного об'єднання вчителів початкових класів

Порядок денний: 
1. Про законодавчі, нормативно-правові документи, що регламентують роботу навчальних закладів 
2. Актуальний інструктаж про підготовку та проведення ДПА у 4-х класах та підсумкових контрольних робіт, про навчальні екскурсії та навчальну практику учнів, закінчення 2021-2022 навчального року 
3. Про підсумки участі учнів в олімпіадах, конкурсах, змаганнях .

Протокол № 5

засідання методичного об'єднання 

вчителів початкових класів


…..2022 року

                                                                                       

Голова засідання         ……………. 

Секретар:                    …………….

Присутні:        …… заступник директора з навчально-виховної роботи; …………….


Порядок денний :

1. Про законодавчі, нормативно-правові документи, що регламентують роботу навчальних закладів . (……….. заступник  директора  з  НВР).

2. Актуальний інструктаж про підготовку та проведення ДПА у 4-х класах та підсумкових контрольних робіт , про  навчальні екскурсії та навчальну практику учнів, закінчення 202…/202… навчального року (….. заступникдиректора  з  НВР).

3. Про підсумки участі учнів в олімпіадах, конкурсах, змаганнях . (Чергінець Л.В., заступник  директора  з  НВР).

4.Про стан організації позакласної роботи в 1-4 класах (……… голова ШМО).

5. Творчий звіт учителів, що атестуються. 

1. СЛУХАЛИ: ……….. заступника  директора  з  НВР, про законодавчі, нормативно-правові документи, що регламентують роботу навчальних закладів .Людмила Володимирівна познайомила з наказом про проведення загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів 202… року».

Класного керівника 4-………… про міжнародне дослідження якості освіти РІSА-2020, як один із пріоритетів освітньої політики в Україні.

УХВАЛИЛИ:

1.1. Нормативно – правову документацію вивчити і взяти до виконання

                                      202…/202… , вчителі початкових класів

2. СЛУХАЛИ: ….. заступника  директораз  НВР, яка дала актуальний інструктаж про підготовку та проведення ДПА у 4-х класах 202…/202… навчального року та підсумкових контрольних робіт, про закінчення навчального року. Зачитала нормативно-правову документацію, що стосується даного питання.

Атестація у загальноосвітніх навчальних закладах І і ІІ ступенів  проводиться за місцем навчання у письмовій формі. Завдання для проведення атестації укладають вчителі навчального закладу відповідно до затверджених МОН орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджує керівник навчального закладу. Завдання мають відповідати державним вимогам до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, визначеним навчальними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

ДПА в 4-х  класах проводиться  зпредметів:

- українська мова, літературне читання,
- математика

ДПА проводиться на другому чи третьому уроці,  окрім понеділка  і  п‘ятниці,а  такожднів  переді  післясвяткових.

Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт формується відповідно до державних вимог щодо навчальних досягнень учня/учениці, визначених чинними навчальними програмами для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Атестація у загальноосвітніх навчальних закладах І і ІІ ступенів  проводиться за місцем навчання у письмовій формі. На проведення контрольної роботи відводиться 1 академічна година (один урок): 5 хв. – на пояснення змісту роботи та інструкції щодо її виконання і 35 хв. – на її виконання. 

Тексти підсумкової контрольної роботи вчитель записує до початку уроку на дошці або заздалегідь друкує на окремих аркушах і перед уроком роздає кожному учневі.

Людмила Володимирівна нагадала, що навчальні екскурсії  та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 .1-4-ті  класи (навчальні екскурсії протягом 4-х днів тривалістю не більше 3-х академічних годин на день). 

За рішенням закладу навчальні екскурсії і навчальна практика можуть бути проведені протягом навчального року.

ВИСТУПИЛИ:

…….. вчитель 3-… класу, яка розповіла про проведені екскурсії та їх пізнавальне значення.

УХВАЛИЛИ:

2.1. Зміст завдань для підсумкових контрольних робіт ДПА подати на затвердження адміністрації навчального закладу.

                                  До ……. , вчителі початкових класів

3. СЛУХАЛИ: ………. заступника  директораз  НВР,про підсумки участі учнів в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, яка доповіла, що на виконання основних заходів міської та районної програм "Обдарована молодь", наказів управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради, відповідно до плану РУО, з метою пошуку і підтримки обдарованих школярів, підвищення інтересу учнів до навчання, проводяться міжпредметні олімпіади та конкурси.

У минулому році учні початкових класів виступили не досить вдало. Діти приймали участь у кожному  конкурсі, олімпіаді.  Детально про це ми чули у звітіголови ШМО. Отже, потрібно систематично і серйозно підходити до підготовки учнів та готувати переможців. 

УХВАЛИЛИ:   

3.1. Постійно проводити додаткові заняття та консультації з обдарованими дітьми початкових класів, вчасно їх виявляти .

202…/202…, вчителі початкових класів

4.СЛУХАЛИ:. …….. голову ШМО про стан організації позакласної роботи в 1-4 класах,яка розповіла про проведені відкриті позакласні заходи вчителями. Всі вчителі брали участь у підготовці Новорічного концерту, провели свято «Рідних мам вітаємо», свято « 8 Березня».

          Фотозвіт про позакласну роботу – на сайті школи.

УХВАЛИЛИ:

4.1. Проводити позакласні заходи згідно плану, запрошувати батьків.

202…/202…, вчителі початкових класів 


6.СЛУХАЛИ: ………….презентацію (атестаційний звіт), вчителя класу, яка атестується в цьому році. (Презентація у вчителя).


                    Голова засідання:           …………………

                        Секретар:            …………………


ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Присутні –  6 чол.


Голова ШМО  –  --------------


Секретар   –     ------------

Порядок денний:

1. Аналіз роботи методичного об’єднання за 202-202 н. р. Вибори голови та секретаря ШМО та розподіл доручень між членами мо.  -------------

2. Обговорення і затвердження плану роботи на 202-202 н. р. 

3. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів: 

а) ) Про структуру 202-202 навчального року та навчальні плани в початкових  класах загальноосвітніх навчальних закладів 

б) Методичні рекомендації щодо викладання навчальних предметів у початкових класах у 202-202 н.р. 

в) Нова редакція типових освітніх програм для 1-2 класів НУШ та 3-4 класів НУШ.

г) Оцінювання навчальних досягнень учнів 1 - 4 класів. 

4. Розглядінструкцій  щодо  ведення Класного  журналув  1- 4 класах   загальноосвітніх   навчальнихзакладів 

5. Методичні рекомендації до проведення у загальноосвітніх закладах України  першого  уроку ------------

6. Доповідь «Нова українська школа –  ключова реформа Міністерства освіти і науки» 

------------

7. Розроблення пам’ятки «Як уберегти себе від хвороби» (заходи обережності при COVID-19 для учнів початкових класів)


 1. Слухали : -------- яка проаналізувала роботу  ШМО  за 202-202 н.р.,  вказавши на досягнення та недоліки в роботі.


Виступили: ….. яка запропонувала оцінити роботу методичного об'єднання учителів початкових класів за 202 – 202 н. р. на «добре»  і внесла пропозицію керівником методичного об'єднання обрати -----------

Ухвалили :  роботу методоб’єднання за 202-202 н. р. вважати «доброю» та обрати  головою МО ----------- секретарем – --------

2. Слухали:  ------- зачитала план роботи МО на 202-202н. р.,  довела до відома членів м/о про зміни навчальних програм для учнів 1-4 класів та ознайомила з основними  критеріями оцінювання учнів початкових класів. 

Виступили: --------- повідомила, що зміни до програм початкової школи стали результатом безпрецедентно відкритого обговорення на освітній Інтернет-платформі EdEra. Важливо й те, що ці зміни – лише перший крок, початок шляху до оновлення української освіти. 

Ухвалили: затвердити план роботи МО на 202-202 н. р. та детально опрацювати зміни до навчальних програм, критерії оцінювання навчальних досягнень учнів .

3.  1) Слухали: ---- розповіла про структуру 202-202 навчального року та провела аналіз оновлених навчальних програм, зачитала методичні рекомендації Міністерства Освіти і Науки України.  

Виступили: --------- запропонувала відновити папки самоосвіти, внести нові документи про критерії оцінювання досягнень учнів початкових класів НУШ.

Ухвалили: напротязі навчального року детально ознайомлюватисяз постановами, листами та наказами Міністерства Освіти і Науки України та новинками методичної літератури.

  2) Слухали: --------- яка ознайомила присутніх з методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2020-2021 н. р.   

Виступили: ----------- повідомив, що Міністерство освіти і науки внесло зміни в типові освітні програми для 1-2 та 3-4 класів Нової української школи. Зміни затверджені наказами №1272 та №1273 від 8 жовтня, які опубліковані на сайті МОН. 

Ухвалили: згідно з рекомендаціями МОН України навчати учнів 1-3 класів за оновленими програмами Нової української школи.

3) Слухали: Дігтяренко  Л.М.. звернула увагу присутніх на те, що  вчитель має вільний вибір форм організації навчально-виховного процесу, способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти. 

------- провела аналіз оновлених навчальних програм, зачитала методичні рекомендації Міністерства Освіти і Науки України.Звернула увагу на навчання та виховання дітей в початкових класах.

Виступили: ------- запропонувала відновити папки самоосвіти, внести нові документи про критерії оцінювання досягнень учнів початкових класів.

Ухвалили: напротязі навчального року детально ознайомлюватисяз постановами та наказами Міністерства Освіти і Науки України та новинками методичної літератури.

4. Слухали: ----------- яка ознайомила присутніх з інструкціямищодо  ведення Класного  журналув  1- 4 класах   загальноосвітніх   навчальнихзакладів.

Ухвалили: Рекомендаціївзяти до уваги.Неухильно дотримуватись Інструкцій щодо ведення класних журналів.

5. Слухали: ----------  виступила з рекомендаціями щодо проведення першого уроку в початкових класах. Вона зауважила, що Міністерство освіти і науки рекомендує присвятити перший урок в новому 202… навчальному році правилам безпечного навчання під час карантину на COVID-19.Вона зауважила, що запропоновані рекомендації не повинні використовуватись як усталені норми. 

Виступили: ------------ рекомендувала під час першого заняття:

Пояснити учням нові правила поведінки під час навчання в умовах карантину;

Розвінчати міфи щодо COVID-19;

Ознайомити учнів з правилами респіраторної гігієни;

Проінформувати про психологічну допомогу в разі тривожного стану через пандемію, ознайомити з алгоритмом дій.

Для проведення інтерактивного уроку педагоги можутьскористатись підготовленими планами уроку та додатковими матеріалами. 

Ухвалили: опрацювати методичні рекомендації щодо проведення першого уроку, врахувати всі пропозиції та побажання.

6. Слухали: ------- виступила з доповіддю «Нова українська школа –ключова реформа Міністерства освіти і науки».

Виступили: -------- сказала, що НУШ – це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння..

Ухвалили: Опрацювати наказ МОН України щодо організації освітнього простору Нової української школи.

7. Слухали: ------- запропонувала розробити пам’ятки для учнів початкових класів «Як уберегти себе від хвороби» (заходи обережності при COVID-19).

Виступили: -------------- наголосила, що діти мають право на правдиву інформацію про те, що відбувається у світі через Коронавірус і повинні дотримуватись правил поведінки в школі в умовах СOVID – 19. Дорослі несуть відповідальність за збереження здоров’я дітей.

Ухвалили: З метою убезпечення від зараження коронавірусною інфекцією всіх учасників освітнього процесу, розробити пам’ятки для учнів початкових класів, задля захисту їх життя і здоров’я.


Протоколи засідання (ШМО) методичного об'єднання вчителів початкових класів  від 05.01.2022 р.

Присутні –  6 чол.

Голова ШМО  –  ……………………………………………

Секретар   –          …………………………………………….

                                                            Порядок денний:

 1. Практикум «Вивчаємо Державний стандарт початкової освіти». Планування навчальних видів діяльності для досягнення очікуваних результатів у мовно-літературній освітній галузі. ……………
 2. Майстер-клас «Я це роблю так. Щоденні 5». ………………….
 3. Презентація «Мій план інтегрованого навчального дня» (з використанням інноваційних методів та прийомів роботи). …………
 4. Обговорення та затвердження тематики проведення Тижня початкових класів. Керівник МО
 5. Обмін досвідом з проходження та тематики вебінарів і курсів. …………...
 6. Експрес-огляд «Радимо  прочитати». Члени МО …………………………………..
 7. Обмін досвідом роботи вихователя ГПД «Ігрова діяльність учнів під час ГПД як засіб соціалізації». Вихователь ГПД …………………………………………….

1.Слухали: …………. провела практикум «Вивчаємо Державний стандарт початкової освіти». Планування навчальних видів діяльності для досягнення очікуваних результатів у мовно-літературній освітній галузі.

 Виступили: Дігтяренко Л.М. зауважила, що головне, щоб дитина вміла вести діалог на важливі для неї теми, визначати позиції співрозмовників, аргументовано погоджуватися з ними або ж ні, уміла описувати свої та емоції іншого мовця.

………... наголосила, що за новим стандартом школяр має розуміти мету читання і самостійно відбирати відповідно до неї тексти, виділяти ідею, важливі деталі, аналізувати прочитане.

             Ухвалили: Вивчати досвід щодо впровадження Державного стандарту початкової освіти в мовно-літературній освітній галузі; сприяти розвитку творчої активності педагогів, підвищувати їх теоретичну, методичну, практичну компетентність.

2. Слухали: …….. провела майстер-клас «Я це роблю так. Щоденні 5».    

Виступили: ………  зауважила, що під час навчання читання учитель повинен слідкувати, щоб процес читання не перетворився на механічне складання букв і озвучення складів, слів, а підібрати такі види роботи, які б пробудили у дітей вогник допитливості і цікавості.

………... переконана, що ефективним на уроці читання є використання різноманітних форм, видів читання  та цікавих методичних прийомів.

Ухвалили: Сприяти підвищенню професійної компетентності педагогів, прагненню до самоосвітньої діяльності. Виховувати любов до книги, бажання читати.

3. Слухали: ……….. яка поділилась досвідом роботи «Мій план інтегрованого навчального дня» (з використанням інноваційних методів та прийомів роботи). 

Виступили:  ……….. повідомила, що інтегровані дні сприяють глибокому засвоєнню програмового матеріалу, розвитку творчих здібностей учнів, нетрадиційного мислення.

…………… зауважила, що методика проведення днів інтеграції має передбачати узгодженість дій вчителів різних предметів.

Ухвалили: Сприяти підвищенню інтересу учнів до навчання, активізації їх навчальної діяльності. Дні інтеграції завершувати позаурочною навчально-розважальною програмою.                                                                                     

  4. Слухали: Керівник МО ………... запропонувала обговорити та затвердити тематику проведення Тижня початкових класів. 

Виступили: …………. запропонувала провести заходи, які охоплювали б різні види діяльності учнів, були цікавими, корисними і сприяли інтелектуальному та творчому розвитку дитини.

Ухвалили: Створити для дітей атмосферу успіху, яка сприяє розвитку особистості дитини, розкриттю унікальних здібностей вихованців, відчуття радості за свої досягнення, віри у власні сили, наполегливості у подоланні труднощів.

5. Слухали: ………….. ознайомила присутніх із новинками з тематики курсів, вебінарів для учителів початкових класів. 

Виступили: …………….. розповіла, що вебінари – це прямі ефіри зі спікерами, які діляться власними методиками, де можна поставити запитання спікеру в чаті та долучитися до обговорення з іншими учасниками.  Вебінари створюються у такий спосіб, аби вчителі змогли взяти для себе багато корисної інформації. А теми формуються відповідно до потреб освітян. Тому вони так важливі для нас.

………….. поділилася із колегами освітніми платформами, на яких їй цікаво і зручно працювати: це «Всеосвіта», «Урокок», «На урок», «Едера», «Прометеус» та ін. 

            Ухвалили: Підвищувати педагогічну компетентність шляхом проходження курсів та участі у вебінарах.

6. Слухали: Керівник МО ………….виступила з Експрес-оглядом «Радимо прочитати».

Виступили: …………. звернула увагу присутніх на те, що іде поступове зниження ролі книги в системі духовних цінностей школярів. На жаль, останнім часом книгу дітям замінюють телебачення, комп’ютерні ігри, Інтернет

………... запропонувала провести методичні перегуки: «Обговорення матеріалів дитячої періодичної преси».

Ухвалили: Знайомити дітей з найкращими книгами, творами, які будуть пробуджувати їх до нових запитів, викликати їх інтереси в самонавчанні і творчості.

7. Слухали: ……….. ознайомила присутніх з досвідом роботи ГПД «Ігрова діяльність учнів під час ГПД як засіб соціалізації».

 Виступили: …………. стверджує, що краще підбирати ігри, виграшем яких є гарний настрій, а не шалена перемога окремих учасників.

…………. додала, що слід підбирати ігри, які б сприяли формуванню всебічному фізичному розвитку здобувача освіти та зміцненню здоров’я.

            Ухвалили: Продовжувати ділитися своїми напрацюваннями та досвідом роботи в     НУШ. Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру педагога.

         Голова ШМО:     ………………………….

Протокол № 1

засідання методичного об’єднання вчителів початкових класів та вихователя ГПД ……………..  від …..

Присутні: 21 чоловік


Порядок денний:

1. Вступ. Аналіз роботи методичного об’єднання за 2020-2021 навчальний рік.

   2. Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2021-2022 н.р.

   3. Опрацювання інструктивно-методичного листа «Особливості організації навчально-виховного процесу в початкових класах у 2021-2022 н.р.»

4. Опрацювання та узгодження календарно – тематичного планування навчального матеріалу       вчителями початкових класів на І семестр 2020-2021н.р. Обговорення  методичних рекомендацій  щодо проведення Першого уроку.

5. Опрацювання методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти.

6.Як створити безпечні умови у школі й підготувати навчальний рік до можливих змін епідемічної ситуації – рекомендації МОН.

7. Забезпечення наступності й перспективності між дошкільною та початковою ланками   освіти


1. СЛУХАЛИ

Керівника МО …... яка прозвітувала про проведену роботу МО за 2020-2021 н. р 

УХВАЛИЛИ

Прийняти інформацію до відома.


2. СЛУХАЛИ

Керівника МО …..., яка ознайомила із планом роботи МО на 2021-2022 н.р. Виступила заступник директора з навчальної-виховної роботи ….. яка запропонувала затвердити план роботи МО на 2021 -2022 н.р.

УХВАЛИЛИ

Прийняти інформацію до відома. 

Затвердити план роботи МО вчителів початкових класів та вихователя ГПД на 2021-2022 н.р.


3. СЛУХАЛИ

Заступника директора з навчально-виховної роботи ….. яка спільно із вчителями опрацювали інструктивно-методичного листа «Особливості організації навчально - виховного процесу в початкових класах у 2021-2022 н.р.»

УХВАЛИЛИ

3.1.Виступ ….. взяти до уваги.

3.2.Неухильно дотримуватись і виковувати рекомендації та постійно керуватись нормативними документами Міністерства освіти.


4. СЛУХАЛИ

Члени МО опрацювали та узгодили календарно – тематичне планування навчального матеріалу на І семестр 2021-2022н.р.Обговорили методичні рекомендації щодо проведення Першого уроку.

УХВАЛИЛИ

При складанні календарних та поурочних планів, а також конспекту проведення першого уроку керуватися рекомендаціями МОН України.5. СЛУХАЛИ 

…… яка разом із членами МО опрацювали методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти. 

УХВАЛИЛИ

Прийняти інформацію до відома.

Результат оцінювання особистісних надбань учнів 1-2 класів виражати вербальною оцінкою, 3-4 рівневою.

6. СЛУХАЛИ

….. яка розповіла як створити безпечні умови у школі й підготувати навчальний рік до можливих змін епідемічної ситуації – рекомендації МОН.

УХВАЛИЛИ

Прийняти інформацію до відома.


7. СЛУХАЛИ 

Вихователя ДНЗ …... яка разом із вчителями обговорили принципи наступності між дошкільною та початковою ланками освіти.

УХВАЛИЛИ

Прийняти інформацію до відома.

Реалізація принципу безперервності освіти має починатися з забезпечення наступності між першими її сходинками – дошкільною та початковою ланками.


Керівник МО     ……………………………………………………….


Завантажити протоколи

ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
protokoli-zasdannya-shmo-metodichnogo-obyednannya-vchitelv-pochatkovih-klasv.rar [1,14 Mb]
(Придбали цей файл: 2590)Сподобалося? Поділіться з друзями!Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Нуш

На головнуЗалиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
Дякуємо!

Шановний користувач нашого сайту.
Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
Будь ласка
Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.