• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » План роботи методичного об'еднання вчителів художньо-оздоровчого циклу  План роботи методичного об'еднання вчителів художньо-оздоровчого циклу
  • 7-10-2021, 12:49
  • 4 108
  • 0
  План роботи методичного  об'еднання вчителів 
  художньо-оздоровчого циклу

  Методичне об'єднання є основним структурним підрозділом методичної служби освітньої установи, що здійснює проведення навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної і позакласної роботи зокрема або декількома спорідненими навчальними предметами. Методичне об'єднання організовується за наявності не менше трьох вчителів з одного предмету або з однієї освітньої області. До складу шкільного методичного об'єднання можуть входити вчителі суміжних і споріднених дисциплін.


  Методична проблема, над якою працює МО вчителів художньо-оздоровчого циклу: 

  «Шляхи оновлення змісту та принципів викладання дисциплін художньо оздоровчого циклу в умовах переходу на новий зміст навчання».


  І. ВСТУП

  Основна роль учителя сьогодні - не лише дати певну суму знань учневі, а й навчити його вчитися, самостійно здобувати знання, застосовувати їх на практиці, тобто формувати компетентності як загальну здатність, що базується на певному досвіді та цінностях особистості. Тому сучасність ставить високі вимоги, до професійності вчителя, який повинен бути готовим до змін, відкритим до новацій, стати творцем, дослідником, експериментатором.

  У 2021-2022 н. р. методичне об’єднання продовжувало роботу над методичною темою–«Шляхи оновлення змісту та принципів викладання дисциплін художньо -оздоровчого циклу в умовах переходу на новий зміст навчання».

  Зокрема, впродовж навчального року працювали над такими завданнями:

  • підвищення професійної майстерності кожного вчителя;
  • збагачення і розвиток творчого потенціалу педагогів;
  • діагностика і визначення шляхів подолання труднощів у педагогічній діяльності вчителів;
  • поглиблення методичної підготовки;
  • активне впровадження інноваційних форм методичної роботи, досягнень психолого-педагогічної науки;
  • стимулювання ініціативи й творчості членів методичного об’єднання.

  У процесі роботи виправдали себе такі форми, як моделювання уроків, індивідуальна та групова робота, проектна діяльність, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації навчання, огляд новинок педагогічної та методичної літератури. Засідання методичного об’єднання проводилися за такими темами:

  1. Інструктивно-методична нарада членів методичного об’єднання.
  2. «Хто сам не рухається вперед, тому важко підштовхувати інших»
  3. Роль інноваційних технологій у розвитку освітніх компетенцій учнів..
  4. Підбиття підсумків методоб’єднання та визначення завдань на новий навчальний рік.

  Працюючи відповідно до поставлених завдань та у зв’язку з проблемою МО, вчителі прагнули поєднати свій педагогічний досвід з використанням сучасних інноваційних технологій навчання. Поряд з традиційними уроками проводилися уроки з комп’ютерною підтримкою, інтегровані та нестандартні уроки.

  Перше засідання відбулося 5 вересня у вигляді інструктивно-методичної наради для членів методичного об’єднання, де головаметодоб’єднання зробила аналіз роботи методичного об’єднання за минулий рік, було обрано нового секретаря, а також розглядалися календарно- тематичне планування вчителів художньо-оздоровчого циклу, оцінювалася готовність кабінетів до роботи в новому навчальному році та робота по зміцненню матеріальної бази кабінетів. Був проведений олімпійський тиждень який провів ………... Обговорювались  нормативні документи щодо викладання предметів художньо-оздоровчого циклу 2021– 2022 н. р.

  Друге засідання відбулося 17 жовтня за круглим столом за темою:  «Розвиток творчих здібностей школярів, спрямованих на зміну способу життя задля збереження і зміцнення індивідуального здоров'я.»

  Голова об’єднання зробила аналіз проведеної роботи. Вчитель фізичноїкультури ……….. підбив підсумки олімпійського тижня а такожна практиці  продемонстрував знання наукових підходів до викладання фізичної культури в школі.  Також під час відвідування уроків ЗВ, які проводив …….  ми побачили як можна використовувати комп’ютерні технології  під час розгляду техніки безпеки на навчально - польових заняттях. Відвідували і обговорювали майстер- клас який проводив вчитель трудового навчання ……. на тему: «Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням» . Голова об’єднання ознайомила вчителів з методичними рекомендаціями щодо проведення олімпіади з трудового навчання та затвердження олімпіадних завдань а також розглядали і обговорювали  новінки методичної літератури.

  Трете засідання методичного об’єднання відбулося 19 грудня у вигляді семінару-практикуму на тему: « Роль інноваційних технологій у розвитку освітніх компетенцій учнів». Члени методичного об’єднання під час дискусії обговорювали інтерактивні форми і методи навчання на уроках для розвитку освітніх компетенцій учнів, обмінювались досвідом під час відвідування уроків. Також було обговорено та затверджено матеріали щодо проведення предметних тижнів. Був зроблений аналіз моніторингу рівня творчих здібностей дітей на уроках художньо-естетичного напрямку та моніторингу здоров’я та фізичної підготовленості учнів школи з фізичного виховання та ЗВ за І семестр 2021-2022 н. р. Обмін досвідом щодо покращення цих показників. Всі члени методичного об’єднання взяли активну участь у обговоренні  відкритих уроків та надання методичних рекомендацій щодо їх проведення.

            Четверте засідання відбулося 20 лютого, було проведено методом «Методичні дискусії» на тему: «Розвиток критичного мислення та інформаційної компетентності учнів як умова досягнення високої якості  освіти»», на якому розглянули доповідь: “Сучасний урок музичного мистецтва : пошук, проблеми, знахідки”. Голова МО ……… виступила з доповіддю «Особливості виховання всебічно розвиненої гармонійної особистості на основі художньо-естетичних та фізкультурно-оздоровчих традицій українського народу на уроках образотворчого мистецтва, трудового навчання, музики, основ здоров’я, захисту Вітчизни та фізичного виховання, мислення – застосування на уроці». Звітували про проведення показових уроків та тижня трудового навчання. Виступав вчитель музичного мистецтва з приводу “Сучасний урок музичного мистецтва : пошук, проблеми,знахідки”. Також вчителі трудового навчання звітували про заходи які проводились під час тижня трудового навчання. В перший день тижня був оголошений  конкурс на найкращій сувенір-валентинку, а також був проведений майстер клас з виготовлення паперових квітів. Вчитель трудового навчання провела виховний захід « Рушник що промовляє…» та «Виготовлення Мерцішор». Учні з цікавістю брали участь у всіх заходах, які проводились. 

  Урочисте закриття тижня трудового навчання відбулося на загальношкільній лінійці. Активних учасників та переможців конкурсів нагороджено грамотами та подяками. Було зроблено підсумок І та ІІ етапу предметних  олімпіад.       

  П’яте методичне засідання, яке мало відбутися 14 травня у вигляді роботи проблемної лабораторії за темою: «Підсумки роботи МО за 2021-2022 н.р.», відбулося дистанційно, використовуючи платформу ZOOM. Було найперше зроблено аналіз  результатів дистанційного навчання. Обговорено ті платформи, які вчителі обрали для дистанційного навчання. Зроблено висновок, що більшість використовують Viber та Google classroom. Обговорено відміну державної підсумкової  атестації для учнів 4-х та 9-х класів. 

  Зазначено, що з нового навчального року потрібно провести діагностику засвоєння тем учнями, які були вивчені під час карантину, а також провести коригуюче навчання. Звернути увагу на ті теми, які учням були складними. Ще раз повторити матеріал, вивчений дистанційно. Розробити індивідуальні плани роботи з учнями, які під час карантину не були охоплені дистанційним навчанням у зв’язку з відсутністю доступу до  інтернету.

  Було заслухано творчі звіти вчителів з проблеми, над якою вони працюють, а також вчителі відзвітували про самоосвіту. Усі вчителі працюють на освітній платформі «Всеосвіта» та EdEra, а також на платформі «На Урок» «УрокОк» та  Prometheus. 

  Готуючись до закінчення навчального року, розглядалися питання оцінювання учнів в умовах карантину, а також було розроблено графік написання підсумкових контрольних робіт. 

  Було обговорено питання заповнення журналу в умовах карантину, а також можливість вручення батькам електронних табелів.

  Також було обговорено структуру навчального року та його завершення в умовах пандемії.

  Обговорили дати проведення пробного ЗНО та основної сесії, а також зроблено аналіз підготовки учнів до ЗНО в умовах карантину.

  У 2021-2022 н. р. члени метод об’єднання продовжують працювати над темою: «Шляхи оновлення змісту та принципів викладання дисциплін художньо оздоровчого циклу в умовах переходу на новий зміст навчання».

           Тому, впродовж навчального року будуть працювати над такими завданнями:

  • організаційно-методична допомога: проведення відкритих уроків, суспільно-педагогічних акцій, творчих звітів, творчих портретів;
  • конкурсів професійної майстерності;
  • інформаційно-аналітична діяльність: вивчення стану викладання основ наук та результатів навчальної діяльності; визначення термінів проведення діагностичних контрольних робіт і тестування з різних предметів; підбір діагностичних тестів і контрольних робіт на основі тематичного планування; визначення основних напрямків індивідуального супроводу вчителів на основі аналізу результатів педагогічного аудиту;
  • консультативно-методична робота:       індивідуальна робота з вчителями різної кваліфікації; робота з удосконалення сучасних навчально-методичних комплексів; організація проведення олімпіад, наукових конференцій; участь у педагогічних виставках, проектах;
  • організація самоосвітньої діяльності вчителя:        системність самоосвітньої діяльності; практична спрямованість роботи; відповідність змісту самоосвіти рівню професійної компетентності; впровадження в життя своїх педагогічних можливостей та здібностей; здатність особистості раціонально організувати свою діяльність.

  II Проблемні питання над вирішенням яких поглиблено працюють

  учителі

  Виходячи з методичної теми, кожен член методичного об’єднання знаходить свій шлях до підвищення педагогічної майстерності, до творчості і обирає собі підтему, над якою буде працювати на протязі навчального року.


  П.І.Б.

  вчителя

  Пед.

  стаж

  Результати

  останньої

  атестації

  Проблема для поглибленого вивчення

  Форма

  звітування

  1.


  12

  спеціаліст

  Застосування методів критичного мислення на уроках трудового навчання

  Практичні заняття,

  презентації творчих проектів,

  Позакласні заходи,виставки

  2.


  18

  спеціаліст

  Особистісно-орієнтований підхід на уроках Захисту Вітчизни 

  Практичне

  заняття,

  доповіді,

  позакласна

  робота,

  відкриті

  уроки  3.


  13

  спеціаліст

  Використання елементів інноваційних технологій на уроках

  фізкультури

  Змагання,

  реферати,

  виховні

  заходи

  4.


  20

  Вища

  Вчитель-методист»

  Впровадження технологічних художньо-естетичних компетентностей в рамках переходу на новий зміст навчання


  Позакласні заходи, відкриті уроки,

  майстер-класи

  5.


  16

  ІІ

  Формування творчої особистості в умовах сучасної освіти.

  Позакласні заходи, майстер класи  III. Тематика засідань методичного об’єднання


  Тематика засідань

  Дата

  проведення

  Відповідальний за проведення

  Примітки

  І Засідання 1 жовтня

  Тема: Інструктивно-методична нарада членів методичного об’єднання

  1

  Аналіз роботи за 2020- 2021 н. р., завдання на

  2021-2022 н. р.

  1 жовтня

  Голова метод- об’єднання


  2

  Опрацювання навчальних програм

  1 жовтня

  Члени

  методоб’єднання


  3

  Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо викладання навчальних предметів у поточному навчальному році.

  1 жовтня

  Члени

  методоб’єднання


  4

  Експрес-інформація. Бібліографічний огляд літератури.

  1 жовтня

  Члени

  методоб’єднання


  5

  Обговорення та затвердження плану роботи

  1 жовтня

  Члени

  методоб’єднання


                                             II Засідання 17 жовтня

  Круглий стіл: «Розвиток творчих здібностей школярів, спрямованих на зміну способу життя задля збереження і зміцнення індивідуального здоров'я.»

  Мета: створення організаційно-методичних умов успішної діяльності вчителя.

  1

  Знання наукових підходів до викладання фізичної

  культури в школі

  17 жовтня


                        2.

  Ознайомлення вчителів з положенням про олімпіаду з трудового навчання, затвердження олімпіадних завдань.


  17 жовтня  3.

  Проведення  майстер класу з трудового навчання

  29 жовтня  4.

  Проведення та підсумки

  олімпійського тижня

  17 жовтня  5.

  Технологія проведення сучасного уроку «Захисту Вітчизни»

  15 жовтня  6.

  Огляд новинок методичної літератури

  14 грудня

  Члени

  методоб’ єднання


  III засідання 19 грудня

  Семінар-практикум: Роль інноваційних технологій у розвитку освітніх

  компетенцій учнів.

  1.

  Дискусія:

  «Розвиток освітніх компетенцій учнів на основі інноваційних технологій »

  19 грудня

  Члени

  методоб ’ єднання


  2.

  Інтерактивні форми і методи навчання на уроках образотворчого мистецтва, трудового навчання, музики, ЗВ та фізичного виховання (обмін досвідом)

  19 грудня

  Члени

  методоб’ єднання

  3.

  Презентація та захист творчих проектів 3 трудового навчання 

  листопадгрудень


  4.

  Обговорення та затвердження матеріалів проведення предметних тижнів: трудового навчання, 

  грудень  5.

  Аналіз моніторингу рівня творчих здібностей дітей на уроках художньо-естетичного напрямку та моніторингу здоров’я та фізичної підготовленості учнів школи з фізичного виховання та ЗВ за І семестр 2021-2022 н. р. Обмін досвідом щодо покращення цих показників

  19 грудня

  Члени методоб’ єднання


  IV засідання 20 лютого

  Тема: «Розвиток критичного мислення та інформаційної компетентності учнів як умова досягнення високої якості  освіти»

  1.

  Особливості виховання всебічно розвиненої гармонійної особистості на основі художньо-естетичних та фізкультурно-оздоровчих традицій українського народу на уроках образотворчого мистецтва, трудового навчання, музики, основ здоров’я, захисту Вітчизни та фізичного виховання

  20 лютого


  Члени методооб’єднання 

  2.

  Дискусія “Сучасний урок музичного мистецтва : пошук, проблеми, знахідки”.

  Лютий   3.

  Нестандартні уроки як форми розвитку креативності учнів.

  Лютий-березень

  Члени методоб’ єднання


  4.

  Про результати шкільних олімпіад.

  лютий

  Члени методоб’ єднання


  5.

  Огляд методичної літератури.

  лютий

  Члени методоб’ єднання  V засідання 14 травня

  Тема: Підбиття підсумків методоб’єднання та визначення завдань на

  новий навчальний рік

  1.

  Творчі звіти вчителів 3 проблеми над якою вони працюють

  14 травня

  Члени методоб’ єднання


  2.

  Аналіз рівня навчальних досягнень учнів

  14 травня

  Члени методоб ’ єднання


  3.

  Звіт про роботу МО у 2021-2022 н. р.


  Голова метод об*єднання 


  4.

  Вивчення інструктивних матеріалів для проведення ДПА та ЗНО

  14 травня

  Члени методоб ’ єднання


  5.

  Обговорення основних напрямків роботи МО на наступний навчальний рік.

  14 травня

  Члени методоб ’ єднання  ІІІ. Зміст роботи методоб’єднання художньо-оздоровчого циклу

  2021- 2022 н. р.


  Зміст роботи

  Дата проведення

  Відповідальний за проведення

  1.

  Планування роботи м/о в 2021 – 2022 н. р.

  серпень

  Члени м/о

  2.

  Провести вивчення методичних листів про викладання трудового навчання, образотворчого мистецтва,музики,

  серпень

  Голова м/о 

  Члени м/о

  3.

  Направити вчителів м/о для участі в районних семінарах з метою підготовки вчителів до роботи в новому навчальному році

  серпень

  Голова м/о

  4.

  Календарне планування уроків з трудового навчання, образотворчого мистецтва, музики, на 2021- 2022 н. р. з визначенням практичних робіт, контрольних робіт, тощо.

  серпень

  Члени м/о

  5.

  Взаємоперевірка готовності кабінетів до нового навчального року

  серпень

  Завідуючі

  кабінетами

  6.

  Складання планів роботи кабінетів, забезпечення кабінетів навчально- методичними матеріалами

  Серпень, вересень

  Завідуючі

  кабінетами

  7.

  Організувати роботу предметних гуртків

  Протягом року

  Члени м/о

  8.

  Підготовка текстів для контрольних зрізів знань, завдання для олімпіад, питань та завдань до підсумкових уроків

  Протягом року

  Члени м/о

  9.

  Перевірка стану учнівських зошитів, порт фоліо і якість перевірки їх учителями

  Грудень, квітень

  Голова м/о

  10.

  Підготовка матеріалів до педагогічної виставки

  березень

  Члени м/о

  11.

  Планування та перевірка роботи щодо створення навчально-методичного комплексу з предметів, забезпечення кабінетів технічними засобами навчання, дидактичним, наочним та роздавальним матеріалом

  Січень, травень

  Члени м/о

  12.

  Вивчення рівня навчальних досягнень учнів протягом року

  Вхідне тестування - вересень, контрольне тестування - грудень, травень

  Члени м/о

  13.

  Взаємоперевірка виконання програм, складання звітів

  Грудень, травень

  Члени м/о

  14.

  Скласти звіт про роботу м/о

  Грудень, травень

  Голова м/о

  15.

  Оцінка та самооцінка вчителів м/о за проведену роботу протягом року

  Грудень, травень

  Голова м/о, члени м/о  IV.Заходи з підвищення фахової майстерності

  1. Вивчення, вдосконалення та впровадження кращого педагогічного досвіду
  2. Кожному з членів методоб’єднання, що має власні педагогічні надбання чи високий рівень володіння певним питанням навчально-виховної роботи, виступити із розповіддю про свій досвід роботи на засіданні метод об’єднання. Ознайомити колег з таким досвідом у ході проведення відкритих уроків, виховних заходів, взаємно відвідування уроків;
  3. На засіданнях м/о систематично ознайомлюватися з новинками психолого-педагогічної, методичної літератури, фаховими, загально педагогічними періодичними виданнями;
  4. Підтримувати творчі зв’язки;
  5. Педагогам - членам м/о брати активну участь у районних семінарах- практикумах.
  6. Активно відвідувати курси удосконалення раз на 5 років - це обов’язково, і частіше у разі необхідності.
  7. Вчитель повинен вивчати методичну літературу.
  8. Підготувати учнів до шкільних та районних олімпіад.
  Кожному вчителю працювати над виробленням особистого творчого почерку, створювати свою систему роботи.

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  plan-roboti-metodichnogo-obednannya-vchitelv-hudozhno-ozdorovchogo-ciklu.rar [319,63 Kb]
  (Придбали цей файл: 253)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.