• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » Календарно-тематичне планування для 3 класу I та II семестр (Всі предмети) на новий навчальний рік  Календарно-тематичне планування для 3 класу I та II семестр (Всі предмети) на новий навчальний рік
  • 30-07-2021, 12:15
  • 10 784
  • 0
  Календарно-тематичне планування для 3 класу 
  I та II семестр
  (Всі предмети)
  на 2021-2022 навчальний рік
  Частина 2:

  Календарно-тематичне планування «Я досліджую світ» 3 клас. I та II семестр

  (До підручника І. Жаркової, Л. Мечник, Л. Роговської, Л. Пономарьової, О. Антонова За програмою О. Я. Савченко)

  3 клас


  Частина 1 (5 годин на тиждень)

  Тема уроку

  Дата

  1.

  Вступ. Історія та традиції рідної школи. Шкільний розпорядок (с. 3–6).


  2.

  Ставлення до інших (с. 7–8).  3.

  Як уникнути конфлікту. Моделювання способів вирішення конфліктних ситуацій (з опорою на літературні твори, ситуації реального життя)

  (с. 9–10).


  4.

  Технологічна ОГ (ТЕО). Літо-літечко минуло… (с. 11).


  5.

  Інформатична освітня галузь (ІФО). Роль інформації в житті людини

  (с. 12).


  6.

  Небезпечні ситуації в школі. Обговорення правил поведінки, прийнятих у класі, школі (с. 13–14).


  7.

  Небезпечні ситуації на вулиці (с. 15–16).  8.

  Сім’я. Склад сім’ї. Історія роду. Родинні стосунки між поколіннями. Моделювання способів поведінки чуйного ставлення до старших та ін- ших членів сім’ї (с. 17–19).


  9.

  ТЕОВазон (с. 20).


  10.

  ІФО. Способи подання повідомлень. Носії повідомлень (с. 21).


  11.

  Розподіл прав та обов’язків у сім’ї. Дозвілля в сім’ї (с. 22–24).


  12.

  Небезпечні ситуації вдома (с. 25–26).  13.

  Приватний і громадський простір. Моделювання (інсценізація) поведінки у громадських місцях (з опорою на літературні твори, ситуації реального життя) (с. 27–28).


  14.

  ТЕО. Черепашка із сюрпризом (с. 29).


  15.

  ІФО. Перетворення інформації з одного виду в інший (с. 30).


  16.

  Узагальнення і систематизація знань учнів. Діагностична робота.         


  17.

  Природа — частина навколишнього світу (с. 31–32).


  18.

  Тіла та явища природи (с. 33–35).


  19.

  ТЕОВедмежа та мишка (с. 36).


  20.

  ІФО. Кодування і декодування повідомлень (с. 37).


  21.

  Дослідження природи. Значення дослідження природи (с. 38–39).


  22.

  Джерела інформації про природу та способи її представлення (с. 40–42).


  23.

  Дослідження як джерело знань про природу. Дослідження властивостей
  речовин (за вибором учнів / вчителя) (с. 43–44).


  24.

  ТЕОКораблик — мандрівник (с. 45).


  25.

  ІФО. Структурування інформації. Файли (с. 46).


  26.

  Обладнання для вивчення природи (с. 47–48).


  27.

  Основні кроки під час дослідження тіл і явищ природи (с. 49–51).


  28.

  Спостереження. Вправляння у складанні плану спостереження (с. 52).


  29.

  ТЕООсінній букет (с. 53).


  30.

  ІФО. Структурування інформації. Папки (с. 54–55).


  31.

  Вимірювання. Вправляння у проведенні вимірювань (с. 56).


  32.

  Експеримент (дослід). Вправляння у складанні плану експерименту

  (с. 57).


  33.

  Дослідження властивостей тіл неживої природи (за вибором учнів/вчителя).


  34.

  ТЕОВосьминіг (с. 58).


  35.

  ІФО. Поняття про мережу «Інтернет» (с. 59).


  36.

  Моделювання у вивченні природи (с. 60–61).


  37.

  Узагальнення і систематизація знань учнів. Діагностична робота.         


  38.

  Нежива природа. Різноманітність тіл неживої природи та їх властивості

  (с. 62–64).


  39.

  ТЕОСмачне чаювання (с. 65).


  40.

  ІФО. Програма-браузер, вебсторінка, вебсайт, гіперпосилання (с. 66–67).  41.

  Речовини, їх різноманітність, властивості та застосування. Дослідження розчинності у воді речовин, що використовуються у побуті (харчової

  солі, крохмалю, питної соди) (с. 68–70).


  42.

  Вода в природі. Різноманітність водойм. Три стани води (с. 71–73).


  43.

  Колообіг води в природі (с. 74–75).


  44.

  ТЕОМорозиво-ріжок (с. 76–77).


  45.

  ІФО. Безпечна робота в інтернеті (використовуємо інтернет з користю)

  (с. 78).


  46.

  Очищення води. Способи очищення води (с. 79–80).


  47.

  Повітря. Властивості повітря. Спостереження дослідів, які демонструють властивості повітря (с. 81–82).


  48.

  Гірські породи, їх властивості. Порівняння властивостей гірських порід

  (за вибором учнів/учителя) (с. 83–84).


  49.

  ТЕОГілка горобини (с. 85).


  50.

  ІФО. Авторське право (с. 86).


  51.

  Корисні копалини, їх види. Використання та охорона корисних копалин.

  Ознайомлення з корисними копалинами (с. 87–89).  52.

  Ґрунт. Склад і утворення ґрунту. Дослідження складу і властивостей

  ґрунту (с. 90–91).


  53.

  Догляд за ґрунтом (с. 92–93).


  54.

  ТЕО. Співуча пташка (с. 94–95).


  55.

  ІФО. Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією (с. 96).


  56.

  Значення води, повітря і ґрунту в природі та діяльності людей, їх охорона (с. 97–99).


  57.

  Узагальнення і систематизація знань учнів. Діагностична робота.         


  58.

  Організми — тіла живої природи. Різноманітність рослин (с. 100–102).


  59.

  ТЕО. Пухнасті айстри (с. 103–104).


  60.

  ІФО. Джерела інформації. Носії інформації (с. 105).


  61.

  Дихання і живлення рослин (с. 106–107).


  62.

  Квіткові рослини. Розмноження, ріст і розвиток рослин (с. 108–109).  63.

  Розмноження квіткових рослин за допомогою кореня, стебла та листка. Спостереження розвитку рослини, яку вирощено з різних частин росли-

  ни (насінини, бульби, живця, пагона) (с. 110–111).


  64.

  ТЕО. Новорічна прикраса з дроту (с. 112–113).


  65.

  ІФО. Пристрої введення та виведення інформації (с. 114–115).  66.

  Середовище існування рослин. Пристосування рослин до умов існуван-

  ня. Виявлення пристосування рослин до певних умов існування Дослі- дження умов росту рослин (с. 116–117).


  67.

  Тварини — організми (с. 118–119).


  68.

  ТЕО. Біла сова (с. 120).


  69.

  ІФО. Текстові дані. Правила введення текстових даних (с. 121).


  70.

  Комахи (с. 122–123).


  71.

  Риби (с. 124–125).


  72.

  Земноводні (с. 126–127).


  73.

  ТЕО. Рибка (с. 128).


  74.

  ІФО. Редагування текстових даних (с. 129).


  75.

  Плазуни (с. 130–131).


  76.

  Птахи (с. 132–133).


  77.

  Звірі (с. 134–135).


  78.

  ТЕО. Лев — цар звірів (с. 136).


  79.

  ІФО. Види об’єктів: текстові, графічні. Інформаційний об’єкт (с. 137–

  138).


  80.

  Середовище існування тварин. Пристосування тварин до способу життя.

  Виявлення пристосування тварин до способу життя (с. 139–140).  Частина 2 (5 годин на тиждень)

  Тема уроку

  Дата

  1.

  Гриби (с. 3–5).


  2.

  Бактерії (с. 6–7).


  3.

  Значення організмів у природі та житті людини. Охорона рослинного і

  тваринного світу (с. 8–10).


  4.

  ТЕО. Ялинка-веселинка (с. 11).


  5.

  ІФО. Властивості об’єкта. Створення моделі об’єкта за заданими влас-

  тивостями (с. 12).


  6.

  Ліс — природне угруповання (с. 13–15).


  7.

  Луки — природне угруповання (с. 16–17).


  8.

  Прісна водойма — природне угруповання (с. 18–19).


  9.

  ТЕОПташки взимку (с. 20).


  10.

  ІФО. Зміна значень властивостей тексту як об’єкта (колір, шрифт, на-

  креслення) (с. 21).


  11.

  Море — природне угруповання (с. 22–23).


  12.

  Червона книга України (с. 24–25).


  13.

  Узагальнення і систематизація знань учнів. Діагностична робота.         


  14.

  ТЕО. Торбинка-сіточка (с. 26).


  15.

  ІФО. Текстові редактори. Середовища для читання текстів (с. 27).


  16.

  Людина — частина природи. Роль природи в житті людини (с. 28–29).


  17.

  Вплив людини на природу. Практ ична робот а: спостереження впливу

  діяльності людини на природу (на матеріалі своєї місцевості) (с. 30–31).


  18.

  Професії, пов’язані з діяльністю людини в природі (с. 32–33).


  19.

  ТЕОЗимова казка (с. 34).


  20.

  ІФО. Уведення символів за допомогою клавіатури (с. 35).


  21.

  Властивості матеріалів. Практична робота: дослідження властивостей

  матеріалів (за вибором учнів/учителя) (с. 36–37).


  22.

  Використання матеріалів. Практична робота: ознайомлення з різнома-

  нітністю матеріалів і виробів з них (с. 38–39).


  23.

  Техніка та технології (с. 40–41).


  24.

  ТЕОСніговичок з ниточок (с. 42).


  25.

  ІФО. Редагування. Основні команди редагування (с. 43).


  26.

  Винаходи людства та їх вплив на життєдіяльність людини (с. 44–45).


  27.

  Правила поведінки в природі. Практична робота: моделювання та ана-

  ліз ситуацій перебування у природі (с. 46–47).  28.

  Ощадливе використання природних ресурсів. Практична робота: скла- дання пам’ятки ощадливого використання води і електроенергії у побуті

  (с. 48–49).


  29.

  ТЕОІндійський слон (с. 50).  30.

  ІФО. Доповнення текстів зображеннями (с. 51).


  31.

  Охорона природи (с. 52–53).


  32.

  Організм людини (с. 54–55).


  33.

  Шкіра. Значення шкіри для організму людини. Догляд за шкірою (с. 56–

  57).


  34.

  ТЕОВишиваємо хрестиком (с. 58).


  35.

  ІФО. Етапи створення інформаційної моделі (с. 59–60).


  36.

  Скелет і м’язи людини, їх значення. Запобігання захворюванням скелета

  та м’язів (с. 61–62).


  37.

  Органи травлення людини, їх значення (с. 63–64).


  38.

  Правила здорового харчування (с. 65–66).


  39.

  ТЕОІрис (с. 67).


  40.

  ІФО. Створення текстових інформаційних моделей у табличній формі

  (с. 68).


  41.

  Органи дихання людини, їх значення. Запобігання захворюванням орга-

  нів дихання (с. 69–70).


  42.

  Органи кровообігу людини, їх значення. Запобігання захворюванням

  органів кровообігу (с. 71–72).


  43.

  Головний і спинний мозок людини, їх значення (с. 73–75).


  44.

  ТЕОСердечко (с. 76).


  45.

  ІФО. Комп’ютерні презентації (с. 77).


  46.

  Органи чуття людини, їх значення (с. 78–79).


  47.

  Розвиток людини протягом життя (с. 80–81).


  48.

  Умови здорового способу життя (с. 82–83).


  49.

  ТЕОБджілка (с. 84).


  50.

  ІФО. Створення та редагування презентацій (с. 85).


  51.

  Зовнішність людини (с. 86–87).


  52.

  Риси характеру, які сприяють досягненню успіху (с. 88–89).


  53.

  Риси характеру, які забезпечують дружні взаємини з іншими (с. 90–91).


  54.

  ТЕО. Смайлик (с. 92).


  55.

  ІФО. Текст і зображення в презентації (с. 93).


  56.

  Пізнання себе та своїх можливостей (с. 94–95).


  57.

  Навчання — складова життєвого успіху (с. 96–97).


  58.

  Вчимося вчитися. Практична робота: тренування уваги, пам’яті

  (прийоми, алгоритми, вправи) (с. 98–99).


  59.

  ТЕО. Піаніно (с. 100).


  60.

  ІФО. Форматування презентації (с. 101).  61.

  Взаємодія та співпраця з іншими (с. 102–103).


  62.

  Узагальнення і систематизація знань учнів. Діагностична робота.         


  63.

  Людина — частина суспільства (с. 104–105).


  64.

  ТЕО. Незвичайна фотосесія (с. 106).


  65.

  ІФО. Режим показу презентації (с. 107).


  66.

  Стосунки людей у суспільстві (с. 108–109).


  67.

  Україна — незалежна держава (с. 110–111).  68.

  Практична робота: створення альбому, портфоліо або облаштування

  тематичної виставки «Ми — громадяни України» (зображення символів, листівки, світлини).


  69.

  ТЕО. Мій сонячний дім — це моя Україна (с. 112).


  70.

  ІФО. Команди і виконавці. Алгоритм. Способи подання алгоритму

  (с. 113).


  71.

  Державні свята України (с. 114–115).


  72.

  Пам’ятні події та народні свята України (с. 116–117).


  73.

  Праця людей різних професій (с. 118–119).


  74.

  ТЕО. Подарунок до Великодня (с. 120).


  75.

  ІФО. Лінійні алгоритми (с. 121).


  76.

  Господарська діяльність людей рідного краю (с. 122–123).


  77.

  Сучасні народні ремесла рідного краю (с. 124–125).


  78.

  Взаємозв’язок між вчинком і наслідком (с. 126–127).


  79.

  ТЕО. Курчатко із сюрпризом (с. 128).


  80.

  ІФО. Знаходження та виправлення помилок в алгоритмах (с. 129).


  81.

  Правопорушення. Практична робота: розв’язання прогностичних задач

  «Що буде, якщо… » (ситуації правопорушень (с. 130–131).


  82.

  Узагальнення і систематизація знань учнів. Діагностична робота.         


  83.

  Земля — спільний дім для всіх людей (с. 132–133).


  84.

  ТЕО. Кульбабки (с. 134).


  85.

  ІФО. Створення зображень за власними алгоритмами (с. 135).  86.

  Україна на карті світу. Україна — європейська держава. Дослідження

  «Що в моєму домі вироблено в інших країнах», складання мапи марш- руту цих товарів (на плакаті тощо) (с. 136–137).  87.

  Проект «Славет ні українці». Накопичення даних про відомих українців

  із різних сфер життя (мистецтво, спорт, наука) та їх представлення у різних формах (тексти, світлини, розповіді та ін.)


  88.

  ТЕО. Рудий клоун Бім (с. 138).


  89.

  ІФО. Логічні висловлювання (с. 139–140).


  90.

  Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.                     ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  13_kalendarno-tematichne-planuvannya-ya-dosldzhuyu-svt-3-klas_-i-ta-ii-semestr.rar [304,16 Kb]
  (Придбали цей файл: 202)

  Календарно-тематичне планування «Я досліджую світ» 3 клас II варіант. I та II семестр

  за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко,
  до підручника «Я досліджую світ» для 3 класу (у 2-х частинах). Частина 1
  (автори Надія Бібік, Галина Бондарчук)


  105 годин на рік, 3 години на тиждень

  Дата

  Тема

  Примітки  Україна — це я, Україна — це ми
  Твоя школа
  Проєкт-дослідження «Історія моєї школи»
  Дорога до успіху, до професії
  Приватний і громадський простір
  Дбаю про свою безпеку
  Природа — частина навколишнього середовища
  Дивовижні явища природи
  Що і як я досліджую
  Вчимося спостерігати
  Тіла навколо нас
  Сторінка дослідників. Досліджуємо речовини
  Вода
  Сторінка дослідників. Досліджуємо властивості води
  Колообіг води в природі
  Повітря
  Сторінка дослідників. Досліджуємо властивості повітря
  Гірські породи. Корисні копалини
  Сторінка дослідників. Досліджуємо властивості корисних копалин
  Ґрунт. Склад і утворення. Догляд
  Сторінка дослідників. Досліджуємо власти-вості ґрунту
  Проєкт-дослідження «Як я впливаю на моє довкілля»
  Ми всі різні: звичаї і традиції
  Рослини
  Різноманітність рослин у природі
  Сторінка дослідників. Як виростити нову рослину
  Сторінка дослідників. Як виростити нову рослину без насінини
  Тварини
  Різноманітність тварин у природі
  Сторінка дослідників. Спостерігаю, доглядаю за тваринами
  Гриби
  Природні угруповання
  Людина. Організм людини
  Догляд за тілом
  Як ти ростеш і змінюєшся
  Як бути здоровим
  Людина — частина природи і суспільства
  Символіка. Що це таке?
  Державні символи нашої країни
  Проєкт-дослідження «Ми — громадяни       України»
  Розповідаю про себе та інших
  Я маю право на права
  У природі все взаємопов’язане
  Охорона природи. Червона книга України
  Проєкт-дослідження «Пізнаємо рідний край»
  Збережемо довкілля
  Сторінка дослідників. Нове життя старих речей
  Ти і світ людей
  Ти і твоя родина
  Уроки чемності
  Моє ставлення до інших
  Народні ремесла
  Святковий календар
  Україна і світ  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  14_kalendarno-tematichne-planuvannya-ya-dosldzhuyu-svt-3-klas-ii-varant_-i-ta-ii-semestr.rar [286,73 Kb]
  (Придбали цей файл: 121)

  Календарно-тематичне планування «Я досліджую світ» 3 клас III варіант. I та II семестр

  за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко,
  до підручника «Я досліджую світ» для 3 класу (у 2-х частинах). Частина 2
  (автори Марина Корнієнко, Світлана Крамаровська, Ірина Зарецька)


  Інформатична освітня галузь, інформатика 

  35 годин на рік, 1 година на тиждень


  Номер
  уроку

  Дата

  Тема уроку

  Примітки

  1


  Правила безпечної роботи з комп’ютером і його пристроями


  2


  Інформація і повідомлення


  3


  Роль інформації в житті людини. Дії з інформацією


  4


  Поняття символу. Кодування і декодування повідомлень


  5


  Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією


  6


  Комп’ютер — універсальний пристрій для роботи з інформацією


  7


  Клавіатура як пристрій введення текстових даних


  8


  Робочий стіл комп’ютера та його об’єкти


  9


  Структурування інформації. Поняття файлу та папки


  10


  Поняття про мережу інтернет


  11


  Безпечна робота в інтернеті


  12


  Навчання в інтернеті. Поняття про авторське право


  13


  Призначення комп’ютерних програм. Знайомство з текстовим редактором. Поняття текстового документа


  14


  Об’єкти текстового документа. Правила введення тексту з клавіатури


  15


  Редагування тексту. Способи виправлення помилок


  16


  Робота з фрагментами тексту


  17


  Текстові об’єкти та їх властивості. Форматування тексту


  18


  Графічні об’єкти та їх властивості. Додавання зображень до текстового документа


  19


  Поняття моделі. Створення інформаційних моделей


  20


  Комп’ютерні презентації. Знайомство з редактором презентацій. Перегляд комп’ютерної презентації


  21


  Об’єкти комп’ютерної презентації. Слайд і його властивості. Операції над слайдами


  22


  Текстові об’єкти слайда. Додавання текстових об’єктів на слайд презентації 


  23


  Графічні об’єкти слайда. Додавання графічних об’єктів на слайд презентації


  24–25


  Створення власної комп’ютерної презентації


  26


  Команди та їх виконавці. Поняття алгоритму. Алгоритми в повсякденному житті


  27


  Способи подання алгоритмів. Створення лінійних алгоритмів розв’язування задач


  28


  Середовище програмування Скретч. Виконання готових програм


  29


  Створення програм у середовищі Скретч за поданими алгоритмами


  30–31


  Координати сцени. Створення програм у середовищі Скретч за власними алгоритмами


  32


  Поняття висловлювання. Істинні та хибні висловлювання


  33–35


  Створення власного проєкту в середовищі Скретч  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  15_kalendarno-tematichne-planuvannya-ya-dosldzhuyu-svt-3-klas-iii-varant_-i-ta-ii-semestr.rar [290,95 Kb]
  (Придбали цей файл: 58)

  Календарно-тематичне планування «Я досліджую світ» 3 клас IV варіант. I та II семестр

  за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко,
  до підручника «Я досліджую світ» для 3 класу (у 2-х частинах). Частина 2
  (автори Марина Корнієнко, Світлана Крамаровська, Ірина Зарецька)


  Технологічна складова. Дизайн і технології
  35 годин на рік, 1 година на тиждень

  Номер

  Дата

  Тема уроку

  Примітки

  1


  Поняття правила. Правила безпечної роботи з інструментами та пристосуваннями.

  Складання серветки для святкового столу. Правила користування серветкою за столом


  2


  Догляд за кімнатними рослинами.

  Проєкт «Сад на підвіконні»


  3


  Догляд за домашніми тваринами.

  Проєкт «Наші домашні улюбленці»


  4


  Предмети побуту в інтер’єрі. Символи в українських орнаментах.

  Створення орнаменту з насіння


  5


  Макетні матеріали — папір та картон.

  Виготовлення соробана (рахівниці) з коробки та кольорового паперу


  6


  Використання матеріалів вторинної переробки.

  Майструємо зі старих дисків


  7


  Виготовлення виробу за інструкційною картою з описом.

  Виготовлення тренажера клавіатури  8


  Виготовлення виробу за інструкційною картою з описом. Макетування предметів побуту. 

  Виготовлення кошика для олівців


  9


  Виготовлення виробу за інструкційними картками з графічними зображеннями. Виготовлення дерева з паперового пакету


  10


  Конструктори. Макетні матеріали — пластилін, дерев’яні палички.

  Створюємо 3D-конструктор


  11


  Ткані і неткані матеріали.

  Виготовлення м’якої іграшки — павучка


  12


  Експериментування з використанням матеріалів симетричних й асиметричних форм, спектру кольорів. 

  Прикраси із бісеру


  13


  Ткані і неткані матеріали.

  Виготовлення різдвяного чобітка з текстильних матеріалів


  14


  Ткані і неткані матеріали. 

  Виготовлення новорічної ялинки з картону та текстильних матеріалів


  15


  Виготовлення квітки з дроту та ниток


  16


  Виготовлення подарункових прикрас із дроту


  17


  Ткані і неткані матеріали.

  Виготовлення різнокольорових кульок з ниток


  18


  Доброчинна діяльність.

  Створення об’ємної святкової листівки


  19


  Макетування. Ткані і неткані матеріали.

  Виготовлення макету курча 


  20


  Розробка композиції виробу. 

  Створення об’ємної аплікації 


  21


  Креслярські інструменти та лінії.

  Виготовлення куба. Створення аплікацій на гранях куба


  22


  Макетування об’ємних фігур.

  Виготовлення світлофора


  23


  Макетування об’ємних фігур.

  Будуємо містечко


  24–25


  Розробка композиції виробу. 

  Створення фотоальбому в техніці скрайпбукінг


  26


  Технологічна послідовність виготовлення виробу.

  Приготування бутерброда «Курча». Види бутербродів


  27


  Технологічна послідовність виготовлення виробу.

  Догляд за власним одягом та взуттям. Оформлення пам’ятки з догляду за одягом та взуттям


  28


  Технологічна послідовність виготовлення виробу. Нероз’ємні зєднання.

  Виготовлення тварин і фантастичних істот з гофрованого паперу. Досліджуємо властивості паперу


  29


  Конструктори.

  Створюємо робота з конструктора або паперу та клітинкове поле


  30–31


  Технологічна послідовність виготовлення виробу.

  Виготовляємо іграшки з рухливим з’єднанням


  32


  Креслярські інструменти та лінії. Макетування об’ємних фігур.

  Створюємо святкові капелюшки 


  33–35


  Дизайнерське проєктування.

  Колективний проєкт «Граємо в театр»: «Рудий кіт та його друзі»
  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  16_kalendarno-tematichne-planuvannya-ya-dosldzhuyu-svt-3-klas-iv-varant_-i-ta-ii-semestr.rar [286,37 Kb]
  (Придбали цей файл: 90)

  Календарно-тематичне планування «Я досліджую світ» 3 клас V варіант. I та II семестр

  Календарне планування до підручника 

  «Я досліджую світ» для 3 класу закладів загальної середньої освіти  
  (автори 
  Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Хомич О.Л.,Гарбузюк І.В., 

  Андрук Н.В, Василенко К. С.) 
  за типовою освітньою програмою НУШ-1, 

  розробленою під керівництвом Савченко О.Я.

  Календарні плани за типовою освітньою програмою НУШ-1 представлено окремо для інтегрованого курсу «Я досліджую світ», інформаційної та технологічної освітніх галузей. Вчитель самостійно визначає спосіб інтеграції наведених календарних планів в залежності від освітньої програми закладу освіти


  Орієнтовне календарне планування
  з інтегрованого курсу «Я досліджую світ» на І-й семестр

  3 години на тиждень – соціальна і здоров’язбережна освітня галузь (0,5 год), громадянська та історична освітня галузь (0,5 год), природнича освітня галузь (2 год)


  Тема

  Матеріали до уроків

  Дата

  Підручник частина 1

  Зошит ЯДС частина 1 

  Примітка

  Збираємось у подорож

  Тиждень 1. Школа відчиняє двері

  1.1

  День знань

  7, 13 (Завд. 1-3)

  7  1.2

  Дорога до школи

  9

  6  1.3

  Шкільні традиції з усього світу

  10-12

  4-5  Тиждень 2. Шкільний світ

  2.1

  Незвичайні школи

  16, 21 (Завд. 3-4)
  2.2

  Шкільне самоврядування і шкільні правила

  17-18, 21 (Завд. 1-2)

  8, 10-11  2.3

  Школа для усіх, навчання поза школою

  19-20

  9  Тиждень 3. Світ сімї

  3.1

  Сім’ї в природі 

  23-24

  12  3.2

  Взаємодопомога в родині (день бабусі й дідуся)

  27-28

  13  3.3

  Сімейні традиції, професійні династії

  29-31

  14-15  Тиждень 4. Вчимося діяти разом

  4.1

  Взаємодія тварин

  33

  16-17  4.2

  Ефективна і неефективна взаємодія 

  35-36, 39 (Завд.1-3)
  4.3

  Працюємо в групах

  36-37

  18  Тиждень 5. Секрети спілкування

  5.1

  Як спілкуються тварини 

  41


  Презентація


  5.2

  Вчимося слухати 

  42-43

  19  5.3

  Гарні манери: як висловити прохання

  45, 47

  20-23  Тиждень 6. Як залагодити конфлікт

  6.1

  Що таке конфлікт 

  49
  6.2

  Коли варто поступитися, протидія булінгу

  50-51, 55 (Завд. 1-2)

  24  6.3

  Як помиритися з другом

  53, 55 (Завд. 3-4)

  25  Тиждень 7. Ми – українці

  7.1

  Україна – європейська держава 

  57, 63 (Завд. 1-2, 4)

  26-27  7.2

  Фрагменти історії України на стрічці часу

  58-59, 63 (Завд. 3)

  28-29  7.4

  7 чудес України 

  60
  Тиждень 8. У рідному краї

  8.1

  Наш край на карті України 

  65
  8.2

  Де ми живемо

  66 , 71 (Завд. 2,3)

  31  8.3

  Громада: колись і тепер 

  67-68, 71 (Завд. 1,4)

  30  Тиждень 9. Культура споживання

  9.1

  З’ясовуємо наші потреби  

  73, 79 (Завд. 1)
  9.2

  Порівнюємо користь і вартість

  74

  32-33  9.3

  Родинний бюджет

  76,78, 79 (Завд. 2-5)
  Тиждень 10. Ріст і розвиток

  10.1

  Тривалість життя тварин  

  85, 91 (Завд. 2)

  34  10.2

  Життя людини на стрічці часу

  86-87, 91 (Завд. 3)

  35-37  10.3

  Корисні і шкідливі звички 

  88, 91 (Завд. 1)
  Тиждень 11. Піклуємося про здоров’я

  11.1

  Самопочуття і здоров’я

  93

  38  11.2

  У медичному закладі 

  94, 99 (Завд. 1)

  39  11.3

  Як зберегти зір і слух

  96-97, 99 (Завд. 2-4)

  40-41  Тиждень 12. Як вберегтися від застуди

  12.1

  Як і для чого ми дихаємо?  

  100-102

  42-43  12.2

  Як захиститися від застуди і грипу 

  103-104, 107 (Завд. 1-4)
  12.3

  Захисні сили організму

  105, 107 (Завд. 5)

  44-45  Тиждень 13. Як стати сильними

  13.1

  Найсильніші тварини

  109

  47  13.2

  Як стати сильним, спритним, витривалим

  110, 115 (Завд.2-3, 5-6)

  46, 48  13.3

  Вивчаємо кровоносну систему

  112-113, 115 (Завд. 4)

  49  Тиждень 14. Харчування і здоров’я

  14.1

  Збалансоване харчування

  117-118, 123 (Завд. 1, 4)

  50-52  14.2

  Вода і здоров’я

  120, 123 (Завд. 2)

  53  14.3

  Як запобігти харчовим отруєнням

  121, 123 (Завд. 3, 5-6)
  Тиждень 15. Досліджуємо мозок

  15.1

  Дивовижний мозок

  125

  54  15.2

  Активізуємо мозок

  127-128, 131 (Завд. 2-5)

  56-58  15.3

  Найрозумніші тварини 

  129

  55  Тиждень 16. Праця і відпочинок

  16.1

  Природні ритми: денні і нічні тварини

  133, 139 (Завд. 1-2)

  59  16.2

  Праця і працездатність, розпорядок дня

  134-135, 139 (Завд. 3-4)

  60-61  16.3

  Свята із користю

  136

  62

  Орієнтовне календарне планування 
  з інтегрованого курсу «Я досліджую світ»  на ІІ-й семестр

  3 години на тиждень – соціальна і здоров’язбережна освітня галузь (0,5 год), громадянська та історична освітня галузь (0,5 год), природнича освітня галузь (2 год)


  Тема

  Матеріали до уроків

  Дата

  Підручник

  частина 2


  Зошит ЯДС ч. 2

  (в розробці)


  Примітка

  Світ природи

  Тиждень 17. Ми — дослідники

  17.1

  Об’єкти та їх властивості. Групи об’єктів.

  7-8; 13 (Завд. 1,2,3)
  17.2

  Об’єкти і явища. Світлові явища

  10
  17.3

  Етапи дослідження (дослід з яблуком, досліджуємо тінь)

  11
  Тиждень 18. Досліджуємо космос

  18.1

  Небесні тіла і сузір’я

  15-16; 21 (Завд. 1,2,3)
  18.2

  Сонце - джерело енергії. Сонячні панелі

  17
  18.3

  Проблема космічного сміття

  20
  Тиждень 19. Планета Земля

  19.1

  Карти і глобус - моделі Землі

  22-23; 29 (Завд. 1)
  19.2

  Як змінюються пори року? Досліджуємо календар 

  24; 29 (Завд. 2,3)
  19.3

  Як день змінює ніч. Сонцестояння та рівнодення

  25-26; 29 (Завд. 4,5)
  Тиждень 20. План і карта

  20.1

  Які бувають карти     

  30-31
  20.2

  План місцевості. Умовні позначення

  32
  20.3

  Орієнтування на місцевості

  34-35; 37
  Тиждень 21. Земна кора

  21.1

  Внутрішня будова Землі      

  38-39; 45 (Завд. 6)
  21.2

  Земна кора. Будова вулкана

  40-41; 45 (Завд.1, 2,5)
  21.3

  Форми рельєфу

  44; 45 (Завд. 3,4)
  Тиждень 22. Скарби Землі

  22.1

  Гірські породи і мінерали

  47; 53 (Завд. 1,2,3)
  22.2

  Походження гірських порід. Властивості корисних копалин

  48-49
  22.3

  Ґрунти. Захист ґрунтів 

  51-52; 53 (Завд.5)
  Тиждень 23. Досліджуємо воду

  23.1

  Водні об’єкти та явища. Небезпечні природні явища 

  54-55; 57; 61 (Завд.1,4)
  23.2

  Агрегатні стани води 

  56; 61 (Завд.2,5,6)
  23.4

  Вода – розчинник 

  58
  Тиждень 24. Атмосфера

  24.1

  Будова атмосфери. Рух повітря

  62-63; 67; 69 (Завд. 3)
  24.2

  Погода і клімат. Вимірювання температури 

  64-65; 69 (Завд. 1,2,4,6)
  24.3

  Як утворюється блискавка. Правила поведінки під час грози 

  66
  Тиждень 25. Досліджуємо гриби і рослини

  25.1

  Властивості живої природи

  70-71
  25.2

  Будова і життєвий цикл рослин

  72-73; 77 (Завд. 1,2,3,6)
  25.3

  Живлення рослин

  74; 77 (Завд. 4)
  Тиждень 26. Досліджуємо тварин

  26.1

  Хребетні та безхребетні тварини. Множини тварин

  79-80; 85 (Завд. 1,2,3)
  26.2

  Ланцюги живлення 

  81; 85 (Завд. 4,5)
  26.3

  Дикі та свійські тварини. Правила безпеки з тваринами

  82-83
  Тиждень 27. Досліджуємо екосистеми

  27.1

  Екосистеми та їх складові

  87; 93 (Завд. 1)
  27.2

  Ставок і ліс як екосистеми

  88-89; 93 (Завд. 2,3,4)
  27.3

  Екосистеми населених пунктів

  90; 93 (Завд. 5)
  Тиждень 28. Бережемо довкілля

  28.1

  Людина і природа. Екологічні правила

  95-96; 101 (Завд. 1,2)
  28.2

  Обережно: батарейка! Інтерактивна карта утилізації відходів

  98-99
  28.3

  Екологічний проєкт 

  100
  Світ техніки

  Тиждень 29. Історія техніки

  29.1

  Винаходи, що змінили світ. Історія автомобілів

  106-108; 113 (Завд. 2,3,4,6)
  29.2

  Історія друкарської техніки

  109; 113 (Завд.1,5)
  29.3

  Техніка майбутнього

  111
  Тиждень 30. Безпека в побуті

  30.1

  Давня і сучасна оселя

  115; 121 (Завд. 1)
  30.2

  Водопостачання оселі. Правила користування водогоном

  116-117; 121 (Завд. 3,4)
  30.3

  Як діяти в аварійних ситуаціях

  119; 121 (Завд. 2)
  Тиждень 31. Електрика і пожежна безпека

  31.1

  Електричний струм 

  123; 129 (Завд.1)
  31.2

  Трикутник вогню. Горючі речовини

  124-125; 129 (Завд. 2)
  31.3

  Як загасити невелику пожежу

  126; 129 (Завд. 3,4,5)
  Тиждень 32. Безпека на дорогах

  32.1

  Гальмівний шлях автомобіля

  130-131; 137 (Завд.1)
  32.2

  Обмежена видимість

  і оглядовість

  132; 137 (Завд. 2,3)
  32.3

  Правила переходу залізничного

  Переїзду. Групи дорожніх знаків

  133-134
  Тиждень 33. Техніка для активного відпочинку

  33.1

  Засоби для активного дозвілля

  139; 145 (Завд. 1)

  Презентація  33.2

  Тренуємося відмовлятися від небажаної пропозиції

  140
  33.3

  Правила юних велосипедистів. Одяг для активного дозвілля.

  141-142; 145 (Завд. 2,3,4)


  Орієнтовне календарне планування
  з інформатичної освітньої галузі на рік (
  1 година на тиждень)


  Тематичний тиждень

  Тема

  Сторінка у підручнику

  Сторінка у зошиті з інформатики

  Дата

  1. Школа відчиняє двері

  Інформація і дані. Інфографіка

  10-12 (ч.1)

  8-9


  1. Шкільний світ

  Людина і комп’ютер. Цифрові пристрої. Робочий стіл комп’ютера

  18 (ч.1)

  4-7


  1. Світ сім’ї

  Інформаційні процеси

  26 (ч.1)

  10


  1. Вчимося діяти разом

  Ролі в команді

  37 (ч.1)  1. Секрети спілкування

  Види інформаційних повідомлень. Аудіофайли

  44 (ч.1)

  11-12


  1. Як залагодити конфлікт

  Базові поняття. Правила нетикету

  54 (ч.1)

  16-17


  1. Ми – українці

  Носії інформації. Зберігання інформації

  61 (ч.1)

  13-15


  1. У рідному краї

  Текстові редактори. Поєднуємо текст і зображення

  69 (ч.1)

  25-27


  1. Культура споживання

  Браузери і вебсайти. Гіперпосилання. Правила безпеки в інтернеті

  75 (ч.1)

  18-23


  1. Ріст і розвиток

  Створюємо таблицю

  88-89 (ч.1)

  28


  1. Піклуємося про здоров’я

  Графічний редактор Paint.net. Портрет у редакторі Paint.net

  98 (ч.1)

  29-31


  1. Як вберегтися від застуди

  Захист від комп’ютерних вірусів

  106 (ч.1)

  24


  1. Як стати сильними

  Пошук в інтернеті. Досліджуємо вебсайт

  114 (ч.1)

  20-21


  1. Харчування і здоров’я

  Редактор презентацій MS Power Point. Слайди презентації. Сортування слайдів

  122 (ч.1)

  32-34


  1. Досліджуємо мозок

  Редагування презентацій. Створюємо презентацію

  130 (ч.1)

  35-36


  1. Праця та відпочинок

  Демонструємо презентацію

  138 (ч.1)

  37


  1. Ми — дослідники

  Об’єкти і властивості

  9 (ч.2)

  42-45


  1. Досліджуємо космос

  Модель Сонячної системи у MS PowerPoint

  19 (ч.2)

  41


  1. Планета Земля

  Види моделей

  28 (ч.2)

  39-40


  1. План і карта

  Досліджуємо GPS?навігатор

  36 (ч.2)

  38


  1. Земна кора

  Переглядаємо 3-D відео

  43 (ч.2)  1. Скарби Землі

  Класифікації об’єктів

  49 (ч.2)

  44


  1. Досліджуємо воду

  Алгоритми. Лінійні і розгалужені алгоритми

  60 (ч.2)

  49-50


  1. Атмосфера

  Створюємо відео про прогноз погоди

  64 (ч.2)  1. Досліджуємо гриби і рослини

  Циклічні алгоритми. Блок-схема циклічного алгоритму

  76 (ч.2)

  51-52


  1. Досліджуємо тварин

  Закономірності. Гра «Зоодоміно»

  81 (ч.2)

  45-47


  1. Досліджуємо екосистеми

  Логічні операції «АБО», «І», «НЕ»

  92 (ч.2)

  48


  1. Бережемо довкілля

  Інтерактивна карта утилізації відходів

  99 (ч.2)  1. Історія техніки

  Середовище програмування

  112 (ч.2)

  53-54


  1. Безпека у побуті

  Програмування лінійних алгоритмів

  120 (ч.2)

  55


  1. Пожежна безпека

  Програмування циклічних алгоритмів

  128 (ч.2)

  56


  1. Безпека на дорогах

  Цикли з умовами «Повторювати до...»

  136 (ч.2)

  57


  1. Активне дозвілля

  Цикли з умовами «Якщо/інакше»

  144 (ч.2)

  58
  Орієнтовне календарне планування
  з технологічної освітньої галузі на рік (
  1 година на тиждень)


  Тема

  Сторінки
  у підручнику

  Дата

  1

  На згадку літо. Виготовляємо «смартфон» з пам’ятними світлинами (виріб за власним задумом)

  8 (ч. 1)


  2

  Створюємо макет класу (макетування об’ємних фігур)

  15 (ч. 1)


  3

  Створюємо родинне дерево (виріб за власним задумом)

  25 (ч. 1)


  4

  Виготовляємо виріб в групі (розподіл операцій відповідно до технологічної карти)

  38 (ч. 1)


  5

  Виготовляємо маски (виріб за власним задумом)

  46 (ч. 1)


  6

  Виготовляємо «Коло вибору» (проєктування та конструювання)

  52 (ч. 1)


  7

  Виготовляємо карту України (виконання завдання з продовженням: добудовує, домальовує, удосконалює або розробляє композицію виробу (засобами малюнку, ескізу, макету), зокрема з використанням цифрових пристроїв)

  62 (ч. 1)


  8

  Наш край у листівках (дизайнерське проєктування і конструювання)

  70 (ч. 1)


  9

  Виготовляємо торбинку (виготовлення виробу з тканинних матеріалів, у тому числі й вторинних)

  77 (ч. 1)


  10

  Щоденник розвитку та успіху (поетапне виготовлення виробу за інструкцією з визначеною послідовністю самостійно або спільно з поокремим розподілом частин роботи) 

  90 (ч. 1)


  11

  Створюємо медичну картку

  (виготовлення виробу за інструкційними картками з описом або графічними зображеннями) 

  95 (ч. 1)


  12

  Модель системи дихання 

  (виготовлення виробу за інструкційними картками з описом або графічними зображеннями. Рухомі і нерухомі, роз’ємні і нероз’ємні зєднання) 

  101 (ч. 1)


  13

  Виготовляємо скелет (творчі методи проєктування – перенесення форми природних і рукотворних об’єктів на власну модель (метод біоніки)

  111 (ч. 1)


  14

  Правило харчової тарілки (виріб із пластиліну)

  119 (ч. 1)


  15

  Капелюх-мозок (виготовлення виробу за інструкційними картками з описом або графічними зображеннями)

  126 (ч. 1)


  16

  Створюємо ігри (експериментування з використанням різних матеріалів, симетричних й асиметричних форм, спектру кольорів. Добір матеріалів. Розрахунок витрат) 

  137 (ч. 1)


  17

  Театр тіней (виготовлення виробу за описом або графічними зображеннями)

  12 (ч. 2)


  18

  Парад планет (виготовлення модель Сонячної системи, самостійний добір матеріалів і техніки виготовлення)

  18  (ч. 2)


  19

  Виготовляємо модель Землі (виготовлення виробу з пластиліну)

  27  (ч. 2)


  20

  Виготовлення моделі космічної адреси (виготовлення виробу за зразком із готових матеріалів)

  33  (ч. 2)


  21

  Створення моделі вулкана (виготовлення об’ємної динамічної моделі)

  42  (ч. 2)


  22

  Декор з каміння і піску (виготовляє виріб із природних матеріалів)

  50  (ч. 2)


  23

  Вирощуємо кристали з розчину (виготовлення пласких фігур за власним задумом)

  59  (ч. 2)


  24

  Спостерігаємо за хмарами (виготовлення книжки із тематичним наповненням на основі власних спостережень за природою)

  68  (ч. 2)


  25

  Користь рослинної їжі (готуємо салат)

  75  (ч. 2)


  26

  Виготовляємо моделі тварин (конструює виріб із рухомими частинами, використовуючи готові до складання елементи)

  84  (ч. 2)


  27

  Створюємо екосистему (виготовлення середовища існування)

  91  (ч. 2)


  28

  Я допомагаю планеті (виготовляємо капелюх)

  97  (ч. 2)


  29

  Виготовляємо штампи (самостійне виготовлення виробу з повторно використаного матеріалу (втулок туалетного паперу)

  110  (ч. 2)


  30

  Виготовляємо модель лабіринту (конструює виріб з рухомими частинами за власним задумом)

  118  (ч. 2)


  31

  Виготовляємо макет пожежного щита (самостійний підбір матеріалів для виготовлення виробу)

  127  (ч. 2)


  32

  Виготовляємо залізницю (самостійний добір конструкційних матеріалів (типів вермішелі) для виготовлення виробу)

  135  (ч. 2)


  33

  Проєктуємо транспорт майбутнього (самостійний вибір техніки і конструкційних матеріалів для виготовлення виробу за власним творчим задумом)

  143  (ч. 2)  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  17_kalendarno-tematichne-planuvannya-ya-dosldzhuyu-svt-3-klas-v-varant_-i-ta-ii-semestr.rar [317,11 Kb]
  (Придбали цей файл: 131)

  Календарно-тематичне планування «Українська мова та читання» і «Я досліджую світ» 3 клас. I та II семестр

  ЗРАЗКИ:


  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  18_kalendarno-tematichne-planuvannya-ukrayinska-mova-ta-chitannya-ya-dosldzhuyu-svt-3-klas_-i-ta-ii-semestr.rar [391,75 Kb]
  (Придбали цей файл: 107)

  ТАКОЖ ПО ТЕМІ:


  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Початкові класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.