• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн
   Зараз на сайті: 21
   Наші гості: 21

   Користувачі: 
   - отсутствуют

   Пошукові системи на сайті: 

   - отсутствуют

    Останні наші відвідувачі:   » » Календарно-тематичне планування для 3 класу I та II семестр (Всі предмети) на 2021-2022 н.р  Календарно-тематичне планування для 3 класу I та II семестр (Всі предмети) на 2021-2022 н.р
  • 29-07-2021, 21:12
  • 14 205
  • 0
  Календарно-тематичне планування 
  для 3 класу I та II семестр 
  (Всі предмети) на 2021-2022 н.р
  Частина 1:

  1. Календарно-тематичне планування з математики для 3 класу. I та II семестр

  за посібником М. Козак, О. Корчевської

  «Математика. 3 клас» у 2-х ч.

  (автори М. Козак, О. Корчевська)

  (5 год на тиждень, 170 уроків)

  І частина

  Тема уроку

  Дата

  Тема. Повторення та поглиблення матеріалу за 2 клас

  1.

  Додавання і віднімання в межах сотні. Задачі на знаход-

  ження невідомого від’ємника. Календар (с. 4–5)


  2.

  Периметр прямокутника. Буквені вирази. Порівняння іменованих чисел (с. 5)


  3.

  Перевірка додавання і віднімання. Годинник. Перетво-

  рення іменованих чисел (с. 6)


  4.

  Множення і ділення. Особливі випадки. Прості задачі на

  множення і ділення (с. 6–7)


  5.

  Збільшення і зменшення числа в кілька разів. Прості

  задачі з кратним відношенням (с. 7–8)


  6.

  Знаходження невідомого множника, діленого, дільника.

  Творча робота над задачами (с. 9)


  Тема. Табличне множення і ділення

  7.

  Таблиця множення числа 4. Ускладнені задачі на знахо-

  дження третього доданка (с. 10–11)


  8.

  Закріплення таблиці множення числа 4. Діаграма. Скла-

  дені задачі, які включають дію множення (с. 11–12)


  9.

  Закріплення вивчених таблиць множення і ділення. Бук-

  вені вирази, що включають дві букви (с. 12–13)


  10.

  Резервний урок.


  11.

  Таблиця ділення на 4. Прості задачі на ділення на рівні

  частини і на вміщення (с. 13–14)  12.

  Закріплення таблиці ділення на 4. Визначення вартості

  за малюнками (с. 14–15)


  13.

  Застосування таблиці ділення на 4. Знаходження невідо-

  мого множника (с. 15–16)


  14.

  Таблиця множення числа 5 (с. 16–17)


  15.

  Закріплення вивчених таблиць множення і ділення

  (с. 18)


  16.

  Обернені задачі (с. 19–20)  17.

  Застосування вивчених таблиць множення і ділення. Побудова прямокутника. Дії з простими іменованими

  числами (с. 20–21)


  18.

  Резервний урок.


  19.

  Таблиця ділення на 5. Складання задач за схемами

  (с. 21–22)


  20.

  Закріплення таблиці ділення на 5. Ознайомлення з час-

  тинами. Складання обернених задач (с. 22–23)


  21.

  Контрольна робота.


  22.

  Знаходження частини від числа. Утворення істинних

  рівностей і нерівностей (с. 23–24)


  23.

  Порівняння частин за малюнком. Числові вирази

  (с. 24–26)


  24.

  Таблиця множення числа 6 (с. 26–27)


  25.

  Рівняння. Закріплення таблиці множення числа 6

  (с. 27–28)


  26.

  Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого дода-

  нка. Робота з даними за таблицею (с. 28–29)


  27.

  Порядок виконання дій у виразах. Робота з даними

  (с. 30–31)


  28.

  Резервний урок.


  29.

  Таблиця ділення на 6. Складання і розв’язування задач

  за схемами (с. 31–32)


  30.

  Задачі на знаходження суми двох добутків. Перетворен-

  ня іменованих чисел (с. 32–33)


  31.

  Таблиця множення числа 7. Розв’язування геометричних задач. Пояснення до виразів, складених за умовою задачі

  (с. 33–35)  32.

  Рівняння на знаходження невідомого зменшуваного.

  Перетворення іменованих чисел (с. 35–36)


  33.

  Задачі на складання рівнянь. Складання задач на суму

  двох добутків (с. 36–37)


  34.

  Розв’язування задач поступовим складанням виразу.

  Перетворення іменованих чисел (с. 37–38)


  35.

  Таблиця ділення на 7. Вибір виразу розв’язання задачі

  (с. 38–39)


  36.

  Закріплення таблиць ділення на 6 і на 7. Розв’язування

  геометричних задач (с. 39–40)


  37.

  Резервний урок.


  38.

  Таблиця множення числа 8 (с. 40–41)


  39.

  Закріплення таблиці множення числа 8. Побудова діаг-

  рами (с. 42–43)


  40.

  Задачі з буквеними даними. Складання і розв’язування

  обернених задач (с. 43–44)


  41.

  Порівняння цілого і його частини. Розв’язування вира-

  зом задачі на знаходження суми двох добутків (с. 44–45)


  42.

  Контрольна робота.


  43.

  Таблиця ділення на 8. Продуктивність праці. Задачі з

  буквеним даним (с. 45–47)  44.

  Рівняння на знаходження невідомого від’ємника. Обер- нена задача до задачі на знаходження суми двох добут-

  ків (с. 47–48)


  45.

  Закріплення вивченого матеріалу (с. 48–49)


  46.

  Таблиця множення числа 9. Задачі на знаходження різ- ниці двох добутків (с. 49–50)


  47.

  Резервний урок.


  48.

  Задачі   на    знаходження  четвертого              пропорційного

  (вид 1). Вирази з двома буквами (с. 50–51)


  49.

  Закріплення вивченого матеріалу (с. 52–53)


  50.

  Таблиця ділення на 9. Креслення ламаної (с. 53–54)


  51.

  Закріплення таблиці ділення на 9. Складання задач на

  знаходження різниці двох добутків (с. 54–55)  52.

  Закріплення  таблиці  ділення   на   9                       (продовження). Розв’язування задач на знаходження четвертого пропор-

  ційного поступовим складанням виразу (с. 55–56)


  53.

  Числові і буквені вирази. Креслення квадрата вказаних

  розмірів. Робота з діаграмою (с. 56–57)


  54.

  Побудова кола. Геометрична задача на обчислення.

  Складання задач за короткими записами (с. 57–58)


  55.

  Резервний урок.


  Тема. Нумерація трицифрових чисел

  56.

  Ознайомлення із числами в межах 199. Складання обер-

  нених задач (с. 61–62)  57.

  Читання чисел у межах 199. Поступове складання виразу

  до оберненої задачі на знаходження суми двох добутків (с. 62–63)


  58.

  Утворення числа 200. Розрядні трицифрові числа. Задачі

  на знаходження частки двох добутків (с. 63–64)


  59.

  Читання чисел у межах 1000. Задачі на визначення часу

  (с. 65–66)


  60.

  Записування трицифрових чисел. Задачі на знаходження

  суми двох часток (с. 66–67)


  61.

  Розкладання трицифрового числа на розрядні доданки.

  Додавання і віднімання числа 1 (с. 67–68)


  62.

  Порівняння трицифрових чисел. Додавання і віднімання круглих сотень. Пояснення до виразів, складених за

  умовою задачі (с. 68–69)


  63.

  Резервний урок.


  64.

  Контрольна робота.


  65.

  Розв’язування практично зорієнтованих задач (с. 69–70)  66.

  Визначення загальної кількості сотень, десятків і оди- ниць у трицифровому числі. Порівняння трицифрових

  чисел (с. 71–72)


  67.

  Віднімання на основі нумерації. Одиниці вимірювання

  довжини. Перетворення іменованих чисел (с. 72–73)


  68.

  Міліметр. Додавання і віднімання в межах 1000 на осно-

  ві нумерації. Творча робота над задачею (с. 73–75)  69.

  Кілометр. Дії з іменованими числами. Порівняння іме-

  нованих чисел (с. 75–76)


  70.

  Одиниці вимірювання маси. Перетворення іменованих

  чисел (с. 76–77)


  Тема. Усне додавання і віднімання круглих чисел

  71.

  Додавання і віднімання круглих десятків. Складання

  числових виразів (с. 80–81)


  72.

  Додавання, віднімання і перетворення простих іменова-

  них чисел. Задачі з іменованими числами (с. 81–82)


  73.

  Резервний урок.  74.

  Додавання і віднімання виду 360 ± 30; 560 ± 200. Задачі на знаходження четвертого пропорційного (вид 2). Робо-

  та з діаграмою (с. 83–84)


  75.

  Порозрядне та послідовне додавання і віднімання без

  переходу через розряд. Розв’язування рівнянь (с. 84–85)  76.

  Додавання і віднімання виду 320+80; 500–60. Знахо-

  дження розв’язків нерівностей зі змінною способом до- бору. (с. 86)


  77.

  Додавання і віднімання виду 540+90; 540–90. Визначен-

  ня порядку дій у виразах (с. 87–88)


  78.

  Перетворення простих іменованих чисел у складені та навпаки. Обчислення відстаней між містами за схемою

  (с. 88–89)  79.

  Додавання і віднімання круглих трицифрових чисел з

  переходом через розряд. Складання і розв’язування за- дач за таблицею (с. 89–90)


  80.

  Додавання  і    віднімання  виду   530+270;   600–280. Розв’язування задач з геометричним змістом (с. 91–92)


  81.

  Розв’язування практично зорієнтованих задач. Складан-

  ня задач за виразом (с. 92–93)


  82.

  Резервний урок.


  83.

  Рік. Місяць. Робота з календарем (с. 93–94)


  84.

  Доба. Година. Хвилина. Секунда. Перетворення імено-

  ваних чисел, виражених у мірах часу (с. 95)


  85.

  Контрольна робота.  ІІ частина

  86.

  12-ти і 24-годинний відлік часу. Порівняння іменова-

  них чисел (с. 4)


  87.

  Закріплення вивченого матеріалу (с. 5)


  88.

  Резервний урок.


  89.

  Дії з іменованими числами. Задачі з іменованими чис-

  лами, вираженими мірами часу (с. 6)


  90.

  Читання і записування частин. Використання циферб-

  лата годинника під час виконання завдань (с. 7–8)


  91.

  Порівняння частин, записаних у вигляді дробу (с. 8–9)


  92.

  Знаходження частини від абстрактного та іменованого

  числа. Робота з буквеними виразами (с. 9–11)


  93.

  Задачі на знаходження частини від числа. Перетворен- ня іменованих чисел (с. 11–12)


  94.

  Резервний урок.


  Тема. Табличне множення і ділення


  95.

  Множення з числами 10 і 100. Задача на знаходження

  чисел за відомою сумою трьох доданків та сумами двох доданків (с.14–15)


  96.

  Ділення на 10 і 100. Задачі, що включають знаходження

  частини від числа (с. 15–16)


  97.

  Знаходження числа за його частиною. Рівняння на зна-

  ходження невідомого множника (с. 17–18)


  98.

  Закріплення вивченого матеріалу (с. 18–19)


  99.

  Задачі, що містять знаходження числа за його части-

  ною. Складання задачі за її розв’язанням (с. 19–20)


  100.

  Резервний урок.  101.

  Множення і ділення круглих чисел, що зводиться до табличного. Робота над рівняннями та нерівностями зі

  змінною (с. 20–21)  102.

  Множення і ділення круглих чисел, що зводиться до

  табличного (продовження). Розв’язування практично зорієнтованих задач (с. 21–22)


  103.

  Множення на розрядне число. Побудова кола заданого радіуса (с. 22–23)


  104.

  Резервний урок.
  105.

  Ділення круглого числа на розрядне. Задача на знахо- дження четвертого пропорційного з буквеним даним.

  Задача на подвійне зведення до одиниці (с. 23–24)


  106.

  Ділення круглого числа на розрядне (продовження).

  Задача на знаходження суми двох часток (с. 25–26)


  107.

  Контрольна робота №5.


  108.

  Співвідношення між мірами величини. Порівняння

  задач з подібним сюжетом (с. 26–27)  109.

  Множення двоцифрового і круглого трицифрового чи- сла на одноцифрове. Розв’язування практично зорієн-

  тованих задач (с. 27–28)  110.

  Множення двоцифрового і круглого трицифрового чис- ла на одноцифрове (продовження). Складання рівностей

  за змістом практично зорієнтованої задачі (с. 28–29)  111.

  Множення одноцифрового числа на двоцифрове і круг-

  ле трицифрове число. Задача, обернена до задачі на подвійне зведення до одиниці (с. 30–31)


  112.

  Резервний урок.


  113.

  Рівняння на знаходження невідомого діленого. Пояс-

  нення виразів, складених за змістом задачі (с. 31–32)


  114.

  Розв’язування    практично    зорієнтованих    задач.

  Розв’язування рівнянь (с. 32–33)


  115.

  Ділення виду 48 : 2, 460 : 2. Задачі з іменованими чис-

  лами, вираженими мірами часу (с. 34–35)


  116.

  Ділення виду 48 : 3, 50 : 2, 840 : 3. Задачі на знахо-

  дження продуктивності спільної роботи (с. 35–37)


  117.

  Резервний урок.


  118.

  Задачі з пропорційними величинами. Пояснення до

  виразів, складених за змістом задачі (с. 37–38)


  119.

  Задачі з пропорційними величинами (продовження).

  Визначення порядку дій у виразах (с. 38–39)


  120.

  Перевірка   правильності   виконання   дії     ділення.

  Розв’язування задач з геометричним змістом (с. 39–40)


  121.

  Розв’язування практично зорієнтованих задач. Перет-

  ворення іменованих чисел (с. 41–42)


  122.

  Перевірка  правильності  виконання  дії    множення.

  Розв’язування рівнянь (с. 42–43)  123.

  Резервний урок.


  124.

  Закріплення вивченого матеріалу (с. 43–44)


  125.

  Перевірка правильності виконання дій. Складання за-

  дач за коротким записом (с. 44–45)


  126.

  Закріплення вивченого матеріалу (с. 45–46)


  127.

  Ділення двоцифрового числа на двоцифрове. Задачі, що

  включають знаходження частини від числа (с. 46–47)


  128.

  Резервний урок.


  129.

  Контрольна робота №6.


  130.

  Рівняння   на    знаходження   невідомого                   дільника. Розв’язування задач з геометричним змістом (с. 47–48)


  131.

  Ділення з остачею. Розв’язування рівнянь (с. 48–49)


  132.

  Ділення з остачею (продовження). Задачі з пропорцій-

  ними величинами (с. 49–50)


  133.

  Порівняння остачі та дільника (с. 51–52)


  134.

  Перевірка правильності виконання ділення з остачею.

  Складання задач за виразом (с. 52–53)


  135.

  Резервний урок.


  136.

  Робота з даними. Розв’язування задач, що включають

  знаходження числа за його частиною (с. 53–54)  137.

  Рівняння, у яких права частина — числовий вираз.

  Складання запитань до умови задачі за поданими вира- зами (с. 54–55)


  138.

  Знаходження невідомих компонентів при діленні з ос-

  тачею. Задачі з дробами (с. 55–56)


  139.

  Резервний урок.


  Тема. Письмове додавання і віднімання

  140.

  Ознайомлення із письмовим додаванням. Прості задачі

  із записом письмового додавання (с. 58–59)


  141.

  Ознайомлення із письмовим відніманням. Прості задачі

  із записом письмового віднімання (с. 59–61)  142.

  Письмове додавання у випадку, коли в сумі утворюєть-

  ся один нуль. Розв’язування рівнянь із виконанням пи- сьмових обчислень (с. 61–62)
  143.

  Письмове віднімання у випадку, коли зменшуване міс- тить один нуль. Робота над завданням геометричного

  змісту (с. 62–63)  144.

  Письмове додавання і віднімання (закріплення). Перет-

  ворення іменованих  чисел,  виражених  мірами  часу (с. 64)


  145.

  Резервний урок.


  146.

  Письмове додавання з одним переходом через розряд.

  Робота над задачею з буквеними даними (с. 65–66)  147.

  Письмове додавання з одним переходом через розряд (продовження). Складання виразів за таблицею

  (с. 66–67)


  148.

  Письмове віднімання з одним переходом через розряд.

  Дії з іменованими числами (с. 67–68)


  149.

  Письмове  віднімання  з  одним  переходом  через розряд

  (продовження). Складання числових рівностей (с. 68–69)


  150.

  Резервний урок.


  151.

  Контрольна робота №7.


  152.

  Письмове додавання з двома переходами через розряд. Задачі на знаходження різниці двох часток (с. 70)


  153.

  Письмове віднімання з двома переходами через розряд.

  Складання задач за таблицею (с. 71–72)  154.

  Віднімання з двома переходами через розряд, коли в зменшуваному нуль одиниць. Повторення різницевого і кратного порівняння чисел (с. 72–73)  155.

  Віднімання з двома переходами через розряд, коли в зменшуваному нуль десятків. Складання оберненої

  задачі за виразом (с. 73–74)  156.

  Письмове віднімання від розрядного трицифрового

  числа. Визначення порядку виконання дій  у  виразах (с. 74–75)


  157.

  Письмове віднімання з нулями у зменшуваному (закріп-

  лення). Складання задач за коротким записом (с. 75–76)


  158.

  Резервний урок.


  159.

  Письмове додавання у випадку трьох доданків. Робота

  над діаграмою (с. 77–78)


  160.

  Складання та розв’язування задач (с. 78–79)  161.

  Закріплення вивченого матеріалу (с. 79–80)


  Тема. Повторення вивченого матеріалу

  162.

  Повторення табличного множення і ділення. Складання

  задач за коротким записом (с. 83–84)


  163.

  Повторення  позатабличного множення  і    ділення.

  Розв’язування рівнянь (с. 84–85)


  164.

  Повторення правил порядку дій. Дії з круглими трици-

  фровими числами (с. 85)


  165.

  Повторення прийому послідовного ділення. Частини (с.

  86)


  166.

  Контрольна робота №8.


  167.

  Повторення знаходження частини від числа та числа за

  його частиною. Ділення з остачею (с. 87)


  168.

  Розв’язування задач. Годинник (с. 88)


  169.

  Повторення письмового додавання і віднімання (с. 89)


  170.

  Повторення позатабличного множення і ділення. Задачі

  з буквеними даними (с. 90)  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  1_kalendarno-tematichne-planuvannya-z-matematiki-dlya-3-klasu-ii-varant_-i-ta-ii-semestr.rar [292,35 Kb]
  (Придбали цей файл: 405)

  2. Календарно-тематичне планування з математики для 3 класу II варіант. I та II семестр

  за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом О. Я. Савченко,
  до підручника «Математика» для 3 класу 2-х частинах)
  (автори Світлана Скворцова, Оксана Онопрієнко)
  175 годин на рік, 5 годин на тиждень, 5 годин резервні

  Номер

  Тема уроку


  Дата

  Примітки
  уроку
  І семестр  Розділ І. Узагальнюємо і систематизуємо вивчене у 2-му класі. Вивчаємо рівняння
  Повторюємо нумерацію чисел у межах 100
  Додаємо і віднімаємо числа частинами
  Складаємо і розв’язуємо обернені задачі до даної
  Розв’язуємо складені задачі
  Досліджуємо задачі
  Додаємо і віднімаємо числа порозрядно
  Досліджуємо задачі на знаходження різниці
  Досліджуємо задачі на знаходження суми
  Додаємо і віднімаємо числа, використовуючи прийом округлення
  Досліджуємо задачі на знаходження невідомого доданка
  Досліджуємо задачі на знаходження невідомого зменшуваного та від’ємника
  Перевіряємо арифметичні дії додавання та віднімання
  Досліджуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць
  Досліджуємо задачі на різницеве порівняння
  Досліджуємо задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць
  Навчальний проєкт «Чи виникають проблеми у повсякденному житті
  • людини, яка погано виконує додавання та віднімання двоцифрових чисел?»
  Контрольна робота № 1
  Повторюємо арифметичні дії множення і ділення. Арифметичні дії множення та ділення
  Узагальнюємо способи складання таблиць множення і ділення
  Узагальнюємо способи складання таблиць множення і ділення
  Досліджуємо таблиці множення та ділення
  Досліджуємо таблиці множення та ділення
  Знайомимось із послідовним множенням і діленням
  Досліджуємо таблицю Піфагора
  Досліджуємо задачі на знаходження частки
  Знайомимось з табличною формою короткого запису задачі
  Повторюємо геометричні фігури на площині
  Повторюємо вивчене
  Знайомимось із рівнянням
  Розв’язуємо прості рівняння
  Складаємо рівняння за вимогою
  Складаємо рівняння за текстом простої задачі
  Складаємо і розв’язуємо прості рівняння
  Розв’язуємо ускладнені рівняння
  Розв’язуємо ускладнені рівняння
  Розв’язуємо задачі складанням рівняння
  Знайомимось із властивістю рівності
  Розв’язуємо рівняння
  Записуємо задачу коротко таблицею
  Розв’язуємо задачі способом складання рівняння
  Повторюємо одиниці вимірювання величин
  Визначаємо час за годинником
  Працюємо над навчальним проєктом «Секрети таблиці множення»
  Навчальний проєкт «Чим мені у повсякденному житті будуть корисні гарні знання таблиці множення»
  Контрольна робота № 2
  Аналізуємо результати контрольної роботи. Перевірка навичок усних обчислень (математичний диктант, робота на картках тощо)
  Розділ ІІ. Вивчаємо частини величини
  Одержуємо половину
  Одержуємо одну частину величини
  Одержуємо частини величини
  Знайомимось з одиницею вимірювання довжини — 1 мм
  Використовуємо одиниці вимірювання величин
  Порівнюємо частини величини
  Порівнюємо частини величини
  Знаходимо частину від цілого
  Знаходимо ціле за величиною його частини
  Досліджуємо залежність добутку від зміни одного з множників
  Розв’язуємо складені задачі
  Досліджуємо залежність частки від зміни діленого або дільника
  Розв’язуємо складені задачі
  Розв’язуємо ускладнені рівняння
  Навчальний проєкт «У яких випадках з повсякденного життя ми вимушені оперувати частинами величини?»
  Контрольна робота № 3
  Знайомимось із групами величин
  Вивчаємо взаємозв’язок між величинами
  Розв’язуємо прості задачі із взаємопов’язаними величинами
  Досліджуємо взаємопов’язані величини
  Досліджуємо взаємопов’язані величини
  Досліджуємо взаємопов’язані величини
  Вивчаємо групу величин, що розкривають ситуацію купівлі-продажу
  Розв’язуємо задачі
  Вивчаємо групу величин, що описують ситуацію праці
  Розв’язуємо задачі
  Досліджуємо взаємопов’язані величини
  Знайомимось із задачами на знаходження суми двох добутків
  Досліджуємо задачі на знаходження суми двох добутків
  Досліджуємо задачі на знаходження суми двох добутків
  Досліджуємо задачі на знаходження суми двох добутків
  Працюємо над навчальним проєктом «Яка користь від математики?»
  Навчальний проєкт «Задачі із взаємопов’язаними величинами як моделі ситуацій, що трапляються в нашому житті»
  Контрольна робота № 4
  ІІ семестр
  Розв’язуємо задачі на різницеве порівняння двох добутків
  Розв’язуємо задачі на кратне порівняння двох добутків
  Досліджуємо задачі на різницеве або кратне порівняння двох добутків
  Досліджуємо задачі на різницеве або кратне порівняння двох добутків
  Досліджуємо задачі
  Розв’язуємо задачі
  Розділ ІІІ. Вивчаємо тисячу
  Знайомимось з лічильною одиницею — сотня
  Одержуємо трицифрові числа
  Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації
  Розв’язуємо задачі на знаходження суми, різницеве та кратне порівняння двох часток
  Додаємо і віднімаємо трицифрові числа на основі нумерації
  Визначаємо загальну кількість одиниць певного розряду
  Порівнюємо трицифрові числа
  Досліджуємо задачі
  Відкриваємо спосіб множення і ділення круглих чисел
  Множимо і ділимо круглі числа укрупненням розрядних одиниць
  Знайомимось із задачами на знаходження четвертого пропорційного
  Вивчаємо одиницю вимірювання довжини — 1 км
  Вивчаємо одиницю вимірювання маси — 1 грам, 1 тонна
  Використовуємо спосіб послідовного множення та ділення
  Множимо і ділимо на кругле число послідовно
  Узагальнюємо нумерацію трицифрових чисел
  Навчальний проєкт «У чому потреба в людини оперувати трицифровими числами?»
  Контрольна робота № 5
  Аналізуємо результати контрольної роботи
  Додаємо і віднімаємо круглі числа
  Досліджуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного
  Додаємо і віднімаємо круглі числа
  Додаємо і віднімаємо числа двома способами
  Додаємо і віднімаємо числа двома способами
  Додаємо і віднімаємо числа трьома способами
  Розв’язуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного
  Додаємо і віднімаємо трицифрові числа
  Додаємо і віднімаємо числа різними способами
  Досліджуємо задачі на знаходження четвертого пропорційного
  Знайомимось з письмовим додаванням і відніманням
  Досліджуємо задачі
  Виконуємо письмове додавання і віднімання
  Знайомимось із задачами на знаходження трьох чисел за трьома сумами
  Розв’язуємо задачі
  Розв’язуємо задачі
  Розв’язуємо задачі
  Працюємо над навчальним проєктом «Мій бюджет»
  Контрольна робота № 6
  Аналізуємо результати контрольної роботи.
  Перевірка навичок усних обчислень (математичний диктант, робота на картках тощо)
  Розділ ІV. Вивчаємо позатабличне множення та ділення
  Узагальнюємо вивчене про арифметичні дії множення та ділення
  Знайомимось із діленням з остачею
  Вивчаємо ділення з остачею
  Перевіряємо ділення з остачею
  Узагальнюємо вивчене про ділення з остачею
  Досліджуємо ділення з остачею
  Вивчаємо правило множення суми на число
  Відкриваємо спосіб множення двоцифрового числа на одноцифрове
  Відкриваємо спосіб множення трицифрового числа на одноцифрове
  Вивчаємо правило ділення суми на число
  Відкриваємо спосіб ділення двоцифрового числа на одноцифрове
  Переносимо спосіб ділення трицифрового числа на одноцифрове
  Розв’язуємо задачі. Виконуємо ділення на кругле число
  Знайомимось із задачами на подвійне зведення до одиниці. Виконуємо ділення на кругле число
  Знайомимось із способом ділення на двоцифрове число
  Дослідження задач на подвійне зведення до одиниці. Обернені до них задачі
  Виконуємо ділення круглого числа на одноцифрове двома способами Досліджуємо задачі на подвійне зведення до одиниці Навчальний проєкт «Задачі навколо нас» Контрольна робота № 7
  Аналізуємо результати контрольної роботи . Перевірка навичок усних обчислень (математичний диктант, робота на картках тощо)
  Виконуємо ділення на кругле число
  Виконуємо ділення на кругле число
  Знайомимось зі способом ділення на двоцифрове число
  Знайомимось із задачами на спільну роботу
  Розв’язуємо задачі на спільну роботу
  Досліджуємо задачі на спільну роботу
  Досліджуємо задачі на спільну роботу
  Вивчаємо ділення на двоцифрове число
  Досліджуємо задачі на спільну роботу
  Виконуємо ділення на двоцифрове число двома способами
  Дізнаємось про спосіб множення і ділення на 5; 50
  Знайомимось із нерівностями зі змінною
  Дізнаємось про спосіб множення і ділення на 25
  Множимо і ділимо на 5, 20, 25
  Розв’язуємо нерівності зі змінною
  Відкриваємо спосіб множення на 11; 101
  Працюємо над навчальним проєктом «Математична газета»
  Перевіряємо свої досягнення
  Аналіз контрольної роботи. Перевірка навичок усних обчислень (математичний диктант, робота на картках тощо)
  Розв’язуємо задачі на час
  Дізнаємось про спосіб множення на 9; 99.
  Множимо на 11, 99
  Розв’язуємо задачі геометричного змісту
  Повторюємо вивчене

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  2_kalendarno-tematichne-planuvannya-ukrayinska-mova-ta-chitannya-3-klas_-i-ta-ii-semestr.rar [307,64 Kb]
  (Придбали цей файл: 131)

  3. Календарно-тематичне планування з математики для 3 класу III варіант. I та II семестр

  5 годин на тиждень
  Календарно-тематичний план складено відповідно до
  Типової освітньої програми для 3 – 4 класів НУШ, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко
  За підручником «Математика», 3 клас
  (автори: В. Г. Бевз , Д. В. Васильєва)
  Учитель: ________________________________________________
  Затверджено
  Голова МО: ______________________________________________
  Затверджено
  Заступник директора з НВР: _______________________________
  Урок
  Дата
  Тема
  Номер сторінки  [1]

  [2]
  [3]
  [4]  І семестр 80 годин

  І чверть (40 годин)
  Розділ 1. Скарбничка моїх досягнень


  1

  Нумерація чисел першої сотні. Числовий промінь.
  6

  2
  Порівняння чисел  2

  Арифметичні дії та їхні компоненти

  7

  2
  1, 3

  3

  Геометричні фігури


  8

  3


  4

  Периметр многокутника. Одиниці вимірювання довжини
  9

  3
  2, 4

  5

  Буквені та числові вирази. Задачі на різницеве

  10

  4
  порівняння
  6

  Додавання двоцифрових чисел з переходом через розряд
  11

  5


  7

  Віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд
  12

  6
  1,3

  8

  Істинні  та  хибні  твердження.  Залежність  результатів
  13

  7
  додавання від зміни одного з компонентів


  9

  Зв’язок дій додавання і віднімання. Рівняння

  14

  8

  25
  10

  Залежність  результатів  віднімання  від  зміни  одного.
  15

  8
  Рівняння
  11

  Робота з даними. Величини та одиниці їх вимірювання.
  16

  9

  27


  Прості та обернені задачі  12

  Час. Визначення часу за годинником

  17

  10

  26
  13

  Математичні задачі та дослідження

  18

  10


  14

  Скарбничка
  досягнень.
  Перевіряємо
  набуті
  19

  11
  компетентності
  15

  Розвивальні завдання


  20

  12
  Розділ 2. Набуваємо досвіду множення та ділення

  16

  Сутність дії множення. Множення на числа 1 та 0

  21

  13


  17

  Сутність дії ділення. Ділення числа а на 1 і на а. Ціле і
  22

  13
  5, 7  частини
  18

  Множення та ділення на 2 і на 4. Половина і четверта
  23

  14
  частина
  19

  Множення та ділення на 3. Задачі на знаходження

  24

  15
  6,8  добутку і частки
  20

  Множення та ділення на 5.


  25

  16
  9, 11  Задачі на збільшення (зменшення) числа у кілька разів

  21

  Коло. Круг. Поділ геометричних фігур на частини

  26

  17


  22

  Множення та ділення на 6. Знаходження значення

  27

  18
  9, 11  виразів, що містять дії різного ступеня


  23

  Множення та ділення на 7. Знаходження невідомих
  29

  19
  компонентів дій
  24

  Множення та ділення на 8. Восьма частина

  30

  20


  25

  Множення та ділення на 9. Буквені вирази

  32

  21
  10, 12

  26

  Множення та ділення на 10


  33
  27

  Вартість. Грошові розрахунки


  35

  22
  13, 15

  28

  Складені задачі на множення та ділення

  36

  23
  13, 15

  29

  Математичні задачі та дослідження

  38


  14, 16

  30

  Скарбничка досягнень. Перевіряємо набуті

  39

  24
  17, 19  компетентності
  31

  Розвивальні завдання


  41

  25
  20, 18  Розділ 3. Нумерація чисел у межах тисячі


  32

  Сотня. Лічба сотнями. Тисяча
  42
  26

  3
  33

  Порівняння, додавання і віднімання сотень
  43
  26

  4
  34

  Множення та ділення сотень на одноцифрове число.
  45
  27
  Складені задачі з буквеними даними
  35

  Властивості множення та ділення на 1, 10, 100. Одиниці
  46
  28
  вимірювання довжини. Метр
  36

  Одиниці вимірювання маси: 1 грам. Співвідношення між
  48
  29
  одиницями вимірювання маси
  37

  Утворення трицифрових чисел із сотень та десятків.
  49
  30
  25, 27
  6


  Порівняння чисел
  38

  Порівняння, додавання та віднімання круглих чисел
  50
  31

  7, 10
  39

  Порівняння, додавання та віднімання круглих чисел
  52
  31

  7
  40

  Різні способи додавання та віднімання
  53
  32
  29, 31
  10, 11


  ІІ чверть (40 годин)
  41

  Множення та ділення круглих чисел на одноцифрове
  55
  33

  9


  число
  42

  Закони множення. Множення суми на число
  56
  34

  13, 14
  43

  Кути. Дії з круглими числами
  58
  35

  22
  44

  Обчислення. Прямий кут, непрямі кути
  59
  36
  22, 24

  45

  Дії з круглими числами
  61
  36


  46

  Математичні задачі та дослідження
  62  47

  Скарбничка досягнень. Перевіряємо набуті
  64
  37
  компетентності
  48

  Розвивальні завдання
  65
  38
  Розділ 4. Трицифрові числа
  49

  Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків та
  66
  39
  26, 28  одиниць
  50

  Читання і запис трицифрових чисел .
  67
  39


  51

  Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне
  69
  40
  числа
  52

  Числа другої сотні. Їх читання і запис
  70
  41

  5
  53

  Тисяча. Міри довжини. Кілометр
  72
  42


  54

  Помісцеве значення цифри в запису чисел. Значення
  73
  43

  5


  нуля в запису чисел
  55

  Розкладання трицифрових чисел на розрядні доданки
  74
  44

  5
  56

  Додавання на основі десяткового складу числа
  76
  45

  7
  57

  Віднімання на основі розрядного складу числа
  77
  46
  21, 23
  8
  58

  Порівняння чисел різними способами
  78
  47
  21, 23
  6
  59

  Додавання і віднімання на основі правила додавання
  80
  48
  суми до числа
  60

  Додавання і віднімання трицифрових чисел способом
  81
  49
  округлення
  61

  Вирази зі змінними. Рівняння
  82
  49


  62

  Математичні задачі та дослідження
  84
  50
  30, 32

  63

  Скарбничка досягнень. Перевіряємо набуті
  85
  51
  компетентності
  64

  Розвивальні завдання
  86
  52
  Розділ 5. Геометричні фігури та величини
  65

  Геометричні фігури. Об’ємні та плоскі
  87
  53


  66

  Ламана. Довжина. Одиниці довжини
  88
  53

  27
  67

  Вартість. Одиниці вартості. Взаємопов’язані величини:
  90
  54

  32


  ціна, кількість, вартість
  68

  Трикутник. Многокутник. Периметр
  91
  55

  30
  69

  Час. Одиниці часу. Задачі про час
  92
  56

  26
  70

  Математичні задачі та дослідження. Задачі на роботу
  93  71

  Маса. Одиниці маси. Задачі на роботу
  94
  57

  33, 27
  72

  Куб. Квадрат. Прямокутник. Периметр прямокутника і
  96
  58

  30


  квадрата
  73

  Побудова прямокутника. Задачі на роботу .
  97
  58

  22
  74

  Місткість. Одиниці місткості. Задачі на четверте
  98
  59
  пропорційне
  75

  Коло. Круг. Куля. Сфера. Побудова кола циркулем
  100
  60

  23
  76

  Математичні задачі та дослідження
  102  77

  Конус. Піраміда. Призма. Циліндр.
  103
  61
  Задачі на подвійне зведення до одиниці
  78

  Математичні задачі та дослідження
  105
  62


  79

  Скарбничка досягнень. Перевіряємо набуті
  106
  63
  компетентності
  80

  Розвивальні завдання
  107
  64


  Література
  1. Бевз В. Г. Математика: підруч. для 3 кл. закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Ч. 1/ В. Г. Бевз, Д. В. Васильєва. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2020. – 128 с.
  2. Математика. 3 клас: робочий зошит (у 2-х частинах) Ч. 1/ В. Г. Бевз,
  Д. В. Васильєва – К.: Видавничий дім «Освіта», 2020. – 64 с.
  1. Бевз В. Г. Математичний тренажер. 3 клас/ В. Г. Бевз, Д. В. Васильєва.
  — К.: Видавничий дім «Освіта», 2018. – 80 с.
  1. Васильєва Д. В. Математика у схемах і таблицях. 3 клас/ Д. В. Васильєва. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2017. – 40 с.
  (II семестр)
  Календарно-тематичний план складено відповідно до
  Типової освітньої програми для 3 – 4 класів НУШ, розробленої під керівництвом О. Я. Савченко
  За підручником «Математика», 3 клас
  (автори: В. Г. Бевз, Д. В. Васильєва)
  Учитель: ________________________________________________
  Затверджено
  Голова МО: ______________________________________________
  Затверджено
  Заступник директора з НВР: _______________________________
  Урок
  Дата
  Тема
  Номер сторінки  [1]

  [2]
  [3]
  [4]
  ІІ семестр 95 годин


  ІІІ чверть (45 годин)

  Розділ 6. Письмове додавання і віднімання

  чисел у межах 1000 (Частина 1 підручника)


  1


  Письмове додавання трицифрових чисел

  108


  33, 35
  7  без переходу через розряд  2


  Додавання трицифрових чисел без переходу через розряд.
  110

  2
  34,36
  11, 12  Знаходження периметра прямокутника


  3


  Віднімання  трицифрових  чисел  без  переходу  через
  111

  3

  8  розряд. Задачі про коло і круг  4


  Додавання трицифрових чисел


  113

  4

  у випадку утворення нулів у сумі  5


  Додавання двоцифрових і трицифрових чисел

  114

  5

  10  із переходом через розряд. Складені задачі


  6


  Математичні задачі та дослідження

  116


  38, 40

  7


  Віднімання двоцифрових і трицифрових чисел,

  117

  6
  37, 39
  11  що містять нулі
  8


  Віднімання двоцифрових і трицифрових чисел

  118

  7
  41, 43
  12, 13  із переходом через розряд  9


  Перевірка правильності виконання дій додавання

  119


  42, 44
  і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел


  10


  Усне та письмове додавання і віднімання чисел

  120


  45, 47
  у межах 1000
  11


  Математичні задачі та дослідження

  122

  8


  12


  Скарбничка
  досягнень.
  Перевіряємо
  набуті
  123

  9
  46, 48
  7 - 13  компетентності
  13


  Розвивальні завдання


  124

  10

  Розділ 1 (Частина 2 підручника). Простіші випадки
  множення та ділення в межах 1000


  14


  Сутність дії множення. Переставний закон множення
  4

  11

  14
  15


  Властивості множення числа 1 і числа 0. Складені задачі
  6  13
  16


  Сутність дії ділення та її зв’язок із множенням

  8

  12
  50, 52
  16
  17


  Окремі випадки ділення. Ділення числа на 1,

  10


  49, 51
  на рівне йому число. Ділення нуля на число


  18


  Множення числа 10. Множення і ділення на 10

  12

  13


  19


  Множення числа 100. Множення і ділення на 100

  14

  13


  20


  Сполучний закон множення. Розв’язування простих
  16

  14
  54, 56
  задач способом складання рівнянь


  21


  Множення круглого числа на одноцифрове.

  18

  15

  Складені задачі
  22


  Ділення круглого числа на одноцифрове. Складені задачі
  20

  16


  23


  Множення та ділення круглих чисел на

  22

  17
  53, 55
  одноцифрове
  24


  Ділення з остачею. Сутність ділення з остачею

  24

  18
  65, 67
  19
  25


  Ділення з остачею. Властивість остачі

  26

  19
  65, 67
  19
  26


  Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею.

  28

  19
  69, 71
  Розв’язування задач  27


  Математичні задачі та дослідження

  30

  20
  70, 72

  28


  Скарбничка досягнень.


  32

  21
  66, 68
  Перевіряємо набуті компетентності


  29


  Розвивальні завдання


  33

  11
  Розділ 2. Множення та ділення двоцифрових чисел


  на одноцифрове
  30

  Закони множення. Розподільний закон множення
  34

  відносно додавання
  31

  Множення двоцифрового числа на одноцифрове
  36
  23


  32

  Складені задачі, що містять збільшення числа
  38
  24
  у кілька разів
  33

  Множення одноцифрового числа на двоцифрове.
  40
  25
  Правило множення числа на суму
  34

  Задачі на різницеве та кратне порівняння
  42
  26
  двох добутків
  35

  Залежність результатів множення від зміни
  44
  27
  одного з компонентів
  36

  Множення круглого числа на одноцифрове
  46
  28


  37

  Множення одноцифрового числа на кругле число.
  48

  Розв’язування задач складанням рівнянь
  38

  Ділення двоцифрового числа на одноцифрове.
  50
  29
  57, 59  Задачі на подвійне зведення до одиниці
  39

  Ділення двоцифрового числа на одноцифрове
  52

  58, 60
  17
  40

  Ділення круглого числа на одноцифрове число
  54
  30


  41

  Ділення круглого числа на кругле число
  56
  31

  18
  42

  Ділення круглого числа на кругле число
  58
  31


  43

  Математичні задачі та дослідження
  60
  32


  44

  Скарбничка досягнень.
  62
  33
  Перевіряємо набуті компетентності
  45

  Розвивальні завдання
  63
  34
  ІV чверть (50 годин)


  Розділ 3. Вирази. Рівності. Нерівності
  46

  Математичні вирази: числові і буквені.
  64
  35

  24


  Обчислення значень числових виразів. Порядок дій
  47

  Множення трицифрового числа на одноцифрове
  66
  36

  15
  48

  Множення трицифрового числа на одноцифрове.
  68


  15


  Залежність результатів множення від зміни одного


  з компонентів дії
  49

  Буквені вирази. Обчислення значень буквених виразів
  70
  37

  24
  50

  Ділення трицифрового числа на одноцифрове
  72
  38

  17
  51

  Ділення на двоцифрове число способом послідовного
  74
  39

  18


  ділення
  52

  Рівняння. Розв’язування рівнянь,
  76
  40

  25


  у яких один із компонентів дії є виразом зі змінною
  53

  Розв’язування рівнянь, що містять дужки
  78
  40


  54

  Ділення на двоцифрове число способом добору
  80
  41

  18
  55

  Ділення на двоцифрове число способом добору.
  81

  Залежність результатів множення та ділення від зміни


  одного з компонентів дії
  56

  Числові нерівності та нерівності зі змінною
  83
  42

  25
  57

  Математичні задачі та дослідження
  85  58

  Скарбничка досягнень. Перевіряємо набуті
  87
  43
  компетентності
  59

  Розвивальні завдання
  88
  44
  Розділ 4. Частини і дроби
  60

  Ціле і частина
  89
  45

  20
  61

  Ділення цілого на рівні частини.
  91

  Половина. Чверть
  62

  Визначення кількості частин у цілому
  93
  46


  63

  Дріб. Чисельник і знаменник дробу
  95
  47


  64

  Порівняння дробів з чисельником 1
  97
  48


  65

  Порівняння дробів з однаковими знаменниками
  98
  49
  61, 63

  66

  Математичні задачі та дослідження
  100  67

  Знаходження частини від числа
  102
  50

  21
  68

  Знаходження частини від числа
  103

  61, 63

  69

  Знаходження числа за його частиною
  105
  51

  21
  70

  Знаходження числа за його частиною
  106  71

  Математичні задачі та дослідження
  108
  52
  62, 64

  72

  Скарбничка досягнень. Перевіряємо набуті
  109
  53
  компетентності
  73

  Розвивальні завдання
  110
  54
  Розділ 5. Я вже вмію і знаю
  74

  Трицифрові числа. Нумерація чисел у межах тисячі .
  111
  55
  73, 75

  75

  Порівняння чисел різними способами
  112  76-77

  Додавання і віднімання чисел у межах 1000
  113
  56


  78-79

  Числові та буквені вирази.
  114
  57
  Обчислення значень виразів
  80

  Робота з даними
  115
  58


  81

  Математичні задачі та дослідження
  116


  36 - 37
  82-83

  Геометричні фігури
  117
  59
  74, 76
  22, 23
  84

  Множення в межах 1000
  118
  60


  85

  Ділення в межах 1000
  119
  60
  77, 79

  86

  Частини і дроби
  120
  61


  87-88

  Рівняння. Нерівності. Розв’язування рівнянь
  121
  62
  78, 80

  89-90

  Величини та одиниці їх вимірювання
  122
  63
  73, 75
  36 - 39
  91

  Математичні задачі та дослідження
  123  92

  Розвивальні завдання
  124
  64


  93

  Повторення і систематизація. Навчальна екскурсія


  «Числа навколо нас. Робота з даними»
  94

  Повторення і систематизація. Навчальна екскурсія


  «Просторові форми. Моделювання»
  95

  Підсумковий урок
  Література
  1. Бевз В. Г. Математика: підруч. для 3 кл. закладів загальної середньої
  освіти (у 2-х частинах) / В. Г. Бевз, Д. В. Васильєва. — К.: Видавничий дім «Освіта», 2020. – 128 с.
  1. Математика. 3 клас: робочий зошит (у 2-х частинах) Ч. 2/ В. Г. Бевз,
  Д. В. Васильєва – К.: Видавничий дім «Освіта», 2020. – 64 с.
  1. Бевз В. Г. Математичний тренажер. 3 клас/ В. Г. Бевз, Д. В. Васильєва.
  — К.: Видавничий дім «Освіта», 2018. – 80 с.
  Васильєва Д. В. Математика у схемах і таблицях. 3 клас/ Д. В. Васильєва. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2017. – 40 с.

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  3_kalendarno-tematichne-planuvannya-z-matematiki-dlya-3-klasu-iii-varant_-i-ta-ii-semestr.rar [306,65 Kb]
  (Придбали цей файл: 63)

  4. Календарно-тематичне планування з математики для 3 класу IV варіант. I та II семестр


  розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна,
  до підручника «Математика» для 3 класу (у 2-х частинах). 
  (автори Ольга Гісь, Ірина Філяк)
  175 годин на рік 5 годин на тиждень, 5 годин резервні

  з/п
  Тема уроку
  Дата
  Примітки
  І семестр
  Числа. Дії з числами. Сюжетні задачі
  1
  Нумерація чисел у межах 100. Натуральні числа. Числа кожного десятка першої сотні. Характеристика числа


  2
  Число десятків, число одиниць, загальна кількість одиниць у числі. Розрядна таблиця. Порівняння чисел


  3
  Арифметичні дії додавання і віднімання. Розв’язування задач на 2 дії, які є комбінаціями простих задач


  4
  Прийоми усного додавання і віднімання. Схематичний рисунок як допоміжна модель задачі


  5
  Компоненти та результати дій додавання і віднімання. Взаємозв'язок між додаванням та відніманням


  6
  Компоненти та результати дій додавання і віднімання. Взаємозв'язок між додаванням та відніманням


  7
  Перевірка правильності виконання дій додавання і віднімання. Пряма й обернена задачі. Задача на знаходження третього доданка


  8
  Задачі на різницеве порівняння. Складання оберненої задачі. Дослідження задачі


  9
  Арифметична дія множення. Таблиці множення чисел 2–5. Розв’язування задач на множенная


  10
  Пропедевтика до вивчення таблиць множення чисел 6–9


  11
  Таблиці множення чисел 6–9


  12
  Арифметична дія ділення. Таблиці ділення на 2–5. Ознака парності чисел. Розв’язування задач на ділення і складання обернених


  13
  Арифметична дія ділення. Таблиці ділення на 2–5. Ознака парності чисел. Розв’язування задач на ділення і складання обернених


  14
  Компоненти дій множення і ділення. Таблиці ділення на 6 і на 7. Взаємозв’язок між діями множення та ділення


  15
  Таблиці ділення на 8 і на 9


  16
  Перевірка правильності виконання дій множення і ділення. Збільшення і зменшення числа у кілька разів


  17
  Складання задач за коротким записом як допоміжною моделлю задачі


  18
  Задачі на кратне порівняння. Складання обернених до них. Задачі міжпредметного змісту на роботу з табличними даними


  19
  Задачі на кратне порівняння. Складання обернених до них. Задачі міжпредметного змісту на роботу з табличними даними


  20
  Закріплення знань таблиць множення і ділення та вмінь їх застосовувати. Розв’язування задач


  21
  Контрольна робота № 1


  Математичні вирази. Рівності. Нерівності

  22
  Числові вирази. Порядок виконання дій у числових виразах. Різні способи читання виразів


  23
  Складання виразу до задачі


  24
  Вирази зі змінною. Знаходження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі з буквеними даними


  25
  Буквені вирази. Переставний та сполучний закони додавання. Властивості арифметичних дій. Задачі з буквеними даними


  26
  Буквені вирази. Переставний та сполучний закони додавання. Властивості арифметичних дій. Задачі з буквеними даними


  27
  Переставний закон множення


  28
  Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць, що сформульовані у непрямій формі


  29
  Задачі на збільшення та зменшення числа у кілька разів, сформульовані в непрямій формі. Аналіз задач і добір виразів


  30
  Знаходження невідомих компонентів дій першого ступеня як пропедевтика ознайомлення з рівнянням


  31
  Правильні і неправильні числові рівності та нерівності. Прості рівняння. Розв'язування рівнянь з діями першого ступеня


  32
  Знаходження невідомих компонентів дій другого ступеня як пропедевтика ознайомлення з рівнянням


  33
  Знаходження невідомих компонентів дій другого ступеня як пропедевтика ознайомлення з рівнянням


  34
  Розв’язування рівнянь з діями другого ступеня


  35
  Нерівність зі змінною. Знаходження розв’язків нерівності зі змінною


  Величини
  36
  Довжина як властивість навколишнього світу. Одиниці вимірювання довжини: метр, дециметр, сантиметр, міліметр


  37
  Довжина як властивість навколишнього світу. Одиниці вимірювання довжини: метр, дециметр, сантиметр, міліметр


  38
  Розв’язування задач з одиницями довжини


  39
  Контрольна робота № 2


  Просторові відношення. Геометричні фігури
  40
  Пряма, промінь, відрізок. Прямі і криві. Замкнені тa незамкнені лінії. Ламана. Довжина ламаної


  41
  Пряма, промінь, відрізок. Прямі і криві. Замкнені тa незамкнені лінії. Ламана. Довжина ламаної


  42
  Кути. Прямий кут, непрямі кути. Многокутник та його елементи


  43
  Характерні ознаки прямокутника і квадрата. Побудова прямокутника і квадрата із заданими довжинами сторін


  44
  Периметр прямокутника і квадрата. Задачі на знаходження периметра прямокутника і квадрата


  45
  Задачі на знаходження сторони квадрата за відомим периметром


  46
  Закріплення знань, умінь і навичок з теми «Периметр прямокутника «квадрата»


  47
  Коло і круг. Елементи кола й круга: центр, радіус, діаметр та їх позначення. Побудова кола (круга) за допомогою шаблону


  48
  Задачі, що передбачають розвиток уміння розрізняти елементи кола і круга


  49
  Задачі, що передбачають розвиток уміння розрізняти елементи кола і круга


  Числа. Дії з числами. Сюжетні задачі
  50
  Лічильна одиниця «сотня». Лічба сотнями. Порівняння сотень. Арифметичні дії над сотнями


  51
  Лічба у межах тисячі. Трицифрові числа Розрядний склад числа. Читання чисел за розрядною таблицею


  52
  Запис чисел у розрядну таблицю. Утворення трицифрових чисел. Лічба одиницями, десятками, сотнями


  53
  Запис чисел у розрядну таблицю. Утворення трицифрових чисел. Лічба одиницями, десятками, сотнями


  54
  Закріплення знань, умінь і навичок


  55
  Розклад чисел на розрядні доданки


  56
  Віднімання одного з розрядних доданків. Нестандартний розклад трицифрового числа


  57
  Додавання та віднімання суми двох розрядних доданків. Розв’язування задач


  58
  Визначення загальної кількості одиниць, десятків і сотень у числі


  59
  Задача на знаходження кожного з трьох доданків за сумами двох і сумою трьох. Збільшення та зменшення числа у 10 і 100 разів


  60
  Місце числа в натуральному ряді. Порівняння чисел


  61
  Закріплення вмінь порівнювати числа


  62
  Удосконалення вмінь порівнювати числа. Розв’язування задач


  63
  Контрольна робота № 3


  Величини
  64
  Довжина. Кілометр


  65
  Довжина. Кілометр


  Числа. Дії з числами. Сюжетні задачі
  66
  Збільшення та зменшення трицифрового числа на 1


  67
  Додавання і віднімання круглих чисел. Розв’язування задач


  68
  Вибір схеми розв’язування задачі відповідно до запитання. Складання задачі за числовими даними і схемою


  69
  Множення і ділення круглого числа на одноцифрове число. Розв’язування задач


  70
  Ділення круглого числа на кругле двома способами. Ознайомлення із задачею на знаходження четвертого пропорційного


  71
  Ділення круглого числа на кругле двома способами. Ознайомлення із задачею на знаходження четвертого пропорційного


  72
  Закріплення знань, умінь і навичок. Ділення круглих чисел. Розв’язування задач


  73
  Розв’язування задач


  74
  Складання і розв’язування задач. Доповнення задачі, оберненої до даної


  75
  Множення одноцифрового числа на кругле і ділення круглого числа на кругле шляхом послідовного множення (ділення)


  76
  Творча робота над задачею


  77
  Творча робота над задачею


  78
  Закріплення знань, умінь і навичок


  79
  Закріплення знань, умінь і навичок


  80
  Контрольна робота № 4


  ІІ семестр
  Числа. Дії з числами. Сюжетні задачі
  81
  Додавання виду 350 + 200, 350 + 20. Віднімання виду 350 - 200, 350 - 20


  82
  Закріплення навичок усного додавання і віднімання вивчених видів


  83
  Додавання виду 350 + 240. Віднімання виду 350 - 240


  84
  Додавання виду 260 + 40. Віднімання виду 300 - 70. Задача на знаходження четвертого пропорційного (другий вид)


  85
  Додавання виду 70 + 60, 260 + 50 частинами


  86
  Віднімання виду 120 - 50 частинами: способом розкладання від’ємника на зручні доданки


  87
  Додавання виду 380 + 120. Віднімання виду 500 - 340


  88
  Додавання виду 380 + 120. Віднімання виду 500 - 340


  89
  Додавання виду 350 + 170


  90
  Віднімання виду 350 - 170 двома способами


  91
  Закріплення вмінь усно додавати і віднімати круглі трицифрові числа


  92
  Округлення чисел до десятків, до сотень


  93
  Додавання і віднімання круглих чисел способом округлення до сотень


  94
  Контрольна робота № 5


  95
  Алгоритм виконання письмового додавання й віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд


  96
  Алгоритм виконання письмового додавання й віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд


  97
  Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд, коли в сумі одержуємо нуль в одному з розрядів


  98
  Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд. Письмове додавання у випадку кількох доданків


  99
  Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд. Письмове додавання у випадку кількох доданків


  100
  Письмове додавання трицифрових чисел з переходом через розряд


  101
  Письмове віднімання трицифрових чисел, коли зменшуване містить нулі в різних розрядах. Перевірка правильності обчислень 


  102
  Письмове віднімання трицифрових  чисел, коли зменшуване містить нулі в різних розрядах. Розв’язування задач


  103
  Письмове віднімання трицифрових  чисел, коли зменшуване містить нулі в різних розрядах. Розв’язування задач


  104
  Письмове віднімання чисел із переходом через розряд. Перевірка правильності обчислень


  105
  Письмове віднімання чисел із переходом через розряд. Перевірка правильності обчислень


  Величини. Сюжетні задачі
  106
  Одиниці часу: тисячоліття, століття, десятиліття, рік. Перетворення іменованих чисел


  107
  Одиниці часу: тисячоліття, століття, десятиліття, рік. Перетворення іменованих чисел


  108
  Одиниці часу: рік, місяць, тиждень, доба. Календар. Порівняння іменованих чисел та дії над ними


  109
  Одиниці часу: рік, місяць, тиждень, доба. Календар. Порівняння іменованих чисел та дії над ними


  110
  Одиниці часу: доба, година, хвилина, секунда. Дії над іменованими числами


  111
  Одиниці часу: доба, година, хвилина, секунда. Дії над іменованими числами


  112
  Перетворення іменованих чисел та дії над ними


  113
  Два способи називання часу за годинником. Розв’язування задач на визначення тривалості події


  114
  Визначення часу за годинником. Визначення тривалості події, часу початку і закінчення події


  115
  Одиниці часу: доба, година, хвилина, секунда. Дії над іменованими числами


  116
  Визначення часу за електронним годинником. Задачі на визначення тривалості події


  117
  Задачі з одиницями часу


  118
  Закріплення знань, умінь і навичок з теми «Час»


  119
  Контрольна робота № 6


  Числа. Дії з числами. Сюжетні задачі
  120
  Прості задачі, що містять трійки взаємопов’язаних величин, та обернені до них


  121
  Прості задачі, що містять трійки взаємопов’язаних величин, та обернені до них


  122
  Множення суми на число і числа на суму


  123
  Множення виду 24 • 3, 240 • 3, 204 • 3, 4 • 23,  4 • 230, 4 • 203. Розв’язування задач


  124
  Множення трицифрового числа на одноцифрове і одноцифрового — на трицифрове


  125
  Сполучний закон множення. Пропедевтика розв’язування задач на спільну роботу


  126
  Задача на спільну роботу та обернена до неї


  127
  Задача на спільну роботу та обернена до неї


  128
  Правило ділення суми на число. Розв’язування задач на спільну роботу та складання виразу до неї


  129
  Ділення двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове виду 39 :3, 63 :3, 396 :3. Розв’язування задач


  130
  Ділення двоцифрового, трицифрового числа на одноцифрове виду 42 :3, 112 :7


  131
  Закріплення знань, умінь і навичок ділити двоцифрове, трицифрове число на одноцифрове


  132
  Закріплення знань, умінь і навичок ділити двоцифрове, трицифрове число на одноцифрове


  133
  Ділення круглого числа на кругле виду      420 :20. Задача на подвійне зведення до одиниці


  134
  Розв’язування задач на подвійне зведення до одиниці. Обернені до них задачі


  135
  Ділення виду 51 :17 способом підбору


  136
  Ділення виду 51 :17 способом підбору


  137
  Обчислення виразів виду 64 :16 способом послідовного ділення


  138
  Обчислення виразів виду 64 :16 способом послідовного ділення


  139
  Закріплення знань, умінь і навичок. Творча робота над задачею


  140
  Закріплення знань, умінь і навичок. Творча робота над задачею


  141
  Контрольна робота № 7


  142
  Ділення з остачею


  143
  Ділення з остачею


  144
  Властивість остачі


  145
  Закріплення вмінь знаходити остачу від ділення та застосовувати властивість остачі


  146
  Закріплення вмінь знаходити остачу від ділення та застосовувати властивість остачі


  147
  Перевірка ділення з остачею


  148
  Закріплення знань, умінь і навичок з теми «Ділення з остачею»


  149
  Частини. Поділ на рівні частини. Дріб з чисельником 1


  150
  Частини. Поділ на рівні частини. Дріб з чисельником 1


  151
  Порівняння дробів із чисельником 1


  152
  Знаходження частини від числа


  153
  Знаходження частини від числа


  154
  Закріплення знань, умінь і навичок знаходити частину від числа


  155
  Знаходження числа за його частиною


  156
  Знаходження числа за його частиною


  157
  Закріплення знань, умінь і навичок знаходити число за його частиною


  158
  Закріплення знань, умінь і навичок знаходити число за його частиною


  Величини. Сюжетні задачі
  159
  Маса. Перетворення та порівняння іменованих чисел, виражених в одиницях маси. Дії над ними


  160
  Маса. Перетворення та порівняння іменованих чисел, виражених в одиницях маси. Дії над ними


  161
  Розв’язування задач з одиницями маси


  162
  Розв’язування задач з одиницями маси


  163
  Вартість. Підрахунок грошей


  154
  Перетворення і порівняння іменованих чисел, виражених в одиницях вартості


  165
  Контрольна робота № 8


  166
  Додавання і віднімання різнойменних іменованих чисел


  167
  Задачі з одиницями вартості


  168
  Задачі для майбутніх бізнесменів


  169
  Підбір грошей


  170
  Підбір грошей


  171-
  175
  Повторення вивченого  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  4_kalendarno-tematichne-planuvannya-z-matematiki-dlya-3-klasu-iv-varant_-i-ta-ii-semestr.rar [308,52 Kb]
  (Придбали цей файл: 98)


  Календарно-тематичний план з української мови та читання для 3 класу I та II семестр

  за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна, до підручника «Українська мова та читання» для 3 класу (у 2-х частинах)

  (автор Галина Іваниця)

  175 годин на рік, 5 годин на тиждень

  Номер

  уроку

  Тема уроку

  Дата

  Примітки

  І семестр


  Мова і мовлення. Українська мова - мова українського народу і державна мова в Україні. Особливості читання віршів
  Книги (художні, енциклопедії, словники тощо) - джерело знань. Структурні елементи книжки
  Слово - центральна одиниця мови
  Слова-синоніми, омоніми. Поняття про критичне читання
  Питомо українські слова і запозичені. Способи критичного читання.
  Мовні звуки - найменші одиниці мовлення
  Склад - найменша частина мовленнєвого потоку
  Український алфавіт. Довідкова література: паперова та цифрова
  Вживання великої літери. Особливості читання оповідання
  Письменність. Письмо. Мета читання. Особливості читання казки
  Лексичне значення
  Наголос в українській мові
  Речення. Речення за метою висловлення
  Звертання, розділові знаки при них
  Слова ввічливості, їх уживання в різних ситуаціях. Особливості оформлення діалогу, монологу.
  Текст - найбільша одиниця мови. Роль абзаців у тексті. Довідкова література. Художній текст та енцеклопедична стаття - мета створення.
  Типи текстів: розповідь, опис, міркування, есе
  Спостереження за найголовнішими ознаками текстів. Дитячі твори українських та іноземних авторів
  Тема та основна думка твору. Зв'язок між заголовком і темою (головною думкою) твору. Сюжет і композиція (без уживання термінів


  Смислові зв'язки між реченнями, абзацами і частинами тексту; епізодами твору. Сюжетно-образний аналіз твору. Інструкція, пам'ятка. Дитячі твори українських та іноземних авторів
  Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова
  Спільнокореневі слова. Оповідання. Порівняння опису об'єкта в різних творах
  Вимова та правопис слів з ненаголошеними звуками [е] та [и] в корені слова
  Чергування в коренях. Читання та письмо для розвитку критичного мислення
  Закономірності позначення звуків буквами. Чергування у формах слова та споріднених словах
  Інформація. Фотографія як джерело інформації.
  Українська мова - одна з найбагатших мов у світі. Друковані та електронні словники (тлумачний, фразеологічний, тощо)
  Запозичені і успадковані українські слова. Стратегії вдумливого читання
  Застарілі слова, їхні сучасні синоніми. Слова іншомовного походження. Словник слів іншомовного походження. Робота з медіатекстом
  Мова - це засіб обміну інформацією між людьми. Лист. Культура листування
  Інструкція написання електронного листа. Культура електронного листування
  Звукова культура під час читання. Орфоепічний словник як довідкове джерело норм літературної вимови. Орфографічний словник для перевірки орфограм під час письма.
  Дикція. Робота з орфоепічним та орфографічним словниками
  Уявлення про сильну та слабку позицію звуків. Виразне читання/слухання тексту. Обговорення первинного сприйняття та художніх засобів. Добір тематичної групи слів
  Аналіз будови слова. Корінь. Спільнокореневі слова. План. Переказ за планом
  Засоби змістового зв'язку між реченнями, між абзацами в тексті
  Частини слова: закінчення, основа, корінь. Порядок позначення в слові, значення та функції. Колискові пісні як жанр народної родинної лірики
  Букви на позначення голосних звуків. Науково-популярні та художні тексти
  Сильна та слабка позиція голосних звуків [е] та [и] в наголошених та ненаголошених складах. Орфограма. Аналіз тексту. Переказ за планом.
  Вправляння у правописі слів із ненаголошеними [е], [и] в корені слова, що перевіряються
  Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и] в корені слова, що не перевіряються наголосом
  Вправляння у правописі слів із ненаголошеними [е], [и] в корені слова.
  Поглиблення знань про дзвінкі та глухі приголосні (парні й непарні). Передбачення змісту твору. Пошук потрібної інформації
  Позначення глухого або дзвінкого приголосного звука


  Труднощі у вимові звуків [р] та [л], або [с]-[з]-[ц]. Пісня — словесно- музичний твір, призначений для співу
  Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими. Скоромовки - жартівливі вислови для швидкої вимови розвичають виразне мовлення
  Вправляння у вимові та правописі слів із дзвінкими приголосними в кінці слова та в кінці складу перед глухими. Визначення форми і змісту простих медіатекстів.
  Вправляння у вимові та правописі слів із дзвінкими і глухими приголосними, що піддаються уподібненню за дзвінкістю-глухістю. Виразне читання творів різних жанрів. Творча робота за змістом тору
  Суфікс. Уведення спеціальної позначки на позначення суфікса в слові. Пошук інформації в різних джерелах
  Спостереження за роллю суфіксів на прикладі спільнокореневих слів, які належать до тієї самої частини мови
  Суфікси уточнюють значення слова, виражене його коренем. Проблемні запитання.
  Створення письмових висловлювань з різною метою.Види телевізійних програм: новини, розважальні, ток-шоу, ігрові, дитячі, спортивні, просвітницькі.
  Творення слів з найуживанішими суфіксами, введення їх у речення, текст. Виразне читання/ слухання творів різних жанрів. Тема, ідея, елементи сюжету
  Спостереження за збігом однакових приголосних на межі кореня і суфікса (сонний, денний, осінній). Поділ таких слів для переносу. Виразне читання/ слухання творів різних жанрів. Слова автора та персонажів
  Префікс. Уведення спеціальної позначки на позначення префікса в слові. Виразне читання/ слухання творів різних жанрів.
  Префікс НЕ-, частка НЕ. Виразне читання/ слухання творів різних жанрів. Мова художнього тексту
  Правопис префіксів роз-, без-, з- (с-)
  Написанням префіксів з- (с-). Вибіркове читання: пошук в тексті фактів, суджень, очевидної й неочевидної інформації.
  Вживання апострофа після префіксів на приголосний перед буквами я, ю, є, ї
  Порядок позначення в словізначущих частин в слові, їх значення та функції Створення письмових висловлювань з різною метою
  Префікси, співзвучні з прийменниками (спостереження за звучанням і написанням). Виразне читання/слухання тексту. Творчий переказ.
  Подвоєння приголосних на межі префікса і кореня, кореня і суфікса. Правило переносу слів із подвоєними буквами. Читання для загального, вибіркового та повного розуміння.
  Правила переносу слів з префіксами та з апострофом після префіксів. Виразне читання/слухання творів різних жанрів. Створення ілюстративного матеріалу до художнього тексту
  Запис слів під диктування: виявлення слів, де звуки [е] та [и] трапилися в слабкій позиції. Орфограма слабкої позиції. Перевірка орфограми слабкої позиції. Опис настрою, почуттів персонажів твору та власних емоцій, викликаних твором.
  Уявлення про складні слова. Улюблений персонаж, обґрунтування свого вподобання, причини співпереживання персонажеві.
  Слова, утворені складанням основ
  Творення слів з найуживанішими префіксами, складання з ними словосполучень і речень


  Створення письмового висловлювання за темою. Редагування тексту
  Притча - короткий літературний твір повчального характеру
  Поділ на склади
  Слова, утворені додаванням префіксів
  Слова, утворені додаванням суфіксів
  Віршовані твори. Рима
  Слова, утворені складанням основ за допомогою -о, -е або без них. Слова автора та персонажів
  Суфікс -ен- , за допомогою якого утворюються слова
  Перевірка орфограми слабкої позиції за орфографічним словником
  Запис слів під диктування: виявлення слів, де звуки [е] та [и] трапилися в слабкій позиції
  Сюжет. Елементи сюжету: зав'язка, розвиток подій, кульмінація, розв'язка
  Роль слів «тому», «він», «вона», «в них», які забезпечують зв'язок між реченнями. Творча робота за змістом тексту
  Зміна слів за відмінками. Пошук у тексті очевидної й неочевидної інформації
  Зміна за відмінками слів-назв предметів, які називають діточок тварин. Читання для загального, вибіркового та повного розуміння. Ілюстрований матеріал до тексту
  Адресат, мета, ситуація. Орфограми, пунктограми, правила слововживання та словозміни (у межах вивченого). Словники як довідкове джерело зі слововживання та правопису (тлумачний, орфографічний)
  Створення письмових висловлювань з різною метою. Орфографічний словник як джерело для перевірки орфограм. Робота з власним текстом. Редагування  ІІ семестр


  Частини мови. Загальне поняття
  Логічні вправи на розрізнення слів за родовими і видовими ознаками та за смисловими групами в межах кожної частини мови. Читання для загального, вибіркового та повного розуміння
  Спостереження і добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови, розрізнення їх за питаннями, значенням, роллю в реченні та за граматичним і смисловим зв'язком з іншими словами (в межах словосполучень і речень)
  Зміна за відмінками слів-назв предметів, які називають діточок тварин. Науково-популярні та художні тексти. Запис власних висловлювань.
  Уявлення про ситуацію міжособистісного спілкування (умови, учасники, мета). Перетворення інформації: види асоціативних схем, таблиця. Мета і цільова аудиторія. Візуальні медіа
  Іменник. Загальне поняття (питання, значення, роль та зв'язок з іншими словами в реченні за допомогою закінчень та прийменників). Виразне читання/слухання текстів з різною метою. Твори, спільні за тематикою та споріднені за ідеями


  Іменники, що означають назви істот. Виразне читання/слухання творів різних жанрів. Головна і другорядна інформація в тексті.
  Власні і загальні іменники. Велика буква у власних іменниках Вживання іменників у прямому і переносному значеннях
  Змінювання іменників за числами (однина і множина) Виразне читання/слухання вірша. Жанрові особливості
  Рід іменників
  Практичне ознайомлення з відмінками іменника (назви відмінків, відмінкові питання). Спостереження за змінюванням (у таблиці) іменників за відмінками. Форма слова. Виразне читання/слухання текстів з різною метою
  Відмінювання іменників. Слова автора та персонажів (порівняння, метафори тощо, без уведення термінів)
  Створення власного медіапродукту (відеоролик). Обговорення та редагування відеотекстів
  Орфограми, пов'язані з чергуванням звуків. Орфографічний словник як довідкове джерело щодо норм правопису. Виразне читання/ слухання. Обговорення та редагування текстів
  Спостереження за влучним уживанням іменників-синонімів, іменників- антонімів у тексті
  Прикметник. Загальне поняття (питання, значення, роль у реченні). Спостереження над використанням у тексті засобів художньої виразності (епітетів, слів з переносним значенням)
  Встановлення зв'язку прикметників з іменниками за допомогою питань від іменника до прикметника Дискусія як зіставлення різних поглядів на проблему. Адресат, мета, ситуація
  Вживання прикметників у прямому і переносному значеннях. Виразне читання/слухання. Обговорення та редагування текстів
  Прикметники-синоніми, прикметники-антоніми. Використання їх у зв'язних висловлюваннях. Вибіркове читання: добір тексту за ілюстраціями
  Висловлення власної думки у письмовій формі про прочитаний твір (епізод переглянутого фільму, ситуації з життя класу). Використання прикметників у мові
  Змінювання прикметників за числами. Вибіркове читання: добір тексту за ілюстраціями. Робота з медіатекстом
  Змінювання прикметників за родами. Виразне читання/ слухання текстів з різною метою. Написання слів та речень під диктування
  Дискусія як зіставлення різних поглядів на проблему. Адресат, мета, ситуація. Діалог між персонажами. Тренувальні вправи на визначення роду і числа прикметників
  Прикметники, утворені складанням і повторенням основ (жовтогарячий, білий-білий). Редагування тексту. Виразне читання/слухання текстів з різною метою
  Розпізнавання форм прикметників за родовими закінченнями та іменниками, від яких залежать прикметники. Виразне читання/слухання текстів з різною метою
  Спостереження за влучним уживанням прикметників у тексті. Обговорення первинного сприймання тексту
  Спостереження за вживанням прикметників у загадках. Вибір з-поміж поданих прикметників тих, що найточніше характеризують персонажів, події, явища
  Роль прикметників у реченні. Зв'язок прикметників з іншими частинами мови. Особливості читання творів різних жанрів


  Роль прикметників у мовленні. Письмовий переказ за серією сюжетних малюнків (фотографій тощо), планом, опорними словами
  Дієслово. Загальне поняття (питання, роль у реченні). Зв'язок дієслова з іменником у реченні. Виразне читання/слухання творів різних жанрів
  Дієслова-синоніми. Дієслова-антоніми. Удосконалення висловлювань шляхом добору дієслівних синонімів
  Вживання дієслів у переносному значенні. Візуальні медіа. Паперова та електронна книжка. Створення письмового повідомлення. Перевірка сумнівних написань за орфографічним словником. Редагування тексту
  Спостереження за влучним добором дієслів автором тексту для змалювання подій, явищ. Вибір із даних дієслів тих, що найвиразніше передають думку, відповідають меті й типу висловлювання. Вибіркове читання
  Пошук у тексті зразків відповідних мовних явищ: спостереження за влучним добором дієслів автором тексту для змалювання подій, явищ
  Час дієслова. Змінювання дієслів за часами. Мета читання (розважитися, отримати інформацію, зрозуміти, переконатися тощо)
  Розпізнавання часових форм дієслів у тексті. Використання їх у власних висловлюваннях. Виразне читання /слухання творів різних жанрів
  Правило написання не з дієсловами. Дискусія як зіставлення різних поглядів на проблему. Адресат, мета, ситуація. Діалог між персонажами
  Використання дієслів з не у монологічному та діалогічному мовленні. Запис тексту під диктування. Творча робота з текстом
  Висловлювання індивідуальних вражень і міркувань з конкретного приводу або питання. Монолог. Виразне читання/слухання творів різних жанрів та з різною метою
  Числівник називає кількість предметів або порядок їх при лічбі і відповідає на питання скількикотрий? Особливості читання творів різних жанрів. Виразне читання
  Уявлення про кількісні й порядкові числівники. Виразне читання/ слухання творів різних жанрів. Запитання до окремих абзаців і до тексту
  Кількісні числівники називають кількість предметів і відповідають на питання скільки? Виразне читання/ слухання тексту. Пошук інформації: головна та другорядна
  Порядкові числівники вказують на порядок предметів при лічбі і відповідають на питання котрий? Передбачення змісту твору за заголовком, ілюстраціями та анотацією
  Прості числівники. Утворення простих числівників другого десятка. Тексти зі щоденного життя
  Складні числівники. Тексти зі щоденного життя
  Складені числівники. Читання для загального, вибіркового та повного розуміння. Пошук у тексті фактів, суджень, очевидної й неочевидної інформації
  Загальне уявлення про займенник. Читання для загального, вибіркового та повного розуміння
  Роль займенників у мові. Читання для загального, вибіркового та повного розуміння. Пошук у тексті фактів, суджень, очевидної й неочевидної інформації
  Різні групи займенників. Виразне читання/слухання творів різних жанрів. Індивідуальні враження і міркування з конкретного приводу або питання
  Особові займенники. Виразне читання/ слухання творів різних жанрів. Місце і час подій, персонажі
  Означальні займенники. Мета, тема, головна думка. Ключові слова


  Питальні займенники. Виразне читання/слухання творів різних жанрів. Створення власного тексту за аналогією
  Прийменник. Тексти із щоденного життя: інформаційні та інструктивні тексти
  Сполучник. Пошук у тексті фактів, суджень, очевидної й неочевидної інформації. Зіставлення інформації з різних джерел
  Частка . Тексти із щоденного життя: реклама
  Префікс НЕ (частина слова), слово-помічник НЕ (частка). Пошук у тексті речення, яке підтверджує або спростовує думку
  Вигуки
  Речення. Розділові знаки в кінці речень. Уміння давати оцінку твердженню, порівнювати й аналізувати. Імпровізація
  Інтонування речень під час голосного читання, зв'язних висловлювань та усного діалогу. Використання різних видів речень у висловлюваннях, створених на основі навчальних ситуацій
  Звертання, розділові знаки при них. Ситуація міжособистісного спілкування
  Головні члени речення (підмет і присудок). Зв'язок слів у реченні. Виразне читання/слуха ння
  Поняття про словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні. Читання для загального, вибіркового та повного розуміння. Зіставлення інформації з різних джерел
  Текст
  Структура тексту
  Абзац
  Розповідь, опис, міркування
  Сворення власних висловлювань. Стилі мовлення, види текстів, жанр, намір автора.
  Українська абетка (алфавіт). Особливості сучасного письма: письмо від руки та за допомогою клавіатури
  Уявлення про ситуацію міжособистісного спілкування (умови, учасники, мета). Дискусія як зіставлення різних поглядів на проблему
  Виразне читання/слухання тексту. Стратегії вдумливого читання
  Розуміння значення слова як умова успішного спілкування. Несловесні засоби спілкування (міміка, жести, рухи тощо)
  Редагування як спосіб удосконалення тексту. Взаємоперевірка
  Читання для загального, вибіркового та повного розуміння. Пошук у тексті фактів, суджень, очевидної й неочевидної інформації. Зіставлення інформації з різних джерел
  Пошук у тексті необхідної інформації. Вибіркове читання
  Правдива і неправдива інформація. Мультфільми. Елементи форми і їх значення для сприйняття основних ідей (колір, музика, анімація у мультфільмах)
  Велика буква в іменах людей, кличках тварин і географічних назвах (назви міст, річок)


  Спілкування та людські емоції (радість, сум, страх, злість)
  Звуки позиційного чергування на письмі. Словники як довідкове джерело зі слововживання та правопису (тлумачний, орфографічний)
  Малюнок як джерело інформації. Декорації та театральний реквізит. Театральний костюм як складник ролі. Діалог. Монолог
  Репліка як словесний складник висловлювання. Жести, міміка, інтонації, пози, дії - несловесний складник висловлювання
  Історичне чергування
  Інсценізація улюблених казок і віршів
  Корінь слова. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова
  Теми, емоційно-ціннісне навантаження медіатекстів. Запис тексту під диктування
  Форми слова та споріднені слова. Лексичне значення слова. Синоніми. Антоніми. Багатозначні слова та омоніми. Опис настрою, почуттів персонажів твору та власних емоцій, викликаних твором
  Створення власного тексту. Взаємоперевірка
  Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу. Розвиток творчої діяльності на основі прочитаного

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  5_kalendarno-tematichne-planuvannya-z-matematiki-dlya-3-klasu_-i-ta-ii-semestr.rar [299,72 Kb]
  (Придбали цей файл: 52)

  Календарно-тематичний план з української мови та читання для 3 класу. II варіант I та II семестр

  за навчально-методичним комплектом К. І. Пономарьової

  до підручника «Українська мова та читання. Частина 1» (автори К. І. Пономарьова, Л. А. Гайова): 

  зошит з розвитку мовлення «Малюю словом»,

  робочий зошит з української мови «Застосовую знання»,

  картки-тренажери з грамотного письма «Пишу без помилок»,

  тематичні діагностичні роботи «Мої досягнення»,

  картки «Формування предметних компетентностей. Українська мова»,

  посібник «Перевірка предметних компетентностей. Українська мова»)

                                                                                                                                     

  № уроку, сторінка в підручнику / зошиті

  Дата проведення  Тема


  І СЕМЕСТР

  3,5 години х 16 тижнів = 56 годин

  (48 годин української мови, 8 годин розвитку зв’язного мовлення)


  1

  С. 1-3


  Ознайомлення з метою і завданнями уроків української мови, підручником з української мови та умовними позначеннями в ньому. Пригадування державних символів України та правил поведінки під час звучання гімну

  2

  С. 4-5


  Повторення знань про голосні і приголосні звуки. Пригадування правила оформлення речень на письмі. Проведення інтерв’ю на основі спогадів з власного життя. Створення висловлення за власними спогадами та поданими запитаннями

  3

  С. 6-7


  Розпізнавання м’яких приголосних звуків та позначення їх м’якості на письмі. Побудова звукових схем слів. Проведення інтерв’ю на основі змісту прочитаного тексту. Написання тексту на задану тему

  4

  С. 8-9


  Написання слів з апострофом і звуками . Знаходження інформації на етикетці за поданими запитаннями. Написання тексту за запитаннями

  5

  С. 10-11


  Вправляння у вимовлянні дзвінких приголосних звуків у кінці слова і складу. Робота з таблицею парних та непарних дзвінких і глухих приголосних звуків. Колективне обговорення меню. Написання тексту за запитаннями

  6

  С. 12-13


  Написання слів з сумнівними приголосними звуками. Складання тексту на задану тему

  7

  С. 4-7

  (у зошиті «Малюю словом»)


  Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді за запитаннями. Тема для спілкування: «Спогади про літній відпочинок»  8

  С. 14-15


  Розпізнавання слів з ненаголошеними звуками [е], [и]. Проведення інтерв’ю за запитаннями на основі змісту прочитаного тексту. Побудова розповіді на задану тему

  9

  С. 16-17


  Написання слів з ненаголошеними звуками [е], [и]. Добір перевірних слів шляхом змінювання форми слова. Відтворення діалогу в ролях. Записування розгорнутої відповіді на поставлене запитання

  10

  С. 18-19


  Повторення і застосування правил переносу слів. Написання розповіді про власні вподобання

  11

  С. 19-21


  Пригадування і застосування алфавіту. Написання розгорнутої відповіді на запитання з обґрунтуванням власної думки

  12

  С. 21-22


  Ознайомлення з тлумачним і орфографічним словниками. Вправляння у користуванні орфографічним словником для перевірки написання слів. Написання тексту з обґрунтуванням власної думки

  13  Повторення і закріплення знань про звуки й букви, умінь правильно переносити слова, записувати слова в алфавітному порядку

  14

  С. 8-10

  (у зошиті «Малюю словом»)


  Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді за поданим початком на основі малюнка, світлин, вірша, вражень від музичного твору та власних спостережень. Тема для спілкування: «Осінь зачаровує красою»


  15

  С. 1-6

  (у посібнику «Мої досягнення»)


  Тематична діагностувальна робота з теми «Звуки і букви»

  16

  С. 23-24


  Вживання слів у прямому й переносному значеннях. Написання розповіді на задану тему за опорними словами

  17

  С. 25-26


  Розпізнавання синонімів. Написання розповіді за поданими запитаннями на основі прочитаного тексту

  18

  С. 27-28


  Вправляння у доборі синонімів. Написання тексту про своє бажання з обґрунтуванням власної думки

  19

  С. 28-30


  Розпізнавання і добір антонімів. Складання розповіді на задану тему

  20

  С. 30-32  Розпізнавання слів, які мають кілька значень, і пояснення цих значень. Написання тексту за опорними словами

  21

  С. 11-13

  (у зошиті «Малюю словом»)


  Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді за серією малюнків і складеними запитаннями. Тема для спілкування: «Пікнік»  22

  С. 32-33


  Спостереження за словами, які звучать однаково, але мають різні значення. Написання розгорнутої відповіді на запитання

  23  Повторення і закріплення знань про лексичне значення слова

  24

  С. 7-14

  (у посібнику «Мої досягнення»)


  Тематична діагностувальна робота з теми «Значення слова»

  25

  С. 34-35


  Визначення кореня в словах. Формування уявлення про спільнокореневі слова. Проведення інтерв’ю за поданими запитаннями на основі прочитаного тексту. Написання розгорнутої відповіді на запитання

  26

  С. 36-37


  Розпізнавання і добір спільнокореневих слів, виділення у них кореня. Написання тексту про своє бажання з обґрунтуванням власної думки                          

  27

  С. 37-39


  Спостереження за чергуванням голосних звуків у коренях слів. Написання розповіді про своє бажання з поясненням власної думки          

  28

  С. 14-16

  (у зошиті «Малюю словом»)


  Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за колективно складеним планом. Тема для спілкування: «Покинуте кошеня»  29

  С. 39-41


  Спостереження за чергуванням приголосних звуків у коренях слів. Складання розповіді за поданими запитаннями

  30

  С. 41-43


  Розрізнення коренів з однаковим звучанням, але різним значенням. Проведення інтерв’ю за поданими запитаннями. Написання тексту за світлиною 

  31

  С. 43-45


  Визначення закінчень у словах. Проведення інтерв’ю за поданими запитаннями на основі прочитаного тексту. Написання розгорнутої відповіді на запитання

  32

  С. 45-47


  Спостереження за призначенням закінчень у мовленні. Формування уявлення про нульове закінчення. Відновлення деформованих речень. Складання і записування розповіді за поданими запитаннями

  33

  С. 47-48


  Визначення основи слова. Написання розповіді про свою мрію за поданими запитаннями

  34

  С. 49-50


  Розрізнення спільнокореневих слів і різних форм одного слова. Написання розповіді за поданими запитаннями на основі прочитаного тексту

  35

  С. 17-19

  (у зошиті «Малюю словом»)


  Розвиток зв’язного мовлення. Побудова розповіді за коміксом і складеними запитаннями. Тема для спілкування: «Весела дитяча пригода»


  36

  С. 51-52


  Визначення префікса в словах. Написання розповіді за поданими запитаннями на основі прочитаного тексту

  37

  С. 53-54


  Утворення слів за допомогою префіксів. Пошук інформації на рекламному щиті. Відновлення тексту в буклеті. Написання тексту про своє бажання з обґрунтуванням власної думки

  38

  С. 54-56  Розрізнення префіксів і службових слів. Написання службових слів з іншими словами. Складання тексту про свої вподобання

  39

  С. 56-57


  Спостереження за написанням слів з префіксами роз-, без-. Пошук інформації на карті України за поданими запитаннями. Написання тексту за власними спостереженнями 

  40

  С. 58-59


  Дослідження написання слів з префіксами з-, с-. Прогнозування змісту тексту за його заголовком. Написання тексту про своє вподобання

  41

  С. 60-61


  Спостереження за вживанням апострофа після префіксів. Написання розповіді на задану тему з використанням поданих словосполучень

  42

  С. 20-22

  (у зошиті «Малюю словом»)


  Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за колективно складеним планом. Тема для спілкування: «Небезпечна пригода на річці»


  43

  С. 61-63


  Перенос слів з апострофом після префіксів. Пошук інформації на карті України за поданими запитаннями. Написання розповіді за запитаннями на основі прочитаного тексту

  44

  С. 63-65


  Визначення суфікса у словах. Пошук інформації на квитку до музею. Написання розповіді за поданими запитаннями на основі прочитаного тексту

  45

  С. 65-67


  Утворення слів за допомогою суфіксів. Пошук інформації на карті України за поданими запитаннями. Написання тексту про свої вподобання з обґрунтуванням власної думки

  46

  С. 67-68


  Визначення будови слова. Написання тексту про свої вподобання

  47

  С. 69-70


  Вправляння у розборі слів за будовою. Написання розгорнутої відповіді на запитання

  48

  С. 71-72


  Формування уявлення про орфограму. Розпізнавання слів з орфограмами. Добір слів з певною орфограмою. Придумування заголовка до тексту. Написання розповіді за поданими запитаннями

  49

  С. 23-25

  (у зошиті «Малюю словом»)


  Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді на основі малюнка, вірша, вражень від музичного твору та власних спостережень. Тема для спілкування: «Зима прийшла»


  50

  С. 72-74


  Написання слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях, що перевіряються добором спільнокореневих слів. Пошук інформації на карті України за поданими запитаннями. Пошук інформації на рекламному плакаті. Написання розгорнутої відповіді на запитання

  51

  С. 74-76


  Написання записки й смс-повідомлення. Вправляння у написанні слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях

  52

  С. 76-77


  Написання слів з ненаголошеними [е], [и] в коренях, що перевіряються за словником. Складання і записування тексту за поданим початком

  53


  Закріплення і застосування знань про будову слова


  54

  С. 15-20

  (у посібнику «Мої досягнення»)


  Тематична діагностувальна робота з теми «Будова слова»

  55

  С. 26-28

  (у зошиті «Малюю словом»)


  Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за колективно складеним планом. Тема для спілкування: «Не врода прикрашає людину, а добрі справи»


  56


  Узагальнення вивченого. Підсумковий урок  ІІ СЕМЕСТР

  3,5 години х 18 тижнів = 63 годин

  (54 години української мови, 9 годин розвитку зв’язного мовлення)


  1

  С. 78-79


  Розрізнення іменників – назв істот і неістот. Складання усної розповіді за світлиною. Написання розгорнутої відповіді на запитання

  2

  С. 80-81


  Розрізнення власних і загальних назв. Добір заголовка до прочитаного тексту. Написання розповіді за поданими запитаннями

  3

  С. 81-83


  Написання власних назв з великої букви. Розігрування сценки за поданим діалогом. Написання розповіді за серією малюнків

  4

  С. 83-85


  Розпізнавання іменників, які утворилися від дієслів і прикметників. Прогнозування змісту тексту за поданим заголовком. Написання розгорнутої відповіді на поставлене запитання

  5

  С. 85-87


  Визначення роду іменників. Придумування заголовка до поданого тексту. Пошук інформації у графіку роботи музею. Написання тексту з поясненням власної думки

  6

  С. 88-89


  Змінювання іменників за числами. Пошук інформації в буклеті. Написання розгорнутої відповіді на запитання

  7

  С. 29-31

  (у зошиті «Малюю словом»)


  Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді про враження від свята. Тема для спілкування: «Як я святкував/святкувала Новий рік»

  8

  С. 90-91


  Розпізнавання іменників, які не змінюються за числами. Написання розгорнутої відповіді на запитання з обґрунтуванням власної думки

  9  Закріплення і застосування знань про іменники.

  10

  С. 21-26

  (у посібнику «Мої досягнення»)


  Тематична діагностувальна робота з теми «Іменник»

  11

  С. 92-93


  Розпізнавання прикметників. Написання розгорнутої відповіді на запитання

  12

  С. 94-95


  Встановлення зв’язку прикметників з іменниками. Придумування заголовка до прочитаного тексту. Написання розгорнутої відповіді на запитання

  13

  С. 96-97


  Змінювання прикметників за числами. Написання тексту на задану тему


  14

  С. 32-34

  (у зошиті «Малюю словом»)


  Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за складеним планом. Тема для спілкування: «Птахи – віщуни погоди»

  15

  С. 97-99


  Змінювання прикметників за родами. Написання тексту про власне бажання з обґрунтуванням своєї думки

  16

  С. 99-100


  Визначення родових закінчень прикметників. Написання розповіді про власне бажання

  17

  С. 101-102


  Спостереження за роллю прикметників у мовленні. Пошук інформації на рекламному плакаті. Використання прикметників для опису пейзажу на картині. Складання розповіді за малюнком з використанням прикметників

  18


  Закріплення і застосування знань про прикметники

  19

  С. 27-32

  (у посібнику «Мої досягнення»)


  Тематична діагностувальна робота з теми «Прикметник»

  20

  С. 103-104


  Розпізнавання числівників. Пошук інформації на карті України за поданими запитаннями. Пошук інформації на квитку до театру. Написання тексту за поданими запитаннями

  21

  С. 35-37

  (у зошиті «Малюю словом»)


  Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за поданим планом на тему з особистого життя. Тема для спілкування: «Мій друг або моя подружка»


  22

  С. 105-106 


  Вправляння у правильному наголошуванні й записуванні числівників. Написання тексту про свій вибір з обґрунтуванням власної думки

  23

  С. 106-107


  Вправляння у читанні числових виразів. Записування дат. Написання тексту за поданими запитаннями

  24

  С. 108-109


  Розпізнавання дієслів. Написання розгорнутої відповіді на запитання

  25

  С. 110-111


  Написання дієслів на -ться, -шся. Доповнення діалогу запитаннями. Написання розповіді за малюнками і запитаннями

  26

  С. 111-113


  Розрізнення часових форм дієслів. Написання розповіді на основі прочитаного тексту

  27

  С. 113-115


  Змінювання дієслів за часами. Написання розповіді на задану тему

  28

  С. 38-40

  (у зошиті «Малюю словом»)


  Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за складеним планом. Тема для спілкування: «Повчальний випадок» 

  29

  С. 115-116


  Написання не з дієсловами. Редагування правил поведінки за столом. Написання правил користування книжкою. 

  30

  С. 117-118


  Встановлення зв’язку дієслів з іменниками. Написання розповіді за поданими запитаннями

  31

  С. 119-120


  Добір дієслів – антонімів і синонімів. Написання розповіді за поданими запитаннями

  32  Закріплення і застосування знань про дієслова.


  33

  С. 33-38

  (у посібнику «Мої досягнення»)


  Тематична діагностувальна робота з теми «Дієслово»

  34

  С. 121-122


  Розпізнавання службових слів. Написання розповіді за світлиною та власною уявою

  35

  С. 41-43

  (у зошиті «Малюю словом»)


  Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді за орієнтовним планом на тему з особистого життя. Тема для спілкування: «Моя сім’я»

  36

  С. 122-124


  Розпізнавання прийменників. Пошук інформації у прайс-листі. Написання розповіді про своє бажання з обґрунтуванням власної думки

  37

  С. 124-126


  Розрізнення частин мови. Придумування заголовка до прочитаного тексту. Пошук інформації на афіші. Визначення достовірної і недостовірної інформації. Написання розгорнутої відповіді на запитання

  38

  С. 39-44

  (у посібнику «Мої досягнення»)


  Тематична діагностувальна робота з теми «Частини мови»

  39

  С. 127-129


  Розрізнення і побудова речень, різних за метою висловлювання та інтонацією. Пошук інформації на таблиці. Відтворення діалогу в ролях. Написання розгорнутої відповіді на подане запитання

  40

  С. 129-130


  Розпізнавання і складання речень зі звертаннями. Ознайомлення з розділовими знаками при звертаннях. Утворення кличних форм іменників. Редагування і розігрування діалогу. Написання розгорнутої відповіді на запитання

  41

  С. 131-133


  Визначення в реченні головних і другорядних членів. Пошук інформації на таблиці. Написання розгорнутої відповіді на запитання

  42

  С. 44-46

  (у зошиті «Малюю словом»)


  Розвиток зв’язного мовлення. Написання розповіді за поданим планом на тему з особистого життя. Тема для спілкування: «Як я турбуюся про своє здоров’я»

  43

  С. 133-134


  Встановлення зв’язку слів у реченні. Побудова схеми речення і розпізнавання речення за поданою схемою. Написання тексту про свої враження

  44

  С. 134-136


  Утворення словосполучень. Розрізнення граматичної основи речення і словосполучень. Встановлення зв’язку слів у словосполученні за питаннями. Розпізнавання головного і залежного слова в словосполученні. Написання розповіді за запитаннями

  45

  С. 137-138


  Побудова різних видів речень. Поширення речень за запитаннями. Складання речення за схемою. Написання розгорнутої відповіді на запитання

  46


  Повторення і закріплення знань про речення

  47

  С. 45-50

  (у посібнику «Мої досягнення»)


  Тематична діагностувальна робота з теми «Речення»

  48

  С. 139-140


  Пригадування будови тексту. Придумування заголовка до прочитаного тексту. Відновлення деформованого тексту. Написання розгорнутої відповіді на запитання

  49

  С. 47-49

  (у зошиті «Малюю словом»)


  Розвиток зв’язного мовлення. Формування уявлення про художній і науково-популярний тексти. Написання художнього опису на основі малюнка і власних спостережень. Тема для спілкування: «Весна прийшла»

  50

  С. 141-143


  Розпізнавання текстів різних типів (розповіді, опису, міркування). Добір заголовка до прочитаного тексту. Написання тексту за поданими запитаннями

  51

  С. 143-145


  Ознайомлення з будовою тексту-міркування. Складання тексту-міркування за поданими твердженням і висновком. Написання тексту про власний вибір з обґрунтуванням своєї думки

  52

  С. 145-147


  Формування уявлення про есе. Розпізнавання і складання есе. Написання есе на основі прочитаного тексту

  53

  С. 147-149


  Визначення теми і мети тексту. Добір заголовка до тексту. Написання розгорнутої відповіді на запитання

  54

  С. 149-151


  Складання плану тексту. Формування уявлення про абзац. Написання тексту на основі власних спогадів

  55

  С. 151-153


  Спостереження за зв’язком речень у тексті. Удосконалення тексту шляхом усунення невиправданих повторів того самого слова. Придумування заголовка до прочитаного тексту. Написання розгорнутої відповіді на запитання

  56

  С. 50-52

  (у зошиті «Малюю словом»)


  Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за складеним планом. Тема для спілкування: «Дружні шпаки»

                                                                                                                                                 

  57

  С. 153-155


  Розпізнавання текстів різних стилів (художнього, науково-популярного, ділового). Написання художнього опису на основі прочитаного вірша та ілюстрації до нього 

  58


  Повторення і закріплення знань про текст


  59

  С. 51-56

  (у посібнику «Мої досягнення»)


  Тематична діагностувальна робота з теми «Текст»

  60

  С. 156-157


  Повторення вивчених тем. Відтворення діалогу в ролях. Написання тексту на задану тему

  61

  С. 158-159


  Закріплення вивченого. Написання розповіді про власне бажання

  62

  С. 53-55

  (у зошиті «Малюю словом»)


  Розвиток зв’язного мовлення. Написання переказу тексту за складеним планом. Тема для спілкування: «Зозуля»


  63


  Підсумковий урок  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  6_kalendarno-tematichniy-plan-z-ukrayinskoyi-movi-ta-lteraturnogo-chitannya-i-ta-ii-semestr.rar [319,46 Kb]
  (Придбали цей файл: 167)

  Календарно-тематичний план з української мови та читання для 3 класу. III варіант I та II семестр

  (122 години)

  (І семестр – 4 годинина тиждень) (II семестр – 3 години на тиждень)  Сторінки підручника

  Тема уроку

  І семестр

  1

  С. 4 – 5

  Впр. 1 – 4

  Текст

  Розвиток уявлень про текст. Основні ознаки тексту.

  2

  С. 6 – 7

  Впр. 1 – 5

  Тема і мета тексту, типи текстів.

  3

  С. 8 – 9

  Впр. 6 – 10

  Закріплення поняття про типи текстів.

  4


  Урок розвитку мовлення. ДОКЛАДНИЙ ПЕРЕКАЗ

  5

  С. 10 – 11

  Впр. 1 – 4

  Засоби зв’язку речень і частин тексту.

  6

  С. 12 – 13

  Впр. 1 – 4

  Будова тексту. Частини тексту.

  7

  С. 14 – 15

  Впр. 5 – 9

  Побудова тексту-розповіді.

  8

  С. 16 – 17

  Впр. 10 – 14

  Побудова тексту-есе.

  9

  С. 18 – 19

  Впр. 15 – 19

  Побудова тексту-міркування.

  10

  С. 20 – 21

  Впр. 1 – 6

  Спостереження за ознаками текстів різних стилів.

  11

  С. 22 – 23

  Впр. 1 – 5

  Складання текстів-описів. Зіставлення художніх і науково-популярних описів.

  12


  Урок розвитку мовлення. ХУДОЖНІЙ ОПИС ЗАЙЦЯ (ЗА

  СВІТЛИНОЮ)

  13

  С. 24 – 25

  Впр. 1 – 3

  Уявлення про абзац. Спостереження за роллю абзаців у тексті.

  14

  С. 26 – 27

  Впр. 1 – 4

  Поділ тексту на абзаци за поданим планом.

  15

  С. 28 – 30

  Впр. 1 – 4

  Робота з медіатекстами.

  16

  С. 32 – 33

  Впр. 1 – 6

  Речення

  Повторення й узагальнення знань про основні ознаки речення.

  17

  С. 34 – 35

  Впр. 1 – 4

  Види речень за метою висловлювання та інтонацією.

  18

  С. 36 – 37

  Впр. 5 – 11

  Інтонування речень. Практичне уявлення про логічний наголос у реченні.

  19


  Урок розвитку мовлення. ТВІР-РОЗПОВІДЬ «ПО ГРИБИ» (ЗА ФРАГМЕНТО ТЕКСТУ)

  20

  С. 38 – 39

  Впр. 1 – 6

  Уявлення про звертання.

  21

  С. 40 – 41

  Впр. 7 – 12

  Розділові знаки при звертаннях. Розігрування діалогів.

  22

  С. 42 – 43

  Впр. 1 – 3

  Члени речення. Поняття про підмет, присудок і другорядні члени речення.

  23

  С. 44 – 45

  Впр. 1 – 4

  Зв’язок між членами речення.

  24

  С. 46

  Впр. 5 – 8

  Зв’язок між словами в реченні.

  25


  Урок розвитку мовлення. ТЕКСТ-МІРКУВАННЯ «КНИГА ДОРОЖЧА ЗА НАЙБІЛЬШЕ БАГАТСТВО» (ТВІР ЗА ПРИСЛІВ’ЯМ)

  26


  Узагальнювальний урок із розділу «Речення».

  27


  Урок контролю навчальних досягнень.

  28

  С. 48 – 49

  Уявлення про багатозначні слова. Спостереження за реченнями і текстами з  Впр. 1 – 5

  багатозначними словами.

  29

  С. 50 – 51

  Впр. 1 – 3

  Використання слів із прямим і переносним значенням.

  30

  С. 51

  Впр. 4 – 6

  Доречне вживання слів у мовленні

  31

  С. 52 – 53

  Впр. 1 – 5

  Слова, близькі за значенням (синоніми).

  32

  С. 54 – 55

  Впр. 6 – 10

  Спостереження за роллю синонімів у реченні і тексті.

  33


  Урок розвитку мовлення. ПЕРЕБУДОВА КАЗКИ

  34

  С. 56 – 57

  Впр. 1 – 6

  Слова, протилежні за значенням (антоніми).

  35

  С. 57 – 58

  Впр. 7 – 9

  Використання навчальних словників синонімів, антонімів.

  36


  Урок контролю навчальних досягнень учнів.

  37

  С. 60 – 61

  Впр. 1 – 6

  Будова слова

  Закінчення слова, його роль у реченні.

  38

  С. 62 – 63

  Впр. 7 – 11

  Поняття про нульове закінчення.

  39

  С. 64 – 65

  Впр. 1 – 5

  Основа слова. Частини основи.

  40

  С. 66 – 67

  Впр. 1 – 4

  Спільнокореневі слова. Корінь слова.

  41

  С. 67

  Впр. 5 – 7

  Вправи на розрізнення спільнокореневих слів, різних форм того самого слова.

  42


  Урок розвитку мовлення. ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ

  43

  С. 68 – 69

  Впр. 1 – 6

  Наголос. Наголошування слів.

  44

  С. 70 – 71

  Впр. 1 – 6

  Загальне поняття про орфограму.

  45

  С. 72 – 73

  Впр. 1 – 4

  Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и], які перевіряються

  наголосом.

  46

  С. 74 – 75

  Впр. 5 – 9

  Закріплення вмінь добирати слова для перевірки ненаголошених голосних

  для їх позначення на письмі.

  47

  С. 75

  Впр. 10 – 12

  Закріплення вмінь добирати слова для перевірки ненаголошених голосних для їх позначення на письмі.

  48

  С. 76 – 77

  Впр. 1 – 5

  Вимова і правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом. Робота з орфографічним словником.

  49

  С. 78 – 79

  Впр. 1 – 6

  Застосування алфавіту.

  50

  С. 80 – 81

  Впр. 1 – 5

  Вимова і написання слів зі звуками [ґ], [дж], [дз], [дз?]. Робота з

  орфоепічним словником.

  51


  Урок розвитку мовлення. ТВІР-МІРКУВАННЯ «КОГО Я ВВАЖАЮ СВОЇМ

  ДРУГОМ / СВОЄЮ ПОДРУГОЮ?» (ЗА ВКАЗАНОЮ ТЕМОЮ)

  52

  С. 82 – 83

  Впр. 1 – 6

  Засвоєння правила вимови дзвінких приголосних у кінці слів і складів.

  53

  С. 84 – 85

  Впр. 1 – 5

  Префікс як значуща частина слова. Словотворчі вправляння за допомогою

  префіксів

  54

  С. 86 – 87

  Впр. 6 – 10

  Правопис слів із префіксами роз-, без-.

  55

  С. 88 – 89

  Впр. 11 – 16

  Вимова і правопис слів із префіксами з-, с-, зі-.

  56


  Урок розвитку мовлення. СТВОРЕННЯ КОМІКСУ

  57

  С. 90 – 91

  Впр. 1 – 4

  Вимова і правопис слів з апострофом.

  58

  С. 91 – 92

  Впр. 5 – 8

  Правило вживання апострофа після префіксів.

  59

  С. 93

  Закріплення правила вживання апострофа після префіксів. Перенос слів з  Впр. 9 – 12

  апострофом.

  60

  С. 94 – 95

  Впр. 1 – 6

  Ознайомлення із суфіксом як значущою частиною слова.

  61

  С. 96

  Впр. 7 – 10

  Закріплення поняття про суфікс та його словотворчу роль.

  62

  С. 97

  Впр. 11 – 14

  Словотворчі вправи та моделювання будови слів.

  63

  С. 98 – 99

  Впр. 1 – 5

  Вимова і правопис слів з подовженими приголосними звуками (збіг

  однакових приголосних на межі кореня і суфікса).

  64

  С. 100

  Впр. 6 – 7

  Послідовність розбору слова за будовою. Усний і письмовий розбори слів за

  будовою.

  65


  Урок розвитку мовлення. ТВІР-РОЗПОВІДЬ «ЛИЖНІ

  ЗМАГАННЯ» (ЗА СЮЖЕТНИМ МАЛЮНКОМ)

  66


  Урок контролю навчальних досягнень учнів за І семестр.

  ІІ семестр

  67

  С. 102 – 103

  Впр. 1 – 4

  Частини мови Іменник

  Поняття про іменник як частину мови.

  68

  С. 104 – 105

  Впр. 5 – 9

  Іменники - назви істот та неістот.

  69

  С. 106 – 107

  Впр. 10 – 14

  Власні й загальні іменники.

  70

  С. 108

  Впр. 15 – 17

  Велика буква у власних іменниках.

  71

  С. 109

  Впр. 18 – 21

  Іменники, утворені від прикметників і дієслів.

  72


  Урок розвитку мовлення. ТВОРЕННЯ ВІРШІВ

  73

  С. 110 – 111

  Впр. 1 – 5

  Рід іменників: чоловічий, жіночий, середній.

  74

  С. 112 – 113

  Впр. 6 – 10

  Визначення роду іменників. Спостереження за родовими закінченнями

  іменників.

  75

  С. 114 – 115

  Впр. 1 – 5

  Змінювання іменників за числами.

  76

  С. 116 – 117

  Впр. 6 – 10

  Спостереження за іменниками, які вживаються тільки в однині або тільки у

  множин

  77

  С. 118 – 119

  Впр. 1 – 3

  Прийменники і закінчення як засоби вираження зв’язку між словами в

  реченні. Рол іменників у реченні.

  78


  Урок розвитку мовлення. СКЛАДАННЯ ЗАГАДОК

  79

  С. 120 – 121

  Впр. 4 – 6

  Вправляння у розборі іменника як частини мови.

  80


  Закріплення й узагальнення знань про іменник як частину мови.

  81


  Урок контролю навчальних досягнень учнів із теми «Іменник».

  82

  С. 122 – 123

  Впр. 1 – 4

  Прикметник

  Поняття про прикметник як частину мови.

  83

  С. 124 – 125

  Впр. 1 – 6

  Зв’язок прикметників з іменниками.

  84

  С. 126 – 127

  Впр. 1 – 5

  Змінювання прикметників за числами у сполученні з іменниками.

  85


  Урок розвитку мовлення. ТВІР-РОЗПОВІДЬ «МОЯ ЗАПОВІТНА

  МРІЯ» (З ЕЛЕМЕНТАМИ МІРКУВАННЯ)

  86

  С. 128 – 129

  Впр. 1 – 4

  Узгодження прикметника з іменником у різних формах.

  87

  С. 130 – 131

  Впр. 1 – 3

  Змінювання прикметників за родами. Родові закінчення прикметників.

  88

  С. 131

  Впр. 4 – 5

  Визначення роду і числа прикметників за іменниками.

  89

  С. 132 – 133

  Впр. 6 – 10

  Розпізнавання граматичної форми прикметника за родовим закінченням, поставленим питанням, займенником, з яким він

  зв’язаний.


  90

  С. 134 – 136

  Впр. 1 – 4

  Спостереження за роллю прикметників у мовленні.

  91

  С. 136 – 137

  Впр. 5 – 7

  Вправляння у розборі прикметника як частини мови.

  92


  Урок розвитку мовлення. ТВІР-ОПИС «НАДІЙШЛА ВЕСНА ПРЕКРАСНА» (НА ОСНОВІ ВЛАСНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ)

  93


  Закріплення й узагальнення знань про прикметник як частину мови.

  94


  Урок контролю навчальних досягнень учнів із теми «Прикметник».

  95

  С. 138 – 139

  Впр. 1 – 4

  Числівник

  Аналіз контрольної роботи. Загальне поняття про числівник.

  96

  С. 140 – 141

  Впр. 1 – 8

  Вимова і правопис найуживаніших числівників.

  97

  С. 142 – 143

  Впр. 9 – 11

  Правильне прочитання числових виразів.

  98

  С. 143

  Впр. 12 – 14

  Закріплення знань про числівник.

  99


  Урок розвитку мовлення. ПЕРЕКАЗ ІЗ ТВОРЧИМ ДОПОВНЕННЯМ

  100


  Урок контролю навчальних досягнень із теми «Числівник»

  101

  С. 144 – 145

  Впр. 1 – 5

  Дієслово

  Загальне поняття про дієслово. Зв’язок дієслова з іменником у реченні.

  102

  С. 146

  Впр. 1 – 3

  Вправи на встановлення зв’язку дієслів з іменниками в реченні.

  103

  С. 147

  Впр. 4 – 5

  Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах.

  104

  С. 148 – 149

  Впр. 6 – 9

  Дієслова-синоніми. Дієслова-антоніми.

  105

  С. 149

  Впр. 10 – 11

  Уживання дієслів у прямому і переносному значеннях.

  106


  Урок розвитку мовлення. ТВОРЕННЯ КАЗКИ

  107


  Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із лексикологічними значеннями

  дієслів.

  108

  С. 150 – 151

  Впр. 1 – 5

  Час дієслів.

  109

  С. 152 – 153

  Впр. 6 – 11

  Змінювання дієслів за часами.

  110


  Закріплення знань про часові форми дієслова.

  111

  С. 154 – 155

  Впр. 1 – 6

  Написання не з дієсловами.

  112


  Урок розвитку мовлення. СТВОРЕННЯ ІСТОРІЇ

  113

  С. 156 – 157

  Впр. 7 – 12

  Вправляння у розборі дієслова як частини мови.

  114


  Узагальнювальний урок із теми «Дієслово».

  115


  Урок контролю навчальних досягнень із теми «Дієслово».

  116


  Повторення вивченого за рік

  Повторення матеріалу з розділів «Текст» і «Речення».

  117


  Повторення матеріалу з розділу «Слово. Значення слова».

  118


  Повторення матеріалу з розділу «Будова слова».

  119


  Повторення матеріалу з розділу «Частини мови». Підготовка до контролю

  навчальни досягнень за рік.

  120


  Урок розвитку мовлення. СТИСЛИЙ ПЕРЕКАЗ

  121


  Урок контролю навчальних досягнень учнів.

  122


  Узагальнювальний урок за рік.  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  7_kalendarno-tematichniy-plan-z-ukrayinskoyi-movi-ta-lteraturnogo-chitannya-ii-varant-i-ta-ii-semestr.rar [297,59 Kb]
  (Придбали цей файл: 66)

  Календарно-тематичний план з української мови та читання для 3 класу. IV варіант I та II семестр

  за підручником Лариси Варзацької та Тамари Трохименко (4 год/тиждень)

  Номер

  уроку

  Дата

  Тема уроку


  Примітки

  І семестр

  Повторення та закріплення вивченого у 2 класі.

  МОВА І МОВЛЕННЯ. ТЕКСТ

  1


  Мова в житті народу. 

  Параграф 1. Ст. 4-5 

  Вправи 1-4

  2


  Усне та писемне мовлення. 

  Параграф 2. ст. 5-6.

  Вправи 6-9

  3


  Культура мовлення. Слова ввічливості. 

  Параграф 3. Ст. 6-7 

  Вправи 10-13

  4


  Текст і його ознаки. Заголовок тексту.

  Параграф 37. Ст. 140-141 

  Вправи 328-332

  5


  Абзац. Роль абзаців у тексті. 

  Найважливіші слова у тексті.

  Параграф 38. Ст. 142--144 

  Вправи 333-337

  6


  Тема, мета та план тексту.

  Параграф 39. Ст. 144--149 

  Вправи 338-343

  7


  Текст-розповідь та його ознаки. 

  Тема і мета висловлювання.

  Параграф 40. Ст. 147--149 

  Вправи 344-346

  8


  Урок розвитку зв’язного мовлення №1 

  Робота над складанням і записуванням запитань за змістом прочитаного. 


  9


  Досліджуємо будову тексту-розповіді.

  Параграф 40. Ст. 143--144 

  Вправи 346-347

  10


  Текст-опис. Тема і мета висловлювання.  

  Параграф 41. Ст. 149 

  Вправи 348-349

  11


  Текст-опис. Досліджуємо ознаки та будову.

  Параграф 41. Ст. 150-151 

  Вправи 350-352

  12


  Текст-міркування.  Тема і мета висловлювання.  

  Параграф 42. Ст. 151

  Вправи 353-354

  13


  Текст-міркування. Досліджуємо ознаки та будову.

  Параграф 42. Ст. 152-153

  Вправи 355-357

  14


  Ознайомлення з жанром есе.  


  Параграф 43. Ст. 153-155

  Вправи 358-363

  15


  Перевірна робота «Списування»


  16


  Аналіз перевірної роботи.

  Творча робота над есе

  Параграф 44. Ст. 155-157

  Вправи 363-367

  17


  Урок розвитку зв’язного мовлення №2 

  Робота над складанням і записуванням тексту за готовим планом.


  18


  Мовна тема №1 

  «Мова і мовлення. Текст». 


  СЛОВО.  ЗНАЧЕННЯ  СЛОВА

  19


  Досліджую слова з прямим та переносним значенням. 

  Параграф 4. Ст. 8-10

  Вправи 14-19

  20


  Досліджую слова, однакові за звучанням і написанням, але різні за значенням.

  Параграф 5. Ст. 10-12

  Вправи 20-25

  21


  Досліджую слова, близькі за значенням. Синоніми. Складання власних текстів на задану тему з використанням синонімів.

  Параграф 6. Ст. 13-14

  Вправи 26-30

  22


  Досліджую слова, протилежні за значенням. Антоніми.

  Використання антонімів у реченнях при описі погодніх умов восени.

  Параграф 7. Ст. 15-16

  Вправи 31-35

  23


  Підсумок розділу. Навчальний діалог.


  24


  Урок розвитку зв’язного мовлення №3 

  Робота з текстом, що містить слова з прямим та переносним значенням. Досліджуємо значення цих слів.


  БУДОВА СЛОВА

  25


  Досліджую корінь слова. Спільнокореневі (споріднені слова) слова.  

  Параграф 8. Ст. 17-19

  Вправи 36-39

  26


  Утворюю спільнокореневі (споріднені слова) слова.  

  Параграф 8. Ст. 17-19

  Вправи 40-41

  27


  Поняття про закінчення. 

  Перевірна робота «Діалог»

  Параграф 9. Ст. 20-21

  Вправи 42-46

  28


  Роль закінчення як частини слова, за допомогою якої змінюється форма слова (без уживання терміна) на прикладах із різних частин мови

  Параграф 9. Ст. 21-23

  Вправи 47-51

  29


  Основа слова. Розрізняю частини основи  

  Параграф 10. Ст. 24-26

  Вправи 52-57

  30


  Добираю спільнокореневі слова.  

  Параграф 10. Ст. 26-27

  Вправи 58-62

  31


  Досліджую чергування голосних [о], [а] з [і] у коренях слів  

  Параграф 11. Ст. 28-30

  Вправи 63-67

  32


  Урок розвитку зв’язного мовлення №4

  Письмове висловлювання про прочитаний текст.


  33


  Спостерігаю за чергуванням приголосних звуків [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’]

  Параграф 11. Ст. 30-32

  Вправи 68-73

  34


  Усвідомлення знань про чергування голосних та приголосних звуків. Вправи на застосування отриманих знань.


  35


  Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и] у коренях слів.

  Параграф 12. Ст. 33-34

  Вправи 74-75

  36


  Перевіряю слова із ненаголошеними [е], [и] в корені слова. 

  Параграф 12. Ст. 33-34

  Вправи 80-82

  37


  Усвідомлюю зміст поняття «орфограма».  Написання ненаголошених голосних звуків [е], [и] у корені слова

  Параграф 12. Ст. 35-36

  Вправи 83-85

  38


  Спостереження за вимовою та правописом слів із ненаголошеними [е], [и] у корені слова, що не перевіряються наголосом. 

  Навчальний диктант.

  Параграф 12. Ст. 37

  Вправи 86-88

  39


  Досліджую слова із ненаголошеними голосними [е], [и] у корені слова, що не перевіряються наголосом.

  Параграф 12. Ст. 38

  Вправи 89-91

  40


  Урок розвитку зв’язного мовлення №5 Складання і записування науково-популярного опису рослини під керівництвом вчителя.


  41


  Перевірна робота «Диктант №1»


  42


  Аналіз перевірної роботи. 

  Правопис слів з ненаголошеними голосними. Закріплення вивченого


  43


  Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними (парні і непарні)

  Параграф 13. Ст. 39-40

  Вправи 92-96

  44


  Написання слів із дзвінкими та глухими приголосними. Навчальне аудіювання.  

  Параграф 13. Ст. 41-43

  Вправи 97-102

  45


  Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті

  Параграф 13. Ст. 44-45

  Вправи 102-107

  46


  Префікс. Словотворча роль префіксів. Творення слів із найуживанішими префіксами

  Параграф 14. Ст. 45-47

  Вправи 108-113

  47


  Перевірна робота «Аудіювання»


  48  Аналіз перевірної роботи. 

  Тренувальні вправи з творення слів із найуживанішими префіксами  49


  Урок розвитку зв’язного мовлення №6. Удосконалення змісту і форми написання тексту з орієнтацією на пам’ятку, підготовлену вчителем 


  50


  Спостерігаю за префіксами та прийменниками. 

  Параграф 15. Ст. 47-49

  Вправи 114-119

  51


  Досліджую правопис префіксів роз-, без-. Перенос слів з префіксами  

  Параграф 16. Ст. 50-52

  Вправи 120-124

  52


  Спостереження за збігом однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня.

  Параграф 16. Ст. 52-53

  Вправи 125-127

  53


  Практичне ознайомлення з написанням префіксів з- (с-). 

  Параграф 16. Ст. 53-54

  Вправи 127-129

  54


  Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї. 

  Параграф 17. Ст. 54-56

  Вправи 130-135

  55


  Засвоєггя правил переносу слів із префіксами.  

  Параграф 17. Ст. 56-57

  Вправи 136-140

  56  Урок розвитку зв’язного мовлення №7. Складання та записування тексту-міркування на задану тему.
  57


  Перевірна робота «Диктант №2»


  58


  Аналіз перевірної роботи.

  Досліджую суфікс. Роль суфіксів у слові. Визначення суфіксів у словах.

  Параграф 18. Ст. 58-59

  Вправи 141-145

  59


  Творення слів із найуживанішими суфіксами. Розбір слова за будовою. Тренувальні вправи.

  Параграф 18. Ст. 60-61

  Вправи 146-150

  60


  Мовна тема №2 

  за розділом «Будова слова»


  61  Аналіз перевірної роботи.

  Повторення вивченого за розділом.   62


  Підсумок 1 семестру.  ІІ семестр

  ЧАСТИНИ МОВИ

  63  Урок розвитку зв’язного мовлення №8

  Складання та запис тексту-розповіді «Новорічні свята»  64


  Поняття про частини мови: іменник, прикметник, дієслово. Службові слова. Роль службових слів у реченні

  Параграф 19. Ст. 63-65

  Вправи 151-156

  65


  Спільнокореневі слова, що належать до різних частин мови.  

  Параграф 19. Ст. 65-67

  Вправи 157-161

  66


  Іменник як частина мови. Роль іменників у мовленні.

  Параграф 20. Ст. 68-70

  Вправи 162-167

  67


  Іменники – назви істот та неістот.

  Усний навчальний твір.

  Параграф 20. Ст. 70-71

  Вправи 168-171

  68


  Перевірна робота «Усний твір». 


  69


  Іменники — власні та загальні.  Велика буква у власних іменниках.

  Параграф 21. Ст. 72-74

  Вправи 172-177

  70


  Вправляння у написанні великої літери у власних назвах.


  71


  Урок розвитку зв’язного мовлення №9

  Удосконалення змісту та форми поданого вчителем тексту.


  72


  Утворення іменників. 

  Поняття предметності  

  Параграф 21. Ст. 74-76

  Вправи 174-175

  73


  Змінювання іменників за числами: однина та множина  

  Параграф 22. Ст. 76-78

  Вправи 183-188

  74


  Рід іменників. 

  Параграф 23. Ст. 79-81

  Вправи 189-194

  75


  Роди іменників. Тренувальні вправи у визначенні роду іменника.


  76


  Число та рід іменника. Творча робота з текстом.


  77


  Змінювання іменників за числами та родами. Навчальний диктант.

  Параграф 23. Ст. 81-83

  Вправи 195-199

  78


  Змінювання іменників за відмінками  

  Параграф 24. Ст. 83-85

  Вправи 200-203

  79


  Урок розвитку зв’язного мовлення №10

  Колективне складання тексту-міркування «Навіщо людині знання?»

  Параграф 24. Ст. 85

  80


  Повторення і закріплення вивченого про іменник. 


  81


  Перевірна робота «Диктант №3»


  82


  Аналіз перевірної роботи. 

  Прикметник як частина мови  

  Параграф 25. Ст. 86-88

  Вправи 204-209

  83


  Зв’язок прикметників з іменниками.  

  Параграф 25. Ст. 89-90

  Вправи 210-213

  84


  Зв’язок прикметників з іменниками. Вправляння у постановці запитаннь до слів.


  85


  Уживання прикметників у прямому і переносному значенні.


  86


  Уживання прикметників в описах. Тренувальні вправи. Вправляння у складанні речень та текстів.


  87


  Урок розвитку зв’язного мовлення №11

  Редагування тексту, що містить прикметники різних родів.


  88


  Перевірна робота «Аудіювання»


  89


  Прикметники-антоніми. Прикметники-синоніми. 


  90


  Уживання прикметників у загадках.  Навчальний переказ.


  91


  Змінювання прикметників за числами та питаннями.

  Параграф 26. Ст. 91-93

  Вправи 214-218

  92


  Змінювання прикметників за родами

  Параграф 27. Ст. 93-96

  Вправи 219-224

  93


  Перевірна робота 

  «Письмовий переказ»


  94


  Зв'язок прикметників з іменниками.

  Параграф 27. Ст. 96-98

  Вправи 225-229

  95


  Змінювання прикметників за родами  

  Параграф 27. Ст. 98-99

  Вправи 230-234

  96


  Родові закінчення прикметників  

  Параграф 27. Ст. 100-101

  Вправи 235-239

  97


  Урок розвитку зв’язного мовлення №12Складання і записування запитань за змістом прочитаного та 

  відповідей на запитання.


  98


  Змінювання прикметників за числами в сполученні з іменниками  

  Параграф 27. Ст. 100-103

  Вправи 240-244

  99


  Складання речень зі словосполученням іменник-прикметник. Встановлення зв'язку між ними (запитання)


  100


  Перевірна робота «Списування»


  101


  Аналіз перевірної роботи. 

  Числівник як частина мови. 

  Параграф 28. Ст. 104-105

  Вправи 245-250

  102


  Роль числівників у мовленні.

  Параграф 28. Ст. 105-107

  Вправи 251-256

  103


  Урок розвитку зв’язного мовлення №13Обговорення письмових робіт у парах, невеликих групах. Удосконалення тексту   104


  Вимова і правопис числівників. Вправляння у написанні числівників.  

  Параграф 29. Ст. 108-109

  Вправи 257-262

  105