• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » План роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2021-2022 н.р  План роботи методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу на 2021-2022 н.р
  • 23-06-2021, 23:50
  • 17 506
  • 0
  План роботи методичного об’єднання 
  вчителів суспільно-гуманітарного циклу
  на 2021-2022 н.р

  І. Аналіз діяльності методичного об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу за минулий 2021-2022 навчальний рік


  Упродовж останніх років Україна зробила значні кроки в реформуванні системи середньої освіти. Упровадження нових стандартів, перехід на нові методи навчання, введення ефективних технологій оцінювання знать учнів, розмаїття вітчизняних методичних шкіл, новаторські пошуки вчителів засвідчують успіхи української школи, наближення вітчизняної освіти до світових стандартів.

  Зважаючи на те, що Конституцією України визначено: «Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України» (стаття 10), серед навчальних дисциплін особливого значення набувають українська мова та література.

  Уся робота шкільного методичного об’єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу була підпорядкована головній меті – допомогти вчителеві найбільш ефективно використати свої знання у впровадженні в життя державної мовної політики та розв’язанню найактуальніших проблем сучасної шкільної освіти. Пріоритетним у діяльності вчителів є опора на досвід українського народу в галузі навчання і виховання дітей, застосування системи народних знань.

  Учні школи під керівництвом учителів брали участь у конкурсі знавців української мови ім. П.Яцика, взяли активну участь у мовно-літературному конкурсі

  ім. Т. Шевченка , творчому конкурсі "Космічні фантазії", брали участь у І та ІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіадах з української мови та літератури , історії .

  На засіданнях методичного об'єднання було обговорено такі питання:

  "Проведення І етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка , літературного свята з нагоди 250-річчя від Дня народження І.П. Котляревського" (Фастовець О.М.)

  «Формування інформаційної компетентності учнів на уроках історії" (Кондратюк Г.П.)

  " Розвиток правових компетентностей учнів під час проведення тижня правознавства в закладі" (Попрійчук Н.П.)

  «Вплив інноваційних технологій на формування особистості учня, здатного до практичної та експериментальної діяльності"(Понзель Ю.М.)

  « Підготовка та проведення Міжнародного дня рідної мови» ( Фастовець О.М.)

  « Формування життєвих компетенцій учнів на уроках зарубіжної літератури.» ( Ярошенко Н.В.)

  " Стимулювання і мотивація освітньої діяльності учнів на уроках англійської мови шляхом використання особистісно - зорієнтованого підходу" (Сагач Н.В.)

  "Упровадження інноваційних методів на уроках української мови з метою розвитку пізнавальних інтересів учнів" (Фастовець О.М.)

  "Формування ключових і предметних компетентностей учнів н а уроках української літератури засобами ІКТ"( Притис Ю.В.)

  Два засідання учителів методичного об'єднання суспільно-гуманітарного циклу було проведено дистанційно в умовах карантину.

  Проведені засідання свідчать, що педагоги йдуть у ногу з часом, застосовуючи на своїх уроках сучасні технології для розвитку особистості школяра. Методичне об'єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу буде працювати над темою:«Сприяння розвитку і формуванню творчої особистості в умовах інноваційних освітніх технологій».

  Методичне об’єднання учителів суспільно - гуманітарного циклу

  Ходосівської ЗОШ І-ІІІ ступенів


  П.І.П.

  Предмет, який викладає

  категорія

  курси

  Тема, над якою працює

  1


  Українська мова, українська література  Формування мовної компетентності учнів на уроках української мови

  2


  Зарубіжна література  Формування почуття прекрасного засобами зарубіжної літератури

  3


  Англійська мова  Розвиток діалогічного мовлення на уроках англійської мови

  4


  Історія, Київщинознавство  Упровадження інноваційних методів навчання на уроках суспільствознавчих предметів

  5


  Історія  Активні форми роботи на уроках історії


  6


  Правознавство  Розвиток правознавчої компетентності учнів на уроках правознавства

  7


  Англійська мова Українська мова Українська література  Інноваційні методи роботи на уроках англійської мови  ІІ. ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ

  1.Ознайомитися з Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу з української мови та літератури, англійської мови, зарубіжної літератури, історії, правознавства у 2020/2021 навчальному році. Термін до 01.09.2020 Вчителі МО

  2. Вести постійну роботу по вдосконаленню власної методичної теми.Протягом року Вчителі МО

  3.Пройти курсову перепідготовку вчителям у 2020/2021 навчальному році відповідно до графіка.

  У новому 2020/2021 навчальному році потрібно всю роботу вчителів спрямувати на комплексний підхід у навчанні грамотності, приділяти належну увагу виробленню міцних орфоепічних і пунктуаційних навичок, працювати над формуванням практичних умінь і навичок, працювати над упровадженням нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти .

  Основні напрями роботи методичного об’єднання:

  - Упровадження профільного навчання в 10 та 11 класах.

  - Організація роботи щодо підготовки учнів до ЗНО. Робота з обдарованими учнями. Проведення І етапу та підготовка до ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з української мови та літератури, англійської мови, історії .

  - Упровадження елементів інноваційних технологій з метою підвищення якості освіти, професійного зростання вчителя.


  ІV. ЗАХОДИ ЩОДО РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ


  1. Підготовка та проведення Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, англійської мови, історії, . Термін: листопад, грудень 2020 Відповідальний: вчителі МО

  2. Підготовка учнів до участі у Всеукраїнських конкурсах учнівської творчості: українознавчому конкурсі «Соняшник», поетичному конкурсі"Зерна доброти" , творчому конкурсі "Космічні фантазії" Термін: за окремим планом Відповідальні: вчителі МО


  ПЛАН РОБОТИ МО ВЧИТЕЛІВ

  суспільно-гуманітарного циклу на 2021-2022 н. р


  І засідання

  Серпень

  1. Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів суспільно-гуманітарного циклу та організації освітнього процесу у 2021-2022 н. р. Ознайомлення з Листом МОН від 22.07.2020 № 1/9-394 “Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2021-2022 навчальному році.” Про погодження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.


  2. Затвердження плану роботи МО вчителів суспільно- гуманітарного циклу на 2021-2022 н. р.


  3.Особливості організації та планування освітнього процесу в 10 та 11 класі . Вивчення особливостей викладання предметів суспільно-гуманітарного циклу в 7 класі відповідно до нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.


  4. Підготовка до І етапу Всеукраїнського конкурсу учнівських предметних олімпіад, обговорення орієнтовних завдань .


  5. Погодження календарних планів роботи вчителів , які читають курси за вибором та факультативні заняття 6.Про зовнішнє незалежне оцінювання. Аналіз результатів, організація підготовки учнів, поради учителям, учням, батькам.


  II засідання

  Жовтень

  1.Аналіз проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу олімпіад, участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу предметних олімпіад.

  Фастовець О.М.

  2. Проведення І етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка .

  Фастовець О.М.

  3. Робота з обдарованими дітьми. Заповнення карток здібних та обдарованих учнів.

  Фастовець О.М.

  III засідання

  Січень

  1.Робота з питання формування громадянської компетентності на уроках історії.

  Кондратюк Г.П.

  2. Про підсумки проведення тижня правознавства в закладі.

  Попрійчук Н.П.

  3. Вплив інноваційних технологій на формування особистості учня, здатного до практичної та експериментальної діяльності.

  Понзель Ю.М.

  4. Підготовка та проведення Міжнародного дня рідної мови .

  Фастовець О.М.

  ІV засідання

  Березень

  1. Новітні технології як засіб проведення сучасного уроку зарубіжної літератури.

  Ярошенко Н.В.

  2. Засідання творчої лабораторії: «Використання хмарних технологій як засіб стимулювання самоосвіти та самовдосконалення вчителів і учнів»

  Фастовець О.М.

  3."Яким має бути сучасний урок?Вимоги до методів навчання і їх комплексного поєднання на сучасному уроці". зорієнтованого підходу.

  Сагач Н.В.

  4.Впровадження змістових ліній в процесі вивчення англійської мови

  Притис Ю.В.


  Травень


  1. Ознайомлення з наказом МОН України про порядок закінчення навчального року та проведення ДПА у 2021-2022 н.р. Ознайомлення з методичними рекомендаціями щодо підготовки випускників до ДПА та ЗНО.

  Фастовець О.М.

  2.Виконання навчальних програм та практичної частини програм. Моніторинг успішності учнів.

  Фастовець О.М.

  3.Підсумки курсової підготовки та атестації вчителів суспільно-гуманітарного циклу . Освітня і самоосвітня діяльність учителя в контексті розвитку його інноваційного потенціалу .

  Фастовець О.М. Учителі МО

  4.Звіт голови МО про роботу протягом навчального року, визначення шляхів удосконалення роботи МО на наступний навчальний рік.

  Сагач Н.В.


  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  plan-roboti-metodichnogo-obyednannya-vchitelv-susplno-gumantarnogo-ciklu-na-2021-2022-n_r.rar [300,42 Kb]
  (Придбали цей файл: 2494)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.