• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » Виховний план роботи ШМО вчителів укр.мови та літератури на 2021-2022 н.р  Виховний план роботи ШМО вчителів укр.мови та літератури на 2021-2022 н.р
  • 23-06-2021, 19:24
  • 3 079
  • 0
  Виховний план роботи ШМО 
  вчителів укр.мови та літератури
  на 2021-2022 н.р
  На допомогу учителям української мови та літератури 
  при плануванні роботи методичного об'єднання.

  ФОРМУЛА УСПІХУ МО


  Професійна, творча, компетентна адміністрація,

  “ плюс “

  ініціативний, енергійний, працелюбний  колектив однодумців,

  “ помножений”

  на впровадження наукового педагогічного досвіду, особистісно орієнтований

  підхід до кожного учня, власні здобутки, відкриття перемоги,

  “плюс”

  відкрите учительське серце,

  “ поділене”

  на 300 учнів

  “ мінус”

  одноманітність, сірість, байдужість.  Засідання №1

  Серпень

  Тематика засідання. Реалізація наскрізних ліній на уроках української 


  мови та літератури, зарубіжної літератури в умовах дистанційного(змішаного) навчання  Планово- організаційне, форма проведення – круглий стіл


  № з/п

  План засідання

  Відповідальний

  1
    


  2  3
     4
  5

  6
  7  8
  9


  10
  11.  12.
  13.  14.
  15.  16.

  17.

  18.

  Кількісний та якісний склад МО учителів гуманітарного циклу. 

  Особливості організації та функціонування МО в умовах функціонування 

  опорного закладу.  Завдання та пріорітетні напрями роботи МО і шляхи 

  їх вирішення у 2021-2022 н. р. 

  Особливості календарно- тематичного планування з предметів.


  Ознайомлення з методичними рекомендаціями МОН України щодо 

  викладання предметів гуманітарного циклу


  Аналіз якості знань учнів за результатами підсумкових контрольних робіт , 

  ЗНО. Успіхи та невдачі дистанційного навчання. Коригувальна робота.


  Поради психолога: Як запобігти емоційному вигоранню вчителя 

  під час пандемії COVID-19


  Обговорення та затвердження плану заходів до Дня української писемності


  Про підготовку та проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад 

  із предметів гуманітарного циклу та конкурсу знавців рідної  

  мови імені П. Яцика, конкуру імені Т.Г. Шевченка


  Ознайомлення вчителів з Положенням про атестацію педагогічних працівників.


  Ознайомлення з рекомендаціями  щодо оформлення матеріалів на атестацію.


  Про організацію роботи МАН


  Участь у фахових конкурсах.  Огляд новин методичної літератури  Про дотримання Інструкції щодо ведення журналів.


  Сучасний урок : впровадження інформаційно – комунікативих

  технологій. Найпоширеніші платформи для організації онлайн-освіти                                                                                                                              


  Календар пам’ятних дат на 2020 -2021 н.р.,                                                                                                                                      


  Самоаналіз        


  Обговорення відкритих занять.   Обмін досвідом : про найзручнішу платформу для дистанційної 

  освіти, учнів без гаджетів і спокусу зірвати онлайн-уроки

                                                                                            

  Планування, організація та проведення міні проєктів відповідно 

  до наскрізних ліній (вересень-жовтень « У здоровому тілі – здоровий дух» )


  Керівник МО 

  Керівник МО 

  Учителі
  Учителі-предметники  Керівник МО   Керівник МО   Заступник директора з навчальної роботи 


  Заступник директора з навчальної роботи


  Заступник директора з навчальної роботи 


  Члени МО


  Керівник МО   Заступник директора з навчальної роботи   Заступник директора з навчальної роботи   Киркевич Г.В.                                  Анішкевич А.В.  Анішкевич А.В.

  Члени МО  Анішкевич А.В.

  Члени МО  Члени МО  Члени МО

  Анішкевич А.В.  Члени МО


  Засідання № 2

  Грудень

  Тематика засідання

  Формування ключових та предметних компетентностей на уроках 


  української мови та літератури, зарубіжної літератури

  Форма проведення: бесіда за круглим столом


  № з \п

  План засідання

  Відповідальний

  1
  2  3

  4

  5  6  7


  8
  9  10


  11

  Обговорення і затвердження плану підготовки школярів до Всеукраїнських конкурсів учнівської творчості


  Як нам усім успішно впоратися з «дистанційкою»


  Про адаптацію п’ятикласників. Роль учителя у шкільній адаптації учня


  Про підсумки проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад із предметів суспільно-гуманітарного циклу та конкурсу знавців рідної  мови імені   П. Яцика


  Круглий стіл.

  Розвиток креативного потенціалу учнів на уроках предметів суспільно-гуманітарного циклу


  Про організацію роботи з учнями, які мають низький рівень мотивації до навчання


  Як підготувати сучасний урок.  Експрес-огляд «Радимо прочитати»


  Тренінг: Що перетворює людей на команду


  Практична частина


  Відвідування показових уроків учителів української мови та літератури. Самоаналіз.

  Обговорення показових занять


  Планування, організація та проведення міні проєктів відповідно до наскрізних ліній ( листопад – грудень « На крилах інтелекту»)  Керівник МО 
  Психолог школи  Психолог школи
  Заступник директора з навчальної роботи
  Члени МО

  Члени МО  Чудінович Т.С.  Керівник МО 


  Керівник МО, члени МО 

  Члени МО


  Засідання № 3


  Лютий

  Тематика засідання . Доцільність використання інформаційних 


  технологій на уроках  гуманітарного циклу


  Форма проведення: дискусія


  № 

  з \п

  План засідання

  Відповідальний

  1


  2  3  4  5


  6  7

  8  9
  10

  12


  13


  14


  15

  Педагогічна розминка


  Аналіз виконання навчальних планів і програм


  Про результати участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад


  Про хід атестації членів МО  Виховання духовності учнів на уроках гуманітарного циклу та в позаурочний час.


  Практична частина


  Створення сайту  методичного об'єднання в Інтернеті


  Презентація вчителями власних 

  педагогічних ідей. Захист інновацій
  Творчі звіти учителів гуманітарного циклу, що атестуються.


  Підготовка методичних матеріалів учителів гуманітарного циклу до друку у фахових журналах


  Організація та проведення мініпроєктів із учителями зарубіжної літератури та української мови та літератури

  (Шевченківські дні)  Самоаналіз


  Обговорення взаємовідвіданих заходів


  Тренінг: Як діяти в конфліктній ситуації


  Планування, організація та проведення мініпроєктів відповідно до наскрізних ліній « Серце в долонях»)  Керівник МО 


  Заступник директора з навчальної роботи 


  Заступник директора з навчальної роботи 


  Заступник директора з навчальної роботи  


  Члени МО, що атестуються
  Члени МО, що атестуються  Керівник МО
  Учителі зарубіжної літератури


  Учителі української мови та літератури


  Члени МО


  Члени  МО


  Психолог


                                                 Засідання № 4


  Травень

  Тематика засідання. Упровадження наскрізних змістових ліній у навчальні предмети як засіб розв’язування завдань реального змісту, виконання міжпредметних навчальних проектів

  Форма проведення – аукціон педагогічних ідей


  № з \п

  План засідання

  Відповідальний

  1  2

  3
  4


  5  6
  7


  8  9  10

  11
  12

  13

  Про результати атестації вчителів гуманітарного циклу

  Аналіз матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів предметів гуманітарного циклу


  Про результати тестування щодо спільної роботи учителів і учнів з метою удосконалення навчально-виховного процесу


  Про підсумки роботи МО у 2021- 2022 н.р.          

  Знахідки, проблеми, перспективи


  Аналіз роботи щодо реалізації ст. 10 Конституції України «Про мови…» та інших нормативних документів із питань розвитку та впровадження державної мови у 2021 - 2022 н.р.  


  Звіти завідувачів навчальними кабінетами про проведену роботу протягом 2021-2022 н.р.


  Про підготовку та проведення ДПА у 9 ЗНО у 11класі

  Зернини ППД


  Дослідження:  Впровадження результатів самоосвіти у власну практику  Тренінг: «Стратегія особистісного і професійного вдосконалення»

  Читання книжок проти цифрової залежності


  Ділова гра «Діамант»

  • Обговорення плану роботи на наступний рік
  • Робота МО над проблемою 


  Планування, організація та проведення мініпроєктів відповідно до наскрізних ліній) «Плекаймо в собі людину»
  Заступник директора з навчальної роботи


  Завідувачі кабінетами 


  Завідувачі кабінетами

  Керівник МО, члени ШМО

  Керівник МО, члени МО

  Члени МО

  Члени МО


  Основні напрямки роботи на 202 -2022 н.р.


  Протягом 2021–2022 н. р. методичне об’єднання продовжить роботу над науково-методичною проблемою ««Формування ключових компетентностей учнів на уроках української мови, літератури та зарубіжної літератури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в умовах функціонування опорного закладу»

  Члени методичного об’єднання працюватимуть над вирішенням таких завдань:

  • зміщення акцентів у навчанні з процесу накопичення предметних знань на 
  • вироблення умінь автономно застосовувати їх у ситуації невизначеності;
  • становлення учня як суб’єкта навчальної діяльності й особистісного саморозвитку;
  • про найзручнішу платформу для дистанційної освіти, учнів без гаджетів і спокусу зірвати 
  • онлайн-уроки;
  • як запобігти емоційному вигоранню вчителя під час пандемії COVID-19
  • посилення ролі загальнонавчальних умінь;
  • навички майбутнього: що розвивати в сучасних учнях. Перелік навичок для успіху в 2025 році:

  1.Аналітичне мислення та інноваційність. 

       2.Активне навчання та навчальні стратегії. 

  3.Комплексне вирішення проблем. 

            4.Критичне мислення та аналіз. 

  5.Креативність, оригінальність та ініціативність. 

  6.Лідерство і соціальний вплив. 

  7.Використання, моніторинг і контроль технологій. 

  8.Проектування технологій та програмування. 

  9.Стійкість, стресостійкість та гнучкість. 

      10.Аргументованість, вирішення проблем та генерування ідей.


  • необхідності забезпечення формування не лише предметної (літературної), а й ключових компетентностей. Важливими стають уміння, які допомагають учневі діяти, і знання, що необхідні для цих умінь.
  • упроваджувати засадничі ідей особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів у повсякденну практику.
  • сприяти усвідомленню учнями необхідності отримання знань ;
  • навчити здобувати знання самостійно, вміти застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань;
  • формуватиінформативну компетенцію(критичне відношення до інформації, розвиток комунікативно-когнітивних вмінь проводити пошуки та відбір, проводити узагальнення, класифікацію, аналіз та синтез отриманої інформації);
  • розвивати комунікативні вміння обговорювати результати роботи з ресурсами  мережі Інтернет (участь у міжнародних проектах, конференціях);
  • формувати вміння використовувати ресурси мережі Інтернет для освіти та самоосвіти
  • формувати  національно свідому, духовно багату особистість;


  • виробляти у школярів уміння і навички виправдано користуватися навчальним матеріалом згідно їхніх вікових та індивідуальних особливостей;


  • формувати творчі  здібності  у процесі навчання;


  • активізувати  творчу професійну діяльність, стимулювати безперервну фахову освіту.


  • упроваджувати  інтегрований принцип навчання, роботу з обдарованими дітьми;


  • використовувати  передовийпедагогічний  досвід.


  ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

  1. Сологуб А. Технологія креативного навчання // Завуч. – 2005. – №28.

  2. Токмань Г. Специфіка, структура, типологія уроків літератури.

  Узагальнення індивідуальної творчості вчителя // Дивослово. – 2003, №10.

  3. Фасоля А. Мета, зміст, технологія уроку // Дивослово. – 2004. – №8.

  4. Фурсова Л. Від літературної компетенції – до життєвої компетентності

  (Формування літературної компетенції учнів на уроках української літератури в

  процесі використання контекстних матеріалів) // Українська мова й література в

  середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2005, №5.

  5. Шелехова Г. Використання комп'ютерних технологій на уроках

  української мови // Українська мова і література в школі. – 2006. – №8.

  6. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної

  середньої освіти // Директор школи. – 2000. – №39-40.

  7. Микитюк В. Принципи проблемності викладання української

  літератури // Дивослово. – 2005. – № 1.

  8. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. – К.: Вид-во

  "Шкільний світ". – 220.

  9. Освітні технології: Навчально-методичний посібник // За ред.

  О.М.Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001.

  10. Родигіна І.Компетентнісно орієнтований підхід до навчання. –

  Харків. – 2005.

  11 . Ситченко А.Л. Педагогічні технології на уроках літератури //

  Дивослово. – 2002, №10.

  12. Скуратівський Л.В. Інформаційні технології як засіб мовленнєвого

  розвитку учнів у процесі навчання української мови в основній школі //

  Українська мова і література в школі. – 2005, №4.

  13. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти //

  Дивослово. – 2004. – №3. 

  14.Токмань Г. Сучасні навчальні технології та методи на уроках

  української літератури // Дивослово. – 2002. – №10.

  15.Тубельський Олександр. На шляху до компетентнісно спрямованого

  змісту освіти\\Українська мова та література. – 2004. – Жовтень (№ 38). – С.3-4.

  16.Українська література. Програма для загальноосвітніх навчальних

  закладів. 5–11 класи.

  17.Українська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.

  5–11 класи.

  18.Хуторской А. Ключевые компетентности как компонент личностноориентированной парадигмы образования // Народное образование. – 2003, №2.

  19.Шуляр В.І. Концепція літературної освіти школярів у системі

  профільного навчання //Українська мова і література в середніх школах,

  гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. - № 5. – С.27-72.

  Автор матеріалу: Жуковська Валентина Василівна

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  vihovniy-plan-roboti-shmo-vchitelv-ukr_movi-ta-lteraturi-na-2021-2022-n_r.rar [298,14 Kb]
  (Придбали цей файл: 312)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.