• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » План виховної роботи класного керівника 8 класу на 2021-2022 навчальний рік  План виховної роботи класного керівника 8 класу на 2021-2022 навчальний рік
  • 23-06-2021, 18:17
  • 33 724
  • 0
  План виховної роботи 
  класного керівника 8 класу
  на 2021-2022 навчальний рік


  Циклограма класного керівника
  Щоденно:
  1.     Робота з тими хто запізнюється та виявлення причин відсутності учнів.
  2.     Організація чергування учнів.
  3.     Індивідуальна робота з учнями.
  4.     Контроль за зовнішнім виглядом учнів.
  Щотижня:
  1.     Перевірка щоденників.
  2.     Проведення заходів за планом.
  3.     Робота з батьками за планом.
  4.     Робота з вчителями-предметниками.
  Щомісяця:
  1.     Відвідування уроків класу.
  2.     Зустріч з батьками за планом.
  3.     Нарада щодо планування роботи.
  Протягом семестру:
  1.     Оформлення класного журналу.
  2.     Засідання МО класних керівників (за планом).
  3.     Аналіз виконання плану, корекція.
  4.     Проведення батьківських зборів, засідання батьківського комітету (за планом).
  Один раз на навчальний рік:
  1.     Оформлення особових справ.
  2.     Аналіз роботи та складання плану виховної роботи.
  3.     Статистичні дані.

  Золоті правила класного керівника
  • Учитель має бути особистістю, привабливою для дітей.
  • Учитель повинен викликати любов і повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину та піклується про неї, у стосунках із нею чесний і відвертий.
  • Учитель має бути відвертий у стосунках з усіма учнями.
  • Учитель має бути веселим, жартівливим
  • Учитель повинен раціонально використовувати свій час.
  • Учитель має бути доброзичливим.
  • Учитель має постійно самовдосконалюватися, розширювати свій кругозір.
  • Учитель повинен реалізовувати індивідуальний підхід до дитини, вміти її вислухати, підтримати вогник самоповаги.
  Гасло вчителя: «Пізнай самого себе і допоможи в цьому своїм учням».
  Проблема класу:
  1.Всебічний і гармонійний розвиток дітей.
  2.Виховання свідомої дисципліни ,згуртовування дитячого колективу.
            3. Виховування любові до рідної землі, традицій, звичаїв.
             4.Виховання патріотизму.героїзму,любові до України
  Основні завдання виховної роботи:
  1. Формувати в дітей кращі людські якості, риси товариськості, взаємодопомоги, порядності і доброти.
  2. Виховувати любов до рідної землі, традицій, звичаїв.
  3. Розвивати вроджені здібності дітей, творчу активність.
  4. Виховувати прагнення до знань.
  5. Пропагувати здоровий спосіб життя.
  6. Проводити роботу по попередженні негативних проявів поведінки та шкідливих звичок.
  7. Постійно підтримувати зв’язок з батьками для координації дій виховного процесу.
  8. Працювати над згуртуванням дитячого колективу, виробленням навичок культурної поведінки.
  9. Систематично проводити індивідуальну роботу з учнями.
     
                 

  Прізвище, ім’я учня
  доручення
  1

  Відповідальний за графік чергування в класі.
  2

  Відповідальний за квіти в класі
  3

  Відповідальна за квіти в класі
  4

  Фізорг класу
  5

  Відповідальний за санітарний стан класної кімнати
  6

  Заступник старости класу.
        7

  Відповідальна за графік чергування по школі
        8

  Староста класу .
        9

  Член редколегії,відповідальна за стан збереження підручників
        10

  Член редколегії, відповідає за дисципліну .
       11

  Відповідальний за  стан збереження підручників.
      12

  Відповідальний за санітарний стан класної кімнати
                 

  Заходи
  І тиждень
  (02.09-06.09)
  ІІ тиждень
  (09.09-13.09)
  ІІІ тиждень
  (16.09-20.09)
  ІV тиждень
  (23.09-27.09)
  Основні  виховні заходи
  Свято першого дзвоника.
  1урок: 
  «Щастя: пункт призначення чи спосіб подорожувати?»
  Година спілкування « Ми- українці»
  Спортивні змагання
  Польова каша
  Година спілкування: 
   Символи моєї Батьківщини” 
  Унівська конференція «Харківщина: історія та сучасність»
  Година спілкування:
  «Пам ' ять про минуле»до Дня партизанської слави
  Індивідуальна робота з учнями
  1.Організувати
  чергування в класі.   
  2.Роз’яснити обов’язки чергових.
  3.Надрукувати список чергових.
  4.Визначити і закріпити за учнями місце за партою.
  1. Бесіда:»Рідний край –рідна сторона»                    
  1.Призначити шляхом голосування відповідальних за доручення. 
  2.Визначити пропозиції учнів щодо плану роботи класу в І сем.
  3.Записати розклад уроків в щоденники.
  4.Опрацювати»Ос-
  новні вимоги до ведення щоденника»
  5.Конкурс малюнків «Голуб миру до Дня миру
                  
                          
  1.Бесіда про обов’яз кове дотримання вимог школи. 
  Шкільна форма.
  Правила поведінки  шкільної етики
  2.Анкета "Про тебе»
  3.Підготувати вироби до конкурсу «Ходить гарбуз по городу»
  4.Впорядкувати куто чок бойової слави в кабінеті.
  5.Індивідуальна бесіда з хлочиками «Норми поведінки» 6.Вікторина «Минуле рідного краю
  1.Перевірка щоденників
  2.Перевірити наявність підручників у класі.
  3.Провести бесіду на тему:«Дружба,
  мир це-»
  4.Привітати  ветеранів з Днем партизанської слави.
  5.Бесіда:»Пат-
  ріот-це…»
  Охорона життя
  1. Проведення вступ ного інструктажу про запобігання травматизму у навчальних кабінетах, на спортмайданчику. "Дорога від школи додому" – бесіда.
  2.Провести спос тереження за учня ми на перервах.
  3.Бесіда про право порушення
                      
    1.Індивідуальна розмова з учнями про гігієну та зовнішній вигляд
  2.Бесіда про правила техніки безпеки з електроприладами
  3.Бесіда:»Гриби є
  отруйні»
  1. Бесіда про небезпечні ігри  мережі Інтернет
  2. Психологічна проблема мобінгу в шкільному середовищі.
  1.Практичне заняття "Як поводитися з нез найомими людьми?"
  2.Бесіда "Що робити, коли загубив якусь річ?»
  3.Бесіда:»Протимінна безпека»
  4.Бесіда по попере дженню дитячої злочинності.
  5.Харассмент.Як боротися.
  1.Бесіда "Правила безпечної поведінки на дорозі"
  2.Ознайомлення з правилами дорожнього руху для пішоходів.
  3.Повторно провести бесіду про поведінку по дорозі додому і в школу.« Азбука безпеки»
  Робота з батьками
  Засідання батьківського комітету
  Зустріч з батьками учнів, які не встигають з різних предметів
  Засідання батьківського активу
  Бесіда  з  батьками 
  учнів,схильними до правопорушень  Основні 
  виховні   заходи
  І тиждень
  (  01.10-  04.10)
  ІІ тиждень
  (   04.10-   11.10)
  ІІІ тиждень
  ( 15  .10-   18.10)
  І тиждень
  (21.10-24.10)
  Година спілкува -ння: « Наш клас. Закони життя»
  Година спілкуван
  ня: «Природа нашого краю»Прогулянка до осіннього лісу
  Година спілкування: «Традиції моєї роди ни»Гра»Пізнайко»
  Година спілкування: «Правила та закони у твоєму житті»
  Індивідуальна робота з учнями
  1.На контроль справки за про пуски занять.
  2.Догляд за вазо нами в класі.
  3.Бесіда:»Я за мир» 4.Лист воїну.5.Екологі                           чна ак ція «Чисте довкілля»6.Благодійна акція до  Дня  людей похи логовіку.7.Випустити стіннівку, взяти участь у концерті до Дня педагогі чного працівника
  1.Організувати і проконтролювати виконання доручень в класі.
  2.Контроль за поведінкою учнів на перервах.
  3Взяти участь у спортивних змаганнях до Дня українського козацтва
  4.Бесіда:»Природа у рідному краї»
  Індивідуальна бесіда з хлопчиками: «Шкідливі звички»
  1.Контроль чергування в класі.
  2.Доручення  ред-колегії: плакат з привітанням вчителів з Днем учителя.
  3.Проведення рейду-перевірки стану підручників і зовнішності школярів.
  4.Бесіда:Моя бать -ківщина там,де моя родина»
  5.Вивчати індиві -
  дуальні особливості учнів; поведінка на уроках та перервах.
  1. Вивчаємо осно -ви поведінки. "Що таке ввічливість?" 2.Розмова, визначення критеріїв ввічливої людини. Чому потрібно бути ввічливим?
  3.Догляд за вазонами в класі .
  4.Екологічна акція
  «Листя в землю»
  Охорона життя
  1.Бесіда. "Наслідки правопорушень та відповідаль ність за їх вчинення, виховувати відпові дальність за свою поведінку"
  2. Бесіда"Як пово дитися, якщо те бе образили?"
  3.Бесіда"Цінність людського життя»
  4.Бесіда»Правила дорожнього руху»
  1.Бесіда:» Дотримання правил протипожежної безпеки»
  2.Корекція зору.
  3.Бесіда”Протидія торгівлі людьми”4.
  Бесіда про небезпечні ігри  мережі Інтернет
  1.Бесіда:»Що я маю знати,щоб зберегти своє здоров 'я» . 
  2.Бесіда про охорону здоров’я 
  3.Брейн-ринг: «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки»;
  4.Бесіда про попере дження негатиних явищ,суїциду,навмисне ушкодженння,бродяж
  ничество. 
  1.Контроль за харчуванням в столовій. Обмежити вживання чіпсів Правильне харчування
  2.Бесіда»Правила поводження з вибу ховонебезпечними предметами
  Робота з батьками
  Педагогічна консультація для батьків: «Як допомогти дитині добре вчитись»
  Аналіз навчальної роботи. Лист батькам про досягнення дітей у різних видах діяльності.
  Засідання батьківського комітету
  Батьківські збори:»Права та обов?язки учнів «
  Бесіда про посилення контролю за поведін -кою і дозвіллям дітей під час канікул. Відповідальність бать -ків за нез. виконання обов. Недоп.проявів жорстокості між діть ми.Толерантне  став-                                                     лення серед неповноліт.
  Попер.суїцидальної пов.Правила безпеки дор.руху
  Основні
  виховні заходи
  І тиждень
  04.11-08.11
  ІІ тиждень
  11.11-15.11
  ІІІ тиждень
  18.11-22.11
  ІV тиждень
  25.11-29.11
  Година спілкува ння: «Можна все на
  світі вибирати,сину  вибрати не  можна                    тільки Батьківщи ну…»
  Виховна година на тему:  «Виконуй обов’язки, поважай правопорядок і закон»        
  Година спілкування:
  «Пам?ятаємо про ми-
  нуле.Голодомор»
  Година спілкування:
  “Ми вибираємо життя. Шкідливі звички»  
  Гра:»Що? Де? Коли?»                     
  Індивідуальна робота з учнями
  Зимові ігри. 
  На контроль справ ки за пропуски занять.Бесіда:»Прекрасно там,де мир»
  Випуститистіннівку «Правопорушення»
  Вікторина»Сто чудес України»
  Індивідуальна бесіда з учнями (норми поведінки).
  Бесіда:»Героїзм-це…»
  Взяти участь у лінійці та КВК до Дня української писемності.Бесіда про метрополита А.Шептицького
  Бесіда:»Чим я можу допомогти своїй Україні?»
  Бесіда»Голодомор та політичні репресії»
  Бесіда»Герої сього- дення»
  Круглий стіл»Часи не обирають»
  Прогулянка до лісу.
  Операція « Нагодуй птахів».
  Індивідуальна бесіда з хлопчиками: «Шкідливі звички»
  Акція « Дні проти насильства»
  Охорона життя
  1.Інструктаж по правилам вулично го руху в зимовий період  
  2.Беда:»Обережно, 
  грип» 3.Бесіда про правопорушення.
    4.Правила дорож нього руху. Бесіда про охорону здоро в’я в канікулярний період
          
  1.Бесіда: «Обережно
  на льоду»Допомога при охолодженні.
  2.Профілактика грипу.3.Правила дорожнього руху.
  4.Бесіда:»Згубна цигарка»5.Вікторина « Не робіть моїх помилок»
                        
  Бесіда :»Вогонь-друг,вогонь- ворог»
  Бесіда:»Протимінна безпека» .Бесіда про небезпечні ігри  мережі Інтернет.
  Психологічна проблема булінгу в шкільному середовищі.
  1.Бесіда « Добро – це коло, в середині якого є краса»
  2.Бесіда:»Електро.газо.побутові прила ди» .
  3.Бесіда:»Обереж
  не поводження з вогнем»                 
  Робота з батьками
  Робота з батьками через щоденник
  Зустріч з батьками учнів, які не встигають з різних предметів
  Засідання батьківського активу
  Бесіда  з  батьками 
  учнів,схильними до правопорушень
  Основні 
  виховні заходи
  І тиждень
  02.12-06.12
  ІІ тиждень
  09.12-13.12
  ІІІ тиждень
  16.12-20.12
  ІV тиждень
  23.12-27.12
  Година спілкування: „Люблю тебе, моя Вітчизно!”до дня збройних сил України.
    
  Година  спілкува ння на тему:  „Поважай порядок і закон»,присвячена дню захиситу прав людини.
                          
  Година  спілкування:
  «Щасливе дитинство-майдутнє країни»
  Година  спілкування: «Здорова дитина-здорова нація»
  2.Класні збори. 
  Підведеня підсумків за І семестр. 
  3.План зимових канікул            
  Індивідуальна робота з учнями
  1.Бесіда про почуття любові до свого рідного краю, Батьківщини, народу
  2.Марафон «Мис
  тецтво дарувати»до Міжнародного дня інвалідів.3.Бесіда:»Протидії торгівлі лю дьми»4.Участь у акції до Дня бороть би зіСнідом»Молодь за здоровий спосіб життя»5.Випустити стіннівку до дня збро йних сил України.6.
  Взяти участь у спор тивних змаганнях
                       
  1. Розмова з учнями «Немає прав без обов’язків»
  2.Проведення рейду-перевірки стану підручни ків і зовнішності шк. олярів.
  3.Бесіда:»Поважай порядок і закон»         
  4.Зустріч з представником правоохоронних органів    
  5.Гра»Перший міль
  йон»                   
  1. Заочна мандрівка «Країна, в якій я живу»
  2.Зимові ігри
  3.Прогулянка  до лісу.
  4.Екологічна операція «Встанови годівничку»
  5.Взяти участь у конкурсі на кращу новорічну іграшку 
  6. Індивідуальна бесіда з хлопчиками: «Шкідливі звички»
                 
  1. Вивчаємо осно -ви поведінки. "Що таке ввічливість?" 2.Розмова, визначення критеріїв ввічливої людини. Чому потрібно бути ввічливим?
  3.вікторина»Юний патріот»
  Охорона життя
  Акція „Молодь за здоровий спосіб життя”
  Бесіда:1.»Увага:обірваний провід» 2.»Яку допомогу слід надати при обмороженні»
  1.Провести роз мову про правила техніки безпеки на природі «Що я маю знати,щоб зберегти своє здоров 'я і жи ття»2.Бесіда "Хто шукає проблем – обо в’язково їх знаходить"
  1.Інструктаж по правилам вуличного руху в зимовий період ,правила поведінки на льоду, 
  Обережне поводже
  ння з вогнем.
  Бесіда:
  1.»Правильне харчування»
  2.»Шкідливі звички»
  Бесіда про охорону здоров’я в канікулярний період
  Робота з батьками
  Відвідування учнів з метою перевірки наявності виконання домашніх завдань
  Аналіз навчальної роботи. Лист батькам про досягнення дітей у різних видах діяльності.
  Індивідуальні бесіди з батьками
  Привітання батьків з наступаючими святами 
  Батьківські збори. «Правове виховання дітей у сім?ї». Успішність і поведінка учнів за І семестр Бесіда про посилення контролю за поведінкою і дозвіллям дітей.Відповідальність батьків за нез. виконання обов.Недоп.проявів жорс токості між дітьми .толе рантне ставлення серед неповноліт.Попер.суїцидальної пов.Правила безпеки дор.руху


  № п/п
  Назва заходу
  Дата
   
   

  Поїздка  в зоопарк  до м.Харкова

   
   

  Поїздка до м.Харкова на циркову виставу

   
   

  Заочна мандрівка «Край, в якому  я живу»

   
   

  Екскурсія до осіннього лісу

   
   

  Екскурсія до цукрового заводу сел.. Савинці
  № п/п
  Назва заходу
  Дата
   
   

  Будівництво снігового містечка

   
   

  Спускання з гірки на санчатах

   
   

  Екскурсія до м.Харкова

   
   

  Розучування щедрівок 

   
   

  Щедрування 

   
   

  Катання на ковзанах, санчатах

   
   

  Екскурсія в сільську бібліотеку

   
   

  Екскурсія до зимового лісу


  Основні
  виховні заходи
  ІІІ тиждень
  13.01-18.01
         ІV тиждень
  20.01-24.01
  V тиждень
  27.01-31.01

  Класні збори  на тему : «Відвідування учнями школи».   Звіт про роботу за І семестр. Обговорення плану роботи на ІІ семестр 
                                 Година спілкування: «Шкідливі звички не для нас»
  Урок Соборності
  Година спілкування«Для всіх одна»
  Година спілкування:
  „Балада про героїв Крут ”

  Індивідуальна робота з учнями
  Бесіда про державну символіку України
  Перевірка стану підручників, шкільного майна та зовнішнього вигляду дітей  
  Провести анкетування  - розуміння учням почуття дружби.
  Лист воїну.                                  
  Випустити стіннівку до Дня Соборності України
  Вікторина «Юний патріот»
  Бесіда «Обов’язки учнів у школі»
  Ознайомлення дітей із зимовими народними обрядами та святами
  Акція:»Від дітей з добром».
  Виготовлення оберегів воїнам.
  Інформаційна хвилина:»Пам 'ять про героїв Крут»

  Охорона життя
  Бесіда з усіх видів безпеки життєдіяльності.
  Бесіда:»Запобігання злочинності»
  Бесіда:»Обережно, ожеледця!»
  Профілактика негативних явищ серед учнів
  Бесіда :» Протидія правопорушень»
  Бесіди:
  »Правильне харчування»
  «Обережно на льоду»
  «Вогонь –друг, вогонь-ворог» .
  Бесіда про небезпечні ігри  мережі Інтернет
  Психологічна проблема мобінгу в шкільному середовищі
  Інструктаж по правилам вуличного руху в зимовий період  
  Бесіди:»Обережно,грип».
  »Дотримання правил протипожежної безпеки»            

  Робота з батьками
  Бесіда з батьками про основні напрямки роботи .
  Залучення батьків до шкільного життя їх дітей.
  Бесіда про поси лення контролю
  За поведінкою і дозвіллям дітей Відповідальність батьків за неналежне вик. обов?язків.
  Недоп.проявів жорстокості.Поперед.
  суїцидальної поведінки
  Засідання батьківського комітету

  Основні 
  виховні заходи
  І тиждень
  03.02-07.02
  ІІ тиждень
  10.02-14.02
  ІІІ тиждень
  17.02-21.02
  ІV тиждень
  24.02-28.02

  Годинаспілкування: «Мої права та обо'язки»


  Година спілкування:  «Вклонімося і мертвим і жи вим» До   Дня визволення села від німецьких загарбників                          
  Година спілкування:  «Мій біль-Афганістан»
  Година спілкування:
  «Біль Чорнобиля»

  Індивідуальна робота з учнями
  Бесіда з учнями , які не можуть встановити дружніх стосунків з однокласниками  
  Зустріч з участковим.  
  Індивідуальна бесіда з учнями(норми поведінки)
  Зустріч з ветеранами.
  Покладання квітів до пам 'ятника
  Спортивні заходи до Дня козацтва
  Акція:»Випічка своїми руками»
  Конкурс віршів воєнних років.
  Вікторина:
  „Екологічні стежи-
  ни” 
  Проводити спосте
  реження за змінами 
  у поведінці учнів
  Лист воїну.

  Охорона життя
  Бесіди: « Чесно жити – перший заповіт» »Увага:обірваний провід»
  »Яку допомогу слід надати при обмороженні»
  » Протидія правопорушень»
  Бесіди “Відповідальні
  сть учнів за своє здоров'я”.
  «Правильне харчування»
  «Правила поводження з ВНП»
  Бесіди: »Причини ДТП»
  » Протидія  правопорушень»
  «Побутове насильство»
  «Користування
  опалювальними приладами»
  Бесіди:»Обережно,
  бурульки»
  «Обережно на льоду» Бесіда про небезпечні ігри  мережі Інтернет.
  Профілактика негативних явищ серед учнів
  Бесіда :» Протидія правопорушень»

  Робота з батьками
  Засідання батьківського комітету
  Відвідування учнів з метою перевірки наяв -ності виконання домашніх завдань
  Індивідуальні бесіди з батьками
  Засідання
  батьківського активу


          І тиждень
    02.03-06.03       
  ІІ тиждень
  09.03-13.03
  ІІІ тиждень
  16.03-20.03
  ІV тиждень
           23.03.28.03
  Основні виховні заходи
                                                          
    
  Година спілкування:
  „Дружно ми живемо, колектив свій бережемо”
  Година спілкування«Шевченкове слово»
  Година спілкування: “Ми-українці.
  Година спілкування:
  «Репродуктив
  не здоров 'я»
  Індивідуальна робота з учнями
  Анкетування учнів 
  « Як ти розумієш почуття дружби»
  Вчимося слухати один одного
  Круглий стіл на тему: "Твої обов’язки і права".  
     Прийняти участь у святковому концерті до 8 Березня
  Індивідуальна розмова з учнями про гігієну та зовнішній вигляд
  1. Вивчаємо основи поведінки. "Що таке ввічливість?" 2.Розмова, визначення критеріїв ввічливої людини. Чому потрібно бути ввічливим?
  3.Догляд за вазонами в класі 
  Бесіда з учнями , які не можуть встановити дружніх стосунків з однокласниками
  Охорона життя
  Бесіда : «Дорога і ми» Бесіда " Не роби іншому того, чого не бажаєш для себе ",»Правила поводження з ВНП». 
  Бесіда:» Дотримання правил протипожежної безпеки» 
  "В здоровому  тілі -  здоровий дух".
  Психологічна проблема булінгу в шкільному середовищі
  Бесіда по попередження негативних явищ  суїциду,навмис не  ушкоджен-
  ня,бродяжничество.
  Бесіда:»Правил
  дорожнього руху» 
  Індивідуальна розмова з учнями про гігієну та зовнішній вигляд     Бесіда на тему " Чому шкідливе паління ? "Бесіда про охорону здоров’я в канікулярний період
  Робота з батьками
  Бесіда про поси- лення контролю
  за поведінкою і дозвіллям дітей. Відповідальність  батьків за не належ.  вик. обов?язків.
  Недоп.проявів жорстокості.Попер.
  суїцидальної поведінки
  "Відповідальність батьків за збереження здоров’я дітей" – бесіда з батьками 
  Бесіда за круглим столом «Ми і наші діти».
  Бесіда»Обережно в лісі, біля водоймищ, на воді»
  Батьківські збори на тему:  “Здібності та професійна самовизначеність підлітка ”.
  Бесіда про посилення контролю за поведінкою і дозвіллям дітей.Відповідальність батьків за нез. виконання обов.Недоп.проявів жорстокості між дітьми.толерантне ставлення серед неповноліт.
  Попер.суїцидальної пов.
  Правила безпеки дор.руху
          
  Основні виховні заходи
  І тиждень
  ( 06.04  -  10.04)
  ІІ тиждень
  ( 13 .04- 18.04)
  ІІІ тиждень
  (  120.04-25 .04)
  ІV тиждень
  ( 27 .04- 01 .05)

  Година спілкуван ня:»Державні сим -воли України!"
  Година   спілку -вання:»Збереже-
  мо екологію України.» День ЦО.Збережи себе сам
  Година спілкування: «Допоможи собі сам»(дії населен ня  при надзвичай них ситуаціях)
  Година спілкува- ння: « Чорнобиль не має минулого часу»

  Індивідуаль
  на робота з учнями
  Інтелектуальна гра “Чи знаю я символи?”.
  Круглий стіл на тему»Птахи Червоної книги»
  Тренінг:»Здоров'я українця»
  “Традиції мого народу” .
  Розмова про конституцію України.
  Бесіда з невсти-гаючими учнями про підсумки навчання
  Рейд -  перевірка
  « Твій зовнішній вигляд».
  Заочна подорож до лісу.
  Екологічне прес-шоу „Чи знаєте ви що...?”.
  КВК до Дня Землі
  Індивідуальна розмова з учнями про гігієну та зовнішній вигляд
  Трудовий десант
  « Перетворимо школу у квітучий сад»

  Охорона життя
  Тренінг “Ні - шкідливим звичкам!”.
  Бесіда "Ліки з нашої аптечки. Як і коли можна вживати ліки?" Контроль за харчуванням в столовій. Обмежити вживання чіпсів Правильне харчування
  Бесіди:"Подивись на себе очима товаришів”.
  Правила дорожнього руху для велосипедистів.
  »Причини ДТП»
  Профілактика правопорушень. 
  Бесіда на тему „Правопорушення і юридична відповідальність 
  Бесіда: «Правила безпечної поведінки у лісі»
  Бесіди:»Вогонь-друг.вогонь- ворог» »Дотримання правил протипожежної безпеки» »Правила поводження  з вибухонебезпечними предметами»
             
  Харассмент.Як боротися.

  Робота з батьками
  Засідання батьківського комітету
  Індивідуальні бесіди з батьками
  Відвідування учнів з метою перевірки наявності виконання домашніх завдань
  Інформування про стан поведінки та навчання
  Основні виховні заходи
  І тиждень
  ( 04 .08 .05)
  ІІ тиждень
  (11 .05-15.05)
  ІІІ тиждень
  (18.05-22.05
          ІV тиждень
          ( 25 .05- 29 .05)
  Урок мужності на тему: «Пам’ять серця»
  Година спілкування: "Я і світ»
  Департація кримських татар
  Година спілкування
  «Ти наше диво калинове»
  Година спілкування: «Ми-рівні,ми-різні»Ознайо-
  мити учнів з основними положеннями Конвенції 
  про права дитини.
  Індивідуальна робота з учнями
  Впорядкування 
  пам 'ятників
  Привітати ветеранів Другої Світової війни   
  Участь у проведенні травневих свят: День Матері        
  Диспут: « Що
  таке щастя?»
  Проведення рейду-перевірки стану підручників і зовнішності школярів.  
       
  Індивідуальна розмова з учнями про гігієну та зовнішній вигляд
  Розмова з учнями
  «Немає прав без обов’яз-
  ків»
  Прогулянка до
  лісу.
  Інформаційна хвилинка до Дня Європи
  Охорона життя
  Бережи здоров’я змолоду. Я ціную здоровий спосіб життя.
  Бесіда : «Дорога і ми»
  Бесіда про правила поведінки на воді Бесіда на тему 
  "Шкідливі звич-
  ки "
  Бесіда : «Дорога і ми» 
  » Дотримання правил протипожежної безпеки» 
  Цільовий інструктаж "Поведінка на канікулах"
  Робота з батьками
  Індивідуальні бесіди на тему "Як я спілкуюся зі своєю дитиною?"
  Індивідуальні
  бесіди з батьками
  Обговорення проблем класу з батьківським активом
  Батьківські збо-
  ри.Підсумок за ІІ 
  семестр.»Значення вибору в житті людини»
  Бесіда про посилення контролю за поведінкою і дозвіллям дітей.Відповідальність батьків за нез. виконання обов.Недоп.проявів жорстокості між дітьми.толерантне ставлення серед неповноліт.
  Попер.суїцидальної пов.
  Правила безпеки дор.руху


  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  plan-vihovnoyi-roboti-klasnogo-kervnika-8-klasu-na-2021-2022-navchalniy-rk.rar [337,53 Kb]
  (Придбали цей файл: 5095)


  № п/п
  Назва заходу
  Дата

  Фольклорна експедиція  Конкурс знавців загадок  З метою виховання в учнів здорового способу життя організувати велосипедний похід.  Гра:»Що?Де?Коли?»  Екскурсія до весняного лісу
  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Старші класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.