• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » Характеристики учнів 4 класу (високий, достатній, середній, початковий рівні навчання)  Характеристики учнів 4 класу (високий, достатній, середній, початковий рівні навчання)
  • 3-06-2021, 21:14
  • 45 250
  • 0
  Характеристики учнів 4 класу 
  (високий, достатній, середній, початковий рівні навчання)

  Матеріал містить характеристики учнів 4 класу 
  високого, достатнього, середнього і початкового 
  рівнів навчання.

  ХАРАКТЕРИСТИКА

  учениці 4  класу

  закладу загальної середньої освіти 

  І-ІІІ ступенів селища Керменчик

  Волноваського району, Донецької області

  Котляренко Поліни Олександрівни,

  2010 року народження

           Котляренко Поліна   навчається в закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів селища Керменчик  з першого класу. За час навчання зарекомендувала себе як старанна, дисциплінована учениця. Оволоділа  учбовим матеріалом на високому рівні. Навчається із задово­ленням. Має гарно розвинене мовлення, прекрасне логічне мислення. У Поліни чудова пам'ять, швидко та досконало запам'ятовує навчальний матеріал, легко відтворює і вміло оперує вивченим матеріалом. На уроках завжди активна, уважна, багато працює додатково, успішно виконує творчі завдання. В групо­вій роботі завжди стає лідером групи. Поліна  добросовісно виконує домашні завдання: постійно готує додаткові повідомлення. Бере активну участь у навчальних проєктах. 

          Учениця володіє системою понять в межах, визначених навчальною програмою. Уміє розпізнавати об’єкти, які охоплюються засвоєними поняттями різного рівня узагальнення, відповідь аргументує новими прикладами. Уміє знаходити джерело інформації та аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми, самостійно оцінює різноманітні життєві явища  і факти, виявляє творчі здібності у навчальній діяльності. Висловлює оцінні судження, частину їх пояснює та ілюструє прикладами. Працює самостійно.

         Ухарактері учениці домінують такі риси характеру:ввічливість, працелюбність, наполегливість, справедливість, вразливість.  Користується авторитетом у класі. Правила здорового способу життя і безпечної поведінки завжди свідомо виконує.

        Бере активну участь у шкільному жит­ті та житті класу За роки навчання в початковій школі брала активну участь у районних, обласних, Всеукраїнських інтелектуальних, творчих конкурсах, у яких мала завжди призові місця. 

       Батьки цікавляться навчанням дитини та відповідально ставляться до її виховання в сім'ї. Відкликаються на прохання вчителя. Надають допомогу класному керівнику.


  Класовод ------------------
  ХАРАКТЕРИСТИКА

  учениці  4 класу

  закладу загальної середньої освіти

  І - III ступенів селища Керменчик

  Волноваського району, Донецької області

  Константинової Софії Іллівни,

  2011 року народження

          Константинова Софія   навчається в ЗЗСО І-ІІІ ступенів селища Керменчик з першого  класу. За час навчання зарекомендувала  себе як старанна, здібна учениця. На кінець навчального року оволоділа навчальним матеріалом на достатньому  рівні. Має хороші здібності по засвоєнню навчального матеріалу. Пам'ять розвинена, увага стійка, до уроків готу­ється систематично, проявляє інтерес до навчання. Має схиль­ність до предметів гуманітарного та  естети­чного циклу. Навички читання розвинені на високому   рівні. Учениця читає виразно, чітко, правильно. Правильно пояснює вирази, добре розуміє зміст прочитано­го.

          З математики дівчина   на достатньому рівні володіє програмним мате­ріалом. Завдання налогічне мислення, розв’язування задач викликають  труднощі, виконує за зразком після інструктажу вчителя. Під час виконання самостійної роботи дівчинка іноді потребує незначної допомоги дорослих. Завжди доводить до кінця  задумане. 

         Мовлення розвинуте добре. Мова виразна, думки висло­влює чітко, словниковий запас - значний. Софія   добросовісно ставиться до виконання домашніх завдань: постійно готує додаткові повідомлення, розповідає на уроках цікаві факти із життя, природи, історії.

          Дівчина    акуратна, ввічлива, доброзичлива, вразлива. В оволодінні знаннями  проявляє наполегливість, працелюбність, цілеспрямованість. Користується авторитетом в колективі. До доручень ставиться відповідаль­но. Правила здорового способу життя і безпечної поведінки виконує систематично.

         Бере активну участь у шкільному жит­ті та житті класу: шкільні конкурси, свята, змагання, виставки. За роки навчання в початковій школі брала активну участь у районних, обласних, Всеукраїнських інтелектуальних, творчих конкурсах, у яких мала завжди призові місця. 

         Батьки цікавляться навчанням дитини та відповідально ставляться до її виховання в сім'ї. 


  Класовод  ---------------------------  ХАРАКТЕРИСТИКА

  учня 4  класу

  закладу загальної середньої освіти

  І - III ступенів селища Керменчик

  Волноваського району, Донецької області

  Молтабара Івана Олександровича,

  2011 року народження

         Молтабар Іван навчається в ЗЗСО І-ІІІ ступенів селища Керменчик  із 1 класу. Зарекомендував себе як старанний, дисциплінований учень. На кінець навчального року оволодів навчальним матеріалом на достатньому рівні. Пам'ять розвинена, увага стійка, до уроків готується систематично. Гарно розвинене мовлення, логічне мислення. Має схиль­ність до предметів гуманітарного та природничого циклу. Навички читання розвинені на високому рівні. Читає виразно, чітко, правильно. Має добрий загальний розвиток. 

          З математики учень добре володіє програмним мате­ріалом. Виконує завдання, які передбачені програмою з достатнім пояс­ненням. Легко виправляє допущені помилки. 

          Мовлення розвинуте добре. Мова виразна, думки висло­влює чітко, словниковий запас значний. Письмові роботи виконує  акуратно і каліграфічно,дотримуючись  правил культури письма, але інколи допускає незначні орфографічні помилки. На уроках активний, із задоволенням працює в групах, парах, не лідирує в групі, іноді на уроках буває  розгубленим, неуважним. Емоційно переживає невдачі. Потребує незначного стимулювання і підтримки вчителя.

          У характері учня  домінують  такі риси характеру, як життєрадісність, доброзичливість, справедливість, вразливість.Підтримує дружні стосунки з багатьма учнями. До доручень ставиться відповідаль­но. Правила здорового способу життя і безпечної поведінки поведінки завжди свідомо виконує.

          Бере активну участь у громадському житті школи та класу. Є активним учасником  різноманітних районних,обласних,  Всеукраїнських творчих конкурсів, олімпіад, акцій, свят. 

          Батьки приділяють належну увагу вихованню сина. Відкликаються на прохання класного керівника, регулярно відвідують школу, допомагають вчителеві.


  Класовод ---------------------------

  ХАРАКТЕРИСТИКА

  учениці  4 класу

  ЗЗСО І-ІІІ ступенів селища Керменчик

  Волноваського району, Донецької області

  Тряскіної Сніжани Віталіївни,

  2010  року народження

        Тряскіна Сніжана  навчається в ЗЗСО І-ІІІ ступенів селища Керменчик  із першого  класу. Має навчальні досягнення достатнього і середнього рівня. Навчається не в повну міру своїх можливостей. Вміннями володіє на рівні застосування способу діяльності за аналогією. Виявляє логічне та образне мислення.  На уроках   завжди уважна, але   малоактивна, іноді не у повному обсязі виконує домашні завдання. Має добрий загальний  розвиток. 

         Читає добре, правильно інтонуючи кінець речення, але допускає помилки у наголошенні слів, емоційне забарвлення тексту достатньо виразне. Уміє  будувати зв’язне висловлювання, спираючись на допоміжні матеріали, при цьому не завжди враховує співвідношення основної та другорядної  інформації. 

          На достатньому  рівні засвоїла  знання з української мови. Орфографічні й пунктуаційні уміння засвоєні достатньо,але інколи  допускає помилки на вивчені орфограми, не завжди ставить розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації. Письмові роботи виконує швидко, досить  акуратно і каліграфічно.

          З певними труднощами дається математика. Основний матеріал із математики засвоїла   на середньому рівні. Виконує завдання в межах вивченого матеріалу за алгоритмами з незначною допомогою вчителя. 

           У характері учениці домінують такі риси характеру, як доброзичливість, ввічливість, коректність, чуйність. Підтримує дружні стосунки з багатьма учнями. До доручень ставиться відповідально. Правила здорового способу життя і безпечної поведінки  завжди свідомо виконує.

           Бере активну участь у громадському житті школи та класу. Є учасником онлайн-олімпіад, творчих конкурсів, акцій. 

           Батьки приділяють належну увагу вихованню доньки. 


  Класовод -----------------------------  ХАРАКТЕРИСТИКА

  учня  4 класу

  ЗЗСО І-ІІІ ступенів селища Керменчик

  Волноваського району, Донецької області

  Ананченка Дмитра Руслановича

  2011  року народження

  Ананченко Дмитро  навчається в ЗЗСО І-ІІІ ступенів селища Керменчик  із першого  класу. На кінець навчального року оволодів навчальним матеріалом на середньомурівні. У навчальній діяльності виявляє неповні можливості. Читає складами та словами, неповністю розуміє зміст прочитаного, неправильно інтонує речення відповідно до розділових знаків, переказує лише за допомогою вчителя. Невиразно розповідає вірші.  Пише під диктовку, списує з дошки та за зразком, припускаючись багатьох  помилок. 

        Має короткотривалу пам'ять. Важко дається математика: розв'язує приклади в межах 20 самостійно, але за допомогою числового ряду, а приклади в межах 1000000 -  під керівництвом вчителя дуже довго. У Дмитра  слабо  розвинене логічне мислення, увага.  Завдання виконує за зразком при постійній допомозі  вчителя. Під час виконання самостійної роботи  потребує допомоги дорослих. Не доводить до кінця  задумане, боїться труднощів, швидко втомлюється, втрачає інтерес до вивчення предмету. Матеріал, який пояснює вчитель, засвоює фрагментарно. Самостійна робота з підручником викликає труднощі, під час виконання самостійних завдань не виявляє до них інтересу. 

           До уроків готується неохоче, потребує постійного контролю, систематичних нагадувань і спонукань. Може зберігати працездатність і увагу за наявності тривалих пауз для відпочинку. Для розуміння нового матеріалу і розв'язування задач за зразком потребує значної допомоги вчителя і батьків. З усіх навчальних предметів надає перевагу   фізичнійкультурі та трудовому  навчанню, де він відчуває себе дуже впевнено.  

           У характері учня домінують такі риси характеру, як невпевненість, лінь, байдужість.

           Доручення виконує під контролем і без особливого бажання. Товаришує з однолітками. Правила здорового способу життя і безпечної поведінки завжди виконує.

           Батьки не приділяють належної уваги вихованню сина.


  Класовод -------------------------------

  Автор матеріалу: Пєркова Анна Іванівна

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  harakteristiki-uchnv-4-klasu-visokiy-dostatny-seredny-pochatkoviy-rvn-navchannya.rar [291,34 Kb]
  (Придбали цей файл: 2979)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Початкові класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.