• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » Рекомендіції для батьків. Свідоцтва досягнень 1, 2, 3, 4 клас  Рекомендіції для батьків. Свідоцтва досягнень 1, 2, 3, 4 клас
  • 1-06-2021, 17:41
  • 307 884
  • 0
  Рекомендіції для батьків. 
  Свідоцтва досягнень 1, 2, 3, 4 клас

  Свідоцтво досягнень не містить оцінок у балах з предметів,
  натомість розгорнуто окреслює рівень сформованості наскрізних умінь та результатів навчання,
  за якими можна простежити навчальний поступ учнів/учениць.
  Вчитель у свідоцтві досягнень дає рекомендації батькам,
  вказуючи на що треба звернути особливу увагу
  та відображає те, що дитині вдається найкраще.

  1 клас

  - Вдосконалювати навички списування з друкованого тексту, дотримуючись правил орфографії та пунктуації.

  - Вчити обгрунтовувати, пояснювати свої думки.

  - Вчити виконувати дії за складеним алгоритмом.

  - Приділити увагу вихованню у дитини самостійності.

  - Формувати навички зосередженої роботи, уважності.

  - Формувати уміння і навички з усіх видів мовленєвої діяльності. 

  - Звернути увагу на формування навички охайно оформлювати роботи.

  - Вдосконалювати уміння і навички виконувати обчислювальні операції.

  - Вдосконалювати графічні навички письма, культуру оформлення письмових робіт.

  - Вдосконалювати навички читання вголос та розуміння прочитаного.

  - Звернути увагу на формування навичок каліграфічного письма, культуру оформлення письмових робіт.

  - Застосовувати обчислювальні навички у розв'язуванні практичних завдань.

  - Розвивати навички самоконтролю.

  - Виховувати активність в навчальній діяльності.

  - Вдосконалювати  орфографічні та пунктуаційні вміння при списуванні. 

  - Вдосконалювати навички усного рахунку.


  2 клас

  - Сприяти тому, щоб дитина сформувала у собі активну життєву порцію.

  - Підтримувати в дитині впевненість і самостійність.

  - Формувати сталу зацікавленість до навчальної діяльності, осмисленню навчального матеріалу.

  - Вдосконалювати швидкість осмислення.

  - Формувати у дитини відчуття відповідальності, вміння долати труднощі.

  - Зацікавлювати процесом роботи, а не тільки результатом.

  - Вчити організовувати та тримати в порядку своє робоче місце.

  - Постійно зміцнювати в дитині впевненість у собі, у власних силах. 

  - Залучати її до виконання різних доручень, пов'язаних з спілкуванням.

  Приділяти особливу увагу розвитку мовлення,(образності, емоційності мови, вміння висловити свою думку усно і письмово) каліграфії і охайності виконання робіт.

  - Формувати вміння швидко осмислювати навчальний матеріал.

  - Приділяти увагу розвитку математичних вмінь і навичок.

  - Формувати прагнення пізнавати активно.

  - Сприяти розвитку старанності і наполегливості в учбовій діяльності.

  - Сприяти формуванню впевненості, активної взаємодії з учителем ( не боятися задавати питання)

  - Формувати впевненість у своїх здібностях.

  - Вчити працювати в темпі, жваво.

  - Сприяти формуванню наполегливості, відповідальності.

  - Допомагати своїй дитині організовувати себе.

  - Приділяти увагу питанню залучення дитини до читання в колі сім'ї.

  - Заохочувати дитину до всіх видів діяльності, що вимагають концентрації уваги.

  - Ключем до будь - якого навчання є читання. Приділяти увагу підвищенню інтересу до читання.

  - Створити умови для успішного оволодіння навичками вдумливого читання.

  - Приділити увагу питанню залучення дитини до активної розумової діяльності, осмисленню навчального матеріалу ті швидкості осмислення.

  - Сприяти розвитку вміння виражати свою думку письмово і усно.

  - Поповнювати активний словниковий запас.

  - Підтримувати у дитини емоційно - позитивне ставлення до навчання.

  - Звернути увагу на формування свідомого, виразного, в потрібному темпі, читання.

  - Підтримувати бажання вчитися.

  - Виховувати працелюбність, відповідальність, уміння долати труднощі.

  - Щоденно цікавитися навчанням дитини. Надавати розумну допомогу у виконанні домашніх завдань.

  - Приділяти увагу питанню залучення дитини до активної розумової діяльності.

  - Усіма способами і методами підтримувати у дитини бажання вчитися, працювати самостійно.

  - Розвивати навички емоційного самоконтролю, дотримуванню морально - етичним нормам.

  - Формувати у дитини прагнення пізнавати.

  - Формувати навички впевненого, вдумливого читання.

  3 клас

  - Приділяти особливу увагу виконанню домашніх робіт( каліграфії, охайності, правильності)

  - Виховувати небайдуже ставлення до виконання завдань, бажання добре працювати самостійно.

  - Звернути увагу на те, що у дитини нерівномірний, з елементами астенії, темп роботи, часто є спад працездатності.

  - Приділити увагу вихованню впевненості у своїх діях.

  - Формувати охайність виконання всіх завдань, техніки письма, культури оформлення робіт.

  - Надавати постійну допомогу дитині. Здійснювати контроль за оформленням робіт.

  - Приділити особливу увагу виконанню домашніх робіт ( каліграфії, охайності, правильності)

  - Сприяти вдосконаленню умінь і навичок, засвоєння яких передбачено програмою з математики для початкових класів.

  - Приділяти увагу розвитку навичок читання (швидкість читання).

  - Приділяти увагу розвитку математичних вмінь і навичок.

  - Вдосконалювати смислову і технічну сторони читання.

  - Приділяти особливу увагу розвитку мовлення ( образності, емоційності мови, вміння висловити свою думку усно і письмово)

  - Виконувати завдання у той день, коли їх одержано, золотим правилом поведінки нехай стане мудра народна порада "Нинішньої роботи на завтра не відкладай".

  - Сприяти виконанню у дитини доброзичливості до оточуючих.

  - Формувати співвідношення мовної теорії і мовної практики.

  - Вдосконалювати навички розв'язування задач.

  - Виховувати активність, прагнення ділитися інформацією, відповідати на запитання вчителя.

  - Заохочувати до активної праці на уроках , підкреслювати переваги в розширенні своїх навичок і здобутків.

  - Здійснювати постійний контроль за виконанням домашніх робіт. 

  - Вдосконалювати навички, які передбачені програмою з математики для початкової школи.

  - Формувати співвідношення мовної теорії і мовної практики.

  - Формувати вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки.

  4 клас

  - Формувати та розвивати вміння писати прості тексти про свої думки та враження.

  - Звернути увагу на формування вміння розв'язувати складені задачі.

  - Формувати у дитини почуття відповідальності, вміння долати труднощі.

  - Зацікавлювати процесом навчання.

  - Заохочувати дитину до всіх видів діяльності, що вимагають концентрації уваги, розвиток пам'яті.

  - Формувати вміння коректно, толерантно вести діалог з однолітками.

  - Вдосконалювати вміння висловлювати свою думку і обов'язково пояснювати.

  - Виховувати у дитини активність, ініціативність.

  - Формувати навички охайно виконувати та оформлювати завдання.

  -Вдосконалювати вміння опрацьовувати текст: пояснювати зміст прочитаного, причинно-наслідкові зв'язки.

  - Формувати вміння співпрацювати з іншими дітьми, вміння дослухатися до інших думок.

  - Виховувати відповідальне ставлення до навчання.


  Вчителі класів НУШ повинні самостійно заповнювати свідоцтва досягнень учнів,
  проте варто дослухатись до думки батьків про успіхи дитини.
  Пропоную зразки для написання рекомендацій вчителем
  в свідоцтва досягнень учнів 1-2 класів.

  У заняттях з дитиною треба знати міру. 

  Не змушуйте дитину виконувати вправу, якщо вона весь час крутиться, стомилася, неврівноважена. 

  Спробуйте визначити межі витривалості дитини, збільшуйте тривалість занять щоразу на невеликий відрізок часу.
  Бажано використовувати ігрову форму занять, оскільки діти погано сприймають чітко регламентовані, повторювані, 

  монотонні заняття.


  Уникайте несхвальної оцінки, знаходьте слово підтримки, частіше хваліть 
  дитину за терпіння, наполегливість тощо. Ніколи не порівнюйте дитину 
  з іншими дітьми. Формуйте в неї впевненість у своїх силах, високу самооцінку.
  Необхідно пам’ятати, що покарання за неправильне розв’язання завдань буде 
  останнім і найменш ефективним способом, 
  що завжди викликає в дитині негативні емоції.

  Ніколи не порівнюйте свою дитину з іншими дітьми. 
  Фрази на зразок: «Як тобі не соромно, подивися, як гарно себе поводить Оленка», не принесуть вашій дитинініякої користі. 
  Навпаки ще більше підвищать невпевненість у собі малюка. 
  Якщо ви і хочете порівнювати досягнення саме вашої дитини,
  то це варто робити порівнюючи динаміку дитини. На кшталт, які досягнення зробила ваша дитина сьогодні у порівнянні 
  з вчорашнім днем, тижнем назад, місяцем, тощо. Для такої малечі не підходять ігри та заняття, які мають елемент змагання. 
  Всі нові моделі поведінки та вправи, до яких вдається ваш малюк, не мають обмежуватися у часі. Таку дитину не можна підганяти 
  та виявляти нетерплячість.

  Давайте можливість вашому малюку прилаштуватись до нової компанії та обставин, не вимагайте від нього швидких реакцій.
  Таким діткам дуже важливо розуміти, що батьки бачать і цінують їхні позитивні якості. Не забувайте відмічати досягнення малюка.
  Слід зазначити, що батькам варто докладати зусиль, щоб підвищити самооцінку дитини.
  Тривожність це специфічна особливість вашої дитини і швидко 
  подолати її практично неможливо.

  При спілкуванні з дитиною не вживайте умовностей:
  «Якщо ти будеш добре вчитися, то…» 
  Протягом дня знайдіть півгодини для спілкування з дитиною.
  У цей час найважливішими повинні бути справи дитини, її біль, її радощі.
  У сім’ї має бути єдина тактика спілкування дорослих із дитиною.
  Завжди будьте уважними до стану здоров’я дитини.
  Знайте, що діти люблять казки, цікаві історії, особливо перед сном, 
  або пісню, лагідні слова. Приділіть дитині 10-15 хв. перед сном.
  Підтримуйте дитину. Ваша щира зацікавленість у її шкільних справах і турботах, 
  серйозне ставлення 
  до її досягнень і можливих труднощів допоможуть дитині розвиватися. 
  Обговоріть з дитиною ті правила і норми, з якими вона зустрічається в школі. 
  Поясніть їх необхідність. Дитина ходить до школи, щоб вчитися, але їй може щось не вдаватися, це природно. Дитина має право на помилку.
  Складіть разом із дитиною розпорядок дня, стежте за його дотриманням.
  Підтримуйте дитину в її бажанні досягти успіху. У кожній роботі обов’язково знайдіть, за що можна її похвалити. І не просто хваліть, а розкажіть, що саме вона зробила добре.

  Обмежте перегляд телепередач, ігри на комп’ютері до 30 хв. 
  Привчайте дітей до самообслуговування, формуйте трудові навички і любов до праці.
  Не робіть із дитини лише споживача, хай вона буде рівноправним членом 
  сім’ї зі своїми правами й обов’язками. 
  Пам’ятайте, що кожна дитина має право на власний вияв своїх потенційних 
  можливостей і на свою власну думку. 
  Вранці підіймайте дитину спокійно, з усмішкою та лагідним словом.
  Не згадуйте вчорашні прорахунки, не вживайте образливих слів.
  Не підганяйте дитину, розрахувати час – це ваш обов’язок, 
  якщо ж ви з цим не впорались – провини дитини в цьому немає.
  Не відправляйте дитину до школи без сніданку: у школі вона витрачає сили.

  Розмовляйте з дитиною, розвивайте її мовлення. Знаходьте радість у спілкуванні. 
  Цікавтеся справами та проблемами дитини.
  Розвивайте дитину: заохочуйте до малювання, розфарбовування, вирізання, 
  наклеювання, ліплення. Обов’язково привчайте дитину до звички читати книжки щодня.
  Відвідуйте театри, організовуйте сімейні екскурсії містом.
  Надавайте перевагу повноцінному харчуванню дитини, а не розкішному одягу.
  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  rekomendcyi-dlya-batkv_-svdoctva-dosyagnen-1-2-3-4-klas.rar [709,85 Kb]
  (Придбали цей файл: 13649)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Батьківський куточок / Нуш

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.