• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн
   Зараз на сайті: 7
   Наші гості: 5

   Користувачі: 
   - отсутствуют

   Пошукові системи на сайті: 


    Останні наші відвідувачі:   » » Складаємо річний план роботи закладу дошкільної освіти  Складаємо річний план роботи закладу дошкільної освіти
  • 23-03-2021, 16:41
  • 5 120
  • 0

  Складаємо річний план роботи 
  закладу дошкільної освіти.
  Форма річного плану роботи ДНЗ помісячно

  Складаємо річний план роботи закладу дошкільної освіти.


  Продуманий, конкретний і реальний план на новий навчальний рік є запорукою успішної роботи закладу дошкільної освіти. Як здійснити аналіз роботи за минулий рік, визначити завдання на новий навчальний рік та обрати форму плану План роботи дошкільного закладу Скачати форму У річному плані ДНЗ визначають завдання та зміст роботи дошкільного закладу, спираючись на: підсумки діяльності за попередній навчальний рік пріоритерні завдання діяльності на новий навчальний рік  Для початку створіть робочу групу з підготовки проєкту річного плану роботи. Вже зараз підбийте підсумки моніторингу діяльності закладу, визначте пріоритетні завдання та тематику засідань педагогічної ради. Аналіз роботи ЗДО за минулий рік Аби визначити орієнтири на наступний навчальний рік, аналізують діяльність закладу за попередній період.


  З детального прискіпливого аналізу діяльності за минулий навчальний рік і починається річний план. В аналітичній частині плану висвітлюють результати роботи всіх підрозділів закладу дошкільної освіти з конкретними висновками щодо досягнень та недоліків. Аналізують рівень виконання завдань, над якими колектив працював у навчальному році: якщо проблему розв’язано — ставлять нові завдання якщо ні — продовжують над нею працювати. Причому, виявивши: причини недоліків — спрямовують завдання на їх усунення у наступному році передумови досягнень — шукають шляхи їх розвитку. 

  Завдання на новий навчальний рік у плані.

  Визначаючи завдання на новий навчальний рік: 

  продовжують раніше розпочату роботу, поглиблюючи її та узагальнюючи отримані результати уникають надмірної кількості нових завдань (їх може бути одне-два).


  Приміром:

  Аналіз роботи за минулий рік показав: у вихователів виникали труднощі в забезпеченні розвитку мовленнєвих умінь та навичок у дітей на належному рівні. Активний словник українського мовлення старших дошкільників залишається недостатнім. Діти з російськомовних сімей під час спілкування з ровесниками нерідко починають розмовляти російською мовою 

  Завдання може бути таким: 

  Поліпшити роботу над формуванням зв’язного українського мовлення, використовуючи різні види діяльності дошкільників.

  Методична робота з кадрами 

  Зважаючи на те, що однією з основних форм методичної роботи є педагогічна рада, у розділі «Методична робота з кадрами» планують тематику засідань педагогічної ради. Здебільшого засідань— три-чотири на рік, тож стільки й тем передбачають. Адже організаційно зручно, якщо кожне засідання педагогічної ради присвячене розв’язанню конкретного завдання.

  Планування засідання педради 

  Тема: «Формуємо зв’язне українське мовлення, використовуючи різні види діяльності дітей» Порядок денний: 

  1. Аналіз виконання рішень попереднього засідання педагогічної ради. 

  2. Круглий стіл «Мовленнєва діяльність та її вплив на всебічний розвиток дитини»: аналіз рівня мовленнєвого розвитку дітей (вихователь-­методист); художньо-мовленнєва діяльність та її вплив на емоційну сферу особистості (з досвіду роботи керівника гуртка театралізованої діяльності); формування понятійного мовлення у старших дошкільників (з досвіду роботи вихователя старшої групи); виховання культури мовлення і етики стосунків (з досвіду роботи вихователя середньої групи); розвиток естетичного смаку через словотворення (з досвіду роботи вихователя студії образотворчої діяльності). 

  3. Презентація альбому «Говорять діти»

  Доцільно планувати засідання педради на кінець календарного кварталу: 

  у серпні — організаційно­-настановче 

  у листопаді, лютому та травні — тематичні. 

  Надалі планують усі інші форми методичної роботи: 

  консультації 

  колективні перегляди 

  взаємовідвідування 

  семінари 

  практикуми 

  робота творчих груп 

  конкурси-огляди 

  виставки 

  презентації тощо. 

  Добираючи відповідальних осіб, передбачають максимально активізувати тих педагогів, які підпадають під атестацію у наступному навчальному році. 

  Також у цьому розділі планують виявлення, узагальнення та популяризацію перспективного педагогічного досвіду.

  Підвищення рівня фахової майстерності педагогів 

  У плануванні підвищення кваліфікації та фахової майстерності педагогів ураховують перспективний план атестації педагогічних працівників. Також передбачають направлення педагогів на курси підвищення кваліфікації тощо.

  Тих, хто претендує на вищу кваліфікаційну категорію чи присвоєння педагогічного звання, доцільно залучити їх до активної участі в районних методичних об’єднаннях та відкритих заходах. План атестації є одним із документів, за формування якого та зберігання відповідає вихователь-методист. У цьому розділі планують також: роботу наставників з молодими спеціалістами взаємовідвідування різних форм роботи з дітьми самоосвітні заходи.

  Вивчення стану освітнього процесу 

  Працюючи протягом навчального року над розв’язанням завдань, доцільно постійно контролювати стан освітнього процесу, щоб: 

  коригувати його 

  бачити результативність діяльності. 

  Тож у річному плані роботи передбачають: 

  одну комплексну перевірку 

  дві-три тематичні перевірки 

  заходи контролю (оперативного, попереджувального, вибіркового й порівняльного тощо). 

  Тут також передбачають глибоке вивчення результативності роботи педагогів, які атестуватимуться у наступному навчальному році.


  Можливі напрями контролю 

  Тематичний — результативність роботи з розвитку українського мовлення дошкільників Вибірковий — планування індивідуальної роботи з розвитку мовлення дітей у різних групах 

  Порівняльний — контроль мовленнєвої активності дітей на заняттях у спеціалістів додаткової освіти 

  Оперативний — контроль рівня мовленнєвої активності дітей на заняттях та під час режимних моментів

  Організаційно­-педагогічна робота 

  Плануючи організаційно-­педагогічну роботу, беруть до уваги, що заходи взаємодії дошкільного закладу зі школою та з сім’єю мають бути спрямовані на розв’язання завдань, над якими в цей період працює колектив.

  Теми батьківських зборів 

  У групах: 

  раннього та молодшого дошкільного віку — «Як розвивати мовлення найменших» 

  середнього дошкільного віку — «Розвиток моторики, мовлення, уваги та мислення дітей у грі» старшого дошкільного віку — «Мовленнєва готовність дітей до шкільного навчання» (з участю вчителів початкової школи)


  Робота методичного кабінету 

  На всі сплановані у попередніх розділах заходи необхідні методичні та дидактичні матеріали. Тому в цьому розділі їх не враховують, плануючи роботу методичного кабінету.

  Приміром 

  Оформити виставку новинок методичної літератури на тему «Мовленнєва діяльність дошкільника» чи «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку» 

  Підготувати картки для обстеження мовлення дітей до семінару-практикуму 

  Поповнити добірку сюжетних і предметних картинок для розповідання та підготувати методичні рекомендації щодо їх використання 

  Впорядкувати дидактичні матеріали з розділу «Розвиток мовлення дітей раннього та дошкільного віку» 

  Написати анотації до методичних рекомендацій (наприклад, за освітніми програмами «Дитина» чи «Українське дошкілля») 

  Поновити каталог розділу «Розвиток мовлення дітей раннього та дошкільного віку», внести інформацію про публікації останніх чисел фахових періодичних видань 

  Оформити альбом «Говорять діти»

  Адміністративно­-господарська діяльність 

  У цьому розділі враховують першочергові потреби: 

  оснащення педагогічного процесу 

  усіх служб, що забезпечують життєдіяльність дітей у закладі. 

  Медично-профілактичні заходи 

  Такі заходи можна передбачати у річному плані як: 

  окремий розділ 

  додаток

  Річний план роботи ДНЗ (за щомісячною формою) 

  Форма розробленого плану має бути зручною для користування в процесі роботи. 

  Наприклад, зміст усіх розділів плану можна розподілити: 

  за щомісячною формою 

  по тижнях кожного місяця. 

  Така структура конкретизована, дає змогу рівномірно розподілити навантаження на працівників протягом місяця, кварталу. У порожні клітинки можна вносити корективи та доповнення протягом навчального року. 

  Окрім того, до плану можна долучати в додатках плани: 

  проведення розваг і свят (музично­-естетичного та фізкультурно-­оздоровчого циклів) 

  спільної роботи дитячого садка та школи 

  гурткової роботи 

  роботи клубів 

  роботи наставників з молодими спеціалістами 

  індивідуальні плани роботи спеціалістів (з образотворчої діяльності, комп’ютерної грамотності тощо) 

  проведення атестації.


  Орієнтовна форма річного плану роботи ДНЗ помісячно

  Завдання:

  Вересень

  Тиждень

  Підвищення рівня фахової майстерності працівників

  Методична робота

  Вивчення стану освітнього процесу

  Робота методичного кабінету

  Організаційно­педагогічна робота (співпраця з сім’єю/зв’язок зі школою)

  Адміністративно­господарська діяльність

  Медико­профілактичні заходи

  Перший
  Другий
  Третій
  Четвертий


  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  skladayemo-rchniy-plan-roboti-zakladu-doshklnoyi-osvti_-forma-rchnogo-planu-roboti-dnz-pomsyachno.rar [485,74 Kb]
  (Придбали цей файл: 418)

  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Діткам дошкільнятам

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.