• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн
   Зараз на сайті: 63
   Наші гості: 62

   Користувачі: 
   - отсутствуют

   Пошукові системи на сайті: 


    Останні наші відвідувачі: 
   - отсутствуют

  Папка вчителя для дистанційного навчання
  • 6-12-2020, 14:49
  • 11 663
  • 0
  Папка вчителя для дистанційного навчання
  Данна папка містить методичні рекомендації з англійської мови, мистецтва, 
  зарубіжної літератури та виховної рооти, а також план по якому можна 
  робити звіт дистанційної роботи. Компактно підійде до професійного звіту 
  вашої роботи, доповнить вашу методичну папку. 
  Усхів вам у роботі!
     

  Загальні 

  методичні рекомендації щодо організації дист

  анційного навчання в ЗЗСО під час карантину МОН

  Відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом МОН України від 14.07.2015 № 761, технології дистанційного навчання можуть використовуватись у закладі загальної середньої освіти  при проведенні занять через мережу Інтернет під час карантину; участі в інтернет-проєктах, конкурсах; отриманні консультацій тощо.

  Дистанційне навчання організовується за умови наявності відповідного кадрового й системотехнічного забезпечення та здійснюється через такі форми: самостійна робота; навчальні заняття; контрольні роботи.

  Основними видами навчальних занять  за дистанційною формою навчання є лекція, семінар, урок, консультації та інші.

  Рішення щодо навчання за дистанційною формою приймається педагогічною радою та оформлюється наказом керівника закладу загальної середньої освіти.

  Рекомендуємо:

  1. Під час організації дистанційного навчання чітко дотримуватися нормативно-правового забезпечення з цього питання.

  2. З метою забезпечення організації освітнього процесу та виконання освітніх програм використовувати інструменти онлайн-спілкування та електронні ресурси й веб-сервіси в синхронному та асинхронному режимі,  веб-ресурси, розроблені педагогами, практикувати індивідуальні консультації та самостійне опрацьовування навчального матеріалу.

  3.  Інформувати всіх батьків здобувачів освіти про особливості освітнього процесу в період карантину.

  4.  Надати обов’язкові рекомендації учням щодо використання веб-ресурсів, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо.

  5. Для ефективного впровадження системи дистанційного навчання передбачити форми зворотного зв’язку (контролю) зі здобувачами освіти та їх батьками.

  6.  Використати можливість сайту закладу освіти через створення на ньому вкладки «Дистанційне навчання» з розміщенням у ній інформаційних матеріалів та посилань на додаткові ресурси (відео, завдання, тести) та корисні ресурси для самоосвіти.

  7. Розглянути можливість використання безкоштовного сервісу Google Classroom та/або безкоштовної, відкритої системи дистанційного навчання Moodle.

        8. Перевіряти не апробовані вчителями  веб-ресурси на їх відповідність освітнім програмам та віку здобувачів освіти, доступність та безпеку.

        9.  Створювати закриті спільноти в соціальних мережах (Вайбер /Телеграм/ Фейсбук /Інстаграм) за визначеними спільно з батьками, педагогами й здобувачами освіти принципами організації груп та правилами спілкування, навчання, тестування.

        10. Використовувати  інструменти спілкування в дистанційному навчанні відповідно до наявного системотехнічного забезпечення (електронна пошта, форум, чат, відеоконференція, блог тощо).

        11. Практикувати уроки через Skype; підготовку завдань на самостійне опрацювання через платформи Kahoot, Quzizz, IDroo, Miro.

        12. Використовувати можливості платформи GIOS (математика), яка дозволяє на час карантину безкоштовний доступ до всіх матеріалів для 5-9 класів.

         13. Сприяти навчанню учнів 11 класів щодо підготовки до ЗНО-2020 через індивідуальні консультації, самостійну підготовку на веб-ресурсах УЦОЯО

       14. Сприяти розробленню педагогами, які працюють у 4-х класах, та вчителями-предметниками, які працюють у 9 класах,  доступної та практичної системи підготовки учнів 4, 9 класів до ДПА з використанням інтернет-технологій, індивідуальних консультацій.

       15.   Використовувати інструменти для спільної роботи вчителів та здобувачів освіти:

        16. Активно використовувати інтернет-ресурси для самоосвіти: EdEra,  iLearn,  Рrometheus,  Допомога вчителю завжди, Розумники, Освіторія, Youtube-контент (освітні Youtube-канали, відеоролики і т.п.).

  17. Рекомендації РОІППО щодо організації освітнього процесу в умовах карантину 


  Використання методичних рекомендацій МОНщодо організаційної роботи на практиці.

  Технологіїдистанційного навчання:

  кейс-технологія - заснована на використанні наборів (кейсів) текстових, аудіо-візуальних та мультимедійних навчально-методичних матеріалів та їх розсиланні для самостійного вивчення та організацією регулярних консультацій з викладачами (тьюторами) традиційним або дистанційним способом;

  ТВ-технологія - базується на використанні систем телебачення для доставки навчально-методичних матеріалів та організації регулярних консультацій з викладачами (тьюторами);

  Інтернет-мережева технологія - базується на використанні мереж Інтернет та телекомунікацій для забезпечення навчально-методичними матеріалами та інтерактивної взаємодії між суб`єктами навчання;

  змішана технологія

  Пропонуємо під час карантину використовувати змішану технологію, поєднуючи кейс та інтернет-мережеву.

  1. Вибір стратегії організації дистанційного навчання 

  Стратегія дистанційного навчання має бути узгоджена з педагогічними працівниками закладу освіти, що безпосередньо долучені до процесу, та затверджена наказом керівництва закладу освіти, який врегульовує організацію дистанційного навчання на період карантину.

  Рекомендуємо обирати такі стратегії:

          Стратегія асинхронного дистанційного навчання 

  Учасники освітнього процесу не спілкуються у режимі реального часу і обмежені лише конкретними періодами часу, у який мають бути завершені окремі етапи роботи. 

  E-mail дистанційне навчання здійснюється через листування учителя і учнів через мережу Інтернет. Класичний варіант E-mail навчання передбачає отримання учнем щоденних у один і той же час поштових повідомлень, що містять невелику кількість текстового матеріалу та перевірочні питання до нього. До листа також можуть входити активні посилання на додаткові матеріали (статті з періодичних видань, оригінальні тексти, презентації, відео фрагменти), що їх можна переглянути у мережі Інтернет. 

  Для спрощення доставки матеріалів до учнів можна їх надсилати всім учасникам навчання одним листом, вказавши їхні електронні адреси через крапку з комою у рядку адресування. По завершенні періоду дистанційного навчання учню надаються перевірочні завдання, що складені з питань, які надавалися під час вивчення окремих фрагментів матеріалу. 

  Стратегія навчання на платформах соціальних мереж 

  У обраній соціальній мережі (Google+, FaceBook тощо) створюється окрема група (коло, спільнота), на якій учитель розміщує навчальні матеріали. Це можуть бути як його власні матеріали, так і матеріали інших авторів з теми, що знайдені у в Інтернеті, або у тій же самій соціальній мережі. Учням пропонується ознайомитися з матеріалами і написати до них коментар на задану тему (можуть бути як однакові, так і різні) і встановленого обсягу. У цьому випадку краще використовувати завдання, які потрібно обговорювати, хоча, і розрахункові завдання допускаються. Наприклад, для невеличкого есе-коментаря достатньо 1000 – 1200 символів без урахування відступів, а відповідь на розрахункове завдання може виглядати як звичайне число, або зображення сторінки зошита з його розв’язанням. 

  При такій формі асинхронного спілкування матеріали і відповіді доступні всім учасникам навчального процесу, але, за необхідністю, вчитель може звернутися до учня через панель швидких сповіщень (чат). Слід зазначити, що характер створеної спільноти має бути таким, щоб вчитель мав можливості керувати сторінкою і вилучати невдалі матеріали і коментарі, розміщені на ній учнями. Також для зручності можна обрати формат спільноти з обмеженим доступом (тільки для учасників спільноти). 

  Стратегія синхронного дистанційного навчання 

  Вимагає від учасників освітнього процесу одночасної присутності у віртуальному середовищі хмарного сервісу або програми. Здійснюється шляхом організації одночасної зустрічі учасників навчання через різноманітні сервіси для on-line спілкування (Skype, GoogleTalk, спільні документи). 

  Звертаємо увагу, що організація такої форми роботи може бути досить складною при великій кількості учасників освітнього процесу (безкоштовні сервіси для спілкування підтримують невелику кількість учасників, не всі учасники своєчасно під’єднуються до зустрічі через технічні складнощі налаштувань пристрою чи швидкості Інтернет-зв’язку тощо), тому цю форму доцільніше використовувати як додатковий елемент іншої форми асинхронного дистанційного навчання. Наприклад, учні поділяються на групи, кожній з яких надається завдання скласти (відредагувати, обговорити тощо) спільний навчальний матеріал, розташований на сервісі спільних документів. Тоді учасники групи самі зв’язуються між собою для виконання завдання, а результати (за необхідності й процес) його виконання учитель може спостерігати у обраному хмарному середовищі або отримати його від учнів електронною поштою.

  2. Планування та організація самостійної роботи учнів

  На основі аналізу організації самостійної роботи учнів за традиційною формою навчання, відповідно до навчального плану, потрібно розробити навчально-тематичний план самостійної роботи учнів в умовах проведення дистанційного навчання для кожного навчального предмету. 

  Доцільно сформувати завдання для самостійної роботи учнів, враховуючи особливості використання технічних засобів підтримки дистанційного навчання. При цьому потрібно брати до уваги, що не всі форми та методи самостійної роботи учнів можна автоматично перенести в електронне навчальне середовище. Учителю необхідно спроектувати весь цикл завдань за темами, що вивчаються. Звичні для традиційної школи форми навчання адаптуються для роботи з гаджетами: вірші у формат відеозапису, контрольні роботи – у формат тестів. 

  При виконанні учнем самостійної роботи вчителю рекомендовано:

  забезпечити відповідний рівень допомоги та підтримки самостійної роботи учнів; 

  сформувати перелік завдань учням;

  визначити, які завдання доцільно виконувати індивідуально, а які в малих групах (до складу малих груп як правило входять 3—5 учнів); 

  рівень завдань та технічної підтримки, яка потрібна для його виконання, повинен підібрані адекватно до навчальних можливостей учня; 

  на рівень завдань не повинен впливати загальний рівень володіння учнями інформаційними технологіями;

  не можна пропонувати завдань, виконання яких потребує дуже багато часу, або використання спеціального програмного забезпечення та інформаційних ресурсів, яких немає у наявності, або якими учень ще не володіє.

  Особливу увагу потрібно приділяти створенню прозорої оцінки результатів навчання учнів. Беручи до уваги, що самостійна робота може виконуватися і групою учнів, потрібно також сформувати прозору стратегію оцінювання внеску кожного учня у виконання завдання, або прийняти рішення про виставлення однієї і тієї ж оцінки всім учням групи. 

  Окремо потрібно розглянути питання зберігання результатів самостійної роботи учнів. Це дозволить уникнути питань щодо справедливості виставлення оцінки. Необхідно розробити загальну стратегію діяльності педагогічного колективу або окремого вчителя з питань інформування батьків щодо особливостей проведення та оцінювання самостійної роботи учнів. Така стратегія залежить від низки факторів, і може бути прийнята на основі загальної політики школи. 

  3. Час та умови проведення занять

  Організація електронних консультацій та безперервної підтримки учня під час навчання є обов’язковим елементом діяльності вчителя. Час та умови проведення занять потрібно планувати заздалегідь. Обговорення результатів навчання можна проводити в режимі реального часу, наприклад, у межах спеціально організованого вебінару. Рекомендується також орієнтувати учнів старших класів на самостійне проходження он-лайн тестів, яких багато в мережі Інтернет у вільному доступі. У разі виникнення питань, учень може у будь-який момент звернутися до вчителя онлайн. Школярів молодших класів має супроводжувати ще й тьютор – це може бути мама, бабуся, няня чи будь-яка інша людина, яка організовує процес навчання малюка, орієнтуючись на настанови вчителя.

  Наприклад, TestProvider тренувальне on-line тестування (підготовка до ЗНО) тощо.

  Методичні рекомендації щодо організації дистанційного навчання учнів освітньої галузі «Мистецтво»

  З метою забезпечення безперервного навчання на уроках освітньої галузі «Мистецтво» на період карантинних заходів, враховуючи вікові та індивідуальні психологічні особливості учнів в умовах дистанційного навчання, рекомендуємо:

  • реалізовувати зміст навчання, як через інтегрований курс «Мистецтво», так і через окремі предмети за видами мистецтва: образотворче мистецтво і музичне мистецтво, враховуючи особливості навчальних програм,   варіативність їх художнього змісту: а саме   можливість кожного учителя обирати мистецькі твори для сприймання та виконання учнями, орієнтуючись на навчальну тематику, критерій їх високої художньої якості, репрезентативність художньо-регіональної специфіки, цікавість для учнів і відповідність їх віку. Зокрема, для реалізації змісту необхідно обирати твори і види мистецтва, що репрезентують найхарактерніші мистецькі ознаки, що, по суті, є  мистецькими візитівками того чи іншого культурного регіону світу. 
  • організувати дистанційне навчання учнів  відповідно до календарно-тематичного планування з навчальних предметів освітньої галузі «Мистецтво»;
  • створити Вайбер/Телеграм/Фейсбук спільноту для взаємодії та зворотнього зв'язку  із вчителем і учнями (ем) 
  • длястимулювання пізнавальної  та творчої активності учнів радимо підготувати різні за характером завдання: репродуктивні, пізнавально-пошукові, творчі, пізнавально-практичні, мистецько-творчі, художньо-практичні;
  • створити мистецьку скарбничку творчих досягнень учнів, підготувавши завдання для самостійної роботи до теми конкретного уроку  з метою  реалізації наскрізних ліній програм освітньої галузі «Мистецтво» (художньо-практична діяльність, сприймання та інтерпретація мистецтва, спілкування через мистецтво);
  • для розкриття тем уроків мистецтва використовувати різний контент в Ютубі (відео, короткі ролики, фільми ВВС або NationalGeorgraphіc), а також Ютуб канали, блоги учителів-предметників;
  • за можливості використовувати сервіси для проведення Он-лайн навчання: -https://www.google.com/search?q=Zoom+zoom.us%2F&oq=Zoom+zoom.us%2F&aqs=chrome..69i57j0l7.10802j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8;
   • https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01CEppb6ImPXrLIDVwcTj-bCoN1Kw%3A1584003580313&ei=_PlpXuLfEvCJrwTX2IrQCA&q=www.wiziq.com&oq=www.wizig.com&gs_l=psy-ab.1.0.0i13j0i13i30l7.253236.253236..257533...0.0..0.383.597.1j1j0j1......0....2j1..gws-wiz.......35i39j0i30j0i8i30j0i22i30.YOOPyBHqZn8;
   • https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00suCHhr7is2uQsOW_rUnQP4cUPpA%3A1584003846870&ei=BvtpXuzdNMaMrwSrgo2wBQ&q=learningapps+%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4&oq=Learning+A;
  • для забезпечення різних видів мистецької діяльності учнів початкової школи пропонуємо Ютуб канал для малечі 
  • який пропонує мультфільми, пісенні кліпи дітям різного віку;
  • ознайомити учнів з  мобільними додатками, що наблизять їх до світу мистецтва (DailyFrt, платформа: AndroidiOSStopMotionStudio, портативна  анімаційна студія, яка перетворить  клас на студію «Дісней», Scratchjr – елементарна анімація з мультиплікаційними персонажами та рухами);
  • для учнів основної і старшої школи рекомендуємо додаток «Touch Van Gogh – секрети світових шедеврів та персоналії видатних художників», а також фільми про видатних художників, музикантів (Наприклад, Мікельанжело. Безкінечність);
  • для розвитку наскрізних умінь з образотворчого мистецтва рекомендуємо ознайомитись в Ютубі з відео  «15 крутих лайфаків для малювання» та запропонувати учням одну із технік створення власного художнього образу;
  • для розкриття тем уроків і самостійного навчання учнів використовувати сайти  віртуальних подорожей  українськими та світовими музеями  https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01M8MobwPh22fdCiwBu2jG_miE0GA%3A1584004702095&ei=Xv5pXtu5BZD4qwH7y6rIAw&q=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%97+%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83&oq=%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%97+%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%83&gs_l

  а також корисний для мистецьких вражень  сайт «20 шедеврів великих композиторів» https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk004jjpO7sf3G-swC8EyKORFkiD4kw%3A1584005676672&ei=LAJqXoXZKKOyrgSIg7PgAg&q=20+%D1%88%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%B2+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE

  • оцінювання навчальних досягнень учнів  необхідно здійснювати на основі самостійно виконаних завдань у різних видах мистецької  діяльності відповідно до показників успішності, визначених освітньою програмою;
  • для ефективного забезпечення дистанційного навчання пропонуємо використати навчальну та методичну літератур з предметів художньо-естетичного циклу, що  зазначена у переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, що розміщені у віртуальному методичному кабінеті для вчителів освітньої галузі “Мистецтво ”, інформаційній системі КНЗ КОР “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів”
  • під час підготовки до уроків мистецтва радимо використовувати періодичні фахові видання, зокрема науково-методичний журнал «Мистецтво та освіта», “Мистецтво в школі

  http://journal.osnova.com.ua/journal/37Мистецтво_в_школі_%28музика%2C_образотворче_мистецтво%2C_художня_культ

  • сайт для вчителів мистецької освітньої галузі “Збережемо мистецтво в школі”, посібник Масол Л.М. “Методика викладання інтегрованого курсу “Мистецтво”  

  https://www.geneza.ua/sites/default/files/productimages/Metodyky/Masol_Mystetstvo_Metodyka.pdf

  Також пропонуємо онлайн платформи для організації дистанційного навчання учнів закладів загальної середньої освіти:

  "УрокОк" – безкоштовний сервіс для дітей молодшого шкільного віку, який надає у вільне користування безліч матеріалів для скачування, в тому числі й авторські розробки викладачів за різними напрямками.

  Дитячі Пісні й Мультики Українською Мовою


  Пропонуємо вам кілька пісень, 

  які можуть стати постійними супутниками вашої дитини:

  Зверніть увагу:

  • Слова пісень швидко запам'ятовуються, діти таким чином вчать нову лексику і тренують пам'ять
  • Багаторазове повторення пісень сприяє постановці вимови
  • Долається мовний бар'єр
  • Удосконалюється навик сприйняття англомовної інформації на слух
  • Навчальні тексти пісень допомагають запам'ятати назви кольорів, цифр, пір року, видів спорту
  • Тексти пісень допомагають запам'ятає мовні ідіоми

  1. Hello 

  Пісенька для самих маленьких дітей,
  які тільки починають знайомиться з англійською мовою.
  В тексті пісні всього кілька фраз: вітання і доброзичливий відповідь.
  Діти швидко запам'ятовують слова і з задоволенням її співають.  2. Hello! Nice day! 

  Весела пісенька, під яку можна танцювати.
  Текст - дуже простий, діти швидко її запам'ятовують і потім із задоволенням співають.
  Багато слова в пісні повторюються, діти вчать побажання гарного дня,
  запам'ятовують слова ввічливості.  3. Head, shoulder, knees and toes

  Пісенька-зарядка англійською мовою.
  Дітей легко захопити активними діями під музичний супровід.
  Пісенька допоможе не тільки змінити вид діяльності під час заняття,
  а й вивчити назви різних частин тіла і весело провести час.
  Хто сказав, що зарядка - це нудно?  4. What’s your name

  Ідеальна пісня, яка допоможе вашому малюкові вивчити фрази,
  необхідні при знайомстві.
  Завдяки повторам дитина майже одразу запам'ятовує слова,
  які потрібно вживати при знайомстві з іншими людьми. 
  5. Skinny marinky dinky dink

  Назва пісні - неперекладна гра слів, веселий каламбур. 

  Діти швидко запам'ятовують слова і люблять наспівувати її. 

  Пісня про те, як добре, коли ти когось любиш. 

  Часто саме цю пісню виконують на всіляких святах.
  6. Old MacDonald had a farm

  Пісня, про яку чули багато - у неї дуже цікава історія.
  Подібні пісеньки були популярні ще в 18 столітті.
  Пісня побудована на перерахування тварин і відтворенні звуків,
  які вони видають. Малюкові буде дуже цікаво дізнатися,
  що собаки в Англії гавкають зовсім по-іншому.    7. Alphabet sounds

  Пісенька для тих, хто вже почав вивчати алфавіт.
  Складно запам'ятати послідовність англійська букв?
  Проблема вирішена - достатньо кілька разів прослухати цю
  пісню і ваша дитина не втомиться співати її знову і знову.  8. Ten little numbers

  Пісенька для підкорювачів математичних висот.
  Послідовність цифр діти повинні пам'ятати автоматично,
  довести знання до автоматизму часто допомагають віршики та пісенька.
  Ця пісня - чудовий тому приклад.   9. The Balloon Balloon Balloon Song?

  Діти вчать назви основних кольорів та їх відтінків,
  запам'ятовують, вчаться їх розпізнавати.
  Навчальна пісенька, яка призначена для дітей 4-5 років.  10. I can run

  Назви всіляких видів спорту і вправ також повинні
  бути в лексиконі вашого малюка.
  Саме ця пісня допоможе йому їх запам'ятати.  11. We Wish You A Merry Christmas

  Одна з найпопулярніших пісень в усьому світі,
  справжній символ Різдва.
  Вашим дітям сподобається співати її біля новорічної ялинки
  або підспівувати героям улюблених мультфільмів.
  Кажуть цю пісеньку-колядку співали в Англії ще в 16 столітті.   12. Jingle bells

  Весела мелодійна пісенька, слова якої нагадують дзвін дзвіночків.
  Пісенька старовинна, прийшла до нас з ХIХ століття,
  її автор - Джеймс Лордом Пьерпонт.
  Руханки для дітей Англійською мовою 10 відео
  EdEra – безкоштовний освітній проект, який ставить за мету 

  зробити освіту якісною і доступною, 

  і в якому пропонуються інтерактивні лекції, конспекти. 

  В кінці здається іспит. 

  BrainBasket Foundation – безкоштовний ресурс, який  допоможе 

  оволодіти програмування за допомогою візуальних матеріалів. 

  Діти можуть навчитися створювати ігри, анімацію та багато іншого. 


  The MetropolitanMuseum of Art

  Матеріали які допоможуть зануритися у світ мистецтва.


  [media=https://www.youtube.com/user/metmuseum]

  Google Клас (Google Classroom) – це безкоштовний сервіс для навчальних закладів і користувачів з особистими обліковими записами Google. Він економить педагогам час, спрощує організацію навчального процесу та спілкування з учнями.Вчителі можуть додавати учнів до курсу самостійно або надсилати їм код для приєднання. Створення курсу займає всього кілька хвилин. Вчителі можуть робити оголошення й миттєво створювати обговорення, а учні – ділитися один з одним ресурсами та відповідати на КАХУТ (Kahoot) платформа для створення вікторин, тестів, дидактичних ігор. Сервіс можна використовувати для виконання завдань на будь-якому пристрої,  що має доступ до Інтернету – смартфон, планшет, а вчитель може поставити бали за правильність та швидкість виконання.

  СlassDojo — це простий інструмент для оцінки роботи класу в режимі реального часу, ідея якого  полягає в тому, щоб допомогти учителям швидко і просто оцінити самостійну роботу учнів.

  Classtime – це помічник вчителя для онлайн-тестування і простеження прогресу усього класу в реальному часі.

  LearningApps.org – сервіс для підтримки процесів навчання та викладання за допомогою невеликих інтерактивних модулів. Ці модулі можуть використовуватись безпосередньо як навчальні ресурси або для самостійної роботи. 

  НОВА ШКОЛА – цікавіше за підручник –мультимедійні уроки, відповідно до шкільних програм з кращих освітніх YouTube каналів. 


  Методичні рекомендації щодо організація освітнього процесу із предмета «Зарубіжна література» 

             Як організовувати освітній процес у період карантину керівництво закладів вирішує самостійно. Навчальний матеріал може бути освоєний за рахунок ущільнення, самостійного опрацювання, засобів дистанційного навчання тощо. Пропонуємо використовувати можливості дистанційної освіти. Учителі створюють тематичні завдання за навчальними програмами відповідно календарно-тематичного планування та розміщують їх на сайтах шкіл.


  Дата

  Клас

  Тема вивчення

  Форма подачі матеріалу

  (посилання на власний блог, канал, відеоурок, використаний інтернет-ресурс, інші презентаційні матеріали тощо)

  Форма контролю виконаних завдань

  (перевірка робіт в онлайн-режимі, проходження онлайн-тестів, у робочих зошитах, фотозвіт, тощо)

  План завдань можна переглянути в плані роботи

  .....  Дистанційне навчання учнів здійснюється завдяки використанню всіх технічних та інформаційних засобів: електронної пошти, соціальних мереж, засобів он-лайн зв’язку тощо.

  Учні можуть під час карантину безкоштовно користуватися послугами освітньої мережі «Щоденник.ua». Ця Всеукраїнська безкоштовна освітня мережа  формує унікальне електронне середовище для вчителів, учнів та їх батьків. Проєкт працює за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Інституту Інноваційних технологій і змісту освіти, регіональних адміністрацій, управлінь освіти. 

  Учителі, які мають власні блоги та сайти, організовують навчальне  спілкування з учнями. Індивідуально надають допомогу учням, які користуються Skype, Viber, тощо.

  Учні надають результати своєї роботи (практичні і творчі роботи, реферати, презентації, повідомлення та ін.)  учителям залежно від умов: відразу після виконання роботи або по закінченню карантину.

  З метою ефективної організації означеної роботи з учнівством у період карантину рекомендуємо добірку інформаційних матеріалів для організаторів виховного процесу. Дані ресурси можна використати для конструювання завдань, перегляду та обговорення у форумах чи в соціальних мережах роликів, мультфільмів, фільмів, проходження тестів, виконання вправ різного спрямування тощо.


  Надаємо короткий перелік цікавих та корисних ресурсів:

  1. Міністерство освіти і науки України. Офіційний сайт. http://www.mon.gov.ua/ 
  2. Портал інтерактивних знань http://znannya.org 
  3. Освітній методичний портал 
  4. Освятній методичний потрал «УрокОк»

  5. Портал «Острів знань» http://ostriv.in.ua/ 
  6. Портал «Словники України» он-лайн». http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/ 
  7. Бібліотека української поетики. http://poetyka.uazone.net/ 
  8. Ілюстрована енциклопедія florAnimal. 
  9. Вікіпедія. Є можливість обрати українську мову. Вільна енциклопедія. http:// uk.wikipedia.org/wiki
  10. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадского [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/
  11. Розробки уроків [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://www.uroki.net/docrus.htm
  12. Бібліотека світової літератури (оригінали та переклади) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ae-lib.org.ua/
  13. Літературна iнтернет-бібліотека школяра [Електронний ресурс]. – Режим доступу: litbоок.bу.ru
  14. Електронна бібліотека «Джерело» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ukrlib.com
  15. Бібліотека Українського центру: ukrcenter.com
  16. Національна бібліотека України для дітей з віртуальною бібліографічною довідкою [Електронний ресурс]. – Режим доступу: chl.kiev.ua
  17. Мій кращий урок : сайт Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів [методичні розробки навчальних занять учителів Київщини]. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.bestlessons.at.ua

  Методичні рекомендації щодо організація навчання учнів з англійської мови

        У зв’язку з тимчасовим призупиненням освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти Київської області, з метою виконання навчальних програм з іноземних мов, рекомендуємо: 

  1. Внести зміни в календарно-тематичне планування: 

  • скоротити навчальний час на опрацювання окремих тем; 
  • скоротити кількість годин, відведених на повторення програмового матеріалу та для узагальнення вивчених тем;
  • об’єднати навчальні теми з урахуванням вікових, психолого-фізіологічних особливостей учнів.

  2. Організувати самостійне навчання  учнів:

  • організувати дистанційне навчання учнів відповідно до календарно-тематичного планування з іноземних мов;
  • підготувати для самостійного опрацювання учнями списки навчальних вправ та завдань, спрямованих на вивчення, повторення та закріплення навчального матеріалу;
  • розмістити завдання для самостійного опрацювання учнями на сайтах закладів загальної середньої освіти;
  • підготувати та організувати проведення онлайн уроків (оформлені у вигляді окремих файлів навчальні матеріали, демонстраційний матеріал, завдання та вправи);
  • за потреби запровадити у закладах загальної середньої освіти онлайн консультування учнів відповідно до складеного розкладу занять на період обмеження освітнього процесу за допомогою відеозв'язку, онлайн  листування;
  • пропонувати для опрацювання електронні засоби навчання з іноземних мов;
  • використовувати для комунікації з учнями онлайн спільноти, створені в Facebook, Viber, Messenger, Telegram та ін.;
  • організувати перевірку та оцінювання самостійно виконаних учнями завдань.


  Матеріали з англійської мови для організації дистанційного навчання учнів та для самостійного опрацювання учнями

  Безкоштовні матеріали тестів від британського видавництва Oxford University Press для підготовки тестових завдань на рівні A2+,B1таB2зGrammarVocabularyUse of EnglishListeningReadingтаWritingКожен тест запропоновано у двох варіантах з ключами та аудіоскриптами. Аудіофайли можна завантажити у форматі MP3. Для використання цих матеріалів потрібна попередня реєстрація

  • https://elt.oup.com/feature/ua/dpa-ukraine/?cc=ua&selLanguage=uk&dm_i=1Q6R,6RWL2,BG9DZJ,R3L4L,1

  Безкоштовні тематичні розробки від Міжнародного освітньо-методичного центру  Dinternal Education (текти для розвитку навичок читання, тестові завдання з граматики, комунікативні завдання для розвитку навичок письма)  

  http://elt.dinternal.com.ua/for-teachers/teachers-packs


  Безкоштовні практичні матеріали (рівень В2) для підготовки учнів до ЗНО від видавництва Cambridge University Press

  Handbook for B2 First
  https://www.cambridgeenglish.org/Images/CER_6168_V1_APR19_Cambridge_English_First_Handbook_WEB_v3.PDF?utm_source=sendpulse&utm_medium=email&utm_campaign=teachers-weekly-2020-03-03&spush=YWx5b25hXzA3MTFAdWtyLm5ldA==


  Практичні ресурси Британської Ради в Україні для навчання учнів початкової школи та 5-6 класів. Детальні розробки уроків з посиланнями на флешкартки, аудіо матеріали, відео матеріали тощо. Скориставшись пошуком чи алфавітним показником, за даним посиланням можна знайти матеріали до усіх тем, які вивчаються у початковій школі та у 5-6 класі. 

  https://www.teachingenglish.org.uk/resources/primary


  Практичні ресурси Британської Ради в Україні для навчання учнів 7-11 класів. Детальні розробки уроків з посиланнями на флешкартки, аудіо матеріали, відео матеріали тощо. Скориставшись пошуком чи алфавітним показником, за даним посиланням можна знайти матеріали до усіх тем, які вивчаються у 7-11 класах. 

  https://www.teachingenglish.org.uk/resources/secondary


  Онлайн ресурс Британської Ради для навчання учнів початкової школи. На даному сайті представлено інтерактивні матеріали для розвитку комунікативних навичок учнів 1-4 класів. Матеріал розділено за темами, які вивчаються у початковій школі.

  https://learnenglishkids.britishcouncil.org/?_ga=2.260073166.2106046648.1584004599-226828170.1562828173


  Онлайн ресурс Британської Ради для навчання учнів 9 класів. На даному сайті представлено інтерактивні матеріали для розвитку комунікативних навичок учнів 9 класів, а саме: завдання з граматики, підготовка до екзаменів, завдання на розвиток навичок аудіювання, говоріння, читання та письма, країнознавчий матеріал тощо. https://learnenglishteens.britishcouncil.org/?_ga=2.256279368.2106046648.1584004599-226828170.1562828173


  Онлайн ресурс Британської Ради для навчання учнів 9 класів з країнознавства. На даному сайті представлено відео матеріал та завдання різного типу до кожного відео фрагменту. https://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/video-uk


  Безкоштовний онлайн тест на визначення рівня володіння англійською мовою для учнів 9 класів (розроблено Британською Радою).

  https://learnenglish.britishcouncil.org/online-english-level-test


  Безкоштовний онлайн ресурс для навчання граматики англійської мови, рівень А1-А2 (розроблено Британською Радою).

  https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/beginner-to-pre-intermediate


  Безкоштовний онлайн ресурс для навчання граматики англійської мови, рівень В1-В2 (розроблено Британською Радою).

  https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/intermediate-to-upper-intermediate


  Безкоштовний відео ресурс Британської Ради з країнознавства для учнів 9 класів (рівень В1-В2) «Word on the Street», спрямований на розвиток навичок аудіювання, граматики та розширення словникового запасу. Містить інтерактивні завдання після кожного відео фрагменту.

  https://learnenglish.britishcouncil.org/general-english/word-street


  Безкоштовний онлайн ресурс Британської Ради з ділової англійської (Business English).

  https://learnenglish.britishcouncil.org/business-english


  Безкоштовний онлайн ресурс Британської Ради для учнів 9 класів з країнознавства. Матеріали зібрано та представлено групою професійних молодих блогерів Великої Британії. 

  https://learnenglishteens.britishcouncil.org/magazine


  Безкоштовний онлайн ресурс британського видавництва Macmillan Education для учнів 5-9 класів з теми «Великдень».

  https://macmillanukraine.com/teachers/articles/55529/


  Macmillan Life Skills: безкоштовні онлайн ресурси для навчання життєвих компетентностей на уроках англійської мови

  https://macmillanukraine.com/teachers/life-skills/


  Безкоштовний онлайн тест (рівні А1-В2) для визначення рівня володіння англійською мовою, розроблений британським видавництвом Macmillan Education.

  https://macmillanukraine.com/teachers/placement-test/


  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ

  КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПЕДАГОГІВ І УЧНІВ

  З метою організації ефективної роботи з професійного розвитку організаторів виховного процесу та формування ключових компетентностей в учнівства в період карантину рекомендуємо добірку інформаційних матеріалів. Дані ресурси можна використати для конструювання завдань, перегляду та обговорення у форумах чи в соціальних мережах вебінарів, роликів, мультфільмів, фільмів, проходження тестів, виконання вправ різного спрямування тощо.

          Платформи для самоосвіти

  1. Електронний курс для учнів «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе».

  Мета курсу  підвищення рівня конфліктологічної компетентності здобувачів освіти, вмінь і навичок вирішення конфліктів мирним шляхом, ненасильницької поведінки та громадянської позиції.Курс є методичним додатком до програми факультативу «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» і програми гуртка «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації».

  1. Тести, книги і сайти для профорієнтації. На цьому ресурсі представлено  тести, опитувальники професійних нахилів, книги, у яких  автори пояснюють як розширити знання про себе та світ професій, щоб зробити усвідомлений вибір фаху. Також пропонують формули, за якими можна самостійно утворити нові професії, затребувані у майбутньому та онлайн-курси, які презентують відеолекцї про особливості різних професій: психолог, бізнес-консультант, журналіст, менеджер із туризму.

  https://studway.com.ua/proforientacia/.

  1. Онлайн-ресурс «Школа без цькувань».

  На ресурсі зібрано авторські та перекладені матеріали на тему шкільного цькування й протидії йому. На сайті розміщено практичні рекомендації для дітей, вчителів та батьків щодо роботи із ситуацією булінгу. 

  URL: https://studena.org/onlajn-resurs-shkola-bez-tskuvan/

  Спеціалісти, які працюють з дітьми, батьки та самі діти можуть знайти актуальну й корисну інформацію щодо проблем і профілактики насильства над дитиною. 

  URL: https://rescentre.org.ua/dytyna-svidok


  Вебінари для педагогів

  • Проєктний підхід у школі

  Питання вебінару:

  • Яка філософія проєкту і проєктного підходу?
  • Коли потрібно відреагувати на проблему?
  • Коли проєктний підхід стає методом і чому можна братися за роботу, використовуючи його для досягнення мети. 
  • Для чого ми хочемо робити проєкти? 
  • Що буде в кінці проєкту, та коли проєкт стає вже не проєктом?

  Основний фокус у вебінарі зосереджено на процесі визначення потреби у проєкті через аналіз проблем і причинно-наслідкових зв'язків при їх виникненні. Окремий розділ стосується підготовки проєктної заявки та опису того, що ми хочемо зробити. Також, звучать поради з формулювання мети, завдань, результатів проєкту.

  https://www.schools-for-democracy.org/onlain-resursy/vebinary/proektnij-pidkhid-u-shkoli

  • Попередження і вирішення конфліктів в організаціях

  Метою вебінару є надати інструменти та шляхи до продуктивної взаємодії в організації (команді). Також розглядаються: причини і ознаки конфлікту; діагностика конфліктів (може те, що відбувається, не є конфліктом?); спроби домовитись – як вирішувати спірні питання; ненасильницьке спілкування, його можливості і переваги.

  https://www.schools-for-democracy.org/onlain-resursy/vebinary/poperedzhennya-i-virishennya-konfliktiv-v-organizatsiyakh

  • Цифрове громадянство

  Можна дізнатись про основні засади цифрового громадянства, 10 сфер цієї компетентності, а також про можливості її розвитку і в нас самих, і в наших учнів.

  https://www.youtube.com/watch?v=wpCmcBMQucw&feature=youtu.be

  Переглядаючи вебінар можна дізнатися про відкриті цифрові відзнаки (Open Digital Badges) і як їх можна застосовувати в освітньому процесі. Ознайомитися з прикладами використання в школі, як вони підтримують мотивацію та включення учнів в освітній процес, а також допомагають у визнанні набутих компетентностей.

  https://www.schools-for-democracy.org/onlain-resursy/vebinary/tsifrovi-vidznaki-v-gromadyanskij-osviti

  • Інтерактивні методи для формування та оцінювання громадянських компетентностей: Картки “Демократія для всіх”

  Вебінар знайомить учасників з картковою вправою “Демократія для всіх”. Вправа має на меті спонукати до дискусії про демократію і демократичні практики, передовсім у навчанні і в оцінюванні. Вона розрахована на різні цільові аудиторії, проте на вебінарі буде представлений досвід застосування в педагогічних колективах.  Вправу було розроблено  організацією Learn to Change, Change to Learn (www.learntochange.eu). Перед вебінаром радимо ознайомитись з картками “Демократія для всіх” https://www.schools-for-democracy.org/images/documents/94/kartkova_vprava_demokratiya_dlya_vsih_ua.pdf

  https://www.schools-for-democracy.org/onlain-resursy/vebinary/interaktivni-metodi-dlya-formuvannya-ta-otsinyuvannya-gromadyanskikh-kompetentnostej-kartki-demokratiya-dlya-vsikh


  Фільми, мультфільми, відеоролики

  • П’ять анімаційних фільмів створених у межах конкурсу Ради Європи комічних дизайн-проектів серед учнів середніх і старших класів на тему «Демократія та права людини в школі»

  1. Ми всі заслуговуємо на гідне ставлення

   


  2. Шкільна фабрика  3. Зробіть так, щоб Ваш голос почули  4. Розмалюй свій світ  5. Відео-урок хімії  • Добірка повнометражних фільмів, з поясненням, на яких уроках і в межах яких тем їх можна використовувати. До кожного фільму запропоновано завдання та питання для обговорення.

  «Моллі Мун і чарівний підручник гіпнозу» – фільм про чесність, щирість, мотиви вчинків, успіх. Навчальний процес: профорієнтація.

  «Хлопчик у золотих штанях» – фільм про стосунки батьків та дітей, доброчинність, соціальну нерівність, дружбу, взаємодопомогу. Навчальний процес: географія, основи економіки, людина і світ.

  «Люблю тебе,  мамо» – фільм про стосунки батьків та дітей, любов до батьків, обман як механізм захисту, значення совісті в підлітковому віці, дружбу в підлітковому віці. Навчальний процес: правознавство, етика.

  «Завтра» – фільм про екоактивізм, подолання екологічної кризи, шляхи порятунку довкілля. Навчальний процес: географія, екологія, основи економіки.

           «Операція «Арктика» – фільм про адаптацію дітей у новому середовищі та колективі, стосунки дітей у сім’ї, виживання в екстремальних умовах. Навчальний процес: історія, географія, екологія, основи здоров’я.


  1. “Моллі Мун і чарівний підручник гіпнозу”  2. “Хлопчик у золотих штанях”  3. “Люблю тебе, мамо”  4. “Завтра”  5. “Операція “Арктика”  • Скажи булінгу «Ні!»: 5 мультфільмів, які навчають цінувати кожного
  Добірка яскравих мультфільмів про справжню дружбу.
  Усім нам хочеться мати справжніх друзів, до яких у будь-який час можна звернутися за порадою, з якими можна поговорити та просто цікаво провести час. Але що ми бачимо зараз? Усе частіше діти або не мають справжніх друзів, залишаючись сам на сам із своїми проблемами та переживаннями, або ж очікують від дружби надто багато для себе особисто, а самі при цьому нічого не хочуть давати.
  До чого це може призвести? До проблем у спілкуванні з оточуючими, невміння виражати власні емоції та допомагати одне одному. Звісно, навчити дружити неможливо, але показати, якою може бути дружба, цілком реально! І допоможуть вам у цьому тематичні мультфільми.

  Мультфільм «Лілі та сніговик»  Мультфільм «Кітбуль»

  Ще один чудовий приклад того, що дружба – надзвичайне почуття, здатне поєднати навіть тих, кого, на перший погляд, важко уявити поряд. От хто б міг повірити у щиру дружбу вуличного кошеняти та пітбуля? Але вони не тільки стали друзями, а ще й урятували одне одного та разом знайшли нову домівку.

   


  Мультфільм «Разом ми сила!»

  Тільки об’єднавши зусілля, ми можемо досягти мети. І навіть звернути гори! Це доводять герої наступної анімації. Краби, мурав’ї та пінгвіни об’єдналися проти спільної загрози та зуміли подолати ворога!  Мультфільм «День, коли щастить»

  Ніхто не може бути сам по собі. Звісно, можна прожити самому, без друзів, але це буде не дуже весело та цікаво. Це доводить історія сором’язливого бегемотика Топа, який жив на краю землі та мріяв, щоб до нього хоч хтось завітав у гості. Усе його життя змінилося в один день, коли до нього в гості завітало безпритульне кошеня Тутті.  Мультфільм «Лама 3: Друзі»

  Інколи дружба виростає з суперництва. Не вірите? Тоді уважно подивіться повчальну історію лами і пінгвінчика, які спочатку не могли поділити ласощі та були ладні ледь не вбити одне одного, а потім стали ліпшими друзями.  • Профілактика булінгу: що подивитися і обговорити разом із дітьми 

  Добірка п’яти 5 різних фільмів про булінг. Ідея фільмів  – донести школярам і іншим групам дітей про те, що ніхто не має права принижувати, ображати або завдавати фізичного болю іншій людині. Що кожен може відрізнятися, виглядати або думати інакше - це не повинно бути приводом для цькування. 
  • Мультфільм «Дивовижні речі трапляються» 

  Мультфільм доступно розказує про аутизм та прийняття людей з аутизмом
  • мультфільми для школярів про мотивацію


  Добірка змістовних мультфільмів про досягнення мети, навчання та самостійність!
  Успішні люди, рухаючись до поставленої мети, навіть після безлічі невдалих спроб, не зупиняються! Однак скільки тих, хто, зазнавши невдачі, одразу опустив руки! А все чому? Тому що для втілення своїх бажань потрібна неймовірна сила волі, цілеспрямованість і мотивація!
  Редакція освітнього проекту «На Урок» дібрала 8 мотиваційних вітчизняних та зарубіжних мультфільмів, як сподобаються як дітям, так і дорослим!

  3D анімація «Ніколи не здавайся!»

  У кожного у житті бувають моменти, коли здається, що вплинути на хід подій неможливо! У такі моменти лише відчайдушний оптимізм та жага допомогти близьким, які потрапили у халепу, здатні відкрити в кожному з нас надможливості.  Мультфільм «Легке життя»

  Добре було б, не докладаючи зусиль, отримувати високі результати, чи не так?
  Короткий мультик про дівчинку-школярку демонструє, які наслідки може мати те, що хтось користується результатами праці інших, ставлячись до власного навчання безвідповідально.  3D анімація «Ківі»

  Мультфільм створено на студії Pixar у 2006 році. У ньому розповідається історія про пташку ківі, яка, не маючи від природи крил, прагнула навчитись літати. Наважившись здійснити мрію, вона за допомогою мотузки та цвяхів закріпила дерева на вертикальній високій горі та стрибнула з неї, щоб відчути політ над верхівками дерев, як справжній птах. А вже в польоті у ківі – безкрилого плаха – відросли справжні крила!  Мультфільм «Мета»

  Як багато тих, хто після декількох невдалих спроб здавався, хоча був за крок до перемоги? У книзі Ельчина Сафарлі «Солодка сіль Босфора» є надзвичайно змістовна фраза: «Досягнути мети – означає пройти тест на витривалість!».
  У мультфільмі розповідається про свинку, яка проявила неабияку винахідливість на шляху мети, не здаючись навіть після десятка невдалих спроб.
  Мультфільм «Як Петрик П'яточкін Слоників Рахував»

  Петрик П'яточкін є надзвичайно неслухняним хлопчиком, що створює чимало складнощів для виховательки. До того ж він не любить спати під час тихої години у садочку. Однак одного разу виховательці приходить ідея того, як мотивувати Петрика – заохотити його порахувати слоненят, уявивши їх десь у Африці.
  Під час тихої години Петрику наснилося, що він є вихователем слоненят, а його вихованці є такими ж непосидючими, як він сам. Прокинувшись, Петрик стає слухняним.  • Ключові питання щодо розуміння освіти для демократичного громадянства та прав людини розкрито у відеороликах, створених у межах проекту «Живемо в демократії». Це освітній проект, спрямований на просування демократії в освіті на різних рівнях, у різних шкільних системах таких країн як Україна, Албанія, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Греція, Косово, Чорногорія, Румунія, Сербія, Швейцарія та інших.

  9 ключових понять ОДГ/ОПЛ


  Робота гарячої лінії:


  Національна "гаряча лінія" з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації 0 800 500 335 або 116 123 (короткий номер з мобільного)

  Національна дитяча “гаряча лінія”  0 800 500 225 або 116 111 (для дзвінків з мобільного)

  Організація роботи Національних „гарячих ліній” з питань запобігання торгівлі людьми, запобігання насильству та захисту прав дітей:

  • надання консультацій з питань виїзду за кордон з метою працевлаштування, навчання, одруження тощо та з питань насильства й захисту прав дітей
  • надання психологічної допомоги потерпілим від торгівлі людьми та насильства
  • постійне ведення та оновлення бази даних для надання консультацій по проблемі торгівлі людьми
  надання консультацій по електронній пошті з питань виїзду за кордон з метою 
  працевлаштування, навчання та з питань насильства.

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  papka-vchitelya-dlya-distancynogo-navchannya.rar [288,28 Kb]
  (Придбали цей файл: 141)
  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.