• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн
   Зараз на сайті: 68
   Наші гості: 67

   Користувачі: 
   - отсутствуют

   Пошукові системи на сайті: 


    Останні наші відвідувачі: 
   - отсутствуют

  План виховної роботи школи ЗНВР на 2020-2021 н.р
  • 28-11-2020, 23:08
  • 10 964
  • 0

  План виховної роботи школи ЗНВР 

  на 2020-2021 н.р

  Це скоріше ціла папка з виховної роботи, 
  для заступника з навчально - воховної роботи. 
  Містить в собі аналіз роботи за минулий рік, 
  план заходів, містить в собі документацію ЗНВР. 
  Цікавий, змістовний, сучасний та яскравий, який 
  значно полегдить вам роботу ЗНВР.

  Вступ

  В Україні, як і в інших країнах світу склалася система виховання, в якій втілилася самобутність народу. Нині під впливом національно -виховних традицій народу поступово відроджується національна система виховання, функціонування якої відповідає таким реаліям сьогодення, як перехід України на ринкову економіку, відродження в усіх сферах життя українського суспільства і процес розбудови незалежної держави.

  Концепція громадянського виховання, Концепція національного виховання, закон України „Про загальну середню освіту", Національна доктрина освіти у двадцять першому столітті головною метою виховання на сучасному етапі бачить передачу молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду, і на цій основі формування особистіcних рис громадянина України, які включають в себе національну самосвідомість, розвинену духовність, моральну, художньо -естетичну, екологічну, правову, трудову і фізичну культуру, розвиток здібностей і талантів.


  АНАЛІЗ

  виховної роботи за 2019-2020 н.р.

   


  Виховна система школи - це цілісна структура, яка сприяє успішній діяльності виховання. У школі   відбувається моральне становлення учнів, формування в них творчого мислення, відповідальності.

  Мета виховної роботи школи: забезпечення системно-цільового планування та психолого-педагогічного проектування виховуючих стосунків на основі інтеграції зусиль батьківської громадськості, учнівського, педагогічного колективів школи, громадських організацій, об'єднань, на шляху створення умов по формуванню духовної культури особистості європейського виміру.

  Пріоритетний напрямок виховної роботи: забезпечення умов для розвитку системи виховної роботи, спрямованої на виховання життєтворчої та життєво успішної особистості засобами позитивного мислення, спираючись на основні засади української національної школи-родини,

  Основні завдання виховної роботи: розвиток виховної системи на основі ідей українознавства, виходячи з Концепції національного виховання "Громадянин України III тисячоліття". Використання різноманітних активних форм виховної роботи з учнями, спрямовані на виявлення та розвиток їх здібностей, формування їх ціннісних орієнтацій згідно з програмами «Творча обдарованість» та «Обдаровані діти - нація України», сприяння розвитку життєво успішної особистості засобами позитивного мислення через основні заходи виховної роботи, удосконалення роботи органів учнівського самоврядування з метою соціалізації особистості, виховання учнів як компетентних свідомих громадян, їх громадської активності та ініціативності, забезпечення умов для їх самореалізації, утвердження співробітництва педколективу,    учнів, батьків та громадськості у вирішенні завдань школи - розробки й апробації проектних технологій у виховному процесі, формування у вихованців високих моральних якостей, духовності й духовної культури, формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, виховання особи - патріота, готового до постійної праці задля майбутнього українського народу, формування високої мовної культури, громадянської свідомості, забезпечення екологічної освіти і виховання, розвиток потреби у спілкуванні з природою, її пізнанні й збереженні, гармонійний фізичний розвиток особистості.

  Для реалізації цих завдань у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об'єднань класних керівників. Ці плани охоплюють усі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя.

       У2019-2020  навчальному році  у Жміївській школі -  позакласна виховна робота проводилася згідно програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243»

  Упродовж звітного періоду школа працювала над проблемою: «Формування комунікативних компетренцій учнів в умовах компетентністно-зорієнтованого підходу в освітньому  процесі»Усю діяльність було спрямовано на виконання таких завдань:

  • формування в учнів навичок та вмінь розв'язувати конфлікти;
  • розуміння учнями особистісних, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей;
  • формування в учнів креативності, ініціативності, родинних, громадянських, національних та загальнолюдських цінностей;
  • формування в учнів навичок створення та реалізації мистецьких проектів як основи творчого самовираження й самоствердження особистості;
  • необхідності дотримування учнями конституційно-правових норм, своїх прав, обов'язків, свобод, готовності до захисту інтересів Батьківщини.

    Виховна робота в школі проводиться за такими орієнтирами: 

  • -ціннісне ставлення до себе;
  • -ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;
  • -ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
  • -ціннісне ставлення до праці;
  • -ціннісне ставлення до природи;
  • -ціннісне ставлення до культури і мистецтва.


  Робота виконувалася за такими напрямами:

  І. АДМІНІСТРАТОРСЬКО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

  1.  Підготовлено ряд наказів з виховної діяльності учнівсько-педагогічного колективу, розроблено річний план виховної роботи.

  II.  КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

  1.  Відвідано 25 виховних заходів, здійснено 4 засідання МО класних керівників.

  2.  Перевірено плани виховної роботи класних керівників 1-9 класів на рік.

  3. Перевірено ведення щоденників психолого-педагогічних спостережень. 

  IIIРОБОТА З БАТЬКАМИ

  1. Узято участь у роботі батьківських зборів, проведено санітарно-просвітницьку роботу з батьками й дітьми, що стоять на внутрішкільному обліку.

  IVУЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ

  1. Узято участь у роботі районного семінару.

  VЗАГАЛЬНОШКІЛЬНІ ВИХОВНІ ЗАХОДИ

               Приорітетними були наступні напрямки виховної роботи: ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей; патріотичне виховання.

              В межах цих орієнтирів проводяться шкільні свята і виховні заходи.

  Учнівське самоврядування за даним зразком розпочало своє існування з вересня 2017 р. та продовжувало працювати і в 2019 - 2020 навчальному році. Воно здійснювалося через роботу дитячої організації -  « Крок вперед»",  яке покликане допомагати керівництву школи у вихованні творчої, соціально - активної особистості учнів, здатної до саморозвитку й самореалізації.

           Метою самоврядування є формування  в учнях почуття господаря школи, класу, активної життєвої позиції, вміння співпрацювати на принципах партнерства. Залучати до громадської діяльності, стимулювати їх творчу ініціативу, розвивати організаторські здібності. Це спільна колективна творча справа, яка об’єднує навколо себе максимальну кількість учасників, дає можливість кожному спробувати свої сили, розкрити здібності , можливості та талант.

       Учнівське самоврядування « Крок вперед» працює під гаслом:

  « Маленькими кроками, до великої мети»

  основні принципи:

  САМІ ВИРІШИЛИ,

  САМІ ЗРОБИЛИ,

  САМІ ВІДПОВІДАЄМО!

           На початку навчального 2019-2020 року було проведено вибори  президента школи та заступника президента школи. Президентом стала учениця 

  9 – го класу Борисова Анна, а заступником учениця 6 – го класу Лукач Яна. 

          Робота центрівнаправлена саме в таке русло, щоб згуртувати учнів, сприянню самореалізації їх здібностей та організації їхпозашкільного  життя.

          В шкільній організації "Крок вперед"  працюють п’ять центрів, які виконують певні функції та обов'язки, а саме:

  * Склад навчально пізнавального центру   ( Поліщук Анжела  учениця 6 – го класу)

  * Склад дисципліни і порядку ( Загородько Максим учень 9 – го класу)

  * Склад центру « Дозвілля»  ( Горват Лола учениця 7 – го класу)

  * Склад прес – центру ( Ничипорчук Ярослава учениця 6 – го класу та Бобошко Анатолій учень 5 – го класу)

  * Склад спортивно – оздоровчого центру ( Ничипорчук Валентин учень 6 – го класу та Дорохов Іван учень 6 – го класу)

          Кожен центр має свого міністра, який керує роботоюпідпорядковано педагогу – організатору. Засідання ради проходить  один раз на тиждень

  ( старостат) На засіданнях Шкільна  Рада не тільки вирішує питання щодо плану роботи, але й організовує та проводить колективно-творчі справи. 

  На засіданнях активу УС розглядались такі питання:

  - затвердження плану проведення засідань активу на 1 та 2 півріччя;

  - результати проведення рейдів – перевірок класів, огляду куточків ,та озеленення кімнат ;

  - визначення завдань щодо роботи центрів ,затвердження планів роботи центрів  

  - розроблені алгоритмиде чітко були вказані задачі ,обов’язки лідера, кожного центра ;

  - про проведення акцій…

  - підведення підсумків конкурсів та ін..

  Цього року УС прийняло участь у районному конкурсі « Гордимося силою нескорених» та посіли І – місце. 

         Протягом навчального року  центрамиучнівського самоврядуванняпроводилися загальношкільні свята та заходи, тематичні лінійки, бесіди, рейди по відвідуванню учнями школи , рейди-перевірки чергування по школі, дотримання санітарно-гігієнічних норм в класних кімнатах та зовнішньому вигляді учнів, трудові десанти, акції, результати яких було відображено на шкільному сайті. 

       Протягом 2019-2020 н.р. за допомогою УС були проведені  загальношкільні свята:

  1 свято Першого дзвоника ;

  2 святкування Дня працівників освіти;  

  3 свято  «Ми підприємливі»

  4 свято  « День іменниника» 

  5 свято « Попелюшка на Новорічному балу»

  6 свято « День св. Валентина» розважальна гра « Хто зверху?» 

  7 «День толерантності»

  проведені  тематичних лінійок:

  8 запали свічку пам’яті « День   Голодомору»

  проведені тематичних тижнів:

  9 Тиждень « Щедра осінь»

  10 Тиждень «Проти тютюнопаління»

  11 Тиждень «Протипожежної безпеки»

  12 Тиждень « Ми проти булінгу»

  13 Тиждень «Chellenge Голуб миру»

  14 Тиждень « 16 днів проти насильства»

  проведені акції :

  15 «Благоустрій пам’ятників»

  16 «Благоустрій шкільної території»

  17 «Лист для воїна в АТО»

  18 «Українська хустка»

  проведені конкурсів малюнків :

  19 До «  дня вчителя»

  20 До «  дня усіх професії »

  21  До « Нового року»

  22 До « Дня св. Валентина» 

  23 До « Безпеки дорожнього руху»

  24 До « Дня толерантності»

  25 «Проти тютюнопаління»

  26 «Протипожежної безпеки»

  27 «Chellenge Голуб миру»

  Проведені проекти на основі яких створені відео сюжети: 

   

   28 Проект « З мовою в серці»

  29 Проект « Легко вогник запалити »

  30 Проект «Ми діти козацького роду»

  31 Проект «Мільйони різних «Я», а разом Україна»

  32 Еко -проект «Руки»

  33 Онлайн – проект «Школа має талант»

  34 Онлайн – проект « Мистецтво оживає»

  35 Онлайн – трансляція фільму « Спогади шкільного життя»

  Шкільне самоврядування  «Крок вперед»брало участь у 

  Районних акціях та конкурсах а саме:

  - конкурс « Патріотичної пісні» 

  - фото - конкурс « Неосяжна моя Україно!»

  - відео – конкурс «Гордимося силою нескорених»

  - еко – конкурс відео «Екологія»

  Представляли роботи

  - Проект « З мовою в серці»

  - Проект « Легко вогник запалити »

  - Проект «Мільйони різних «Я», а разом Україна»

       Слід відзначити окремі свята такі як: «Новий рік» за оригінальною програмою «Попелюшка на новорічному балу», своїми яскравими декораціями, участь приймали вчителі і діти, які вражали своєю акторською майстерністю, « День вчителя» квест для вчителів «Пригоди вчителів»; « День св. Валентина» розважальна гра « Хто зверху?», «Ми підприємливі», онлайн-  захід «Школа має талант» відкриття творчого потенціалу дітей; 

        В 2019-2020 н.р. на педагогічній нараді було вирішено розробити графік проведення загальношкільних свят та тематичних лінійок педагогом – організатором длякласних керівників. Результатом такого підходу  значно зросла активність в позакласній роботі серед вчителів та учнів. Це спонукало комунікації, взаємодопомозі, творчому розвитку.


                                  Звіт виховної роботи вчителів  Жміївської ЗОШ І – ІІ ст. на 2020-2021 н.р. 

  Дата

  Назва заходу

  Відповідальний

  1

  16.09

  Виховна години « Діти на дорозі»

  Козленко С.А.

  2

  14.10

  Свято «День українського козацтва»

  Кравець В.І.

  3

  25.10

  - Свято « День осені»

  Яременко Т.М.

  Чернишевич Л.В.

  Козленко С.А.

  4

  04.11- 08.11

  Свято «Української мови»

  Єщенко І.М.

  Кравець С.В.

  5

  18.11- 22.11

  Тиждень правознавства « Закон про тебе і для тебе»

  Мишко Т.А.

  6

  02.12

  Агіт – бригади  до  « Дня боротьби зі СНІДом»

  Підгорчук О.С.

  7

  19.12

  Конкурсна програма св. Миколая 

  Іваненко Т.Л, 

  8

  22.01

  День соборності України

  Мишко Т.А.


  9

  28.01

  Виховна година « Допоможемо пташкам прожити, щоб зимою не тужити»

  Козленко С.А.


  10

  29.01

  Тематична лінійка « День пам’яті загиблих під Крутами»

  Іваненко Т.Л.

  11

  13.02

  Виховний захід « Афганістан – біль в моєму серці»

  Дрогуль Т.П.      Слід відзначити окремі виховні заходи вчителів, які відрізнялися своєю оригінальністю та ретельною підготовкою: « Афганістан – біль в моєму серці» - були запрошені гості воїни – афганці, « День української мови» - цікава вікторина з творчими номерами, «День українського козацтва» - спортивні змагання, 

  свято « Осені» - для учнів молодших класів, цікаві вікторини та змагання, «Конкурсна програма св. Миколая» - вчитель був одягнений в образі св. Миколая, який вітав дітей зі святом. 

       У зв’язку з епідемією в країніCOVID 19, який спричинив карантин у школі з 03.03.20 по 22.05.20 нажаль не усі заплановані заходи були реалізовані за планом, тому деякі з виховних заходів проводилися в онлайн – режимі. Були внесені зміні щодо планування подальшої роботи в дистанційному режимі. Був складений окремий план подальшої роботи. 


  увагу приділяю новим методам та педагогічним підходам, саме обмін досвідом дає можливість розвиватися та прямувати вперед. Надаю консультації в онлайн – режимі для молодих педагогів – організаторів, ділюся власними розробками, сценаріями тощо. 

     На наступний 2020-2021 навчальний рік  УС «Крок вперед»  ставить перед собою завдання:

  -залучення учнів до підготовки заходів виховного характеру;

  -залучення учнів до участі в заходах предметних тижнів, у олімпіадах;

  -залучення  учнів до «Добрих справ»;

  -       сприяння виявлення та розвитку творчого потенціалу кожного учня .

  -виховання порядності, чесності , патріотизму, любові до своєї країни та традицій рідного краю.

  -         залучення  батьків у виховний процес ,як рівноправних учасників;

  -       організація змістовного відпочинку школярів.

  Головні завдання на 2020 – 2021 рік:

  - залучити педагогічний колектив до позакласної виховної роботи;

  - залучити батьківський комітет до участі в позакласній роботі школи;

  - розкрити більший потенціал в учнях, які будуть займати посади в учнівському самоврядуванні « Крок вперед».

  VІСАМООСВІТА 

  1. Опрацьовано ряд інтернет-сайтів, періодичних видань

      ПРОБЛЕМА ШКОЛИ

  на 2020-2021 навчальний рік


   

                      

  Педагогічний колектив Жміївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів у 2020-2021 навчальному році планує продовжити працювати над проблемою:

  «Вдосконалення навчально-виховного процесу на основі розвитку самоосвітньої та творчої активності вчителів та учнів».                                             

      Головними завдання педагогічної ради стали питання стимулювання самоосвіти і саморозвитку вчителів та учнів. Таким чином, основною формою вдосконалення навчально-виховного процесу є самовдосконалення шляхом цілеспрямованої самоосвітньої діяльності. 

           Сучасна педагогіка має потребу у висококваліфікованих спеціалістах, які здатні творчо підходити до організації навчально-виховного процесу та досягати високих якісних результатів.

           У створенні особистісно - орієнтованої системи професійного зростання вагому роль відіграє організація самоосвітньої діяльності. Завдяки моніторингу особистої педагогічної діяльності йде накопичення інформації про рівень якості самоосвіти педагога. Таким чином , у кожного педагога з’являється можливість прогнозувати та моделювати особистий розвиток, забезпечуючи безперервне професійне зростання.

           Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення педагогів та учнів. Суто індивідуально її може виконувати високорозвинена особистість, діяльність якоїпродуктивна і творча. Творчий вчитель може донести до учня інформацію та спонукати його до самооосвіти та самореалізації.


  • Самооцінка – вміння оцінювати свої можливості;
  • Самооблік – вміння брати до уваги наявність своїх якостей;
  • Самовизначення – вміння вибирати своє місце в житті, в суспільстві, усвідомити свої інтереси;
  • Самоорганізація – вміння знайти джерело пізнання й адекватні своїм можливостям форми самоосвіти, планувати, організовувати робоче місце та діяльність;
  • Самореалізація - реалізація особистістю своїх можливостей;
  • Самокритичність – вміння критично оцінювати переваги та недоліки власної роботи;
  • Самоконтроль – здатність контролювати свою діяльність;
  • Саморозвиток – результат самоосвіти.


           Шляхом досконалої організації самоосвітньої діяльності постійно удосконалюється професійна майстерність вчителя і, як наслідок,  формується авторитет педагога серед учнів, батьків, колег. Творчо працюючий педагог сам створює свій особистий імідж. Види самоосвіти:       Формування самоосвіти – це цілісний, поступальний процес, який виражається у залученні дитини до соціального досвіду, засвоєнні нею вже існуючих у суспільстві форм і видів діяльності. Розвинена і сформована особистість – це активний творець свого життя.Сучасна школа повинна намагатися якомога більше готувати випускника школи до сучасного життя та діяльності. Творчий вчитель, який займається самоосвітою повинен навчити  випускника упорядкувати свій час для самоосвіти, щоб сміливо зустрітися  з дійсністю, зайняти своє місце в житті, бути успішним.Людина, яка хоче досягти успіху в сучасному світі, повинна мати певні здібності, зокрема:

  • Швидко діяти в нестандартних ситуаціях. (сучасна діяльність вимагає від людей діяти в умовах ліміту часу, в ситуаціях, коли бракує досвіду);
  • Вчитися все життя (сьогодні неможливо працювати за фахом усе життя, маючи лише одну освіту. Під час своєї діяльності необхідно самостійно набувати нових знань).
  • Працювати в сучасних інформаційних системах (інформаційні технології є джерелом та засобом спілкування.  Без уміння працювати з інформаційними технологіями неможливо діяти й бути успішним), уміти здобувати, аналізувати інформацію отриману з різних джерел, застосовувати її для індивідуального розвитку і самовдосконалення.
  • Вступати в комунікацію (сьогодні неможливо сприймати себе як громадянина окремої держави. Це вимоги від громадян спілкуватись з громадянами різних країн. Треба вміти вислухати, зрозуміти, довести свою думку до співрозмовника), вміти працювати в команді.
  • Бути гнучким, мобільним, конкурентноздатним, уміти інтегруватись у динамічне суспільство, презентувати себе на ринку праці.
  • Критично мислити.
  • Використовувати знання як інструмент для розв’язання життєвих проблем.
  • Генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення й нести за них відповідальність.
  • Вміти запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій.
  • Цілеспрямовано використовувати свій потенціал як для самореалізації в професійному й особистісному плані, так і в інтересах суспільства, держави.
  • Бережливо ставитись до свого здоров’я та здоров’я інших як до найвищої цінності.
  • Бути здатним до вибору численних альтернатив, які пропонує

      сучасне життя.


   


            Отже, статус людини в суспільстві залежить від неї самої. Учень повинен розуміти необхідність постійної роботи над собою, розвитку самоосвітньої та творчої активності, посилення відповідальності за своє майбутнє, за можливість досягнення життєвого успіху.

  ЗАВДАННЯ ШКОЛИ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 


        

  - різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і зді¬бностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб через мережу факультативних занять, курсів за вибором, гуртків, спортивних секцій тощо;

  Основними завданнями 

  школи є:

  - збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного здоров'я учнів через створення сприятливого морально-психологічного клімату в школі та розви¬ток матеріально-технічної бази;

  - формування у школярів бажання і уміння вчитися упродовж усього життя, вироблення умінь практичного і творчого застосування здобутих знань;

  - виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого самовизначення

  - виховання школяра як людини моральної, відповідальної, людини культури з розвиненим естетичним і етичним ставленням до навколишнього світу і самої себе.

  - підвищити імідж школи.


  - формування самоосвіти у педагогів та школярів шляхом творчого підходу..

  - виховання в учнів любові до праці, забезпечення умов для їх життєвого самовизначення

  - становлення в учнів цілісного наукового світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи знань про природу, людину, суспільство, культуру, виробництво, оволодіння засобами пізнавальної і практичної діяльності;

  - виховання школяра як патріота школи і рідного краю, громадянина України, національно свідомої, вільної демократичної, життєво і соціально компетентної особистості;

   


  ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ

  на 2020-2021 навчальний рік  Підвищення:

  • рівня педагогічної майстерності вчителів, загальної культури, зростання мотивації до самовдосконалення шляхом підтримки та заохочення вчителів.
  • активна робота над самоосвітою педагогічних працівників;


  Створення:

  - умов для самовизначення, самоствердження, самореалізації особистості учня на основі   побудови структурованого управлінського процесу;

  -  умов для широкого використання ІКТ у освітньому процесі; 

  - організаційно-методичних умов для профільного навчання у старшій школі;

  -  мережі гуртків художньо-естетичного спрямування.


   Діяльність Жміївської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів  у 2020/2021 навчальному році буде спрямована на: 

        Реалізацію:

  -  науково –методичної проблеми в школі: «Вдосконалення навчально-виховного процесу на основі розвитку самоосвітньої та творчої активності вчителів та учнів».

  - державних, обласних, районних цільових програм щодо розвитку освітньої галузі, поглиблення змісту та покращення якості освіти;

  • шкільної програми моніторингових досліджень;

  -    принципу наступності і перспективності між початковою та старшою ланками школи;

  • системи внутрішкільного контролю на основі управлінських рішень.


          Формування:

  • формування та розвиток інноваційного потенціалу школи у ході реалізації Концепції «Нова Українська школа»: рік третій.
  • системи дієвих заходів та посилення контролю за збереженням складових здоров’я школярів;
  • системи моніторингових досліджень результативності  та ефективності всіх напрямків діяльності закладу.
  • ключові компетентності.


                                                                                                           Удосконалення:

    -      форм і методів проведення уроку з метою підвищення якості знань здобувачів освіти;

     -      системи особистісно-орієнтованого навчання;

  • організації освітнього процесу відповідно до загальнолюдських цінностей, сучасних умов та науково-технічних досягнень для підвищення його якості;
  • системи роботи з обдарованими учнями, якісної підготовки учнів до олімпіад, турнірів,  конкурсів, змагань, МАН;
  • системи роботи з профілактики дитячої злочинності та правопорушень; 
  • матеріально-технічної бази школи: оновлення та поповнення кабінетів технічними та мультимедійними засобами.


                                              Забезпечення:

  • рівного доступу до якісної освіти;
  • одержання здобувачами освіти загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів;
  • соціального захисту учасників освітнього процесу, створення умов для індивідуального навчання дітей та психологічного супроводу дітей, які його потребують;
  • вивчення та впровадження ефективного педагогічного досвіду,  новітніх методик та форм навчання і виховання учнів на основі використання сучасних прогресивних інформаційно-комп’ютерних технологій; 
  • інтеграції родинного і суспільного виховання, збереження пріоритету родинного виховання; забезпечення умов для національно-патріотичного виховання
  • активного залучення громадськості до участі у навчально-виховному процесі закладу;
  • функціонування мережі  спортивних гуртків та секцій. Забезпечення умов для виконання оздоровчої функції освіти

                            Сприяння:

  • діяльності шкільної дитячої учнівської організації з метою активізації участі молоді в управлінні школою, налагодження роботи органів учнівського самоврядування;
  • активізації роботи по вихованню громадянської свідомості та патріотизму учнів;
  • зміцненню зв’язків школи з навчальними закладами І, ІІ, ІІІ та ІV рівнів акредитації з метою підвищення ефективності профорієнтаційної роботи.


                         Дотримання:

  • норм безпеки життєдіяльності, охорони життя і здоров’я учасників освітнього процесу та посилення роботи щодо профілактики всіх видів дитячого травматизму;
  • організації  якісного харчування та оздоровлення;
  • санітарно-гігієнічного режиму закладу. 


  Очікуваний результат:


  - підвищення професійної компетентності, творчого потенціалу педагогів у формуванні життєвих компетентностей особистості учня на основі розвитку творчих здібностей на уроках та в позаурочній діяльності;

  - підвищення рівня навчальних досягнень, вихованості, розвитку творчого потенціалу учнів;

  - підвищення рівня сформованості життєвих компетентностей учнів, готовності їх до життя;

  - вироблення методичних рекомендацій за результатами роботи над науково-методичною проблемою;

  - розробка програм, проектів і семінарів з проблеми;

  - обмін досвідом, впровадження конструктивного досвіду, інтеграція отриманих знань в практику роботи вчителів школи;

  - використання набутого досвіду на практиці;

  - поширення за межами школи кращого досвіду, створеного у середині колективу.                        Організаційна робота

  Заходи

    Термін виконання

  Відповідальні

  Класи

  1. Організувати самоврядування в класах та по школі


  до 14.09

  Кл.кер.

  5-9

  2. Організувати профілактичні заходи по дотриманню контролю COVID - 19.

  до 7.09

  Кл.кер.

  5-9

  3. Зібрати інформацію про зайнятість учнів у позаурочний час.

  до 12.09

  кл.кер., класов.

  1-9

  4. Провести нараду з класними керівниками з питань планування роботи на 2020-2021н.р.

  03.09

  ЗВР


  5. Оформити класні куточки по класах.

  до 12.09

  Кл.кер.,класов.

  1-9

  6. Оформити паспорт соціально - незахищених дітей школи по категоріях.


  до 12.09

  Кл.кер.,класов  1-9

  7. Організувати роботу МО класних керівників та класоводів.

  протягом року

  ЗВР

  1-9

  8. 3’ясувати контингент учнів шкільного віку в мікрорайоні школи з метою виявлення учнів не охоплених навчанням.

  до 01.09

  Кл.кер.,класов.

  1-9

  9. Відновити та доповнити списки учнів, що потребують особливого контролю протягом року: дітей сиріт, напівсиріт, дітей під опікою, дітей з багатодітних сімей, чорнобильців, дітей, батьки яких є учасниками АТО.

  до 12.09

  Практ.псих.

  1-9

  10.Оформлення інформаційного стенду "На  допомогу класному керівнику"

  до 07.09

  ЗВР


  11. Створення та організація діяльності творчих груп класних керівників, вихователів.

  до 12.09

  ЗВР


  12. Організація та проведення щорічних акцій: 

  • "Діти, допоможіть дітям" 
  • "Зовнішній вигляд учнів" 
  • "Земля"
  • "Сім'я", 
  • "Підліток", 
  • "Турбота"
  • "Рука ближньому"


  кожного місяця

  кожного місяця

  грудень

  щомісяця

  квітень

  жовтень,

  листопад,

  березень,

  вересень

  квітень,жовт.

  верес, листоп.


  Учнівське

  самовряд.

  пед.-орг.  1-9

  13. Розробити комплексну програму НАЦІОНАЛЬНО - ПАТРІОТИЧНОГО   ВИХОВАННЯ  УЧНІВ "У нас одна Батьківщина –  наша рідна Україна"


  до 05.09

  ЗВР

  1-9

  14. Організувати роботу гуртків: 

  • Спортивний гурток  «Sports time»

  до 07.09

  ЗВР

  5-9

  15. Допомога органам  учнівського самоврядування у розв’язанні організаційних питань, плануванні роботи.

  Протягом року

  ЗВР


  16. Розробити структуру навчання учнівського активу, органів самоврядування.

  до 07.09

  ЗВР


  17. Провести річний конкурс-огляд «Живи, книго!»  Протягом року  ЗВР, Бібліотекар


  18. Провести предметні тижнів рамках предметних декад  з:

  основ здоров"я, біології, географії, хімії, правознавства, історії, математики, української мови та літератури, фізики, іноземної мови .

  Протягом року

  МО


  19. Підтримувати в належному стані куточок державної символіки України

  протягом року

  ЗВР


  20. Поглиблювати вивчення історії українського державотворення, символів і атрибутів Конституції України.

  протягом року

  кл.кер.,вч.іст.

  1-9 кл.

  21. Проводити робочі зібрання щодо аналізу поведінки учнів.

  протягом року

  директор ЗВР

  1-9 кл.

  22. Розробити заходи по школі щодо протидії булінгу в учнівському середовищі.


  ЗВР
  НОРМАТИВНО – ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ НА 2020/2021  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

  Інформаційні матеріали про деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок, профілактики булінгу (цькування), кримінальних правопорушень, вживання наркотичних і психотропних речовин та запобігання торгівлі людьми.

   


           Відповідно до статті 15 Закону України «Про повну загальну середню освіту» від 16.01.2020 № 463-ІХ у закладах освіти виховний процес є невід'ємною складовою освітнього процесу і має грунтуватися на загальнолюдських цінностях, культурних цінностях Українського народу, цінностях громадянського (вільного демократичного) суспільства, принципах верховенства права, дотримання прав і свобод людини громадянина тощо. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

  Закон України «Про освіту», зокрема стаття 53, визначає право здобувачів освіти на захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-

  Кабінет Міністрів України 30 травня 2018 року постановою № 453 затвердив Державну соціальну програму "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини" на період до 2021 року Метою Програми є забезпечення послідовної імплементації положень Конвенції ООН про права дитини, розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на рівні територіальної громади в умовах децентралізації, створення дружнього до дітей середовища відповідно до міжнародних стандартів та пріоритетів Стратегії Ради Європи з прав дитини (2016-2021 роки), а також досягнення Цілей Сталого Розвитку, затверджених Резолюцією Організації Об'єднаних Націй 70/1 "Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року", у частині дотримання прав дітей.

  19 січня 2019 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 р. № 2657-VIIІ.

  З метою створення безпечного освітнього середовища в закладах освіти наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 за № 11/34394, затверджено Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядок застосування заходів виховного впливу.

  Режим доступу: https://serch.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34394Z.html

  Зазначений наказ був направлений листом Міністерства освіти і науки України від 11.02.2020 № 1/9-80 до департаментів (управлінь) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій.

  Роз'яснення щодо застосування зазначеного наказу направлені листом від 13.04.2020 № 1/9-207, в якому Міністерство зосередило увагу на безумовному виконанні керівниками органів управління освітою, керівниками закладів освіти, педагогічними, науково-педагогічними і науковими працівниками, іншими учасниками освітнього процесу законодавчих вимог у зв'язку із затвердженням відповідного наказу.

  Концепцією Нової української школи передбачено формування ціннісного ставлення і судження у школярів, вміння вибудовувати доброзичливі й толерантні стосунки із учасниками освітнього процесу.

  Водночас до Міністерства продовжують надходити звернення від учасників освітнього процесу щодо порушень прав дитини, зокрема щодо випадків булінгу.

  Наголошуємо, що згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18.12.2018 № 2657-VIII до повноважень органів управління освітою входить здійснення контролю за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти та розгляд скарг про відмову в реагуванні на випадки булінгу (цькування) за відповідними заявами.

  Натепер держава гарантує кожному громадянину право на отримання безоплатної правової допомоги. Для отримання такої допомоги варто зателефонувати за номером Єдиного контакт-центру 0 800 213 103 (цілодобово та безкоштовно у межах України зі стаціонарних та мобільних телефонів). Важливо: діти мають право безоплатно отримати послуги адвоката (складання заяв, представництво в суді).

  Вважаємо за доцільне розмістити на сайтах органів управління освітою та на сайтах закладів освіти банер з гіперпосиланням на офіційний вебсайт системи Безоплатної правової допомоги (https://legalaid.gov.ua/) та сприяти розміщенню згаданого банеру системи Безоплатної правової допомоги з гіперпосиланням на вебсайтах органів управління освітою та закладів освіти. Банери для розміщення знаходяться за посиланням: http://bit.do/legalaid.Карпе

  Наголошуємо, що на доступному місці в закладі освіти варто розмістити контактну інформацію про керівників і педагогічних працівників закладу освіти, до яких, відповідно до посадових обов'язків, можуть звертатися учасники освітнього процесу для оперативного вирішення питань, що стосуються збереження життя чи здоров'я, а також захисту прав та інтересів дитини; номер телефону 1547 Урядової гарячої лінії з попередження домашнього насильства; телефонні номери Національної дитячої «гарячої» лінії 0 800 500 225 або 116 111 (для дзвінків з мобільного).

  Для використання в профілактичній роботі в закладах освіти на сайті МОН розміщено створений у вільному доступі банк педагогічних технологій у рубриці «Корисні посилання щодо теми антибулінгу».

  З метою профілактики булінгу (цькування) у закладах освіти рекомендуємо:

  - впроваджувати в освітній процес закладів освіти гурток «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Базові навички медіації» та факультатив «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе». Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/protidia-bulingu/1-komplekt-programmediatsiya.pdf

  - використовувати відеоролик «Вирішення конфліктів мирним шляхом. Медіація - ровесників і ровесниць» та освітній електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе»; Режим доступу: https://imzo.gov.ua/osvita/pozashkilna-osvita-ta-vihovna-robota/vihovna-robota-shvaleni-rukopisi/.

  - розвивати медіацію однолітків, створювати служби порозуміння (Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом «рівний-рівному/рівна-рівній» та вирішення конфліктів мирним шляхом у закладах освіти». Режим доступу: https://la-strada.org.ua/ucp_mod_news_list_show_616.html

  - проводити освітню роботу з батьками та законними представниками дітей з питань профілактики насильства, булінгу, формування ненасильницької моделі поведінки та вирішення конфліктів мирним шляхом.

  План заходів щодо запобігання і протидії домашньому

  насильству та булінгу  на  2020 – 2021 н.р. в Жміївській ЗОШ І – ІІ ст.

                                 План заходів

  Термін

  Відповідальні

  1

  Семінар для класних керівників «Що таке булінг та мобінг? Як з ними боротися?»

  - Роз’яснення основних причин, ознак булінгу, мобінгу в освітньому середовищі та оволодіння практичними методами оперативного реагування, запобігання таким ситуаціям.

  - Вивчення, опрацювання технологій, правил, процедури, прийоми і форми роботи щодо зупинення булінгу (майстер-класи, тренінги, заняття з елементами інтерактивних технологій)

  Січень.

  ЗВР

  2

  Спостереження за  станом мікроклімату в класних колективах (5-9 класи), визначення індексу згуртованості та наявності соціально відторгнених школярів: 

  - Анкетування, опитування. 

  - Дослідження.

  - Опосередковане збирання інформації

  - Причини виникнення булінгу

  - Учасники  булінгу: булер, жертва, спостерігач.

  Постійно 

  ЗВР, Педагог– організатор,

  класні керівники 5-9 класів.

  3

      Проведення циклу психологічних практикумів з формування позитивних взаємин та формування уміння відстоювати свою честь і гідність за допомогою соціально прийнятної поведінки.

      Шляхи подолання булінгу:

  - створення калейдоскопу форм і видів роботи з учнями щодо протидії булінгу;

  - калейдоскоп форм і методів роботи з батьками учнів; 

  - вироблення пам’яток, порад, узагальнених правил;

  - поводження з булерами, жертвами, спостерігачами.

  Постійно

  Класоводи

  1-4 класів

  4

  Батьківські збори щодо попередження домашнього насильства:

  -Типи булінгу та його форми;

  - Інформація, відеоінформація;

  -Наслідки булінгу у дитячому середовищі; 

  - Шляхи подолання булінгу; 

  - Відео перегляд «Як запобігти булінгу?»  обговорення. 

  Лютий -Березень

  Директор школи Єщенко І.М. ЗВР

  Педагог– організатор 

  та 

  класні керівники

  5

  Виховні години:

  - «Стоп булінг» з використанням вправ;

  - Відеоролик «Скажи «Ні!» насильству в сім’ї»;

  - Презентація «Насильство»: 

  - Використання ситуативних завдань;

  - Використання притч «Все залишає свій слід», «Про жорстокість»; 

  - Використання вправ «Зашифровані слова», «Асоціативний ряд», «Рекомендації»; 

  - Використання прийомів «Мозковий штурм», «Діалоги», «Сенкап».

  За планами класних керівників 

  Педагог– організатор,

  класні керівники

  6

  Години спілкування. 

  - «Агресія і чинники, що їх супроводжують.» Використання вправ; 

  - «Мій образ», «Зашифровані слова», «Розкажи мені про мене»;

  - Відеоролики «Насильство», «Бажаю всім добра і миру»; 

  - Виготовлення таблиць-схем «Пам’ятки дітям.»; 

  - Заняття з елементами тренінгу  «Протидія булінгу»:

  - Казка про скріпку; 

  - Вправи «Так» «Ні»;

  - Перегляд відео. Притча «Скільки важить сніжинка» 

  За планами класних керівників

  Педагог-організатор та

  класні керівники


  7

  Загальношкільна гра- квест «Ти особливий»:

  - Станція – життя без насилля;

  - Ситуативна; 

  - Життєва; 

  -Повчальна; 

  -Психологічна; 

  - Прогнозуюча;

  - Толерантна. 

  Гра «Булі», «Жертви».

  Березень

  ЗВР,Педагог- організатор  8

  Методична «скарбничка» щодо попередження булінгу в школі та формування позитивних взаємин між учасниками освітнього процесу.

  Березень

  ЗВР,Педагог-організатор та класні керівники

  9

  Перегляд циклу мультфільмів 

  «НІ» булінгу!»


  Лютий-березень

  Класні керівники


  10

  Тиждень позитиву. «Різнокольоровий тиждень»

  Для створення позитивної атмосфери у класі та школі, формування навичок взаємодії 

  Квітень 

  Класні керівники,  педагог–організатор, учнівське самоврядування «Крок вперед»

  11

  «Скринька довіри».

  Квітень 

  Педагог–організатор, учнівське самоврядування «Крок вперед»

  12

  Групові бесіди 

  -   «Дружба в підлітковому колективі. Подолання булінгу». 

  – «Кримінальна відповідальність неповнолітніх».

  Заняття з елементами тренінгу «Стоп булінг». 

  - Заняття з елементами тренгу «Я не дозволю себе ображати». 

  - Заняття з елементами тренінгу «Протидія боулінгу в дитячому колективі». 

  - Заняття з елементами тренінгу  «Подолаємо конфлікт разом». Заняття з елементами тренінгу для педагогів «Відновлювальна комунікація». 

  - Тренінгові заняття «Зняття агресивності та інших негативних проявів» 

  Квітень

  Класні керівники


  13

  Виставка дитячих робіт «Пасхальний вернісаж» 

  Квітень 

  Педагог–організатор, школа самоврядування

  14

  Загальношкільне свято  «Школа має талант» під гаслом «Для творчості немає перешкод».

  Травень

  Класні керівники,  педагог –організатор, учнівське самоврядування 

  15

  Загальношкільний «День здоров’я» із залученням батьків.

  Травень 

  ЗВР,Педагог –організатор, учнівське самоврядування, класні керівники та вчитель фізкультури Кравець В.І.

  16

  Загальношкільне свято «Ми пишаємося вами» з нагородженням відмінників навчання, переможців предметних олімпіад, творчих конкурсів, спортивних змагань, лідерів школи самоврядування

  Травень 

  Директор

  Єщенко І.М., ЗВР, класні керівники,  педагог–організатор, учнівське самоврядування «Крок вперед».

  Діагностичний етап

  17

  Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах: 

  – спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти;

  – опитування (анкетування) учасників освітнього процесу;

  – психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів;

  – соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах;

  – визначення рівня тривоги та депресії учнів

  Упродовж року

  ЗВР,класні керівники

  Інформаційно-профілактичні заходи

  18

  Засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі»

  Вересень

  ЗВР, класні керівники

  19

  Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом»

  Жовтень

  Педагог - організатор

  20

  Контроль стану попередження випадків  булінгу

  Листопад

  Директор

  Єщенко І.М.,ЗВР

  21

  Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу»

  Грудень

  Педагогічний колектив

  22

  Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню

  Протягом року

  Педагогічний колектив

  Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

  23

  Проведення ранкових зустрічей  з метою формування навичок дружніх стосунків

  Упродовж року

  Класні керівники 1-4 класів

  24

  Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять

  Упродовж року

  Класні керівники 1-9 класів

  25

  Засідання школи лідерів «Як довіряти й бути вдячним»

  Січень

  Педагог - організатор

  26

  Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу»

  Грудень

  Класні керівники, педагог - організатор

  27

  Диспути, години спілкування, ситуативні ігри тощо: «А чи готовий ти сьогодні робити зміни навколо себе», «Де брати любов до тих, хто тебе принижує або ігнорує?», «Живе опитування по булінгу», «З чого почати боротьбу з булінгом у школах», «Стережіться, бо що посієш те й пожнеш. Про стосунки», «Безпечна школа - Нік Вуйчич (ВІДЕО)». 

  Протягом року

  Класні керівники, педагог - організатор

  Робота з батьками

  28

  Обговорення питання протидії булінгу на загальношкільній батьківській конференції

  Вересень

  Директор школи Єщенко І.М.,ЗВР

  29

  Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі»,  «Здорова родина – здорова дитина», «Виховання дітей у сім’ї без фізичного покарання: данина моді чи наріжний камінь родинної педагогіки»

  Протягом року

  ЗВР,класні керівники

  30

  Анкетування «Насильство щодо дітей: погляд батьків»

  Січень

  Педагог - організатор

  Єдність навчання, виховання і розвитку учнів забезпечується спільними зусиллями всіх учасників освітнього процесу.

  Сім'я є й залишається природним середовищем для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дитини, її матеріального забезпечення та несе відповідальність за створення належних умов для цього. Саме вона має виступати основним джерелом матеріальної та емоційної підтримки, психологічного захисту, засобом збереження й передачі з національно-культурних і загальнолюдських цінностей наступним поколінням.

  Міжнародні договори, учасницею яких є Україна, дозволяють вирішувати питання, пов'язані із здійсненням батьківських прав і виконанням обов'язків як матеріального, так і нематеріального характеру, незалежно від громадянства і місця проживання батьків і дітей.

  Слід зазначити, що в Україні основні підходи до осмислення й реалізації прав дітей, визначених міжнародним і вітчизняним законодавствами, протягом останнього часу істотно змінилися. Це пов'язано з посиленням уваги з боку держави до інтересів дітей, удосконаленням механізму контролю за дотриманням чинного законодавства у сфері охорони дитинства, розвитком інституцій соціально-правового захисту дітей та багатьма іншими факторами.

  Із інформацією щодо захисту прав дітей в Україні з урахуванням міжнародних договорів з питань сімейного права можна знайти за посиланням: https://minjust.gov.ua/m/str_19188.

  У свою чергу, питання запобігання та виявлення випадків жорстокого поводження з дітьми регулюється Законом України «Про охорону дитинства», де статтею 10 визначено, що кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім'ї, закладах освіти та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, справедливості та виключають приниження честі й гідності дитини http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14/ed20120601

  Регулювання батьківської відповідальності за виховання є актуальними в сучасних умовах, ці питання унормовані в таких нормативно-правових актах України щодо прав, обов'язків та відповідальності батьків за виховання дітей:

  Закон України «Про освіту», стаття 55. Права та обов'язки батьків здобувачів освіти;

  Закон України «Про охорону дитинства», стаття 12. Права, обов'язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини;

  - Цивільний кодекс України, стаття 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою;

  - Кодекс України про адміністративні правопорушення, стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей;

  - Кримінальний кодекс України, стаття 166. Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування;

  - Сімейний кодекс України, стаття 164. Підстави позбавлення батьківських прав, тощо.

  Поруч із булінгом ( цькуванням) великою проблемою в Україні є домашнє насильство. У 2019 році на телефонну лінію "102" для реагування поліції надійшло понад 115 тис. дзвінків із заявами про домашнє насильство. З метою виконання законодавчих вимог Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року № 2229, (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19#Text) Міністерство освіти і науки України надіслало департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської міської державних адміністрацій, Інститутам післядипломної педагогічної освіти для використання у профілактичній освітній діяльності методичні рекомендації щодо формування у дітей та молоді нетерпимого ставлення до насильницьких моделей поведінки, небайдужого ставлення до постраждалих осіб, усвідомлення насильства як порушення прав людини, адресовані усім фахівцям, які працюють з дітьми та молоддю (лист МОН від 18.05.2013 № 1/11-5480).

  З метою забезпечення комплексного інтегрованого підходу до протидії домашньому насильству та сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від домашнього насильства, шляхом проведення превентивних заходів, ефективного реагування на факти домашнього насильства наказом МОН від 02.10.2018 № 1047 затверджено Методичні рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами. Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-metodichnih-rekomendacij-shodo- viyavlennya-reaguvannya-na-vipadki-domashnogo-nasilstva-i-vzayemodiyi-pedagogichnih-pra?ivnikiv-iz-inshimi-organami-ta-sluzhbami

  Пропонуємо використовувати матеріали з питань запобігання та протидії домашньому насильству, що розміщені на офіційному сайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1kdBNPKwOFNWwoLNJ5RaJIvfro7oazdUw/view


  Актуальною залишається профілактична робота щодо протидії торгівлі людьми.

  У цьогорічному звіті Держдепартаменту щодо торгівлі людьми зазначено, що нестабільність та брак доступу до життєво необхідних послуг через пандемію зробили ще більше людей вразливими до експлуатації торгівцями людьми.

  Традиційними для України проблемами залишаються сексуальний трафік та рабська праця жінок і дітей, де країна виступає водночас джерелом, транзитною точкою та пунктом призначення для таких злочинів. Вразливим прошарком населення залишаються і діти-сироти, зокрема ті, що перебувають під наглядом держави.

  При цьому українці та українки продовжують бути жертвами трудового чи сексуального рабства у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Бельгії, Болгарії, Кіпрі, Данії, Німеччині, Угорщині, Ізраїлі, Латвії, Лівані, Литві, Чорногорії, Португалії, Польщі, Сенегалі, Словенії.

  За даними дослідження, проведеного на замовлення Міжнародної організації з міграцій (МОМ), понад 260 тис. українців постраждали від торгівлі людьми з 1991 року, що робить Україну однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в Європі. Статистичні дані щодо протидії торгівлі людьми в Україні розміщені на сайті Міжнародної організації з міграцій (МОМ), Режим доступу: http://iom.org.ua/sites/default/files/iom_counter_trafficking_programme_2019_ukr.pdf

  Відповідно до статей 7, 9, 20, 21, 22, 23, 24 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, № 19-20, ст.173, http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3739-17) Міністерство, органи управління освітою, заклади освіти впроваджують в освітній процес заходи щодо підвищення рівня обізнаності здобувачів освітніх послуг та їх батьків з питань протидії торгівлі дітьми.

  Система освіти має великі можливості щодо попередження торгівлі людьми.

  Педагогічний процес значною мірою зумовлюється змістом освітніх предметів, який сприяє оволодінню знаннями про людину та суспільство, про права людини.

  Особлива роль тут належить предметам соціально-гуманітарного циклу: історії, географії, правознавству, суспільствознавству, літературі (українській та зарубіжній), філософії, соціології, політології тощо.

  Головні завдання навчально-виховних заходів із зазначених негативних явищ - підвищити загальний рівень правової свідомості дітей та молоді, рівень обізнаності з проблем порушення прав людини, навчити моделям безпечної поведінки, виховати повагу до прав та основних свобод людини, толерантне ставлення до потерпілих від насильства.

  З метою виконання «Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 111 від 24.02.2016 (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/111-2016 %D0%BF#Text), вважаємо за доцільне:

  - педагогічним працівникам закладів освіти пройти онлайн курси підвищення кваліфікації з питань протидії торгівлі на сайті Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні http://stoptrafficking.org;

  - продовжувати включати до програм підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації педагогічних працівників інститутів післядипломної педагогічної освіти курси, лекції та практичні заняття з питань протидії торгівлі людьми, зокрема, використання електронного курсу «Основи протидії торгівлі людьми» (режим доступу: www.ctcourse.org.ua);

  - впроваджувати за рахунок варіативної складової програму виховної роботи з питань протидії торгівлі дітьми для учнів 7-10 класів «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» (http://old.mon.gov.ua/ua/aboutministry/normative/5457-);

  - впроваджувати гуртки та факультативи для учнів 7 - 10 класів закладів загальної середньої освіти «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»;

  - проводити інформаційні кампанії до 30 липня - Всесвітнього дня протидії торгівлі людьми; 18 жовтня - Європейського дня боротьби з торгівлею людьми;

  - 2 грудня - Міжнародного дня за відміну рабства; 10 грудня - Міжнародного дня захисту прав людини;

  - розвивати співробітництво із громадськими та міжнародними організаціями і фондами;

  - налагодити освітню роботу з батьками та законними представниками дітей з питань профілактики торгівлі людьми;

  - поширювати серед учасників освітнього процесу інформацію про діяльність Кол-центру Міністерства соціальної політики України з питань протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей за скороченими телефонними номерами: 1578 - з питань протидії торгівлі людьми; 1538 - з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та насильству стосовно дітей,

  Національної безкоштовної «гарячої лінії» з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів Представництва Міжнародної організації з міграцій (МОМ; в Україні 0 800 505 501 (безкоштовно зі стаціонарних) 527 (безкоштовно з мобільних) www.527.org.ua,

  Національної дитячої «гарячої лінії» 0 800 500 225 або 116 111 (для дзвінків з мобільного) та Національної «гарячої» лінії з попередження насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0 800 500 335 або 116 123 (для дзвінків з мобільного) ГО «Ла Страда-Україна».

  На офіційному сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України створено електронний банк даних курсів (спецкурсів), які впроваджуються у закладах вищої освіти та в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників (розділ «Діяльність. Захист прав з людини»: https://imzo.gov.ua/protidiya-torgivli-lyudmi/havchalni-programi/

  Пропонуємо використовувати результати дослідження щодо обізнаності про ризики торгівлі людьми серед уразливих дітей та молоді України (http://iom.org.ua/sites/default/files/infographics_of_survey_key_findings-on_ht_awareness_among_vulnerable_children_and_youth_ukr_0.pdf)

  Запобігання вживання дітьми та учнівською молоддю наркотичних і психотропних речовин повинно займати належне місце в організації виховного процесу закладу освіти.

  Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 року № 56 затверджено План заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року.

  Режим доступу: https:zakon.rada.gov.ua/laws/show/56-2019-%D1%80#Text.

  Громадською організацією «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка» за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та Європейського моніторингового центру з наркотиків та наркоманії (ЕМСРРА) в межах міжнародного проекту «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин (ЕSPAD)» провели опитування 8509 респондентів (4108 хлопців і 4401 дівчина) віком 14 - 17 років, які є учнями сільських та міських закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти.

  Результати опитування висвітлені в роботі «Куріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед підлітків, які навчаються: поширення й тенденції в Україні: за результатами дослідження 2019 року в рамках міжнародного проекту «Європейське опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин - ЕSPAD».

  Режим доступу: http://www.uisr.org.ua/img/upload/files/B_Report_ESPAD_2019_Internet.pdf.

  Особливу тривогу викликає те, що порушується стаття 54 Закону України «Про освіту» в частині недостатньої діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів освіти щодо запобігання вживанню здобувачами освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів та тютюнових виробів.

  Просимо в межах компетенції забезпечити виконання пунктів 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 11.2; 12.7; 30 Плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р, № 56, зокрема:

  - впроваджувати апробовані передовою міжнародною та вітчизняною практикою профілактичних стратегій формування життєвих навичок, розроблення нових і удосконалення чинних програм та методик розв'язання наркотичних алкогольних проблем згідно з вимогами МОН до наукових, науково-методичних та освітніх видань;

  - забезпечувати підтримки розвитку системи позашкільної освіти;

  - формувати в дітей, учнівської та студентської молоді життєві навички, уміння протистояти ризикам і загрозам, пов'язаним із наркотиками;

  - здійснювати комплекс профілактичних заходів, спрямованих на підвищення психолого-педагогічної компетентності батьків, формування в них свідомого відповідального ставлення до виконання обов'язків, пов'язаних з утриманням, вихованням та освітою дітей;

  - впроваджувати в програми підготовки та перепідготовки педагогічних працівників сучасні методики профілактичної роботи з подолання негативних проявів серед дітей, учнівської та студентської молоді;

  - створювати методики раннього виявлення дітей, які належать до груп ризику через їх незахищеність та інші чинники, що можуть призвести до початку вживання наркотиків (діти, батьки яких перебувають у трудовій еміграції за кордоном; діти із сімей з проблемами залежності; діти, що отримали психологічні травми внаслідок жорстокого поводження або сексуального насильства; безпритульні), сприяти захисту їх прав та недопущення соціального відторгнення тощо.

  При цьому інформуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 року № 689 затверджено Порядок проведення моніторингу наркотичної та алкогольної ситуації в Україні. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/689-2019-%D0%BF#Text

  Звертаємося до департаментів (управлінь) освіти і науки обласних та Київської міської державної адміністрації організувати виконання й надати в межах компетенції Міністерству освіти і науки України моніторингові показники, які містять інформацію про проведені у 2020/2021 навчальному році профілактичні заходи, спрямовані на зниження рівня вживання психотропних речовин, за формою згідно з додатком 7 зазначеної Постанови.

  Інформацію надсилати на електронну адресу [email protected] до 01 квітня 2021 року.

  Міністерство освіти і науки зосереджує увагу на виконанні органами управління освітою та закладами освіти в межах компетенції Плану заходів з реалізації Національної стратегії реформування системи юстиції щодо дітей на період до 2023 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1335-р. Ресурс доступу за посиланням: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-a1335r

  Ситуація щодо кримінальних правопорушень у дитячому середовищі спонукає до проведення чіткої взаємодії всіх зацікавлених органів і служб на місцевому рівні. Для планування превентивної роботи радимо скористатися єдиним звітом про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, за січень - червень 2020 р. що розміщений на сайті Генеральної прокуратури України: https://old.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113897  

  Враховуючи викладене, Міністерство з вважає, що профілактика кримінальних правопорушень спонукає до формування правової культури учнів, виявлення та усунення причин і умов, які сприяють учиненню дітьми злочинів, подоланню девіантної поведінки.

  Рекомендуємо:

  - проаналізувати стан справ та посилити індивідуальну корекційну роботу з дітьми, які вже скоювали кримінальні правопорушення, та дітьми, які мають ознаки агресивної поведінки;

  - провести інформаційно-просвітницьку роботу з батьками та законними представниками дітей, схильних до протиправної поведінки, сприяти в організації позакласної зайнятості цієї категорії дітей, зокрема в літній період;

  - налагодити міжвідомчу взаємодію з підрозділами ювенальної превенції Національної поліції України, службами у справах дітей, соціальними службами для сім'ї, дітей та молоді тощо.

                    План виховної роботи на 2020-2021 н.р.

   

                  

  Тема виховної діяльності

  Форми виховної діяльності

  Термін виконання

  Відповідальні

  Відмітка

  СЕРПЕНЬ

  1.

  Підготовка до свята «Все починається із першого дзвоника!»


  28-31.08

  ЗДВР, П- О 


  ВЕРЕСЕНЬ

  Місячник дорожнього руху

  Тиждень знань і знайомств 01.09 – 04.09

  1.

  День Знань:

  «Все починається із першого дзвоника!»;

          - бесіди щодо запобіганню поширеню COVID- 19

  • проведення першого уроку;

      -  день відкритих дверей.

  Святкова лінійка для учнів 1, 9 класів

  01.09

  ЗДВР,

  П/О,

  класні керівники


  2

  Виготовлення інформаційних стендів про COVID -19

  У школі

  01.09- 11.09

  П/О


  2

  Повторення з учнями правил поведінки в школі (під час уроків та перерв),відповідно до «Єдиних вимог для учнів»

  Бесіда

  03-04.09

  класні керівники


  3

  «Подорож морем захоплень»             (Виявлення здібностей учнів, залучення їх до участі в шкільних гуртках та секціях)


  03-11.09

  ЗДВР,П/О,класні керівники


  4

  «Ходить гарбуз по городу» (Овочеві витівки з овочів, фруктів, природного матеріалу та квітів)

  Вставка-конкурс


  Класні керівники

  1-9 класів


  Тиждень здоров’я та спорту     07.09 – 11.09 

  1

  Згідно планів класних керівників

  Години спілкування

  07.09

  Класні керівники


  2

  Відкриття Олімпійського тижня

  Спортивні змагання

  07.09

  П/О,вчителі фізичної культури


  3

    «Здоров’я – мудрих гонорар»       (5-9  класи)

  Гра

  08.09

  ЗДВР, П/О


  4

  «Як надати першу допомогу при травмах»

  Практичні заняття 

  09.09

  Класні керівники 1-9 класів


  5

  «Мій улюблений вид спорту» (1 - 7 класи)

  Виставка малюнків

  10.09

  Вчитель образотворчого мистецтва


  6

  «В здоровому тілі –   здоровий дух»  (5 – 9 класи)

  Виставка стіннівок

  11.09


  Класні керівники


  7

  «Чисте повітря» (до Дня боротьби за захист озонового шару)

  Операція

  Протягом місяця

  Вчитель біології


  Тиждень пам'яті   14.09 – 18.09

  1.

  «Пам’ятник» (упорядкування могили загиблих воїнів

  Акція

  14-18.09

  Кл.  керівники 4,9 класів


  2.

  «Голуб миру над Україною»

  Конкурс букетів та композицій

  17.09

  ЗДВР, П/О, кл.  керівники 1-9 класів


  3.

  «Це потрібно знати всім поколінням» (8-9 класи)

  Турнір знавців історії

  18.09

  Вчитель історії, бібліотекар


  4.

  «Ми за мир на планеті Земля» (до Міжнародного дня  миру»      

  (1-7 класи)

  Конкурс малюнків

  18.09

  Вчитель образотворчого мистецтва


  Тиждень правил безпеки руху   21.09 – 25.09

  1.


  Згідно планів класних керівників

  Години спілкування

  21.09

  Класні керівники


  2

  Перегляд матеріалів з теми правил безпеки руху. Зустріч з інспектором ДАІ

  Зустріч,

  бесіди

  22.09

  ЗДВР, класні керівники


  3.

  «Чи знаєш ти обов’язки та права пішоходів» (5-9 класи)

  Вікторина

  23.09

  П/О


  4

  «Твій друг – безпечний рух»

  Конкурс малюнків

  24.09-28.09

  Вчитель образотворчого мистецтва


  ЖОВТЕНЬ

  «Ми ? честь і гордість школи»

  Тиждень  привітань та толерантності 28.09 – 02.10

  1.

  Згідно планів класних керівників

  Години спілкування

  28.09

  Класні керівники


  2

  «Грані добра» До Міжнародного дня проти насилля

  Відверта розмова

  29.10

  Класні керівники 1-9 класів


  3

  «Моя улюблена тваринка» До Всесвітнього дня тварин

  Творчий вернісаж

  30.10

  Класні керівники 1-5 класів


  4.

  «Гімн учительській професії »

  Конкурс стіннівок

  30-02.10

  Класні керівники 1-9 класів


  5

  «Вчительська доля - велика зоря»

  Привітання

  02.10

  Учні 1-9 класів


  4

  «За серце щире і просте, велике Вам спасибі» 

  Літературно-пісенна вітальня

  02.10

  ЗДВР, П/О, учнівський парламент


  6.

  «Переступи поріг з добром!» (до Міжнародного дня людей похилого віку) 

  Акція

  Протягом тижня

  Класні керівники


  Тиждень превентивного виховання  05.10 – 09.10

  1.

  Згідно планів класних керівників

  Години спілкування

  05.10

  Класні керівники


  3.

  «Порушення прав людини – торгівля людьми, гендерне насильство, сексуальна експлуатація дітей» До Європейського Дня боротьби з торгівлею людей

  Конференція  

  06.10

  ЗДВР, П/О, учнівський парламент


  4

  «Насильство – це злочин від якого страждають найрідніші»

  Прес-експрес

  07-09.10


  Класні керівники 1-9 класів


  5

  «Мої права» (1-4  класи)

  Конкурс малюнків

  08.10

  Класні керівники


  6

  «На паралельних дорогах прав та обов’язків»  (9  класи)

  Засідання правового клубу

  08.10

  Вчитель правознавства


  7

  «Як не стати жертвою злочину», «Злочин та як його обійти» 

  Консультації з правової освіти

  09.10

  Вчитель правознавства


  1.

  Згідно планів класних керівників

  Години спілкування

  09.10

  Класні керівники


  Тиждень козацької слави  12.10 – 16.10


  1.

  Згідно планів класних керівників

  Години спілкування

  12.10

  Класні керівники


  2

  «Володарі гетьманської булави»

  Прес – огляд

  13.10

  вчитель історії


  3.

  «Україна від козацьких часів до сьогодення» (5-9  класи)

  Усний журнал

  14.10

  Вчитель історії,


  4.

  «Справжній український козак» ( 3-4  класи)

  КВК


  15.10

  Класні керівники


  5.

  «З козаків візьмемо приклад» (5-9 класи) 

  Спортивне свято

  16.10

  Вчитель фізичної культури


  Тиждень безпеки життєдіяльності  19.10 – 23.10

  1.

  Згідно планів класних керівників

  Години спілкування

  19.10

  Класні керівники


  2.

    «Вогонь – друг, вогонь – ворог!»

  Вікторина

  20.10

  П/О


  3.

    «Перерва»

  Операція

  21-23.10

  П/О, учнівський парламент


  4.

  «Коли електроприлади бувають небезпечні» (1-7 класи)

  Конкурс малюнків

  22.10

  Вчитель образотворчого мистецтва


  5

  «Шкідливі звички  - згуба»

  Конкурс презентацій

  23.10

  Класні керівники 8 -9 класів


  6

  Операція «Урок»


  Протягом місяця

  ЗДВР, П/О учнівський парламент


  ЛИСТОПАД

  «Я і закон»  

  Тиждень  культури  02.11 – 06.11

  1.

  Згідно планів класних керівників 

  Години спілкування

  02.11

  Класні керівники 1-9 класів


  2.

  «Культура спілкування між собою»

  Бесіда

  03.11

  Класні керівники


  3.

  «Посієш звичку – пожнеш характер»

  Дискусія

  04.11

  Класні керівники


  4.

  За планом вчителів - філологів (до Дня української писемності)  (5-8  класи)

  Конкурси

  05.11-06.11

  Вчителі - філологи


  Тиждень праці і майбутньої професії  09.11 – 13.11

  1.

  Згідно планів класних керівників   

  Години спілкування

  09.11

  Класні керівники


  3.

  «Золоті ручки»

  Виставка-конкурс

  10.11

  П/О


  4.

  Виготовлення плакатів « Моя улюблена професія»

  Виставка плакатів

  11.11-13.11

  П-О


  5.

  Зустрічі з представниками вищих навчальних закладів, профосвіти


  Протягом року

  ЗДР


  Тиждень порядку  16.11 – 20.11

  1

  Згідно планів класних керівників   

  Години

  спілкування

  16.11

  Класні керівники


  2

  «День без куріння» (до Міжнарод-ного дня  відмови від куріння)

  Акція

  17.11

  ЗДР, П/О, учнівський парламент


  3

  «Куріння – соціальне зло»

  Анкетування

  18.11

  ЗДР, П/О, 


  4

  «Естетика зовнішнього вигляду»

  Рейд

  19.11

  П/О, учнівський парламент


  5

  «Коса – моя краса»

  Конкурс

  20.11

  П/О, учнівський парламент


  6

  «Захист Вітчизни обов’язок кожного» До Дня Гідності та Свободи

  Інформаційне повідомлення

  20.11

  П/О, учнівський парламент


  7

  «Хай сяє школа рідна чистотою»

  Трудовий десант

  20.11

  Класні керівники


  8

  «День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій» – 

  Інформаційне повідомлення

  20.11


  Класні керівники


  9

  «Засвіти свічку»

  Всеукраїнська акція

  20.11

  Учнівський парламент


  Тиждень захисту дітей від жорстокості та насильства 23.11 – 27.11

  1.

  Згідно планів класних керівників   

  Години спілкування

  23.11

  Класні керівники


  2.

  «Ген жорстокості, чи погане виховання» (8-9  класи)

  Засідання «круглого столу»

  24.11

  ЗДР, 

  класні керівники


  3.

  «Що ти знаєш про СНІД?» 

  Анкетування 

  25.11

  П/О, учнівський парламент


  4.

  «Острів СНІД» (до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом)

  Інформацій-на програма

  26.12

  П/О, учнівський парламент


  5.

  До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 

  Книжкова викладка

  23.11-26.11

  Бібліотекар


  6.

  «Хто попереджений той захищений» (8-9  класи)

  Засідання «круглого столу»

  27.11

  Класні керівники


  7.

  «Урок»

  Операція

  Протягом місяця

  ЗДВР,учнівський парламент


  ГРУДЕНЬ

  «І тільки тим історія належить, хто за неї бореться й живе»

  Тиждень виховання майбутнього захисника Вітчизни  30.11 – 04.12

  1.

  Згідно планів класних керівників   


  Години спілкування

  30.11

  Класні керівники


  2.

  «Милосердя» (До Міжнародного дня інвалідів»

  Операція

  01.12

  Класні керівники, учнівський парламент


  3.

  «Зростаймо мужніми» (1-4  класи)

  Спортивна естафета

  02.12

  Вчитель фізичної культури


  4.

  «Козацькі сурми»    (5-9  класи) 

  Спортивні змагання

  03.12

  Вчитель фізичної культури


  5.

  «У нас єдина держава і ми єдиний народ» (1-4  кл.)

  Конкурс  малюнків

  03-04.12

  Класні керівники (1- 4 класи)


  6.

  «Герої України. Хто вони?»

  (5-9  класи)

  Випуск вітальних стіннівок  

  04.12

  Класні керівники (5-9 класи)


  Тиждень знавців державотворення   07.12 – 11.12

  1.

  Згідно планів класних керівників

  Година спілкування

  07.12

  Класні керівники


  2.

  «Україна – моя рідна Батьківщина. Краса і велич символів державних»

  Бесіда

  08.12

  Класні керівники


  3.

  «У нас єдина держава і ми єдиний народ» (1-4  класи)

  Засідання «круглого столу

  09.12

  Класні керівники


  4.

  «Ми знаємо свої права, виконуємо свої обов?язки» (8-9  класи) 

  Брейн-ринг

  10.12

  Вчитель правознавства


  5.

  «Законів слід дотримуватись» (5-7  класи)

  Правовий лекторій

  11.12

  Класні керівники


  6.

  «Зимуючи птахи»

  Операція,акція

  Грудень-лютий


  Вчитель біології


  Тиждень звичаїв та обрядів  14.12 – 18.12.

  1.

  Згідно планів класних керівників

  Година спілкування

  14.12

  Класні керівники


  2.

  «Краще  новорічне оформлення класної кімнати»

  Конкурс

  15.12

  Класні керівники


  3.

  «Еко-Новий рік» (конкурс «Замість ялинки – новорічний букет»)

  Природно-охоронна акція

  16.12

  ЗВР, П/О, класні керівники


  4.

  «По Вкраїні з краю в край ходить Святий Миколай» - 

  Театралізоване дійство

  17.12

  Педагог-організатор


  5.

  «Зимові візерунки» (1-7  класи)

  Конкурс дитячого малюнка

  17.12

  Вчитель малювання


  6.

  «Чого ми навчилися»

  Творчий звіт гуртків

  18.12

  Керівники гуртків


  Тиждень культури та відпочинку  21.12 – 24.12.

  1.

  Згідно планів класних керівників

  Година спілкування

  21.12

  Класні керівники


  2.

  «Йде, мов добрий чарівник по Вкраїні Новий рік»

  Випуск новорічних газет

  21-24.12


  П/О  3.

  «Новорічна казка» (1-4  класи)

  Ранок

  22.12

  П/О, класні керівники


  4.

  «Новорічна пригода» (5-9 кл)

  Феєрія

  24.12

  П/О, класні керівники  С Січень

       Місячник духовного виховання

       Тиждень звичаїв та обрядів  11.01. – 15.01 .

  1

  Згідно планів класних керівників

  Години спілкування


  11.01

  Класні керівники 1-9 класів


  2.

  «На щастя на здоров’я, на Новий рік»

  Фестиваль колядок та щедрівок

  12.01

  Педагог -організатор


  3.

  «Зимові канікули» (5-9  класи)

  Конкурс фото- звітів 

  13.01

  Класні керівники


  Тиждень громадянського виховання 18.01- 22.01

  1

  Згідно планів класних керівників

  Години спілкування

  18.01

  Класні керівники 1-9 класів


  2

  «Діти єднають Україну» (1-7 класи)

  Виставка малюнків

  19.01.

  Вчитель образотворчого мистецтва


  3

  «Благословенна та держава, що має відданих синів» (8-9 класи)

  Засідання «круглого столу»

  20.01

  ЗДР, вчитель історії


  4

  «Соборна Україна – одна на всіх як оберіг»(до Дня Соборності України)

  Історична естафета

  21.01

  Вчитель Історії


        Тиждень історичної пам’яті  25.01.-29.01.

        1.

  Згідно планів класних керівників

  Години спілкування


  25.01

  Класні керівники 1-9 класів

                                   

         2

  «Голокост – пером на серці людства»

  Історичні п’яти-хвилинки

  27-28.01

  Вчитель історії 


        3.

  «Квіти у полі, там де Крути…» (5-9 класи)

  Випуск плакатів

  29.01.

  Класні керівники                       


  1. 4

  «Крути – символ національної честі»

  Інформаційне повідомлення 

  29.01

  Педагог-організатор

                      

        ЛЮТИЙ

        Місячник патріотичного виховання

        Тиждень книголюбів 01.02 – 05.02.

  1. 1

  Згідно планів класних керівників

  Години спілкування

  01.02

  Класні керівники 1-9 класів


  1. 2

  «Твір я цей прочитав і ось що намалював» 1-4 класи

  Конкурс малюнків

  02.02

  Вчителі молодших класів


  1. 3

  «Живи книго!»

  Книжкова лікарня

  03.02

  Класні кервники


  4    4

  «Найкращий читач»

  Конкурс  

  04.02

  Вчителі літератури


  5    5

  «Книгу – в сім’ю, сім’ю в бібліотеку»

  Акція

  Протягом місяця

  Учнівський парламент


        Тиждень культури та віртуального світу  08.02.-12.02.

  1. 1

  Згідно планів класних керівників

  Години спілкування

  08.02

  Класні керівники 1-9 класів


  2     2

  «Профілактика Інтернет-залежності» (до Всесвітнього дня без Інтернету» (5-9 класи)

  Анкетування, тестування

  09.02

  Педагог - організатор


  1. 3

  «Безпечний Інтернет»

  Тренінг

  10.02

  Практичний психолог


  4     4

  «Інтернет – чума ХХІ століття» (5-9 класи)

  Конкурс відеороликів

  11.02

  Класні керівники


  5     5

  «Під знаком Купідона» (1-9  класи)

  Поштова скринька

  12.02

  П-О Учнівський парламент


  45   6

  «Життя без любові, що небо без сонця» (1-9 класи)

  Конкурс на кращу листівку- «валентинку»

  12.02

  Класні керівники 1-9 класів


       Тиждень вшанування героїв Афганістану та Героїв Небесної сотні     15.02 – 19.02

  1. 1

  Згідно планів класних керівників

  Година спілкування

  15.02


  Класні керівники 1-9 класів


  1. 2

  «Ціна чужої війни» до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав

  Година пам’яті

  16.02

  Педагог -організатор


  1. 3

  Перегляд відеосюжетів: «Афганістан – мій біль, моя пекуча пам’ять» (5-9 класи)

  Мультимедія

  17-19.02

  Класні керівники 1-9 класів


  1. 4

  «Вогнем і полум’ям охрещені, обпалені навік…» ( до Дня герої Небесної Сотні)

  Урок-реквієм

  19.02

  Педагог -організатор


         Тиждень рідної мови 22.02 – 26.02

  1. 1

  Згідно планів класних керівників

  Години спілкування

  22.02

  Класні керівники 1-9 класів


  1. 2

  «Вивчайте, любіть свою мову, як рідну Вітчизну, любіть!» (до Дня рідної мови)

  Конкурс читців поезії

  23.02

  Вчителі – філологи


  1. 3

  «Коли зникає рідна мова – народу більше немає»

  Тематичні уроки

  Протягом тижня

  Вчителі – філологи


  1. 4

  «Чи знаю я рідну мову?» (5-9  класи)

  Конкурс-гра

  24.02

  Вчителі – філологи


        БЕРЕЗЕНЬ

        Місячник родинно-сімейного виховання

         Тиждень чарівності та пам’яті Кобзаря  01.03-05.03


  1. 1

  «У світі усе починається з мами»(1-4  класи)

  Святкові вогники:

  01.-05.03

  Класні керівники 1-4 класи


       

  1. 2

  «Щоб теплих весен сонячні проміння будили в серці ніжні почуття» (5-9  класи)

  Святкове привітання

  02.03

  Педагог Організатор


  1. 3

  «Вітає березень крилатий жінок прекрасних із весняним святом» (5-9  класи)

  Конкурс газет – вітань

  03.03

  Класні керівники 5-9 класи


  1. 4

  «Солодка фантазія»

  Конкурс

  04-05.03

  Класні керівники


  1. 5


  «Тарасова доля – то правда жива»

  (1-8 класи)

  Конкурс декламаторів  поезії

  05.03

  Класні керівники, Вчителі – філологи


  1. 6

  «Іду з дитинства до Тараса» (5-9  класи)

  Засідання «круглого столу»

  05.03

  Вчителі – філологи


         Тиждень профорієнтації  09.03.-12.03

  1. 1

  «Чи свідомо я обираю професію» (9 клас)

  Тестування

  09.03

  Класні керівники 9 клас


  1. 2

  «Риси та якості майбутнього фахівця»

  Анкетування

  10.03

  Педагог-організатор


  1. 3

  «Моя майбутня професія» (1-7 класи)

  Конкурс малюнків

  11.03

  Вчителі образотворчого мистецтва


        Тиждень екології  15.03-19.03

  1. 1

  Згідно планів класних керівників

  Години спілкування

  15.03

  Класні керівники 1-9 класів


  1. 2

  «Природа і фантазія» (літературні твори, казки, вірші, малюнки)

  Виставка творчих робіт

  16.03

  Педагог -Організатор


  1. 3

  «Вода – безцінне багатство, бережіть її!»(до Дня охорони водних ресурсів)

  Виступ агітбригади

  17.03

  Вчитель біології


  1. 4

  «Я хочу жити в якісному світі» 

  (1-7 класи)

  Конкурс малюнків 

  18.03

  Вчителі образотворчого мистецтва 


  1. 5

  «Ромашка – символ Дня боротьби проти туберкульозу» 

  Бесіда-застереження

  19.03

  Класні керівники 1-9 класи П-О


  1. 6

  «Першоцвіти просять захисту» (охорона ранньоквітучих рослин)

  Акція

  Березень-квітень

  Вчитель біології


        КВІТЕНЬ

        Місячник екологічного виховання

        Тиждень  здорового способу життя  29.03 – 02.04

  1. 1

  Згідно планів класних керівників

  Години спілкування

  29.03

  Класні керівники 1-9 класів


  1. 2

  «Сміх шануєм, розумієм, сміятися вмієм!» (1-9  класи)

  Конкурси гуморесок, усмішок

  30.04.

  Педагог -організатор,бібліотекар


  1. 3

  «Зелена аптека. Лікарські трави Харківщини»  (1-4 класи)

  Інтерактивна подорож

  01.04

  Класні керівники


  1. 4

  «Здоровим бути круто»

  Вікторина

  02.04

  Педагог-організатор


  1. 5

  «Перша медична допомога» (8-9 класи)

  Урок-практикум

  02.04.

  Класні керівники


  1. 6

  «Бережи здоров’я змолоду» (1-4 класи)

  Конкурс малюнків

  02.04

  Класні керівники


  1. 7

  «Краще запобігти, ніж лікуватися»

  Профілактична зустріч з медичною сестрою

  Протягом тижня

  ЗДР


  1. 8

  «Зелена весна»

  Весняна толока

  Протягом місяця

  Класні керівники


  1. 9

  «Посади дерево»


  Операція

  Протягом місяця

  Класні керівники, учнівський парламент


        Тиждень авіації та космонавтики  05.04 – 09.04.

  1. 1

  Згідно планів класних керівників

  Години спілкування 

  05.04

  Класні керівники 1-9 класів


  1. 2

  «Спорт – це здоров’я, спорт – це життя, спорт – це дорога у майбуття»

  Спортивне свято

  06.04

  Вчителі фізичного виховання


  1. 3

  «Дорожче за золото»

  КВК

  07.04

  Вчитель основ здоров’я


  1. 4

  «Космос відомий і невідомий» (1-4 класи)

  Конкурс малюнків

  08.04

  Класні керівники


  1. 5

  «Вперед у майбутнє: відкриваємо таємниці космосу» (5-9 класи)

  Конкурс стіннівок

  09.04

  Класні керівники


  1. 6

  «Всесвіт нам бентежить мрії» (1-8 класи)

  Інформаційне повідомлення

  09.04

  Педагог-Організатор


  1. 7

  «Подорож до Зоряного містечка, Центру управління польотами»

  Інтернет-подорож

  09.04

  Вчитель фізики


  1. 8

  «Затишок» (благоустрій території школи)

  Операція

  Протягом тижня

  Класні керівники

     

     

         Тиждень знань правил пожежної безпеки 12.04. – 16.04.

  1. 1

  Згідно планів класних керівників

  Година спілкування

  12.04

  Класні керівники 1-9 класів


  1. 2

  «Будь обережним з вогнем» (5-7 класи)

  Вікторина-змагання

  13.04

  Вчитель основ здоров’я П-О


  1. 3

  «Первинні засоби пожежогасіння» (1-7 класи)

  Відео-лекторій

  14.04

  Класні керівники


  1. 4

  «Запобігти! Врятувати! Допомогти!» (8-9 класи)

  Інформаційні години

  15.04

  Класні керівники


  1. 5

  «З вогнем погані жарти» (1-4 класи)

  Конкурс малюнків

  16.04

  Класні керівники


  1. 6

  «Дотримання правил пожежної безпеки» (5-9 класи)

  Конкурс буклетів

  16.04

  Класні керівники


        Тиждень екології та пам’яті Чорнобильської трагедії 19.04 – 23.04

  1. 1

  «Походження свята Пасха» (1-9 класи)

  Народознавча хвилинка

  19.04

  Вчителі предметники


  1. 2

  «Писанки святкові, різнокольорові. Ми їх розписали, вам подарували»

  Конкурс писанок

  20.04

  Педагог-організатор


  1. 3

  «Озеленення країни – спадщина для майбутніх поколінь»

  Акція 

  Протягом тижня

  Учнівський парламент


  1. 4

  «Знай! Люби! Бережи!» (8-9 класи)

  Випуск та розповсюдження буклетів

  21.04

  Класні керівники П-О


  1. 5

  «Бережи первоцвіт» (1-4 класи)«Бережи природу» (5-7  класи)

  Конкурс малюнків

  22.04

  Вчителі образотворчого мистецтва


        6

  «Людина – частина природи, антонім якої життя!»

  Виступ агітбригади

  23.04

  Вчитель біології


  1. 7

  «Чорна трагедія на кольоровій землі »

  Година-реквієм

  23.04

  ЗДР,педагог-організатор


  8

  «Дзвони Чорнобиля сьогодні»

  зустріч з ліквідаторами ЧАЕС

  23.04

  ЗДР,педагог-організатор


  10   9

  «Поспішаймо до оселі ветерана   та родини воїнів АТО» (волонтерська допомога)

  Трудовий десант

  Квітень-травень

  П-О


        Тиждень материнської любові 26.04 – 30.04.

  1. 1

      


  Згідно планів класних керівників

  Години спілкування

  26.04

  Класні керівники 1-9 класів


  1. 2

  «Подарунки для найкращих мам!»

  Виставка виробів

  27.04.

  Класні керівники


  1. 3

  «Малюнок, вірш або лист до матері!»

  Конкурс 

  28.04

  Педагог-організатор


  1. 4

  « Пам?ятник» (упорядкування могили загиблих воїнів)

  Операція

  Протягом тижня

  П-О


  ТРАВЕНЬ

        Місячник здорового способу життя

        Тиждень пам'яті та примирення   05.05. – 07.05.

  1. 1

  Згідно планів класних керівників

  Години спілкування

  05.05

  Класні керівники 1-9 класів


  1. 2

  «Пам’ятаймо  минуле заради майбутнього»

  Усний журнал

  06.05.

  Вчитель історії


  1. 3

  Лінійка до Дня пам’яті і примирення та Перемоги над нацизмом:

  • Покладання квітів до пам’ятників
  • Привітання « З добрим ранком, ветеран»
  • Конкурс стіннівок «Намалюй травень, намалюй – Перемогу!».


  07.05

  ЗДР,педагог-організатор, класні керівники


        Тиждень науки  11.05 – 14.05.

  1. 1

  Згідно планів класних керівників

  Години спілкування

  11.05

  Класні керівники 1-9 класів


  1. 2

  «Я вважаю, що ця наука найкраща…» 

  Конкурс творчих робіт

  12.05

  Класні керівники


  1. 3

  «У світі цікавих наук» (1-4 класи) 

  Віртуальна мандрівка

  13.05

  Класні керівники


  1. 4

  «Наука ХХІ тисячоліття» (5-9 класи) 

  Квест

  14.05

  ЗВР, ПО,вчителі-предметники


      Тиждень вишиванок та Європи в Україні  17.05. – 21.05.

  1. 1

  З    Згідно планів класних к керівників

  Години спілкування

  17.05

  Класні керівники

  1-9 класів


  1. 2

  «Європа відкриває свої таємниці» (5-8  класи)

  Година цікавих повідомлень

  17-21.05.

  Вчитель географії


  1. 3

  «Подорож країнами Європи» (1-4 класи)

  Інтернет-круїз

  18.05

  Класні керівники


  1. 4

  «На побачення з Європою» (5-8 класи)

  Відеомандрівка

  19.05

  Класні керівники


  1. 5

  «Вишивана краса України»

  День вишиванки

  20.05

  ЗДР П-О


  1. 6

  «Музейними лабіринтами Європи» (п’ятихвилинки) 

  Віртуальна мандрівка

  21.05

  Вчителі-предметники


         Тиждень підсумків 24.05 – 28.05.

  1. 1

  «Підводимо підсумки. Що я зробив для класу і школи?»

  Творчий звіт

  24.05.

  Класні керівники

  1-9 класів


  1. 2

  «У житті школи потрібно змінити…»

  Банк ідей

  25.05

  П/О, учнівський парламент


  3     3

         

  «Яким він був 2020/2021 навчальний рік?»

  Фотовиставка

  26.05

  Педагог-організатор


  4     4

  «Чистий клас»

  Акція

  27.05.

  Класні керівники


         5

  «Школа наша, початкова, прощавай і будь здорова»

  Святкова лінійка

  27.05

  Класний керівник


  1. 6

  «До побачення,  школо, дивоцвіте палкий!»

  Лінійка

  28.05

  ЗДР, педагог-організатор,

  класні керівники


       ЧЕРВЕНЬ

  1. 1

  До Всесвітнього Дня захисту дітей

  Конкурс малюнків

  03.06.

  Педагог-організатор


  1. 2

  «Школо, прощавай, нас не забувай» (вручення свідоцтва  клас)

  Урочиста лінійка. Випускний вечір


  Класний керівник П-О


  Робота учнівського самоврядування    

  Зміст роботи

  Термін виконання

  Відпові-дальні

  Примітка


  1

  Спланувати роботу учнівського самоврядування

  до 11.09.2020

  п/о


  2

  Провести перевибори  органів учнівського самоврядування по класах, у школі

  до 11.09.2020

  класи кер. 6-9 класи,п/о


  3

  Провести конкурс на краще озеленення класної кімнати 

  вересень- жовтень

  рада старшокласників


  4

  Провести день самоврядування 

  Жовтень

  рада старшокласників


  5

  Проводити анкетування «Щоб канікули були цікавими, пропоную….»

  за тиждень до канікул

  рада старшокласників, п/о


  6

  Робота волонтерської групи за напрямками «Милосердя», «Ветеран живе поряд», «Пам’ятник»

  протягом року


  п/о, рада старшокласників


  7

  Засідання ДЮП, ЮІР, підготовка виступів для учнів школи  (за окремим графіком) Участь у районних змаганнях

  протягом року


  п/о, рада старшокласників  8

  Участь у підготовці й проведенні колективних та творчих справ

  протягом року

  ЗВР, п/о, рада старшокласників  Автор матеріалу:  Шевчук Олена Олександрівна

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  plan-vihovnoyi-roboti-shkoli-znvr-na-2020-2021-n_r.rar [1016,41 Kb]
  (Придбали цей файл: 552)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.