• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » План роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів на 2020-2021 навчальний рік  План роботи методичного об'єднання вчителів початкових класів на 2020-2021 навчальний рік
  • 20-08-2020, 19:09
  • 42 668
  • 3
  План роботи методичного об'єднання вчителів 
  початкових класів
  та вихователів ГПД
  на 2020-2021 навчальний рік

  Дане планування методичного об'єднання створене для роботи вчителів початкових класів та вихователів ГПД за методичною проблемою «Впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес з метою формування ключових компетентностей учнів». 
  Містить місію, візію, завдання, мету кожного засідання.

  План роботи

  методичного об`єднання

  вчителів початкових класів 

  та вихователів ГПД

  на 2020 – 2021навчальний рік


  Науково-методична проблема, над якою працює школа:

  «Удосконалення освітнього простору школи як умова формування всебічно розвиненої особистості, здатної реалізувати свій творчий потенціал»


  Науково-методична проблема, над якою працює методичне об’єднання:

  «Впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес з метою формування ключових компетентностей учнів»

  МІСІЯ:

  • створення ефективних засобів методичного супроводу для здійснення освітньої діяльності;
  • забезпечення освітніх та методичних потреб педагогів;
  • розробка стратегічних цілей та оперативне планування освітнього процесу.


  ВІЗІЯ: 

  • упровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій, інформаційно-комунікативних засобів навчання в освітній процес;
  • формування позитивного іміджу педагогічної діяльності.


  Завдання методичного об’єднання

  вчителів початкових класів

  1.Впровадження особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів в організації роботи членів ШМО.

  2.Створення умов для успішного впровадження Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.

  3. Створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самоактуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку й особистісного самостановлення. 

  4. Задоволення особистісних освітніх потреб вчителів.

  5.Формування єдиного освітнього-методичного простору для професійного зростання педагогів.  Тематика засідань методичного об`єднання

  вчителів початкових класів

  та вихователів ГПД

  на 2020-2021 навчальний рік

  Засідання 1

  Тема. Модернізація початкової освіти – актуальна вимога сьогодення.                                  


  Форма проведення. Педагогічне коло


  Мета. Вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування  початкової  школи; обговорити  виконання  плануроботи  методичного  об’єднанняза  2019-2020 н. р.  тазатвердити  план   роботина  2020-2021 н.р.; розглянути  методичнірекомендації  щодо  проведенняпершого   уроку;  проаналізувати  навчальніпрограми, підручники, зошити.


  № 

  з/ п


  Зміст  роботи


  Термін


  Відповідальні


  1.  2.  3.

  4.

  5.  6.

  7.  8.

  9.


  Звіт  про  роботу методичного об’єднання   вчителів   початкових класів за  минулий  навчальний рік та затвердження   плану  роботи  методоб’ єднання  на  2020 – 2021 н. р.


  Обговорення  методичних   рекомендацій «Особливості навчально- виховного процесу у

  початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2020 - 2021 н.р.»


  Розгляд   інструкцій  щодо  ведення

  Класного  журналу  в  1- 4 класах   загальноосвітніх   навчальних  закладів 


  Аналіз   навчальних  програм, підручників,

  зошитів, посібників  для  початкової  школи. Календарне  планування  в  початкових  класах. Методичні   рекомендації   до   проведення  Першого   уроку


  Розподіл доручень між членами  мо. Завдання  членам  мо.


  Організація  наставництва.

  Організація самоосвіти вчителів,  затвердження науково-методичних   проблем


  Огляд новинок педагогічної літератури   та фахових  видань 


  Огляд   класів- кабінетів. Готовність   кабінетів   початкової  ланки  освіти  до  роботи   в   новому   навчальному

  році 


  Розроблення пам’ятки «Навчаю дистанційно»


  Серпень 2020р.  Керівник мо  Заступник директора з НВР


  Заступник директора з НВР,

  члени мо  Заступник директора з НВР,

  керівник мо  Керівник мо  Заступник директора з НВР,

  керівник мо  Члени мо  Заступник директора з НВР,

  керівник мо


  Заступник директора з НВР,

  керівник мо                            

             Завдання  членамметодоб’єднання :


  • опрацювати інструктивно-методичні листи, програми, підручники, зошити   та  посібникидля   початкової   школи;
  • проаналізувативимоги  Державного  стандарту, завдань  навчальнихпрограм;
  • дотримуватися методичних   рекомендацій   допроведення  Першого   уроку;
  • поповнитисвій  робочий  кабінетновими  наочними  посібниками, дидактичними  іграми,роздатковим   матеріалом;
  • працюватинад ідеєю: «Кабінет -  творча  лабораторіявчителя!»;
  • підготуватися до обміну досвідом «НУШ. Перші сходинки разом з учнями 3 класів»;
  • бути готовими взяти участь у майстер-класі «Радо вітаємо на ранковій зустрічі».  Засідання 2

  Тема. Освітнє середовище як  чинникрозвитку  особистості учня

                                                

  Форма проведення. Педагогічні гостини


  Мета. Розширити  знанняпедагогів  щодозапровадження  НУШ (освітнє  середовище, інтегроване  навчання, осередки, LEGO); підвищитипрофесійну компетентність учителів; сприяти розвитку творчої активності педагогів, 

  виховувати інтересдосамовдосконалення.


  № з/п

  Зміст  роботи

  Термін

  Відповідальні


  1.       2.
       3.


  4.
      5.

      6.  7.  Тренінг: «Нова Українська школа - нові стандарти освіти»

           

  Обмін досвідом «НУШ. Перші сходинки разом з учнями 3 класів»


  Майстер-клас «Ранкові  зустрічі» 


  «Іспит  на  майстерність» (розв’язування педагогічних ситуацій)


  Проведення анкетування 

  «Ставлення членів м/о до інтеграції в освітньому  процесі»


  Методичні перегуки:

  «Обговорення  матеріалів періодичної преси»


  Новини   з  тематики курсів, вебінарів


  Жовтень 2020р.


  Керівник мо  Учителі 3 класів

      Учителі 1-3 класів


  Заступник директора з НВР,

  керівник мо


  Заступник директора з НВР,

  керівник мо  Члени   мо


  Заступник директора з НВР,

  керівник мо

  Завдання   членамметодоб’єднання:

  • організувати активну участь молодших школярів у Всеукраїнських конкурсах «Соняшник», «Sunflower», інтернет-олімпіадах «На урок», «Всеосвіта», конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика;
  • вчителям, щоатестуються, підготуватисядо  проведення   творчогозвіту;
  • молодим учителям вивчатироботу досвідчених  колег  школиз   виховання підростаючого покоління;
  • підготуватися до презентації планів інтегрованого навчального дня з використанням інноваційних методів та прийомів роботи.

  Засідання 3

  Тема. Системно-діяльнісний підхід як філософія освіти початкової школи. 

  Мовно-літературна освітня галузь

                                

  Форма проведення. Методичні посиденьки


  Мета. Вивчати досвід щодо впровадження Державного стандарту початкової освіти в мовно-літературній освітній галузі; сприяти розвитку творчої активності педагогів, підвищувати їх теоретичну, методичну, практичну компетентність; удосконалювати  освітнійпроцес  у  початковійшколі;  організувати участь молодших школярів у творчих конкурсах, олімпіадах; виховувати інтерес  досамовдосконалення, пізнання  нового.


  з/п


  Зміст  роботи


    Термін


  Відповідальні

      1.

    

    

     

    

     

     2.     3.


    


  4.  5.

    


     6.  7.

     
    


  Практикум «Вивчаємо Державний стандарт початкової освіти»

  Планування навчальних видів діяльності для досягнення очікуваних результатів у мовно-літературній освітній галузі


  Майстер-клас «Я це роблю так. Щоденні 5»

  Презентація «Мій план інтегрованого навчального дня» (з використанням інноваційних методів та прийомів роботи)


  Обговорення та затвердження тематики проведення Тижня початкових класів

                                                                    

  Обмін досвідом з проходження та тематики вебінарів і курсів


  Експрес-огляд 

  «Радимо  прочитати». 


  Обмін досвідом роботи вихователів ГПД «Ігрова діяльність учнів під час ГПД як засіб соціалізації»

  Грудень 2020р.


  Заступник директора з НВР,

  керівник мо
  Учителі 1-3 класів  Члени мо
  Керівник мо, члени мо  Члени мо  Члени мо  Вихователі ГПД


  Завдання  членамметодоб’єднання :

  - працювати над складанням плану та конспектів заходів Тижня початкових класів;

  - спланувати тематику самоосвіти на 2021 рік;

  - підготуватися до виступу на аукціоні методичних ідей «Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики».

                                     

  Засідання 4

  Тема. Педагогіка партнерства як ключовий компонент Нової української школи. Математична освітня галузь

  Форма проведення. Методичнийаукціон


  Мета. Обмінятися досвідом роботи з впровадження в освітній  процес інтерактивних форм організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики: кейс-технологія; «перевернуте навчання»;  педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України; критичне мислення молодших школярів на уроках математики;  математичні поняття і закономірності в проєктній діяльності. Сприяти розвитку творчої активності педагогів, підвищувати їх теоретичну, методичну, практичну компетентність; удосконалювати  освітній процесу  початковій  школі; виховувати інтерес  досамовдосконалення, пізнаннянового.


  № з/п


  Зміст  роботи


  Термін


  Відповідальні


  1.

    

    

     2.
     


    

    

      

  3.

  4.
  5.


     


  Тренінг «Педагогіка партнерства як продуктивна форма взаємодії вчителя та учнів»
  Аукціон методичних ідей

  Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики:
  - кейс-технологія;
  - «перевернуте навчання;

  - педагогічна технологія STEM як засіб реформування освітньої системи України;
  -  критичне мислення молодших школярів на уроках математики;
  - математичні поняття і закономірності в проєктній діяльності

  Практикум «Гра по-новому – навчання по-іншому з LEGO»
  Метод компетентнісного навчання «Шість цеглинок»
       

  Рефлексія «Підсумки проведення Тижня початкових класів»  Методичний ринг вихователів ГПД «Секрети цікавого навчання під час проведення самопідготовки»


  Березень 2021р.

  Керівник мо


  Члени мо


  Члени мо

  Заступник директора з НВР,

  керівник мо


  Вихователі ГПД

  Завдання   членамметодоб’єднання:

  - ознайомитися  з  добіркоюматеріалів, які  допоможуть  запровадитипринципи  STEM-освітив освітньому  процесі;

  - взяти до уваги статтю «Чому LEGO у школі - це круто»;

  - підготувати звіт «Мої досягнення та творчі напрацювання»;

  - підготувати ідеї до перспективного плану роботи мо на наступний рік.


  Засідання 5

  Тема. Підсумок роботи методичного об’єднання за рік

  Форма проведення. Методичний  марафон

  Мета.  Підвести підсумки роботи методичного об’єднання вчителі початкових  класів та вихователів ГПД за 2020-2021 навчальний рік, заслухати звіти вчителів про самоосвіту, творчі знахідки, скласти перспективний план роботи м/о на наступний навчальний рік.

  № з/п

  Зміст роботи

  Термін


  Відповідальні

  1.

  Підведення  підсумків роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2020-2021 навчальний рік

  Травень 2021р.

  Керівник мо

  2.

  Звіт учителів та вихователів ГПД «Мої досягнення та творчі напрацювання»  Члени мо

  3.

  Панорама ідей. Складання перспективного плану роботи  методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2021-2022 навчальний рік  Члени мо

  4.

  Про порядок закінчення навчального року, проведення навчальних екскурсій в 1-4 класах.  Заступник директора з НВР 

  5.

  Аналіз результатів контрольних зрізів знань учнів 1-4 класів та ДПА учнів 4-х класів, їх участі у шкільних, Всеукраїнських та  Міжнародних конкурсах і інтернет-олімпіадах.


  Заступник директора з НВР


  Завдання   членамметодоб’єднання:

  • систематично працювати над вдосконаленням методичної роботи з питань 

  підвищення   професійноїмайстерності;

  • продумати оформлення освітнього середовища на новий навчальний рік;
  • слідкувати за новинками методичної літератури;
  займатися самоосвітою.

  Автор матеріалу: Острогляд Ірина Степанівна

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  plan-roboti-metodichnogo-obyednannya-vchitelv-pochatkovih-klasv-ta-vihovatelv-gpd-na-2020-2021-navchalniy-rk.rar [214,57 Kb]
  (Придбали цей файл: 6657)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Нуш / Початкові класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  14 сентября 2020 19:00
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 0
  Мене цікавить дана публікація. Також, хочу бачити різні цікавинки, які урізноманітнять мою роботу

  Гость Світлана,
  Гость Світлана,
  Чому не можу завершити реєстрацію?
  14 сентября 2020 21:03
  • Коментар написав: UrokOk
  • Реєстрація: 9.12.2018
  • Публікацій: 1 672
  • Коментарів: 189
  Гость Світлана,
  Спасибо вам Светочка за теплый отзыв о нашем сайте. Всегда рады дать нужный материал для нас и наших коллег. А что за ошибка возникает при регистрации у вас?
  10 октября 2020 10:14
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 0
  Дякую за чудовий план роботи ШМО.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.