• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн
   Зараз на сайті: 17
   Наші гості: 16

   Користувачі: 
   - отсутствуют

   Пошукові системи на сайті: 


    Останні наші відвідувачі:   » » Планування виховної роботи закладу на 2020-2021 навчальний рік  Планування виховної роботи закладу на 2020-2021 навчальний рік
  • 14-08-2020, 00:07
  • 15 910
  • 1
  Планування виховної  роботи закладу 
  на 2020-2021 навчальний рік

  Освітня робота з учнями 

  Мета освітнього процесу : 

  «Створення оптимальних передумов розвитку всебічно освіченої особистості, виховання громадянина-патріота України». 

  Навчально-методична тема: „Модернізація освітнього процесу за рахунок підвищення професійної компетентності вчителя, поєднання динамічних традиційних та інноваційних форм і методів уроку на основі особистісно орієнтованого навчання і виховання, спрямованих на становлення освіченої, демократично орієнтованої, відповідальної, національно свідомої, моральної і самодостатньої особистості”.

  Виховна тема: „Використання передових технологій як умови для виховання людини громадянського суспільства та відповідної йому моральної культури особистості, орієнтованої на найдосконаліші соціокультурні стандарти, загальнолюдські та національні цінності”

  Методична проблема педагогів школи: «Забезпечення формування особистості учня на основі розвитку його творчих можливостей і самовдосконалення в умовах особистісно-орієнтованого навчання та виховання».

  3.1. Організація виховного процесу. Планування виховних заходів за пріоритетними напрямами 

  Основні напрями виховання сплановані відповідно до Програми для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»., Концепції виховання дітей та молоді у національній системі виховання, Концепції громадянського виховання, Державної національної програми «Освіта. Україна ХХІ століття», Національної доктрини розвитку освіти, «Концепції превентивного виховання дітей і молоді», Концепції національно- патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої Наказом МОН України від 16.06.2015 №641.

  Тема виховної роботи: „Використання передових технологій як умови для виховання людини громадянського суспільства та відповідної йому моральної культури особистості, орієнтованої на найдосконаліші соціокультурні стандарти, загальнолюдські та національні цінності”

  Головна мета: формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал. Створення виховного простору соціальних, культурних, життєвих виборів особистості, котра самореалізується у різних виховних середовищах (академічне середовище, клубне, середовище творчих майстерень тощо).

  Основні завдання на 2020-2021 навчальний рік:

  1. Сприяння набуттю дітьми патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних принципів.
  2. Формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій.
  3. Утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства.
  4. Підвищення соціального статусу виховання у системі освіти закладу, зміцнення й розвиток виховних функцій закладу.
  5. Забезпечення взаємодії закладу з усіма соціальними інститутами, дотичними до виховання дітей та учнівської молоді, розширення складу суб’єктів виховання, посилення координації їхніх зусиль.
  6. Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення її взаємодії з закладом.
  7. Розвиток учнівського самоврядування в закладі, використання нових форм реалізації виховного потенціалу дитячого та молодіжного руху.
  8. Оптимізація змісту і форм виховного процесу.
  9. Збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості.
  10.  Попередження та локалізація негативних впливів факторів соціального середовища на особистість.
  11.  Формування досвіду гуманістичних відносин на основі засвоєння та реалізації в повсякденному житті етичних норм і гуманної моралі.
  12.  Психологізація як здатність враховувати у комплексі всі зовнішні й внутрішні впливи на дитину й одночасно творити духовно-творче розвивальне середовище, нейтралізуючи негативні з них та посилюючи позитивні.
  13. Залучення дітей до розв'язання суспільно значущих і особистісних життєвих проблем, формувати досвід громадянської поведінки.
  14.  Розвиток творчого потенціалу всіх суб'єктів навчально-виховного процесу.
  15. Життєтворчість як здатність забезпечити дитині можливість облаштувати власне життя, творити колективні та міжособистісні взаємини.
  16. Педагогічна культура вчителів і вихователів, невід'ємними особливостями якої є людяність, інтелігентність, толерантність, розуміння, здатність до взаємодії.
  17. Педагогічний захист й підтримка дітей у розв'язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуальному саморозвитку, забезпечення їхньої особистісної недоторканності та безпеки.
  18.  Самореалізація людини в особистісній, професійній та соціальній сферах її життєдіяльності.

  Тема: «Життя людини – найважливіша цінність»

  Завдання періоду: 

  1. Створити умови для розвитку творчих здібностей учнів.

  2. Допомогти кожній дитині знайти своє місце в шкільному колек­тиві.

  3. Залучити школярів до активної суспільної діяльності, спрямованої на захист оточуючого середовища.

  4. Виховання здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я.

  5. Виховання в учнів прагнення до саморозвитку й інтелектуального росту.

  6. Виховання любові до рідного краю.

  7. Розширення світогляду дітей завдяки вивченню національних традицій. 

  Другий тематичний період (січень — травень)

  Тема: «Горде ім’я – українець!»

  Завдання періоду:

  1. Створити умови для розвитку творчих здібностей учнів.

  2. Допомогти кожній дитині знайти своє місце в шкільному колек­тиві.

  3. Залучити школярів до активної суспільної діяльності, спрямованої на захист оточуючого середовища.

  4. Виховання здорового способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я.

  5. Виховання в учнів прагнення до саморозвитку й інтелектуального росту.

  6. Виховання любові до рідного краю.

  7. Розширення світогляду дітей завдяки вивченню національних традицій.

  3.1.1.Ціннісне ставлення до себе

  Виховні досягнення

  1.Сформованість основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості:

  — усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини;

  —  адаптація до змін навколишнього середовища, пізнання прекрасного у собі, основ самооцінювання, самоконтролю, саморегуляції, самоповаги, почуття гідності, безпеки власної життєдіяльності;

  —   знання та навички ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму).

  2. Сформованість життєвих компетенцій:

  ? мої духовні закони;

  — розуміння та реалізація "Я-концепції" особистості;

  — імунітет до асоціальних впливів, готовності до виконання різних соціальних ролей;

  — уміння орієнтуватися та адаптуватися у складних життєвих ситуаціях, розв'язувати конфлікти на основі принципів толерантності;

  — навички самопізнання, самовизначення, самореалізації, самовдосконалення, самоствердження, самооцінки;

  1. особиста культура здоров'я; 
  2. "Ні" шкідливим звичкам.

  Фізичне виховання. Заходи з охорони життя та здоров’я учнів. 

  з/п

  Заходи

  Дата проведення

  Клас

  Відповідальні

  Відмітка

  про виконання


  Єдиний урок з Правил дорожнього руху

  01.09

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О., заступник директора з НВР  Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

  01.09.-22.12

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О., заступник директора з НВР  Місячник безпеки дорожнього руху: «Увага! Діти на дорозі». Проведення годин спілкування з попередження дорожньо - транспортного травматизму. 

  Виставка малюнків : «Ми – пішоходи!»

  20.08. – 20.09


  1 – 11  1-4

  Маганова Н.В.педагог-організатор  День фізичної культури та спорту

  06.09


  1 – 11
  Шуть В.С., учитель фізичної культури  Тиждень  протипожежної  безпеки ( за  окремим планом )

  15.10.-18.10

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.  Заходи до  Дня захисника України

  14.10

  1-11

  Маганова Н.В.педагог-організатор  Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності

  04.11.-08.11


  1-11

  Дмітрієва Л.О., заступник директора з НВР  Тиждень безпеки дорожнього руху

  11.11-15

  1-11

  Дмітрієва Л.О., заступник директора з НВР  Тиждень «За здоровий спосіб життя».Акція «Молодь проти наркоманії та СНІДу»

  Конкурс малюнків «Якщо хочеш бути здоровим – будь!»;

  Конкурс плакатів «Здоров’я людини – найвища цінність» ;

  Години спілкування «Знати, щоб жити!»

  Відеолекторій  „СНІД  -  невиліковна  хвороба”

  Години спілкування: «Зупинимо СНІД, поки він не зупинив нас»

  25.11.-29.11


  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.  Всесвітній день боротьби зі СНІДом

  01.12

  1-11

  Дмітрієва Л.О.  Дні безпеки учнів.Єдиний урок з правил дорожнього руху. Єдиний урок з протипожежної безпеки.

  02.09

  25.10

  27.12


  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.


  ІІ семестр


  Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

  13.01.-29.05

  1-11

  Дмітрієва Л.О.  Єдиний урок з Правил дорожнього руху

  21.03

  29.05

  1-11

  Дмітрієва Л.О.  Година спілкування «Безпека вдома та на вулиці» (повторення правил безпеки)

  13.01

  1-11

  Класні керівники  Конкурс знавців правил дорожнього руху. Юні помічники інспекторів дорожнього руху (конкурс класних команд ЮІР)

  21.02

  6-8

  Маганова Н.В.педагог-організатор.  Конкурс знавців пожежної безпеки. Юні пожежні (конкурс класних команд)

  02.03

  9-11

  Маганова Н.В.педагог-організатор  Всесвітній День здоров’я. Веселі старти

  13.04

  1-8

  Вчителі фізичної культури  Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності

  13.04.-17.04

  1-11

  Дмітрієва Л.О.  День безпеки дорожнього руху в рамках тижня безпеки дорожнього руху

  11.05-15.05

  1-11

  Дмітрієва Л.О.  Бесіда з учнями про небезпеку купання у водоймах

  28.05.-29.05

  1-11

  Класні керівники.  Дні безпеки учнів. Єдиний урок з правил дорожнього руху. Єдиний урок з протипожежної безпеки.

  21.03

  29.05

  1-11

  Дмітрієва Л.О.  Екскурсія на пожежну виставку, спортивні секції, спортивні школи

  13.01.-29.05

  1-11

  Дмітрієва Л.О.


  3.1.2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей

  Виховні досягнення

  Сформованість соціально-комунікативних компетенцій:

  —єдність моральної свідомості та поведінки;

  —вмотивованість до національного та особистісного самовизначення;

  — готовність до моральних вчинків  та доброчинної діяльності на засадах гуманного ставлення до людей;

  — вільний моральний вибір;

  —навички соціальної взаємодії та потреби допомагати іншим;

  1. реалізація якостей суб’єкта громадянського суспільства;
  2. збереження репродуктивногоздоров’я; 

  — пріоритети подружнього життя, збереження та примноження сімейних традицій, забезпечення єдності поколінь;

  —гендерна культура.

  Морально-етичне виховання

  з/п

  Заходи

  Дата проведення

  Клас

  Відповідальні

  Відмітка

  про вико­нання

  1

  Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

  01.09.-27.12

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.


  2

  Школа лідера 

  «Віра у себе»

  "Шлях до самореалізації, або Як стати особистістю"

  11.10


        20.12

  5-11

  Маганова Н.В.педагог-організатор


  3

  Позакласний захід: «Кожен учень хоче знати, де свої таланти показати» до  Міжнародного  дня музики

  01.10

  1 - 11

  Дмітрієва Л.О.

  Маганова Н.В.педагог-організатор
  4

  Виховні години:

  «Що означає бути вихованим»

  "Дбай про інших"

  «Як навчитись стримуватись?»

  "Твої норми поведінки"


  вересень

  жовтень

  листопад

  грудень

  1-4


  5-11

  Класні керівники


  5.

  Міжнародний день громадян похилого віку

  01.10

  1-11

  Дмітрієва Л.О.


  6.

  Акція «Дідусева газета» (організація підписки газет для ветеранів мікрорайону)

  До 06.10

  1 – 11

  Андрійчук Н.М., шкільний бібліотекар 


  7.

  Посвята у першокласники

  жовтень

  1

  Маганова Н.В.педагог-організатор


  8

  Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства

  18.11

  6-8

  Дмітрієва Л.О.


  9

  Міжнародний день інвалідів

  03.12 

  1-11

  Дмітрієва Л.О.


  10

  День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

  14.12

  1-11

  Дмітрієва Л.О.


  ІІ семестр

  11

  Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

  13.01.-29.05

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.


  12

  Година спілкування. Подорож  в  королівство  ввічливості ,, Ввічливим і  чемним  будь  , про  культуру  не забуть”

  08.02

  1 – 4 

  Класні керівники


  13

  Святковий концерт, присвячений 8 Березня «Жіночі серця»

  07.03

  1 - 11

  Маганова Н.В.педагог-організатор.


  14

  Година спілкування : «Толерантна особистість»

  березень

  9 - 11

  Дмітрієва Л.О.

  Класні керівники


  15

  Свято  книги,, Нам без книг  ніяк  не  можна ” (День книги)

  10.04

  1 - 4

  Андрійчук Н.М.


  3.1.3. Ціннісне ставлення до праці

  Трудове виховання

  Виховні досягнення

  1.Сформованість понять та уявлень про важливість праці для людини, родини і держави

  2. Сформованість потреби в праці:

  – уявлення про значущість усіх видів праці;

  – уміння виконувати певні трудові дії, планувати, регулювати й контролювати трудову діяльність;

  – навички самообслуговування, ведення домашнього господарства;

  – вміння доводити справу до логічного завершення;

  – уявлення про сучасний світ професій.

  3. Сформованість готовності до професійного самовизначення і продуктивної праці:

  – знання основ економіки і ділової етики;

  – вміння планувати, регулювати і контролювати навчальну і трудову діяльність;

  – сформованість таких якостей як ініціативність, працездатність, наполегливість тощо.

  – навички складання основного та резервного професійного плану;

  – уявлення про принципи побудови професійної кар'єри.

  з/п

  Заходи

  Дата проведення

  Клас

  Відповідальні

  Відмітка

  про вико­нання

  1

  Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

  01.09.-27.12

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.


  2

  Участь в акції «Працюємо разом, радіємо разом» (прибирання, впорядкування шкільної території)

  18.09.-10.11

  5-11

  Маганова Н.В.педагог-організатор.


  3

  Трудові  десанти  “Хай  сяє  школа  рідна  чистотою”

  01.09.-27.12

  1 – 11

  Маганова Н.В.педагог-організатор.


  4.

  Виставка виробів із природного матеріалу та осінніх квітів «Дарунки пані Осені»

  вересень

  1 – 11

  Маганова Н.В.педагог-організатор.


  5.

  Профорієнтаційна робота із залученням представники училищ, технікумів, вищих навчальних закладів, центром зайнятості

  01.09.-27.12

  9-11

  Дмітрієва Л.О.


  6.

  Акція “Книжкова лікарня”

  09.12 – 13.12

  1-11

  Андрійчук Н.М.


  ІІ семестр

  7

  Профорієнтаційна робота із залученням представники училищ, технікумів, вищих навчальних закладів, центром зайнятості

  13.01.-29.05

  1-11

  Дмітрієва Л.О.


  8.

  Екскурсії на підприємства

  13.01.-29.05

  1-11

  Дмітрієва Л.О.


  9.

  Психологічні заходи з профорієнтації учнів. Тестування, анкетування

  До 29.03

  9

  Сушко В.В., практичний психолог


  10

  Конкурс презентацій «Моя майбутні професія»

  березень

  7-8

  Маганова Н.В.педагог-організатор.


  11

  Виставка  малюнків «Професія моїх батьків»

  березень

  1-4

  Маганова Н.В.педагог-організатор.


  3.1.4. Ціннісне ставлення до природи

  Екологічне виховання

  Виховні досягнення

  1. Сформованість почуття особистої причетності до збереження природних багатств:

  - Відповідальне ставлення до природних ресурсів і багатств;

  - Ощадливе використання енергоносіїв;

  - Формування екологічної культури;

  - Навички безпечної поведінки в природі;

  - Потреба в оздоровленні довкілля та участь у природоохоронній діяльності;

  - Навички життєдіяльності в умовах екологічної кризи.

  2. Усвідомлення себе як невід'ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, взаємозв'язок стану довкілля та здоров'я людей

  з/п

  Заходи

  Дата проведення

  Клас

  Відповідальні

  Відмітка

  про виконання

  1

  Проведення екскурсій  до парку, лісу, річки : ,,Зазирни  в  природу  нашого  краю”

  28.10-01.11

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.

  Класні керівники


  2

  Виставка виробів із природного матеріалу та осінніх квітів «Дарунки пані Осені»

  Жовтень

  1 – 11

  Маганова Н.В.педагог-організатор.


  3

  Виховний захід з використанням сучасних інформаційних технологій ,,Будьмо друзями природи“

  жовтень

  1-4

  Класні керівники


  4

  Конкурс екологічних плакатів: «Збережемо цей неповторний світ!»

  листопад

  7-8

  Маганова Н.В.педагог-організатор.


  5

  Акція  «Допоможи  птахам  взимку».

  До 01.12

  1 – 11

  Маганова Н.В.педагог-організатор.


  6

  Конкурс «Замість ялинки – зимовий букет»

  23.12.-27.12

  1 – 11

  Маганова Н.В.педагог-організатор.


  7

  Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

  01.09.-27.12

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.


  ІІ семестр

  8

  Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

  13.01.-29.05

  1-11

  Дмітрієва Л.О.


  9

  Краєзнавчий конкурс презентацій «Дива Харкова»

  січень

  7-8

  Маганова Н.В.педагог-організатор.


  10

  Екологічний ранок «Збережемо природу!» присвячена Дню Землі

  14.04

  1-4

  Маганова Н.В.педагог-організатор.


  11

  Заходи до 34-ї річниці аварії на ЧАЕС.(За окремим планом).Години спілкування «Дзвони Чорнобиля»

  24.04

  1-11

  Маганова Н.В.педагог-організатор.


  12

  Двомісячник «Зелена весна»

  До 27.05

  1-11

  Дмітрієва Л.О.


  3.1.5.Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

  Виховні досягнення

  1. Сформованість потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього сприйняття дійсності.

  2. Розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості.

  3.Сформованість естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей.

                     

  з/п

  Заходи

  Дата проведення

  Клас

  Відповідальні

  Відмітка

  про виконання


  1

  Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

  01.09.-27.12

  1 – 11
  2

  Відвідування театрів, музеїв, виставок тощо

  01.09.-27.12

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.  3

  Свято Першого дзвоника

  01.09

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.  4

  Святковий концерт до Дня працівника освіти

  02.10

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.  5

  9  жовтня  -  день  художника. Виставка дитячих  малюнків   «Чарівні фарби»

  09.10

  1 - 7

  Шумейко О.Г.,

  Маганова Н.В.педагог-організатор.  6

  Виставка стіннівок «Свято наближається»

  До 27.12

  5-11

  Шумейко О.Г.,

  Маганова Н.В.педагог-організатор.  9.

  Новорічні свята:

  1. «Свято до дня Святого Миколая
  2. «Новорічне диво» (новорічний ранок для учнів початкової школи);
  3. «Новорічна казка»
  4. «Новорічні мрії» (музично-театральна новорічна мініатюра) 


  19.12

  До 27.12


  26.12.-27.12

  1-11
  5-8

  9-11

  Маганова Н.В.педагог-організатор..  ІІ семестр

  10

  Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

  13.01.-29.05

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.  11

  До  міжнародного  дня  рідної  мови  (21.02). Виховна година  «Земля народжує  людину»

  21.02

  1 – 4

  5 - 11

  Класні керівники, вчителі української мови та літератури  12

  Святковий концерт до 8 Березня

  07.03

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.  13

  Тиждень національно-патріотичного виховання – «Шевченківський тиждень»

  09.03 – 13.03

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.  14

  Виставка творчих робіт «Писанкове мереживо»

  15.04

  1 – 11

  Шумейко О.Г.

  Калугіна Л.В.  15

  Випуск стіннівок  «Пам’ятаємо! Перемагаємо!» до Дня пам’яті та примирення. Дня Перемоги.

  07.05-08.05

  5-11

  Дмітрієва Л.О.  16

  Святковий концерт до Дня пам’яті та примирення. Дня Перемоги. «Маки пам’яті»

  08.05

  1-11

  Дмітрієва Л.О.  17

  Виставка малюнків до Дня Матері «Матусині очі»

  11.05

  1-4

  Маганова Н.В.педагог-організатор..  18

  Відвідування театрів, музеїв, виставок тощо

  13.01.-29.05

  1-11

  Дмітрієва Л.О.  19.

  Свято Останнього дзвоника

  29.05

  1-11

  Дмітрієва Л.О.  20

  Випускний вечір

  червень

  11

  Дмітрієва Л.О.
  3.1.6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

  Виховні досягнення

  1.Сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу.

  2.Усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини

  3.Національна самосвідомість: 

  — сформованість основних понять про народ, націю, суспільство, державу;

  — знання Конституції України, виконання норм закону;

  — знання Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді;

  — ідентифікація з українською нацією, усвідомлення себе громадянином, патріотом і гуманістом, який може і має добросовісно впливати на розбудову громадянського суспільства, правової демократичної держави в Україні, захищати свої права;

  — почуття патріотизму, національної свідомості, розвиненої правосвідомості, культури міжетнічних відносин;

  — почуття свободи, людської і національної гідності;

  — розуміння важливості української мови як основи духовної культури нації;

  — знання історії, культури свого народу, його традицій, звичаїв і обрядів;

  — готовність до захисту національних інтересів України;

  — толерантне ставлення до представників інших народностей, шанобливе ставлення до їх культури, релігій, традицій.

  Національно-патріотичне виховання

  з/п

  Заходи

  Дата проведення

  Клас

  Відповідальні

  Відмітка

  про виконання


  Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

  01.09.-27.12

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.  Виховні години до Дня визволення Харкова, Дня незалежності України,  Дня Державного Прапора України.

  02.09.-03.09

  1-11

  Дмітрієва Л.О.  Конкурс  дитячого  малюнку  „Ми за мир  на  планеті  Земля”  до  Міжнародного  Дня  миру  

  06.09

  1 – 4

  Маганова Н.В.педагог-організатор..  Організація  походів, екскурсій  

  01.09.-27.12

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.  Проведення  тематичних  екскурсій у Залі бойової слави  школи ,,Народ  пам’ятає ,  народ  славить ” (22.09-  день  Партизанської   слави ).


  20.09

  1 - 11

  Маганова Н.В.педагог-організатор..  Поповнення  новими  матеріалами  Зали бойової слави . Оформлення  нових  експозицій . Проведення зустрічей з ветеранами

  01.09.-27.12

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.  Заходи до Дня захисника України (14 жовтня)

  11.10

  1 - 11

  Дмітрієва Л.О.  День української писемності

  07.11

  1- 11

  Маганова Н.В.педагог-організатор..  Заходи до Дня Гідності та Свободи

  21.11

  1-11

  Дмітрієва Л.О.  Урок-реквієм  «На колінах стою перед вами – сповідаю жалобу свою» до Дня пам’яті жертв голодомору (28.11.)

  29.11

  8 – 11

  Маганова Н.В.педагог-організатор..  Виставка літератури, присвяченої подіям 1932 – 1933 років на України; історії м.Харкова; Великій Вітчизняній війні; видатним діячам, героям України

  29.11

  1 – 11

  Андрійчук Н.М  Години  спілкування , бесіди  з тем:,, Символи  моєї  держави  ” , ,,Конституція  України – основний закон  держави ”,

  «Кроки до незалежності»

  01.09.-27.12

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.  Уроки мужності, присвячені Дню Збройних Сил України 

  06.12

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.  Виставка літератури,  присвячена Дню Збройних Сил України

  06.12

  1 – 4

  Андрійчук Н.М  День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

  13.12

  1-11

  Дмітрієва Л.О.


  ІІ семестр


  Години спілкування «День Соборності України» (22.01)

  22.01

  1-11

  Дмітрієва Л.О.  День пам’яті героїв Крут

  24.01

  1-11

  Дмітрієва Л.О.  Урок мужності. «Вшанування подвигів учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні.»

  20.02

  1-11

  Класні керівники  Тиждень національно-патріотичного виховання – «Шевченківський тиждень»

  09.03 – 13.03

  1-11

  Дмітрієва Л.О.  Виховні години до Дня космонавтики

  10.04

  1-11

  Класні керівники  Тиждень національно-патріотичного виховання – «Тиждень пам’яті»

  04.05.-08.05

  1-11

  Дмітрієва Л.О.  Випуск стіннівок  «Пам’ятаємо! Перемагаємо!» до Дня пам’яті та примирення. Дня Перемоги над нацизмом у Європі у Другій Світовій війні.

  06.05-07.05

  5-11

  Дмітрієва Л.О.  Святковий концерт до Дня пам’яті та примирення. Дня Перемоги. «Перемога, свята Перемога!»

  07.05

  1-11

  Дмітрієва Л.О.  Всесвітній День вишиванки

  17.05

  1-11

  Дмітрієва Л.О.  Урок-реквієм «Вшанування пам’яті жертв геноциду кримсько-татарського народу»

  15.05

  1-11

  Класні керівники  Участь у дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі  «Патріот»

  До кінця навчального року 

  10-11

  Гаєвський С.О.

  Правове виховання та профілактична робота з учнями 

                   

  з/п

  Заходи

  Дата проведення

  Клас

  Відповідальні

  Відмітка

  про виконання


  1

  Година  спілкування „Про  необхідність  дотримання  внутрішньошкільного  розпорядку“

  03.09.- 04.09

  1 – 11

  Класні керівники  2

  Просвітницько -профілактичні заходи з питань попередження правопорушень

  1 раз на місяць

  01.09.-27.12

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.  3

  Профілактичні  бесіди  за участю представників ССД, сектору поліції, Шкільних офіцерів поліції   з  учнями. Засідання «Круглого столу»

  01.09.-27.12

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.  4

  Рейд  „Урок”.


  01.09.-27.12


  Дмітрієва Л.О.  5

  Участь в районних дитячих конкурсах з правової тематики

  01.09.-27.12

  9 – 11

  Дмітрієва Л.О.  6

  Години-спілкування. «Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства»

  18.11

  5-11

  Дмітрієва Л.О., класні керівники  7.

  Заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»

  25.11.-10.12

  1-11

  Дмітрієва Л.О.  8

  Міжнародний день прав людини: години спілкування 

  10.12

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.  9

  Всеукраїнський тиждень права.

  ,, На  паралельних  дорогах  прав  та  обов’язків»:

  Випуск стіннівок «Правова культура – міцність держави»

  Години спілкування на правову тематику

  Брейн – ринг «Правознавець»

  Конкурс малюнків «Права дітей»

  02.12 – 06.12

  1 – 11


  Дмітрієва Л.О.  10

  Бесіди з попередження правопорушень перед канікулами

  25.10

  27.12

  1-11

  Дмітрієва Л.О.  11

  Відвідування музею в Юридичному університеті

  03.09.-27.12

  8-11

  Дмітрієва Л.О.  ІІ семестр

  12

  Проведення виховних годин відповідно до тем, запропонованих у Програмі

  13.01.-29.05

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.  13

  Місячник правового виховання

  03.02 – 28.02

  1 - 11

  Дмітрієва Л.О.  14

  Міжнародний день Безпечного інтернету 

  13.02

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.

  Класні керівники  15

  Профілактичні  бесіди  за участю представників ССД, сектору поліції   з  учнями

  13.01.-29.05

  1 – 11

  Дмітрієва Л.О.  16

  Бесіда: «Правоохоронні органи та напрямки їх діяльності»

  травень

  7 - 9

  Класні керівники.  3.1.7. Розвиток учнівського самоврядування. Робота з активом дитячо-юнацької організації «МАЛьВА» 

  з/п

  Заходи

  Дата проведення

  Клас

  Відповідальні

  Відмітка

  про виконання

  1

  Проведення  виборів  лідерів  дитячої шкільної організації (ДЮО) «МАЛьВА» 

  04.09

  5 - 11

  Маганова Н.В.


  2

  Рейди «Зовнішній вигляд учнів».

  04.09-

  29.05


  1 - 11

  Маганова Н.В.


  3

  Затвердження плану роботи центрів ДЮО “Мальва”

  05.09

  5 - 11

  Маганова Н.В.


  4

  Вибори  органів  учнівського самоврядування  в  класних  колективах.

  04.09 – 08.09

  1 – 11

  Маганова Н.В.


  5

  Доброчинна  акція  “Наша  школа  рідний  дім  -  ми  всі  дружні  діти  в  нім”  (збір  шкільного  приладдя  та  іграшок  для  учнів  з  малозабезпечених  родин).

  До 20.09

  1 – 11

  Маганова Н.В.


  6

  Участь у проекті «Школа миру»

  01.09.-29.05


  1-11

  Маганова Н.В.


  7

  Участь у проектуі ХМОУС «Шкільний омбудсмен».

  01.05.-29.05

  9-11

  Маганова Н.В.


  8

  Конкурс - огляд  класних куточків

  01.10 – 04.10

  1 – 11

  Маганова Н.В.


  9

  Засідання  ради ДЮО «МАЛьВА»

  Щосереди, 01.09.-29.05


  5 – 11

  Маганова Н.В.


  10

  Участь у проведенні виховних заходів, акцій.

  01.09.-29.12

  1 – 11

  Маганова Н.В.


  11

  Проведення святкового концерту до «Дня працівників освіти»

  04.10

  1 – 11

  Маганова Н.В.


  12

  Підготовка Новорічних  свят  для  учнів  1-4  класів.

  16.12 – 27.12

  5 – 11

  Маганова Н.В.


  13

  Підведення  підсумків  роботи  класних колективів   протягом  І  семестру. Рейтинг  класних  колективів.

  27.12

  1 - 11

  Маганова Н.В.


  ІІ семестр

  14

  Акція «Подаруй книзі друге життя»

  17.01

  1-11

  Маганова Н.В.


  15

  Навчання шкільного активу «Відповідальність чергових по школі»

  01.02

  6-10

  Маганова Н.В.


  16

  Засідання ДЮО «МАЛьВА» «Весняні свята»

  19.02

  5-11

  Маганова Н.В.


  17

  Засідання за темою «Підготовка до акції «Ветеран живе поруч»

  26.02

  5-11

  Маганова Н.В.


  18

  Випуск стіннівки зі святом Весни. 

  05.03

  1-11

  Маганова Н.В.


  19

  Святковий концерт до дня 8Березня.

  06.03

  1-11

  Маганова Н.В.


  20

  Привітання ветеранів Другої світової війни, дітей війни, воїнів АТО.

  08.05

  1-11

  Маганова Н.В.


  21

  Підведення підсумків роботи класних колективів

  24.05

  1-11

  Маганова Н.В.  3.2.Організація роботи щодо запобігання правопорушень і злочинів серед учнів

  № з/п

  Зміст заходів

  Термін проведення

  Відповідальні виконавці

  Відмітка про виконання


  Опрацьовувати нормативно-правову базу з питань профілактики злочинів серед неповнолітніх

  01.09–29.05

  Дмітрієва Л.О.  Забезпечити взаємодію з правоохоронними органами, службами у справах дітей та медичними установами з  метою підвищення рівня ефективності роботи з профілактики правопорушень та негативних проявів серед учнівської молоді

  01.09–29.05

  Дмітрієва Л.О.  Розробити тематику та забезпечити проведення Тижнів, Місячників, Декад правових знань, тематичних уроків права із залученням працівників правоохоронних органів з метою недопущення втягнення неповнолітніх  в злочинну або іншу антигромадську діяльність

  01.09 –29.05

  Дмітрієва Л.О.  Внести до планів спільних дій з управлінням освіти, районною службою у справах дітей та відділом кримінальної міліції у справах дітей заходів щодо запобігання та профілактики злочинів, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед неповнолітніх

  До 27.12

  Дмітрієва Л.О.  Здійснювати аналіз кількості неповнолітніх, які перебувають на профілактичному чи диспансерному обліку в медичних установах району за вживання алкогольних, психотропних та наркотичних речовин

  Щоквартально

  Дмітрієва Л.О.  Організувати роботу в закладі Ради профілактики правопорушень

  01.09 –29.05

  Дмітрієва Л.О.  Здійснювати аналіз кількості злочинів та причин їх вчинення  учнями та кількості учнів, які перебувають на обліках в службі у справах дітей та відділі поліції 

  Щоквартально

  Дмітрієва Л.О.  Забезпечити своєчасне виявлення сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, ведення їх обліку, здійснення систематичної перевірки умов утримання та виховання в них неповнолітніх, надання таким сім'ям адресної допомоги

  01.09–29.05

  Дмітрієва Л.О.  Здійснювати моніторинг стану дотримання прав дітей та належних умов їх утримання 

  Щоквартально

  Дмітрієва Л.О.  Розмістити інформацію про роботу телефону довіри для надання психологічної допомоги жертвам насильства в сім’ї

  До 30.08

  Дмітрієва Л.О.  Забезпечити участь у семінарах  для педагогічних працівників, які організують роботу з питань профілактики злочинності, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед неповнолітніх

  01.09–29.05

  Дмітрієва Л.О.  Проводити профілактичні заходи, спрямовані на виховання міжнаціональної поваги й нетерпимого ставлення до проявів расизму та ксенофобії

  01.09 –29.05

  Дмітрієва Л.О.  Забезпечити своєчасне виявлення та взяття на облік учнів, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах чи  які бродяжать, жебракують

  01.09 –29.05

  Дмітрієва Л.О.  Здійснювати соціально-педагогічний патронаж дітей із сімей,  які опинились у складних життєвих обставинах

  01.09–29.05

  Дмітрієва Л.О.  Розробити рекомендацій для батьків щодо профілактики та запобігання правопорушень, пияцтва, наркоманії та тютюнопаління серед підлітків

  13.01

  Дмітрієва Л.О.  Брати участь у проведенні спільно з управлінням освіти, районною службою у справах дітей та сектором поліції профілактичних рейдів «Урок»

  01.09–29.05

  Дмітрієва Л.О.  Організувати інформаційно-пропагандистські та тематичні акції, конкурси,  виховні заходи з питань профілактики правопорушень серед школярів, запобігання вживанню неповнолітніми спиртних напоїв, наркотичних та психотропних речовин

  01.09–29.05

  Дмітрієва Л.О.  Проводити індивідуальні психолого-педагогічні консультацій для дітей, які вживають алкогольні напої чи психотропні речовини, схильні до скоєння правопорушень

  01.09–29.05

  Дмітрієва Л.О.  Залучати дітей девіантної поведінки,  дітей, які вживають алкогольні, наркотичні чи психотропні речовини, до участі у виховних заходах різних рівнів

  01.09–24.05

  Дмітрієва Л.О.  Охопити дітей, які скоїли злочини чи правопорушення, вживають алкогольні напої чи наркотичні, психотропні речовини, та дітей, сім’ї яких опинились у складних життєвих обставинах, гуртковою роботою  та позашкільною освітою

  Щорічно

  До 11.09

  Дмітрієва Л.О.  Охопити дітей, які вживають алкогольні напої чи психотропні речовини, та дітей, сім’ї яких опинились у складних життєвих обставинах, відпочинком у таборах з денним перебуванням, що функціонуватимуть на базі навчального закладу

  До 29.05


  Дмітрієва Л.О.  Забезпечити висвітлення на сайті навчального закладу заходів для дітей та батьків з питань пропаганди здорового способу життя, правової освіти, запобігання негативним проявам серед неповнолітніх

  01.09–29.05

  Дмітрієва Л.О.  Забезпечити висвітлення на сайті навчального закладу інформації про негативні наслідки впливу алкоголю та наркотиків на дитячий організм  

  01.09–29.05

  Дмітрієва Л.О.  Залучати органи учнівського самоврядування до підготовки та проведення лекцій, конференцій, семінарів, «круглих столів» з питань протидії злочинним проявам, злочинам, що пов’язані із торгівлею людьми, та злочинам проти суспільної моралі

  01.09–29.05

  Дмітрієва Л.О.  Використовувати в роботі відеофільми, фотоматеріали для підвищення ефективності профілактичної роботи у сфері протидії злочинності та негативним проявам в учнівському середовищі 

  01.09–29.05

  Дмітрієва Л.О.  Організувати відвідування дітьми, особливо тими, які знаходяться на профілактичних обліках територіальних органів внутрішніх справ, Курязької виховної колонії, а також музеїв та художніх виставок, що ознайомлюють з історичною спадщиною України

  01.09–29.05

  Дмітрієва Л.О.  Оновити куточок правового виховання з висвітлення проблем держави і права, з роз'ясненням чинного законодавства та практики його застосування 

  До 30.08

  Дмітрієва Л.О.  Залучати учнів до участі у шкільних та районних етапів олімпіад з правознавства, заохочувати учнів, які є активними учасниками ІІІ та IV етапів Всеукраїнської олімпіади, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.

  01.09–29.05

  Дмітрієва Л.О.  Організувати роботу „Правових лекторіїв" для учнів, „ Лекторіїв для батьків", проводити зустрічі представників правоохоронних органів з батьківською громадськістю.

  До 01.09

  Дмітрієва Л.О.


  30

  Продовжити роботу шкільних гуртків «Юний правознавець», «Захисти себе від ВІЛ»

  01.09 –29.05

  Дмітрієва Л.О.


  3.3. Організація спільної діяльності сім'ї та школи. Родинне виховання

  з/п

  Зміст

  Дата проведення

  Відповідальні

  Відмітка

  про виконання

  1

  Зустріч класних керівників з батьками. Обговорення  питань  готовності  школярів  до  нового  навчального  року.

  До 30.08

  Дмітрієва Л.О.


  2

  Свято Першого дзвоника

   01.09

  Дмітрієва Л.О.


  3

  Обрання  батьківських  комітетів  в  

  класах,  делегування  від  класів 

  представників  до  ради  школи.  

  До 14.09

  Дмітрієва Л.О.


  4

  Обстеження умов проживання дітей пільгового контингенту

  До 07.09

  До 05.01

  Дмітрієва Л.О.


  5

  Проведення батьківських зборів

  2 рази на семестр

  Дмітрієва Л.О.


  6

  Робота батьківського лекторію з питань навчання, виховання, соціально-правового захисту дітей, ознайомлення із законодавчими документами 

  Вересень.

  Грудень

  Березень

  квітень

  Дмітрієва Л.О.


  7

  Зустріч батьків із представниками ССД, сектора поліції, Шкільними офіцерами поліції, ШВД № 2 тощо

  01.09–29.05

  Дмітрієва Л.О.


  8

  Участь батьків у проведенні Тижня фізкультури та спорту

  вересень

  Дмітрієва Л.О.


  9

  Збори батьків майбутніх першокласників

  листопад

  Дмітрієва Л.О.


  10

  Консультації шкільного практичного психолога для батьків

  01.09–29.05

  Сушко В.В., практичний психолог


  11

  Робота з соціально незахищеними сім’ями, з сім’ями, які опинилися в скрутних життєвих обставинах

  01.09–29.05

  Дмітрієва Л.О.


  12

  Робота шкільного практичного психолога та соціального педагога з сім’ями , що опинилися в скрутних життєвих обставинах

  01.09–29.05

  Дмітрієва Л.О.


  13

  Новорічний святковий концерт

  23.12-27.12

  Дмітрієва Л.О.


  14

  Святкові заходи до 8 Березня

  07.03

  Дмітрієва Л.О.


  15

  День творчості дітей і батьків. Виставка робіт декоративно-ужиткового мистецтва .

  березень

  Дмітрієва Л.О.


  16

  Організація оздоровлення дітей влітку 2020 року

  До 29.05

  Дмітрієва Л.О.


  17

  Участь батьків у святкових заходах з нагоди закінчення школи

  29.05

  Дмітрієва Л.О.


  18

  Загальношкільна батьківська конференція «Підсумки навчального року»

  червень

  Директор школи Токаренко Т.О.


  3.3.1. Тематика класних батьківських зборів

  Клас

  Дата проведення

  Тематика батьківських зборів

  Відмітка про виконання

  1 – А

  1 – Б

  1. В

  Вересень

  2020 р.

  Поради батькам першокласників. Адаптація дитини до школи.

  Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання.

  Анкетування батьків.

  Вибори батьківського комітету класу.

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху.

  Протипожежна безпека.

  Профілактика булінгу.


  Листопад

  2020 р.

  Вплив телевізора та комп’ютера на дитину.

  Профілактика булінгу.

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху.

  Протипожежна безпека.


  Лютий

  2021 р.

  Емоції позитивні та негативні. Запобігання жорстокому поводженню з дітьми.

  Профілактика булінгу.

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху.

  Протипожежна безпека.


  Квітень

  2021р.

  Роль гри та іграшки в житті молодшого школяра.

  Підсумки навчального року та орієнтири розвитку дитини.

  Профілактика булінгу.

  Організація літнього відпочинку дітей.

  Організація  навчальних екскурсій.

  Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул. Безпека дорожнього руху. Протипожежна безпека.
  2 – А

  2  - Б

  Вересень

  2020 р.

  Вікові особливості дітей молодшого шкільного віку 

  Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання.

  Анкетування батьків.

  Профілактика булінгу.

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Листопад

  2020 р.

  Здоров'я дитини, фізичний розвиток молодшого школяра. Особистий приклад батьків у попередженні шкідливих звичок дітей.

  Профілактика булінгу. 

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху.


  Лютий

  2021р.

  Права дитини. Дотримання їх у сім'ї.

  Профілактика булінгу. 

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Квітень

  2021 р.

  Діти і комп’ютер.

  Підсумки навчального року та орієнтири розвитку дитини.

  Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій.

  Профілактика булінгу. 

  Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул. Безпека дорожнього руху

  3 – А

  3 -  Б


  Вересень

  2020 р.

  Позитивний та негативний вплив засобів масової інформації на розвиток та здоров'я молодших школярів

  Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання.

  Анкетування батьків.

  Профілактика булінгу. 

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Листопад

  2020 р.

  Вплив сім’ї на успішне навчання

  Профілактика булінгу. 

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Лютий

  2021 р.

  Права дитини. Дотримання їх у сім'ї.

  Профілактика булінгу. 

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Квітень

  2021 р.

  Виховання чуйності і доброти. Підсумки навчального року та орієнтири розвитку дитини.

  Профілактика булінгу. 

  Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій.

  Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул. Безпека дорожнього руху

  4 – А

  4 -  Б

  Вересень

  2020 р.

  Заохочення і покарання дитини в сім’ї.

  Профілактика булінгу. 

  Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання.

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Листопад

  2020 р.

  Роль батьків у профілактиці та запобіганні шкідливих звичок, вживання дітьми наркотиків та куріння

  Профілактика булінгу. 

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Лютий

  2021 р.

  Права дитини. Дотримання їх у сім'ї. Правове виховання дітей у сім'ї.

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Квітень

  2021 р.

  Виховання у дітей інтересу до книги.

  Закінчення 2019-2020 навчального року.

  Ознайомлення з нормативною документацією про державну підсумкову атестацію. Знайомство батьків з умовами проведення  державної підсумкової атестації. 

  Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій.

  Профілактика булінгу. 

  Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул. Безпека дорожнього руху
  5 – А

  5 -  Б

  Вересень

  2020р.

  Особливості навчальної діяльності учнів 5-х класів у зв'язку з переходом від початкової до середньої школи.

  Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання.

  Анкетування батьків.

  Профілактика булінгу. 

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час. БДР


  Листопад

  2020 р.

  Організація дозвілля в сім'ї, трудове виховання.

  Профілактика булінгу. 

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Лютий

  2021 р.

  Бесіда з батьками на правову тематику: «Закон – захист прав дітей »

  Профілактика булінгу. 

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Квітень

  2021р.

  Конфліктні ситуації, як їх попередити. Мікроклімат та взаємостосунки в сім’ї

  Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій.

  Профілактика булінгу.

  Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул
  6 – А

  6 -  Б

  Вересень

  2020 р.

  Чому перехідний вік є важким? Як виховувати в учнів підліткового віку інтерес до набуття знань.

  Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання

  Профілактика булінгу.

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Листопад

  2020 р.

  Типові помилки у сімейному вихованні. Як їм запобігти Профілактика булінгу.

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Лютий

  2021р.

  Правове виховання дітей у сім'ї.

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Квітень

  2021 р.

  Попередження негативних звичок у дітей. Позитивний вплив батьківського прикладу.

  Організація літнього відпочинку

  дітей, навчальних екскурсій.

  Профілактика булінгу

  Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул

  7 – А

  7 -  Б

  Вересень

  2020 р.

  Психологічні та фізіологічні особливості хлопців та дівчат у підлітковому віці. Статеве виховання підлітків.

  Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання

  Анкетування батьків.

  Профілактика булінгу

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Листопад

  2020 р.

  Профілактика шкідливих звичок.

  Профілактика булінгу

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Лютий

  2021 р.

  Проблемні питання виховання дитини середнього шкільного віку. Діти і закон.

  Профілактика булінгу

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Квітень

  2021 р.

  Виховання у дітей любові до рідного краю.

  Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій.

  Профілактика булінгу

  Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул
  8 – А

  8 -  Б

  Вересень

  2020р.

  Роль батьків у формуванні всебічно розвинутої особистості, навичок самоосвіти і самовиховання.

  Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання

  Анкетування батьків.

  Профілактика булінгу

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.


  Листопад

  2020 р.

  Виховання у школярів культури здоров'я, мотивації до здорового способу життя. Роль батьків у профілактиці та запобіганні  шкідливих звичок, вживання дітьми наркотиків, алкоголю та тютюнових виробів.

  Профілактика булінгу

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Лютий

  2021 р.

  Закон – захист прав дітей. Насильство в сім’ї як проблема превентивного виховання.

  Профілактика булінгу

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Квітень

  2021 р.

  Роль сім’ї у виборі майбутньої професії дитини. 

  Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій. 

  Профілактика булінгу

  Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул

  9 – А

  9 - Б

  Вересень

  2020 р.

  Підліток: проблеми виховання дітей в сім'ї.

  Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання

  Анкетування батьків.

  Профілактика булінгу

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Листопад

  2020 р.

  Виховання свідомого ставлення до свого здоров'я як найвищої соціальної цінності. Організація

  харчування в школі, в сім'ї.

  Профілактика боулінгу.

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Лютий

  2021 р.

  Правова відповідальність батьків і неповнолітніх.

  Профілактика булінгу

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Квітень

  2021 р.

  Деякі поради батькам, якщо дитина зіштовхнулася з насильством. Ознайомлення з нормативною

  документацією про державну підсумкову атестацію.

  Знайомство батьків умовами проведення  державної підсумкової атестації. 

  Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій.

  Профілактика булінгу

  Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул. Безпека дорожнього руху
  10- А

  10-Б


  Вересень

  2020 р.

  Моральний клімат у сім'ї, методика вирішення конфліктних ситуацій у сім'ї.

  Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання

  Профілактика булінгу

  Запобігання травматизму та правопорушень в школі та в позаурочний час


  Листопад

  2020 р.

  Врахування психологічних особливостей, інтересів, здібностей, нахилів підлітків у їх професійному

  самовизначенні. 

  Профілактика булінгу

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Лютий

  2021 р.

  Типові конфліктні ситуації підлітків з батьками та іншими дорослими. Причини правопорушень серед підлітків.

  Профілактика булінгу

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Квітень

  2021 р.

  Роль батьків у профілактиці негативних звичок у дітей. Організація літнього відпочинку дітей, навчальних екскурсій.

  Профілактика булінгу

  Запобігання дитячому травматизму під час літніх канікул
  11 – А  Вересень

  2020 р.

  Роль батьків у профілактиці негативних звичок у дітей.

  Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання

  Анкетування батьків.

  Профілактика булінгу

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Листопад

  2020 р.

  Роль сім’ї у виборі майбутньої професії дитини.

  Профілактика булінгу

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Лютий

  2021р.

  Деякі поради батькам, якщо дитина зіштовхнулася з насильством.

  Профілактика булінгу

  Запобігання травматизму в школі та в позаурочний час.

  Безпека дорожнього руху


  Квітень

  2021 р.

  Ознайомлення з нормативною документацією про державну підсумкову атестацію.

  Знайомство батьків умовами проведення  державної підсумкової атестації. 

  Профілактика булінгу
  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  planuvannya-vihovnoyi-roboti-zakladu-na-2020-2021-navchalniy-rk.rar [67,88 Kb]
  (Придбали цей файл: 1041)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  11 января 2021 22:27
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 0
  Все подобається. Дякую!
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.