• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн
   Зараз на сайті: 13
   Наші гості: 12

   Користувачі: 
   - отсутствуют

   Пошукові системи на сайті: 


    Останні наші відвідувачі:   » » Нова цікава фізкультура в 1 класі Нової української школи під керівництвом О. Савченко  Нова цікава фізкультура в 1 класі Нової української школи під керівництвом О. Савченко
  • 21-07-2020, 15:56
  • 17 016
  • 0
  Нова цікава фізкультура в 1 класі 
  Нової української школи
  під керівництвом О. Савченко

  Читайте у матеріалі:
  Фізкультура 1 клас:
  завдання Як досягти мети:
  Календарне планування з фізичної культури:
  Конспект уроку з фізкультури:
  Очікувані результати першокласників з фізкультури за змістовими лініями:


  Як організувати урок фізичної культури в 1-му класі за Типовою освітньою програмою для закладів загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом О. Савченко


  Метою навчання фізичної культури в початковій школі є: всебічний фізичний розвиток дітей засобами ігрової і фізкультурної діяльності формування основних фізкультурних компетентностей, ціннісного ставлення до свого здоров’я, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять виховання фізично здорових громадян. 


  Фізкультура 1 клас: завдання 


  Досягнення окресленої мети можливе лише шляхом формування у першокласників відповідних фізичних компетентностей. Фізкультура в 1-му класі за новою програмою націлена на формування: 


  розуміння: 


  необхідності у заняттях фізичними вправами, спортивними іграми як важливих засобів зміцнення здоров’я, гартування тіла і характеру, прояву самореалізації, соціальної взаємодії в ході здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності термінологічного апарату з фізкультури рідною мовою 


  здатності:


  оволодівати різноманітними видами рухової діяльності виконувати фізичні вправ обирати вправи для розвитку своїх фізичних можливостей з огляду на індивідуальні якості визначати причинно-наслідкові зв’язки позитивних чи негативних чинників, що вливають на стан здоров’я та рівень фізичного розвитку дитини 


  умінь:


  грати в спортивні/рухливі ігри за полегшеними правилами використовувати різні шляхи (джерела) пошуку корисної інформації щодо фізкультури, зокрема й ІКТ і критичне мислення застосовувати набутий досвід, ефективно використовувати ресурси природи задля зміцнення свого здоров’я та розвитку фізичної культури співпрацювати заради досягнення спільної командної мети у процесі спортивно-ігрової діяльності 


  навичок: 


  самоконтролю і самооцінки свого фізичного стану 


  дотримання санітарно-гігієнічних правил і правил безпеки під час фізкультурно-оздоровчої діяльності 


  спілкування та взаємодії з дорослими й однолітками 


  емоційно-ціннісного ставлення до занять спортом і фізкультури 


  прагнення дотримувати правил чесної та безпечної гри 

  бажання боротися до перемоги, вміння вигравати і програвати 


  інтересу до здобутків українських спортсменів на Олімпійських іграх та інших видах спортивних змагань.


  Фізична культура в новій українській школі: як досягти мети  


  Окреслену мету і завдання реалізовують у двох змістових лініях: 


  «Рухова діяльність» 

  «Ігрова та змагальна діяльність». 


  Змістова лінія «Рухова діяльність» 


  За реалізацію цієї лінії у дітей має бути сформоване поняття про фізкультуру як сукупність різного роду фізичних вправ, способів рухової та ігрової діяльності, спрямованих на зміцнення здоров’я, фізичний розвиток дітей і набуття відповідних умінь і навичок. Фізичні компетентності, які розвиває «Рухова діяльність»: володіння різними способами рухової діяльності здатність виконувати: основні гімнастичні, організовувальні вправи елементи акробатики вправи корегувальної спрямованості вправи, пов’язані з: 


  бігом 


  ходьбою 


  танцювальними кроками 


  способами лазіння й перелазіння 


  незвичним положенням тіла у просторі 


  навички володіння м’ячем та стрибками 


  розвиток фізичних якостей особи 


  правильне формування постави 


  профілактики плоскостопості.


  Змістова лінія «Ігрова та змагальна діяльність» 


  Ця лінія спрямована на формування в учнів: активності, ініціативності, відповідальності у процесі спортивних і рухливих ігор прагнення боротися, здобувати перемогу чесно усвідомлення важливості співпраці один з одним під час командних ігор вміння: правильно організовувати свій час і вчасно мобілізувати ресурси об’єктивно оцінювати своїм фізичним можливостям в процесі ігрової та змагальної діяльності бути відповідальним за свої рішення користуватися своїми фізичними перевагами визнавати недоліки в обраних тактичних діях у різних видах спорту контролювати свої емоції і з гідністю приймати поразку реалізовувати різні представленні ролі в ігрових ситуаціях виконувати естафети навички планувати й реалізовувати спортивні проекти (турніри, марафони, змагання тощо).


  Календарне планування з фізичної культури у 1 класі за новою програмою 


  Вчитель має скласти календарно-тематичне планування з вивчення предмету «Фізична культура»: на основі освітньої програми, відповідної Державному стандарту початкової освіти ураховуючи навчальні/фізичні можливості учнів 1-го класу у довільній і зручній для використання формі. 


  Зауважте! 


  Вчитель фізкультури самостійно обирає зручне для себе оформлення (формат, структуру, зміст, обсяг) календарних і поурочних планів.

  Навчальне навантаження, виокремлене для предмету «Фізична культура» в початковій школі, можна частково використовувати для вивчення інших предметів, які передбачають рухову активність учнів, але не більше 1 год./тиждень. Це можуть бути такі навчальні предмети, як: хореографія ритміка гімнастика плавання тощо. Використання навчального навантаження на інших предметах можливе за умов забезпечення: відповідних навчальних умов (басейну, хореографічного або гімнастичного класу тощо) педагогічними кадрами навчальними програмами, що мають гриф МОН


  Конспект уроку з фізкультури 


  Поурочне планування здійснюється в довільній формі — як з використанням друкованих (електронних) засобів, так і без них. Встановлення універсальних стандартів оформлення таких документів (як і календарно-тематичного планування) у межах закладу освіти міста, району чи області є неприпустимим. Оскільки державні освітні стандарти не містять вимог до оформлення календарно-планових документів, учитель на власний розсуд може скласти зручний для себе конспект проведення уроків. Як правило, конспект уроку фізкультури містить таку інформацію: тема уроку мета заняття (де визначено конкретні навчальні завдання для формування умінь і навичок) методи й прийоми проведення уроку форми проведення уроку (колективні, групові, індивідуальні) засоби наочності і технічні засоби навчання література, використана в процесі підготовки до заняття (за потреби) опис змісту активного навчання при взаємодії вчителя та учнів форми відпрацювання, вдосконалення, застосування знань, умінь і навичок учнів форми і способи застосування знань у стандартних і змінених умовах оцінка рівня сформованості компетентностей. 


  При плануванні стане в пригоді табличка:


  Очікувані результати першокласників з фізкультури за змістовими лініями завантажити


  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  ochkuvan-rezultati-pershoklasnikv-z-fzkulturi-za-zmstovimi-lnyami.rar [666,69 Kb]
  (Придбали цей файл: 1772)


  Очікувані результати навчання здобувачів освіти 

  Зміст навчання::


  РУХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 


  має уявлення про фізичну культуру як сукупність різноманітних фізичних вправ, спрямованих на фізичний розвиток та зміцнення здоров’я людини Фізична культура як сукупність різноманітних фізичних вправ, спрямованих на фізичний розвиток та зміцнення здоров’я людини розуміє терміни з предмета «Фізична культура» Терміни з предмета «Фізична культура» пояснює значення фізичних вправ для формування правильної постави Фізичні вправи — це засіб формування правильної постави називає життєво важливі способи пересування людини Життєво важливі способи пересування людини виконує організовувальні вправи: команди на шикування в шеренгу, колону по одному, в коло розмикання на інтервал загальнорозвивальні вправи без предмета (імітаційного характеру) та з предметами комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, присідання тощо Культура рухів з елементами гімнастики, організовувальні вправи виконує вправи для оволодіння навичками пересувань: ходьба на носках, на п’ятах, з високим підніманням стегна, у напівприсіді, у присіді, з різними положеннями рук, ходьбу «змійкою» біг з високим підніманням стегна, із закиданням гомілок із зміною напряму і різних вихідних положень танцювальні кроки танцювальні імпровізаційні вправи лазіння по горизонтальній та похилій гімнастичній лаві, по гімнастичній стінці у різних напрямах перелізання через перешкоду Вправи для оволодіння навичками пересувань виконує вправи з м’ячем: малим великим Вправи для опанування навичок володіння м’ячем володіє елементарними навичками виконання стрибків: на місці на одній нозі, на двох ногах з просуванням уперед, назад, у присіді правим та лівим боком стрибки в глибину стрибки у висоту стрибки у довжину з місця поштовхом однієї і двох ніг Вправи для оволодіння навичками стрибків виконує вправи для розвитку фізичних якостей: сили — підтягування у висі лежачи та у висі (хлопці), згинання та розгинання рук в упорі лежачи від гімнастичної лави та від підлоги (хлопці) швидкості — повторний біг на 3–4?10 м пришвидшення з різних вихідних положень витривалості — біг почергово з ходьбою пересування на лижах нахили тулуба в різних напрямах у положенні стоячи, пружні нахили у положенні сидячи «напівшпагат», «шпагат» координації — пересування по підвищеній і обмеженій за площиною опорі, «човниковий» біг 4?9 м, 3?10 м Вправи для розвитку фізичних якостей виконує вправи для формування постави і профілактики плоскостопості: загальнорозвивальні вправи без предметів на місці вправи для верхніх кінцівок і плечового поясу згинання та розгинання верхніх кінцівок, колові рухи руками у фронтальній та сагітальній площині загальнорозвивальні вправи в русі — різновиди ходьби, бігу, стрибків вправи на координацію загальнорозвивальні вправи з предметами Вправи для формування постави і профілактики плоскостопості виконує пересування на лижах: організовувальні команди і прийоми пересування повороти Вправи для оволодіння навичками пересувань на лижах виконує вправи у воді, плавання Вправи для оволодіння навичками плавання дотримується правил безпечної поведінки для себе та однокласників у воді Правила безпечної поведінки на воді 


  ІГРОВА ТА ЗМАГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 


  бере участь у рухливих іграх та естафетах, виконуючи різні ролі в процесі рухливих ігор Рухливі ігри та естафети дотримується правил безпечної поведінки для себе та однокласників у процесі рухової та змагальної діяльності Правила безпечної поведінки в процесі рухової та змагальної діяльності Складено за Типовою освітньою програмою, розробленою під керівництвом Савченко О. Я.


  Завантажити матеріал: 

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  nova-ckava-fzkultura-v-1-klas-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-pd-kervnictvom-o_-savchenko.rar [203,73 Kb]
  (Придбали цей файл: 1722)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Нуш / Початкові класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.