• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » Календарно-тематичне планування для 4 класу на 2020-2021 навчальний рік  Календарно-тематичне планування для 4 класу на 2020-2021 навчальний рік
  • 9-06-2020, 16:22
  • 31 348
  • 1

  Календарно-тематичне планування для 4 класу 

  на 2020-2021 навчальний рік

  Календарно-тематичне планування складено згідно з розвантаженими та оновленими навчальними програмами для початкової школи, затвердженими на Колегії Міністерства освіти і науки України 04.08.2016 р. та чинними підручниками для 4 класу.

  Розклад дзвінків

  1урок

  8:30 – 9:10

  2 урок

  9:20 – 10:00

  3 урок

  10:20 – 11:00

  4 урок

  11:20 – 12:00

  5 урок

  12:10 – 12:50

  6 урок

  13:00 – 13:40

  Розклад уроків 

  Понеділок

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6.

  Вівторок

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6.

  Середа

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6. 

  Четвер

  1. 

  2. 

  3.

  4. 

  5. 

  6. 

  П’ятниця

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5. 

  6.  

  Субота

  1. 

  2. 

  3. 

  4. 

  5.

  6.


  Пояснювальна записка


  Календарно-тематичне  планування складено згідно з розвантаженими та оновленими навчальними програмами для початкової школи, затвердженими на Колегії Міністерства освіти і науки України 04.08.2016 р. та чинними підручниками для 4 класу. 

  Навчальні програми є нормативним документом, розробленим на виконання Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20 квітня 2011 року.

  Учні 4 класу будуть навчатися за підручниками таких авторів: Українська мова (автори М. Д. Захарійчук, А. І.Мовчун), Літературне читання (автор О. Я. Савченко), Математика (автори М. В. Богданович, Г. П. Лишенко), Російська мова (автори І. М. Лапшина, Н. М. Зорька), Природознавство (автори Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак ), Я у світі (автори О. В. Тагліна, Г. Ж. Іванова), Основи здоров`я (автор О. В. Гнатюк), Трудове навчання (автори І. М. Веремійчик, В. П. Тименко), Мистецтво (автори Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Н. В. Очеретяна, О. М. Покотило).  
  УКРАЇНСЬКА МОВА

  За підручником М. Д. Захарійчук, А. І.Мовчун

  136 годин (4 години на тиждень)


  Зведений перелік робіт з підсумкової перевірки  Види перевірки

  Списування

  Диктант

  Перевірка мовних знань та вмінь

  Письмовий переказ

  Діалог (усно або письмово)

  Підсумкова контрольна робота /Державна підсумкова атестація

  Загальна кількість

  І семестр

  1

  1

  1

  1

  1

  -

  5

  ІІ семестр

  1

  2

  2

  -

  -

  1

  6  Тема уроку

  Дата

  Примітки

  Мова і мовлення


  Державні символи України. Мова – жива скарбниця історії народу. Складання тексту-розповіді. 
  Розвиток мови. Старі та нові слова в мові. Сучасна українська мова. Висловлювання про мову. 
  Культура мовлення та спілкування. Узагальнення знань і вмінь учнів із розділу «Мова і мовлення».   Текст


  Тема, основна думка, заголовок тексту. 
  Тема, основна думка в текстах-розповідях, описах, міркуваннях. 
  Засоби зв`язку речень у тексті. Редагування тексту. 
  Поділ тексту на частини. План тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті. 
  Урок розвитку зв`язного мовлення. Складання запитань і відповідей на задану тему. ___

  ______________________________________________________________________________

  Текст-міркування: твердження, докази, висновки. Побудова тексту-міркування. 
  Спостереження за особливостями змісту та побудови тексту-міркування. Побудова тексту-міркування за поданими за поданим твердженням, доказом (доведенням) і висновками. 
  Текст-опис, його мета. Складання текстів-описів за поданим планом і малюнками. 
  Художній і науково-популярний тексти-описи. Складання художнього і науково-популярного текстів-описів птаха. 
  Замітка в газету. Вправляння у написанні замітки до стінгазети. 
  Особливості змісту та побудови есе. 
  Узагальнення знань і вмінь учнів із розділу «Текст».
  Контрольна робота ______________________________________________________

  _________________________________________________________________________
  Речення


  Аналіз контрольної роботи. Види речень за метою висловлювання та інтонацією. Повторення вивченого. 
  Головні та другорядні члени речення. Усне переказування тексту. 
  Урок розвитку зв`язного мовлення. Складання тексту-опису за змістом малюнка. _______

  ____________________________________________________________________________

  Зв'язок слів у реченні. Встановлення зв`язку слів у реченнях. 
  Поширення речень словами та словосполученнями. Переказування тексту за складеним планом. 
  Однорідні члени речення. Головні та другорядні однорідні члени речення. 
  Однорідні члени речення. Інтонації перелічування та протиставлення (кома, сполучники). 
  Складання речень з однорідними членами, поширення їх залежними словами.
  Закріплення знань про однорідні члени речення. 
  Узагальнення знань і вмінь учнів із розділу «Речення».
  Контрольна робота. __________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________
  Слово. Значення слова. Частини мови


  Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про слово. 
  Урок розвитку зв`язного мовлення. Робота з деформованим текстом: переставляння частин тексту, додавання кінця. _______________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  Будова слова. Спільнокореневі слова. Форми слова. 
  Частини мови. Узагальнення й повторення вивченого. Переказування тексту.   Іменник


  Іменник як частина мови. Повторення вченого. Значення, в яких уживаються іменники в мовленні. 
  Іменника-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність іменників. 
  Вживання іменників у прямому і переносному значеннях.
  Рід іменників. Віднесення іменника до одного з родів. Складання речень. 
  Змінювання іменників за числами. 
  Відмінювання іменників за відмінками. Початкова форма іменників. 
  Урок розвитку зв`язного мовлення. Робота з деформованим текстом (заміна недоречно повторювальних слів). __________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  Розрізнення відмінків іменників з однаковими закінченнями. Редагування тексту. 
  Закінчення іменників жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку однини. 
  Закінчення іменників жіночого роду на –а, -я в орудному відмінку однини. Навчальний діалог. 
  Закінчення іменників чоловічого роду в орудному відмінку однини. Складання речень. 
  Закінчення іменників чоловічого роду на –ар, -яр у родовому й орудному відмінках однини. 
  Закінчення іменників чоловічого роду – назв істот у давальному та місцевому відмінках однини. 
  Відмінювання іменників середнього роду і однині. Складання словосполучень. 
  Урок розвитку зв`язного мовлення. Вибірковий переказ тексту з елементами опису. _____

  ______________________________________________________________________________

  Зміна приголосних [г][к][х] на [з`][ц`][с`] перед закінченням -і в іменниках різного роду. 
  Закінчення іменників жіночого роду з кінцевим приголосним основи. Робота з фразеологізмами і прислів`ями. 
  Чергування кореневих звуків [о], [е], з [і] в іменниках жіночого та чоловічого роду з основою на приголосний. 
  Відмінювання іменників у множині. Усне переказування тексту. 
  Розбір іменника як частини мови. 
  Узагальнення й систематизація знань і вмінь учнів із розділу «Іменник».
  Контрольна робота. __________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________
  Прикметник


  Аналіз контрольної роботи. Прикметник як частина мови. Роль прикметників у мовленні. 
  Урок розвитку зв`язного мовлення. Складання письмового висловлювання з елементами міркування за прочитаним твором. ______________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми. 
  Прикметники-антоніми, прикметники-синоніми. Вживання прикметників у прямому та переносному значеннях.
  Уживання прикметників у художніх і науково-популярних текстах. Усний переказ тексту. 
  Змінювання прикметників у словосполученні з іменниками за родами й числами. 
  Відмінювання прикметників у сполученні з іменниками в однині та множині. Відмінкові закінчення прикметників з основою на твердий приголосний. 
  Відмінювання прикметників з основою на м`який приголосний в однині та множині. 
  Визначення відмінків прикметників за відмінками іменників. Утворення словосполучень. Усний переказ тексту. 
  Урок розвитку зв`язного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно кладеним планом. ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  Уживання знака м`якшення (ь) перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини. 
  Закріплення вживання знака м`якшення (ь) перед закінченням прикметників у родовому, давальному, орудному та місцевому відмінках однини. Доповнення вірша прикметниками. 
  Вимова та написання найуживаніших прикметників на –ський, -цький, -зький. 
  Відмінювання прикметників у множині. 
  Контрольна робота (списування). _____________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  Закріплення відмінювання прикметників у множині. Робота з прислів`ями. Усний переказ тексту. 
  Урок розвитку зв`язного мовлення. Складання запрошення. _________________________

  ___________________________________________________________________________

  Побудова сполучень слів і речень із прикметниками, уведення їх у текст. 
  Побудова сполучень слів і речень із прикметниками. Складання тексту-розповіді за поданим початком. 
  Доповнення речень і текстів прикметниками. Складання тексту-розповіді на тему «За що я дякую батькам». 
  Розбір прикметника як частини мови. 
  Узагальнення і систематизація знань і вмінь із розділу «Прикметник».
  Урок розвитку зв`язного мовлення. Детальний переказ тексту за колективно складеним планом. ____________________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  Контрольна робота. ________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________
  Числівник


  Аналіз контрольної роботи. Числівник як частина мови. Правильна вимова числівників. 
  Вимова та правопис найуживаніших у мовленні числівників. 
  Відмінкові форми окремих числівників. Утворення словосполучень із числівниками. 
  Словесні формули на означення часу протягом доби. Складання тексту-розповіді за малюнком і поданими словосполученнями.   Займенник


  Займенник як частина мови. Роль займенників у тексті. Редагування тексту. 
  Урок розвитку зв`язного мовлення. Складання тексту-розповіді з елементами міркування про прочитаний текст. _________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  Особові займенники. Вживання особових займенників у текстах. Складання словосполучень. 
  Відмінювання особових займенників 1-ї та 2-ї особи однини й множини. Начальний діалог. 
  Відмінювання особових займенників 3-ї особи однини й множини. Робота з прислів`ями. 
  Уживання займенників із прийменниками. Усний переказ тексту. 
  Урок розвитку зв`язного мовлення. Складання й записування зв`язаних між собою речень, які описують зміст малюнка. ___________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  Удосконалення текстів, шляхом використання займенників замість лексичних повторів. 
  Узагальнення й систематизація знань і вмінь учнів із розділу «Займенник».
  Контрольна робота. __________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________
  Дієслово


  Аналіз контрольної роботи. Дієслово як частина мови. Повторення вивченого. Роль дієслів у реченнях. 
  Дієслова-синоніми, дієслова-антоніми. Багатозначні дієслова. 
  Пряме й переносне значення дієслів. Складання тексту-опису на тему «Хмара» за опорними словами.
  Вживання дієслів у прямому і переносному значеннях. Утворення словосполучень дієслів з іменниками. 
  Побудова речень з однорідними присудками. Усний переказ тексту. 
  Урок розвитку зв`язного мовлення. Складання письмового висловлювання (розповіді) про ситуацію з життя класу. _______________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  Спостереження за роллю дієслів у текстах розповідного та описового характеру. Складання тексту-опису на тему «Океан» за опорними словами. 
  Неозначена (початкова) форма дієслова. Навчальне аудіювання. Робота з фразеологізмами. 
  Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами й числами. Усний переказ тексту. 
  Часи дієслова. Змінювання дієслів за часами й числами. Усний переказ тексту.
  Минулий час. Змінювання дієслів минулого часу за числами. Розбір дієслів за будовою. 
  Теперішній час. Змінювання дієслів теперішнього часу за числами. 
  Урок розвитку зв`язного мовлення. Детальний переказ тексту (за колективно складеним планом). ___________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  Майбутній час. Змінювання дієслів майбутнього часу за числами. Робота з прислів`ями. 
  Побудова речень із дієсловами теперішнього й майбутнього часу.
  Перевірка написання букв е, є, и, ї в особових закінченнях дієслів. Робота з прислів`ями. 
  Урок розвитку зв`язного мовлення. Складання тексту-опису за колективно складеним планом з опорою на допоміжні матеріали. _______________________________________

  ____________________________________________________________________________

  Визначення часу й числа дієслів. Редагування тексту. 
  Визначення часу й числа дієслів. Редагування тексту.
  Дієслова на –ся. Вимова і правопис дієслів на –ся. Складання словосполучень. 
  Розбір дієслова як частини мови. 
  Узагальнення й систематизація знань і вмінь із розділу «Дієслово».
  Контрольна робота. ________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________
  Прислівник


  Аналіз контрольної роботи. Прислівник як частина мови. Робота з прислів`ями. 
  Урок розвитку зв`язного мовлення. ______________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  Зв'язок прислівників із дієсловами. Складання речень. Навчальний діалог. 
  Прислівники, близькі й протилежні за значенням. Роль прислівників-синонімів і прислівників-антонімів у мовленні. Контрольна робота (списування). ________________

  ________________________________________________________________________________

  Поширення речень прислівниками. Усний переказ тексту. 
  Побудова речень з однорідними членами, вираженими прислівниками. Письмо з пам`яті. 
  Урок розвитку зв`язного мовлення. Привітання до Дня матері. _________________________

  ______________________________________________________________________________
  Спостереження за роллю прислівників у тексті. Складання речень із прислівниками. 
  Вибір прислівників, що відповідають меті й типу висловлювання. Складання інструкції «Як спілкуватися по телефону». 
  Узагальнення й систематизація знань і вмінь учнів із розділу «Прислівник».
  Контрольна робота. ___________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________
  Повторення вивченого


  Аналіз контрольної роботи. Що ми знаємо про текст, речення, слово. 
  Що ми знаємо про іменник. 
  Що ми знаємо про прикметник. Утворення словосполучень.
  Контрольна робота.___________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  Що ми знаємо про займенник. 
  Що ми знаємо про  числівник. Усний переказ тексту.
  Що ми знаємо про дієслово. 
  Що ми знаємо про прислівник.
  Державна підсумкова атестація. _________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  Урок розвитку  зв`язного мовлення. Складання письмового висловлювання (розповіді) з елементами опису. 
  Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за темою. 


  ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ

  За підручником О. Я. Савченко

  136 годин (4 години на тиждень)


  Зведений перелік робіт з підсумкової перевірки

  № з/п

  Вид перевірки

  І семестр

  ІІ семестр


  Аудіювання

  1

  1


  Усний переказ прочитаного твору

  1

  -


  Навичка читання вголос (усно)

  1

  1

  4.

  Навичка читання мовчки (письмово)

  1

  1

  5.

  Робота з літературним твором (письмово)

  -

  1


  Загальна кількість перевірок за семестр 

  4

  4  Тема уроку

  Дата

  Примітки

  Із скарбниці усної народної творчості


  Вступ до теми. За С. Грицею «Наші джерела». 
  Побутові казки. «Мудра дівчина» (українська народна казка). 
  Побутові казки. «Мудра дівчина» (українська народна казка) (продовження). 
  Притчі. «Без труда нема плода» (народна притча). «У пригоді» (народна притча). Навчальне аудіювання. 
  Народні легенди. «Хліб і золото» (народна легенда). «Місто Сміла» (народна легенда). 
  Урок позакласного читання. ___________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  Народні пісні. «Стоїть явір над водою», «Котився віночок по полю» (українські народні пісні). 
  Народні усмішки. «Швачка», «Син та мати» (народні усмішки, записані Б. Грінченком).
  Прислів`я та приказки. Українські народні прислів`я. Прислів`я народів світу. 
  Золоті зернята народної мудрості. Скоромовки. Загадки (за вибором 4-5 загадок напам`ять). Г. Кирта «Мова моя». 
  Перевір свої досягнення. Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Із скарбниці усної народної творчості». ___________________________________________

  __________________________________________________________________________
  Що було на початку світу… 


  Вступ до теми. Міфи Стародавнього Єгипту. Міф «Створення світу». 
  Урок позакласного читання. __________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  Міфи слов`янських народів. О. Бондарук «Міфи про створення світу та людей». 
  Міфи Стародавньої Греції. Міф «Дедал та Ікар» (переказала К. Гловацька). 
  Культура стародавніх слов`ян. «Як ще не було початку світі…» (українська народна обрядова пісня). 
  Культура стародавніх слов`ян. За С Плачиндою «Гнів Перуна».
  Культура стародавніх слов`ян. За С. Плачиндою «Гнів Перуна» (продовження). 
  Перевір свої досягнення. Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Що було на початок світу…». ____________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  Урок позакласного читання. ___________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  Контрольна робота. Аудіювання (письмово). ____________________________________

  __________________________________________________________________________
  Сторінками історії України


  Аналіз контрольної роботи. Вступ до теми. Відображення давніх подій у поезії Олександра Олеся. Олександр Олесь «Наші предки – слов`яни» (уривок із книги «Княжа України». 
  Відображення давніх подій у поезії Олександра Олеся. Олександр Олесь «Ярослав Мудрий». 
  Перша історія України. І. Крип`якевич «Книги за княжих часів». Навчальне аудіювання. 
  З історії міст України. Д. Білоус «У назвах міст і сіл слова…». А. Коваль «Місто Чернігів». 
  З історії міст України. М. Хоросницька «Звідки в міста назва – Львів».
  Урок позакласного читання. ___________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  Історія українських козаків. Відданість побратиму. В. Сосюра «Дзвін шабель…». М. Пригара «Козак Голота». 
  Історія українських козаків. Відданість побратиму. М. Пригара «Козак Голота» (продовження). Складання плану оповідання. 
  Козацькому роду немає переводу. Прислів`я. І. Гнатюк «Козацький дуб». 
  Навчальний проєкт: «Про що можуть розказати дерева – очевидці історичних подій».
  Сторінки з історії життя наших співвітчизників за кордоном. І. Бондарчук «На новій землі». 
  Урок позакласного читання. ___________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  Події Другої світової війни. Т. Коломієць «Ялинка мого дитинства» (спогади). 
  Історія державних символів України. «Як давно в Україні з`явився жовто-блакитний прапор?» (З дитячої енциклопедії «Світ моєї України»). 
  Знай і шануй символи України. Стаття про герб України. Д. Павличко «Наш прапор» (напам`ять). 
  Знай і шануй символи України. Н. Поклад «Гімн».
  Опрацювання творів із «Хрестоматії сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4 класах». _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  Опрацювання творів із «Хрестоматії сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4 класах». _____________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  Перевір свої досягнення. Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Сторінками історії України». _______________________________________________

  __________________________________________________________________________

  Урок позакласного читання. ___________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  Контрольна робота. Навичка читання мовчки (письмово). _______________________

  ___________________________________________________________________________
  Як не любить той край… 


  Аналіз контрольної роботи. Вступ до теми. В. Сосюра «Як не любить той край…» (напам`ять). Л. Костенко «Усе моє, все зветься Україна…».
  Настрій твору. В. Сухомлинський «Восени пахне яблуками». Прислів`я. Опис картини К. Білокур.
  Краса рідної землі у різні пори року. О. Олесь «Степ» (напам`ять).
  Барви природи. М. Вовчок «Літній ранок». М. Коцюбинський «Літній день» (уривок на вибір напам`ять).
  Барви природи. М. Вовчок «Літній ранок». М. Коцюбинський «Літній день». Порівняння творів. Навчальне аудіювання.
  Урок позакласного читання. ___________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  Чарівні рослини. Н. Кир`ян «Євшан». Легенда «Євшан» (переповіла З. Мензатюк). Контрольна робота. Усний переказ прочитаного._________________________________

  ____________________________________________________________________________

  Тварини – наші вірні друзі. Г. Тютюнник «Ласочка». 
  Тварини – наші вірні друзі. Г. Тютюнник «Ласочка» (продовження). Складання плану оповідання. Прислів`я. Контрольна робота. 
  Мистецтво опішнянських майстрів. Т. Кара-Васильєва «Співуча глина» (скорочено). 
  Краса українських водойм. В. Лучук «Скільки річок в Україні?». С. Жупанин «Загадка-добавлянка». 
  Краса українських водойм. «Світязь» (з енциклопедії для дітей). Л. Костенко «Я хочу на озеро Світязь…».
  Урок позакласного читання. ________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  Будь природі другом. Причина і наслідки. В. Сухомлинський «Не забувай про джерело». 
  Земля – наш спільний дім. А. Качан «Летючий корабель». Контрольна робота. Навичка читання вголос (усно). _________________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  Перевір свої досягнення. Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Як не любить той край…». _________________________________________________________

  __________________________________________________________________________
  Видатні українські письменники


  Вступ до теми. Життя і творчість великого Кобзаря. Т. Шевченко «Про себе». 
  Життя і творчість великого Кобзаря. Т. Шевченко «Про себе» (продовження). 
  Поезія великого Кобзаря. Т. Шевченко «Вітер віє-повіває…», «Вітер з гаєм розмовляє…». 
  Поезія великого Кобзаря. «Реве та стогне Дніпр широкий…» (напам`ять).
  Пам`ятаймо про Шевченка. «Музей «Заповіту» Тараса Григоровича Шевченка в Переяслові» (за матеріалами музею). 
  Навчальний проєкт: «Мандрівка шляхами Тараса Шевченка». 
  Урок позакласного читання. ___________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  Життя і творчість Івана Франка. Р. Завадович «Поет-Каменяр» (скорочено). 
  Вірші – картини природи. І. Франко «Дивувалась зима…». 
  Вірші – картини природи. І. Франко «Дрімають села…» (напам`ять).
  Навчальний проєкт: «Дитячі роки Івана Франка». 
  Казки Івана Франка. І. Франко  «Лисичка-кума». Читання в особах. 
  Казки Івана Франка. І. Франко  «Лисичка-кума» (продовження). Розігрування епізоду казки. 
  Життя і творчість Лесі Українки. М. Олійник «Леся» (уривок із повісті). 
  Життя і творчість Лесі Українки. М. Олійник «Леся» (продовження).
  Урок позакласного читання. ___________________________________________________

  _____________________________________________________________________________

  Стан природи і настрій людини в поезії Лесі Українки. Леся Українка «Конвалія» (уривок). 
  Стан природи і настрій людини в поезії Лесі Українки. Леся Українка «Давня весна» (напам`ять).
  Навчальний проєкт: «Леся Українка – поетична квітка України». 
  Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Леся Українка «Біда навчить». 
  Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Леся Українка «Біда навчить» (продовження).
  Мудрим ніхто не вродився, а навчився. Леся Українка «Біда навчить» (продовження). Інсценізація казки. 
  Життя і творчість Павла Тичини. Музика природи в поезії Павла Тичини. П. Тичина «Де не глянь колоски»(уривок із вірша «Де тополя росте»). 
  Музика природи в поезії Павла Тичини. П. Тичина «Хор лісових дзвіночків», «Сонце і дим».
  Життя і творчість Максима Рильського. Поезія Максима Рильського: від спогадів дитинства до духовного заповіту дітям. М. Рильський «Дитинство». 
  Поезія Максима Рильського: від спогадів дитинства до духовного заповіту дітям. М. Рильський «Ким хочеш бути, хлопчику..?» (напам`ять).
  Урок позакласного читання. ___________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  Опрацювання творів із «Хрестоматії сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4 класах». _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  Опрацювання творів із «Хрестоматії сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4 класах». _________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________

  Перевір свої досягнення. Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Видатні українські письменники». _______________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  Контрольна робота. Аудіювання (письмово). _____________________________________

  ______________________________________________________________________________
  Розповіді про нас самих


  Аналіз контрольної роботи. Вступ до теми. Езоп – перший байкар. Езоп «Двоє приятелів і ведмідь». Навчальне аудіювання. 
  Життя і творчість Леоніда Глібова. Істотні ознаки байки. Л. Глібов «Зозуля й Півень» (напам`ять). Інсценізація байки за ролями. 
  Життя і творчість Олени Пчілки. Кожна байка чогось навчає, від чогось застерігає. Олена Пчілка «Котова наука». Розігрування байки за ролями. 
  Урок позакласного читання. __________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  Особливості п`єси-казки як жанру. Будова п`єси. Н. Шейко-Медведєва «Лисиця, що впала з неба» (скорочено) (дія перша). 
  Особливості п`єси-казки як жанру. Н. Шейко-Медведєва «Лисиця, що впала з неба» (дія друга). 
  Вибіркова інсценізація п`єси-казки. Н. Шейко-Медведєва «Лисиця, що впала з неба» 
  Перевір свої досягнення. Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Розповіді про нас самих». _____________________________________________________

  _____________________________________________________________________________
  Літературні казки зарубіжних письменників


  Вступ до теми. Л. Костенко «Затишно дітям у пазусі казок…». 
  Життя і творчість Олександра Пушкіна. Чарівні перетворення. О. Пушкін «Казка про царя Салтана…» (уривки).
  Чарівні перетворення. О. Пушкін «Казка про царя Салтана…» (продовження). 
  Урок позакласного читання. ___________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  Життя і творчість Ганса Крістіана Андерсена. Позитивні і негативні персонажі. Г. К. Андерсен «Гидке каченя» (скорочено). 
  Позитивні і негативні персонажі. Г. К. Андерсен «Гидке каченя» (продовження).
  Позитивні і негативні персонажі. Г. К. Андерсен «Гидке каченя» (продовження). Складання плану казки, стисле переказування. 
  Життя і творчість Джанні Родарі. Упертість чи допитливість? Дж. Родарі «Дорога, що нікуди не вела». 
  Упертість чи допитливість? Дж. Родарі «Дорога, що нікуди не вела» (продовження).
  Опрацювання творів із «Хрестоматії сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4 класах». ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  Опрацювання творів із «Хрестоматії сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4 класах». ______________________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  Перевір свої досягнення. Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Літературні казки зарубіжних письменників». _____________________________________

  __________________________________________________________________________

  Контрольна робота. Навичка читання мовчки (письмово). ________________________

  ___________________________________________________________________________
  Світ дитинства в літературі

  Людина починається з добра


  Аналіз контрольної роботи. Вступ до теми. Л. Забашта «Сказав мудрець…». Життя  і творчість Анатолія Костецького. А. Костецький «Мрія». 
  Урок позакласного читання. ___________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  Наші вірні друзі – тварини. А. Костецький «Спішу додому». Розігрування сценки за прочитаним твором». 
  Найдорожча знахідка. В. Сухомлинський «Не загубив, а знайшов». 
  Життя і творчість Всеволода Нестайка. Вірні друзі. В. Нестайко «Шура і Шурко». 
  Вірні друзі. В. Нестайко «Шура і Шурко» (продовження). Складання продовження оповідання. 
  Нових друзів наживай, а старих не забувай. М. Чумарна «Казка про друга». 
  Нових друзів наживай, а старих не забувай. М. Чумарна «Казка про друга» (продовження).
  Нових друзів наживай, а старих не забувай. М. Чумарна «Казка про друга» (продовження). Переказування казки. 
  Гумористичні твори. В. Нестайко «Із сміхом треба бути обережним…». Г. Малик «Мавпині іменини». Розігрування сценки за віршем. 
  Із гумором про серйозне. Г. Бойко «Консультант». М. Сингаївський «Сміх для всіх». 
  Урок позакласного читання. ___________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  Опрацювання творів із «Хрестоматії сучасної української дитячої літератури для читання в 3, 4 класах». ________________________________________________________________

  ___________________________________________________________________________

  Контрольна робота. Робота з літературним твором (письмово). _________________

  __________________________________________________________________________
  У кожного є співуча пір`їнка


  Аналіз контрольної роботи. Розпізнавай і розвивай свої здібності. В. Сухомлинський «Співуча пір`їнка». 
  Образи юних художників у віршах поетів. Г. Чубач «Найрідніші голоси». С. Жупанин «Намалюю вітер». 
  Образи юних художників у віршах поетів. Л. Костенко «Якщо не можеш вітер змалювати…».
  Дива довкола нас. О. Єфімов «Тут усе є…». Е. Саталкіна «Кожний знає своє діло». Навчальне аудіювання. 
  Урок позакласного читання. __________________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  Як римуються рядки. В. Рутківський «Як складають вірші». 
  Як римуються рядки. В. Рутківський «Як складають вірші» (продовження). Контрольна робота. Навичка читання вголос (усно). _________________________________________

  ____________________________________________________________________________

  Все починається з малого. М. Сингаївський «Дощ із краплі починається» (напам`ять). 
  Перевір свої досягнення. Узагальнення і систематизація знань учнів за розділом «Світ дитинства в літературі». _____________________________________________________

  ______________________________________________________________________________

  Державна підсумкова атестація. _______________________________________________

  __________________________________________________________________________

  Урок позакласного читання. ___________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік. ________________________

  _________________________________________________________________________  РОСІЙСЬКА МОВА

  За підручником І. М. Лапшиної, Н. М. Зорьки

  68 годин (2  години на тиждень)


  Зведений перелік робіт з підсумкової перевірки

  Види перевірок

  Списування

  Диктант

  Перевірка мовних знань та вмінь

  Письмовий переказ

  Усний переказ

  Читання вголос 

  Читання мовчки 

  Діалог

  Аудіювання


  Робота з літературним твором

  Загальна кількість

  І семестр

  1

  -

  1

  -

  1

  -

  1

  1

  1

  -

  6

  ІІ семестр

  -

  1

  1

  1

  -

  1

  1

  -

  -

  1

  6  Тема уроку

  Дата

  Примітки

  1.

  Слухаємо, читаємо виразно. Визначаємо тему, основну думку тексту.  2.

  Слухаємо, передбачаємо події. Говоримо: складаємо діалог.   3.

  Слухаємо і читаємо, обговорюємо прочитане.   4.

  Читаємо в особах. Говоримо: складаємо загадку.   5.

  Визначаємо зв'язок речень в тексті. Кажемо: доводимо свою думку. Контрольна робота: складання діалогу.   6.

  Виділяємо абзаци в тексті.   7.

  Ключові слова.  8.

  Типи текстів.   9.

  Складаємо усний твір за малюнками.   10.

  Головні члени речення. Говоримо: складаємо діалог. Слухаємо вірш.   11.

  Другорядні члени речення. Читаємо виразно.   12.

  Читаємо мовчки. Пишемо вітальну листівку.   13.

  Спостерігаємо за реченнями з однорідними членами. Пишемо: складаємо опис предмета.   14.

  Читаємо мовчки. Говоримо: переказуємо діалог. Спостерігаємо за неповними реченнями.   15.

  Перевіряємо себе. Перевірка мовних знань і вмінь.   16.

  Говоримо: переказуємо твір.   17.

  Перевіряємо себе. Перевірна робота: усний переказ прочитаного твору.   18.

  Слова, що мають одне або кілька значень. Читаємо: підбираємо заголовки до абзаців.   19.

  Порівнюємо слова російської та української мов. Говоримо: складаємо діалог на основі прислів`я.   20.

  Читаємо мовчки. Переказуємо текст. Перевірна робота. Навичка читання мовчки. (письмово).   21. 

  Слова з прямим і переносним значенням.   22.

  Перевірна робота. Аудіювання.   23.

  Стійкі словосполучення. Перевірна робота: списування.   24.

  Вчимося писати переказ тексту.   25.

  Говоримо: використовуємо діалог для обговорення своїх захоплень. Складаємо питання до діалогу.   26.

  Перевіряємо себе: читаємо незнайомий текст і виконуємо завдання на перевірку розуміння. Говоримо: обговорюємо прочитаний текст.   27.

  Ділимо текст на частини.   28.

  Вчимося читати виразно вірші.   29.

  Читаємо діалог в особах. Говоримо: обговорюємо прочитане.   30.

  Перевіряємо себе: списуємо текст та виконуємо тестові завдання.   31.

  Читаємо мовчки. Говоримо: обговорюємо можливий зміст твору про свій досвід спілкування.   32.

  Перевірна робота: пишемо переказ тексту.   33.

  Повторення вивченого матеріалу.   34. 

  Слухаємо, читаємо виразно.   35.

  Значущі частини слова. Основа слова та закінчення.   36.

  Спільнокореневі слова.  37.

  Префікси та суфікси.   38.

  Порівнюємо значущі частини слова в словах російської та української мов.   39.

  Ненаголошені голосні в коренях слів.   40.

  Перевірка ненаголошених голосних в коренях слів.  41.

  Читаємо мовчки, відновлюємо послідовність частин. Читаємо в особах.   42. 

  Словникові слова.   43.

  Дзвінкі та глухі приголосні в коренях слів.   44.

  Парні дзвінкі та глухі приголосні.   45.

  М`які приголосні в коренях слів.   46.

  Перевірна робота. Робота з літературним твором.   47.

  Слова з розділовим м`яким знаком.   48.

  Слова з розділовим м`яким знаком. Читаємо та переказуємо текст.   49.

  Перевіряємо себе: пишемо зорово-слуховий диктант, виконуємо тестове завдання.   50.

  Перенос слів з поєднанням приголосних.   51.

  Робота з текстом. Слухаємо незнайомий текст. Читаємо виразно. Пишемо про враження від прочитаного.   52.

  Перевіряємо себе: списуємо швидко, каліграфічно, без помилок. Повторюємо вивчене.   53.

  Знайомимся з драматичним твором. Слухаємо, читаємо в особах.   54.

  Читаємо виразно, уявляємо описані картини.   55.

  Слова з приголосними, що не вимовляються.   56.

  Правильно вимовляємо та пишемо слова з приголосними, що не вимовляються.   57.

  Слухаємо, обговорюємо прослуханий текст. Перевіряємо себе: пишемо переказ тексту.   58.

  Перевіряємо себе. Перевірка мовних знань і вмінь.   59.

  Слова з подвоєними приголосними.   60.

  Пишемо: складаємо висловлювання за малюнком і даними словосполученнями.   61.

  Перевірна робота. Диктант.   62.

  Слова з подвоєними приголосними.   63.

  Слухаємо, обговорюємо прослуханий текст. Говоримо: складаємо загадку.   64.

  Читаємо, слухаємо незнайомий текст, виконуємо завдання на перевірку розуміння. Перевірна робота. Навичка читання вголос.   65.

  Робота з байкою І. Крилова.   66.

  Перевірна робота. Навичка читання мовчки (письмово).   67.

  О. С. Пушкін «Казка про рибака і рибку». Читаємо: находимо в казці уривки, які характеризують персонажів.  68.

  Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік. 


  МАТЕМАТИКА

  За підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка

  136 годин (4 години на тиждень)


  Тема уроку

  Дата

  Примітки

  Повторення матеріалу 3 класу. Вивчення письмового множення та ділення у межах 1000  Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення і ділення. Задачі на знаходження четвертого пропорційного і на зменшення числа в кілька разів. 
  Нумерація трицифрових чисел. Письмове додавання і віднімання трицифрових чисел. Знаходження значень буквених виразів. Розміщення відрізків на площині, у просторі. 
  Додавання і віднімання трицифрових чисел. Складання й обчислення виразів. Складання і розв`язування задач за короткими записами. 
  Множення і ділення з числами 1 та 0. Множення і ділення суми на число та ділення числа на добуток. Розв`язування задачі двома способами. 
  Письмове множення на одноцифрове число. Задачі, обернені до задач на знаходження суми двох добутків. 
  Ділення з остачею. Письмове ділення на одноцифрове число. Дії з іменованими числами. Задачі на зведення до одиниці. 
  Письмове ділення на одноцифрове число. Знаходження частини числа. Задачі на знаходження частини числа. 
  Знаходження числа за його частиною. Перевірка письмового ділення множенням. Розв`язування задач. 
  Множення і ділення на 10 і на 100. Задачі, що містять знаходження частини числа або числа за його частиною. 
  Множення числа на добуток. Письмове множення на двоцифрове число виду 24 . 40. Складання і розв`язування задач. 
  Письмове множення на двоцифрове число. Вправи з нерівностями. Розв`язування задач складанням виразу. 
  Письмове множення на двоцифрове число. Ділення з остачею. Розв`язування задач. 
  Ділення числа на добуток. Письмове ділення на двоцифрове число виду 540 : 20. Розв`язування рівнянь і задач.  
  Письмове ділення на двоцифрове число. Складені задачі з різницевим і кратним порівнянням чисел. 
  Ділення на одноцифрове і двоцифрове число. Складені задачі, що містять знаходження частини числа. 
  Письмове ділення на одноцифрове число з остачею. Розв`язування рівнянь і задач. Побудова кола. 
  Контрольна робота. _____________________________________________________

  ______________________________________________________________________
  Нумерація багатоцифрових чисел

  Чотирицифрові числа


  Аналіз контрольної роботи. Утворення, називання і читання чотирицифрових чисел у межах 2 000. Записування чисел, позначених на числовій прямій. Розв`язування задач. 
  Читання і записування чотирицифрових чисел у межах 2 000. Лічба тисячами до 10 000. Розв`язування задач. 
  Утворення і читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Кут. 
  Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних доданків. Розв`язування задач двома способами. 
  Визначення кількості десятків, сотень, і тисяч у числах. Круг і коло. Побудова кола. Задачі з буквеними даними.   П`ятицифрові числа


  Читання  записування п`ятицифрових чисел у межах 20 000. Письмове додавання трицифрових чисел. Нерівності. Складання і розв`язування задачі. 
  Читання і записування чисел у межах 20 000. Утворення числа 20 000. Лічба десятками тисяч до 100 000. Письмове віднімання трицифрових чисел. Обчислення периметра трикутника. 
  Читання і записування п`ятицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Письмове додавання і віднімання трьох компонентів. 
  Порівняння багатоцифрових чисел. Перетворення іменованих чисел. Розв`язування задач.   Шестицифрові числа


  Нумерація шестицифрових чисел у межах 200 000. Повторення письмового ділення на одноцифрове число. Розв`язування задач. 
  Читання і записування чисел у межах 200 000. Утворення числа 200 000. Лічба сотнями тисяч. Мільйон. Перетворення іменованих чисел. 
  Нумерація шестицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Визначення числа тисяч у числі. Порівняння багатоцифрових чисел. 
  Клас. Таблиця розрядів і класів. Склад числа за розрядами і за класами. Лічба розрядними одиницями. Розв`язування задач. 
  Читання і записування шестицифрових чисел. Множення і ділення на 10, 100, 1 000. Розв`язування складених задач. 
  Читання і записування багатоцифрових чисел. Визначення загальної кількості одиниць певного розряду в числі. Задачі, що розв`язуються за допомогою відношення. 
  Десяткова система числення. Збільшення (зменшення) числа у 10, 100, 1000 разів. Розв`язування рівнянь і задач. 
  Контрольна робота. _____________________________________________________

  ______________________________________________________________________
  Одиниці вимірювання величин


  Аналіз контрольної роботи. Одиниці вимірювання довжини. Перетворення одиниць вимірювання довжини. Визначення відстаней на карті. 
  Одиниці вимірювання маси. Перетворення одиниць маси. Задачі, що розв`язуються за допомогою відношення. 
  Заміна одних одиниць вимірювання величин іншими. Розв`язування задач на дві дії та складання обернених задач. 
  Одиниці вимірювання часу. Перетворення одиниць вимірювання часу. Задачі, що розв`язуються за допомогою відношення. 
  Табель-календар. Визначення тривалості подій за календарем. Перетворення одиниць вимірювання часу. Розв`язування задач на час.   Додавання і віднімання багатоцифрових чисел


  Дія додавання. Закони додавання. Табличне і позатабличне додавання. 
  Дія віднімання. Властивості дії віднімання та їх використання для обчислень. 
  Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Розв`язування рівнянь і задач. 
  Перевірка віднімання додаванням. Складені задачі на знаходження невідомого доданка. 
  Перевірка додавання відніманням. Розв`язування рівнянь. Розширені задачі на знаходження третього доданка. 
  Знаходження різниці, якщо зменшуване містить кілька нулів. Додавання кількох доданків. Задачі на обчислення периметра трикутника. 
  Знаходження значень виразів на сумісні дії першого ступеня. Задачі з буквеними даними. 
  Контрольна робота. ______________________________________________________

  _________________________________________________________________________
  Додавання і віднімання іменованих чисел


  Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання іменованих чисел, виражених в одиницях довжини і маси. Задачі на зведення до одиниці. 
  Круглі числа. Складання виразів за задачами з буквеними даними. Периметр прямокутної ділянки. 
  Додавання і віднімання іменованих чисел. Розв`язування задач. 
  Дії з іменованими числами. Розв`язування задач на визначення тривалості подій. 
  Дії з іменованими числами. Розв`язування задач на визначення часу. Розв`язування рівнянь. 
  Спосіб округлення чисел при додаванні та відніманні. Задачі на дві дії, що містять знаходження невідомого множника. Побудова кола, поділ його на частини. 
  Співвідношення між величинами. Діаграма. Побудова лінійної або стовпчастої діаграми. Розв`язування задач.   Швидкість. Час. Відстань


  Швидкість. Одиниці швидкості. Задачі на знаходження швидкості руху. 
  Задачі на знаходження відстані за даними швидкістю і часом. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. 
  Задачі на знаходження часу за відомими відстанню і швидкістю. Дії з іменованими числами. 
  Просторові фігури, їх назви. Прості й складені задачі на знаходження швидкості, часу і відстані. Дії з іменованими числами. 
  Контрольна робота. ______________________________________________________

  ______________________________________________________________________
  Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число

  Множення на одноцифрове число


  Аналіз контрольної роботи. Дія множення. Закони множення та їх застосування. Розв`язування задач на рух. 
  Письмове множення багатоцифрових чисел на одноцифрові (алгоритм множення). Розв`язування задач. 
  Множення у випадку кількох нулів у першому множнику. Розв`язування задач із двома буквеними даними. 
  Множення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями. Задачі на спільну роботу. 
  Множення одноцифрових чисел на багатоцифрові. Знаходження значень виразів на сумісні дії різного ступеня. Задачі на спільну роботу.   Площа фігури. Одиниці вимірювання площі


  Площа фігури. Квадратний сантиметр. Задачі, аналогічні до задач на спільну роботу. 
  Правило обчислення площі прямокутника та його застосування. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на спільну роботу. 
  Обчислення площі прямокутника. Розв`язування задач, пов`язаних із площею прямокутника. 
  Одиниці вимірювання площі. Задачі, які містять дії над величинами, вираженими в одиницях площі. 
  Обчислення площі прямокутних ділянок за планом. Розв`язування задач. 
  Знаходження довжини сторони прямокутника за даною площею та відомою стороною. Дії з іменованими числами. 
  Обчислення площі фігур за допомогою палетки. Задачі, пов`язані з площею прямокутника. Складання й обчислення виразів. 
  Контрольна робота. ______________________________________________________

  ________________________________________________________________________
  Ділення на одноцифрове число


  Аналіз контрольної роботи. Дія ділення. Властивості частки. Задачі, що розвязуються дією ділення. 
  Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові числа (загальний випадок). Ускладнені задачі на зведення до одиниці. 
  Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові. Дії з іменованими числами. Задачі на зведення до одиниці. 
  Перевірка ділення множенням. Розв`язування рівнянь. Ускладнені задачі на зведення до одиниці. 
  Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові, якщо частка містить нулі. Розв`язування задач. 
  Ділення багатоцифрових чисел на одноцифрові, якщо частка містить нулі. Розв`язування задач.
  Ділення багатоцифрових чисел, що закінчуються нулями, на одноцифрове число. Розв`язування задач. 
  Ділення складених іменованих чисел на одноцифрові. Складання й обчислення виразів. Розв`язування задач. 
  Ділення складеного іменованого числа на просте іменоване число. Розв`язування задач. 
  Повторення порядку виконання арифметичних дій. Знаходження значень виразів на сумісні дії. Задачі на зустрічний рух. 
  Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на одноцифрові. Задачі на рух. 
  Обчислення значень виразів на сумісні дії. Обчислення виразів із буквою. Задачі на зустрічний рух. 
  Ділення багатоцифрових чисел з остачею на 10, 100, 1000. Задачі на спільну роботу. 
  Контрольна робота. ______________________________________________________

  _______________________________________________________________________
  Дроби


  Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого про частини. Порівняння частин. Задачі на знаходження частини і числа за його частиною. 
  Поняття «дріб». Чисельник і знаменник дробу. Складені задачі, які містять знаходження частини числа. 
  Читання і запис дробу. Знаходження дробу від числа. Задачі на знаходження дробу від числа. 
  Дроби, які дорівнюють одиниці. Побудова відрізків. Задачі на знаходження дробу від числа. 
  Знаходження числа за величиною його дробу. Дії з іменованими числами. Задачі на знаходження дробу від числа. 
  Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа. Обчислення значень виразів на сумісні дії різного ступеня.   Множення на розрядні числа


  Повторення переставного і сполучного законів множення. Зображення круглого числа у вигляді добутку, один із множників якого виражений одиницею з нулями. 
  Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Розв`язування задач. 
  Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні числа.  Розв`язування рівнянь. Підготовка до розв`язування задач на пропорційне ділення. 
  Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні. Задачі на пропорційне ділення. 
  Множення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на пропорційне ділення. 
  Складання і розв`язування задач на пропорційне ділення. Розв`язування рівнянь та нерівностей.   Ділення на розрядні числа


  Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Повторення ділення з остачею.  
  Усне ділення круглих чисел на розрядні числа. Ділення з остачею на двоцифрове число. Розв`язування рівнянь і задач. 
  Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа з остачею. Задачі на пропорційне ділення. 
  Письмове ділення трицифрових чисел на розрядні числа. Розв`язування і порівняння задач. 
  Ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа. Задачі на рух. 
  Ділення багатоцифрових чисел на розрядні (у частці нулі всередині і в кінці). Розв`язування рівнянь. Задачі з буквеними даними. 
  Ділення чисел, що закінчуються нулями. Ділення іменованих чисел. Розв`язування задач. 
  Контрольна робота. ____________________________________________________

  _________________________________________________________________________
  Множення та ділення на двоцифрове число

  Множення на двоцифрове число


  Аналіз контрольної роботи. Письмове множення двоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. 
  Письмове множення трицифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. 
  Письмове множення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Задачі на знаходження числа за двома різницями. 
  Множення складених іменованих чисел на двоцифрові числа. Розв`язування і порівняння задач. 
  Знаходження значень виразів на сумісні дії різного  ступеня. Задачі на знаходження числа за двома різницями. 
  Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові. Складання і розв`язування задач на зустрічний рух. 
  Письмове множення багатоцифрових чисел на трицифрові виду 1578 . 403. Задачі на рух і на знаходження площі.   Ділення на двоцифрове число


  Аналіз контрольної роботи. Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові числа без остачі та з остачею. Середнє арифметичне. 
  Письмове ділення з остачею трицифрових чисел на двоцифрові, якщо частка двоцифрова. Задачі на знаходження середнього арифметичного. 

  Письмове ділення трицифрових чисел на двоцифрові. Розв`язування рівнянь. Задачі на знаходження середнього арифметичного. 
  Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові (загальний випадок). Задачі на знаходження середнього арифметичного. 
  Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Розв`язування задач. 
  Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові. Обчислення значень виразів із буквою. Задачі на знаходження середнього арифметичного. 
  Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові числа, якщо частка містить нулі. Задачі на зведення до одиниці. 
  Письмове ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові, якщо частка містить нулі в кінці. Задачі з буквеними даними. 
  Письмове ділення з остачею багатоцифрових чисел на двоцифрові, якщо частка містить один нуль. Задачі на спільну роботу. 
  Ділення складених іменованих чисел на двоцифрові числа. Обчислення значень виразів на сумісні дії різного ступеня. Розв`язування задач. 
  Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Розв`язування рівнянь. Задачі на спільну роботу. 
  Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Ділення іменованих чисел. Розширені задачі за зведення до одиниці.   1. з

  Знаходження значень виразів на сумісні дії з багатоцифровими числами. Дії з іменованими числами. Складання і розв`язування рівнянь. 
  Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові числа (ознайомлення). Задачі на зустрічний рух. 
  Письмове ділення багатоцифрових чисел на трицифрові. Складання і розв`язування задач. 
  Контрольна робота. ______________________________________________________

  _________________________________________________________________________
  Повторення вивченого матеріалу. «Математична скринька»


  Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань учнів. __________

  ______________________________________________________________________

  Натуральний ряд чисел. Будова натурального числа в десятковій системі числення. Порівняння чисел. _______________________________________________________

  _____________________________________________________________________

  Величини. Матрична система мір. _________________________________________

  _________________________________________________________________________

  Додавання і віднімання. Закони додавання  і властивості різниці. _________________

  _____________________________________________________________________

  Множення і ділення. Закони множення і властивості частки. _____________________

  ______________________________________________________________________

  Державна підсумкова атестація. __________________________________________

  _______________________________________________________________________

  Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік. _____________________

  ________________________________________________________________________
  ПРИРОДОЗНАВСТВО

  За підручником  Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак 

        68 годин (2 години на тиждень)


  Тема уроку

  Дата

  Примітки

  Всесвіт і Сонячна система


  Уявлення давніх людей про Землю й Всесвіт. 
  Сонячна система, її склад.
  Сонце – зоря, центральне тіло Сонячної системи. 
  Планети-гіганти.
  Планети земної групи. 
  Навчальний проєкт (за вибором): «Таємниця Червоної планети» (про Марс), «Крижані велетні» (про Юпітер, Сатурн, Нептун, Уран), «Сестри Землі» (про Венеру), «За що Плутон вигнали з родини великих планет?) (про позбавлення Плутона статусу великої планети). ________________________________________

  ____________________________________________________________________

  Теплові пояси Землі. Вплив Сонця на різноманітність природи Землі. 
  Земля. Добрий і річний рух Землі. 
  Місяць – природний супутник Землі. 
  Зорі. Сузір`я. Велика та Мала Ведмедиця. Полярна зоря. 
  Молочний Шлях – наша Галактика. 
  Сучасні уявлення людей про Всесвіт. 
  Узагальнення і систематизація знань учнів. Контрольна робота. _______________

  _____________________________________________________________________
  План і карта


  Аналіз контрольної роботи. Горизонт. Сторони горизонту. 
  Орієнтування на місцевості за допомогою Сонця, компаса та місцевих ознак. 
  Урок-екскурсія. Визначення сторін горизонту за допомогою Сонця, компасу та місцевих ознак. 
  План місцевості. Умовні знаки на плані місцевості. Практична робота: читання плану місцевості. 
  Масштаб. 
  Географічна карта України. Умовні знаки на карті. Практична робота: читання карти. 
  Робота з планом і картою. Практична робота: порівняння плану та карти. 
  Узагальнення і систематизація знань учнів. Контрольна робота. _______________

  _______________________________________________________________________
  Природа материків і океанів


  Аналіз контрольної роботи. Населення Землі. Умови життя на Землі. 
  Материки і океани на географічних картах. Практичні роботи: читання карти світу, позначення на контурній карті назв материків і океанів. 
  Практична робота: ознайомлення з картою світу, вивчення материків та океанів із використанням електронних ресурсів. 
  Природа океанів. Тихий океан. 
  Атлантичний океан. 
  Північний Льодовитий океан. 
  Індійський океан. 
  Навчальний проєкт: «Земля – планета «Вода» (природа океанів)». ______________

  ____________________________________________________________________

  Узагальнення і систематизація знань учнів. Контрольна робота. _______________

  ____________________________________________________________________

  Євразія – найбільший материк. 
  Рослинний і тваринний світ Євразії. 
  Африка – найспекотливіший материк Землі. 
  Рослинний і тваринний світ Африки. 
  Північна Америка. 
  Рослинний і тваринний світ Північної Америки. 
  Південна Америки. 
  Рослинний і тваринний світ Південної Америки. 
  Австралія – найсухіший материк. 
  Рослинний і тваринний світ Австралії.
  Антарктида – найхолодніший материк. 
  Рослинний і тваринний світ Антарктиди. 
  Навчальний проєкт (за вибором): «Ми живемо в Євразії», «Розмаїта Африка», «Подорож Антарктидою», «Цікавий світ Австралії», «Такі різні Америки». _______

  _______________________________________________________________________

  Узагальнення і систематизація знань учнів. Контрольна робота. _______________

  _____________________________________________________________________
  Природа України


  Аналіз контрольної роботи. Україна на карті світу. Карта України. Практична робота: позначення на контурній карті столиці та міст України, подорож Україною з використанням електронних ресурсів. 
  Форми земної поверхні України і свого краю. Практична робота: позначення на контурній карті основних форм земної поверхні. 
  Корисні копалини України, їх види. 
  Природне паливо та його запаси в Україні. 
  Водойми України. Рівнинні та гірські річки. Практична робота: позначення на контурній карті водойм України. 
  Озера і болота. Штучні водойми. Охорона водойм. 
  Чорне море. 
  Рослинний і тваринний світ Чорного моря. Охорона Чорного моря. 
  Азовське море. 
  Рослинний і тваринний світ Азовського моря. Охорона Азовського моря. 
  Використання і охорона природних багатств водойм. 
  Ґрунти України, їх стан та охорона. 
  Узагальнення і систематизація знань учнів. Контрольна робота. _______________

  _____________________________________________________________________

  Природні зони України. Карта природних зон. 
  Мішані ліси. 
  Лісостеп. 
  Степ.
  Гори Карпати.
  Кримські гори. 
  Заповідні території та охорона природи в Україні. 
  Урок-екскурсія. Ознайомлення з формами рельєфу, водоймами, рослинним та тваринним світом, ґрунтами рідного краю. ___________________________________

  ________________________________________________________________________

  Узагальнення і систематизація знань учнів. Контрольна робота. _______________

  _______________________________________________________________________

  Аналіз контрольної роботи. Навчальний проєкт: «Добра справа для природи».

  ________________________________________________________________________

  Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік. ____________________

  _______________________________________________________________________
  Я У СВІТІ

  За підручником О. В. Тагліної, Г. Ж. Іванової 

  34 години (1 година на тиждень)


  № 

  Тема уроку

  Дата

  Примітки

  1.

  Неповторність кожної людини.   2.

  Життя людини – найвища цінність. Практична робота: обговорення ст. 6 Конвенції ООН про права дитини; ст. 3, ст. 21, ст. 27 Конституції України. 
  Людське «Я». Особистісний розвиток людини упродовж життя. 
  Справжня особистість. 
  Навчальний проєкт (індивідуальний проєкт): постаті, що подолали життєві труднощі (за вибором). _______________________________________________

  __________________________________________________________________

  Можливості людини. Як самому себе виховувати? 
  Досягнення успіху. Навчання як засіб досягнення життєвої мети. Практична робота (за вибором учителя): плануємо пізнавальну діяльність (пізнавальну тему обирає учень). 
  Наполегливість – важлива риса характеру людини. Планування самонавчання, взаємонавчання. 
  Навчальний проєкт (індивідуальний, за вибором учня): «Історія досягнень людини (в науці, спорті чи мистецтві)», «Мої досягнення».___________________

  __________________________________________________________________

  Роль сім`ї в моєму житті. Мій родовід. 
  Бюджет сім`ї. Економія і збереження майна. 
  Навчальний проєкт (дослідницький, індивідуальний): «Дослідження своїх витрат за тиждень» (які товари чи послуги були потрібними і якісними, а на покупці яких можна було зекономити. 
  Культура поведінки учня. 
  Вчимося бути культурними  спілкуванні, мовленні, зовнішності. 
  Засоби масової інформації мого міста / села / селища. Практична робота: написання замітки до місцевої газети про важливі події, що відбулися в місті / селі / селищі. 
  Соціальна (екологічна) акція (тематика за вибором учителя). ______________

  __________________________________________________________________

  Чому виникають конфлікти? 
  Як налагодити хороші взаємини?
  Практична робота: складання правил ведення дискусії. Дискусія (на вибір вчителя): «Чи відрізняється стійкість від упертості?», «Чи може неправда бути рятівною?», «Де закінчується щедрість і розпочинається марнотратство?», «В яких випадках бути хитрим добре, а в яких – погано?». 
  Україна – незалежна, демократична, правова держава. Ознайомлення з громадськими  правами. 
  Ознайомлення з громадськими обов`язками. 
  Основні символи держави. Національні та державні символи України. Конституція України (ст. 10, ст. 20, ст. 67). 
  Практична робота: створення фотоколажу (проведення конкурсу малюнків) на одну з тем (на вибір): «Державні символи у моєму житті», «Хліб і сіль – символи української гостинності», «Свята нашої держави». 
  Відповідальність за правопорушення. Приклади правопорушень серед дітей і юридична відповідальність за їх скоєння. 
  Подорож Містом Майстрів. Моделювання різних соціальних ролей (учень –вчитель - директор школи – продавець – екскурсовод – водій - поліцейський і т. д.). 
  Навчальний проєкт (груповий, за вибором учнів): «Я пізнаю Україну», «Сім чудес України», «Визначні місця мого краю». ______________________________

  __________________________________________________________________
  Планета Земля – наш спільний дім. Україна на карті світу. Найбільші українські спільноти в інших країнах світу. 
  Різноманітність культу і звичаїв народів. Практична робота: складання листа до ровесника-іноземця про свою країну. 
  Найближчі сусіди України. Запрошення до подорожі. 
  Європейський Союз – співтовариство народів Європи. 
  Навчальний проєкт (груповий, за вибором учнів): «Подорожуємо країнами Євросоюзу»,  «Подорожуємо країнами світу». ____________________________

  ___________________________________________________________________

  Волонтерство як добровільна суспільно корисна діяльність. 
  Навчальний проєкт (груповий, за вибором учнів): «Українці, яких знає світ», «Знані в усьому світі українські вироби». 
  Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік. __________________

  ___________________________________________________________________

  МИСТЕЦТВО

  За підручником Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Н. В. Очеретяна, О. М. Покотило

  34 години (1 година на тиждень)


  № 

  Тема уроку

  Дата

  Примітки

  Мій мальовничий , світанковий край

  1.

  О краю мій, Вкраїно ти прекрасна.  2.

  Ой роде наш красний.  3.

  Народна веселка.  4.

  Українські візерунки.  5.

  Стежками століть.  6.

  Нескінченний рух у природі.   7.

  До народних джерел.   8.

  Перевір свої досягнення.  Ми діти твої, Україно!

  9.

  Словяни.   10.

  Словяни.  11.

  У гості до поляків.  12.

  На гостину до угорців.  13.

  Дружба і достлук.  14.

  Радійте з греками!  15.

  Перевір свої досягнення.  Подорожі країнами і континентами

  16.

  На гондолах до Італії.  17.

  Подорож до Австрії і Німеччини.  18.

  Франція – країна палаців, театрів і музеїв.  19.

  Відпочинок і розваги англійців.  20.

  Батьківщина фламенко.   21.

  Казковий світ.   22.

  Неповторні індійські візерунки.   23.

  Східні мотиви.   24.

  Ритми і кольори Африки.   25.

  Мистецтво Америки.   26.

  Перевір свої досягнення.  Дзвони минулого, шляхи майбутнього

  27.

  Великоднє свято.  28.

  Обрядові символи сивої давнини.  29.

  Мистецтво крізь віки.  30.

  Мистецтво крізь віки.  31.

  Мистецтво крізь віки.   32.

  Мистецтво майбутнього.   33.

  Перевір свої досягнення.   34.

  Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

  ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ

  За підручником І. М. Веремійчика,  В. П. Тименка

    34 години  (1 година на тиждень)


  Тема уроку

  Дата

  Примітки


  Вступ. Комбінування природних, штучних та пластичних матеріалів. Послідовність дій під час виготовлення виробів з природних і пластичних матеріалів. Практична робота: виготовлення виробів з природних та пластичних матеріалів. 
  Конструювання рухомих моделей із картону та паперу. Загальні відомості про способи виготовлення рухомих моделей із паперу і картону. Матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення рухомих моделей. Практична робота: виготовлення паперових моделей з рухомими деталями (за вибором). 
  Конструювання рухомих моделей із картону та паперу. Способи виготовлення рухомих моделей із паперу і картону. Практична робота: виготовлення паперових моделей із рухомими деталями. 
  Сюжетна витинанка. Уявлення про особливості сюжетних витинанок різних регіонів України.  Послідовність виготовлення виробів технікою витинанки. Практична робота: виготовлення сюжетної витинанки. 
  Сюжетна витинанка. Послідовність виготовлення виробів технікою витинанки. Практична робота: виготовлення сюжетної витинанки. 
  Виготовлення штучних квітів об`ємної форми. Матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення штучних квітів об`ємної форми. Послідовність виготовлення штучних квітів об`ємної форми. Способи кріплення елементів. Практична робота: виготовлення з паперу квітів об`ємної форми. 
  Виготовлення штучних квітів об`ємної форми. Послідовність виготовлення штучних квітів об`ємної форми. Способи кріплення елементів. Практична робота: виготовлення квіткової композиції. 
  Колаж. Ознайомлення з  технікою колажу. Комбінування різноманітних матеріалів для створення композицій технікою колажу. Матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення колажу. Практична робота: виготовлення сюжетної композиції-колажу за власним задумом. 
  Робота з пластичними матеріалами. Пластичні матеріали для виготовлення виробів (пластилін, глина, полімерна глина, солоне тісто). Послідовність виготовлення виробів об`ємної форми з пластиліну за власним задумом. Практична робота: виготовлення з пластичних матеріалів об`ємних фігур тварин з творчим доповненням. 
  Робота з пластичними матеріалами. Послідовність виготовлення виробів об`ємної форми з пластиліну за власним задумом. Практична робота: виготовлення з пластичних матеріалів об`ємних фігур казкових героїв з творчим доповненням. 
  Робота з пластичними матеріалами. Послідовність виготовлення виробів об`ємної форми з пластиліну за власним задумом. Практична робота: виготовлення з пластичних матеріалів об`ємних фігур тварин.  
  Робота з пластичними матеріалами. Послідовність виготовлення виробів об`ємної форми з пластиліну за власним задумом. Практична робота: створення колективних композицій із виготовлення виробів. 
  Робота з сучасними штучними матеріалами. Властивості штучних матеріалів: пластик, поролон, синтепон, синтетична вата тощо. Інструменти та пристосування для виготовлення виробів з сучасних штучних матеріалів. Послідовність виготовлення простих виробів із використанням штучних матеріалів. Практична робота: виготовлення новорічних прикрас із сучасних штучних матеріалів. 
  Робота з сучасними штучними матеріалами. Послідовність виготовлення простих виробів із використанням пластику, поролону, синтепону, синтетичної вати. Практична робота: виготовлення виробів із сучасних штучних матеріалів. 
  Робота з сучасними штучними матеріалами. Послідовність виготовлення простих виробів із використанням пластику, поролону, синтепону, синтетичної вати. Практична робота: виготовлення виробів із сучасних штучних матеріалів. 
  Робота з сучасними штучними матеріалами. Послідовність виготовлення простих виробів із використанням пластику, поролону, синтепону, синтетичної вати. Практична робота: виготовлення виробів із сучасних штучних матеріалів. 
  Вишивання. Оздоблення виробів технікою вишивки. Матеріали, інструменти та пристосування для оздоблення виробів вишивкою. Основні прийоми роботи технікою вишивки. Основні прийоми роботи технікою вишивки. Витягування нитки з основи. Шов «вперед голка». Практична робота: оздоблення серветки швом «вперед голка». 
  Вишивання. Оздоблення виробів технікою вишивки. Послідовність виготовлення виробів технікою вишивки. Шов «назад голка». Практична робота: оздоблення серветки швом «назад голка». 
  Вишивання. Оздоблення виробів технікою вишивки. Послідовність виготовлення виробів технікою вишивки. Практична робота: оздоблення серветки (продовження). 
  Об`ємна аплікація із тканини та ґудзиків. Послідовність виготовлення об`ємної аплікації на тканині з використанням ґудзиків. Пришивання ґудзиків на ніжці. Практична робота: виготовлення об`ємної аплікації з тканини з використанням ґудзиків. 
  Об`ємні вироби з тканини та ґудзиків. Послідовність виготовлення об`ємної аплікації на тканині з використанням ґудзиків. Практична робота: виготовлення об`ємних виробів (картин, листівок, сюжетів казок тощо). 
  Об`ємні вироби з тканини та ґудзиків. Послідовність виготовлення об`ємного виробу з тканини з використанням ґудзиків. Практична робота: виготовлення м`якої іграшки. 
  Об`ємні вироби з тканини та ґудзиків. Послідовність виготовлення об`ємного виробу з тканини з використанням ґудзиків. Практична робота: виготовлення м`якої іграшки (продовження). 
  Плетіння. Способи плетіння зі стрічок, товстих ниток, шнурів. Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою плетіння. Практична робота: виготовлення ляльки з тканини технікою плетіння. 
  Плетіння. Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів технікою плетіння. Практична робота: виготовлення виробів (закладки, сувеніри тощо) технікою плетіння. 
  Дизайн, оформлення та оздоблення виробів. Загальні відомості про дизайн, оформлення та оздоблення виробів. Техніки, матеріали, інструменти і пристосування для оформлення та оздоблення виробів. Практична робота: оформлення та оздоблення виробів раніше засвоєними техніками та відомими матеріалами. 
  Дизайн, оформлення та оздоблення виробів. Декорування створених виробів раніше засвоєними техніками та відомими матеріалами. Практична робота: виготовлення декоративних виробів. 
  Дизайн, оформлення та оздоблення виробів. Оформлення та оздоблення виробів раніше засвоєними техніками та відомими матеріалами. Практична робота: оформлення та оздоблення виробів. 
  Самообслуговування. Оздоблення одягу та взуття. Техніки, матеріали, інструменти та пристосування для оздоблення одягу та взуття. Практична робота: оздоблення макетів моделей (шаблонів) одягу та взуття з картону раніше освоєними техніками. 
  Пап`є-маше. Ознайомлення з технікою пап`є-маше. Матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення виробу технікою пап`є-маше. Послідовність виготовлення виробів технікою пап`є-маше. Практична робота: виготовлення декоративної тарілочки. 
  Пап`є-маше. Ознайомлення з технікою пап`є-маше. Матеріали, інструменти та пристосування для виготовлення виробу технікою пап`є-маше. Послідовність виготовлення виробів технікою пап`є-маше. Практична робота: виготовлення декоративної тарілочки (продовження).
  Пап`є-маше. Послідовність виготовлення виробів технікою пап`є-маше. Практична робота: виготовлення декоративної маски.
  Пап`є-маше. Послідовність виготовлення виробів технікою пап`є-маше. Практична робота: виготовлення декоративної маски (продовження).
  Екскурсія до шкільних майстерень, на робочі місця, на виробництва та підприємства, до майстерень з традиційними народними ремеслами. Підсумок за рік. __________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________
  ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

  За підручником О. В. Гнатюк

  34 години ( 1 год на тиждень)


  Тема уроку

  Дата

  Примітки


  Цінність і неповторність життя і здоров`я людини. 

      Про безпеку життєдіяльності. 
  Складові здоров`я. Чинники здоров`я. Показники розвитку дитини. Практична робота: визначення рівня фізичного розвитку. 
  Харчування і здоров`я. Вітаміни та їх значення для здоров`я. Питний режим. 
  Про рух і загартовування. Вплив рухової активності на розвиток організму. Принципи загартовування. 
  Щоб очі добре бачили, а вуха чули. Бережи органи чуття! Профілактика порушень зору, слуху. 
  Про поставу. Плоскостопість. Профілактика порушень опорно-рухового апарату у школярів. Практична робота: вправи для профілактики плоскостопості. 
  Щоб мати здорові зуби… Гігієна порожнини рота. Практична робота: гігієнічний догляд за порожниною рота. 
  Яким повітрям ми дихаємо. Гігієна оселі. Практична робота: складання рекомендацій «Як підтримувати чисте повітря в оселі». _________________________

  _________________________________________________________________________

  Традиції збереження здоров`я в родині. 
  Про знайомство і дружбу. Дружні стосунки. Практична робота: рольова гра «Будьмо знайомі!». 
  Умій сказати «Ні». Вплив друзів. Протидія небажаним пропозиціям. Практична робота: моделювання ситуацій відмови від пропозицій, що можуть мати негативні наслідки. 
  Руйнівники здоров`я. Формування негативного ставлення до куріння та алкоголю. Практична робота: моделювання ситуації звернення телефоном довіри. 
  Вплив телебачення, комп`ютера, мобільних телефонів та інших електричних засобів на здоров`я. 
  Про рекламу. Вплив реклами на рішення і поведінку людей. 
  Туберкульоз і СНІД – хвороби, що набули соціального значення. 
  Охорона здоров`я дітей. Гуманне ставлення до людей з особливими потребами. Практична робота: моделювання ситуацій допомоги людям з особливими потребами. 
  Дії при пожежі. 
  Поведінка під час масових шкільних заходів. 
  Правила безпечної поведінки на вулиці. Як знайти вихід із непередбачених ситуацій поза межами домівки, школи. 
  Безпека руху пішоходів. 
  Сигнали регулювання дорожнього руху. 
  Види перехресть. Рух майданами. 
  Дорожньо-транспортні пригоди (ДТП).
  Дорожні знаки. Групи дорожніх знаків. 
  Самооцінка і поведінка людини. 
  Упевненість і самовпевненість. 
  Хочу, можу, треба. Бажання, можливості, обов`язки. Воля людини. Практична робота: виконання проєкту «Відомі параолімпійці». 
  Як досягти мети. Практична робота: виконання проєкту «Моя мета». 
  Повага і самоповага. 
  Звички і здоров`я. Формування звичок. Практична робота: виконання проєкту з формування корисної звички. 
  Розвиток творчих здібностей. 
  Заохочення однолітків до здорового способу життя. 
  Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік. _____________________

  _____________________________________________________________________  ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

  102 години (3 години на тиждень)


  Тема уроку

  Дата

  Примітки


  Вступ. Правила рухливих ігор та безпеки на уроках фізичної культури і під час самостійних занять фізичними вправами. Рухливі ігри. 
  Роль фізичних вправ для розвитку кістково-м`язової та дихальної системи організму. Організовуючі вправи. Різновиди ходьби. Рухливі ігри. Визначення вихідних даних фізичної підготовленості учнів. __________________________

  ____________________________________________________________________

  Характеристика основних способів регулювання фізичного навантаження (швидкість і тривалість виконання). Основні прийоми самоконтролю. Організовуючі вправи. Різновиди ходьби. Біг із різних вихідних положень. Рухливі ігри. Визначення вихідних даних фізичної підготовленості учнів. ____

  ________________________________________________________________

  Організовуючі вправи. Роль фізичних вправ, спрямованих на формування правильної постави та запобігання плоскостопості, характеристика послідовності їх виконання. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави біля гімнастичної стінки. Біг із різних вихідних положень. Рухлива гра «Фігури». 
  Організаційні вправи. Різновиди ходьби. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави біля гімнастичної стінки. Вправи на релаксацію. Біг із різних вихідних положень, по прямій. Рухлива гра «Фігури». 
  Організаційні вправи. Різновиди ходьби. Загальнорозвивальні вправи для формування правильної постави біля гімнастичної стінки. Біг із різних вихідних положень. Біг 30 м із низького старту. Рухлива гра «Фігури». 
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в парах. Біг із різних вихідних положень. Біг 30 м із низького старту. Біг зміною лідера. Рухлива гра «Виклик». 
  Олімпійські чемпіони України. Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в парах. Вправи для розвитку швидкості. Біг 30 м із низького старту. Біг зі зміною лідера. Рухлива гра «Лідер». 
  Організаційні вправи. Загальнорозвивальні вправи в парах. Вправи для розвитку швидкості. Біг зі зміною швидкості та напрямку за зоровим сигналом. Рухлива гра «Виклик». 
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Біг із подоланням вертикальних і горизонтальних перешкод. «Човниковий  біг» 4 х 9 м. Рухлива гра «Займи вільне місце».  
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Вправи для розвитку координації. Біг із подоланням вертикальних та горизонтальних перешкод. «Човниковий біг» 4 х 9 м. рухлива гра «Займи вільне місце». 
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Вправи для розвитку координації. Біг зі зміною швидкості та напрямку за зоровим сигналом. «Човниковий біг»  4 х 9 м. Рухлива гра «Займи вільне місце». 
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Вправи для розвитку витривалості.  Біг по слабопересіченій місцевості до 1000 м. Рухлива гра «Шишки, жолуді, горіхи». 
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Різновиди ходьби. Вправи для розвитку витривалості.  Біг по слабопересіченій місцевості до 1000 м. Рухлива гра «Шишки, жолуді, горіхи».
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Бігові вправи. Стрибки зі скакалкою. Стрибки у довжину з розбігу 5-7 кроків способом «зігнувши ноги». Рухлива гра «Переміна місць».  
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Різновиди ходьби; бігові вправи. Вправи на релаксацію. Стрибки зі скакалкою. Стрибки у довжину з розбігу. Рухлива гра «Переміна місць». 
  Організовуючі вправи. Роль фізичних вправ для запобігання плоскостопості. Загальнорозвивальні вправи для профілактики плоскостопості. Різновиди ходьби. Стрибки у довжину з розбігу. Рухлива гра «Піймай жабу». 
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи для профілактики плоскостопості. Вправи для розвитку координації. Стрибки у довжину з розбігу. Стрибки зі скакалкою. Рухлива гра «Піймай жабу».
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи для профілактики плоскостопості. Різновиди ходьби; бігові вправи. Вправи для розвитку координації. Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання». Рухлива гра «Кружилиха».
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи для профілактики плоскостопості. Різновиди ходьби. Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання», серійні вистрибування з упору присівши. Вправи для розвитку витривалості.  Рухлива гра «Кружилиха».
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Різновиди ходьби; бігові та стрибкові вправи. Вправи для розвитку витривалості. Стрибки у висоту з розбігу способом «переступання», серійні вистрибування з упору присівши. Рухлива гра «Кружилиха».
  Правила техніки безпеки під час занять з м`ячем. Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з великим м`ячем. Вправи з великим м`ячем (ловіння і передачі м`яча двома руками від грудей на місці і в русі). Рухлива гра «М`яч у колі». 
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з великим м`ячем. Вправи з великим м`ячем (ловіння і передачі м`яча двома руками від грудей на місці і в русі). Рухлива гра «М`яч у колі».
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з великим м`ячем. Вправи з великим м`ячем (ловіння і передачі м`яча однією рукою від плеча). Рухлива гра «Захист фортеці».
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з великим м`ячем. Вправи на релаксацію. Вправи з великим м`ячем (ловіння і передачі м`яча однією рукою від плеча). Рухлива гра «Захист фортеці».
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з великим м`ячем. Вправи з великим м`ячем (передачі м`яча двома руками від грудей у ціль і ловіння його після відскоку, з обведенням стійок). Рухлива гра «Боротьба за м`яч».
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи для розвитку координації. Вправи з великим м`ячем (передачі м`яча двома руками від грудей у ціль і ловіння його після відскоку, з обведенням стійок). Рухлива гра «Боротьба за м`яч».
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи з великим м`ячем (кидки м`яча у кошик із близьких та середніх дистанцій однією рукою від плеча). Міні-баскетбол. 
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи на релаксацію. Вправи з великим м`ячем (кидки м`яча у кошик із близьких та середніх дистанцій однією рукою від плеча). Міні-баскетбол.
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи з великим м`ячем (кидки м`яча у кошик із близьких та середніх дистанцій однією рукою від плеча). Міні-баскетбол.
  Організовуючі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ на місці з гімнастичною палицею. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Танцювальні кроки («галоп»). Рухлива гра «Естафета звірів».
  Організовуючі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ на місці з гімнастичною палицею. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Танцювальні кроки («галоп»). Рухлива гра «Естафета звірів».
  Організовуючі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ на місці з гімнастичною палицею. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Танцювальні кроки («полька на місці»). Рухлива гра «Естафета звірів».
  Організовуючі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ зі скакалкою. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Вис на зігнутих руках. Танцювальні кроки («полька на місці»). Рухлива гра «Слухай музику».
  Організовуючі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ зі скакалкою. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Вис на зігнутих руках. Танцювальні кроки (основні кроки з носка та на повну стопу танцю - модерн). Рухлива гра «Слухай музику».
  Організовуючі вправи. Комплекс загальнорозвивальних вправ зі скакалкою. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Вис кутом. Танцювальні кроки (основні кроки з носка та на повну стопу танцю - модерн). Рухлива гра «Наступ».
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Вис кутом. Танцювальні кроки (ритмічні завдання – поєднання кроків і рухів під музичний супровід). Рухлива гра «Слухай музику». 
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Упор на низьких паралельних брусах. Танцювальні кроки (ритмічні завдання – поєднання кроків і рухів під музичний супровід). Рухлива гра «Наступ».
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи на місці без предметів. Вправи на положення тіла у просторі (сіди, упори, виси). Упор на низьких паралельних брусах. Танцювальні кроки (ритмічні завдання – поєднання кроків і рухів під музичний супровід). Рухлива гра «Наступ».
  Правила техніки безпеки під час виконання акробатичних вправ. Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Піднімання прямих і зігнутих ніг у положенні вису на гімнастичній стінці. Елементи акробатики. Рухлива гра «Виклик». 
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Піднімання прямих і зігнутих ніг у положенні вису на гімнастичній стінці. Елементи акробатики. Рухлива гра «Естафета по колу».
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Піднімання прямих і зігнутих ніг у положенні вису на гімнастичній стінці. Елементи акробатики. Рухлива гра «Естафета по колу».
  Організовуючі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики без предметів. Опорні стрибки. Вправи для розвитку гнучкості. Елементи акробатики. Рухлива гра «Естафета по колу». 
  Організовуючі вправи. Комплекс вправ ранкової гімнастики без предметів. Вправи на релаксацію. Опорні стрибки. Вправи для розвитку гнучкості. Елементи акробатики. Рухлива гра «Шишки, жолуді. горіхи».
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи зі скакалкою. Опорні стрибки. Вправи для розвитку гнучкості. Елементи акробатики. Рухлива гра

  «Шишки, жолуді. горіхи».
  Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гімнастики зі скакалкою. Опорні стрибки. Вправи для розвитку гнучкості. Комбінація із 4 акробатичних елементів (на вибір). Рухлива гра «Шишки, жолуді. горіхи». Визначення динаміки фізичної підготовленості учнів. ________________________________

  ___________________________________________________________________

  Організовуючі вправи. Комплекс ранкової гімнастики зі скакалкою. Опорні стрибки зі скакалкою. Вправи для розвитку гнучкості. Комбінація із 4 акробатичних елементів (на вибір). Рухлива гра «Переміна місць». Визначення динаміки фізичної підготовленості учнів. ________________________________

  ___________________________________________________________________

  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправа зі скакалкою. Різновиди ходьби та бігу. Опорні стрибки. Вправи для розвитку гнучкості. Комбінація із 4 акробатичних елементів (на вибір). Рухлива гра «Переміна місць».
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з великим м`ячем. Вправи з великим м`ячем (ловіння і передачі м`яча двома руками від грудей на місці і в русі). Рухлива гра «М`яч у колі». 
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з великим м`ячем. Вправи з великим м`ячем (ловіння і передачі м`яча двома руками від грудей на місці і в русі). Рухлива гра «М`яч у колі».
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з великим м`ячем. Вправи з великим м`ячем (ловіння і передачі м`яча однією рукою від плеча). Рухлива гра «Захист фортеці».
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з великим м`ячем. Вправи на релаксацію. Вправи з великим м`ячем (ловіння і передачі м`яча однією рукою від плеча). Рухлива гра «Захист фортеці».
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи з великим м`ячем. Вправи з великим м`ячем (передачі м`яча двома руками від грудей у ціль і ловіння його після відскоку, з обведенням стійок). Рухлива гра «Боротьба за м`яч».
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи для розвитку координації. Вправи з великим м`ячем (передачі м`яча двома руками від грудей у ціль і ловіння його після відскоку, з обведенням стійок). Рухлива гра «Боротьба за м`яч».
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи з великим м`ячем (кидки м`яча у кошик із близьких та середніх дистанцій однією рукою від плеча). Міні-баскетбол.
  Організовуючі вправи. Загальнорозвивальні вправи в русі. Вправи на релаксацію. Вправи з великим м`ячем (кидки м`яча у кошик із близьких та середніх дистанцій однією рукою від плеча). Міні-баскетбол.