• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » Плани та розробки по підготовці дітей до 1 класу  Плани та розробки по підготовці дітей до 1 класу
  • 13-05-2020, 20:49
  • 31 128
  • 1
  Плани та розробки по підготовці дітей до 1 класу 
  «Десять днів з майбутніми першокласниками»

  У збірнику, укладені для проведення підготовчих занять у школі в умовах експрес-підготовки першокласників: ознайомлення зі школою, новим оточенням та одне з одним. Розробки можуть стати у пригоді вчителям початкових класів, а саме – педагогам, які працюють з першим класом.
  У матеріалі представлені детальні конспекти занять, які містять завдання, спрямовані на розвиток комунікативних та творчих здібностей дітей. Згідно з програмою, підготовка дитини до школи триватиме десять днів. За це час майбутні першачки вивчать правила поводження у школі, навчаться правильно писати та рахувати, розвинуть просторову уяву, дізнаються більше про природні явища, а ще читатимуть казки та гратимуть. Програма розроблена з урахуванням вікових особливостей дітей, що дозволяє сформувати необхідні навички навчальної діяльності – таким чином підготовка до школи забезпечується на вищому рівні.

  ЗМІСТ
  Вступ……………………………………………………………...………………3
  Заняття 1 (1) Ви - майбутні пешокласники. Знайомство. Шкільне приладдя..5 
  Заняття 2 (2) Подорож ромашковим полем. Постава під час письма. Написання  простих елементів………………………………………………….7
  Заняття 3 (3) Взаємне розміщення предметів у просторі (попереду, позаду, поруч, між). Поняття «предмет», «фігура»……………………………………..9
  Заняття  1 (4) У гостях у Місяця та Сонця. Веселка. Назви кольорів. Робота над казкою «Колобок»…………………………………………………………..11
  Заняття 2 (5)Прописування елементів овалу і на півовалів. Групова робота.13
  Заняття  3 (6) Математика. Число й цифра 1, 2………………………………..15
  Заняття 1 (7) Подружимось із Зайчиком. Робота в парах. Взаємо перевірка. Читання казки «Коза-дереза»………………………………………………...…16
  Заняття 2 ( 8) Прописування елементів «Вузлики». Групова робота………..18
  Заняття 3 ( 9) Лічба в межах 10. ………………………………………………..20
  Заняття 1 (10) Подружимось із Равликом і Рибкою. Читання казки «Івасик - Телесик»………………………………………………………………………….21
  Заняття 2 (11)Пишемо з Равликом і Рибкою. Прописування елементів м’якого знака, крапки, коми……………………………………………………………...23
  Заняття  3 (12)Математика. Більше або менше. Лічба в межах 10…………...25
  Заняття 1 ( 13) Курочки і Гусочки. Читання казки «Курочка Ряба»…………26
  Заняття 2 ( 14) Дружимо із Півником. Прописування «дзьобиків»………….28
  Заняття 3 ( 15) Дружимо із Півником. Робота із знаками «+», «-»…………..30
  Заняття 1 ( 16) Киця в гості поспішила. Ознайомлення з казкою «Котик і Півник» …………………………………………………………………………..31
   Заняття 2 ( 17) Котик мовить нам гарненько. Прописування «котячих хвостиків» ( елементів букви б)………………………………………………..32
  Заняття 3 ( 18) Графічний диктант……………………………………………..33
  Заняття 1 ( 19) Як добре, коли вмієш читати. Як влаштована дитяча книга? Читаємо з Метеликом…………………………………………………………...34
  Заняття 2 ( 20) Подорож з  Метеликом. Зображення коротких і подовжених  ліній, прописування різних елементів із заокругленнями…………………….36
  Заняття 3 ( 21) Число 5. Геометричний матеріал. П’ятикутник………………38
  Заняття 1   ( 22) Ходить гарбуз по городу…………………………………...…39
  Заняття 2 (23) Штрихування…………………………………………………….41
  Заняття 3 (24) Числа 7 та 8. Тиждень…………………………………………..42
  Заняття 1( 25) Ти і твоя сім’я…………………………………………………...44
  Заняття 2 ( 26) Робота в клітинці, в колі. Лисичка подружитись хоче………46
  Заняття 3 ( 27) Числа 9 та 10. Задачі від Лисички……………………………..47
  Заняття 1 ( 28) Мій рідний край. Моя країна — Україна……………………..49
  Заняття 2 ( 29) Абетка пішохода………………………………………………..50
  Заняття 3 (30) У країні Ввічливості…………………………………………….52
  Висновок……………………………………………………………………….…55
  Список використаних джерел……………………………..................................57
  ВСТУП

  Мета даного посібника – показати, як можна проводити підготовчі заняття у школі для групи першокласників. Це короткий десятиденний курс, що проводиться незалежно від рівня підготовленості майбутніх учнів. 
  Розроблені навчальні матеріали орієнтовані на Базовий компонент дошкільної освіти в Україні та  програми дошкільної освіти «Я у Світі» та Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт», затвердженої МОН України (наказ від 23.11.2010 № 1111). Ці програми розвитку, що повною мірою забезпечують реалізацію особистісно-орієнтованої моделі дошкільної освіти і вперше вводять поняття «базові якості особистості» та лінії розвитку особистості дошкільника, зокрема: соціальний, емоційно ціннісний та креативний розвиток. Тобто вони орієнтують педагогів на те, що в центрі уваги має перебувати дитина, якісні та кількісні зміни, що відбуваються з нею від народження до 6 (7) років і втілюються у різних формах активності, особливостях поведінки та діяльності на різних вікових етапах, у різних сферах життєдіяльності.
  Окремий акцент у конспектах занять зроблено на ігровій діяльності — провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незмінному засобі розвитку дітей. Цим зумовлена структура складених занять. В основі групування матеріалу — ідея формування в дитини 6-річного віку цілісного уявлення про природу, предметне довкілля, суспільство, людей, культуру, тобто забезпечення реального опанування дітьми законів повноцінного життя, прищеплення їм елементарної життєвої мудрості. Курс спрямований не тільки на обов’язкове засвоєння дітьми певного обсягу знань, умінь, навичок, але й на розвивальний та виховний аспекти.
  Учителям, які готуватимуть дітей до школи, необхідно враховувати загальний розвиток дітей, що, зрештою, визначає індивідуальний підхід до кожної дитини. Готуючи дітей до школи, особливу увагу слід звернути на формування загально-навчальних, організаційних умінь та гігієнічних навичок, зокрема уміння уважно слухати й розуміти зміст сприйнятого на слух, чітко відповідати на запитання, уміння порівнювати предмети за різними ознаками, розрізняти спільне й відмінне, мовні явища між собою тощо. Крім того, важливо навчати дітей підготовки робочого місця, добирання необхідних навчальних речей (зошит, олівець, трафарети, лінійка),  прищеплювати бажання не запізнюватися на заняття, бути охайним, правильно сидіти за партою, виконувати інші гігієнічні вимоги.
  Проводячи заняття, учителеві слід ураховувати вікові особливості дітей, насамперед, швидку втомлюваність, нестійкість уваги, образність мислення, недостатнє зміцнення м’язів тіла. Тому на кожному такому уроці слід надавати перевагу ігровим прийомам роботи; проводити хвилинки відпочинку, що підтримують інтерес до навчання; обирати лагідні форми звертання, слова і дії, що підбадьорювали б дітей, підтримували віру в їх сили. Вправи мають ґрунтуватися на принципі добровільності (якщо дитина не хоче, не варто примушувати її).
  У конспектах підготовчих занять найбільш вдало показані  прийоми розвитку активності і самостійності, вони базуються на принципах доступності, послідовності  системності і наочності навчання.  Створювались умови для виявлення пізнавальної активності учнів шляхом використання різноманітних форм і методів організації навчальної діяльності, обговорення проблемних ситуацій, атмосфери зацікавленості учнів, стимуляція учнів до висловлювань. Робота за наданими конспектами сприяє розвитку навичок спілкування, вміння висловлюватись, критично мислити.
  Тривалість заняття не повинна перевищувати 20–25 хвилин, з обов’язковою фізкультхвилинкою. Перерва між заняттями триває 10 хвилин. У ці перерви ми пропонуємо знайомство з рухливими іграми, умови яких ви побачите на сторінках нашого видання. Це старі, знайомі, добрі ігри, у які ми, бувши свого часу малими школярами, грали із задоволенням.
  Підготовка до школи має бути системною, комплексною, відповідати індивідуальним особливостям дитини. Добре, якщо учні, що прийдуть у перший клас, мають досвід занять у дошкільному закладі. Але бувають випадки, особливо у сільській місцевості,  коли діти ніколи раніше не бували досить довго у групі однолітків. Тому наші заняття покликані не лише розвивати і виховувати у дітях основні компетенції, що потрібні для майбутніх школярів, але й мають на меті соціалізацію дитини, успішну адаптацію її у середовищі школи. І такий «пробний курс» сприятиме психологічній і фізичній врівноваженості дитини. Підготовчі курси у стінах школи дають змогу відчути її атмосферу, і тоді дитина почувається у знайомому для себе середовищі, прекрасно орієнтується у розташуванні необхідних кімнат і дверей, не має недовіри до нових товаришів-першокласників, знає свою вчительку, а отже – має добрий  запас впевненості, що сприяє успішній соціалізації. 
  Підготовчі курси для першокласників побудовані з урахуванням психофізіологічних та індивідуальних особливостей дітей. Ми створюємо оптимально комфортні умови для навчання - це атмосфера, наближена до домашньої.

  День перший
  Заняття 1 (1)
  Тема: Ви - майбутні пешокласники. Знайомство. Шкільне приладдя. 
  Мета: познайомити учнів одне з одним, вивчити коло їх інтересів, навчити правильній посадці за партою, правилами поводження на уроці та перерві в школі; ознайомити дітей з  назвами шкільного приладдя та його призначенням, розвивати в учнях здатність до роботи в колективі, в парі, уміння працювати з сигнальними картками, просторову уяву, виховувати товариські відносини між дітьми, доброзичливе ставлення одне до одного.
  Обладнання: сигнальні картки з намальованими личками - сумним і веселим, олівці, макет ромашки, пелюстки до неї за кількістю зайнятих парт у класі, мікрофон, предметні малюнки, музичний супровід.
  Хід заняття:
  1. Організація класу д уроку
  Вчитель: Добрий день, діти! Ви сьогодні вперше завітали до школи, щоб навчитися бути першокласниками. Першокласник – учень школи, який навчається бути школярем. Ви хочете бути школярами? Давайте уявимо, що я – ведуча телешоу «Найкращі в світі першокласники», і я у вас хочу взяти інтерв’ю.
  Прийом «Мікрофон»
  Вчитель дістає мікрофон, пропонує дітям по черзі ( спочатку – найсміливішим, хто бажає) розказати про себе, назвавши своє ім’я, прізвище, вік, чим любить чи  бажає зайнятися, а в кінці казати фразу «І я – першокласник (першокласниця)!».  При цьому вчитель показує, що для відповіді потрібно встати з місця.
  Вчитель: Чудово! Молодці! От ми й познайомилися. 
  Діти, скажіть, будь ласка, яка нині пора  року? Літо? А влітку всюди квітнуть квіти.
  До нас у гості теж завітала квіточка – ромашка. Ой! Її пелюсточки розгубилися. Лишилася тільки серединка. Допоможете мені скласти їх, щоб квітка стала знову гарною. Перед вами лежать пелюстки нашої ромашки. Домовтеся із сусідом по парті, і намалюйте олівцями  предмет, який може бути в школі, і потрібен на уроках. Адже ви – першокласники.
  Послухайте загадочки, можливо хтось з вас малює відгадку.
  Вона вчить, хоча мовчить,
  З нею весело дружить,
  Лиш для цього треба знати, 
  Як в ній літери читати. (Книга)
   


  Штучка слід лишає всюди,
  Де проводять нею люди,
  Ця маленька штучка
  В школі зветься… ( ручка)

  Щоб ручки не губилися,
  В портфелі не сварилися,
  В коробці й олівець,
  Вгадав – ти молодець!
  (Пенал)

  Це друг і помічник,
  До нього учень звик.
  Він носить вам всім залюбки
  Альбоми, зошити, книжки,
  І ручки. Носимо  в руках
  Цю сумку. 
  Краще ж –на плечах.
  (Портфель)

  Дерев’яний молодець
  Намалює острівець,
  Дім, метелика, квітки –
  Все малює залюбки.
  У коробці їх сім’я –
  Кольори всіх знаю я.
  Хто ж ці друзі-молодці?
  Ну, звичайно ж…
  (Олівці).

  Дванадцять сорочок –
  Паперовий все листочок.
  Лінії, клітинки,
  Навіть і картинки.
  В нім писати просить.
  Друг наш добрий… 
  (Зошит)

  Темна, мов осіння ніч,
  Незамінна в школі річ.
  Крейдою писать на ній
  Цифри й букви ти зумій.
  (Дошка)

   
  Вчитель: Відгадали? Молодці! А які ще предмети ви намалювали? Давайте зберемо квіточку разом.
  - Як добре у нас вийшло! 
  А тепер ми прогуляємося з вами по ромашковому полю. Будь ласка, стаємо біля своїх парт і повторюємо рухи за мною. 
  Фізкультхвилинка 
  Йдемо, йдемо, йдемо полем.
  Тут ромашечки довкола.
  Ми нагнемось й ароматом
  Дихаємо – нам , мов свято,
  Ми метеликами стали, 
  Крилечками помахали,
  Знову учні. Покрутились.
  І за парти опустились.
  - А тепер я пропоную відгадати ще одну загадку:
  Стоїть вулик придорожній,
  Уночі завжди порожній,
  Вранці і вдень гуде, оживає,
  А вночі  - відпочиває.
  (Школа)
  - Так, це школа. А ви – маленькі школярики.
  Давайте пограємо у гру, що можна і що не можна робити у школі.  На партах у вас сигнальні картки з личками – сумним і веселим. Я буду запитувати, а ви – відповідати картками. Якщо те, що я скажу, можна і потрібно робити в школі, ви покажете усміхнене личко на картці.
  ?Приходити в школу вчасно
  ?Сидіти за партою рівно
  ?Ловити рибу у акваріумі
  ?Писати під партою
  ?Говорити на уроці без дозволу вчителя
  ?Читати
  ?Писати
  ?Грати у ігри на перерві.

  - Що? Я сказала про перерву? То ходімо!

  На перерві вчитель дітей навчає грати у гру «Жучок-павучок»
  Діти стають у коло. Ведучий вибирається за допомогою лічилки. Він стає всередину кола, присідає. Діти, проказуючи слова гри, роблять рухи в залежності від слів, що вони сказали.
  «Жучок-павучок,
  Ніжки тоненькі, ріжки гарненькі.
  Ми тебе кормили. Чаєм напоїли,
  Підвели-поставили, танцювать заставили.
  Називай, кого захочеш, потанцюєш, аж підскочиш!» ведучий вибирає собі заміну, гра продовжується далі.


  Заняття  2 (2)
  Тема: Подорож ромашковим полем. 
  Постава під час письма. Розліновка зошита в косу лінію, правильне положення зошита під час письма, пальців руки, що тримають ручку. Прописування елементів: паличка маленька, велика – допоміжної лінії вгорі, внизу, із заокругленням знизу вправо. Читання казки «»Рукавичка».
  Мета: вчити дітей правильній поставі під час письма, а також правильному положенню зошита, руки під час письма, навчити учнів прийому письма простих початкових елементів, використовуючи допоміжні та  основну лінії зошита; ознайомити учнів з українською народною казкою «Рукавичка», продовжити формувати уміння включатися в роботу одразу після вказівок вчителя, виховувати уважність, самостійність, наполегливість, розвивати в дітей спостережливість, фонематичний слух та творче мислення; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати у дітей  турботливе ставлення до братів наших менших.
  Обладнання: малюнки тварин,  ромашки, паровозика, м’яка іграшка собачка, олівці, розмальовки, зошити, ручки,  презентація до казки «Рукавичка», фонозапис голосів птахів і звірів.
  Хід заняття:
  1. Організація класу до уроку
   Встаньте, діти, всі рівненько,
  Посміхнімося гарненько:
  Я до вас, а ви до мене,
  А тепер самі до себе.
  Подорож гарна чекає на нас.
  Швидко сів на місця увесь клас
   Руки поклали рівненько. Ось так.
  Транспорт чекає. Не гаємо час.
  Швидко рушає вперед увесь клас. 
          А мандрувати ми будемо не самі, а зі звірятами, які також хочуть дізнатися багато незвіданого і непізнаного  . Почнемо мандри на Паровозику.
  Давайте згадаємо, по якій дорозі їздить Паровозик? По рейках. А вони дуже схожі на лінії в зошиті. Ось давайте відкриємо і перевіримо. А ще пограємо у гру. 
  Гра «Добре – погано»
   Пограємо в гру «Добре –погано». 
  Запитання: «Лінії в зошиті – це добре чи погано?»
            Клас ділиться на команди «Добре» і «Погано».
           - 10 сек. Подумали, порадились.
           -Відповідаємо.
  Висновок: У будь якій ситуації  є  гарні і погані сторони. Але в даному випадку лінії в зошиті  – це добре.

  - А тепер уявимо, що наші ручки – маленькі паровозики, і вони будуть їхати по лініях зошита. 
  Машиністи! Увага! Щоб правильно йшов наш паровозик, візьміть його правильно. Покладіть ручку на середину середнього пальця, а вказівним і великим  пальцями тримайте з боків. Зошит кладемо лівим нижнім ріжечком до себе. Спробуймо писати палички – це, мов стебельця ромашечок у полі. Обведіть написані палички.  Ведемо рівненько, не спішимо. Гарно вийшло.
  Тепер – обведемо палички із заокругленням, вони нам нагадують пелюсточки ромашок. Ви – молодці. Думаю, можемо відпочити на полі з квітками. 
  Фізкультхвилинка. 
  Руки в боки, нахились:  і вперед, і назад.
  І направо, i налiво, щоб нiчого не болiло. 
  Раз, два, три, чотири — набираємося сили.
  Туди-сюди повернись,до товариша всміхнись!

  Вчитель: А ось до нас у гості прибігло маленьке цуценя. Воно теж хотіло йти у школу, та не змогло зашнурувати черевички. У вас на партах лежать малюночки. Допоможіть цуценяті розплутати шнурки, розфарбувавши їх у різні кольори. Розфарбуйте і черевички. Ой, які ви добрі помічники. За це собачка нам розкаже казочку. Влаштовуйтесь і слухайте.
  Вчитель читає казку «Рукавичка», іноді читає «незнайком», учні , що знають продовження, допомагають розказати казку далі. Під час читання демонструється презентація до казки. 
  -Ось, діти, ми вже подорожуємо лісом. А у лісі – різні звірі. Послухаємо і вгадаємо, хто це.
  Вчитель включає фонозапис голосів птахів і звірів. Діти вгадують.
  - Молодці. Ви так добре знаєте звуки природи. А цей звук що означає? (вчитель дзвонить у  дзвіночок) це значить, що ми повертаємося з подорожі і починається перерва. 


  Заняття 3 (3)
  Тема: Взаємне розміщення предметів у просторі (попереду, позаду, поруч, між). Поняття «предмет», «фігура».
  Мета: Ознайомити дітей з розміщенням предметів у просторі, сприяти засвоєнню відповідної технології; продовжити взаємне знайомство; повторити правила посадки, розміщення зошита, правильність тримання ручки під час письма; розвивати кмітливість, допитливість; виховувати почуття товариськості, акуратність.
  Обладнання: іграшки, демонстраційний матеріал: малюнки, геометричні фігури, зошити з роздруківками і наклейками, мультфільм про геометричні фігури, кольорові олівці, ручки.
  Хід заняття:
  1. Організація дітей для заняття
  Встали всі рівненько, підтягнулись!
  Один одному всі щиро усміхнулись!
  На урок старання не забули взяти? (Ні!)
  Тож починаймо працювати.
  - Діти, ми сьогодні проведемо з вами ще один урок – математику. На таких уроках математики навчимося рахувати, розв’язувати задачі, познайомимося з різними фігурами, будемо знаходити невідоме число… це дуже цікава і потрібна наука.
  Чи цікава вона? Зараз перевіримо.
  2.Прийом  «Знайомі поруч» 
  Давайте по черзі розказувати, хто сидить за партами поряд з вами, позаду, попереду, зліва, справа.
  Дякую. Мені дуже приємно. Бачу, що ви вже знаєте імена своїх однокласників.
  3.Робота з демонстраційним матеріалом
  А тепер пропоную інше завдання.
  а)На столі у мене іграшки. Покажіть мені синій предмет. Червоний. Назвіть їх.
  Покажіть песика. Якого він кольору?
  б) Робота з набірним полотном. На ньому розміщені різнокольорові фігури. Покажіть, будь ласка, жовтий предмет. А тепер покажіть кружечки. Якого вони кольору?
  в) Бесіда
  -Діти, ми з вами використовували на занятті картинки, іграшки. Це все називають предметами. Предмети – це речі, які є навкруг нас, якими ми можемо користуватися. Окрім предметів, ми з вами будемо використовувати для роботи фігури.
  3.Робота з геометричним матеріалом.
  Вчитель показує геометричні фігури, називає їх.
  -Зачекайте, любі діти,  я маю для вас сюрприз від знайомого паровозика.
  Вчитель демонструє мультфільм студії «Дізяка-мізяка»  про геометричні фігури.
  Фізкультхвилинка
  Раз, два — дружно встали, 
  Велетнями ми всi стали.
  Руки в сторони, як крила,
  І на пояс — три-чотири.
  Вправо, влiво повернулись,
  Нахилились i прогнулись.
  Раз — присiли, два — присiли,
  І за парти тихо сiли.
  Після перегляду продовжуємо роботу. У зошит наклеєні геометричні фігури: круг, квадрат, трикутник, прямокутник, овал. Діти шукають серед них названі вчителем фігури, розмальовують їх у різні кольори, за вказівкою вчителя.
  4.Гра « Вгадай, де захована ромашка»
  У класі захована ромашка (Малюнок або макет) дітям пропонуємо знайти її, допомагаємо вказівками: «Йди вперед», «Праворуч», «Позаду», «Шукай між…»  та інші.
  5.Прописування у зошиті в клітинку. 
  Вчитель: Молодці. Знайшли нашу квіточку. І, щоб у нас завжди було навколо гарних квітів, пропоную вам, діти, обвести у зошиті по пунктирних лініях квіточки. Перед цим згадаймо, як потрібно сидіти за партою під час письма. Як держати зошит, ручку. Ой, які ж-бо ви всі розумники! А давайте, поки ми пишемо, по черзі скажемо фразу: « Я – ім’я – і у мене все добре!». Дякую за роботу. Урок закінчено.
  День другий

  Заняття  1 (4)
  Тема: У гостях у Місяця та Сонця. Веселка. Назви кольорів. Робота над казкою «Колобок».
  Мета: розкрити дітям поняття «день», «ніч», «вечір», «ранок»; ознайомити учнів з природним явищем веселки, причинами  її появи; ознайомити з назвами кольорів; вчити будувати речення; збагачувати словниковий запас;  розвивати в учнях здатність до роботи в колективі, в парі, уяву, фантазію; виховувати товариські відносини між дітьми, доброзичливе ставлення одне до одного; співпереживання за долю героя казки. 
  Обладнання: олівці, предметні малюнки, книжка з казкою «Колобок», музичний супровід, фонозапис звуків дощу та грози, мультимедійна презентація, комп’ютер.
  Хід заняття:
  I.Організація учнів до уроку.
  Я всміхаюсь сонечку!
  Здрастуй золоте!
  Я всміхаюсь квіточці!
  Хай собі росте! 
  Я всміхаюсь дощику! 
  Лийся, мов з відра!
  Друзям усміхаюся!
  Зичу їм добра!
  II.Мотивація навчальної діяльності.
  1.Налаштування на заняття.
  - Тож налаштуємося на урок і промовимо із заплющеними очима вислови:
  Я - учень.
  Я ходжу до школи.
  Мене вчать вчитися.
  Я все розумію. 
  Я хочу все знати.
  Вивчення вірша
  Спитає вчитель — треба встать,
  Дозволить сiсти,— тихо сядь,
  Сказати хочеш,— не шуми,
  А тiльки руку піднiми.
  2. Робота над темою заняття
  - Сьогодні ми з вами зустрінемося  новими гостями: Місяцем і Сонечком.
  Давайте згадаємо, коли вони є у небі? Правильно, діти, місяць світить нам уночі, а сонечко – вдень. А коли воно з’являється після ночі, як цей час ми називаємо? Так, це ранок. А про що іще я забула? Молодці. Звичайно, коли сонечко іде спати, то настає вечір.
  А коли ще ми не бачимо вдень сонечка? Послухайте, будь ласка, мою підказку.
  Вчитель вмикає фонозапис дощу з грозою.
  Вчитель: Вгадали? Так, коли хмарки його затуляють, дощик крапає. А далі? Що часто ми бачимо після дощу, коли сонечко визирає, а дощик ще накрапає? Ой, молодці, звичайно, це –веселка. 
  3.Проблемне питання.
  – Чому веселку називають  «Веселкою»? А ще як її можна назвати? А які предмети у вас на парті схожі кольорами з веселкою?
  4.Робота із загадкою-скоромовкою
  Прослухайте скоромовку і скажіть, про яких братів у ній розповідається.
  Сім братів-малярів
  В королівстві кольорів.
  Кожний кольором керує, 
  В королівстві королює.
  Отже, це – олівці. 7 братів – це 7 кольорів – червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. 
  На мультимедійній дошці показуємо колір олівця, коли його називаємо.
   - А зараз вивчимо нашу скоромовку напам’ять.
  ІІ. Робота з олівцями.
  - Діти, я бачу, у нас є ще кілька олівців, яких немає між кольорами веселки. Давайте їх назвемо: сірий, чорний, білий, коричневий.
  -Як ви гадаєте, дітки, для чого потрібні кольорові олівці?
  Сьогодні ми допоможемо казковому герою добратися по квіточках додому, обминаючи неприємності. Зафарбуйте, будь ласка квіточки, за якими можна дістатися додому цьому кругленькому рум’яному героєві казки. Як його звати,  хто знає? Так. Це  - Колобок. І ми сьогодні з вами читаємо казку про нього. 
  2.Працюємо над казкою «Колобок». 
  Можна вчителю провести інсценізацію, давши дітям в руки малюнки (або маски) із зображенням героїв казки.
  Фізкультхвилинка
  Раз, два – всі присіли,
  Піднялися, походили…
  Розім’яли руки, ноги
  Вирушаємо в дорогу
  3.Гра «Казкарі»
  - Але ж ми провели Колобка додому по квітковій дорозі, і його не з’їла Лисичка! Давайте придумаємо інший кінець цієї казочки. 
  -Діти, а чому Колобок попав у неприємності?
  А ви будете тікати з дому без дозволу батьків? А з уроку виходити без дозволу можна? А якщо починається перерва? Можна? Добре, бо урок закінчено. Починаємо перерву.

  На перерві діти грають м’ячем у гру «Веселий м’яч»
  Умови гри: Діти-учасники гри стають у коло настільки близько, щоб можна було з рук до рук передати м’яча. Передача м’яча  починається зі слів «Ти котись, веселий м’ячик, швидко, швидко по руках. Де залишишся-прискачеш, той чекатиме в кущах». На останньому слові той, у кого залишився м’яч у руках, вибуває з гри у середину кола, слідкує, хто буде наступним. Грають до двох останніх гравців, які між собою розігрують м’яча.


  Заняття 2 (5)
  Тема: Прописування елементів овалу і на півовалів. Групова робота
  Мета: повторити з дітьми правильну поставу під час письма, а також правильне положення зошита, руки під час письма, вчити учнів прийому письма простих початкових елементів овалу, півовалів, використовуючи допоміжні та  основну лінії зошита;  продовжити формувати уміння включатися в роботу одразу після вказівок вчителя, відпрацьовувати правила роботи в групі; розвивати в дітей спостережливість, фонематичний слух та творче мислення; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати у дітей навички групової взаємодії , уважність, наполегливість,
  Обладнання: малюнки, олівці, розмальовки, зошити, ручки,  презентація, комп’ютер, ляльки, дзвіночок, картки для встановлення закономірностей.
  Зміст уроку:
  1.Організація класу
  2.Рухлива гра «Тінь»
  -Зараз ми будемо грати у нову гру. Розподілимося у групи і станемо один за одним.
  Гра називається «Тінь». Пригадайте, коли ми бачимо тінь?
  Вибираємо ведучого за допомогою лічилки.
  -Ведучі, підійдіть до мене. Кожному з вас я скажу, яку тварину він буде зображувати.
  Ведучі, будь ласка, поверніться до своєї групи, покажіть цю тварину. Інші діти в групі мають повторити його рухи, ніби тінь.
  Давайте подивимося, як перша група зрозуміла правила гри. Як працювала група? Яка тінь була найспритнішою й найточнішою? А як працювала друга група. Давайте  відгадаємо, яких звірів зображували ведучі?(Зайчик, Лисичка) З якої казки? (Колобок)
  3.Написання елементів: овалів, півовалів.
  Пропоную вам, діти, обвести у зошиті по пунктирних лініях яблучка. Правда ж, вони схожі на колобочка і на сонечко? Перед роботою згадаймо, як потрібно сидіти за партою під час письма. Як держати зошит, ручку. Ой, які ж-бо ви всі розумники!
  А тепер попрацюємо у зошиті, спробуймо писати овали. На  що вони схожі? 
  Фізкультхвилинка
  Давайте зробимо нашим пальчикам зарядку. Покрутимо розчепіреними долоньками сонечко. Політаємо пташечкою. Зробимо «равликів»- кулачки. Поплескаємо собі в долоньки за гарну роботу.
  А тепер попишемо рядочки з півмісяцями. Молодці, діти.
  4.Групова робота
  Ось я вашим групам даю нове завдання. Розгляньте малюнок. Кого ви бачите ( На презентації – малюнки облич настрою).
  Перетворіться на сумного чоловічка, на серйозного, на веселого.
  А тепер кожна група одержує картку ( Вчитель видає картки для встановлення закономірностей) Потрібно домалювати обличчя Сонечка. Працювати починаємо й закінчуємо за сигналом дзвіночка.
  Представники груп виходять до дошки з своїм малюнком. Говорити починають зі слів: « Ми вважаємо…»
  Групи оцінюють роботу свою і іншої групи.
  Якщо під час обговорення були сварки, галас, вчитель за допомогою ляльок підказує варіанти порозуміння.
  5.Підсумок 
  -Що ляльки зробили не так? Яку ми дамо їм пораду?
  -Що ви навчилися робити сьогодні на уроці?
  -Хто відчув допомогу однокласників?
  -Які завдання вам сподобалися? Дякую. Урок закінчено.


  Заняття  3 (6)

  Тема: Математика. Число й цифра 1, 2
  Мета: На основі предметних малюнків, практичних дій з предметами розкрити поняття числа; вчити учнів усному рахунку до десяти; розвивати логічне мислення, здатність до аналізу; виховувати уважність, дисциплінованість.
  Обладнання: мультфільм «Як Петрик П`яточкін слоників рахував», набірне полотно з малюнками-силуетами Сонця, Місяця, Зірки, кружечками, набір кружечків на кожній парті кожному учневі
  Зміст  заняття:

  1. Організація класу до уроку.
  2. Ознайомлення з девізом.
  Девіз нашого уроку:
  Міркуємо - швидко!
  Відповідаємо - правильно!
  Лічимо - точно! 
  3. Робота над новим матеріалом
  Учитель показує силуетні картинки Сонечка.
  -Скажіть, картинок багато чи мало? ( Багато)
  -А скільки картинок Місяців у мене? ( Дістаю 1 картинку)
  -Полічімо всі картинки, що у мене  є.
  -Тепер знайдіть і покажіть один Місяць, дві Зірочки, одне Сонечко.
  -Назвіть предмети, яких багато в класі. ( У класі багато парт, а стіл один, дошка – одна)
  Фізкультхвилинка
  Станьмо, діти, всі рівненько. Отак! Отак!
  Вклонімося низенько. Отак! Отак!
  Далі руки отак в боки ,
  Весело підемо в скоки!
  Ось так усі стриб-стриб!
  А ніжками диб-диб!
  Вгору руки піднімай
  І всі разом – присідай!
  Станьмо знов рівненько.
  Сядемо гарненько! ( К. Перелісна)
  4. Робота на набірному полотні.
  Учитель виставляє одного кружечка.
  -Скільки кружечків ви бачите?
  -Як зробити, щоб їх було два? (Додати ще один)
  -Яке число ми утворили? (Два)
  -Молодці, діти! А тепер – кілька загадок.
  5.Робота над загадками
  Два кільця, два кінця, а посередині цвяшок. (Ножиці)
  По снігу біжать два пси, позадирали носи. ( Лижі)
  Яке число допомогло вам відгадувати загадки?
  6.Гра « Покажи, скільки кружечків»
  Учитель називає число, демонструє цифру, а учні викладають на парті відповідну кількість кружечків.
  7.Перегляд мультфільму
  - Діти, ви добре старалися! І за вашу старанність я вам покажу мультфільм « Як Петрик П`яточкін слоників рахував».
  8.Підсумок заняття.
  - Що ви, діти, на цьому занятті навчилися?
  Чи будете ви такими ж слухняними, яким став Петрик у кінці мультфільму?
  Молодці. Наше заняття на сьогодні закінчено.


  День третій
  Заняття 1 (7)

  Тема: Подружимось із Зайчиком. Робота в парах. Взаємоперевірка. Читання казки «Коза-дереза».
  Мета: повторити з дітьми правильну поставу під час сидіння за партою,   продовжити формувати уміння включатися в роботу одразу після вказівок вчителя, відпрацьовувати правила роботи в парі; розвивати в дітей спостережливість, здатність до роботи в колективі, в парі; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати товариські відносини між дітьми, доброзичливе ставлення одне до одного; співпереживання за долю героя казки. 
  Обладнання: малюнки, олівці, розмальовки, ручки,  презентація, комп’ютер, «Чарівна паличка», знаки «Хор», «Я», «Ми», іграшка Зайчик, аудіо запис казки «Коза-Дереза».
  Зміст заняття:
  1.Організація класу до заняття.
  Вчитель: Доброго ранку, доброго дня!
      Доброго -  вчора, сьогодні, щодня!
       Кожній дитині щастя бажаю,
       Доброго ранку, доброго дня !
  2.Естафета настрою і добрих новин
  Учитель: Діти, як ви гадаєте, що це за паличка у мене в руках? Ця чарівна паличка допоможе вам  поділитися своїм гарним настроєм і добрими новинами з іншими.
  Діти передають паличку одне одному, розповідають якусь новину чи кажуть про свій настрій.
  3.Вивчення знаків «Хор», «Я», «Ми».
  Я принесла вам на урок цікаві знаки, гадаю, що вони вам сподобаються. Роздивіться їх. ( Розкладаю знаки «Хор», «Я», «Ми»). Вони схожі на дорожні знаки для водіїв. Але це знаки для школярів. Правда ж цікаво іноді спілкуватися знаками. Ми спробуємо теж.
  Що означає цей шкільний знак? ( Хор)
  Це знак, що означає: всі мають говорити одночасно, хором. Давайте потренуємося. Але заждіть. Для роботи далі ми вивчимо, що означає інший знак («Я»). Це знак показує, що говорить одна людина. Що, тренуймося? Коли показую знак «Я», говоритиму я, а коли знак»Хор», - ви повторюєте за мною хором те, що я скажу.
  4.Чистомовка
  За-за-за у дворі стоїть коза.
  Си-си-си їй капусти принеси. 
  Ду-ду-ду скоро в поле я піду.
  Ду-ду-ду в полі зайчика знайду!
  5.Робота над казкою «Коза-Дереза»
  Словесне малювання
  -Сьогодні на наше заняття прийшов новий гість. Це герой з казочки. А хто він, зараз вгадаєте. Трьом вашим однокласникам перед заняттям я показала малюнок нашого гостя. І вони словами, не називаючи його, розкажуть, який він.
  Діти вгадують. При Словесному малюванні знову користуємося знаками «Хор», «Я».
  -Правильно, дітки, наш гість – Зайчик. І він нам приніс нову казочку. Послухайте її. 
  -Гарна казочка? Дякуємо, Зайчику.
  -Давай з радості ми з тобою пострибаємо, розімнемося.
  Фізкультхвилинка
  Сірі зайчики маленькі, хвостики у них куценькі.
  В лісі грались, веселились, працювати вже втомились.
  А щоб далі працювати, треба гарно пострибати,
  Відпочинем, розімнемось, до роботи знов візьмемось! 
  6.Аналіз вчинків героїв казки.
  -Діти, а хто у казочці вам не сподобався? Чому?
  -А хто сподобався?
  -У мене є ще один знак. Називається він «Ми». Він означає, що робота має бути для двох. Ось ви сидите за партами. Це і є робота вдвох – «Ми». На партах у вас є розмальовки , де зображені герої казочки «Коза-Дереза». Виберіть разом з сусідом по парті два малюнка і розфарбуйте їх. Один малюнок героя, який сподобався, інший – хто не сподобався.
  В кінці роботи перевірте один одного, чи добре зроблена робота.
  - Ану, Зайчику, подивимось, кого з друзів тобі вибрали діти? Скільки твоїх портретів тут принесли?  
  7.Підсумок заняття
  Дякую вам за роботу. Ви – молодці. А зараз – перерва.

  На перерві учитель розучує гру «Зайчик, зайчик, котра годинка? -  День народження у свинки». 
  «Зайчик» - дитина, вибрана за допомогою лічилки, стоїть на відстані 20-15 кроків перед шеренгою всіх інших гравців. Коли гравці по черзі кажуть йому: «Зайчик, зайчик, котра годинка? - День народження у свинки», «Зайчик» назначає»кроки» до себе. Наприклад: 5 «Зонтиків», 4 «курячих кроки», 1 «верблюд» тощо. «Кроки» виконуються гравцями, залежно від назви – «Зонтик» -крутяться, «Курячі кроки» - йдуть ступня за ступнею. Виграє той, хто першим добереться до «Зайчика». Для більшої інтриги «Зайчик» має, по можливості,  рівномірно розподіляти завдання для гравців.
  Заняття 2 ( 8)

  Тема: Прописування елементів «Вузлики». Групова робота
  Мета: повторити з дітьми правильну поставу під час письма, а також правильне положення зошита, руки під час письма, вчити учнів прийому письма простих початкових елементів, використовуючи допоміжні та  основну лінії зошита;  продовжити формувати уміння включатися в роботу одразу після вказівок вчителя, відпрацьовувати правила роботи в групі, в парі; розвивати в дітей спостережливість, фонематичний слух та творче мислення; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати у дітей навички групової взаємодії , уважність.
  Обладнання: малюнки, олівці, розмальовки, прописи, зошити, ручки,  презентація, комп’ютер, 
  Зміст заняття:
  1. Організація класу до заняття
  Пролунав уже дзвінок.
  Починається урок.
  Будем працювать старанно,
  Щоб почути у кінці, 
  що у нашім гарнім класі – 
  діти – просто молодці.
  2.Прийом «Упізнай героя». 
  «А я сидів на пеньку, під кущем і плакав. Ніхто мені не допоміг : ні Лисичка-сестричка, ні Ведмедик. От добре, що рак-неборак нагодився»
  Діти,  хто це таку історію мені розповів? Так, це – Зайчик, наш гість дорогий. А що у зайчика найгарніше, найвидніше? Вушка, так. Ми сьогодні будемо вчитися малювати вушка зайчика у наших зошитах.
  3. Написання елементів.
  Пропоную вам, діти, обвести у зошиті по пунктирних лініях зайчика та морквинки.  Перед роботою згадаймо, як потрібно сидіти за партою під час письма. Як держати зошит, ручку. Ой, які ж-бо ви всі розумники! 
  А тепер попрацюємо у зошиті, спробуймо писати «Вушка» - петельки. На  що вони схожі?
  Фізкультхвилинка
  Давайте зробимо нашим пальчикам зарядку. Покрутимо розчепіреними долоньками сонечко. Покажемо вушка зайчика. Політаємо пташечкою. Зробимо «равликів»- кулачки. Поплескаємо собі в долоньки за гарну роботу.
  - А тепер попишемо рядочки далі. Молодці, діти.
  4. Гра «Що за звір?»
  - Я пропоную вам гру «Що за звір?» Послухайте правила гри. Будемо грати по групах. Один учень вибирає на моєму столі картку із зображенням якоїсь тварини, повертається до групи, не показуючи, що там намальовано.  Учні з групи по черзі задають питання, які допоможуть дізнатися, що це за тварина. На питання ведучий відповідає «Так» або «Ні».
  Учитель демонструє приклад гри. Відкриває картку з малюнком, учні оцінюють свою роботу.
  5. Релаксація.  «Ниточки »
  Учитель: Візьміть різнокольорові ниточки і «намалюйте» на парті ними якийсь малюночок, що ви захочете, що буде означати ваш настрій від нашого заняття. 
  Які вони гарні, ваші малюночки-ниточки!
  Дякую, діти. Заняття закінчено. Можна йти на перерву.  Заняття 3 ( 9)
  Тема: Лічба в межах 10. 
  Мета: ознайомити учнів з прийомами рахунку в межах 10; формувати в учнів поняття про склад числа; розвивати спостережливість, кмітливість;  виховувати у дітей навички групової взаємодії , уважність, бережне ставлення до тварин.
  Обладнання: малюнки, олівці, розмальовки, зошити, ручки,  презентація, комп’ютер, лічильний матеріал.
  Зміст заняття:
  1. Організація класу до заняття
  Час урок розпочинати,
  Математику вивчати!
  2. «Дерево очікування»
  -Що б ви хотіли дізнатися на цьому занятті? (Учні малюють на аркушах паперу, що очікують від заняття, та приклеюють на «дерево», озвучуючи свої очікування.)
  -Так, дехто з вас вгадав, ми будемо далі вчитися рахувати.
  3. Лічба в межах 10.
  Виконання завдань з лічильним матеріалом.
  -Викладіть 5 зайчиків і 5 білочок.
  -Полічіть усіх звірят.
  -Що потрібно зробити, щоб білочок стало більше, ніж зайчиків?
  4. Хвилинка каліграфії з логічним завданням.
  Розкрийте свої зошити і обведіть будиночки, що там зображені на клітинках. 
  -Скільки всього будиночків? Напишіть всередині першого будиночка одну паличку. У другому – одну і ще одну. Скільки всього паличок у другому будиночку? Яке це число? А у третьому намалюйте дві палички, а потім ще одну. Скільки всього? Як утворилося число три? А як утворити число 4? 5? Молодці. Розумники! А тепер відпочиньмо!
  Фізкультхвилинка
   
  Раз! Два! Три! Чотири! П’ять!
  Час прийшов нам спочивать.
  Тож піднімем руки вгору,
  Ніби глянемо на зорі.
  А тепер всі руки в боки,
  Як зайчата – скоки, скоки!
  Десять! Дев’ять! Вісім! Сім!
  Час за парти нам усім! 
  5.Гра «Допоможи парашутистам»
  На дошці - макети парашутів із Зайчиками, які тримають картки з цифрами. Парашутисти мають сісти, починаючи з 10 номера.
  -Діти, порахуймо парашутистів, допоможемо їм сісти. Рахуймо з десяти до одного. Молодці! За таку гарну роботу маю для вас сюрприз. Зайчик живе біля болота – «край води», і жабка вчила його рахувати. Послухайте, як вона вміє це робити. 
  6. Перегляд презентації «Жабка рахує до 10»

  7.Підсумок заняття
  Гра «Чий будиночок»
  На дошці – малюнки звірят – одна лисичка, двоє білочок, троє Зайчиків, четверо їжачків, п’ятеро мишенят. Біля них – будиночки з цифрами 1, 2, 3, 4, 5.
  –Діти, допоможіть звірятам відшукати свої будиночки.
  Дякуємо вам я і Зайчик. Заняття закінчене. Чекаю на вас наступного дня.  День четвертий

  Заняття 1 (10)
  Тема: Подружимось із Равликом і Рибкою. Читання казки «Івасик - Телесик».
  Мета: дати дітям поняття про казку як вид народної творчості; вчити виділяти в тексті дійових осіб; спостерігати за сюжетом казки; розвивати навички розказування казки в особах, правильного інтонування слів героїв;  формувати уміння зіставляти зміст почутого й ілюстрації; виховувати увагу до мови казок 
  Обладнання: малюнки, олівці, розмальовки, ручки,  презентація, комп’ютер, аудіо запис пісні «Розкажи мені казку», ілюстрації до казки « Івасик-Телесик», лялька «Казка», мікрофон.
  Зміст заняття:
  1.Організація класу до заняття.
   Емоційне налаштування на урок.
  Добрий день! В добрий час!
    Рада, діти, бачить вас!
  Бажаю  всім гарного настрою, і вдалого дня !
  2. Повідомлення теми і мети заняття.
  Звучить запис пісні «Розкажи мені казку»
  Учитель виносить на стіл ляльку, одягнену в український костюм, звертається до дітей.
  -Діти, сьогодні я принесла вам ляльку. Але це незвичайна лялька. Її звуть Казка. Її історії передавались від одної людини до другої, їх слухали і знали усі – і дорослі і малі. Разом вони називаються народ. Казки, які всі знають, і один одному розповідають називаються народними. А ви любите казки? Готові слухати? Казка любить, щоб її розповідали. Тому пропонує вам кілька вправ для язичка.
  3. Мовна розминка
  - Де ж пустун наш-язичок? Заховався за тинок.
  Ліг на бочок і мовчок. А ми зараз його розбудимо.
  -Попікайте мишкою. 
  -Поклацайте зубками.
  -Поплямкайте губками.
  -Зробіть ротик, мов у рибки.
  -А знаєте, хто до нас ще у гості завітав? Дві істоти, що вміють говорити для нас нечутно. Це – Равлик і Рибка ( Виставляємо малюнки). Вони на вушко нашептали нашій Казочці нову казочку, яка трапилася біля річки, де вони живуть.
  -Діти, а як себе ведуть Рибка і Равлик? Тихо? Постарайтесь і ви бути такими ж тихими під час занять. А ми починаємо. Казка називається «Івасик-Телесик». Слухайте ж уважно!
  4. Робота над казкою «Івасик-Телесик» 
  а) Читання казки вчителем. 
  Фізкультхвилинка
   
  Встало  вранці ясне сонце
  Зазирнуло у віконце, 
  Ми до нього потяглися,
  За промінчик узялися,
  Дружно будем присідати,
  Сонечко розвеселяти,
  Встали – сіли, встали – сіли.
  Бачите, як звеселили.
  Стало сонце танцювати, 
  Нас до танцю закликати:
  -Нумо разом, нумо всі
  Потанцюєм по росі.
   
  б) Переказ казки за ілюстраціями
   Прийом «Плутанка» 
  Учитель, який буде переказувати казку, спеціально має допуститись помилки та неточності. Завдання учнів полягає в тому, щоб показати знання тексту й «розплутати» створену штучно «вузли» у змісті твору за допомогою ілюстрацій.
  в) Прийом «Упізнай героя». 
  «Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка» ( Мама Івасика)
  «Сідай на лопату, ноги склади перед собою» ( Оленка)
  «Покачаюсь-поваляюсь Івасикового м’ясця наївшись» ( Відьма)
  «Пливи, пливи, човнику, далі» ( Івасик- Телесик).
  г) «Радіостудія»
  А тепер ми уявимо, що Равлик нас запросив на радіостудію, записати голоси героїв казки. Хто бажає озвучувати героїв цієї казки? Якого саме героя? Згадайте його слова і постарайтесь гарно і правильно їх сказати у цей мікрофон. Молодці. Гадаю, вийшла гарна радіопередача.
  5. Підсумок заняття
  - То що ж навчає нас ця казка?
  Гра  «Змагання телефоністів» 
  Діти, Рибка, що завітала до нас, хоче , щоб ви позмагалися. Я на вушко кожному ряду скажу скоромовку, а ви пошепки скажете по черзі кожному з команди. А потім учень з останньої парти скаже, що то була за скоромовка. Який ряд зателефонує один дному краще? 
  1.Рибка рибці про рибалку: «Риболовить рибку зранку!»
  2.Равлик-Павлик равіолі приготує для Віоли.
  Які ж ви молодці! Заняття закінчене, прошу йти на перерву.

  На перерві можна навчити грати в гру «Баба Куца». 
  Лічилкою вибираємо ведучого. Йому зав’язуємо хустино ю очі, крутимо в один бік не дуже швидко за плечі. Говоримо: «Бабо, бабо, на чому стоїш?» Ведучий відповідає: «На камені!» - «Що продаєш?» - «Квас!» - «Лови мух, а не нас!» . При останніх словах всі розбігаються і плескають у долоні. Ведучий має впіймати когось з учасників за допомогою власного слуху. Впійманий стає Ведучим.

  Заняття 2 (11)

  Тема: Пишемо з Равликом і Рибкою. Прописування елементів м’якого знака, крапки, коми.
  Мета: повторити з дітьми правильну поставу під час сидіння за партою, вчити учнів прийому письма простих початкових елементів, використовуючи допоміжні та  основну лінії зошита;  розвивати в дітей здатність до роботи в колективі, в парі; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати товариські відносини між дітьми, доброзичливе ставлення одне до одного.
  Обладнання: малюнки, олівці, розмальовки, ручки,  презентація, комп’ютер.
  Зміст заняття:
  1.Організація класу до заняття.
  Пролунав дзвінок веселий, 
  Всіх покликав на урок.
  Щезли втома, лінь, розмови,
  Починається урок!
  2.Мовна розминка
  -Діти, я пропоную вам придивитися до нашого Равлика. Він може показуватися то спереду, то ззаду. Зараз ми пограємо у гру «Слово навпаки». Я кажу слово з голови равлика, а ви це слово – з хвостика.
  Пац, пац, пац – цап, цап, цап
  Мас, мас, мас – сам, сам, сам
  Адов, адов, адов – вода, вода, вода,
  Абир, абир, абир – риба, риба, риба.
  3.Робота в зошиті
  - Молодці. А тепер Равлик пропонує вам розмальовку та просить обвести елементи, схожі на нього. 
  Фізкультхвилинка 
  Сонце спить, спить, спить
  Навіть вітер не шумить,
  Рано-вранці сонце встало
  І промінчики послало
  Рибка у воді стрибає,
  Дітки ж - за столи сідають.

  4.Гра «Добери суперників для слів»
  Учитель називає слово, а учні добирають слово, протилежне за значенням
   
  Ніч (день)
  Початок (кінець)
  Холод (тепло)
  Голосно (тихо)
  Сумно (весело)
  Працювати ( відпочивати)

   
  5.Підсумок заняття
  Гра «Прикрась слово»
  Сподобався наш урок?  Давайте наприкінці заняття пограємо у гру «Прикрась слово». Я попрошу до слова «Равлик» дібрати слова, що скажуть, який він? 
  Равлик ( маленький, блискучий, смішний, вологий, цікавий)
  -Молодці, любі діти. Яке гарне слово вийшло! А тепер – перерва.  Заняття  3 (12)
  Тема: Математика. Більше або менше. Лічба в межах 10.
  Мета: На основі предметних малюнків, практичних дій з предметами  формувати уміння порівнювати предмети з переносом їх значень на числа; продовжити вчити учнів усному рахунку до десяти; розвивати логічне мислення, здатність до аналізу; виховувати уважність, дисциплінованість.
  Обладнання: набір восьминіжок для лічби на кожній парті кожному учневі, малюнки, іграшки, шаблони, олівці, прописи, ручки.
  Зміст  заняття:
  1. Організація класу до уроку.
  Стали, діти, всі у ряд,
  Хто з діток сьогодні рад?
  Що ж, давайте порадієм 
  Разом з вами це зумієм.
  2. Мовна розминка
  - Наше заняття я хочу розпочати грою «Хто що промовляє», і тоді ви здогадаєтесь, хто з нами сьогодні буде на занятті.
  Отже…
  Зозуля кує … (ку-ку)
  Голуб воркує … ( гу-гу)
  Півень кукурікає …( ку-ку-рі-ку!)
  Сова кричить …( пугу-пугу) 
  Котик нявчить… ( няв-няв)
  Собачка гавкає… ( гав-гав)
  Риба мовчить.
  То хто ж у нас тут? Правильно, це – Рибка.
  3. Робота над новим матеріалом 
  Гра «Допоможи рибкам»
  - Діти, рибки вискочили з води і не можуть повернутися до акваріумів. Допоможіть їм. На дошці – малюнки акваріумів і рибок. На них – цифри від одного до десяти. Рибок по черзі кладуть до акваріума, кількість їх має бути такою, котрий по порядку акваріум.
  4. Усний рахунок
  Учитель показує восьминіжок на партах учнів – сині і червоні.
  -Скажіть, восьминіжок, багато чи мало? ( Багато)
  -Покладіть п’ять синіх восьминіжок і п’ять восьминіжок червоних. Їх однакова кількість, чи різна?
  -Заберіть одну синю восьминіжку. Яких тваринок стало більше? 
  -Тепер заберіть три червоних восьминіжки. Яких тваринок стало менше?
  -Молодці! А тепер відпочинемо.
  Фізкультхвилинка
  Рибка рибці у долоньку
  Срібну воду підганяє,
  Коник нашу восьминіжку 
  Швидко скоком доганяє.
  А акула виступає, - 
  Всіх за парти проганяє.
  5. Робота у зошиті.
  - Діти, я пропоную вам написати «риб’ячі хвостики». Знаки  <, >.
  Вчитель нагадує правила посадки під час письма.
  - Рибка дякує вам за роботу. 
  6.Підсумок заняття.
  - Рибка-гостя дарує вам себе-золоту. Обведіть шаблон золотої рибки у свій зошит і розфарбуйте її. А тепер загадайте бажання. Маю надію, що ваше бажання здійсниться.
  Дякую вам, діти, за роботу. Наше заняття на сьогодні закінчено.


  День п’ятий
  Заняття 1 ( 13)

  Тема: Курочки і Гусочки. Читання казки «Курочка Ряба».
  Мета: вчити висловлювати свої думки, характеризувати героїв казки; удосконалювати навички взаємодії, роботи в парах; розвивати пам'ять, швидкість мислення і мовлення, увагу; виховувати почуття необхідності жити у суспільстві за певними моральними правилами. 
  Обладнання: малюнки, олівці, розмальовки, ручки,  презентація, комп’ютер, персонажі лялькового театру, ілюстрації до казки « Курочка Ряба», картки для завдання «Зроби малюнки однаковими» за кількістю учнів у класі (по дві картки в наборі).
  Зміст заняття:
  1.Організація класу до заняття.
  Клас сьогодні став ще кращий!
  Тут немає в нас ледачих,
  Я гарненько всіх вітаю
  І заняття починаю!
  2. «Загадкова» передмова
  - Діти, ми розпочнемо заняття з відгадування загадок про казки, які ви вже добре знаєте.
  ?Що за хатка на узліссі?
  Вся ворушиться, дрижить.
  Де не взявсь – кабан біжить,
  Тут і вовк іде, й ведмідь, -
  Кожен в хатці хоче жить
  Так вже тісно їм усім,
  Ось-ось-ось порветься дім.
  Що за дім такий  лежить,
  І ворушиться й дрижить!
  ( «Рукавичка»)
  ?Хто утік від баби з дідом
  Не міг сидіти на вікні,
  Зустрів у лісі різних звірів 
  І кожному співав пісні.
  («Колобок»)
  ?Маленьке, сіреньке
  Біди наробило,
  Щось біле кругленьке
  Хвостиком розбило
  Сумує і плаче бабуся,
  Дідусь витирає сльозу,
  А курочка їм кудкудаче: 
  « Я вам золоте принесу!»
  ( «Курочка Ряба»)
  3. Показ казки
  - Зустрічайте, діти, сьогодні на заняття до нас у гості прийшла Курочка Ряба. І вона вам хоче показати казку.
  Вчитель разом з підготовленими дітьми показують казку.
  - Хто з героїв казки щось зробив невірно?
  - Хто з героїв казочки був «жалібником» ? 
  Фізкультхвилинка
  Кури й гуси захотіли. - і у вирій полетіли.
  Піднімали вгору крила, стрибали собі невміло.
  Курка курці – клюй зерно! Нам до цього – все одно!
  Ми не будемо летіти, краще в курнику сидіти! 
  4. Працюємо хором.
  Учитель виставляє знак «Хор».
  -Що означає цей шкільний знак?
  -Я прочитаю вірш, а ви хором закінчуйте  рядок словами «так» чи «ні». Будьте уважними, і вибирайте сказати тільки те слово, що підходить за змістом!
  Скажи, співає сом пісні? Не гайся з відповіддю! ( Ні)
  Чи вміє плавати гусак? Ну, що на це ти скажеш? (Так)
  Скажи мені, червоний мак зимою саме квітне? ( Ні)
  А крокодили на сосні свої будують гнізда? ( Ні)
  Узори пишні на вікні мороз малює взимку? (Так)
  Ріка біжить у далині, чи є у неї ноги? (Ні)
  А під  кінець скажи мені, цікава гра у «Так чи ні»? (Так)    А . Бортняк
  5. Робота в парі
  На дошці розміщуємо знак «Ми»
  - Наша мишка, що розбила яйце, наробила клопоту і на малюнках, що ви тримаєте перед собою. Що там було намальоване? Курчатко і гусенятко. Але частина малюнків – відгризені. Домалюйте, чого там не вистачає. Домовтеся, хто з вас малює курчатко, а хто - гусенятко. ( Дивимося картки для завдання «Зроби малюнки однаковими»). А тепер перенесіть свої малюнки на іншу картку. Поміняйтеся картками, перевірте один одного. Справилися? Молодці! Ви зараз працювали поодинці? В парі? А як працюють в парі? 

  На перерві вчитель з дітьми розучує гру «Кіт і мишка»
  За допомогою лічилки вибираємо Кота і Мишу. Всі інші діти стають у коло, беруться за руки. Мишка – всередині кола. Кіт – назовні. Кіт питає : «Мишка, мишка дома!» Діти йому відповідають: «Дома!» - «А можна її будити!» - «Можна, тільки обережно! Мишка, мишка бережись і коту не попадись!». За цими словами Кота хтось пускає, піднімаючи руки всередину кола, а Мишку хтось випускає. Діти самі вибирають, хто їм більше до вподоби, кому підіграти, тому і відкривають хід. Гра закінчена, коли Мишку  зловили.

  Заняття 2 ( 14)

  Тема: Дружимо із Півником. Прописування «дзьобиків».
  Мета: вчити писати заокруглені елементи. удосконалювати навички взаємодії, роботи в парах; розвивати пам'ять, швидкість мислення і мовлення, увагу; виховувати спостережливість, почуття справедливості, любові до тварин. 
  Обладнання: малюнки, олівці, розмальовки, зошити, ручки,  презентація, комп’ютер, картки для індивідуальної роботи, конверти з деталями малюнка півника,  знаки «Я», «Хор».
  Зміст заняття:
  1.Організація класу до уроку
  Рано-вранці, на току, півник наш : «Ку-ку-рі-ку!»
  Ну, а дітки всі – у клас, розпочавсь урок у нас!
  2.Мовна розминка
  За-за-за – в лузі паслася коза
  Зу-зу-зу – я їй сіна привезу 
  Зе-зе-зе – по стежині вуж повзе,
  Зи-зи-зи – до дітей своїх повзи
  Зі-зі-зі – півник на одній нозі!
  3.Гра «Закінчіть віршик»
  - Про кого ми сказали у кінці? Про півника. А давайте ви мені допоможете скласти історію про цю пташку. Я читатиму речення не до кінця, ви маєте закінчити його, говорячи слова хором. ( використовуємо знаки «Я», «Хор»)
  Півень
  Ходить півень-молодець, на голові …(гребінець)
  Ніс гостренький, хоч куда, а під носом … (борода)
  Ніс у рівня долотцем, хвіст у півня колісцем.
  Шпорами все розгрібає, курочок собі .. ( скликає)
  Кури з курчатками збилися і за зерно посварилися,
  А півник їм: «Як не соромно, чому ви не … ( поділилися)?
  Непорядку півник не мав. Крилечками … (замахав),
  На пліт підлетів, на все село … (закричав) :
  Що закричав? ( «Ку-ку-рі-ку!»)
  -Розкажіть, яким був півник? 
  -Для чого кликав він курочок?
  -Що йому не сподобалося?
  4.Прописування заокруглених елементів «Дзьобики» ( для букви к).
  - Ми зараз будемо писати такі елементи, що схожі на відкритий дзьобик півника ( Демонструємо на презентації). Пропоную вам, діти, обвести у зошиті по пунктирних лініях такі значки.  Перед роботою згадаймо, як потрібно сидіти за партою під час письма. Як держати зошит, ручку. Ой, які ж-бо ви всі розумники!
  Фізкультхвилинка 
  Півник став, постояв, крилечками замахав, 
  На одну ногу, на другу, повернувся гарно кругом,
  Пострибав, пострибав, собі ягідку дістав,
  Зернятка поклював. Потім знову спочивав.
  5.Робота в парах. Складання малюнка півника з деталей.
  ( Роздаємо конверти з деталями, на парту – один конверт, у ньому є зайва деталь)
  - Діти, у вас на столі лежать конверти. У них – деталі, з яких ви складете малюнок півника. Поміркуйте, якщо конверт один на парті, як ви будете працювати? За сигналом дзвіночка починаємо працювати. Всі пари працювали дружно? Молодці! Чому у вас залишилася деталь? Правильно, це завдання було з «хитринкою».
  6.Підсумок уроку
  -    Які завдання вам сподобалися? Чому?
  -Які знаки вам допомагали на уроці? Я вас познайомлю ще з одним знаком – «Перерва» ( Двоє дітей біжать , над ними – дзвоник). Отже, у нас – перерва.

  Заняття 3 ( 15)
  Тема: Дружимо із Півником. Робота із знаками «+», «-».
  Мета: ознайомити учнів із знаками «+», «-» ; вправляти дітей у додаванні і відніманні предметів в межах десяти;  удосконалювати навички взаємодії, роботи в парах; розвивати пам'ять, математичне мовлення, увагу; виховувати спостережливість. 
  Обладнання: предметні малюнки, олівці, розмальовки, зошити, ручки,  презентація, комп’ютер, лічильний матеріал, дзвіночок, знаки «+», «-».
  Зміст заняття:
  1.Організація класу до уроку
  Щоб урок пройшов цікаво,
  Беремося всі до справи!
  2. Математична розминка 
  Гра «У пташиному дворку»
  - Півник і Курочка принесли нам цікаві завдання.
  1) У піжмурки гралися двоє курчат і троє качат. Скільки між ними було пташенят? ( П’ять)  А звірят? (Немає)
  2) Гусенятка рядочком пішли до ставочка треба стать порахувать, скільки їх пішло гулять. (Дивимося на малюнок) (Десять)
  3) Півник знайшов сім зерен. Дві курочки взяли собі по зернині. Скільки залишилось нині? ( П’ять)
  3.Робота із знаками «+», «-».
  - Діти, завдання про зернятка було не просто так. Ми будемо вчитися «забирати» - віднімати. Для віднімання ми використовуємо знак  «-». А якщо хочемо скласти разом, - додаємо, ставимо знак «+».
  4.Прописування у зошиті знаків «+», «-».
  Фізкультхвилинка 
  Каченята і курчата
  Захотіли танцювати. 
  Крилечками помахати. 
  Ніжками позагрібати,
  Сяк крутнутись, так крутнутись,
  І за парти повернутись.
  5.Цікаві завдання
  - А тепер попрацюємо із цими знаками
  Яблучко – пів яблучка= пів яблучка
  Три кружечки + чотири кружечки = сім кружечків
  Два яєчка курочка знесла + два яєчка качка принесла = чотири яєчка.
  6.Підсумок уроку
   Гра «Гуси, качки, курчата»
  - Вам подобаються чарівні перетворення? Зараз ви перетворитеся на свійських пташок. Я кожному на вушко скажу, кого він буде зображувати. Ви маєте, ходячи по класу, вимовляти звуки цього птаха та рухатися, як він. Однакові пташки збираються в одну групу. За сигналом дзвіночка починаємо гру!
  - Молодці! Гарно сьогодні працювали. Час закінчувати заняття.


  День шостий
  Заняття 1 ( 16)

  Тема: Киця в гості поспішила. Ознайомлення з казкою «Котик і Півник» 
  Мета: розширювати знання дітей про усну народну казку; вчити учнів висловлювати власну думку, писати заокруглені елементи. удосконалювати навички взаємодії; розвивати пам'ять, допитливість, кмітливість; виховувати почуття дружби, бажання прийти на допомогу у біді, зрозуміти причини поганих вчинків. 
  Обладнання: малюнки, олівці, розмальовки, альбоми,  презентація, комп’ютер, іграшка Котик, клубочок ниток.
  Зміст заняття:
  1.Організація класу до уроку
  Добрий день! Добрий час!
  Я вітаю, друзі вас!
  І сьогодні в добрий час
  Котик теж вітає клас!
  2.Мовна розминка
  Розвиток фонематичного сприймання і оперативної пам’яті. 
  Гра «Впіймай мишку»
  - Мишкою ми назвемо слово, яке не схоже на інших у ряду.
  Ріс-ріс-ріс-ліс-ріс
  Миска-миска-лиска-миска
  Гора-нора-гора-гора
  Ротик-ротик-ротик-котик.
  Так, мишей нам допомагав ловити Котик
  3.Робота над казкою «Котик і Півник»
  -Котик нам хоче розповісти казочку, а ви послухайте.
  Читання казки.
  4.Гра «Впіймай клубочок»
  - Сподобалася казочка? Котик хоче, щоб ви мені назвали героїв цієї казочки і сказали, які вони за характером. Я кину вам клубочок, а ви мені, коли дасте відповідь на питання.
  Фізкультхвилинка 
   
  Котик гладив свій животик,
  Потягнувся і присів,
  Пострибати захотів,
  Ось муркотик ще присів,
  Голівкою покрутив.
  І в куточок тихо сів.
   
  5.Робота над скоромовкою
  Ой, був собі коточок,
  Украв собі клубочок, 
  Та й сховався у куточок.
  6.Підсумок уроку
  -Хто головні герої?
  -Що ви запропонуєте зробити Лисичці далі? Намалюйте, що б вона могла робити, щоб не красти Півника.
  -Чи сподобалося вам на уроці? 

  Заняття 2 ( 17)

  Тема: Котик мовить нам гарненько. Прописування «котячих хвостиків» ( елементів букви б)
  Мета: вчити писати  елементи букв. удосконалювати навички взаємодії, роботи в парах; розвивати  мовлення, пам'ять, увагу; виховувати дбайливе ставлення до тварин. 
  Обладнання: малюнки, олівці, розмальовки, зошити, ручки,  презентація, комп’ютер, картки для індивідуальної роботи для гри «Поради по догляду за кошеням».
  Зміст заняття:
  1.Організація класу до уроку
  Продзвенів дзвіночок гарно,
  Час сідати нам за парти!
  2.Мовна розминка
  Гра «День і Ніч»
  На команду «Ніч!» учні заплющують очі та слухають. Учитель повільно каже звуки. Учні їх поєднують у слово. На команду «День!» - називають утворене слово.
  ( Зір, кущ, кіт, кошеня) 
  3.Розмальовування Котика
  -У вас на партах розкладені розмальовки котиків. Розмалюйте їх, щоб вони стали веселими. Придумайте йому кличку. 
  4.Метод «Мікрофон»
  -Як звати вашого котика? Розкажіть, який він: веселий чи сумний, чому?
  5.Прописування  елементів «котячі хвостики»    ( для букви б). 
  - Ми зараз будемо писати такі елементи, що схожі на відкритий дзьобик півника ( Демонструємо на презентації). Пропоную вам, діти, обвести у зошиті по пунктирних лініях такі значки.  Перед роботою згадаймо, як потрібно сидіти за партою під час письма. Як держати зошит, ручку. Молодці, діти!
  Фізкультхвилинка 
   
  Сірий котик міцно спав,
  Навіть пісню не співав
  Та нарешті пробудився,
  І довкола обдивився,
  Став смачненько потягатись,
  І чистенько умиватись,
  Порозчісував він вуса
  Довгі-довгі, русі-русі.
  Ми, як котик, відпочили,
  Щоб зміцнити наші сили.
   
  6. Робота в парах. «Поради по догляду за кошенятком» 
  - На партах – карточки з малюнками, розкладіть їх по черзі, які правила ви вважаєте потрібні і коли по догляду за кошенятком.
  7.Підсумок уроку
  - Сподобався вам урок?  А котику, як ви гадаєте, сподобався? Тоді – на перерву!

  Заняття 3 ( 18)

  Тема: Графічний диктант. 
  Мета: вчити дітей орієнтуватися у просторі й працювати на папері в клітинку, складати приклади з малюнками;  розвивати пам'ять, швидкість мислення  увагу, акторські здібності; виховувати почуття солідарності, самостійність.
  Обладнання: малюнки, олівці, розмальовки, зошити, ручки,  презентація, комп’ютер, картки для індивідуальної роботи, пазли з частинами малюнка кота, клубочки, кошик.
  Зміст заняття:
  1.Організація класу до уроку
  Знов дзвінок збирає нас.
  Починати вчитись час!
  3.Математична розминка
  1)Навчання орієнтації у просторі
  2)Рахунок від одного до десяти і від десяти до одного.
  4.Графічний диктант
  -У вас на партах лежать аркуші паперу в клітинку. Зараз ми намалюємо маленьку добру тваринку. У ході роботи намагайтеся здогадатися, хто це.
  Знайдіть на аркуші крапку. Це – початок роботи Будьте уважними! 3 клітинки вгору 1 вправо 1 вниз, 1 вправо, 1 вгору, 1 вправо, 3 вниз. 4 вправо, 2 вгору, 2 вправо, 1 вниз, 1 вліво, 5 вниз, 1 вліво, 2 вгору, 4 вліво, 2 вниз, 1 вліво, 4 вгору, 2 вліво. Кого ви намалювали? Домалюйте Кицю, щоб вона ожила.
  Фізкультхвилинка 
  Котик маленький скакав без упинку,
  Потім присів, встав напруживши спинку.
  Ще – потягнувся, ще – повернувся. 
  Далі – в клубочок тихенько звернувся.
  Діти виглядуть – котик не спить.
  Просто за партою тихо сидить.
  5.Гра-інсценізація
  6.Робота в парах. Складання пазлів.
  - Діти, на партах у вас – пазли. Я думаю, ви любите їх складати. Але, щоб скласти малюнок, потрібно всі частини обох учнів на парті. Це означає, що працюватимемо в парі. Під час складання пазлів вчитель включає музичний супровід.
  -  Що  вийшло? Котик. Молодці!
  7.Підсумок уроку
  Гра «Кошик побажань»
  -Малята, у вас є у руках клубочки. Кидайте їх у кошика і побажайте щось нашій Киці і однокласникам. 
  -Дякую за роботу. Заняття закінчене.

  День сьомий
  Заняття 1 ( 19)

  Тема: Як добре, коли вмієш читати. Як влаштована дитяча книга? Читаємо з Метеликом.
  Мета: збудити і підтримувати у дітей інтерес до книжки, до читання; ознайомити з найпростішими структурними елементами дитячої книжки, учити уважно слухати читання дорослого, відповідати на поставлені запитання; сприяти глибшому розумінню змісту прослуханого твору шляхом відтворення міміки й жестів персонажів; виховувати дбайливе ставлення до книжки.
  Обладнання: видання української народної казки «Ріпка»; ілюстрації до казки, малюнки, презентація до уроку, фонозапис Казки «Ріпка».
  Зміст заняття:
  І. Організаційний момент.
  Доброго дня, ліси і поля!
  Доброго дня, плането Земля!
  Щастя й здоров’я всім людям бажаємо,
  З радістю в школу до знань поспішаємо.
  Мотивація навчальної діяльності
  1. Загадка
  Дуже я потрібна всім:
  І великим, і малим.
  Всіх я розуму учу,
  А сама завжди мовчу. (Книга)
  2. Розповідь учителя «Як книжка потрапила до людей»
  — Хто з вас любить читати? Розгортаєш книжку — й опиняєшся у далекій казковій країні.
  Розглядання книжок із малюнками.
  — Давно на землі не існувало книжок, а люди не вміли їх виготовляти. Вони писали на каменях, стінах печер, вояцьких щитах, адже не було ані паперу, ані олівців, ані ручок. Потім почали писати на книжках, виготовлених із глини. Дещо згодом люди навчилися писати на тонкій телячій шкірі, на папірусі (болотяній рослині). Справжній папір, на якому пишуть зараз, люди навчилися виготовляти дві тисячі років тому. Тоді почали писати книги, хоча це потребувало багато часу. Нині книги друкують. Сьогодні книжка всюди поруч із нами. Вона — наш друг і порадник.
  Фізкультхвилинка
   
  Станем струнко! Руки в боки!
  Пострибаєм, як сороки,
  Як сороки-білобоки.
  Стрибу-стрибу! Скоки-скоки!
  А тепер, як жабенята,
  Хочеш трохи пострибати?
  Ква-ква-ква! Ква-ква-ква!
  Щоб спочила голова.
  І метеликом злітаєм,
  Знов за парти ми сідаєм!
   
  3. Робота з книгою
  1). Розглядання книг з дітьми. Ознайомлення з правилами збереження книги
  — Як влаштована книга?
  Діти розглядають книгу з першої та четвертої сторінки обкладинки (ілюстрації, назва). Згодом ознайомлюються з книгою посторінково.
  — Розгляньмо обкладинку книжки.
  — Хто (що) зображено на малюнку?
  — Розгортаємо першу сторінку…
  2). Правила поводження з книгою
  • Книжки не можна рвати, бруднити, заламувати сторінки.
  • Перегортати сторінки можна лише за краї.
  • Надірвані сторінки необхідно охайно підклеювати.
  • Слід користуватися закладкою.
  4. Робота над казкою «Ріпка»
  - Діти, до нас у віконце залетів метелик. Він приніс нам загадку. А як відгадаємо, – почуємо казочку.
  На городі виростала,
  Сили набирала, 
  Непомітно, дуже швидко,
  Великою стала.
  Став тут дід усіх гукати
  Та красуню рвати.
  А цю казку, діти, ви
  Встигли відгадати? («Ріпка»)
  6. Слухання казки у записі.
  7. Практичні вправи.
  Малювання ілюстрацій до казки «Ріпка»
   8. Підсумок заняття
  — Для чого людям потрібні книжки? А після читання потрібен відпочинок? Йдемо на перерву.

  На перерві розучуємо гру «Йшов король по лісі»
  У центр кола, що роблять діти, беручись за руки, стає «Король», обраний за допомогою лічилки. Діти ходять по колу, а «Король», витягнувши руку, стоїть із закритими очима, допоки діти хором скажуть: «Йшов Король по лісі, по лісі, по лісі, знайшов собі Принцесу, Принцесу, Принцесу.» Всі зупиняються. «Король» відкриває очі і показує обраного, обраний – «Принцеса» стає в коло біля «Короля» і разом з іншими виконують рухи, про які йдеться далі: «Давай з тобою стрибати, пострибати, пострибати, і ніжками посмикати, посмикати, посмикати, і ніжками постукаєм по стежках ми, по стежках ми, і ручками поплескаєм, поплескаєм.» Далі «Принцеса» стає на місце «Короля» і гра продовжується, як спочатку.


  Заняття 2 ( 20)
  Тема. Подорож з  Метеликом. Зображення коротких і подовжених  ліній, прописування різних елементів із заокругленнями
  Мета: розвивати дрібну моторику руки; опрацьовувати навички письма ліній; виховувати у дітей культуру поведінки, увічливість під час спілкування.
  Обладнання: кольорові олівці; плакат «Як правильно сидіти під час письма»; альбом; пензлик; фарби, малюнки, презентація
  Зміст заняття:
  І. Організаційний момент
  Мов метелики легенькі,
  Політали ви тихенько
  А тепер дзвенить дзвінок –
  Прилетіли на урок! 
  2. Робота  над темою уроку
  Загадка
  Не квіточка, а пелюстками
  Літає гарно перед нами,
  Квіток нектар за їжу має,
  Між ними весело кружляє. (Метелик)
  — Те, що ви назвали, — слово чи речення?
  — Чому?
  — Складіть речення зі словом метелик.
  3. Повторення правил письма, назви сторінок
  Ось свій зошит я відкрию,
  Так як вчили, покладу,
  Сяду рівно, не зігнуся, 
  За роботу я візьмуся.
   Повторення правил «Як правильно сидіти під час письма?», «Як правильно тримати ручку?»
  4. Робота у зошитах
  а) Розфарбовування малюнків метелика
  б)Розглядання рядків зошита: робочий рядок, додатковий рядок
  - Який рядок верхній? нижній? (Обвести червоним олівцем верх-
  ній рядок, зеленим — нижній.) 
  Фізкультхвилинка
   
  Буратіно потягнувся,
  Раз — нагнувся, два — нагнувся!
  Руки в сторону розвів,
  Мабуть, ключик загубив,
  А щоб ключик цей дістати,
  Треба нам навшпиньки встати.
   
  в) Практичні вправи
  1). Розвиток дрібних м’язів руки. Написання коротких та довгих
  Ліній, обведення зразків.
  2). Проведення ліній різним письмовим приладдям (олівець, пензлик, фломастер)
  — Учіться з’єднувати лінії по точках! Продовжте самостійно до кінця рядочка.
  5.Підсумок
  Прийом «Букетик для метелика»
  - Давайте, діти, для метелика зберемо букетик. У вас на партах лежать квіточки. Ви будете мені давати квіточку і скажете, що на уроці вам сподобалося. Метелик хоче вже погуляти. А ви? Тоді ходімо на перерву.

  Заняття 3 ( 21)
  Тема. Число 5. Геометричний матеріал. П’ятикутник
  Мета: на основі групування предметів по 5 елементів формувати поняття про число; розширювати і уточнювати уявлення дітей про утворення чисел натурального ряду додаванням одиниці до попереднього числа; повторити характерні особливості п’ятикутника; учити писати цифру 5, співвідносити цифру і число, число і сукупність предметів; розвивати мислення, математичне мовлення; виховувати інтерес до занять із математики.
  Обладнання: геометричні фігури, матеріал для лічби, картки для індивідуальної роботи, малюнок сороки, метелика.
  Зміст заняття:
  1.Організаційний момент
  Дзвенить дзвіночок: «Дзелень, дзелень!»
  Сміється сонце, збудився день.
  Кличе дзвіночок: «Бім-бам! Бім-бам!»
  Заняття розпочати час майбутнім школярам.
  2.Тренувальні вправи у лічбі предметів і називанні чисел
  Лічба предметів за допомогою матеріалу для лічби. Утворення числа 5.
  - Як отримати число 5? Показати на набірному полотні.
  - На що схожа цифра п’ять?
  На серп, звісно, як не знать?
  3. Робота з геометричним матеріалом
  — З-поміж геометричних фігур вилучіть зайву. Чому вона зайва? (Це п’ятикутник, інші – кольорові чотирикутники, трикутники)
  — Скільки всього фігур?
  Фізкультхвилинка
  П’ять зайчаток вийшли з дому:
  Спершу стали по одному,
  Потім — в пари, топчуть сніг,
  Хто без пари — геть побіг! (І. Філіп’єва)
  4.Практичні вправи у зошиті
  - Зараз будемо писать
  Дуже гарну цифру — п’ять!
  Цифра кругла, ще й з хвостом, 
  Наче яблуко з листком.
  З яблуні на землю — скік, —
  І об землю збило бік!
  5. Робота з індивідуальними картками
  — Обведіть всі цифри 5.
  2 3 5 4 7 6 5 1 2 5 7 4 2 1 5 0 61 3 7 6 5 1 5 4 1 5
  6. Гра «Будь уважним»
  — Скільки лапок у котів? (4)
  — А в квадратика кутів? (4)
  — Скільки ніжок у стільців? (4)
  — Скільки лапок у зайців? (4)
  — Скільки в хусточки кінців? (4)
  — Скільки пальців на руці? (5)
  7.Підсумок заняття
  — З яким числом та цифрою ми ознайомилися?
  — Про яку геометричну фігуру дізналися?
  Весела лічба
  *Дві сороки прилетіли,
  Стрекотіли, стрекотіли…
  Глянь! Он три іще летять,
  Стрекотух вже стало… (п’ять).
  * П’ять веселих рівчачків
  Почали весняний спів.
  Ще чотири заспівало —
  Разом… (дев’ять) пісень стало.
  *П’ять голубок вуркотить,
  П’ять до них ще летить.
  До п’яти додати п’ять —
  Буде… (десять) — треба знать!

  День восьмий
  Заняття 1   ( 22)
  Тема. Ходить гарбуз по городу…
  Мета: продовжувати роботу із засвоєння структурних елементів книжки, з формування у дітей уважно слухати читання дорослого, одне одного,  розуміти зміст, визначати головного персонажа; розвивати діалогічне мовлення, збагачувати словниковий запас дітей; формувати творчу уяву; виховувати любов і повагу до рідного слова.
  Обладнання: дитяча книжка «Ходить гарбуз по городу»; книжки із загадками; малюнки із зображенням овочів, презентація, кошик, вирізані силуети овочів і фруктів, олівці.
  Хід заняття:
  І. Організаційний момент. 
  День почався новий всім,
  Станьте, друзі, молодці. 
  Сонце весело зійшло,
  Нам засяяло в вікно.
  Ми також не будем спати,- 
  Будем вчитися й зростати!
  ІІ. Мотивація навчальної діяльності
  Загадки про овочі.
  ?Що то за голова,
  Що лиш зуби й борода? (Часник)
  ?Печуть мене, смажать і варять,
  Їдять мене і дуже хвалять. (Картопля)
  ?Сидить Марушка в семи кожушках.
  Хто її роздягає, той сльози проливає. (Цибуля)
  ?Довгий, зелений,
  Добрий і солоний, 
  Добрий і сирий.
  Хто він такий? (Огірок)
  ?В полі хороше мені
  Зеленіти навесні.
  Чим же я — не молодець?
  Маю диво-корінець,
  Все про нього дбаю,
  Цукор відкладаю. (Буряк)
  ?Без рук, без ніг,
  А в’ється, як батіг. (Квасоля)
  ?Хто хустиночку свою
  Влітку покриває?
  І по двадцять хустин
  На голівці має? (Капуста)
  ?На городі виріс дужий,
  Круглий, жовтий і байдужий
  До червоних помідорів,
  До капусти і квасолі.
  Хто цей гордий карапуз?
  Здогадалися?.. (Гарбуз).
  2. Логічна вправа «Овочі»
  — Де ростуть овочі? (На городі)
  — Опишіть зовнішній вигляд овочів (колір, форма, розмір).
  — Які страви готують із цих овочів?
  Фізкультхвилинка
  Гра  «В саду чи на городi» («сад» —  руки вгору, «город» — руки в сторони). Учитель називає фрукти, овочi, а дiти виконують відповiднi рухи.
  ІІІ.Робота з книгою
  1. Розгляд з дітьми книги «Ходить гарбуз по городу»
  2. Виразне читання пісеньки вчителем напам’ять
  3. Бесіда за прочитаним із використанням ілюстрацій до пісеньки з презентації. Визначення основного персонажа, з’ясування, з ким він спілкується.
  4. Малювання ілюстрації до пісні.
  ІV. Підсумок заняття
  Гра «Зберемо урожай»
  Діти отримують вирізані силуети овочів та фруктів, розмальовують їх. Потім учитель з кошиком іде «збирати урожай». Учні кладуть у кошик свої розмальовки і кажуть його назву.
  А тепер – на перерву!


  На перерві діти грають у гру « Їстівне-неїстівне» Лічилкою вибирають ведучого. Ведучий бере м’яч і кидає по черзі дітям, що стоять у шерензі, або сидять рядочком на лавці, кожного разу говорячи назву предмета: їстівного, або – ні. Якщо сказане можна їсти, дитина має впіймати м’яча. А якщо ні – то відбити його до ведучого. Неправильне виконання умов є приводом пропустити хід. Пропуск  трьох ходів – вибувають з гри. 

  Заняття 2 (23)
  Тема. Штрихування
  Мета: учити дітей виконувати штрихування; розвивати дрібну моторику пальців рук; закріплювати основні гігієнічні правила письма; виховувати спостережливість, охайність, старанність.
  Обладнання: альбом, картки з малюнками для штрихування; кольорові олівці; фарби; пензлик; гумка; ілюстрації овочів, м’яч.
  Хід заняття:
  І. Організаційний момент
  Ось і зошит на столі, ось і книжка,
  І не хочеш ти вже гратись тишком-нишком,
  А у нас урок іде дуже важний,
  То ж ми слухаємо всі так уважно.
  ІІ. Опрацювання матеріалу уроку
  1. Бесіда
  — Скільки сторін у клітинці?
  — Покажіть верхній, правий, лівий бік клітинки.
  2. Малювання
  — Намалюйте на лівому боці клітинки хвилясту лінію, на пра-
  вому — петельку, внизу — пряму лінію, угорі — ламану лінію.
  3.   Пояснення вчителя про штрихування
   Штрихування клітинки зверху вниз, зліва направо
   Фізкультхвилинка «Плутанка»
  Зайчик прудко так літає... (стрибає),
  Пташка весело стрибає... (літає), 
  Ведмідь швидко пробіжить... (лис),
  Лис в той час в барлозі спить... (ведмідь).
  ІІІ. Практичні вправи
  1Малювання предметних малюнків до вірша «Ходить гарбуз по городу».
  - Ходить гарбуз по городу,
  Питається свого роду: 
  «Ой чи живі, чи здорові,
  Всі родичі гарбузові?»
  — Хто є родичем гарбуза?
  Малювання овочів: огірок — зелений; диня — жовта; квасоля — коричнева; гарбуз — помаранчевий.
  — Заштрихуйте овочі рівними лініями, розфарбуйте пензликом і фарбами. Малюйте рівно, не виходячи за лінії контуру.
  2. Виконання штрихування у різних напрямках
  — Не виходьте за контур малюнка.
  ІV. Підсумок заняття
  Гра «Спiймайте колір» (з м’ячем) 
  М’яч переходить з  рук у руки дітей після того, як вони скажуть назву овоча чи фрукта, вкажуть їх колір. Ну от, молодці, -  ви заслужили на короткий відпочинок.
  Заняття 3 (24)
  Тема: Числа 7 та 8. Тиждень
  Мета: на основі практичних дій із предметами розкрити утворення чисел 7 та 8 з попереднього числа додаванням до нього 1; формувати поняття числа; розвивати сприйняття чисел 7, 8, використовуючи групи предметів або малюнки; розвивати мислення, математичне мовлення; виховувати інтерес до занять із математики.
  Обладнання: матеріал для лічби; картки для індивідуальної роботи; цифрова каса, малюнки, письмове приладдя
  Хід заняття:
  І. Організаційний момент
  Час за парти нам сідати –
  Годі пустувати, грати,
  Ми ж не діти у дворі, -
  Скоро будем школярі!
  ІІ. Тренувальні вправи у лічбі предметів і називанні чисел
  1. Гра «Сусіди»
  Правила гри
  На набірному полотні виставлено картки-будиночки із цифрами від 1 до 6.
  У цьому ряду є прогалини, куди слід поставити картку з будиночком на відповідну цифру. Переможцем стає
  той, хто найшвидше визначить пропущені числа.
  2. Утворення чисел 7, 8. Робота з матеріалом для лічби
   Схожа сім на гостру косу. 
  Коси, косо, поки роси!
  Вісім пишна і смачна,
  Бо з двох бубликів вона.
  Рахунок предметних малюнків, матеріалу з каси цифр.
  3. Ознайомлення з поняттям «тиждень»
   
  Вранці ми із добрим ділом
  День вітали понеділок.
  Ніченька минула скоро,
  Трудовий іде вівторок.
  За ним спритна, молода
  Поспішає середа.
  А четвертий день тепер
  Називається четвер.
  Діло добре ладиться,
  Як настала п’ятниця.
  Дома скрізь кипить робота,
  Як почнеться день субота.
  А субота з хлібом-сіллю
  Привела сестру неділю.
  Ось і тижневі кінець,
  Хто трудився — молодець!
   
  Фізкультхвилинка
  Раз, два — дерева,
  Три, чотири — вийшли звiрi,
  П’ять, шiсть — пада лист,
  Сiм, вiсiм — птахи в лiсi.
  Дев’ять, десять — це сунички
  Пiдвели червонi личка.

  ІІІ. Практичні вправи
  1. Письмо цифр 7 та 8 у зошиті
  2. Вправа на розвиток кута зору
  — Червоним олівцем підкресліть цифру 7, а зеленим — закре-
  сліть цифру 8.
  1 2 7 5 6 8 4 3 8 2 1 6 7 3 4 7 1 2 5 8
  ІV. Підсумок заняття
  Гра «Весела лічба»
  Раз, два, три, чотири, п’ять —
  До п’яти ще два додать,
  То ж відомо буде всім —
  Разом вийде цифра… (сім).
  - Ви добре справилися з усіма завданнями. Дякую за роботу. До нової зустрічі.


  День дев`ятий
  Заняття 1( 25)
  Тема: Ти і твоя сім’я.
  Мета: формувати у дітей уявлення про сім’ю, про приналежність кожної дитини до певної сім’ї; розвивати культуру спілкування з дорослими; виховувати шанобливе ставлення до членів сім’ї.
  Обладнання: сюжетні картинки про сім’ю,  ілюстрація до казки «Лисичка та Журавель», пісня-кліп «Це моя сім’я» Віти Семчук, презентація
  Хід заняття:
  І. Організаційний момент
  Сонце посміхнулося, радості наповнене,
  В школу повернулися, наче сонця промені,
  Мамині і таткові, діти-малюки, -
  Вчитимося гарного з вами залюбки!
  — Сьогодні ми вчитимемося правил поводження з дорослими, з родиною.
  ІІ. Повторення матеріалу
  1. Гра «Порівняння»
  Білий як… (цукор).
  Великий як… (ведмідь).
  Жовтий як… (диня).
  Маленький як… (пташеня).
  Тонкий як… (волосинка).
  — За якими словами ви відгадували назви предметів?
  — Що описують ці слова? (Ознаки предмета)
  — Назвіть імена своїх друзів.
  — Опишіть свого друга або подругу (очі, зріст та ін.). 
  над новим матеріалом
  2. Загадка про сім’ю
   
  У нашого Омелька —
  Невеличка сімейка.
  Тільки він та вона, 
  Та старий, та стара,
  Та дві Христі в намисті,
  Та дві ляльки в колисці.
   
  — Велика чи маленька сімейка у дядька Омелька?
  — Чи знаєте ви, що означає слово сім’я?
  3. Бесіда про сім’ю
  — У кожного з нас є найдорожчі нам люди. Хто це?
  — Так — це тато, мамо, братик, сестричка, тобто сім’я. Сім’я ніби сонечко зігріває дитину від народження і до кінця днів. Сім’я — це гніздечко любові та тепла для кожного з нас, частина великого українського народу.
  —Розкажіть, яка у вас сім’я.
  — Як звати маму, татка, бабусю, дідуся, брата, сестричку?
  Фізкультхвилинка
  Поліна посуд перемила. 
  Кімнату підмела сама.
  Поліну мама похвалила,
  Бо скрізь порядок навела.
  ІІІ. Відпрацювання набутих навичок
  1. Перегляд кліпу-пісні «Це моя сім’я» Віта Семчук.
   Бесіда про сімейні традиції , улюблені сімейні пісні
  Загадка
  Найрідніша, наймиліша,
  Всіх вона нас пестить, тішить.
  Завжди скрізь буває з нами,
  Відгадайте! Хто це?.. (Мама).
  — Мама — гордість сім’ї, усього роду, його святиня. Її скрізь шанують, величають.
  — За що ви любите свою маму?
  — Хто допомагає своїй мамі, як Поліна — героїня фізкультхвилинки?
  — Як ви звертаєтеся до своїх рідних?
  2. Гра «Продовж речення»
  • Удома мені найкраще тому, що…
  • На мої запитання завжди відповідають…
  • Мені завжди приготує смачну їжу…
  3. Розповідь дітей про свої обов’язки вдома
  Правило: «Не сміти — не будеш прибирати!» 

  ІV. Читання казки «Лисиця і Журавель»
  — Хто гостинний у казці? 
  V. Підсумок заняття
   Слухання вірша С. Шаповалова «Петрик-помічник»
   
  Петрик вишню обкопав
  З дідом у садочку.
  Петрик з татом поливав
  Моркву й огірочки.
  З мамою весь двір підмів
  І сміття заніс у рів,
  А з бабусею — індика
  На ніч у хлівець закликав.
  Петрик до роботи звик —
  Він у мами і бабусі,
  Він у тата і дідуся
  Щонайперший помічник.
   
  Гра «Зваримо борщ», «Зваримо компот». (Дiвчата стають у коло, передають одна однiй iграшкову каструлю, по черзi називають овочi, якi необхiдно взяти, щоб зварити борщ; аналогiчно хлопцi «варять компот»)
  Дякую. Ви теж були мені помічниками. А тепер відпочиньмо.

  На перерві граємо у гру «Хустинка». За допомогою лічилки вибираємо ведучого. Усі інші діти беруться за руки, стають у коло і , відпустивши руки, присідають. Ведучий йде по зовнішній стороні кола, несе у руках хусточку, промовляє: «Вогонь горить, вода кипить, кому хустиночку лишить? Кого я більше всіх люблю, тому хустинку і впущу» . Він впускає за кимсь із дітей хустинку. Та дитина бере хустку і біжить за ведучим. Ведучий тікає, намагаючись сісти на покинуте місце. Гра продовжується. Якщо хтось не побачив хустки, або кого догнали, той стає «Жабкою», і сідає усередину кола, стерегти правила.

  Заняття 2 ( 26)
  Тема. Робота в клітинці, в колі. Лисичка подружитись хоче.
  Мета: поширювати уявлення дітей про клітинку, коло; формувати вміння працювати в зошиті, на аркуші, в клітинці, в колі; виховувати охайність, уважність, старанність.
  Обладнання: кольорові олівці; альбом для малювання; фломастери; гумка, малюнки, презентація до уроку.
  Хід заняття:
  І. Організаційний момент
  Ми попишем, помалюєм,
  Радість принесемо людям,
  Мами, татка нас похвалять,
  І у приклад всім поставлять!
  ІІ. Повторення вивченого матеріалу
   Гра «Додай слово»
  1. «Добавляночка».  Ой, веселая пора!
  Уквітчала все… (весна).
  Вибігли на луг малята
  Та й почали… (танцювати).
  Веселіше гопака
  Ми не знаємо… (танка).
  2.Складання схеми слова-відгадки весна
  ІІІ. Вивчення нового матеріалу
  — Хто сьогодні нам допомагатиме?
  Руденька хитричка до глечика пішла,
  Та м'ясо дістати ніяк не змогла…
  1. Робота в колі. Лисичка, ви пам’ятаєте, на тарілочку розмазала кашку. Розмалюйте тарілочки.
  2. Робота в квадраті
  — Знайдіть лівий бік клітинки, правий бік.
  — Розфарбуйте килимок, який був у хатинці Лисички.
   Фізкультхвилинка
   
  Разом з нами всі звірятка
  Влаштувались на зарядку:
  Раз — притупнули ногою,
  Руки вгору піднесли,
  Трішки ними потрясли.
  Два — присіли, піднялися,
  Всі руками помахали
  Й працювали знов почали.
   
  ІV. Закріплення вивченого матеріалу
   Гра «На що це схоже?»
  Діти порівнюють малюнки на аркушах і виконують роботу у зошиті: спочатку — одним кольором, через клітинку вниз — іншим кольором.
   V. Підсумок заняття
  — Скільки сторін у клітинці?
  — На що схожа клітинка? (На вікно, будинок)
  Творча робота «Домалюй, розфарбуй»


  Заняття 3 ( 27)
  Тема: Числа 9 та 10. Задачі від Лисички
  Мета: на основі практичних дій із предметами розкрити утворення чисел 9 та 10 з попереднього числа додаванням до нього 1; формувати поняття числа; розвивати сприйняття чисел 9, 10, використовуючи групи предметів або малюнки; ознайомити дітей зі структурою задачі; розвивати мислення, математичне мовлення; виховувати інтерес до занять з математики.
  Обладнання: матеріал для лічби; картки для індивідуальної роботи; цифрова каса, малюнки.
  Хід заняття:
  І. Організаційний момент
  Встаньте, діти, всі рівненько,
  Посміхніться всі гарненько.
  Посміхніться ви до класу,- 
  Працювамем одразу!
  ІІ. Тренувальні вправи у лічбі предметів і називанні чисел
  1. Гра «Називай числа»
  - Лисичка хоче з нами пограти. Правила гри
  Назвати число 1, пропустити число 2, назвати число 3, пропустити число 4 і так — до числа 10.
  Назвати числа аналогічно у зворотному порядку, а саме: назвати число 10, пропустити число 9, назвати число 8, пропустити число 7 і так — до числа 1.
  2. Утворення чисел 9, 10. Робота з матеріалом для лічби
  3. Ознайомлення з цифрами 9 та 0
   
  Дев’ять, як і шість, дивись.
  Тільки хвіст не вгору — вниз.
  Цифра, наче буква О —
  Це є нуль, або ніщо.
  Круглий нуль, такий гарнесенький,
  Але не означає нічогісінько.
  Як ліворуч (всім відомо)
  Одиниця раптом стане,
  Буде нуль значним, вагомим…
  Він десяткою вже стане.
   
  Фізкультхвилинка
  Раз! Два! Три! Чотири! П’ять!
  Час прийшов нам спочивать.
  Тож піднімем руки вгору,
  Ніби глянемо на зорі. 
  А тепер всі руки в боки,
  Як зайчата — скоки-скоки!
  Десять! Дев’ять! Вісім! Сім!
  Час за парти нам усім.
  ІІІ Практичні вправи
  1. Письмо цифр 9 та 0 у зошиті
  2. Вправа на розвиток кута зору
  — Зафарбуйте жовтим олівцем цифру 9.
  3 1 4 7 9 8 7 5 9 0 1 2 7 9 4 5 8 6 9 1 9 7 3 9
  5. Ознайомлення із задачею. Розв’язування віршованих задач. Виділення умови та питання задачі
  Шість пташок
  Щебечуть вранці
  Славну пісеньку Тетянці.
  Дві он ще летять із лісу,
  Скільки пташок буде? (8)
  Кажуть жабки: «Ква-ква-ква!
  Ой, яка м’яка трава!»
  Тут — п’ять жабок, а там — дві.
  Скільки разом їх в траві? (7)
  ІV. Підсумок заняття
  — З якими числами та цифрами ми ознайомилися?
  — Що навчилися розв’язувати?
  Загадки
  Дев’ять братів зелененьких кругленьких
  В одному кожусі живуть. (Горох)
  Руки вгору підніміть,
  Пальці швидко полічіть:
  Зліва п’ять і справа п’ять. Скільки разом? Як сказать? (Десять) Молодці. На сьогодні наші заняття закінчено.


  День десятий
  Заняття 1 ( 28)
  Тема: Мій рідний край. Моя країна — Україна
  Мета: поширювати та уточнювати уявлення дітей про місце їх проживання; вправляти у знанні адреси; виховувати любов до місця, де народився і живеш.
  Обладнання: малюнки; фото села, у якому живуть діти, музичний супровід, презентація, віночок.
  Хід заняття:
  І. Організаційний момент
  Добрий день, сонце привітне!
  Добрий день, небо блакитне!
  Добрий день, у небі пташки!
  Добрий день, дерева, дубки!
  Я вас ціную, люблю, визнаю,
  Бо живемо ми в одному краю!
  ІІ. Вивчення нового матеріалу
  1. Вірш П. Воронька
   
  Облетів журавель
  Сто морів, сто земель.
  Облітав, обходив,
  Крила, ноги натрудив.
  Ми спитали журавля:
  — Де найкращая земля?
  Журавель відповідає:
  — Краще рідної — немає!
   
  — Чому так відповів журавель?
  2. Бесіда з елементами розповіді
  Читання вірша вчителем під тиху музику
  На білому світі є різні країни,
  Де ріки, ліси і лани...
  Та тільки одна на землі Україна,
  А ми – її доньки й сини.
  Усюди є небо, і зорі скрізь сяють,
  І квіти усюди ростуть...
  Та тільки одну Батьківщину ми маєм –
  Її Україною звуть.
  — Як називається країна, у якій ми живемо?
  — Що таке Україна?
  3. Складання колективної розповіді «Моє рідне село». Розглядання ілюстрації про Україну, рідне село.
  Фізкультхвилинка
   
  Нумо, донечки, синочки,
  Заплетемо ми віночки,
  Так повторюй, милий друже!
  У віночку перша — ружа,
  Друга квітка зветься мальва,
  Третя – мак червоно крайній,
  І щоб була гармонія,
  Четверта - півонія.
   
  ІІІ. Відпрацювання набутих навичок
  1. Малювання українського віночка з різнокольоровими смужками
  2. Слухання вірша К. Перелісної «Хто я?»
  «Хто я, що я?»
  Хочеш знати?
  Українка — моя мати,
  Й батько мій — українець зроду,
  І козацького він роду,
  І хоч я малий ще нині,
  Але вірний син Вкраїні,
  І віддам свої всі сили,
  Україні моїй милій.
  — Ким ти хочеш стати?
  — Що корисного зробиш для своєї країни?
  ІV. Підсумок заняття
  Гра «Віночок слів» «Плетемо віночок» із слів:
  Рідний край — це…

  На перерві граємо у гру «Ручай». Діти стають у пари одна за одною. Хто залишився без пари, йде з початку у середину утвореного зі зводу рук прохід між парами, вибирає когось із дітей, і вони стають обоє останньою парою. Хто залишився без пари – заходить знову спочатку «ручая» і повторює все, як попередній. І так далі. Пари – першої і всі інші підходять на крок уперед, щоб залишатися на місці. Гра триває, поки досить інтересу  дітей.

  Заняття 2 ( 29)
  Тема. Абетка пішохода
  Мета: ознайомити дітей із правилами дорожнього руху; формувати практичні навички виконання правил дорожнього руху; виховувати у дітей навички культурного та ввічливого поводження на вулиці з дорослими, однолітками, меншими за себе; застерігати дітей від спілкування на вулиці з незнайомцями та контактів із бездомними тваринами.
  Обладнання: ілюстративний матеріал «Правила дорожнього руху для початкових класiв», олівці, розмальовки.
  Хід заняття:
  І. Організаційний момент
  Нумо станем дружно й сміло,
  Та візьмемося за діло! 
  Дорожні знаки вчити починаємо
  І правила дорожні ми вивчаємо.
  ІІ. Робота над темою заняття
  Загадка
  Йде через села і міста, а з місця не зрушить. (Дорога)
  — Чим відрізняються вулиця і дорога? (Дорога — смуга землі,
  призначена для їзди та ходіння. Вулиця — це простір між двома
  рядами будинків.)
  Вірш
  А від школи і додому,
  Знаєш стежечку знайому?
  Бо ж водили мамо й тато,
  Ох і знаків там багато!
  Знати повинна їх дитина кожна,
  Краще тоді там пройти нам вже можна.
  Бесіда про необхідність вивчення знаків дорожнього руху
  — Що нам допомагає переходити дорогу?
  Має хто три різні ока,
  Та ще й дивиться звисока?
  Ними він весь час моргає.
  Що за звір? Хто відгадає? (Світлофор)
  Розглядання трьох кольорів світлофора
   
  Світлофор три ока має,
  Він про все розповідає
  Жовтий — стій і роздивись
  Враз замри, не ворушись.
  Бо червоний запалає —
  Він іти забороняє.
  А зелений засвітився —
  Це для тебе шлях відкрився.
   
  Фізкультхвилинка
  Часу гаяти не варто —
  Руки покладем на парти,
  Сонце, діти, вже високо! 
  Всі вдихаємо глибоко,
  Руки разом опускаємо
  I глибоко видихаємо.
  Ще спочатку починаєм!
  ІІІ. Закріплення набутих знань
  1. Гра «Перехід»
  Перед початком руху — ліворуч подивись.
  Машин немає — йди! (Тупотять ногами.)
  Жовтий — тиша, червоний — оплески.
  Зелений — крокуємо.
   Пустувати там, де дорога,… (заборонено)!
  Стань взірцевим пішоходом. Це… (дозволено)!
  2. «Розмалюй світлофор». Три розмальовки із зображенням переходу звірят ( чекають, ідуть) через дорогу. Яке світло горить на світлофорі?
  2. Обговорення ситуації «Незнайомці на вулиці»
  ІV. Підсумок заняття
  — Пішоходи, пішоходи — на майданах і на сходах!
  — Де повинні переходити дорогу пішоходи?
  — Про що йдеться у загадках?
  Загадки
  • Як переходиш вулицю,
  На дорозі зупинись
  І, перш за все, уважно
  На мене подивись! (Світлофор)
  • Килимок-помічничок,
  Посмугований бочок,—
  На дорозі примостився,
  Пішоходові згодився. (Пішохідний перехід)
  - Молодці, друзі. А тепер – спочинемо!

  Заняття 3 (30)
  Тема. У країні Ввічливості
  Мета: учити використовувати ввічливі слова у різних ситуаціях; розвивати вміння чітко вимовляти дзвінкі приголосні; виховувати ввічливе ставлення одне до одного й оточуючих.
  Обладнання: малюнки; іграшки, дипломи про закінчення курсу підготовки першокласників, музичний супровід, презентація.
  Хід заняття:
  І. Організаційний момент
  Ось і школа, ось і клас.
  Він давно чекав на нас.
  Вчитись ми прийшли сюди,
  Щоб розумними рости.
  ІІ. Робота над темою заняття
  Учитель читає вірш В. Гринько «Ще в колисці немовля слово мама промовля».
  — Які ласкаві слова для мами є у вірші?
  — Які ввічливі слова ви знаєте для тата, бабусі, дідуся?
  Учитель стежить за правильністю вимови, пропонує всім дітям хором
  повторювати ласкаві слова двічі-тричі.
  ІІІ. Подорож по  країні Ввічливості
  1. Мамина ласка
  — Сьогодні на занятті ми помандруємо до чудової країни Ввічливості. Люди, які там живуть, мають найперше і найголовніше правило — вітатися під час зустрічі.
  — Хто найкраще вітає і всіх будить? (Мама)
  — У яку пору дня?
  — Що люди кажуть одне одному вранці?
  Вивчення напам’ять вірша В. Крищенка
  Сонце землю освітило.
  Вже до ліжка мама йде,
  Добрий день, матусю мила,
  Добрий день!
  2.Друзі і товариші
   Інсценування зустрічі дітей і привітання одне одного ввічливими словами
  Інсценування ситуацій вживання ввічливих слів «будь ласка»,
  «дякую». Робота в парах (з  іграшками). 
  - Ведмедик дякує за вашу роботу і хоче показати свої вправи.
  Фізкультхвилинка
  Йшли ведмедики малi,
  Нахилялись до землі,
  Потiм встали, руки в боки
  І зробили три пiдскоки.
  Руки вгору, опустили — 
  I за парти тихо сiли.
  3. Малюнок – побажання
  - Діти, я хочу вас попросити, якщо ви бажаєте, намалюйте, хто ким бажає стати у майбутньому, або, про що ви мрієте.
  ІV. Підсумок занять
  1. Робота з віршем «Чарівні слова»
   
  До всіх сердець, як до дверей,
  Є ключики малі.
  Їх кожен легко підбере,
  Якщо йому не лінь.
  Ти, друже, мусиш знати їх,
  Запам’ятать не важко,
  Маленькі ключики твої —
  Спасибі і будь ласка.
  — Які ви ще знаєте ввічливі слова?
  Доброго ранку! — мовлю за звичаєм.
  Доброго ранку! — кожному зичу я.
  Доброго ранку вам! — людям бажаю.
  Вечором добрим стрічних вітаю.
  І посміхаються у відповідь люди,
  Добрі слова ж бо для кожного любі 
  2. Обговорення ситуацiї
   
  Научила доню мати
  «До побачення» казати 
  І дiвча отi слова
  Нi на мить не забува.
  Ступить з двору на порiг:
  — До побачення!— до всiх...
   
  — Чи правильно вживала дiвчинка слова «До побачення?» Коли потрiбно їх казати?
  3. «Випуск» підготовчої групи
  Я хочу Вам теж сказати своє  «До побачення!». Я приготувала для вас подарунки – це «документ» про закінчення вами наших занять. Сьогодні – останній день. Хочу вам побажати здоров`я, щастя, удачі, добра, радості і любові від усіх. Дякую. Заняття закінчено. До зустрічі у вересні!

  ВИСНОВОК
  Дошкільний період, дошкільне дитинство - це важливий період розвитку людини. Тільки зрілий дошкільник готовий до навчання в початковій школі з точки зору соціально-психологічної адаптації й успішності засвоєння вимог чинних навчальних програм. Досягнення такої  зрілості здійснюється безпосередньо через діяльність, а частіше всього у грі. 
  Принципово важливим є: 
  ?сформованість прийомів ігрової діяльності; 
  ?розвинені соціальні емоції та високий рівень морального розвитку (вихованість, культура поведінки, спілкування та інше); 
  ?розвинена уява; 
  ?високий рівень наочно-образного мислення, пам'яті, мови; 
  ?висока самооцінка. 
  Майже всі школи готують спеціальні програми адаптації дошкільнят до навчання у школі. Вони призначені для створення максимально комфортних умов, що дозволяють майбутнім першокласникам успішно розвиватись у новому педагогічному середовищі шкільної системи освіти. Зазначимо, що  школа майбутнього першокласника не має на меті дублювання розділів підготовчого періоду програми початкової школи. 
  Наші курси спрямовані на:
   Цілісний і різнобічний розвиток дитини. 
   Формування необхідних навичок навчальної діяльності, відповідних віковим можливостям і вимогам сучасної української школи. 
   Розкриття творчих здібностей. 
   Розвиток пізнавальних інтересів дитини та бажання вчитись. 
   Швидку та безболісну адаптацію дитини до умов шкільного навчання.
   Виховання організованості дитини в навчальній діяльності.
   Розвиток толерантних способів спілкування між дошколятами. 
  Представлені вашій увазі заняття включають в себе елементи навчання грамоті та розвиток зв'язного мовлення,  фонематичного слуху, уміння проводити елементарний аналіз мови, давати первісні знання про органи артикуляційного аппарату; математику: формувати первісні уявлення про число та рахунок, просторові й часові уявлення про предмет і фігуру, порівняння предметів за розміром, розміщення предметів у просторі, порівняння груп предметів; підготовку руки до письма: учити правильно тримати ручку, олівець, сидіти за партою, розвивати дрібні м'язи руки, обведення по контуру, штрихування, проведення ліній, півовалів, овалів, петлеподібних елементів, ознайомлення із зошитом;  також - ознайомлення з навколишнім світом: учити ставити запитання про оточуючий світ і шукати відповіді на них у доступній формі, формувати уявлення про об'єкти навколишнього світу, їх різноманітність і властивості, формувати позицію учня та підводити до розуміння нових обов'язків. 
  У дошкільному віці виникають поки що  тільки задатки його перетворення в учня: бажання вчитися, стати школярем, уміння керувати своєю поведінкою і діяльністю, достатній рівень розумового розвитку й розвитку мови, наявність пізнавальних інтересів і, звичайно, знань і навичок, необхідних для шкільного навчання. Накопичення цих передумов – непроста справа, справа не одного дня, навіть – і не десяти днів.
    Людина - істота цілісна. Не можна виривати її окремі риси з контексту та  за результатами одного проведеного дня робити висновок про особистість загалом.  
  Маємо надію, що цикл таких підготовчих занять сприятиме швидкому формуванню в дітей бажання вчитись, віри у власні сили й особисте значення у суспільстві. 

  Матеріал додав: Бойко Олена Вікторівна
  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Діткам дошкільнятам / Початкові класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  30 мая 2020 00:59
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 0
  Дякую за матеріали. Багато цікавого та корисного.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.