• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » План дистанційного навчання вчителя початкових класів. Самостійні роботи, відео уроки  План дистанційного навчання вчителя початкових класів. Самостійні роботи, відео уроки
  • 20-03-2020, 17:25
  • 60 257
  • 1
  План дистанційного навчання  вчителя початкових класів. 
  Самостійні роботи, відео уроки.

  Математика:

  Тема: Знаходження числа за величиною його дробу. Задачі на знаходження дробу від числа. Складені задачі, які містять знаходження дробу від числа.

  Підручник:М.В. Богданович ст130-132, вивчити правило.

  №789,790, 798, (усно) №739,800(письмово в зошиті робочому).

  Питання ,на які діти мають знати відповідь:

  1.Які числа називають дробовими? 

  2.Як називається у дробі число під рискою? Що воно означає? 

  3.Як називається число над рискою? Що воно означає? 

  4.Що показує знаменник, чисельник?

  5.Як знайти частину від числа? 

  6.Як знайти число за його частиною?

  7.Як знайти дріб від числа?

  8.Де ви можете використати знання про дріб?


  Самостійна робота №1

  (Пишемо в окремих новозаведених зошитах для оцінюванняз № роботи, виконуємо самостійно)

  Задача 1

  Маса яблука 300г. Яка маса 1/3 частини цього яблука?

  Задача 2

  Відрізок АС становить 1/3 відрізка АВ і дорівнює 20 мм. Знайдіть довжину відрізка АВ.

  Питання для тестового самоконтролю№1


  1.Яка частина фігури зафарбована ?

        а) 6        б)  5             в) 

            8             8                  2    

     2.Гарбуз важить 16 кг.Чому дорівнює 1   маси гарбуза?

                                                                      2

  а) 14 кг ;         б) 12 кг ;             в) 8 кг ;  

  3 .1  числа  154 дорівнює …

     7                     

    а)1 2 ;         б) 18 ;             в) 22 ; 


  4.Знайди 2    від числа  36 309 ;  від 12 см:

                  7                                     4


  Тема: Повторення переставного і сполучного законів множення. Усне множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел на розрядні числа.

  Вказівка: Перш ніж працювати по підручнику необхідно переглянути  відео Link

  Множення двоцифрових і круглих багатоцифрових чисел.

  Підручник: ст132-134.

  №806,807,808.809. № 810(уважно розібрати усно)

  №813,816.818(письмово)

  Тема: Письмове множення багатоцифрових чисел на розрядні .Рівняння. Задачі на пропорційне ділення

  Вказівки: перегляд відео Linkу перед початком вивчення матеріалу з підручника.

  Письмове множення багатоцифрових чисел

   Задачі на пропорційне ділення  (ознайомлення)

  Підручник: ст135-136

  №(усно) 827,832,831.

  №(письмово)829,833.836.

  Тема:Множення круглих багатоцифрових  чисел на розрядні  числа. Задачі на пропорційне ділення. Рівняння .

  Вказівки:

  Перегляд відео за посиланням

   Задачі напропорційне ділення  Підручник: ст136-138.

  №(усно)839,840,851,853,855.

  № (письмово) 844. 848. 849. 857

  Самостійна робота №2

  В зошитах для оцінювання 

  №843.№852 (Пишемо самостійно)


  Тема: Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні. Повторення ділення з остачею.

  Вказівки: Перегляд відео за посиланням перед початком опрацювання підручника   

  Усне ділення круглих багатоцифрових чисел на розрядні
  Підручник: ст138-139

  №(усно опрацювати)858.859,860,

  №(письмово) 862,864,865.

  Повторити правила на знаходження дробу від числа.

  УкраЇнська мова

  Тема: Побудова речень з однорідними присудками.Роль дієслів  у текстах-розповідях,текстах –описах.

  Запитання: 

  Що таке дієслово?

  Які члени речення знаєте?

  Підручник: ст138-139

  №(усно)270.

  №(письмово)274,271.

  Тема:Неозначена форма дієслова. Робота з приказками.

  Вказівка: перегляд відео до початку опрацювання підручника

  Мова. дієслово,неозначена форма.

  Підручник: ст141-142, вивчити правило на ст. 142

  № (усно) 279

  № (письмово в робочому зошиті) 281

  Тема: Змінювання дієслів за часами. Складання речень зв різних часових формах. Навчальне аудіювання

  Вказівка:

  Перегляд відео до початку опрацювання підручника

  Дієслова.Зміна за часами

  Запитання:

  Що таке дієслово?

  Шо таке неозначена форма дієслова?

  Які часи знаємо? Приклади.

  Підручник:ст143-145. Вивчити правила ст. 143

  № (усно)282,283.

  № (письмово)284 

  Тема: Змінювання дієслів за числами

  Вказівка: Повторити відповіді на питання попереднього уроку.

  Підручник ст145-147 ,вивчити правило

  № (усно) 286

  № (письмово) 287

  Самостійно скласти розповідь про улюблений вид спорту за Впр. 289 Записувати у зошиті для оцінювання.

  Тема: Дієслова теперішнього часу. Змінюванняза числами. Дієслова вжиті в переносному значенні.

  Підручник: ст 147-150, вивчити правило.

  № (усно) 290,291.

  № (письмово) 293,292.

  Тема: Дієслова майбутнього часу.

  Вказівка: Перегляд відео за посиланням

  Зміна за часами

  Запитання: Що таке дієслово?

  Як змінюється дієслово?

  Які часи ви знаєте?Приклад

  Підручник: ст 150-152, вивчити правило

  № (усно) 295,  296

  № (письмово) 297, 298.

  Самостійна робота № 3

  Мовна тема ”Дієслово” (4 клас . ІІ семестр.)

  1.Познач правильну кінцівку твердження

  Дієслово-це частина мови,яка називає:

   а) предмет ; б) дію предмета ; в) ознаку предмета.


  2.Познач стовпчик,у якому всі слова є дієсловами теперішнього часу:

  а) дрімав                      б)  прочитаю                      в) говорю

      спала                              встану                              відповідає

      покотилося                   защебече                          лежать


  3.Вибери правильне твердження: Не з дієсловами пишеться

  а) через рисочку ;

  б) окремо;

  в) разом;


  4.Постав дієслова,подані в початковій формі, в формі  теп.,мин.,майб. часів і вказаній особі та роді:


  Неозначена форма     теп.час  (ІІ ос.одн)           мин.час (ч. р.)         майб. час (ІІІ ос.множ.)


  Читати         ___________________________________________________________________


  Сміятися    ____________________________________________________________________


  Летіти       ____________________________________________________________________


  5.Добери і запиши дієслова,якими можна замінити подані сполучення слів.


     Пекти раків-___________________________________

    Дерти носа-____________________________________


    Замилювати очі-________________________________      

   6. Склади з поданих слів розповідне речення.Запиши його.Підкресли головні члени речення.

      Сонною,ніч,землею,стояла,над,темна.

  7.Запиши текст, поставивши дієслова в потрібній формі.

        Український вишитий рушник.Як багато (промовляти ) нам це слово!Без рушника ніде не (обходитися ) люди.Щодня ним  (витирати) руки й обличчя .Рушник завжди був при руці .Тому від слова «рука »він і (отримати) свою назву.


  Літературне читання

  Тема: Життя і творчість О.Пчілки. Котова  наука.

  Підручник О.Я.Савченко ,ст121-123.

  Читати виразно. 

  Дати відповіді на питанняст.123.

  Самостійна робота№4

  Самостійно знайти в інтернеті цікавий факт з біографії О.Пчілки і записати в зошит для оцінювання.

  Тема: Особливості п’єси –казки Н. Шейко - Медведєва . Лисиця,що впала з неба.

  Підручник ст..123-134.

  Виразно читати,по можливості в особах.

  Дати відповіді на питання ст 133.

  Самостійа робота № 5

  Письмово дати відповіді на питання:

  1.Назви прочитані байки.

  2.Кого вважають першим байкарем.

  3.Як називається мета байки.

  4.Розказати усно уривок байки\Зозуля і півень/

  5.Яка байка тебе особливо зацікавила? Чому.


  Тема: Л.Костенко. Затишно дітям в пазусі казок…..Життя і творчість Пушкіна. Казка про царя Салтана.

  Вказівка: знайти в інтернеті цікавинки біографії Пушкіна.Усно опрацювати.

  Підручник ст137-142

  Читати,переказувати,відповідати на питання ст. 139,142.

  Завдання: намалювати малюнок до прочитаного твору.

  Природознавство

  Тема: Корисні копалини. Природне паливо УкраЇни.

  Вказівка: переглід відео за посиланням  корисні копалини

  корисні копалини

  Підручник Т. Г. Гільберт, ст 107-112. Читати і відповідати на питання.


  Тема: Водойми України. Річки. Штучні водойми. Болота і озера.

  Вказівка: перегляд відео за посиланням 

  Водойми України

  Подорож країною.водойми

  Підручник: ст113-118.

  Читати відповідати на питання на ст. 119.

  Робота  з контурною картою. Позначення річок на карті України

  Самостійна робота № 6 (пишемо в зошиті для оцінювання лише номер і відповіді)

  1.Прісні водойми це: а) океан  б) море  в) річка

  2.Річка відрізняється від озера : а)в ній вода стоячаб)вода тече  в)з усіх боків оточена сушею

  3.Штучна річка це: а)канал  б)водосховище  в)ставок

  4.Найбільше солоне озеро :

  А)Ялпуг б)Синевир  в)Сиваш

  5.Невеликі ділянки  відкритої води на болотах це: а)купини   б)вікна  в)мул

  Я У Світі

  Тема : Моделювання різних соціальних ролей. Культурна спадщина народу

  Вказівка: перегляд відео після опрацювання підручника

  7 чудес України

  Дивовижні міста

  Культурна спадщина 

  Історичні місця України

  Підручник: О.В. Тагліна, ст85-89. Читати, відповідати на питання, виконувати завдання, що поставлені в підручнику.

  Трудове навчання

  Тема: вишивання. Оздоблення  серветки технікою вишивки.

  Практична робота: виготовити серветку і оздобити краї.

  Вказівки. Повторити техніку безпеки при роботі з гострими предметами. Перегляд відео

  Вишивка

  Тема: Об’ємний виріб зі тканини. Виготовлення м’якої іграшки.

  Практична робота : виготовлення іграшки.

  Вказівки. Повторити  техніку безпеки при роботі з гострими предметами.

  Перегляд відео

  аплікація з тканини

  Виготовлення іграшки мякої

  Образотворче мистецтво

  Тема : Казкові звірі та істоти у творах образотворчого мистецтва.

  Практична робота : намалювати казкового героя аквареллюза власним вибором.

  Перегляд відео:

  Жарптиця

  Гриб-чарівник

  Тварини

  кіт

  Акукла

  Лис

  Єдиноріг

  Фізична культура

  Щоденно виконуємо Комплекс загально розвивальних вправ. Гімнастичні вправи, вправи на розтяжку за вивченою схемою.

  Матеріал додав: Данильченко Елена

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  plan-distancynogo-navchannya-vchitelya-pochatkovih-klasv_-samostyn-roboti-vdeo-uroki.rar [23,24 Kb]
  (Придбали цей файл: 820)

  Також по темі:

  *****

  План роботи дистанційного навчання 

  під час карантину 2 клас.

  Завдання та відео уроки


  *****

  Невеликий план роботи на період карантину 

  для початкових класів. Відео уроки  *****

  Індивідуальний план роботи педагога- організатора

  під час карантину
  *****

  Домашні завдання на період карантину 

  та вимушених канікул 1-11 класи.

  Відео уроки:  *****

  План роботи вчителя початкових класів 

  під час карантину в умовах дистанційного навчання


  *****

  Завдання для учнів 4 класу на період карантину.

  Матеріал містить завдання та посилання на відео уроки 

  у період карантину для учнів 4 класів. Вчитель може використати 

  як зразок для себе, або ж просто переслати готове дітям


  *****

  Цікаві завдання для початкових класів, 

  під час вимушених канікул (карантин)


  *****  Завдання для учнів 4 класу під час карантину.
  Відео уроки.
  Планування завдань на період дистанційного навчання 
  для учнів 4 класу
  (завдання з підручника, відеоматеріали, презентації)


  *****

  Індивідуальний план роботи вихователя ГПД 

  під час каринтину


  *****

  Індивідуальний план розвитку вчителя 

  початкових класів під час карантину.

  Дистанційна програма. Відео уроки


  *****

  Завдання для учнів 5-11 класи Українська мова та література

  для опрацювання навчального матеріалу

  під час карантину


  *****
  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Початкові класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  27 марта 2020 11:50
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 0
  Дякую за змістовний підібраний матеріал,яким можуть скористатися колеги

  Гость наталія,

  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.