• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн
   Зараз на сайті: 20
   Наші гості: 20

   Користувачі: 
   - отсутствуют

   Пошукові системи на сайті: 

   - отсутствуют

    Останні наші відвідувачі:   » » План роботи вчителя трудового навчання музичного та образотворчого мистецтва основи здоров'я  План роботи вчителя трудового навчання музичного та образотворчого мистецтва основи здоров'я
  • 18-03-2020, 21:41
  • 17 199
  • 2
  План роботи вчителя трудового навчання 
  музичного та образотворчого мистецтва
  основи здоров'я.


  Дата

  Зміст роботи

  Час роботи

  Завдання для

  п/п
  самопідготовки


  1

  13.03.2020

  1. Консультація для батьків учнів 6 класу.

  9.00 - 13.45

  5 клас.  (Навчання в дистанційній формі).


  1. Образотворче  2. Організація створення групи «6 клас» та


  мистецтво: « Лінійна  приєднання всіх вчителів та учнів класу.


  перспектива. Особливості
  створення багатофігурних  3. Розробка  і розміщення завдань для

  композицій. Побудова  учнів на період карантину

  багатофігурної тематичної

  композиції «Іспанський

  танок»

  6 клас.

  1.Трудове навчання:

  «Підготовка яйця для

  оздоблення. Приготування

  барвників. Виготовлення

  писанки. Презентація

  проектної діяльності.»

  9 клас.

  1. Трудове навчання:

  «Виконання технологічних

  операцій»

  2.

  16.03.2020

  1. Підбір матеріалів та розробка завдань

  9.00 - 13.45

  7 клас.  для учнів.


  1.Музичне мистецтво:  2. Розміщення завдань для учнів.


  «Барди. «Звучить  3. Індивідуальні консультації для учнів, які


  авторська бардівська  потребують допомоги під час навчання в


  пісня», ст..  дистанційній формі


  Узагальнення з теми:

  «Музичне мистецтво у

  нашому житті»», ст..

  5 клас.

  1. Музичне мистецтво:

  «Світ вокальної музики.

  Звучить хор.», ст..

  2

  17.03.2020

  1. Робота з шкільною документацією

  9.00 –13.45

  6 клас.

  1. Біологія: «Практична  2. Підбір матеріалів та розробка завдань


  робота №3. Порівняння  для учнів.


  будови мохів, папоротей

  та покритонасінних  3. Розміщення завдань для учнів.


  рослин»

  7 клас.

  1. Образотворче

  мистецтво: «Графіті 

  мистецтво вулиць.

  Ландшафтний дизайн як

  засіб організації

  середовища. Сучасний

  дизайн та імідж людини.».

  3 клас.

  1. Образотворче

  мистецтво: «Побутові

  сцени у творах мистецтва.

  Практична робота «Веселе

  свято»  3

  18.03.2020

  1. Перевірка учнівських зошитів.

  9.00 - 13.45

  6 клас.

  1.Образотворче  2. Розміщення завдань для учнів.


  митстецтво:

  «Історичний жанр.  3. Індивідуальні консультації для учнів 9


  Історія винникнення і  класу в онлайн – режимі.


  розвитку. Побудова

  сюжетної композиції

  «Історія заснування

  нашої столиці – міста

  Києва»

  9 клас.

  1. Мистецтво: « Видове

  та жанрове розмаїття на

  телебаченні. Індустрія

  на телебаченні в

  Україні»

  4 клас.

  1. Образотворче

  мистецтво:

  «Ознайомлення з

  художніми традиціями

  рідного краю.

  Практична робота

  «Український

  рушничок».

  5 клас

  1. Трудове навчання:

  «Пошиття органайзера»

  4

  19.03.2020

  1. Виготовлення дидактичного матеріалу.

  9.00 –13.45

  6 клас.  2. Розміщення завдань для учнів.


  1. Музичне мистецтво:

  «Мистецтво

  імпровізації. Рондо

  запрошує в коло.

  Соната. Квартет.

  Узагальнення вивченого

  з теми». ст..

  5 клас.

  1. Трудове навчання:

  «Пошиття органайзера»

  5

  20.03.2020

  1.  Розміщення завдань для учнів.

  9.00 – 13.55

  5 клас.  2. Перевірка і оцінювання виконаних


  1. Образотворче  завдань.


  мистецтво: « Узагальнення  3. Складання плану роботи у період


  вивченого. Повітряна
  перспектива. Особливості  весняних канікул.

  створення багатофігурної

  тематичної композиції

  «Іспанський танок»

  6 клас.

  1. Інформатика:

  «Керування об’єктами у

  середовищі виконання

  алгоритмів.

  Програмування процесів з

  повторенням. Вкладені

  алгоритмічні структури

  повторення. Практична

  робота №7.»

  2. Трудове навчання:


  «Матеріали для

  виготовлення писанок, їх

  властивості. Інструменти

  та пристосування. Добір

  кольорів. Створення

  ескізного малюнка для

  писанки на основі

  символів.»


  9 клас.

  1. Трудове навчання:

  «Виконання технологічних

  операцій»

  6

  23.03.2020

  1. Опрацювання фахової літератури

  9.00 –13.45

  2. Упорядкування дидактичного матеріалу


  з образотворчого мистецтва.
  7

  24.03.2020

  1. Упорядкування дидактичного матеріалу

  9.00 –13.45

  з трудового навчання.


  2. Опрацювання додаткової науково-


  популярної літератури для підвищення


  теоретичного та наукового рівня
  8

  25.03.2020

  1. Упорядкування дидактичного матеріалу

  9.00 –13.45

  з музичного мистецтва.


  2. Перегляд інформаційно-методичної


  літератури «Сучасні підходи успішного


  розвитку творчих здібностей школярів»


  9

  26.03.2020

  1.Упорядкування дидактичного матеріалу з

  9.00 –13.45

  основ здоров’я.


  2. Систематизація матеріалів.
  10

  27.03.2020

  1. Підбір аудіо-, та відеоматеріалів до

  9.00 –13.45

  уроків.


  2. Підготовка конспектів уроків.


  3. Догляд за кімнатними рослинами.


  11

  30.03.2020

  1.  Розробка  і розміщення завдань для

  9.00 –13.45


  7 клас.  учнів.


  2.Трудове навчання: «  2. Індивідуальні консультації для учнів,


  Вибір та обґрунтування  які потребують допомоги під час навчання  теми проекту.  в дистанційній формі  Планування роботи.

  Графічне зображення

  декоративної подушки.

  Створення малюнка для

  вишивання. Побудова


  викрійки. Вирізання

  викрійки. Розкроювання


  виробу»


  5 клас.

  1.

  Музичне мистецтво:


  « Жанрова палітра

  симфонічної музики»


  ст..

  12

  31.03.2020

  1. Поповнення кабінету дидактичними

  9.00 –13.45


  6 клас.  матеріалами та наочністю.


  1. Біологія: «Голонасінні  2. Розробка  і розміщення завдань для


  рослини» , пар. 42, ст..   ,  учнів.


  завдання в робочому
  зошиті ст..

  2. Основи здоров’я:

  «Безпека твого дому.

  Пожежна безпека твоєї  оселі. Як поводитись під

  час пожеж. Підприємствау

  твоєму населеному

  пункті»

  пар., ст..

  завдання в робочому

  зошиті.  7 клас.

  2. Основи здоров’я: «В

  екстремальній ситуації.

  Керування стресами.

  Конфлікти і здоров’я.

  Узагальнення вивченого»

  пар.

  ст..


  3 клас.

  1. Образотворче

  мистецтво: «Зображення

  тварин і людей в

  ілюстраціях до казок. Пр.

  р. «Світ казок»

  13

  01.04.2020

  1. Розробка  і розміщення завдань для

  9.00- 13.45


  9 клас.  учнів.


  1. Мистецтво: «  2. Опрацювання додаткової науково-


  Художня культура і  популярної літератури для підвищення


  середовище.  теоретичного та наукового рівня.


  Фотографія, дизайн,  3. Індивідуальні консультації для учнів,  реклама»  які потребують допомоги під час навчання  4 клас.  в дистанційній формі


  1. Образотворче


  мистецтво:

  «Особливості

  природного середовища

  рідного села. Розвиток

  спостережливості,

  зорової пам’яті.

  Практична робота «Мій

  рідний край».


  5 клас

  1. Трудове навчання:

  «Виготовлення

  органайзера».

  14

  02.04.2020

  1. Розробка  і розміщення завдань для

  9.00 –13.45


  5 клас.  учнів.


  1. Трудове навчання: «  2. Робота зі шкільною документацією.


  Остаточна обробка  3. Підготовка конспектів уроків


  виробу»

  15

  03.04.2020

  1. Розробка  і розміщення завдань для

  9.00 –13.50


  5 клас.  учнів.


  1. Образотворче  2. Перевірка і оцінювання виконаних


  мистецтво: « Синтетичні  завдань.


  види мистецтва: кіно.
  Ескіз театральної маски за  3.Корекція календарно – тематичного

  мотивами венеціанського  планування.

  карнавалу»  4. Догляд за кімнатними рослинами


  9 клас.  кабінету.


  1. Трудове навчання:

  «Виконання технологічних

  операцій»
  Використані ресурси та корисні посилання:

  Допомога вчителю завжди! 

  Завжди новий цікавий матеріал.

  (!) БЕЗКОШТОВНИЙ (!) 

  матеріал для Вас колеги!

  https://urokok.com.ua


  Автор матеріалу: Чернова Людмила

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  plan-roboti-vchitelya-trudovogo-navchannya-muzichnogo-ta-obrazotvorchogo-mistectva-osnov-zdorovya.rar [22,88 Kb]
  (Придбали цей файл: 708)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  22 марта 2020 18:57
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 0
  Дуже цікавий и допоміжний вчителю сайт.
  1 апреля 2020 13:28
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 0
  Алла Котюк,
  Олександр Сліпченко 

  Олександр,
  Дуже корисний і просто необхідний для роботи матеріал. Дякую!
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.