Ваш кабінет


Наша сторінка

Зараз онлайн
  Зараз на сайті: 11
  Наші гості: 10

  Користувачі: 


  Пошукові системи на сайті: 

  - отсутствуют

   Останні наші відвідувачі: » » Морально-етичне виховання особистості через збагачення духовного світу дитиниМорально-етичне виховання особистості через збагачення духовного світу дитини
 • 5-11-2019, 20:14
 • 3 480
 • 0
Методична скринька.
"Морально-етичне виховання особистості
через збагачення духовного світу дитини"

Про цей матеріал:

Розвиток дитини відбувається постійно, воно не знає перерв, канікул або вихідних днів: воно здійснюється під час праці, ігор, в побуті, в спілкуванні з людьми. Мої учні поки ще маленькі. Але уваги до себе вимагають великої. Прищеплене, засвоєне в перші шкільні роки позначається на протязі всього життя. Закладене з дитинства, міцно і стійко.

Виховання - процес, що починається з раннього дитинства, коли в душу дитини закладаються основні життєві принципи, які допомагають йому стати Людиною з великої літери, зайняти гідне місце в житті, усвідомлюючи себе особистістю, індивідуальністю. Цей процес повинен мати такий зміст, завдяки якому людина адаптується в сучасному світі, реалізує свої можливості і в майбутньому зробить внесок в розвиток цього світу.

Моя мета - виховання і розвиток активної і вільної особистості, яка вміє самостійно діяти, з урахуванням індивідуальних здібностей та власних інтересів, готової до творчої діяльності.

Способами досягнення мети вважаю:

1. Організацію різноманітної творчої діяльності дітей

- в процесі навчання (на уроках);

- поза процесом навчання (участь в колективних творчих справах, гуртках, секціях, святах, бесідах і т.д.)

2. Створення умов для самоствердження кожної дитини

- різні форми колективної і групової роботи зі школярами (гри, ігрові програми, дискусії, змагання, конкурси і т.д.).

3. Створення можливостей для прояву творчості дітей в школі (виставки, конкурси, фестивалі, індивідуальні виступи).

Маленька людина йде у школу. Яким буде його шлях, важким і тернистим, або легким і радісним? Чи підтримають його на цій дорозі, протягнуть долоні, зігріють теплом, або змусять виживати, викручуватися, страждати? Багато в чому це залежить від мене, як класного керівника, від того наскільки я широко володію інформацією про особливості молодшого шкільного віку і використовую цю інформацію в виховній роботі з класом.

Виходячи з вище викладеного, я розробляю для свого класу конспекти виховних заходів та уроків під назвою «Разом у майбутнє ».

Метою виховної роботи класу є формування дружного класного колективу і розвитку особистості в ньому.

Завдання для реалізації даної мети:

§ допомогти кожній дитині усвідомити неповторність своєї особистості, а також особистість кожного однокласника,

§ розвиток фантазії, розкриття індивідуальних творчих здібностей та пізнавальних інтересів кожної дитини;

§ виховання здорового способу життя;

§ створення умов для успіху і інтелектуального, морального і емоційного самовираження особистості молодшого школяра;

Позакласна діяльність учнів будується за такими принципами:

Принцип відкритості. Діти планують життя в класі спільно з класним керівником, вносять свої пропозиції.

Принцип привабливості майбутнього справи. Необхідно захопити учнів кінцевим результатом виконуваного справи.

Принцип діяльності. Молодші школярі переживають бум діяльності, їм хочеться взяти участь у всіх заходах.

Принцип свободи участі. Надати можливість вибору завдань з урахуванням своїх інтересів і можливостей.

Принцип зворотнього зв'язку. Необхідно обговорити в кінці заходу, що вийшло, а що не вийшло.

Принцип співтворчості. У дитини має бути право вибору партнера по виконуваного справі.

Принцип успішності. Я намагаюся бачити участь кожної дитини в позакласній роботі і гідно його оцінити. Оцінка успішності учня повинна бути щирою, вона повинна відзначати реальний успіх і реальне досягнення.

Діяльність в колективі будується за наступними напрямками:

1. Здоров'я

Необхідно займатися зміцненням здоров'я учнів і формуванням навичок санітарно-гігієнічної культури. Формувати свідоме ставлення до зміцнення свого здоров'я, прагнення до участі в спортивних змаганнях і санітарно-оздоровчих заходах.

2. Інтелект

Основний зміст діяльності - осмислення школярем необхідності наукових знань для нормального життя в сучасному світі. Метою діяльності є надання допомоги учням у розвитку в собі здатності мислити раціонально, ефективно застосовувати свої інтелектуальні вміння в нашому житті. Необхідно створити умови для просування учнів в інтелектуальному розвитку. Розвивати кругозір, допитливість.

3. Моральність

У зміст діяльності входить формування у дітей свідомої дисципліни і культури поведінки, виховання моральності.

4. Спілкування

Формувати у дитини усвідомлену приналежність до колективу, розуміння його ролі в житті людини, вміння поєднувати особисті і громадські інтереси, вчити цінувати свій і чужий час, бути прикладом для молодших, вміти тримати своє слово.

5. Дозвілля

Створення умов для прояву учнями ініціативи і самостійності, відповідальності, щирості і відкритості в реальних життєвих ситуаціях, розвиток інтересу до позакласної діяльності, використання активних і нестандартних форм діяльності класу, що відповідають і нестандартних форм діяльності класу, що відповідають інтересам і можливостям учнів.

6. Громадянин

У зміст діяльності входить осмислення дитиною себе як частини своєї Батьківщини, її громадянина і патріота, розвиток громадської активності учнів, виховання свідомого ставлення до праці, вірності бойовим і трудовим традиціям старшого покоління.

7. Сім'я

Ефективність моєї виховної роботи багато в чому залежить від уміння працювати в тісному контакті з батьками, так сім'я грає формуючу роль, впливаючи на особистісний розвиток, характер, поведінку дитини. Я намагаюся спільно з батьками створити умови для вільного розвитку учнів, враховуючи інтереси дітей і їх вікові особливості.

Тому моя робота з батьками включає наступні напрямки:

а) вивчення сімейної атмосфери, що оточує учня (анкетування, бесіди, відвідування сім'ї);

б) психолого-педагогічна освіта батьків через систему батьківських зборів, консультацій, бесід, круглих столів;

в) організація та спільне проведення вільного часу дітей і батьків. Допомога батьків у навчально-виховній роботі.

г) захист інтересів і прав дитини в деяких сім'ях.

Батьки - перші помічники у всіх починаннях. Вони допомагають в організації роботи гуртків і секцій, проведення екскурсій і колективних творчих справ.

Прогнозований результат

Готовність до продовження освіти: наявність стійкого пізнавального інтересу, прагнення до успіху; наявність знань і умінь, необхідних для успішного продовження навчання в основній школі.

У розвитку дітей я активно використовую культурний потенціал школи, села і м. Чугуєва та Харькова.

В ході діагностики отримані наступні результати ефективності виховної роботи класу: захищеність і комфортність дитини в класі; задоволеність учнів і батьків життєдіяльністю в класі; у дітей сформована культура почуттів, моральні якості, вихованість, розвинена фантазія, вони не соромлячись проявляють свої творчі здібності і пізнавальні інтереси, із задоволенням беруть участь у всіх заходах в класі і школі; учні намагаються дотримуватися норм життя колективу, правила поведінки; хлопці усвідомлюють особисту відповідальність за доручену справу; репутація класу в школі добра, учні активні учасники багатьох заходів на рівні школи.

Дуже важливо виховувати в дітях доброту, щедрість душі, впевненість в собі, вміння насолоджуватися навколишнім світом. Це підготує дітей до вступу у "доросле" життя, за її нормами і вимогами, прищепить їм оптимістичне сприйняття життя, зробить їх колективістами, які прагнуть зробити нашу землю ще краще.

Позитивним результатом роботи можна вважати тісні взаємини з сім'ями учнів, активну участь батьків у справах класу, допомога у створенні умов для виховання і розвитку дітей (свята, екскурсії, контроль за успішністю, участь в конкурсах)

                                      
« Морально-етичне виховання особистості

через збагачення духовного світу дитини »


     Розвиток дитини відбувається постійно, воно не знає перерв, канікул або вихідних днів: воно здійснюється під час праці, ігор, в побуті, в спілкуванні з людьми. Мої учні поки ще маленькі. Але уваги до себе вимагають великої. Прищеплене, засвоєне в перші шкільні роки позначається на протязі всього життя. Закладене з дитинства, міцно і стійко.

     Виховання - процес, що починається з раннього дитинства, коли в душу дитини закладаються основні життєві принципи, які допомагають йому стати Людиною з великої літери, зайняти гідне місце в житті, усвідомлюючи себе особистістю, індивідуальністю. Цей процес повинен мати такий зміст, завдяки якому людина адаптується в сучасному світі, реалізує свої можливості і в майбутньому зробить внесок в розвиток цього світу.

    Моя мета - виховання і розвиток активної і вільної особистості, яка вміє самостійно діяти, з урахуванням індивідуальних здібностей та власних інтересів, готової до творчої діяльності.

       Способами досягнення мети вважаю:

1. Організацію різноманітної творчої діяльності дітей

- в процесі навчання (на уроках);

- поза процесом навчання (участь в колективних творчих справах, гуртках, секціях, святах, бесідах і т.д.)

2. Створення умов для самоствердження кожної дитини

- різні форми колективної і групової роботи зі школярами (гри, ігрові програми, дискусії, змагання, конкурси і т.д.).

3. Створення можливостей для прояву творчості дітей в школі (виставки, конкурси, фестивалі, індивідуальні виступи).

Маленька людина йде у школу. Яким буде його шлях, важким і тернистим, або легким і радісним? Чи підтримають його на цій дорозі, протягнуть долоні, зігріють теплом, або змусять виживати, викручуватися, страждати? Багато в чому це залежить від мене, як класного керівника, від того наскільки я широко володію інформацією про особливості молодшого шкільного віку і використовую цю інформацію в виховній роботі з класом.

    Виходячи з вище викладеного, я розробляю для свого класу конспекти  виховних заходів та  уроків під назвою «Разом у майбутнє ». 

    Метою виховної роботи класу є формування дружного класного колективу і розвитку особистості в ньому.

                                     Завдання для реалізації даної мети:

? допомогти кожній дитині усвідомити неповторність своєї особистості, а також особистість кожного однокласника,

? розвиток фантазії, розкриття індивідуальних творчих здібностей та пізнавальних інтересів кожної дитини;

? виховання здорового способу життя;

? створення умов для успіху і інтелектуального, морального і емоційного самовираження особистості молодшого школяра;

   Позакласна діяльність учнів будується за такими принципами:

Принцип відкритості. Діти планують життя в класі спільно з класним керівником, вносять свої пропозиції.

Принцип привабливості майбутнього справи. Необхідно захопити учнів кінцевим результатом виконуваного справи.

Принцип діяльності. Молодші школярі переживають бум діяльності, їм хочеться взяти участь у всіх заходах.

Принцип свободи участі. Надати можливість вибору завдань з урахуванням своїх інтересів і можливостей.

Принцип зворотнього зв'язку. Необхідно обговорити в кінці заходу, що вийшло, а що не вийшло.

Принцип співтворчості. У дитини має бути право вибору партнера по виконуваного справі.

Принцип успішності. Я намагаюся бачити участь кожної дитини в позакласній роботі і гідно його оцінити. Оцінка успішності учня повинна бути щирою, вона повинна відзначати реальний успіх і реальне досягнення.

    Діяльність в колективі будується за наступними напрямками:

1. Здоров'я

    Необхідно займатися зміцненням здоров'я учнів і формуванням навичок санітарно-гігієнічної культури. Формувати свідоме ставлення до зміцнення свого здоров'я, прагнення до участі в спортивних змаганнях і санітарно-оздоровчих заходах.

2. Інтелект

    Основний зміст діяльності - осмислення школярем необхідності наукових знань для нормального життя в сучасному світі. Метою діяльності є надання допомоги учням у розвитку в собі здатності мислити раціонально, ефективно застосовувати свої інтелектуальні вміння в нашому житті. Необхідно створити умови для просування учнів в інтелектуальному розвитку. Розвивати кругозір, допитливість.

3. Моральність

      У зміст діяльності входить формування у дітей свідомої дисципліни і культури поведінки, виховання моральності.

4. Спілкування

   Формувати у дитини усвідомлену приналежність до колективу, розуміння його ролі в житті людини, вміння поєднувати особисті і громадські інтереси, вчити цінувати свій і чужий час, бути прикладом для молодших, вміти тримати своє слово.

5. Дозвілля

    Створення умов для прояву учнями ініціативи і самостійності, відповідальності, щирості і відкритості в реальних життєвих ситуаціях, розвиток інтересу до позакласної діяльності, використання активних і нестандартних форм діяльності класу, що відповідають і нестандартних форм діяльності класу, що відповідають інтересам і можливостям учнів.

6. Громадянин

У зміст діяльності входить осмислення дитиною себе як частини своєї Батьківщини, її громадянина і патріота, розвиток громадської активності учнів, виховання свідомого ставлення до праці, вірності бойовим і трудовим традиціям старшого покоління.

7. Сім'я

    Ефективність моєї виховної роботи багато в чому залежить від уміння працювати в тісному контакті з батьками, так сім'я грає формуючу роль, впливаючи на особистісний розвиток, характер, поведінку дитини. Я намагаюся спільно з батьками створити умови для вільного розвитку учнів, враховуючи інтереси дітей і їх вікові особливості.

    Тому моя робота з батьками включає наступні напрямки:

а) вивчення сімейної атмосфери, що оточує учня (анкетування, бесіди, відвідування сім'ї);

б) психолого-педагогічна освіта батьків через систему батьківських зборів, консультацій, бесід, круглих столів;

в) організація та спільне проведення вільного часу дітей і батьків. Допомога батьків у навчально-виховній роботі.

г) захист інтересів і прав дитини в деяких сім'ях.

    Батьки - перші помічники у всіх починаннях. Вони допомагають в організації роботи гуртків і секцій, проведення екскурсій і колективних творчих справ.


Прогнозований результат

      Готовність до продовження освіти: наявність стійкого пізнавального інтересу, прагнення до успіху; наявність знань і умінь, необхідних для успішного продовження навчання в основній школі.

     У розвитку дітей я активно використовую культурний потенціал школи, села і м. Чугуєва та Харькова.

    В ході діагностики отримані наступні результати ефективності виховної роботи класу: захищеність і комфортність дитини в класі; задоволеність учнів і батьків життєдіяльністю в класі; у дітей сформована культура почуттів, моральні якості, вихованість, розвинена фантазія, вони не соромлячись проявляють свої творчі здібності і пізнавальні інтереси, із задоволенням беруть участь у всіх заходах в класі і школі; учні намагаються дотримуватися норм життя колективу, правила поведінки; хлопці усвідомлюють особисту відповідальність за доручену справу; репутація класу в школі добра, учні активні учасники багатьох заходів на рівні школи.

    Дуже важливо виховувати в дітях доброту, щедрість душі, впевненість в собі, вміння насолоджуватися навколишнім світом. Це підготує дітей до вступу у "доросле" життя, за її нормами і вимогами, прищепить їм оптимістичне сприйняття життя, зробить їх колективістами, які прагнуть зробити нашу землю ще краще. 

    Позитивним результатом роботи можна вважати тісні взаємини з сім'ями учнів, активну участь батьків у справах класу, допомога у створенні умов для виховання і розвитку дітей (свята, екскурсії, контроль за успішністю, участь в конкурсах).
Матеріал автора: Панкратова Людмила

ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
metodichna-skrinka-moralno-etichne-vihovannya-osobistost-cherez-zbagachennya-duhovnogo-svtu-ditini-.rar [22,59 Kb]
(Придбали цей файл: 117)Сподобалося? Поділіться з друзями!Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Нуш / На крилах успіху

На головнуЗалиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
Дякуємо!

Шановний користувач нашого сайту.
Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
Будь ласка
Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.