• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » План роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкової школи на 2019-2020 навчальний рік  План роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкової школи на 2019-2020 навчальний рік
  • 29-10-2019, 23:24
  • 23 895
  • 2
  План роботи шкільного методичного об’єднання вчителів
  початкової школи на 2019-2020 навчальний рік.
  Мета роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкової 
  школи: 
  «Сприяння встановленню рівного доступу до повноцінного навчання
  різним категоріям учнів у відповідності до їх індивідуальних здібностей
  та потреб, розвиток соціальної компетентності школярів на уроках в
  сучасній українській школі. Формування  конкурентоспроможного  учня
  в умовах модернізації навчально-виховного процесу та створення умов
  для безпосереднього підвищення професійної компетентності
  педагогічних працівників.»

  Методична тема:

  « Формування конкурентоспроможного учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу та створення умов для безпосереднього підвищення професійної компетентності педагогічних працівників»

  Проблема, над якою працює методичне об’єднання вчителів початкової школи:

  «Розвиток соціальної компетентності школярів на уроках в сучасній українській школі».

  Мета роботи шкільного методичного об’єднання вчителів початкової школи: «Сприяння встановленню рівного доступу до повноцінного навчання різним категоріям учнів у відповідності до їх індивідуальних здібностей та потреб, розвиток соціальної компетентності школярів на уроках в сучасній українській школі. Формування  конкурентоспроможного  учня в умовах модернізації навчально-виховного процесу та створення умов для безпосереднього підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.»


  І ЗАСІДАННЯ (серпень)

  Форма роботи: консультативний пункт

  Тема.  Модернізація початкової освіти – актуальна вимога сьогодення.

  Мета.  Вивчити основні нормативні документи, що регламентують функціонування початкової школи. Обговорити виконання плану роботи методичного об’єднання за 2018/2019 навчальний рік та затвердити план роботи на 2019/2010 навчальний рік. Проаналізувати зміни до навчальних програм, підручники, зошити. Узгодити календарно-тематичне планування на І семестр 2019/2020 навчального року. Опрацювати методичні рекомендації щодо навчальних досягнень учнів другого класу.

  № з/п

  Зміст роботи

  Форма реалізації

  Виконавці

  1.

  Особливості організації освітнього процесу в початкових класах у 2019/2020 н. р.

  Виступ

  Голова МО

  2.

  Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових  класів за 2018/2019 н. р.

  Звіт керівника методичного об’єднання

  Голова МО

  3.

  Обговорення та затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2019/2020 н. р.

  Обговорення за круглим столом

  Члени МО

  4.

  Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів Міністерства освіти і науки України щодо організації освітнього процесу, ведення класної документації.

  Експрес - огляд

  Члени МО

  5.

  Вивчення змін до навчальних програм, внесення змін до календарних планів.

  Узгодження календарно-тематичного планування.

  Експрес - огляд

  Заступник директора з НВР

  6.

  Організація самоосвіти вчителів, обговорення науково-методичних проблем, над якими будуть працювати вчителі початкової школи у 2019
  2020 н.р.

  Обговорення

  Члени МО

  7.

  Затвердження плану роботи МО на 2019/2020 н. р.

  Обговорення

  Голова МО

  8.

  Готовність кабінетів початкової школи до роботи в новому навчальному році.

  Виступ

  Члени МО

  9.

  Рекомендації до проведення Першого уроку-2019.

  Обговорення

  Члени МО


  10.


  Опрацювання методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу

  Обговорення

  Члени МО

  11.

  Сучасний учитель як провідник змін в контексті Концепції Нової української школи.

  Виступ

  Заступник директора з НВР Ілющенко Л.О.


  ІІ ЗАСІДАННЯ  ( листопад)

  Форма роботи: за круглим столом

  Тема. Шляхи, форми і методи удосконалення освітнього процесу.  Використання  інноваційних технологій на уроках у початкових  класах.                                          

  Мета.   Активізувати питання про використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах та сучасних методів розвитку мовлення і навчаня читання в початковій школі. Створити умови для успішної адаптації першокласників до шкільного колективу. Розглянути питання щодо труднощів в навчанні учнів початкової школи та шляхів їх подолання.


  № з/п

  Зміст роботи

  Форма реалізації

  Виконавці

  1.

  Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах. Модель сучасного уроку. Складові ефективного управління класом.

  Круглий стіл

  Члени МО

       2.

  Нова українська школа – вчимо по – новому.

  Робота консулат-пункту

  Вчителі 1-2 класів

      3.

  Сучасні методи розвитку мовлення і навчання читання в початковій школі.

  Виступ

  Горбунова В.М. , вчитель1- В класу

  4.

  Планування навчальних видів діяльності для досягнення очікуваних результатів в мовно-літературній освітній галузі. 

  Обговорення

  Вчителі 1-4 класів

  5.

  Використання інтерактивних технологій для досягнення очікуваних результатів навчальної діяльності на уроках української мови і літературного читання: технологія «кластера» на уроках літературного читання; квестова технологія у навчанні мови і літератури

  Виступ 

  Бутко Л.М. та Колодкіна З.М., вчителі 2 класів

  6.

  «Адаптація першокласників до шкільного колективу». Результати моніторингу

  Виступ

  Вчителі перших класів, психолог аркатова О.С.

  7.

  Труднощі навчання та шляхи їх подолання.

  Обговорення

  Члени МО

  8.

  Огляд новинок методичної літератури та освітніх інтернет -ресурсів

  Обговорення

  Члени МО

  ІІІ  ЗАСІДАННЯ (січень)

  Форма роботи: обмін досвідом

  Тема.  Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення. Здоров’язберігаюча компетентність сучасного вчителя.

  Мета.    Розширити знання педагогів про ефективність оздоровчої системи в освітньому процесі. Представити  наочний матеріал, хвилинки відпочинку, хвилинки релаксації  для обміну досвідом та вдосконалення сучасного уроку. Розвивати комунікабельність. Виховувати інтерес до самовдосконалення.

  № п/п

  Зміст роботи

  Форма реалізації


  Виконавці

  1.

  Майстер – клас: «Сучасний урок: вимоги, проблеми, шляхи удосконалення. Здоров’язберігаюча компетентність сучасного вчителя.»

  Виступ

  Голова МО

  2.

  Обмін досвідом з питання «Нестандартні форми навчання на уроках рідної мови».

  Цікавинки з методичної скриньки

  Члени МО

        3.

  Нова українська школа – вчимо по – новому.

  Робота консульт-пункту

  Мітла Н.М., вчитель 2-В класу

  4.

  Забезпечення рухової активності школяра та попередження втоми

  Консультація

  Практичний            психолог

  5.

  Хвилинки здоров’я щодня

  Обмін досвідом

  Члени МО

  6.

  Інтерактивні форми організації навчальної діяльності молодших школярів на уроках математики: кейс-технологія; «перевернуте навчання»; сторітелінг; технологія «боншо»; технологія квестів; технологія «кольорові капелюхи»  (6 капелюхів мислення Едварда Де Боно).

  Дискусія 

  Члени МО

  7.

  Гра по-новому – навчання по-іншому з LEGO.

  Обмін досвідом

  Вчителі 1-2 класів

  8.

  Знайомство з новинками методичної літератури.

  Презентація

  Члени МО

  9.

  Підведення підсумків роботи МО за І семестр

  Виступ

  Голова МО


                                           ІV ЗАСІДАННЯ  (березень)

  Форма роботи: обмін досвідом

  Тема.   Сучасний урок – співпраця усіх учасників освітнього процесу. Інтеграція навчання в системі нових освітніх технологій.

  Мета.   Розширювати знання педагогів про ефективність впровадження інтеграції в освітній процес, розглянути матеріали по організації інтегрованих уроків, виховувати інтерес до самовдосконалення.

  № з/п

         Зміст роботи

  Форма реалізації


  Виконавці

  1.

  Інтегровані уроки  в сучасній школі.

  Вузлики теорії та корисні дрібниці

  Члени МО

  2.

    Створення умов для розвитку критичного мислення  дітей.

  Обмін досвідом

  Члени МО

  3

  Критичне мислення як засіб формування та розвитку творчих здібностей молодших школярів на уроках природознавства

  Обговорення

  Члени МО        

  4.

  Скрайбінг – сучасний засіб візуалізації мислення учнів.

  Виступ

  Клименко Т.С., вчитель 1 –Б класу

  5.

  Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроці природознавства засобами технології «перевернутий клас»

  Виступ

  Кузьменко С.І., вчитель 3-Б класу

  6.

  Обмін думками прийом фішбоун; прийом «Кубик Блума»

  Методичний вернісаж

  Члени МО

  7.

  Знайомство з новинками методичної літератури.

  Презентація

  Члени МО                                                V ЗАСІДАННЯ  (травень)

  Форма роботи: методичний марафон


  Тема.  Підсумки роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2019/2020 навчальний рік та складання перспективного плану на наступний рік.

  Мета.   Підвести підсумки роботи методичного об’єднання вчителі початкових  класів за 2019/2020 навчальний рік, заслухати звіти вчителів про підсумки роботи над проблемною темою, скласти перспективний план роботи м/о на наступний навчальний рік

  № з/п

  Зміст роботи

  Форма реалізації


  Виконавці

  1.

  Підведення  підсумків роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2019/2020 навчальний рік.

  Звіт голови МО

  Голова МО

  2.

   Підсумки роботи над  темою та проблемою шкільного МО. 

  Звіти вчителів 1-4 к.

  Вчителі 1-4 класів

  3.

  Складання перспективного плану роботи  методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2020/2021 навчальний рік.

  Панорама ідей

  Члени МО

  4.

  Про порядок закінчення навчального року, проведення навчальних екскурсій в 1-4 класах.

  Виступ

  Заступник директора з НВР ...

  5.

  Опрацювання методичних порад щодо організації самоосвіти вчителів початкової школи.

  Дискусія 

  Члени МО

  5.

  Ознайомлення вчителів 5-х класів з навчальним планом, програмами,  посібниками, що використовуються в початковій школі.

  Методичний вернісаж

                                       Члени МО

  Та вчителі майбутніх 5 класів


  Автор матеріалу: Луценко Ніна

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  plan-roboti-shklnogo-metodichnogo-obyednannya-vchitelv-pochatkovoyi-shkoli-na-2019-2020-navchalniy-rk.rar [27,81 Kb]
  (Придбали цей файл: 2870)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Нуш / Початкові класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  31 октября 2019 19:21
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 0
  публікації цікаві

  публікації цікаві

  публікації цікаві


  дуже цікаві публікації

  дуже цікаві публікації хотіла б використовувати у роботі

  Валя Пасічник,
  дуже цікаві публікації хотіла б використовувати у роботі
  14 января 2020 12:26
  • Коментар написав: Олена
  • Реєстрація: --
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 0
  Дякую за корисні публікації для керівника ШМО.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.