• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн
   Зараз на сайті: 10
   Наші гості: 8

   Користувачі: 
   - отсутствуют

   Пошукові системи на сайті: 


    Останні наші відвідувачі:   » » План виховної роботи за програмою "У поступі до цінностей НУШ"  План виховної роботи за програмою "У поступі до цінностей НУШ"
  • 22-10-2019, 19:50
  • 30 586
  • 2
  План виховної роботи за програмою
  "У поступі до цінностей НУШ"
  На допомогу класному керівникові.
  План виховної роботи до кінця року.

  Вересень

  Тема періоду:  «Особистість і колектив»

  Завдання періоду:

  • Допомогти кожній дитині знайти свої місце в класному колективі.
  • Створити умови для розвитку творчих здібностей учнів.
  • Формувати організаційні навички, вміння співвідносити власні інтереси з інтересами інших людей.
  • Заохочувати учнів брати участь у різних формах позакласної та позашкільної роботи.  Зміст виховної діяльності

  Ключова компетентність

  Ціннісні ставлення  та практичні здатності

  Дата

  Примітка про виконання

  Класні справи

  1.

  Перший урок 

  Квест

  «Україна- наша Батьківщина!»»

  Спілкування державною мовою


  Уміння вчитися впродовж життя


  Ціннісне ставлення: 

  - усвідомлення ролі рідної державної мови як механізму національної і етнічної самоідентифікації, збереження світового мовного різноманіття, способу збереження культурних традицій і стратегій, аудіо- та візуалізацію культурного різноманіття свого народу.

  Практична здатність: 

  – послуговуватися державною мовою в різноманітних життєвих ситуаціях та дотримуватися мовного етикету; 

  – формулювати чітко думки, дискутувати, наводити аргументи, відстоювати власну думку.

  Ціннісне ставлення: 

  – уміння працювати самостійно і в команді;

  – застосовування різних поведінкових і комунікативних стратегій відповідно до мети діяльності та конкретної ситуації.

  Практична здатність: 

  –готовність удосконалювати свої моральні, морально-вольові якості та навички поведінки впродовж  життя;

  – розуміти необхідності роботи над собою.

  02.09


  2.

  Тиждень приурочений 

  28-річниці незалежності України 

  Усний журнал

  «Від незалежності України – до нової країни»

  Спілкування державною мовою
  Інформаційно-цифрова компетентність
  Ціннісне ставлення:

  – усвідомлення ролі рідної (державної) мови як механізму національної і етнічної самоідентифікації, збереження світового мовного різноманіття, способу збереження культурних традицій і стратегій, аудіо- та візуалізацію культурного різноманіття свого народу.

  Практична здатність: 

  – послуговуватися державною мовою в різноманітних життєвих ситуаціях та дотримуватися мовного етикету; 

  – застосовувати різноманітні комунікативні стратегії залежно від мети спілкування; 

  – формулювати чітко думки, дискутувати, наводити аргументи, відстоювати власну думку.

  Ціннісне ставлення: 

  – уміння працювати з різними Інтернет-ресурсами.

  Практична здатність:

  уміти використовувати різні способи пошуку корисної інформації в довідникових джерелах (зокрема,за допомогою інформаційно-комунікативних технологій), критично мислити в процесі збору та обробки інформації.

  06.09


  3.

  Етична бесіда 

  «Чи потрібно рахуватись зі сторонньою думкою?»


  Компетентності у природничих науках і технологіях

  Уміння вчитися впродовж життя  Ціннісне ставлення: 

  – розширення і поглиблення знань про предметний світ, сферу людських відносин та про себе.

  Практична здатність:

  –готовність до саморозвитку і опанування сучасними технологіями.

  Ціннісне ставлення: 

  –визначення мети та цілі власного життя і діяльності, планування й організація життя.

  Практична здатність:

  –готовність удосконалювати свої моральні, морально-вольові якості та навички поведінки впродовж  життя.

  10.09


  4.

  Гра експрес 

  «Я маленька частиночка живої Природи»

  Екологічна грамотність і здорове життя


  Уміння вчитися 

  впродовж життя


  Ціннісне ставлення:

  – усвідомлення людини як частини і результату еволюції природи;

  – усвідомлення діяльності людини й її потреб як чинника руйнування довкілля;

  – формування ставлення до природи,як універсальної цінності.

  Практична здатність:

  – формувати практичні навички екологічно безпечної поведінки (вміти обирати діяльність, що наносить найменшої шкоди природі).

  Ціннісне ставлення: 

  – розширення знаннєвої та емоційної сфери, власні уявлення про життя.

  Практична здатність:

  –прагнути оволодівати новими знаннями та навичками.

  17.09


  5.

  Розмова в колі

  «Любове моя- Україно»

  Соціальна та

  громадянська компетентності
  Обізнаність та

  самовираження у сфері культури  Ціннісне ставлення: 

  – усвідомлення змісту понять «громадянин»,«патріотизм», «готовність до захисту Вітчизни» як важливих складників життєдіяльності людини;

  – усвідомлення конституційного обов?язку щодо громадянських прав та захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

  Практична здатність:

  – дотримуватися конституційних норм, повага до державних символів, законів України;

  –цінувати і поважати свободу інших, право на вибір та власну думку.

  Ціннісне ставлення:

  – долучення до творчості, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображувально-виражальні засоби.

  Практична здатність:

  – бути відкритим до культурного діалогу.

  24.09


  Загальношкільні справи

  1.

  Всеукраїнський день бібліотек 

  Операція

  «Живи, книго!»


  Уміння вчитися впродовж життя


  Ціннісне ставлення: 

  – застосовування різних поведінкових і комунікативних стратегій відповідно до мети діяльності та конкретної ситуації.

  Практична здатність:

  –готовність удосконалювати свої моральні, морально-вольові якості та навички поведінки впродовж  життя.

  30.09


  2.

  Тиждень фізичної культури та спорту

  Обізнаність та

  самовираження у сфері культури


  Ціннісне ставлення:

  –ідентифікація себе як представника певної культури.

  Практична здатність:

  – потреба у творчій діяльності, яка би відповідала здібностям і нахилам.

  ІІ-й тиждень


  Організаційна робота

  1.

  Поновити банк даних дітей соціально незахищених категорій

  Соціальна та громадська компетентності

  Практична здатність:

  – поважати гідність кожної людини.

  І-й тиждень


  2.

  Скласти графік чергування учнів класу( вибір активу,розподіл доручень)

  Ініціативність і підприємливість


  Ціннісне ставлення: 

  – усвідомлення ціннісного змісту праці і рівності прав людей.

  Практична здатність: 

  –готовність брати відповідальність за себе та інших.

  І-й тиждень


  3.

  Провести організаційне засідання органів учнівського самоврядування 

  Соціальна та громадська компетентності

  Ціннісне ставлення: 

  – участь у шкільному самоврядуванні Практична здатність:

  – володіти навичками допомоги, самодопомоги, захисту та виживати в складних умовах;

  – поважати гідність кожної людини.

  І-й тиждень


  4.

  Ознайомлення учнів зі Статутом школи, правилами для учнів; 

  Соціальна та громадська компетентності

  Ціннісне ставлення: 

  – участь у шкільному самоврядуванні.

  Практична здатність:

  – володіти навичками допомоги, самодопомоги, захисту та виживати в складних умовах;

  – поважати гідність кожної людини.

  І-й тиждень


  5.

  Проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності

  Соціальна та громадська компетентності


  02.09


  6.

  Бесіди про взаємовідносини між дівчатами та хлопцями в класі, налагодження дружніх стосунків


  Уміння вчитися впродовж життя


  Ціннісне ставлення: 

  – розширення знаннєвої та емоційної сфери, власні уявлення про життя.

  Практична здатність:

  –готовність удосконалювати свої моральні, морально-вольові якості та навички поведінки впродовж  життя.

  вересень


  7.

  Індивідуальні бесіди з дітьми «Ставлення учнів до громадської роботи»

  Соціальна та

  громадянська компетентності


  Ціннісне ставлення: 

  – бажання брати участь у різних формах позакласної та позашкільної роботи військово-патріотичного спрямування.

  Практична здатність:

  – гуманно ставитися до інших людей, бути здатним до альтруїзму, співчуваття, емпатії;

  –цінувати і поважати свободу інших, право на вибір та власну думку.


  вересень


  8.

  Збір інформації для подання матеріалів на районний етап краєзнавчо-народознавчої експедиції учнівської молоді «Любіть Україну вишневу свою» під гаслом «Гідність, Свобода, Незалежність» в рамках руху української молоді «Моя земля – земля моїх батьків»

  Обізнаність та

  самовираження у сфері культури  Уміння вчитися 

  впродовж життя


  Ціннісне ставлення:

  – потреба у творчій діяльності, яка би відповідала здібностям і нахилам.

  Практична здатність:

  – долучення до творчості, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображувально-виражальні засоби.

  Ціннісне ставлення: 

  – уміння працювати самостійно і в команді.

  Практична здатність:

  –прагнути оволодівати новими знаннями та навичками.

  вересень


  Робота з батьками

  1.

  Індивідуальні бесіди


  Бесіда з батьками учнів по питанню труднощів у навчанні, надання корисних порад, визначення кандидатур для роботи в батьківському комітеті. 

  вересень


  2.

  Відвідування сімей вдома


  Відвідування сімей учнів із метою ознайомлення матеріального становища та психологічного клімату, сімейної атмосфери та родинних стосунків.

  Відвідування сім’ї Софіяна Дениса   І-й тиждень  ІІІ-й тиждень  3.

  Засідання батьківського комітету  1.. Вибори шкільного батьківського комітету на 2019-2020 н.р.

  2. Планування роботи на  2019-2020 н. р.

  13.09  Жовтень

  Тема періоду:  «Ми діти твої, Україно!»

  Завдання періоду:

  • Сприяти формуванню в молодого покоління високої патріотичної свідомості.
  • Виховувати шанобливе ставлення до української культури, любов до рідної землі, українського народу.
  • Виховувати інтелектуально – творчу, соціально активну особистість учнів, яка здатна брати безпосередню участь у справах своєї школи, країни.
  • Розвивати практичні навички управлінської діяльності.


  Зміст виховної діяльності

  Ключова компетентність

  Ціннісні ставлення  та практичні здатності

  Дата

  Примітка про виконання

  Класні справи

  1.

  Інтелектуальна гра: 

  «Я і мій характер»


  Уміння вчитися впродовж життя


  Спілкування державною мовою

  Ціннісне ставлення:

  – розширення знаннєвої та емоційної сфери, власні уявлення про життя;

  – застосовування різних поведінкових і комунікативних стратегій відповідно до мети діяльності та конкретної ситуації.

  Практична здатність:

  –готовність удосконалювати свої моральні, морально-вольові якості та навички поведінки впродовж  життя;

  – розуміти необхідності роботи над собою.

  Ціннісне ставлення:

  – спілкування українською мовою у школі та поза школою.

  Практична здатність: 

  – формулювати чітко думки, дискутувати, наводити аргументи, відстоювати власну думку;

  – розв?язувати конфлікти за допомогою спілкування.


  01.10


  2.

  Урок української звитяги

  «Народ пам’ятає, народ славить»


  Соціальна та

  громадянська компетентності


  Ціннісне ставлення: 

  – усвідомлення змісту понять «громадянин», «патріотизм»,«військово-патріотичне виховання», «готовність до захисту Вітчизни» як важливих складників життєдіяльності людини.

  Практична здатність:

  – готовність захищати Батьківщину;

  – поважати гідність кожної людини.

  15.10


  3.

  Розмова в колі

  «Обережно!Отруйні гриби!»   Уміння вчитися впродовж життя


  Екологічна грамотність і здорове життя


  Ціннісне ставлення: 

  – визначення мети та цілі власного життя і діяльності, планування й організація життя.

  Практична здатність:

  –готовність удосконалювати свої моральні, морально-вольові якості та навички поведінки впродовж  життя.

  Ціннісне ставлення:

  – усвідомлення значущості здорового способу життя, фізичної підготовки та фізичного розвитку для повноцінного життя людини.

  08.10


  4.

  Міні-тренінг:

  «Немає більшої розкоші,ніж розкіш спілкування між людьми»


  Спілкування державною мовою


  Математична 

  компетентність


  Ціннісне ставлення:

  – спілкування українською мовою у школі та поза школою.

  Практична здатність: 

  – уміти правильно викоритовувати термінологічний апарат, спілкуватися в процесі начально-пізнавальної діяльності.

  Ціннісне ставлення:

  – дотримування логіки і послідовності у мисленні та діях.

  Практична здатність: 

  –розвивати критичне мислення.

  25.10


  Загальношкільні справи

  1.

  Декада Захисника України 

  (Відзначення свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського 

  козацтва, Дня молитви за всіх полеглих за волю і державність України, Дня захисника Вітчизни).

  Соціальна та громадянська компетентності


  Ціннісне ставлення: 

  – бажання брати участь у різних формах позакласної та позашкільної роботи військово-патріотичного спрямування.

  Практична здатність:

  – поважати гідність кожної людини;

  – гуманно ставитися до інших людей.

  07.10-17.10


  2.

  До Міжнародного дня людей похилого віку та Дня ветерана проведення акції 

  «Ветеран живе поруч». 

  Соціальна та громадська компетентності


  Ціннісне ставлення: 

  – бажання брати участь у різних формах позакласної та позашкільної роботи військово-патріотичного спрямування.

  Практична здатність:

  – поважати гідність кожної людини;

  – гуманно ставитися до інших людей.

  01.10


  3.

  Флешмоб 

  «Добро крокує по планеті»

  Спілкування державною мовою


  Соціальна та громадська компетентності

  Ціннісне ставлення:

  – спілкування українською мовою у школі та поза школою.

  Практична здатність: 

  – формулювати чітко думки, дискутувати, наводити аргументи, відстоювати власну думку.

  Ціннісне ставлення: 

  – бажання брати участь у різних формах позакласної роботи .

  Практична здатність:

  – гуманно ставитися до інших людей, бути здатним до альтруїзму, співчуваття, емпатії.

  жовтень


  Організаційна робота

  1.

  Індивідуальні бесіди з учнями по питанню труднощів у навчанні, надання корисних порад 

  Уміння вчитися впродовж життя


  Ціннісне ставлення: 

  –визначення мети та цілі власного життя і діяльності, планування й організація життя.

  Практична здатність:

  – уміти моделювати власний освітній розвиток, аналізувати, контролювати, корегувати й оцінювати результати освітньої діяльності;

  –прагнути оволодівати новими знаннями та навичками.

  жовтень


  2.

  Бесіда про культуру спілкування з ровесниками

  Спілкування державною мовою


  Ціннісне ставлення:

  – усвідомлення ролі української мови в особистому житті, а також у житті нації і держави. 

  Практична здатність: 

  • протистояти засміченості мови, лайливим словам;
  • розв?язувати конфлікти за допомогою спілкування.

  жовтень


  3.


  Аналіз стану здоров’я учнів, стану відвідування школи

  Екологічна грамотність і здорове життя


  Ціннісне ставлення:

  – усвідомлення значущості здорового способу життя, фізичної підготовки та фізичного розвитку для повноцінного життя людини.

  жовтень


  4.

  Проведення інструктажу про правила поведінки на воді, правила дорожнього руху, правила протипожежної безпеки та ТБ під час осінніх канікул.

  Уміння вчитися впродовж життя


  Ціннісне ставлення: 

  –визначення мети та цілі власного життя і діяльності, планування й організація життя.

  Практична здатність:

  –готовність удосконалювати свої моральні, морально-вольові якості та навички поведінки впродовж  життя.

  25.10


  5.

  Збір інформації для подання матеріалів на районний етап краєзнавчо-народознавчої експедиції учнівської молоді «Любіть Україну вишневу свою» під гаслом «Гідність, Свобода, Незалежність» в рамках руху української молоді «Моя земля – земля моїх батьків»

  Обізнаність та

  самовираження у сфері культури  Уміння вчитися 

  впродовж життя


  Ціннісне ставлення:

  – потреба у творчій діяльності, яка би відповідала здібностям і нахилам.

  Практична здатність:

  – долучення до творчості, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображувально-виражальні засоби.

  Ціннісне ставлення: 

  – уміння працювати самостійно і в команді.

  Практична здатність:

  –прагнути оволодівати новими знаннями та навичками.

  жовтень


  Робота з батьками

  1.

  Індивідуальні бесіди


  Бесіда з батьками учнів по питанню труднощів у навчанні, надання корисних порад 


  Бесіди з батьками про відпочинок дітей на осінніх  канікулах

  жовтень 


  25.10


  2.

  Відвідування сімей вдома


  Відвідування сімей учнів із метою бесіди-профілактики по запобіганню інфекційних захворювань (грип, короста, гепатит) та контролю за поведінкою школярів поза школою.

  Відвідування сім’ї Костюк Діани
  І-й тиждень  ІІ-й тиждень


  3.

  Класні батьківські збори (тематика)


  Класні батьківські збори:

  «Сім’я як фактор профілактики відхилень в поведінці дітей»

  25.10


  4.

  Засідання батьківського комітету  Засідання КБК:

  1. Про вимоги до зовнішнього вигляду учнів та відвідування навчальних занять.


  11.10  Листопад

  Тема періоду:  «Україна в моєму серці»

  Завдання періоду:

  • Розвивати почуття патріотизму, гордості за свою Батьківщину; 
  • Виховувати активну особистість з притаманною їй громадською свідомістю, почуттямнаціональної гідності.


  Зміст виховної діяльності

  Ключова компетентність

  Ціннісні ставлення  та практичні здатності

  Дата

  Примітка про виконання

  Класні справи

  1.

  Година спілкування

  «Мова – то серце народу»

  Спілкування державною мовою

  Ціннісне ставлення:

  – усвідомлення ролі рідної (державної) мови як механізму національної і етнічної самоідентифікації, збереження світового мовного різноманіття, способу збереження культурних традицій і стратегій, аудіо- та візуалізацію культурного різноманіття свого народу;

  - любов до української мови. 

  Практична здатність: 

  – розуміти українську мову; 

  –популяризувати ідеї гуманізма, добра та краси.

  05.11


  2.

  Усний журнал

  «Дари природи є невичерпними».

  Рольова гра «Екологічною стежиною нашого краю»

  Екологічна грамотність і здорове життя


  Ціннісне ставлення:

  – усвідомлення природи, як джерела свідомості і духовності;

  – усвідомлення діяльності людини й її потреб як чинника руйнування довкілля.

  Практична здатність:

  – уміти застосовувати позитивні надбання народних традицій та етнічної культури у ставленні до природи й побутовій діяльності..


  12.11


  3.

  День гідності та свободи 

  Урок української звитяги

  «Хай вічно горить вогонь пам’яті»


  Соціальна та громадянська компетентності


  Ціннісне ставлення: 

  – усвідомлення змісту понять «громадянин», «патріотизм»,«військово-патріотичне виховання», «готовність до захисту Вітчизни» як важливих складників життєдіяльності людини.

  Практична здатність:

  – готовність захищати Батьківщину;

  – поважати гідність кожної людини.

  26.11


  4.

  Марафон відкритих думок

  «Безпечний Інтернет та соціальні мережі»

  Інформаційно-цифрова компетентність


  Ціннісне ставлення: 

  –розпізнавання достовірних і недостовірних джерел інформації;

  – протистояння Інтернет-агресії, Інтернет-булінгу тощо.

  Практична здатність:

  – дотримуватися правил безпеки в Інтернет мережі та здатність протистояти інтернет-ризикам та маніпулятивним технологіям у ЗМІ та рекламі, соціальних мережах, комп’ютерних іграх.


  19.11


  Загальношкільні справи

  1.

  Акція

  «Подаруй птахам житло»

  Ініціативність та підприємливість

  Ціннісне ставлення: 

  – презентування власної ідеї та ініціативи;

  – усвідомлення ціннісного змісту праці.

  Практична здатність

  – брати участь у шкільних заходах, волонтерській діяльності, у трудових десантах і благодійних акціях.

  листопад


  2.

  Акція «Зробимо шкільне подвір’я чистим»

  Ініціативність та підприємливість

  Ціннісне ставлення: 

  – презентування власної ідеї та ініціативи;

  – усвідомлення ціннісного змісту праці.

  Практична здатність

  – брати участь у шкільних заходах, волонтерській діяльності, у трудових десантах і благодійних акціях.

  листопад


  3.

  Тиждень гендерної грамотності 

  Година спілкування

  «Я – хлопець, я – дівчина, 

  ми – різні, ми – рівні»


  Соціальна та громадська компетентності 
  Практична здатність:

  – гуманно ставитися до інших людей, бути здатнимдо альтруїзму, співчуваття, емпатії;

  –цінувати і поважати свободу інших, право на вибір та власну думку;

  – поважати гідність кожної людини.

  ІІІ-й тиждень 


  4.

  Тиждень репродуктивного здоров’я

  Марафон відкритих думок

  «Що означає бути здоровою людиною»


  Уміння вчитися впродовж життя


  Екологічна грамотність і здорове життя


  Ціннісне ставлення: 

  –визначення мети та цілі власного життя і діяльності, планування й організація життя.

  Практична здатність:

  –готовність удосконалювати свої моральні, морально-вольові якості та навички поведінки впродовж  життя.

  Ціннісне ставлення:

  – усвідомлення значущості здорового способу життя, фізичної підготовки та фізичного розвитку для повноцінного життя людини.

  ІV-й тиждень


  Організаційна робота

  1.

  Індивідуальні бесіди з учнями, що мають низький рівень знань, надання корисних порад

  Уміння вчитися впродовж життя


  Ціннісне ставлення: 

  –визначення мети та цілі власного життя і діяльності, планування й організація життя.

  Практична здатність:

  – уміти моделювати власний освітній розвиток, аналізувати, контролювати, корегувати й оцінювати результати освітньої діяльності;

  –прагнути оволодівати новими знаннями та навичками.

  постійно


  2.

  Індивідуальні бесіди з учнями про правила поведінки під час перерв та після уроків

  Уміння вчитися впродовж життя


  Ціннісне ставлення: 

  –визначення мети та цілі власного життя і діяльності, планування й організація життя.

  Практична здатність:

  –готовність удосконалювати свої моральні, морально-вольові якості та навички поведінки впродовж  життя

  постійно


  3.


  Індивідуальні бесіди з учнями про ведення здорового способу життя

  Екологічна грамотність і здорове життя


  Ціннісне ставлення:

  – усвідомлення значущості здорового способу життя, фізичної підготовки та фізичного розвитку для повноцінного життя людини.

  постійно


  4.

  Узагальнення інформації для подання матеріалів на районний етап краєзнавчо-народознавчої експедиції учнівської молоді «Любіть Україну вишневу свою» під гаслом «Гідність, Свобода, Незалежність» в рамках руху української молоді «Моя земля – земля моїх батьків»

  Обізнаність та

  самовираження у сфері культури  Уміння вчитися 

  впродовж життя


  Ціннісне ставлення:

  – потреба у творчій діяльності, яка би відповідала здібностям і нахилам.

  Практична здатність:

  – долучення до творчості, висловлюючи власні ідеї, спираючись на досвід і почуття та використовуючи відповідні зображувально-виражальні засоби.

  Ціннісне ставлення: 

  – уміння працювати самостійно і в команді.

  Практична здатність:

  –прагнути оволодівати новими знаннями та навичками.

  листопад


  Робота з батьками

  1.

  Індивідуальні бесіди


  Бесіда з батьками учнів по питанню труднощів у навчанні, надання корисних порад 

  листопад 


  2.

  Відвідування сімей вдома


  Відвідування сім’ї Гоцяка Михайла  ІІІ-й тиждень


  3.

  Класні батьківські збори (тематика)


  Класні батьківські збори:

  «Наші діти - наша спільна турбота».

  29.11


  4.

  Засідання батьківського комітету  Засідання КБК

  1.Про створення школи усвідомленого батьківства. Профілактика насильства в сім’ї, асоціальних явищ  

  2.Про організацію діяльності батьківської громади, спрямованої на збереження та зміцнення здоров’я дітей

  15.11  Грудень

  Тема періоду:  ««Я – громадянин України»»

  Завдання періоду:

  • Виховувати правову культуру учнів, повагу до законодавства України;
  • Формувати навички правомірної поведінки, нетерпимість до проявів правопорушень.


  Зміст виховної діяльності

  Ключова компетентність

  Ціннісні ставлення  та практичні здатності

  Дата

  Примітка про виконання

  Класні справи

  1.

  Урок української звитяги

  «Мої герої – земляки»


  Соціальна та громадянська компетентності


  Ціннісне ставлення: 

  – усвідомлення змісту понять «громадянин», «патріотизм»,«військово-патріотичне виховання», «готовність до захисту Вітчизни» як важливих складників життєдіяльності людини.

  Практична здатність:

  – готовність захищати Батьківщину;

  – поважати гідність кожної людини.


  10.12


  2.

  Година спілкування

  «Ми- творці власного життя»


  Соціальна та громадянська компетентності


  Ціннісне ставлення: 

  – усвідомлення конституційного обов?язку щодо громадянських прав та захисту суверенітету і територіальної цілісності України;

  Практична здатність:

  –цінувати і поважати свободу інших, право на вибір та власну думку;

  – поважати гідність кожної людини.

  03.12


  3.

  Виховна година

  «Традиції виховання в українській родині»


  Обізнаність та

  самовираження у сфері культури


  Ціннісне ставлення:

  –ідентифікація себе як представника певної культури;

  – використання культурного досвіду в життєвих ситуаціях.

  Практична здатність:

  –поціновувати культурні здобутки людства та інтерес до них;

  – бути відкритим до культурного діалогу.

  17.12


  4.

  Усний журнал 

  «Ми-діти твої Європо!»

  Спілкування іноземними мовами 

  Ціннісне ставлення:

  – ціннісне ставлення до культурних надбань різних народів, соціальної рівності; 

  – толерантне ставлення до представників різних народів і культур.

  Практична здатність: 

  – володіти навичками міжкультурної взаємодії;

  – готовність прийняти представників інших культур такими, якими вони є.

  24.12


  Загальношкільні справи

  1.

  Тиждень Збройних сил України 

  Турнір «Нумо хлопці і дівчата!»  Ініціативність та підприємливість
  Соціальна та громадянська компетентності


  Ціннісне ставлення: 

  – презентування власної ідеї та ініціативи;

  – усвідомлення ціннісного змісту праці.

  Практична здатність

  – брати участь у шкільних заходах.

  Ціннісне ставлення: 

  – усвідомлення змісту понять «громадянин», «патріотизм»,«військово-патріотичне виховання», «готовність до захисту Вітчизни» як важливих складників життєдіяльності людини.

  Практична здатність:

  – готовність захищати Батьківщину;

  – поважати гідність кожної людини.

  02.12-

  06.12


  2.

  Всеукраїнський тиждень  права

  Тренінг

  «Закон обов’язковий для всіх»


  Соціальна та громадянська компетентності


  Ціннісне ставлення: 

  – усвідомлення конституційного обов?язку щодо громадянських прав та захисту суверенітету і територіальної цілісності України.

  Практична здатність:

  – дотримуватися конституційних норм, повага до державних символів, законів України.

  09.12-

  14.12


  3.

  Акція 

  «Чарівна краса новорічної гілки»


  Ініціативність та підприємливість
  Ціннісне ставлення: 

  – презентування власної ідеї та ініціативи;

  – усвідомлення ціннісного змісту праці.

  Практична здатність

  – брати участь у шкільних заходах.

  ІV-й тиждень


  4.

  Міжнародний день інвалідів 

  Акція 

  «Даруймо радість

  людям»   Ініціативність та підприємливість  Ціннісне ставлення: 

  – аналізування життєвих ситуацій;

  – презентування власної ідеї та ініціативи;

  Практична здатність: 

  –готовність брати відповідальніст ьза себе та інших;

  – брати участь у шкільних заходах, волонтерській діяльності, у трудових десантах і благодійних акціях


  03.12


  Організаційна робота

  1.

  Бесіди з учнями по питанню труднощів у навчанні, надання корисних порад учням

  Уміння вчитися впродовж життя


  Ціннісне ставлення: 

  –визначення мети та цілі власного життя і діяльності, планування й організація життя.

  Практична здатність:

  – уміти моделювати власний освітній розвиток, аналізувати, контролювати, корегувати й оцінювати результати освітньої діяльності;

  –прагнути оволодівати новими знаннями та навичками.

  постійно


  2.

  Індивідуальні бесіди з учнями щодо попередження дитячого травматизму

  Екологічна 

  грамотність і здорове життя


  Ціннісне ставлення:

  – усвідомлення значущості здорового способу життя, фізичної підготовки та фізичного розвитку для повноцінного життя людини

  постійно


  3.


  Проведення інструктажу про правила дорожнього руху, правила протипожежної безпеки та ТБ під час зимових канікул.

  Уміння вчитися впродовж життя


  Ціннісне ставлення: 

  –визначення мети та цілі 

  власного життя і діяльності, 

  планування й організація життя.

  Практична здатність:

  –готовність удосконалювати 

  свої моральні, морально-вольові

  якості та навички поведінки 

   впродовж  життя.

  27.12


  4.

  Провести засідання органів учнівського самоврядування

  Соціальна та громадська компетентності

  Ціннісне ставлення: 

  – участь у шкільному 

  самоврядуванні Практична 

  здатність:

  – володіти навичками допомоги, самодопомоги, захисту та 

  виживати в складних умовах;

  – поважати гідність кожної 

  людини.

  І-й тиждень


  Робота з батьками

  1.

  Індивідуальні бесіди


  Бесіда з батьками учнів по питанню труднощів у навчанні, 

  надання корисних порад 


  Обговорення з батьками питань пов’язаних з попередженням 

  нещасних випадків на дорогах 

  постійно  грудень


  2.

  Відвідування сімей вдома


  Відвідування сім’ї Чайковської Тетяни


  Відвідування сім’ї Шаблій Наталії  І-й тиждень

  ІІ-й тиждень  3.

  Засідання батьківського комітету  Засідання КБК

  1. Підсумки роботи батьківського комітету за 
  2. І семестр 2019-2020 н.р.


  28.12  Матеріал додав: Вожак Ольга

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  plan-vihovnoyi-roboti-za-programoyu-u-postup-do-cnnostey-nush.rar [50,91 Kb]
  (Придбали цей файл: 3096)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Нуш / Початкові класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  6 ноября 2019 14:41
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 0
  скачати файл у doc

  6 сентября 2020 13:01
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 0
  Короленко Ирина Сергеевна,

  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.