• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн

  Уроки з елементами проблемного навчання
  • 10-10-2019, 22:50
  • 2 464
  • 0
  Уроки  з елементами проблемного навчання.
  Педагогічна мета уроку:
  • розвиток мислення і здібностей учнів, розвиток творчих умінь;
  • засвоєння учнями знань, умінь, здобутих в ході активного пошуку і самостійного вирішення проблем;
  • виховання активної творчої особистості учня, який вміє бачити, ставити і вирішувати нестандартні проблеми.

  Уроки  з елементами проблемного навчання


  Головні умови якісного уроку:

  • забезпечення достатньої мотивації, здатної викликати інтерес до змісту проблеми;
  • забезпечення посильності роботи з виникаючими на кожному етапі проблемами (раціональне співвідношення відомого і невідомого);
  • доступність інформації, одержуваної при вирішенні проблеми, для учня;
  • необхідність діалогічного доброзичливого спілкування педагога з учнями, коли з увагою і заохоченням відносяться до всіх думок, гіпотез, висловлених учнями.

  Педагогічна мета уроку:

  • розвиток мислення і здібностей учнів, розвиток творчих умінь;
  • засвоєння учнями знань, умінь, здобутих в ході активного пошуку і самостійного вирішення проблем;
  • виховання активної творчої особистості учня, який вміє бачити, ставити і вирішувати нестандартні проблеми;

  Урок - ділова гра є форма відтворення предметного і соціального змісту майбутньої професійної діяльності фахівця, моделювання таких систем відносин, які характерні для цієї діяльності.

  У діловій грі учні виконують діяльність, яка поєднуватиме в собі навчальний і професійний елементи. У контекстному навчанні знання засвоюються не про запас, для майбутнього, а забезпечують ігрові дії учня в реальному процесі ділової гри. Одночасно той, кого навчають поряд з професійними знаннями набуває спеціальну компетентність - навички спеціальної взаємодії і управління людьми, колегіальність, вміння керувати і підкорятися, отже, ділова гра виховує особистісні якості, прискорює процес соціалізації.

  Але ця "серйозна" професійна діяльність реалізується в ігровій формі, що дозволяє учням інтелектуально і емоційно "розкритися", проявляти творчу ініціативу. Ділова гра реалізується на імітаційній моделі як спільна діяльність з постановки і вирішення ігрових навчальних завдань, підготовки і застосування індивідуальних і спільних рішень.

  Урок ділова гра. Вивчення простих геометричних тіл

  Мета уроку:

  - Дати основні знання про прямокутні проекції геометричних тіл.
  - Ознайомити з правилами виконання креслень геометричних тіл, встановленими державними стандартами.
  - Сприяти розвитку просторового уявлення.
  - Розвинути вміння правильно організовувати робоче місце, працювати з креслярськими інструментами, дотримуватися охайності і точності у роботі.
  - Навчити самостійно, працювати з наочними і довідниковими посібниками.

  Завдання уроку:

  - Дати основні знання про прості геометричні тіла
  - Навчити бачити форму предмета, за зображенням проекцій.
  - Навчити виконувати проекції простих геометричних тіл.
  - Навчити знаходити відповідність між наочним зображенням і кресленням.
  - Закріпити знання про прямокутне проектування.
  - Закріпити навички роботи з креслярськими інструментами.
  - Виховати охайність і точність при виконання креслень.
  - Виробити вміння відтворити за проекціями цілісний образ предмета.
  - Розвинути творчий потенціал учнів, і підняти рівень пізнавальної активності.

  Устаткування для вчителя:

  Наочні моделі геометричних тіл, модель тригранного кута з позначенням площин проекцій, плакати із зображенням геометричних тіл на трьох площинах проекцій, кейси із завданнями для кожної команди, таблиця результатів для команд.

  Устаткування для учнів:

  Чай чорний, прилади, аркуш формату А4, підручник.
  Для того щоб провести гру «Вивчення простих геометричних тіл» необхідно попередньо підготувати учнів. Прочитати лекцію проблемного характеру.

  Лекція.  «Проекції простих геометричних тіл».

  Отже, ви вже знаєте, що форма більшості предметів складається з поєднання різних геометричних тіл або їх частин. Отже для читання і виконання креслень потрібно знати як зображуються геометричні тіла на кресленнях. Для того щоб спроектувати тіло на три площини проекції необхідно виконати наступну умову.

  1. Геометричне тіло розташувати так, щоб довжина, ширина і висота даного тіла були паралельні основним площинам проекції.
  2. Cпроектувати тіло на кожну площину проекції за допомогою проектуючих променів, способом прямокутного проектування.

  Найпростішими з геометричних тіл є куб і куля.

  Давайте уявимо що на ці тіла світить промінь світла, яку тінь ми побачимо на площині дошки, вікна і стіни праворуч? Відповідь: Для куба квадрат, для кулі коло.

  А якщо ми візьмемо і переплутаємо ці проекції, чи зміниться геометричне тіло? Відповідь: «Всі три проекції у куба і у кулі однакові, тіла не зміняться».

  І так, для того щоб зрозуміти форму будь-якого предмета нам необхідно накреслити три проекції деталі. Кожна проекція має своє місце на кресленні. Давайте згадаємо як розташовуються проекції? (Показати модель тригранного кута)
  Тепер спробуємо спроектувати сірникову коробку. Яке геометричне тіло нагадує нам його форма? Призма.                                                              

  Подивіться на циліндр. Які проекції отримано на кресленні даного геометричного тіла? Чи можна переплутати проекції циліндра так, щоб не змінилася форма цього предмета? Що з цього вийде?

  Розминка перед грою.

  Давайте виконаємо невелику вправу. Учням демонструють картки із зображенням різних предметів.

  Завдання: Які геометричні тіла складають форму предмета?

  Геометричні тіла:

  1. куб
  2. призма, в основі, лежать правильні багатогранники, чотирикутник, трикутник, шестикутник (в вертикальному і горизонтальному положенні).
  3. конус, усічений конус (в вертикальному і горизонтальному положенні)
  4. циліндр (у вертикальному і горизонтальному положенні)
  5. піраміди (в підставі трикутник, чотирикутник, шестикутник)

  Результатом вивчення цієї теми має бути:

  - вміння розпізнати геометричні тіла, знати їх назва;
  - вміння побудувати три проекції (фронтальну, горизонтальну і профільну);
  - вміння правильно розташувати види на кресленні, використовуючи проекційний зв'язок.

  При виконанні завдання учні отримують елементарні, конкретні знання ЕКЗ.

  Тому при розробці гри кожен елемент конкретного знання розташовується на окремій картці. Кожна правильно виконана картка це один бал або одне очко. Таким чином ЕКЗ тут є:

  1. найменування геометричного тіла
  2. зображення фронтальної проекції
  3. зображення горизонтальної проекції
  4. зображення профільної проекції
  5. наочне зображення геометричного тіла.

  Хід гри

  У заздалегідь розділеному на команди класі, гра починається з того що з кожної команди один учень бере зі столу вчителя перший набір карток. Набори карток у всіх команд різні, але містять одне і теж завдання.

  Перший кейс - складається з карток з назвою геометричних тіл.

  Разом з першим набором командам видаються по 4 кейси.

  У кожному кейсі знаходяться різні завдання.

  Другий кейс - містить наочні зображення геометричних тіл (до 6 зображень).

  Третій кейс - фронтальні проекції геометричних тіл. Четвертий кейс - горизонтальні проекції.

  П'ятий кейс - профільні проекції геометричних тіл.

  Завдання вчителя укомплектувати перший кейс і набір з назвами тіл так, щоб при зіставленні назв і наочних зображень вийшло чотири правильні рішення. Команда може отримати максимум 4 завдання. Якщо допускається помилка, то команда втрачає додаткові рішення і бали, що впливають в подальшому на оцінку. Крім правильних рішень в кейсах знаходяться і не правильні рішення, а також порожні картки для вірних зображень.

  Цей етап в грі виконується всією командою. Після того як учні вибирають з кейса всі геометричні тіла, які підходять під картку з назвами, кожен член команди бере собі одне із зображень і надалі виконує всі наступні етапи гри тільки для даного тіла. Після чого команда переходить до іншого етапу, виконуючи завдання з кейса №3.

  У кейсі знаходяться різні фронтальні проекції геометричних тіл. Необхідно підібрати до наочного зображення фронтальну проекцію тіла. Якщо в конверті виявляється відсутність даної проекції, то учень повинен сам зобразити її на чистій картки, які вкладені в усі кейси. Підійшла черга відкрити кейс № 4.У ньому знаходяться горизонтальні проекції. У наборі також є вірні і невірні рішення. Завдання в кейсі необхідно зібрати так, щоб кожному з чотирьох учнів команди потрібно було знайти одну з трьох проекцій, якої не дістає. Після того як учні підберуть необхідну проекцію, перед ними на столі має лежати наступний набір.

  У п'ятому кейсі знаходяться профільні проекції. Набір проекцій також як і в інших кейсах містить правильні і не правильні варіанти. В останньому кейсі бракує зображень для 2 осіб з команди.

  Аналогічно проводиться підбір для профільної проекції.

  По закінченню гри, виграє та команда, яка вірно вибере весь максимум наочних зображень з кейса №1. Вірно, розкладе три проекції даного тіла і правильно виконає креслення проекції якої бракує. За кожну правильно обрану картку учень отримує один бал. Сума набраних балів всією командою також впливає на перемогу.

  Перш ніж команда закінчить гру, всі члени команди повинні перевірити правильність виконання всіх завдань. На заключному етапі вчитель підходить до кожної команди і на розкладених проекціях тіл проставляє точки.

  Учні повинні знайти їх на трьох проекціях. За кожну правильно знайдену точку команда отримує додаткові бали. Бажано поставити точки на тілах обертань.

  Всі дії команд фіксуються капітанами команд в спеціально підготовлених бланках - таблицях. За кожну правильно обрану картку присуджується один бал. У таблицю записується сума балів отриманих за кожне завдання.

  Таблиця результатів для команди.

  Прізвище та ім'я гравця

  Кейс № 1
  Назва геометричних тіл

  куб

  призма

  конус

  призма

  Кейс № 2
  Наочне зображення
  геометричних тіл

  Кейс № 3
  Фронтальні проекції

  Кейс № 4
  горизонтальні проекції

  Кейс № 5
  профільні проекції

  Знаходження точок

  Результат

  Виграє та команда, яка найшвидше впорається з поставленими завданнями, набере найбільшу кількість балів і покаже правильні результати.

  ВИСНОВОК:

  Урок з використанням проблемних завдань показує високі результати.

  Учні зацікавлені досліджуваної темою. Незвичайна обстановка підштовхує їх працювати продуктивно.

  При проведення уроку, враховуючи рівень підготовленості учнів, потрібно внести ще ряд завдань з підвищеним рівнем складності, для диференційованого підходу і повної зайнятості тих учнів які швидко виконують завдання.

  В даний урок можна включити завдання з аналізом форми предметів і читанням креслення.

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  uroki-z-elementami-problemnogo-navchannya.rar [27,51 Kb]
  (Придбали цей файл: 144)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Нуш / На крилах успіху / Початкові класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.