• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » Календарно-тематичне планування уроків 2 клас НУШ (за програмою Савченко)  Календарно-тематичне планування уроків 2 клас НУШ (за програмою Савченко)
  • 8-09-2019, 21:36
  • 20 671
  • 0
  Календарно-тематичне планування уроків 2 клас НУШ
  (за програмою Савченко)

  ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ:

  Українська мова і література

  (245 годин)


  реалізовується галузь через окремі предмети:


  • Українська мова
  • Читання


  7 годин на тиждень*:

  3,5 год - українська мова

  3,5 год - читання


  *впродовж тижня проводитиметься:

  • три уроки української мови 
  • три уроки читання. 


  Сьомий урок на одному тижні присвячується 

  розвитку зв’язного мовлення

  а на іншому – 

  роботі з дитячою книжкою.  За підручником «Українська мова та читання», підруч. для 2 класу 

  (у 2-х частинах)

  автори: В. Г. Бевз, Д. В. Васильєва


  Планування уроків української мови

  (3,5 год)


  № уроку

  Дата прове- дення

  Вправи підручника

  сторінки підруч-ника


  РОЗДІЛ                ПАРАГРАФ ПІДРУЧНИКА

                      Зміст                  Тема уроку

  І семестр


  1 т.

  Вправи

  1-4

  С. 

  4-5

  ЗВУКИ І БУКВИ

  § 1. ЗВУКО-БУКВЕНИЙ СКЛАД СЛОВА Поняття про звук як елемент людської мови. Аналізую звуковий склад слова.  Вправи

  5-6

  С. 

  6-7

  Поняття про букву як писемний знак, що позначає звук. Звуко-буквений аналіз слів.

  Аналізую звуко-буквений склад слова.  Вправи

  7-11

  С. 

  8-9

  Спостереження за смислорозрізнювальною рол- лю звуків у словах. Експериментую зі словами.  Зошит с. 3


  • Урок розвитку мовлення.

  Користуюся словами ввічливості


  2 т.

  Вправи

  1-4

  С. 

  10-11

  § 2. ДЗВІНКІ ПРИГОЛОСНІ ЗВУКИ В КІНЦІ СЛОВА І СКЛАДУ

  Літературна вимова і написання слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу перед глухим.

  Правильно вимовляю і пишу слова із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу.  Вправи

  1-5

  С. 

  12-13

  § 3. АПОСТРОФ

  Вимова і написання слів із апострофом. Спо- стереження за твердою вимовою приголосних звуків, позначених буквами б, п, в, м, ф та р, перед апострофом.

  Навчаюся вимовляти і писати слова з апо- строфом.  Вправи

  1-5

  С. 

  14-15

  § 4. НАГОЛОС

  Наголос. Уявлення про наголос як сильніше вимовляння складу в слові. Навчаюся пра- вильно наголошувати слова.


  3 т.

  Вправи

  6-11

  С. 

  16-17

  Спостереження за смислорозрізнювальною роллю наголосу в словах. Тренувальні вправи на визначення наголосу в словах.

  Експериментую з наголосом у словах.  Вправи

  1-6

  С. 

  18-19

  § 5. ПОДІЛ СЛІВ НА СКЛАДИ

  Склад слова. Уявлення про складоутворюваль- ну роль голосних звуків.

  Навчаюся ділити слова на склади.
  Вправи

  1-3

  С. 

  20-21

  § 6. ПЕРЕНОС СЛІВ ІЗ РЯДКА В РЯДОК 

  Перенос частин слів із рядка в рядок по скла- дах. Правило переносу слів зі складами, позна- ченими однією буквою.

  Правила переносу слів зі збігом двох і кількох приголосних звуків.

  Навчаюся переносити слова.

  1. 11


  Зошит с.7


  • Урок розвитку мовлення.

  Спостерігаю за роллю наголосу

  1. 12

  4 т.

  Вправи

  4-6

  С. 

  22-23

  Правила переносу частин слів із буквами й та ь

  у середині слів.

  Правила переносу слів із буквосполученнями

  ьо, йо.

  Навчаюся переносити слова.

  1. 13


  Вправи

  7-10

  С. 

  24-25

  Правила переносу слів із буквосполученнями

  дж, дз.

  Правило переносу слів із апострофом.

  Навчаюся переносити слова.

  1. 14


  Вправи

  1-5

  С. 

  26-27

  §  7.      АЛФАВІТ 

  Українська абетка. Поняття про абетку (алфавіт) як сукупність букв, що прийнята у писемності певної мови. Вправляння у розташуванні слів за абеткою з орієнтацією на першу букву слова. 

  Навчаюся розташовувати слова за алфавітом.

  1. 16

  5 т.

  Вправи

  6-11

  С. 

  28-30

  Користування алфавітом у роботі з навчальни- ми словниками.

  Навчаюсь користуватися алфавітом.

  1. 17
  Узагальнення знань 

  із розділу «Звуки і букви».

  1. 18
  Урок контролю навчальних досягнень учнів.  Зошит

  с. 10


  • Урок розвитку мовлення.

  Користуюся орфографічним словником

  1. 19

  6 т.

  Вправи

  1-5

  С. 

  32-33

  СЛОВО

  ЗНАЧЕННЯ СЛОВА

  § 8. БЛИЗЬКІ ЗА ЗНАЧЕННЯМ СЛОВА

  Розпізнаю близькі за значенням слова.

  1. 20


  Вправи

  1-5

  С. 

  34-35

  § 9. ПРОТИЛЕЖНІ ЗА ЗНАЧЕННЯМ СЛОВА

  Розпізнаю протилежні за значенням слова.

  1. 21


  Вправи

  6-8

  С. 

  36-27

  Розподіляю слова на групи.

  1. 22

  7 т.

  Вправи

  1-3

  С. 

  38-39

  § 10. СЛОВА З ПРЯМИМ І ПЕРЕНОСНИМ ЗНАЧЕННЯМ 

  Розрізняю пряме і переносне значення слова.

  1. 23


  Вправи

  1-3

  С. 

  40-41

  § 11. БАГАТОЗНАЧНІ СЛОВА Лексичні значення багатозначних слів. Пояснюю значення багатозначних слів.

  1. 25


  Вправи

  4-8

  С. 

  42-44

  Доречне вживання слів різних лексичних груп у власному мовленні. 

  Навчаюся доречно вживати слова в мовленні.  Зошит

  с. 12


  • Урок розвитку мовлення.

  Навчаюся розповідати казки


  8 т.  Узагальнення знань із розділу «Слово. Значення слова».

  Урок контролю навчальних досягнень.  Вправи

  1-3

  С. 

  46-47

  Слова - назви (предметів, ознак, дій, чисел)

  § 12. СЛОВА - НАЗВИ ПРЕДМЕТІВ (ІМЕННИКИ)

  Поняття про слова — назви предметів (іменники). Навчаюся визначати слова - назви предметів.


  9 т.

  Вправи

  4-7

  С. 

  48-49

  Вправляння у доборі слів, які відповідають на питання хто? що?

  Навчаюся добирати іменники  Вправи

  8-11

  С. 

  50-51

  Іменники — назви істот і неістот Розпізнавання  слів   —   назв  предметів,                         які відповідають на питання хто? або що?

  Розрізняю слова, що відповідають на питан- ня хто? що?  Вправи

  12-14

  С. 

  52-53

  Іменники — власні і загальні назви Розрізняю слова, які є загальними і власни- ми назвами.  Зошит

  с. 14


  • Урок розвитку мовлення.

  Навчаюся будувати діалог


  10 т.

  Вправи

  15-19

  С.

  54-55

  Розрізняю слова, що є загальними і власними назвами.  Вправи

  20-22

  С. 

  56-57

  Велика буква у власних назвах Правило вживання великої букви  в  іменах,  по батькові та прізвищах людей.

  Навчаюся  писати          імена,          

  по батькові, прізвища.  Вправи

  23-27

  С. 

  58-59

  Написання з великої букви кличок тварин.

  Навчаюся писати клички тварин.


  11 т.

  Вправи

  28-31

  С. 

  60-61

  Правило вживання великої букви в назвах країн, міст, сіл, річок, гір та ін..

  Навчаюся писати назви країн, міст, сіл, річок, гір.  Вправи

  32-35

  С. 

  62-63

  Число іменників

  Змінювання іменників за числами (один — багато). 

  Навчаюся змінювати слова — назви предметів.  Вправи

  36-39

  С. 

  64-65

  Навчаюся  змінювати  слова         — назви предметів.  Зошит

  с. 16


  • Урок розвитку мовлення.

  Навчаюся писати запрошення на День народження


  12 т.

  Вправи

  40-43

  С. 

  66-67

  Вправляння у доречному вживанні слів — назв предметів у мовленні.

  Навчаюся вживати іменники у мовленні  Впр. 44-48

  С. 

  68-69

  Уживання в мовленні слів — назв предметів.

  Навчаюся вживати слова — назви предметів у мовленні

  Закріплення знань і вмінь, пов’язаних зі словами — назвами предметів.


  13 т.  Урок контролю навчальних досягнень учнів.  Вправи 1-3

  C. 

  70-71

  § 12. СЛОВА - НАЗВИ ОЗНАК ПРЕДМЕТІВ (ПРИКМЕТНИКИ)

  Поняття про слова — назви ознак предметів

  (прикметники).

  Навчаюся визначати слова –– назви ознак предметів.  Впр. 

  4-7

  С. 

  72-73

  Вправляння у доборі слів, які відповідають на питання який? яка? яке? які?

  Навчаюся добирати прикметники  Зошит

  с. 18


  • Урок розвитку мовлення.

  Навчаюся складати розповідь


  14 т.

  Вправи 8-12

  С. 

  74-75

  Зв’язок прикметників з іменниками. Утворення словосполучень іменників із прикметниками.

  Навчаюся утворювати сполучення слів із прикметниками  Вправи 13-16

  С. 

  76-77

  Вправляння у доречному вживанні слів — назв ознак предметів у мовленні.

  Навчаюся вживати прикметники в мовленні

  Закріплення знань і вмінь, пов’язаних зі словами — назвами ознак предметів.


  15 т.  Урок контролю навчальних досягнень учнів.  Впр. 

  1-4

  С. 

  78-79

  §14. СЛОВА - НАЗВИ ДІЙ ПРЕДМЕТІВ (ДІЄСЛОВА)

  Поняття про слова — назви дій предметів

  (дієслова).

  Навчаюся визначати слова –– назви дій предметів.  Впр. 

  5-8

  С. 

  80-81

  Вправляння у доборі слів, які відповідають на питання що робить? що роблять?

  Навчаюсь  складати речення з дієсловами  Зошит

  с. 20


  • Урок розвитку мовлення.

  Навчаюся зв'язно висловлювати думки


  16 т.

  Впр. 

  9-12

  С. 

  82-83

  Вправляння у доречному вживанні слів –– назв дій предметів у мовленні.

  Навчаюсь вживати дієслова в мовленні  Впр. 13-16

  С. 84-

  85

  Навчаюсь  вживати      слова — назви       дій предметів у власних висловлюваннях.

  Закріплення знань і вмінь, пов’язаних зі словами — назвами дій предметів. Контроль навчальних досягнень учнів.

  ІІ семестр


  1 т.

  Впр. 

  1-4

  С. 

  86-87

  §15. СЛОВА - НАЗВИ ЧИСЕЛ (ЧИСЛІВНИКИ)

  Навчаюсь визначати слова, які називають числа  Впр. 

  5-8

  С. 

  88-89

  Навчаюсь добирати числівники  Впр. 

  9-14

  С. 

  90-91

  Навчаюсь утворювати сполучення слів з числівниками  Зошит

  с. 22


  • Урок розвитку мовлення.

  Навчаюся писати записку


  2 т.

  Впр. 15-19

  С. 

  92-93

  Навчаюсь вживати числівники в мовленні

  Закріплення знань і вмінь, пов’язаних зі словами — назвами чисел.

  Урок контролю навчальних досягнень учнів.


  3 т.

  Впр. 20-24

  С. 

  94-95

  Навчаюся вживати іменники, прикметники, дієслова і числівники в мовленні  Впр. 25-29

  С. 

  96-97

  Навчаюся розрізняти слова за значенням та питанням

  Закріплення знань учнів про іменники, прикметники, дієслова та числівники.  Зошит

  с. 24


  • Урок розвитку мовлення.

  Навчаюся складати розповідь за малюнком


  4 т.

  Впр. 

  1-4

  С. 

  98-99

  §16. СЛУЖБОВІ СЛОВА

  Навчаюся визначати в реченні службові слова і писати їх окремо від інших слів  Впр. 

  5-7

  С.

  100

  Навчаюся вживати службові слова в мовленні  Впр. 

  8-9

  С. 

  101

  Навчаюся вживати іменники, прикметники, дієслова, числівники і службові слова в мовленні


  5 т.

  Впр. 

  10-11

  С. 

  101-102

  Навчаюся вживати іменники, прикметники, дієслова, числівники і службові слова в мовленні

  Закріплення знань учнів про іменники, прик- метники, дієслова, числівники і службові слова

  Урок контролю навчальних досягнень учнів.  Зошит

  с. 28


  • Урок розвитку мовлення.

  Використовую службові слова


  6 т.

  Впр. 

  1-4

  С. 

  104-105

  РЕЧЕННЯ

  §17. РЕЧЕННЯ

  Навчаюся розпізнавати речення за його основними ознаками  Впр. 

  1-5

  С. 

  106-107

  §18. ВИДИ РЕЧЕНЬ ЗА МЕТОЮ ВИСЛОВЛЮВАННЯ

  Навчаюся правильно відтворювати інтонацію розповідних речень   Впр. 

  6-8

  С. 

  108-109

  Навчаюся правильно відтворювати інтонацію питальних речень


  7 т.

  Впр. 

  9-12

  С. 

  110-111

  Навчаюся правильно відтворювати інтонацію спонукальних речень  Впр. 13-16

  С. 

  112-113

  Навчаюся складати розповідні, питальні і спонукальні речення  Впр. 17-21

  С.

  114-115

  Навчаюся правильно відтворювати інтонацію речень  Зошит

  с. 30


  • Урок розвитку мовлення.

  Навчаюся складати розповідь на основі спостережень


  8 т.

  Впр.

  22-24

  С. 

  116

  Навчаюся складати різні за інтонацією речення  Впр. 25-26

  С. 117

  Навчаюся поширювати речення словами за поданими питаннями  Впр. 27-29

  С. 

  118-119

  Навчаюся складати речення за малюнком


  9 т.

  Впр. 30-33

  С. 

  119-120

  Навчаюся складати речення за малюнком

  Закріплення знань учнів про іменники, прикметники, дієслова, числівники і службові слова

  Урок контролю навчальних досягнень учнів.  Зошит

  с. 32


  • Урок розвитку мовлення.

  Відвідаємо театр


  10 т.

  Впр.

  1-4

  С. 

  122-123

  ТЕКСТ

  §19. ТЕКСТ

  Навчаюся розпізнавати текст за його основними ознаками  Впр. 

  1-3

  С. 

  124-125

  §20. БУДОВА ТЕКСТУ

  Навчаюся визначати частини тексту  Впр. 

  4-5

  С. 

  126

  Навчаюся знаходити в текстах виражальні засоби мови, відновлювати деформований текст


  11 т.

  Впр. 

  6-7

  С. 

  127

  Навчаюся знаходити в текстах виражальні засоби мови, відновлювати деформований текст

  Закріплення знань учнів основні ознаки  та будову тексту

  Урок контролю навчальних досягнень учнів.  Зошит

  с. 36


  • Урок розвитку мовлення.

  Навчаюся складати розповідь на основі власного досвіду


  12 т.

  Впр. 

  1-4

  С. 

  128-129

  §21. ТИПИ ТЕКСТІВ

  Навчаюся розрізняти текст-розповідь

  Вчуся складати текст-розповідь  Впр. 

  5-8

  С. 

  130-131

  Навчаюся розрізняти текст-опис


  13 т.  Вчуся складати текст-опис  Впр. 

  9-10

  С. 132

  Навчаюся складати текст за ілюстрацією

  Навчаюся складати текст за фотоілюстрацією  Зошит

  с. 38


  • Урок розвитку мовлення.

  Навчаюся складати розповідь за поданим початком


  14 т.

  Впр. 11-13

  С. 

  133-134

  Навчаюся складати текст за серією малюнків  Впр. 14-16

  С. 

  134-135

  Навчаюся складати текст за серією малюнків  Впр. 17-18

  С. 136

  Навчаюся складати текст про події із власного життя


  15 т.

  Впр. 19-20

  С. 137

  Навчаюся складати текст про події із власного життя

  Закріплення знань і вмінь, пов’язаних із вивченими типами текстів.

  Урок контролю навчальних досягнень учнів.  Зошит

  с. 40


  • Урок розвитку мовлення.

  Навчаюся складати загадки


  16 т.

  Впр. 21-22

  С. 138

  Навчаюся створювати висловлювання на відому тему (Я - чемна людина, тому, що...)  Впр. 23-24

  С. 139

  Навчаюся створювати висловлювання на відому тему (Хочеш мати друга - будь ним сам)  Впр. 25-26

  С.

  140

  Навчаюся перевіряти і вдосконалювати тексти


  17 т.

  Впр. 27-28

  С.

  141

  Навчаюся редагувати тексти

  Списування рукописного тексту

  Списування друкованого тексту  Зошит

  с. 42


  • Урок розвитку мовлення.

  Що я знаю про комп'ютер?


  18 т.  Навчальний диктант

  Складаємо діалог

  Закріплення вивчених знань та вмінь


  19 т.

  Впр. 

  1-2

  С. 142

  §21. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА РІК

  Тестування знань та вмінь з вивчених розділів

  Урок-вікторина "Що цінного я навчися з української мови в 2 класі?"

  Підсумковий урок за рік.


  Планування уроків читання

  (3,5 год)

  № уроку

  Дата прове- дення

  Розво- роти


  Тема уроку

  І семестр

  (16 тижнів х 3,5 години на тиждень = 56 годин)

  Розділ 1. Дзвіночок кличе у Країну Знань


  1 т.


  Здрастуй, школо!

  Знайомство з новим підручником: обкладинка, форзац, звернення до читачів, умовні позначення  С. 

  3

  Дзвіночок кличе у Країну Знань.

  Любов Шостак «Шкільний дзвінок».  С. 

  4-5

  Головна професія – школяр.

  Анатолій   Костецький   «Головна   професія», відео про школи з усього світу.


  2 т.

  С. 

  6-8

  Що я очікую від шкільного життя?

  Маргарита Сурженко «Їжачок Буль – школяр».  С. 

  8-10

  Я до школи поспішаю.

  Маргарита Сурженко «Їжачок Буль – школяр»

  (продовження).  С. 

  11

  Хто сьогодні зірка в класі?

  Олена Полянська «Є у кожного талант».  с. 13

  (Л.Ч.)

  1. Робота з дитячою книжкою.

  Скринька загадок 


  3 т.

  С. 

  12

  Мудрим ніхто не вродився, а навчився.

  Йосип Шелепець «Зажурився кіт».  С. 

  13-14

  Якщо вчитися важко

  Дженніфер   Мур-Маллінос   «Якщо   вчитися важко».

  Узагальнення за розділом 1 (творчі, дослідницькі завдання, ігри, інсценізації тощо) __________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________


  Розділ 2. Книжка - ключ до знань

  1. 11

  4 т.

  С. 

  15-16

  Ми маленькі читачі.

  Лідія Повх «Ми маленькі читачі».

  1. 12


  С. 

  17-18

  Книжка – ключ до знань.

  Василь Сухомлинський «Усі книжки гарні».

  1. 13


  С. 

  19

  Тато, мама, я – читаюча сім’я.

  Наталка Поклад «Книжковечір».

  1. 14


  с. 43

  (Л.Ч.)

  2.     Робота з дитячою книжкою.

  Скринька казок народів світу. Як дівчина короля перехитрила" (Угорська казка)

  1. 16

  5 т.

  С. 

  20

  Дружба з книжкою – це свято!

  Нузет Умеров «Про книжку».

  1. 17  Узагальнення за розділом 2 (творчі, дослідницькі завдання, ігри, інсценізації тощо) __________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________


                            Розділ 3. Осінні барви, осінній настрій

  1. 18


  С. 

  21-22

  Осінь – золотокоса красуня.

  Катерина  Перелісна  «Золота  осінь»,  картина

  Ольги Кваші «Золота осінь».


  6 т.

  С. 

  22-23

  Картини пізньої осені.

  Катерина Перелісна «Недалеко до зими».

  1. 19


  С. 

  23-24

  Щедра осінь завітала в гості.

  Марійка Підгірянка «Прийшла осінь».

  1. 20


  С. 

  25-26

  Вітерець-пустунець між дерев танцює.

  Тамара Коломієць «Вітрисько», картини Ірини Ломанової «Осінній вітер» та Олексія Чернігіна «Солоний вітер». 

  1. 21


  с. 17-19

  (Л.Ч.)

  1. Робота з дитячою книжкою.

  Скринька скоромовок та лічилок

  1. 22

  7 т.

  С. 

  27-28

  У лісі ми гриби збирали.

  Тамара Коломієць «На галяві».

  1. 23


  С. 

  28-29

  Завтра   у   вирій   далекий   будуть летіти лелеки. 

  Аркадій  Музичук  «Горобці»,  відео  про  відліт птахів у вирій.

  1. 25


  С. 

  29-31

  Прийшла до лісу осінь.

  Наталя Остапенко «Господиня осінь».


  8 т.

  С. 

  31-32

  Зажурила осінь золоту діброву.

  Оксана Кротюк «Ведмежа колискова».  С.

  32-33

  Де ти, білочко, живеш?

  Ліна Костенко «Білочка восени».  С.

  34-35

  Звуки осені.

  Оксана  Чорновіл  «Осінній  концерт»,  Галина Маніва «Каштанопад», аудіозапис звуків осені.  с. 

  116-118

  (Л.Ч.)

  1. Робота з дитячою книжкою.

  Скринька цікавих і повчальних історій. Василь Сухомлинський "Які вони бідні", "Верба - мов дівчина"


  9 т.

  С. 

  36

  Осінні настрої. Осінь весела!

  Наталя Забіла «Осіннє листя». Вадим Скомаровський «Лісова колиска».  С. 

  37-38

  Осінні  настрої  (продовження  теми).  Осінь сумна. Осінь мрійлива. 

  Олена Пчілка «Садок марніє потихеньку…»,  С. 

  38-39

  Осінні  настрої  (продовження  теми).  Осінь тривожна,  таємнича  і  задумлива.  Осінь грайлива.

  Ліна  Костенко  «Березовий  листочок»,  Петро Сорока «Гра», Віктор Терен «Осінь».


  10 т.


  Узагальнення за розділом 3 (творчі, дослідницькі завдання, ігри, інсценізації тощо) __________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________


  Розділ 3. Народні перлини для кожної дитини  С.

  40

  Українські народні колискові пісні.

  Аудіозапис  української  народної  колискової пісні  у  виконанні  Ніни  Матвієнко  «Гойда, гойда-гой, ніченька іде…», українська народна колискова пісня «Ой люлі, ой люлі…».  С. 

  41

  Українські народні дитячі пісеньки.

  Мультфільм  «Грицю,  Грицю,  до  роботи!», українська народна пісня «Зайчику,зайчику».  с. 15

  (Л.Ч.)

  1. Робота з дитячою книжкою.

  Скринька прислів'їв і приказок


  11 т.

  С. 

  42

  Дитячі заклички.

  Закличка «Іди, іди, дощику».  С. 

  42-44

  Лічилки, мирилки.

  Лічилки «Котилася торба..», «Тікав заєць через міст», мирилки «Дві подружечки зажурилися», «Подивися просто в очі…».  С. 

  44-46

  Скоромовки, загадки, прислів’я.


  12 т.

  С. 

  47-49

  Дивовижний світ українських народних казок про тварин.

  Українська народна казка «Зайчикова хатинка».  С. 

  49-50

  Де дружніші, там і сильніші.

  Українська народна казка «Ведмідь і бджоли», відео до казки.  С. 

  51-53

  Яке частування, таке й дякування.

  Українська народна казка «Лисиця і Журавель», аудіо запис казки та пісні, написаної за мотивом української    народної    казки    «Лисичка    і Журавель».  с. 38

  (Л.Ч.)

  • Робота з дитячою книжкою.

  Скринька українських народних казок. Українська народна казка "Лисичка-сестричка" (уривок)


  13 т.

  С. 

  53-55

  Хочеш собі добра – не роби нікому зла.

  Українська народна казка «Ведмідь і павучок».  C. 

  56-58

  Дивовижний  світ  народних  казок  Європи.

  Хочеш їсти калачі – не лежи на печі. Угорська  народна  казка  «Курочка,  мишка  та півник».  С. 

  58-59

  Казка  –  вигадка,  та  в  ній  щось  повчальне розумій.

  Шотландська народна казка «Лисиця і яструб».


  14 т.


  Узагальнення за розділом 4 (творчі, дослідницькі завдання, ігри, інсценізації тощо) __________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________


  Розділ 5. Кришталева зимонька у срібнім кожушку
  С. 

  60-61

  Здрастуй, зимонько-зима!

  Віра Паронова «Йде зима».
  С. 

  61-62

  Поетичний образ зими.

  Микола Сингаївський «Білі черевички у зими».  с. 82-84

  (Л.Ч.)

  1. Робота з дитячою книжкою.

  Поетична збірка Ліни Костенко "Баба Віхола", "Пряля", "Соловейко застудився"


  15 т.

  С. 

  62-63

  Подбайте, діти, про пташок узимку.

  Загадки  Лесі  Вознюк,  Лідія  Дяченко  «Чого сполошились синички?».  С. 

  63-65

  Дідусю Миколай, нашу хату не минай.

  Ніна Даценко «Зниклий мішок».  С. 

  65-66

  Уже  Різдво  прийшло  до  хати,  всім  пора колядувати.

  Українські  народні  пісні  «Колядин,  колядин», «Щедрий вечір, добрий вечір», картина Олени Ревуцької "Різдвяна пісня", малюнок Олександра Перехреста «Різдвяні колядники».


  16 т.

  С. 

  67

  Уже  Різдво  прийшло  до  хати,  всім  пора колядувати (продовження теми)

  Українська народна пісня «Сію, вію, посіваю».
  С. 

  68-69

  Рік Новий – чудове свято!

  Зірка Мензатюк «Новий рік».
  Узагальнення вивченого за І семестр.  с. 95-99

  (Хресто-матія)

  1. Робота з дитячою книжкою


  Іван Малкович "Золотий павучок" (різдвяна історія)


  ІІ семестр

  (19 тижнів х 3,5 години на тиждень = 66,5 годин)


  1 т.

  С. 

  70

  Веселий таночок танцює снігопад.

  Анна Рибалка «Дивовижний снігопад».  С. 

  71-72

  Веселий таночок танцює снігопад (продовження теми).

  Анна Рибалка «Дивовижний снігопад»  С. 

  72-73

  Ходить Мороз надворі у чоботах пухових.

  Леся Вознюк «Йшов мороз».


  2 т.

  С. 

  73-74

  Зима-чаклунка.

  Анатолій Качан «Зустріч».  С. 

  74-76

  Хто уміє зберігати – уміє й господарювати.

  Марія Чумарна «Як зайчики зимували».  С. 

  76

  Ой зима, зима, зима. Веселіш пори нема

  (Зимові розваги. Безпека взимку.)

  Платон Воронько «Гра у сніжки».  с. 68-70

  (Л.Ч.)

  1. Робота з дитячою книжкою.

  Поетична збірка Микола Вороний "Сніжинки", Любов Забашта "Біле свято зими"  3 т.


  Узагальнення за розділом 5 (творчі, дослідницькі завдання, ігри, інсценізації тощо) __________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________


  Розділ 6. Моя роди?на - це наша славна Україна!  С. 

  77

  Я – синочок. Я – донечка.

  Сашко Дерманський «Віршик для мами».  С.

  78

  Я – синочок. Я – донечка (продовження теми).

  Олег Попов «Хто це?», аудіозапис  пісні В. І.

  Кукоби «Мама і тато», музичний кліп до пісні.  4 т.

  С.

  79

  Я – братик. Я – сестричка.

  Гриць Гайовий «Будильник».  С. 

  80-81

  Я – онучок. Я – онучка.

  Катерина  Перелісна  «Мами  й  доні»,  Аркадій Музичук «Дідусів маршрут», аудіо запис пісні Наталії  Май  «Бабуся»,  мультфільм  до  пісні підібраний благодійним фондом Magneticone.org для  проекту «Освіта дитини ХХІ століття».  С.

  81-82

  Україна – це ти!

  Наталя   Рибальська   «Добрий   день,   матусю Україно!», аудіо запис пісні та відео сюжет.  с. 8-9

  (Хресто-матія)

  1. Робота з дитячою книжкою.

  Тіна Кароль. Україна - це ти (пісенний текст)


  5 т.

  С. 

  82-83

  Державні символи України.

  Наталка Поклад «Прапор».  С. 

  83-85

  Без верби і калини нема України.

  Народна легенда «Як Оксана вербою стала».  С.

  85-87

  Ми – українці!

  Анатолій Григорук «Дивовижні імена».


  6 т.

  С.

  87-88

  У родині всі ми любим українську мову!

  Володимир Верховень «Українська мова».
  С. 

  88-90

  Перш   ніж   щось   сказати,   треба   добре подумати

  За Анатолієм Григоруком «Мудра мова».  С. 

  90-92

  По-своєму кожна пташина співає, по-своєму кожен народ розмовляє.

  Всеволод Нестайко «Тьохіванко, Тьохандрійко і Цвірінько».  с. 68-71

  (Хресто-матія)

  1. Робота з дитячою книжкою.

  Наталка Мелетич "Парасолька"


  7 т.

  С. 

  92

  Моя маленька Батьківщина.

  Лідія Повх «Україна».
  Узагальнення за розділом 6 (творчі, дослідницькі завдання, ігри, інсценізації тощо) __________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________


  Розділ 7. Зустрічаймо весноньку!  С.

  93-94

  Зустрічаймо весноньку!

  Алевтина  Волкова  «Весна  світла»,  відео  про розквіт  природи  навесні,  аудіо  запис  дитячих закличок до пташок.


  8 т.

  С.

  94-95

  Нумо співати – весну закликати!

  Леся Вознюк «Весняний струмок».  С. 

  95-96

  Вчимося читати вірші-діалоги.

  Катерина Перелісна «Весна».  С. 

  96-98

  Вчимося читати вірші-діалоги (продовження теми).

  Варвара Гринько «Струмок», Андрій М?ястківський «Пролісок».  с. 55-57

  (Л.Ч.)

  1. Робота з дитячою книжкою.

  Поетична збірка Тараса Шевченка "Зоре моя вечірняя", Сонце заходить, гори чорніють...", "Тихесенько вітер віє" 


  9 т.

  С. 

  98-99

  Леся Українка – поетична квітка України.

  Леся Українка «Пісенька весняної води».  С. 

  99-101

  Котики вербові – весняне диво природи.

  Надія Кир?ян «Котики».  С.

  102

  Тарас Григорович Шевченко – народний поет і художник.

  Тарас Шевченко «Встала весна…».


  10 т.

  С. 

  103

  Свято Пасхи недалечко.

  Ніна Куфко «Свято Пасхи недалечко», картина Юрія Мацика «Світле свято», аудіозапис казки Андрія М?ястківського «Казочка про писанку».
  Узагальнення за розділом 7 (творчі, дослідницькі завдання, ігри, інсценізації тощо) __________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________


  Розділ 8. Мого дитинства сонячна країна  С. 

  104-105

  Добре тому жити, хто вміє дружити

  Євген Гуцало «Під веселкою».  с. 

  143-145

  (Л.Ч.)

  1. Робота з дитячою книжкою.

  Скринька казок зарубіжних письменників. Василь Чухліб "Заячий холодок"


  11 т.

  С. 

  106-104

  Найдорожче – чесність.

  Аліна Туз «Про Михася та Люка Скайуокера».  С. 

  108-109

  Добре ім’я краще багатства.

  Зірка Мензатюк «Золоте серце».  С. 

  110-111

  Цікаві історії, пригоди

  Катерина Василенко «НЛО».


  12 т.

  С.

  111-112

  Коли буває соромно?

  Леонід  Нечаєв  «Про  жовті  грушки  і  червоні вушка».  С. 

  113-114

  Наполеглива праця – запорука успіху.

  Оксана Кротюк «Пластиліновий песик».  С.

  115-117

  Маленькими кроками до великих перемог.

  За Дженніфер Мур-Маллінос «Я все зможу!».
  • Робота з дитячою книжкою.

  Скринька казок українських письменників 

  Ганс Крістіан Андерсен 

  "Принцеса на горошині"


  13 т.

  С.

  117-119

  Чи варто ризикувати?

  За Оксаною Радушинською «День народження!».  С. 

  119-120

  Чи варто ризикувати? (продовження теми)

  За Оксаною Радушинською «День народження!» (продовження)  форзац

  Пізнаю себе

  За Дженніфер Мур-Маллінос «Безліч емоцій».


  14 т.

  форзац

  Пізнаю себе

  За Дженніфер Мур-Маллінос «Безліч емоцій».
  Узагальнення за розділом 8 (творчі, дослідницькі завдання, ігри, інсценізації тощо) __________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________


  Розділ 9. Кожна пригода - до мудрості дорога  С. 

  121-123

  Як досягнути успіху?

  Оксана Павлова «Якби я мав такі кросівки…».  с. 114-119

  (Хресто-матія)

  1. Робота з дитячою книжкою.

  Марина Павленко "Півтора бажанння"


  15 т.

  С. 

  123-124

  Чи добре бути нахабним?

  Василь Чухліб «Заячий холодок», аудіо запис казки   С. 

  125-126

  Вчимося аналізувати інформацію.

  Всеволод Нестайко «Кревет Вася».  С.

  127-128

  Вчимося аналізувати інформацію (продовження теми)

  Всеволод Нестайко «Кревет Вася» (продовження)


  16 т.


  Узагальнення за розділом 9 (творчі, дослідницькі завдання, ігри, інсценізації тощо) __________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________


  Розділ 10. Довкола стільки є краси!  С. 

  129

  Довкола стільки є краси!

  Лідія Компанієць «У лісочку».  С. 

  130-131

  Я не ображу рідної землі!

  Ніна Вернигора «Диво у долоньках».  с. 148-153

  (Хресто-матія)

  1. Робота з дитячою книжкою.

  Катерина Міхаліцина "Хто росте у парку" (скорочено)


  17 т.

  С.

  131-133

  Здібності і таємниці братів наших менших.

  Валентина Бондаренко «Розумаха».  С.

  133

  Краса природи є у всьому, лиш придивитися зумій.

  Ліна Біленька «Казка неба».  С.

  134-135

  Казка – вигадка, та в ній – справжні факти розумій.

  Микола Возіянов «Сонечко».


  18 т.

  С.

  135-137

  Казка – вигадка, та в ній – справжні факти розумій (продовження теми).

  Анна Рибалка «Вовчик і сонечка».  С. 

  137-139

  Що? Де? Коли? Як? Чому?

  Микола Леденцов «Голка-риба».  С.

  139-140

  Що? Де? Коли? Як? Чому? (продовження теми)

  Микола Леденцов «Морський коник».  с. 109-113

  (Хресто-матія)

  1. Робота з дитячою книжкою.

  Григорій Фалькович "Колоскова колискова", "Корова спекла коровай", "Все, що звечора наснилось"


  19 т.

  С. 

  140

  Щоб завжди був світ прекрасним.

  Олена   Полянська   «Щоб   завжди   був   світ прекрасним».
  Узагальнення за розділом 10 (творчі, дослідницькі завдання, ігри, інсценізації тощо) __________________

  ________________________________________________

  ________________________________________________

  Підсумковий урок за рік.


  ОСВІТНЯ ГАЛУЗЬ:

  Математична

  (140 годин)  4 години на тиждень  За підручником «Математика» 2 клас,

  автори: В. Г. Бевз, Д. В. Васильєва


  Планування уроків математики

  (4 год)


   

  Урок

  Дата

  Тема уроку

  № сторінки підручника

  Примітки


  І СЕМЕСТР - 64 години


  І чверть (32 години)
  Математика у природі

  4-5

  Математика у природі

  6-7  Подорож до міста 

  "Скарбничка моїх досягнень"

  8-21

  Просторові відношення

  8


  Цифри і числа. Дії та їх компоненти

  9

  Порівняння чисел

  10

  Вирази. Рівності. Нерівності

  11

  Геометричні фігури

  12

  Двоцифрові числа. Розряди чисел

  13

  Час. Вимірювання часу

  14

  Робота з даними

  15

  Довжина. Вимірювання довжини

  16

  Взаємозв'язок між додаванням і відніманням

  17

  Грошові розрахунки

  18

  Математичні задачі та дослідження

  19

  Математичні задачі та дослідження

  20

  Узагальнюючий урок. 

  Набуваємо досвіду. Розвивальні завдання.Тестування.

  21  Подорож до міста 

  "Додавання та віднімання в межах 20"

  22-38

  Склад числа 10. Переставний закон додавання

  22

  Додавання частинами. Додавання до числа 9

  23

  Додавання одноцифрових чисел до числа 8

  24

  Додавання чисел до числа 7

  25

  Набуваємо досвіду

  26

  Додавання чисел до числа 6

  27

  Додавання у межах 20

  28

  Віднімання одноцифрових чисел від числа 11

  29

  Віднімання чисел від чисел 12 і 13

  30

  Віднімання чисел від чисел 14 і 15

  31

  Віднімання чисел від чисел 16 і 17

  32

  Віднімання чисел від чисел 18 і 19

  34

  Віднімання чисел у межах 20

  35

  Таблиця додавання та віднімання у межах 20

  36

  Узагальнюючий урок. 

  Набуваємо досвіду 

  Контроль навчальних досягнень учнів 

  37

  Підсумковий урок за семестр

  Повторення. Розвивальні завданя.

  38  ІІ чверть (32 години)


  Подорож до міста 

  "Вирази. Рівності. Нерівності"

  39-51

  Числові вирази. Прості задачі.

  39

  Порядок дій. Дужки

  40

  Периметр многокутника

  41

  Порівняння числових виразів

  42

  Буквенні вирази

  44

  Виконання дій у виразах

  45

  Рівності. Знаходження невідомого зменшуваного

  47

  Задачі на дві дії

  48

  Рівняння. Знаходження невідомого від'ємника

  49

  Набуваємо досвіду

  50

  Узагальнюючий урок. 

  Повторення. Розвивальні завдання Тестування.

  51  Подорож до міста 

  "Додавання та віднімання в межах 100"

  52-62

  Додавання та віднімання двоцифрових чисел

  52

  Додавання суми до числа

  53

  Додавання одноцифрового числа до двоцифрового (загальний випадок)

  54

  Додавання двоцифрового числа до двоцифрового

  55

  Додавання та віднімання чисел за числовим променем

  56

  Віднімання числа від суми

  57

  Віднімання одноцифрового числа від двоцифрового

  59

  Задачі на знаходження третього числа за сумою двох даних чисел

  60

  Віднімання двоцифрового числа від двоцифрового

  61

  Узагальнюючий урок. 

  Повторення. Розвивальні завдання. Тестування.

  62  Подорож до міста 

  "Геометричні фігури та величини"

  63-72

  Геометричні фігури. Об'ємні та плоскі

  63

  Відрізок. довжина відрізків. Ламана. Порівняняння

  64

  Конус. Трикутник. Периметр.

  65

  Розв'язуємо задачі

  66

  Циліндр. Прямокутник. Периметр

  67

  Квадрат. Куб

  68

  Куля. Коло і круг

  69

  Розв'язуємо задачі

  70

  Узагальнюючий урок. 

  Повторення. Розвивальні завдання.

  71-72

  Контроль навчальних досягнень учнів


  Підсумковий урок. 

  ІІ СЕМЕСТР - 76 години


  Подорож до міста 

  "Множення та ділення"

  73-90

  Підготовка до ознайомлення з множенням

  73

  Сутність дії множення. прості задачі на множення.

  74

  Компоненти та результат дії множення

  76

  Множення на 1. Переставний закон множення

  77

  Складання таблиці множення числа 2

  78

  Обчислення. Множення числа 0

  80

  Сутність дії ділення. Знак ділення

  81

  Компоненти та результат дії ділення

  83

  Зв'язок ділення та множення. Збільшення та зменшення числа в 2 рази

  84

  Складання таблиці ділення на число 2

  86

  Множення та ділення на 1. Ділення рівних чисел.

  87

  Порядок дій 

  89

  Узагальнюючий урок. 

  Повторення. Розвивальні завдання. Тестування.

  90  Подорож до міста 

  "Табличне множення та ділення"

  91-105

  Множення числа 4 і на 4

  91

  Ділення на 4

  92

  Таблиці множення числа 4 та ділення на 4

  93

  Сутність множення числа 3 і на 3

  94

  Порядок дій у виразах з дужками

  96

  Сутність ділення на 3

  97

  Таблиці множення числа 3 та ділення на 3

  98

  Застосування таблиць множення та ділення на 3

  100

  Таблиці множення та ділення на число 5

  101

  Застосування таблиць множення та ділення на 5

  102

  Таблиці множення та ділення на число 10

  103

  Міліметр - одиниця вимірювання довжини

  104

  Узагальнюючий урок. 

  Повторення. Розвивальні завдання. Тестування.

  105  Подорож до міста 

  "Математичні задачі та дослідження"

  106-115

  Прості задачі на множення

  106

  Таблиці множення та ділення на 6 і 7

  107

  Задачі на кратне порівняння

  108

  Таблиці множення та ділення на 8 і 9

  109

  Складені задачі на множення

  110

  Таблиці множення та ділення

  111

  Складені задачі на ділення

  112

  Математичні задачі та дослідження

  113

  Застосування таблиці множення та розв'язування задач

  114

  Повторення. Розвивальні завдання.

  115

  Контроль навчальних досягнень учнів


  Підсумковий урок. 

  Подорож до міста 

  "Величини"

  116-126

  Довжина. Одиниці вимірювання довжини.

  116

  Математичні задачі та дослідження

  117

  Маса. Одиниці вимірювання маси

  118

  Математичні задачі та дослідження

  119

  Місткість. Одиниці вимірювання місткості

  120

  Математичні задачі та дослідження

  121

  Вартість. Одиниці вимірювання вартості

  122

  Математичні задачі та дослідження

  123

  Час. Одиниці вимірювання часу

  124

  Математичні задачі та дослідження

  125

  Узагальнюючий урок. 

  Повторення. Тестування.

  126  Подорож до міста 

  "Я вже вмію і знаю"


  Дії та їх компоненти. Істинні та хибні твердження

  127

  Числові та буквені вирази. Рівності.

  128

  Час. Одиниці вимсірювання часу

  129

  Числовий промінь. Нерівності

  130

  Порядок дій. Задачі

  131

  Робота з даними

  132

  Плоскі геометричні фігури. Довжина

  133

  Буквені вирази. Знаходження невідомих компонентів дій.

  134

  Об'ємні геометричні фігури. Задачі

  135

  Величини та одиниці їх вимірювання

  136

  Математичні задачі та дослідження

  137

  Узагальнюючий урок. 

  Розвивальні завдання. Тестування.

  138  Подорож до міста 

  "Набуваємо досвіду множити і ділити"


  Застосування таблиць множення та ділення числа 1 та таблиці множення числа 0


  Застосування таблиці множення та ділення числа 10


  Застосування таблиць множення та ділень числа 2


  Застосування таблиці множення та ділення числа 3


  Застосування таблиці множення та ділення числа 4


  Застосування таблиці множення та ділення числа 5


  Застосування таблиці множення та ділення числа 6


  Застосування таблиці множення та ділення числа 7


  Застосування таблиці множення та ділення числа 8


  Застосування таблиці множення та ділення числа 9


  Табличне множення та ділення чисел 2 і 3  Узагальнюючий урок. 

  Набуваємо досвіду.

  Тестування.


  Контроль навчальних досягнень учнів


  Підсумковий урок за семестр  Підсумковий урок за рік


  ОСВІТНІ ГАЛУЗІ:

  • Природнича
  • Соціальна і здоров'язбережувальна
  • Громадянська та історична
  • Технологічна

  (140 годин)


  4 години на тиждень


  реалізовуються галузі через інтергований курс:


  • Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ
  За підручником «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» 2 клас,

  автори: Н. О. Будна, Т. В. Гладюк, С. Г. Заброцька, Л. В. Лисобей, Н. Б. Шост


  Планування уроків ІК "Я досліджую світ"

  (4 год)

  № уроку

  Дата

  Тема уроку

  № сторінки

  Примітки

  І семестр  Вступний інструктаж з техніки безпеки на уроках ІК "Я досліджую світ".

  Шляхи виходу зі школи у разі виникненнянадзвичайних ситуацій

  4,10


  Розділ 1: МОЯ ШКОЛА

  5-30


  Тема 1 тижня: У школі

  6-11
  Права та обов'язки школярів

  6
  Безпека у школі

  8
  Блокнот-планер  Тема 2 тижня: Мій клас

  14-19
  Спільнота класу

  14
  Культура спілкування

  16
  Шкільні традиції

  18
  Підставка для шкільного приладдя

  19


  Тема 3 тижня: Мікрорайон школи

  22-27
  Дорога до школи

  22
  Безпека на дорозі. Дорожня розмітка

  24
  Перехід дороги на регульованому і нерегульованому перехресті

  26
  Доміно "Дорожні знаки"

  Підсумковий урок. Тематична робота 1

  28

  30


  Розділ 2: МІЙ ДІМ - ЗЕМЛЯ

  31-56


  Тема 4 тижня: Планета Земля

  32-37
  Земля - планета, на якій я живу

  32
  Чому буває день і ніч

  34
  Чому бувають пори року

  36
  Інопланетянин

  37


  Тема 5 тижня: Я пізнаю природу

  40-45
  Що таке явища природи

  40
  Як відбувається колообіг води в природі

  42
  Чому буває вітер

  44
  Човник

  45


  Тема 6 тижня: Я спостерігаю за погодою

  48-56
  Погода та її складові

  48
  Ракета

  49
  Як вимірювати температуру

  50
  Як передбачають погоду

  Підсумковий урок. Тематична робота 2

  52

  56


  Розділ 3: ОСІНЬ

  57-84


  Тема 7 тижня: Осінні явища в природі

  58-62
  Осінні явища в неживій природі

  58
  Осінні явища в житті рослин

  60
  Осінній пейзаж

  61
  Плоди і насіння рослин

  62


  Тема 8 тижня: 

  Осінні турботи тварин і людей

  66-73
  Як тварини готуються до зими

  66
  Осінь - грибна пора

  69
  Осінні турботи в містах і селах рідного краю

  71
  Пакетик для насіння

  73


  Тема 9 тижня: Мої герої

  76-84
  День захисника України

  76
  Ми пам'ятаємо наших героїв

  77
  Зайдімо в музей

  79
  Букет герою

  Підсумковий урок. Тематична робота 3

  81

  84


  Розділ 4: МОЄ ЗДОРОВ'Я

  85-118


  Тема 10 тижня: Здорове тіло

  86-91
  Я росту і розвиваюся

  86
  Моя гігієна

  88
  Фізичні вправи і здоров'я

  90
  Собачка

  91


  Тема 11 тижня: Харчування і здоров'я

  94-99
  Моє харчування

  94
  Як правильно доглядати за порожниною рота

  96
  Як поводитися за столом

  98
  Сервірування стола

  99


  Тема 12 тижня: Як уберегтися від хвороб

  102-107
  Здоров'я і хвороби

  102
  Інфекційні захворювання

  104
  Загартовування

  106
  Виноград у вазі

  107


  Тема 13 тижня: Мої звички

  110-118
  Корисні та шкідливі звички

  110
  Розпорядок дня школяра

  112
  Порядок і дисципліна

  114
  Моя вулиця

  Підсумковий урок. Тематична робота 4

  115

  118


  Розділ 5: ЗИМА

  119-140


  Тема 14 тижня: Зимові явища в природі

  120-124
  Ознаки зими в неживій природі

  120
  Рослини взимку

  122
  Гілочка в інеї

  123
  Тварини взимку

  124


  Тема 15 тижня: Зимові турботи людей

  128-136
  Турбота людей про тварин узимку

  128
  Праця людей узимку

  130
  Правила безпечної поведінки взимку

  131
  Сніговичок


  133  Тема 16 тижня: Зимові свята

  Новий рік. Безпека святкування.

  Різдво. Традиції колядування

  Водохреща. Значення води.

  Підсумковий урок. Тематична робота 5

  136
  Вітальна листівка своїй сім'ї з Новим роком та Різдвом Христовим

  Підсумок за І семестр

  ГРА-ТЕСТ "БІАТЛОН"
  137-140  ІІ семестр

  Розділ 6: МОЯ СІМ'Я. ДОБРОБУТ ЛЮДИНИ

  5-22


  Тема 1 тижня: Сім'я, родина

  6-11
  Мій родовід

  6
  Сімейні турботи

  8
  Традиції моєї сім'ї 

  10
  Складання серветки

  11


  Тема 2 тижня: Мій добробут

  14-22
  Потреби людини

  14
  Звідки беруться гроші

  16
  Навчання і життєвий успіх

  18
  Бутерброд

  Підсумковий урок. Тематична робота 6

  19

  22


  Розділ 7: МІЙ ВІДПОЧИНОК

  23-40


  Тема 3 тижня: Навчання і відпочинок

  23-29
  Організація навчання і відпочинку в школі та вдома

  24
  Смаки і захоплення

  26
  Життєрадісністьі здоров'я

  27
  Літачок

  29


                           Тема 4 тижня: Мої друзі

  32-40
  Я і мої друзі

  32
  Що може заважати дружбі

  33
  Будь увічливим/увічливою

  35
  Браслет для друга/подруги

  Підсумковий урок. Тематична робота 7

  37

  40


  Розділ 8: МОЯ БЕЗПЕКА

  41-68


  Тема 5 тижня: Безпечне довкілля

  42-49
  Безпечні та небезпечні ситуації

  42
  Безпечна поведінка вдома

  44
  Користуванняч телевізором, сучасними ґаджетами

  47  Пожежна машина

  Підсумковий урок. Тематична робота 8

  49

  52


  Розділ 9: У СВІТІ РУКОТВОРНИХ ТІЛ

  53-68


  Тема 6 тижня: У світі рукотворних тіл

  53-57
  Рукотворні тіла

  54
  Рукотворні об'єкти і матеріали

  54
  Властивості та використання матеріалів

  56
  Підйомний кран

  57


  Тема 7 тижня: 

  Найважливіші винаходи людства

  60-65
  Освоєння і добування вогню. Винайдення колеса та електричної лампи

  60
  Інтернет

  62
  Реклама та рішення людини

  64
  Ажурні витинанки

  Підсумковий урок. Тематична робота 9

  65

  68


  Розділ 10: ВЕСНА

  70-84


  Тема 8 тижня: Весняні явища в природі

  70-75
  Ознаки весни. Весняні місяці

  70
  Ознаки весни в житті рослин

  71
  Тварини навесні

  74
  Пташка (оригамі)

  75


  Тема 9 тижня: Весняні турботи людей

  78-81
  Праця людей навесні

  78
  Весняні свята

  79
  Поведінка на природі навесні

  80
  Великодня писанка

  Підсумковий урок. 

  Тематична робота 10

  81

  84


  Розділ 11: МОЯ КРАЇНА - УКРАЇНА

  85-108


  Тема 10 тижня: Моя Батьківщина

  85-91
  Україна - європейська країна. Символи держави

  86
  Мої громадянські права та обов'язки як члена суспільства

  88
  Славетні українці

  90
  Півник (свищик)

  91


  Тема 11 тижня: Громадські місця

  94-97
  Які бувають громадські місця

  94
  Я в бібліотеці

  95
  Я в театрі

  96
  Пальчиковий театр

  97


  Тема 12 тижня: Україна в світі

  100-105
  Різноманітність людей в сіті. Країни світу

  100
  Взаємозв'язки України з іншими країнами

  103
  Внесок українців у світові досягнення

  104
  Пришивання ґудзика

  Підсумковий урок. 

  Тематична робота 11

  105

  108


  Розділ 11: ВСЕ ПОВ'ЯЗАНО З УСІМ  Тема 13 тижня: Мрії та бажання

  Хочу-можу-треба  Мрія здатна змінювати життя людини

  Моливість здійснення бажань

  Життя по правилах та обов'язках

  Спільний лепбук "Наші бажання та мрії"  Тема 14 тижня: Мої цінності

  Вартість і цінність  Мої цінності життя. Що найдорожче в світі?

  Цінність та користь кожного для спільної справи.

  Природні цінності

  Майстер-клас "Виготовлення мила" (ГО "Особливий Кіндер" м. Березне)  Тема 15 тижня: Все пов'язано з усім

  Все пов'язано з усім  Піклуємося про власне життя. Налагодження контактів з іншими

  Екскурсія до річки Случ

  Господарювання у природі. Операція "Посади своє деревце у шкільному парку"

  Уявна екскурсія у майбутнє 

  Підсумковий урок. 

  Тематична робота 11  Розділ 12: ЛІТО

  109-136


  Тема 16 тижня: Літні явища в природі

  109-115
  Ознаки літа в неживій природі

  110
  Рослини влітку

  112
  Тварини влітку

  114
  Фортеця

  115


  Тема 17 тижня: Люби і бережи природу

  128-136
  Природа і людина

  128
  Червона книга України

  130
  Букет квітів

  133
  Складання алгоритмів. Орнамент

  134


  Тема 18 тижня: Відпочинок улітку

  118-125
  Літні державні свята

  118
  Мрії про літо. 

  Безпечна поведінка на відпочинку

  119-121
  У природі все взаємопов'язане

  123
  Бджілка на лузі

  Підсумковий урок. 

  Тематична робота 12

  125

  136


  Тема 19 тижня:

  Повторення вивченого за рік

  Лепбук "Чим було цінне вивчення ЯДС в 2 класі?"

  Лепбук "Чим було цінне вивчення ЯДС в 2 класі?" (продовження0

  Підсумок за ІІ семестр

  Гра-тест "Футбол"

  137-140
  Підсумок за рік
  Додав: Ясковець Марія

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  kalendarno-tematichne-planuvannya-urokv-2-klas-nush-za-programoyu-savchenko.rar [247,53 Kb]
  (Придбали цей файл: 1018)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Нуш / Початкові класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.