• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » Календарно-тематичне планування з української мови за підручником М.Д.Захарійчук  Календарно-тематичне планування з української мови за підручником М.Д.Захарійчук
  • 5-08-2019, 15:52
  • 9 852
  • 0
  Календарно-тематичне планування з української мови 
  за підручником М.Д.Захарійчук.

  Календарно-тематичне планування з української мови за 
  підручником М.Д.Захарійчук. 2 клас (І, ІІ семестри) на 
  2019/2020 навчальний рік.
  Можлива корекція кількості годин по семестрах.

  УКРАЇНСЬКА МОВА
  4 / 3  годинина тиждень, 119 годин
  Підручник. Українська мова : підруч. для 2 кл. загальноосвітн. навч. закл. / 
  М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун. – К.: Грамота,– 176 с.: іл.
  Види перевірок
  Діалог
  Знання й уміння з мови
  Диктант
  Списування
  Загальна кількість
  І сем.
  -
  1
  2
  1
  4
  ІІ сем.
  1
  2
  1
  1
  5

  Зміст 
  кіль
  год.
  Дата
  Кор.
  Прим.

  Тема 1. Звуки і букви. Голосні звуки.
  10  1.
  Звуки і букви. Звуки слова. Відтворення за вчителем та самостійно ланцюжка звуків слова.
  1  2.
  Українська абетка. Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру.
  1  3.
  Склад. Вимовляння слів, «розтягуючи» їх по складах.
  1  4.
  Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах. 
  1  5.
  Склад. Правила переносу слів з літерами Й та Ь у середині слів. 
  1  6.
  Склад. Правила переносу слів із буквосполученням ДЖ,ДЗ,ЙО,ЬО.
  1  7.
  Склад. Правила переносу слів з апострофом та подвоєними приголосними.
  1  8.
  Розвиток зв’язного мовлення. Опис предмета за малюнком, планом, змістом загадки. Тема опису «Ромашка»
  1  9.
  Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [е], [і]. Букви, що позначають голосні звуки. Букви я, ю, є, ї.
  1  10.
  Наголос. Вправляння у правильному вимовлянні слів, у яких допускають помилки в наголосі.                       Тема
  1
  Тема 2. Звуки і букви. Приголосні звуки. 
  10  11
  Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час вимови звуків.
  1  12
  Приголосні звуки. Позначення на письмі звуків [дз], [дз],[дж]. Перенос слів з буквосполученнями дз, дж.
  1  13
  Приголосні звуки [шч], позначення їх на письмі буквою щ.
  1  14
  Приголосні звуки [дз], [дз], [дж], [шч] і позначення їх буквами.
  1  15
  Приголосні звуки [г] і [ґ]. Позначення їх буквами. 
  1  16
  Розвиток зв’язного мовлення. Опис істоти за сюжетним малюнком, планом, змістом загадки.  Опис «Білочка»
  1  17
  Дзвінкі і глухі приголосні звуки. Правильне їх вимовляння і розрізнення на слух.
  1  18
  Дзвінкі і глухі приголосні звуки. Практичне засвоєння вимови дзвінких приголосних у кінці слова і складу.
  1  19
  Вимова і написання слів із звуками [ф] і [хв].
  1  20
  Контрольна робота. Списування.
  1  21
  Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу.                                                                        Тема
  1
  Тема 3. Звуки і букви. Приголосні звуки. 
  15  22
  Тверді і м’які приголосні звуки
  1  23
  Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є 
  1  24
  Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді «Осінь» за сюжетним малюнком, планом, змістом вірша. 
  1  25
  Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є.
  1  26
  Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення
  1  27
  Розвиток зв’язного мовлення. Складання казки за серією малюнків, планом і змістом казки (І. Прокопенко «Як гриби ховалися»)
  1  28
  Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення. Перенос слів з буквосполученням ьо
  1  29
  Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення
  1  30
  Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення буквами м’якості приголосних звуків. 
  1  31
  Практичне засвоєння написання слів з подовженимиі м’якими приголосними звуками.
  1  32
  Розвиток зв’язного мовлення. Складання порад на тему «Бережіть книжки» за опорними словами і малюнками.
  1  33
  Подовжені м’які приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів.
  1  34
  Апостроф. Удосконалення вимови слів з апострофом перед я, ю, є, ї
  1  35
  Контрольна робота. Диктант.
  1  36
  Аналіз контрольної роботи. Записування слів з апострофом. Перенос слів з апострофом. Тема    
  1
  Тема 4. Слово.
  6  37
  Слово. Лексичне значення слова
  1  38
  Спостереження за лексичним значенням слова
  1  39
  Розвиток уявлень про те, що слово служить для назви предметів, ознак, дій. 
  1  40
  Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді «Каштанчик» за серією сюжетних малюнків, планом та опорними словами. 
  1  41
  Тематичні групи слів. Складання груп слів за певною змістовою ознакою.
  1  42
  Знаходження серед слів тих, що подібні чи протилежні за значенням.                                                                       Тема
  1
  Тема 5. Слово. Іменник
  12  43
  Формування початкових уявлень про частини мови.
  1  44
  Слова, які відповідають на питання хто?що?(іменники). 
  1  45
  Змінювання слів, які відповідають на питання хто? що? за числами (один — багато).
  1  46
  Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді «Допомога тваринам узимку» за серією сюжетних малюнків та опорними словами.
  1  47
  Правильне вживання іменників у множині чи однині у складеному реченні.
  1  48
  Закріплення вивченого про слова, які відповідають на питання хто? що?
  1  49
  Уживання великої букви в іменах, по батькові та в прізвищах людей.
  1  50
  Уживання великої букви в кличках тварин.
  1  51
  Уживання великої букви в назвах міст, сіл, річок.
  1  52
  Контрольна робота. Перевірка мовних знань.
  1  53
  Аналіз контрольної роботи. Велика буква в назвах міст, сіл, річок.
  1  54
  Розвиток зв’язного мовлення.Мій улюблений мультфільм.
                                                                                             Тема
  1                           
  Тема 6. Слово. Прикметник
  9  55
  Слова, що відповідають на питання який? яка? яке? які? (прикметники).
  1  56
  Прикметник. Зв’язок прикметників з іменниками.
  1  57
  Практичне змінювання прикметників за числами.
  1  58
  Складання груп слів, які мають різне лексичне значення: назви кольорів, розміри предметів тощо.
  1  59
  Контрольна робота. Диктант.
  1  60
  Аналіз контрольної роботи. Виявлення серед прикметників слів подібних та протилежних за значенням.
  1  61
  Утворення сполучень слів, які відповідають на питання хто? що? та який? яка? 
  1  62
  Розвиток зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком.
  1  63
  Повторення і закріплення вивченого про іменник та прикметник. Тема
  1
  Тема 7. Дієслово. Службові слова
  13  64
  Дієслово. Складання груп дієслів із певним лексичним значенням.
  1  65
  Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. Зв’язок дієслів з іменниками.
  1  66
  Складання груп дієслів із певним лексичним значенням. Роль дієслів у мовленні.
  1  67
  Дієслово. Доповнення речень дієсловами із тексту.
  1  68
  Дієслово. Дієслова, протилежні за значенням.
  1  69
  Розвиток зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком « Дві білки».
  1  70
  Дієслово. Дієслова, подібні за значенням. Роль дієслів у мовленні.
  1  71
  Влучне вживання дієслів у мовленні. Поєднання дієслів із словами він, вона, воно, вони.
  1  72
  Службові слова у реченні. Роль службових слів у реченні.
  1  73
  Практичне ознайомлення з прийменниками. Роль прийменників у реченні.
  1  74
  Практичне ознайомлення з прийменниками. Роль прийменників у реченні.
  1  75
  Контрольна робота. Перевірка мовних знань.
  1  76
  Аналіз контрольної роботи. Розвиток зв’язного мовлення.. Опис істоти за малюнком і змістом вірша «Моє оленятко».
                                                                                             Тема
  1
  Тема 8. Речення
  16  77
  Речення. Зміст і його завершене інтонаційне оформлення. Велика літера у першому слові речення.
  1  78
  Речення, у яких є повідомлення. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення.
  1  79
  Питальні речення. Інтонація питальних речень.
  1  80
  Контрольна робота: списування. 
  1  81
  Аналіз к/р. Закріплення знань про розповідні й питальні речення.
  1  82
  Розвиток зв’язного мовлення. Підпис малюнків за змістом. Складання тексту.
  1  83
  Речення, у яких є прохання або наказ,спонукання. Інтонація спонукальних речень.
  1  84
  Побудова речень. Об’єднання двох простих речень в одне складне за зразком. 
  1  85
  Поширення речень за питаннями. Головні слова у реченні.
  1  86
  Розуміння змісту речень. Спостереження за зв’язком слів у реченні.
  1  87
  Розвиток зв’язного мовлення. Робота над деформованим текстом.
  1  88
  Спостереження за зв’язком слів у реченні. Формування умінь складати записки.
  1  89
  Спостереження за зв’язком слів у реченні. Поширення речення словами за змістом і питаннями.
  1  90
  Контрольна робота: діалог.
  1  91
  Поширення речення словами за змістом і питаннями. 
  1  92
  Розвиток зв’язного мовлення. Складання тексту за сюжетним малюнком та опорними словами.                Тема
  1
  Тема 9. Текст
  10  93
  Уявлення про текст. Заголовок, його відповідність змісту тексту.
  1  94
  Удосконалення вміння добирати заголовок відповідно до змісту тексту.
  1  95
  Спостереження за побудовою тексту: зачин, основна частина, кінцівка.
  1  96
  Спостереження за роллю абзаців у тексті.
  1  97
  Дотримання абзаців, які відповідають основним частинам висловлювання.
  1  98
  Спостереження за використанням слів (він, вона, вони,цей,ця, ці,це, тоді, після того).
  1  99
  Розвиток зв’язного мовлення. Складання плану та написання переказу тексту «Рости, кленочку».
  1  100
  Удосконалення текстів шляхом заміни в них окремих слів, що повторюються.
  1  101
  Контрольна робота: диктант.
  1  102
  Аналіз контрольної роботи. Формування уміння використовувати в побудові тексту виражальні засоби. Тема
  1
  Тема 10. Мова і мовлення
  11  103
  Уявлення про мову й мовлення. Мова як засіб спілкування.
  1  104
  Ознайомлення з мовними і немовними знаками.
  1  105
  Розвиток зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом.
  1  106
  Спостереження за звучанням, написанням і значенням слів у споріднених мовах.
  1  107
  Усне і писемне мовлення(говоріння і письмо). 
  1  108
  Культура мовлення і культура спілкування.
  1  109
  Слова ввічливості. Звертання.
  1  110
  Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за поданим малюнком і планом.
  1  111
  Сила голосу і темп мовлення в процесі читання, говоріння, діалогічного спілкування.
  1  112
  Контрольна робота. Перевірка мовних знань.
  1  113
  Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого матеріалу. Що ми знаємо про букви і звуки.                Тема 
  1
  Тема 11. Повторення вивченого.
  6  114
  Повторення вивченого матеріалу. Частини мови. Речення.
  1  115
  Повторення вивченого матеріалу. Текст.
  1  116
  Повторення вивченого матеріалу. Мова і мовлення.
  1  117
  Розвиток зв’язного мовлення.. Складання розповіді «Як я проведу літні канікули».
  1  118
  Свято « Рідне слово-диво калинове»
  1  119
  Узагальнення вивченого матеріалу. Підсумковий урок за рік.
  1
  Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: алф?віт і алфав?т, Батьківщ?на, будь ласка, ведм?дь, в?ресень, в?лиця, гер?й,  див?н, дит?на, до побачення, духмяний, дятел,  завд?ння, з?єць, календ?р, к?лим,мед?ль, метр?,на добраніч, нед?ля, ноутбук, озн?ка, п?милка,  пом?лка,але помилки, понед?лок, предм?т, п’ятниця, рюкзак,, серед?, співчуття, те?тр,черв?ний, чергов?й, черев?ки, чернетка, четвер.             (36 слів).
  Матеріал: Сидоренко Наталя

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  kalendarno-tematichne-planuvannya-z-ukrayinskoyi-movi-za-pdruchnikom-m_d_zaharychuk.rar [29,55 Kb]
  (Придбали цей файл: 858)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Нуш / Початкові класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.