Популярні новинки

Ключові слова

» » Календарно-тематичне планування з української мови за підручником М.Д.Захарійчук

Шкільна скарбничка НУШКалендарно-тематичне планування з української мови за підручником М.Д.Захарійчук
Календарно-тематичне планування з української мови 
за підручником М.Д.Захарійчук.

Календарно-тематичне планування з української мови за 
підручником М.Д.Захарійчук. 2 клас (І, ІІ семестри) на 
2019/2020 навчальний рік.
Можлива корекція кількості годин по семестрах.

УКРАЇНСЬКА МОВА
4 / 3  годинина тиждень, 119 годин
Підручник. Українська мова : підруч. для 2 кл. загальноосвітн. навч. закл. / 
М. Д. Захарійчук, А. І. Мовчун. – К.: Грамота,– 176 с.: іл.
Види перевірок
Діалог
Знання й уміння з мови
Диктант
Списування
Загальна кількість
І сем.
-
1
2
1
4
ІІ сем.
1
2
1
1
5

Зміст 
кіль
год.
Дата
Кор.
Прим.

Тема 1. Звуки і букви. Голосні звуки.
101.
Звуки і букви. Звуки слова. Відтворення за вчителем та самостійно ланцюжка звуків слова.
12.
Українська абетка. Розташування слів за абеткою з орієнтацією на першу літеру.
13.
Склад. Вимовляння слів, «розтягуючи» їх по складах.
14.
Склад. Перенос слів із рядка в рядок по складах. 
15.
Склад. Правила переносу слів з літерами Й та Ь у середині слів. 
16.
Склад. Правила переносу слів із буквосполученням ДЖ,ДЗ,ЙО,ЬО.
17.
Склад. Правила переносу слів з апострофом та подвоєними приголосними.
18.
Розвиток зв’язного мовлення. Опис предмета за малюнком, планом, змістом загадки. Тема опису «Ромашка»
19.
Голосні звуки [а], [о], [у], [и], [е], [і]. Букви, що позначають голосні звуки. Букви я, ю, є, ї.
110.
Наголос. Вправляння у правильному вимовлянні слів, у яких допускають помилки в наголосі.                       Тема
1
Тема 2. Звуки і букви. Приголосні звуки. 
1011
Приголосні звуки. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час вимови звуків.
112
Приголосні звуки. Позначення на письмі звуків [дз], [дз],[дж]. Перенос слів з буквосполученнями дз, дж.
113
Приголосні звуки [шч], позначення їх на письмі буквою щ.
114
Приголосні звуки [дз], [дз], [дж], [шч] і позначення їх буквами.
115
Приголосні звуки [г] і [ґ]. Позначення їх буквами. 
116
Розвиток зв’язного мовлення. Опис істоти за сюжетним малюнком, планом, змістом загадки.  Опис «Білочка»
117
Дзвінкі і глухі приголосні звуки. Правильне їх вимовляння і розрізнення на слух.
118
Дзвінкі і глухі приголосні звуки. Практичне засвоєння вимови дзвінких приголосних у кінці слова і складу.
119
Вимова і написання слів із звуками [ф] і [хв].
120
Контрольна робота. Списування.
121
Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу.                                                                        Тема
1
Тема 3. Звуки і букви. Приголосні звуки. 
1522
Тверді і м’які приголосні звуки
123
Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є 
124
Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді «Осінь» за сюжетним малюнком, планом, змістом вірша. 
125
Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є.
126
Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення
127
Розвиток зв’язного мовлення. Складання казки за серією малюнків, планом і змістом казки (І. Прокопенко «Як гриби ховалися»)
128
Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення. Перенос слів з буквосполученням ьо
129
Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення
130
Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення буквами м’якості приголосних звуків. 
131
Практичне засвоєння написання слів з подовженимиі м’якими приголосними звуками.
132
Розвиток зв’язного мовлення. Складання порад на тему «Бережіть книжки» за опорними словами і малюнками.
133
Подовжені м’які приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів.
134
Апостроф. Удосконалення вимови слів з апострофом перед я, ю, є, ї
135
Контрольна робота. Диктант.
136
Аналіз контрольної роботи. Записування слів з апострофом. Перенос слів з апострофом. Тема    
1
Тема 4. Слово.
637
Слово. Лексичне значення слова
138
Спостереження за лексичним значенням слова
139
Розвиток уявлень про те, що слово служить для назви предметів, ознак, дій. 
140
Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді «Каштанчик» за серією сюжетних малюнків, планом та опорними словами. 
141
Тематичні групи слів. Складання груп слів за певною змістовою ознакою.
142
Знаходження серед слів тих, що подібні чи протилежні за значенням.                                                                       Тема
1
Тема 5. Слово. Іменник
1243
Формування початкових уявлень про частини мови.
144
Слова, які відповідають на питання хто?що?(іменники). 
145
Змінювання слів, які відповідають на питання хто? що? за числами (один — багато).
146
Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді «Допомога тваринам узимку» за серією сюжетних малюнків та опорними словами.
147
Правильне вживання іменників у множині чи однині у складеному реченні.
148
Закріплення вивченого про слова, які відповідають на питання хто? що?
149
Уживання великої букви в іменах, по батькові та в прізвищах людей.
150
Уживання великої букви в кличках тварин.
151
Уживання великої букви в назвах міст, сіл, річок.
152
Контрольна робота. Перевірка мовних знань.
153
Аналіз контрольної роботи. Велика буква в назвах міст, сіл, річок.
154
Розвиток зв’язного мовлення.Мій улюблений мультфільм.
                                                                                           Тема
1                         
Тема 6. Слово. Прикметник
955
Слова, що відповідають на питання який? яка? яке? які? (прикметники).
156
Прикметник. Зв’язок прикметників з іменниками.
157
Практичне змінювання прикметників за числами.
158
Складання груп слів, які мають різне лексичне значення: назви кольорів, розміри предметів тощо.
159
Контрольна робота. Диктант.
160
Аналіз контрольної роботи. Виявлення серед прикметників слів подібних та протилежних за значенням.
161
Утворення сполучень слів, які відповідають на питання хто? що? та який? яка? 
162
Розвиток зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком.
163
Повторення і закріплення вивченого про іменник та прикметник. Тема
1
Тема 7. Дієслово. Службові слова
1364
Дієслово. Складання груп дієслів із певним лексичним значенням.
165
Спостереження за роллю дієслів у реченнях і текстах. Зв’язок дієслів з іменниками.
166
Складання груп дієслів із певним лексичним значенням. Роль дієслів у мовленні.
167
Дієслово. Доповнення речень дієсловами із тексту.
168
Дієслово. Дієслова, протилежні за значенням.
169
Розвиток зв’язного мовлення. Складання казки за поданим початком « Дві білки».
170
Дієслово. Дієслова, подібні за значенням. Роль дієслів у мовленні.
171
Влучне вживання дієслів у мовленні. Поєднання дієслів із словами він, вона, воно, вони.
172
Службові слова у реченні. Роль службових слів у реченні.
173
Практичне ознайомлення з прийменниками. Роль прийменників у реченні.
174
Практичне ознайомлення з прийменниками. Роль прийменників у реченні.
175
Контрольна робота. Перевірка мовних знань.
176
Аналіз контрольної роботи. Розвиток зв’язного мовлення.. Опис істоти за малюнком і змістом вірша «Моє оленятко».
                                                                                           Тема
1
Тема 8. Речення
1677
Речення. Зміст і його завершене інтонаційне оформлення. Велика літера у першому слові речення.
178
Речення, у яких є повідомлення. Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідного речення.
179
Питальні речення. Інтонація питальних речень.
180
Контрольна робота: списування. 
181
Аналіз к/р. Закріплення знань про розповідні й питальні речення.
182
Розвиток зв’язного мовлення. Підпис малюнків за змістом. Складання тексту.
183
Речення, у яких є прохання або наказ,спонукання. Інтонація спонукальних речень.
184
Побудова речень. Об’єднання двох простих речень в одне складне за зразком. 
185
Поширення речень за питаннями. Головні слова у реченні.
186
Розуміння змісту речень. Спостереження за зв’язком слів у реченні.
187
Розвиток зв’язного мовлення. Робота над деформованим текстом.
188
Спостереження за зв’язком слів у реченні. Формування умінь складати записки.
189
Спостереження за зв’язком слів у реченні. Поширення речення словами за змістом і питаннями.
190
Контрольна робота: діалог.
191
Поширення речення словами за змістом і питаннями. 
192
Розвиток зв’язного мовлення. Складання тексту за сюжетним малюнком та опорними словами.                Тема
1
Тема 9. Текст
1093
Уявлення про текст. Заголовок, його відповідність змісту тексту.
194
Удосконалення вміння добирати заголовок відповідно до змісту тексту.
195
Спостереження за побудовою тексту: зачин, основна частина, кінцівка.
196
Спостереження за роллю абзаців у тексті.
197
Дотримання абзаців, які відповідають основним частинам висловлювання.
198
Спостереження за використанням слів (він, вона, вони,цей,ця, ці,це, тоді, після того).
199
Розвиток зв’язного мовлення. Складання плану та написання переказу тексту «Рости, кленочку».
1100
Удосконалення текстів шляхом заміни в них окремих слів, що повторюються.
1101
Контрольна робота: диктант.
1102
Аналіз контрольної роботи. Формування уміння використовувати в побудові тексту виражальні засоби. Тема
1
Тема 10. Мова і мовлення
11103
Уявлення про мову й мовлення. Мова як засіб спілкування.
1104
Ознайомлення з мовними і немовними знаками.
1105
Розвиток зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом.
1106
Спостереження за звучанням, написанням і значенням слів у споріднених мовах.
1107
Усне і писемне мовлення(говоріння і письмо). 
1108
Культура мовлення і культура спілкування.
1109
Слова ввічливості. Звертання.
1110
Розвиток зв’язного мовлення. Складання розповіді за поданим малюнком і планом.
1111
Сила голосу і темп мовлення в процесі читання, говоріння, діалогічного спілкування.
1112
Контрольна робота. Перевірка мовних знань.
1113
Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого матеріалу. Що ми знаємо про букви і звуки.                Тема 
1
Тема 11. Повторення вивченого.
6114
Повторення вивченого матеріалу. Частини мови. Речення.
1115
Повторення вивченого матеріалу. Текст.
1116
Повторення вивченого матеріалу. Мова і мовлення.
1117
Розвиток зв’язного мовлення.. Складання розповіді «Як я проведу літні канікули».
1118
Свято « Рідне слово-диво калинове»
1119
Узагальнення вивченого матеріалу. Підсумковий урок за рік.
1
Слова, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти: алф?віт і алфав?т, Батьківщ?на, будь ласка, ведм?дь, в?ресень, в?лиця, гер?й,  див?н, дит?на, до побачення, духмяний, дятел,  завд?ння, з?єць, календ?р, к?лим,мед?ль, метр?,на добраніч, нед?ля, ноутбук, озн?ка, п?милка,  пом?лка,але помилки, понед?лок, предм?т, п’ятниця, рюкзак,, серед?, співчуття, те?тр,черв?ний, чергов?й, черев?ки, чернетка, четвер.             (36 слів).
Матеріал: Сидоренко Наталя

ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
kalendarno-tematichne-planuvannya-z-ukrayinskoyi-movi-za-pdruchnikom-m_d_zaharychuk.rar [29,55 Kb]
(Завантажили цей файл: 644)


Схожий цікавий матеріал!

Сподобалося? Поділіться з друзями!Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Нуш / Початкові класи

На головну
Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
Дякуємо!

Шановний користувач нашого сайту.
Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
Будь ласка
Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.