• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн

  Посадова інструкція вихователя ГПД
  • 25-07-2019, 20:36
  • 13 216
  • 1
  Посадова інструкція вихователя ГПД.
  Загальні положення.
  Функції.
  Посадові обов’язки.
  Права.
  Відповідальність.
  Взаємовідносини (зв’язки за посадою).

  Посадова інструкція вихователя ГПД

  1. Загальні положення.
   1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики вихователя. Під час складання інструкції враховано також рекомендації щодо організації служби охорони праці в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України.
   2. Вихователь призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.
   3. Вихователь повинен мати повну або базову вищу педагогічну освіту (без вимог до стажу педагогічної роботи).
   4. Вихователь підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з виховної роботи.
   5. У своїй діяльності вихователь керується Конституцією і законами України, Наказами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України, органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статусом і локальними правовими актами школи (у тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною інструкцією), трудовим договором (контрактом). Вихователь дотримується Конвенції про права дитини.
  1. Функції.

  Основними напрямами діяльності вихователя є:

  1. Опікування учнями, їх виховання і нагляд за ними під час їхнього перебування у виховних групах школи.
  2. Організація і проведення позаурочної навчальної роботи в закріпленій за ним групі.
  1. Посадові обов’язки.

  Вихователь виконує такі посадові обов’язки:

  1. Планує, організовує та здійснює виховання учнів.
  2. Проводить повсякденну роботу, яка забезпечує створення умов для соціально-психологічної реабілітації учнів, їх соціальної та трудової адаптації.
  3. Використовує різноманітні прийоми, методичні засоби виховання та навчання школярів.
  4. Планує і проводить з учнями корекційно-розвивальну роботу на основі вивчення їхніх індивідуальних особливостей.
  5. Спільно з медичними працівниками забезпечує збереження і зміцнення здоров’я учнів, здійснює заходи, які сприяють їхньому психофізіологічному розвитку.
  6. Приймає дітей за встановленим порядком від батьків (осіб, що їх замінюють) чи вчителів школи; організовує дотримання учнями режиму дня, виконання ними домашніх завдань, надає їм допомогу в навчанні, організації відпочинку і здобутті додаткової освіти, залучаючи їх до художньої і науково-технічної творчості, роботи спортивних секцій, гуртків та інших об’єднань за інтересами.
  7. Сприяє формуванню в учнів моральних якостей громадянина, формує в них культуру поведінки, відповідальне ставлення до навчання, праці, повагу до прав людини, проводить роботу з профілактики відхилень у поведінці, позбавлення від шкідливих звичок.
  8. Надає допомогу в організації самоуправління в учнівському колективі.
  9. Вивчає індивідуальні здібності, інтереси й нахили учнів, їхню поведінку в сім’ї, взаємини учнів з батьками чи особами, що їх замінюють.
  10. Забезпечує у стосунках з учнями дотримання їхніх прав і свобод.
  11. Веде у встановленому порядку документацію і звітність.
  12. Бере участь у роботі педагогічної ради школи.
  13. Проходить періодичний медичний огляд.
  14. Систематично підвищує свою професійну кваліфікацію; бере участь у роботі методичних об’єднань та інших формах методичної роботи.
  15. Дотримується етичних форм поведінки, які відповідають громадянському статусу вчителя, у школі, побуті, громадських місцях.
  16. Створює умови для безпечного здійснення навчального процесу, ретельного дотримання правил технічної безпеки, санітарних та протипожежних правил; негайно сповіщає адміністрацію школи про випадки виявлення в учнів зброї, пожежо- і вибухонебезпечних предметів та пристроїв, отрут, наркотичних і токсичних речовин, інших вилучених із цивільного вжитку речей.
  17. Оперативно повідомляє адміністрацію школи про кожний нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги.
  18. Вносить пропозиції щодо покращення й оздоровлення умов здійснення освітнього процесу, а також повідомляє керівників про всі недоліки в забезпеченні навчального процесу, які знижують працездатність учнів.
  19. Проводить інструктаж учнів з техніки безпеки під час проведення виховних заходів з обов’язковою реєстрацією у класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів.
  20. Організовує вивчення учнями правил охорони праці, правил дорожнього руху, поведінки в побуті, на воді тощо.
  1. Права.

  Вихователь має право на:

  1. Участь в управлінні школою відповідно до порядку, визначеного Статутом школи.
  2. Захист професійної честі й гідності.
  3. Ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень.
  4. Захист своїх інтересів самостійно і/чи через представника, у тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики.
  5. Конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом.
  6. Вільний вибір і використання методик навчання і виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників, методів оцінювання знань учнів.
  7. Підвищення у встановленому порядку своєї кваліфікації.
  8. Проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію.
  9. Давання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягання учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, визначених відповідними правилами.


  1. Відповідальність.
   1. Вихователь несе відповідальність за життя і здоров’я учнів групи, за дотримання їхніх прав і свобод, визначених законодавством України.
   2. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, визначених цією Інструкцією, вихователь несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.
   3. За застосування, у тому числі одноразове, методів виховання, пов’язаних із фізичним і/чи психічним насильством над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вихователь може бути звільнений з посади відповідно до трудового законодавства і Закону України «Про освіту».
   4. За навмисно завдані школі чи учасникам освітнього процесу у зв’язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов’язків збитки вихователь несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, визначених трудовим і/чи цивільним законодавством.
  1. Взаємовідносини (зв’язки за посадою).

  Вихователь:

  1. Працює за графіком, складеним виходячи з 30-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи.
  2. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх вихователів на умовах погодинної оплати.
  3. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік і навчальний семестр. План роботи затверджується заступником директора школи з виховної роботи.
  4. Подає заступнику директора школи з виховної роботи письмовий звіт про свою діяльність за певний період роботи (семестр, навчальний рік).
  5. Одержує від директора школи та його заступників інформацію нормативно-правового та організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.
  6. Працює у тісній взаємодії з учителями, класними керівниками і батьками учнів (особами, які їх замінюють); систематично здійснює обмін інформацією з питань, які належать до його компетенції, з адміністрацією та вчителями школи.

  Погоджено:

  Голова ПК                 ____________    «___» _________ 20__ р.
  Інструкцію отримав(ла), з її змістом ознайомлений(на):

                                    _____________    «___» _________ 20__ р.


  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  posadova-nstrukcya-vihovatelya-gpd.rar [20,71 Kb]
  (Придбали цей файл: 574)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Нуш / На крилах успіху / Початкові класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  28 июля 2019 16:56
  • Публікацій: 0
  • Коментарів: 0
  Я Світлана все
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.