Мій кабінет


Ми у фейсбуці

Ви з нами?

Знами онлайн

» » Календарно – тематичне планування з математики в 1 класі по підручнику «Математика» 1 клас. Скворцова С. О. Онопрієнко О. В

Шкільна скарбничка НУШ

Календарно – тематичне планування з математики в 1 класі по підручнику «Математика» 1 клас. Скворцова С. О. Онопрієнко О. В
Календарно – тематичне планування з  математики
в 1 класі по підручнику «Математика» 1 клас.
Скворцова С. О. Онопрієнко О. В
на І та ІІ семестр 2019  2020 н.р

Зведена таблиця розподілу навчального часу в 1 класі

Семестр

Загальна кількість 

годин

Кількість 

годин на 

тиждень

І семестр

64

4

ІІсеместр

76

4

Усього

140

4


Програмне і навчально-методичнезабезпеченнянавчального плану


Календарне планування складено згідно: 

Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти 1 – 2 класи, 

затверджені рішенням Колегії Міністерства освіти інауки України від 22 лютого 2018 року. 

Розробленої під керівництвом О. Савченко.


Підручник:

1 клас«Математика» (авт. Скворцова С. О.; Онопрієнко О. В.) 


Математика


Тема


Дата

Скор. дата

Примітка             

1.                 

Ознайомлення з підручником, зошитом і приладдям для уроків математики. Досліджуємо форми об'єктів. Геомет­ричні фігури. 

Розташування об'єктів («ліворуч», «право­руч»,  «над»,  «під»,  «між»,  «на»,  «вгорі»,  «внизу»,  «по центру», «попереду», «позаду», «поряд») (с. 8-9).

03.092.                 

Вивчаємо геометричні фігури (точка, пряма, крива). Вста­новлюємо просторові відношення. 

Підготовчі вправи до написання цифр (с. 10).

04.093.                 

Вивчаємо геометричні фігури (промінь, відрізок, ламана). Розміщення об'єктів у просторі («на», «під», «над»)

Під­готовчі вправи до написання цифр (с. 11).

05.094.                 

Досліджуємо   ознаки   об'єктів   (форма,   колір,   розмір). Об'єднання об'єктів у групи. 

Підготовчі вправи до напи­сання цифр (с. 12).

06.095.                 

Досліджуємо ознаки, пов'язані з величиною («довший — коротший»,   « вищий —  нижчий»,   « вужчий —  ширший», «однакові»).

Підготовчі вправи до написання цифр (с. 13).

10.096.                 

Лічимо від 1 до 10. Кількісна лічба. Число і цифра. Порів­няння об'єктів.  

Підготовчі вправи до написання цифр (с. 14).

11.097.                 

Визначаємо кількість об'єктів. Кількісна лічба. Робота з геометричним матеріалом. 

Підготовчі вправи до написан­ня цифр (с. 15).

12.098.                 

Визначаємо порядковий номер об'єкта. Порядкова лічба. Дні тижня. 

Підготовчі вправи до написання цифр (с. 16).

13.099.                 

Досліджуємо групи об'єктів за спільною ознакою Множи­на. Поділ об'єктів на множини. 

Підготовчі вправи до напи­сання цифр (с. 17).

17.0910.            

Розбиваємо об'єкти на групи за спільною ознакою. Насту­пне і попереднє числа .

с. 18

18.0911.            

Вивчаємо число і цифру 1. Поняття «стільки ж». Знак дорівнює  «=». Написання цифри 1.

с. 19

19.0912.            

Вивчаємо число і цифру 2. Порівняння груп об'єктів. Написання цифри 2 .

Зна­ки дорівнює «=», не дорівнює «=».(с. 20).

20.0913.            

Вивчаємо число і цифру 3. Склад числа 3. Порівняння груп об'єктів. Написання цифри 3.

с. 21

24.0914.            

Вивчаємо число  і цифру 4.  Порівняння груп об'єктів. Склад числа 4. Написання цифри 4

с. 22

25.0915.            

Вивчаємо число і цифру 5. Склад числа 5. Написання циф­ри 5.

с. 23

26.0916.            

Працюємо з групою об'єктів: об'єднуємо, вилучаємо. За­кріплення знань про склад чисел 1-5.

с. 24-25

27.0917.            

Порівнюємо групи об'єктів за кількістю («більше», «мен­ше»). Знаки порівняння («>», «<»). Поняття «нерівність» .

с. 26

01.1018.            

Вивчаємо арифметичні дії додавання і піднімання. Вираз, значення виразу, рівність .

с. 27

02.1019.            

Зображуємо додавання і віднімання схематично. Складан­ня рівностей .

с. 28

03.1020.            

Вивчаємо число і цифру 6. Попереднє і наступне числа. Написання цифри 6.

с. 29

04.1021.            

Порівнюємо числа. Числовий промінь. Складання рівнос­тей за числовим променем .

с. 30

08.1022.            

Досліджуємо склад числа 6. Обчислення виразів за число­вим променем .

с. 31

09.1023.            

Повторюємо числа 1-6.  Складання  виразів і рівностей .

с. 32

10.1024.            

Додаємо і віднімаємо за числовим променем. Закріплення знань про склад чисел 1-6.

с. 33


11.1025.            

Додаємо і віднімаємо в межах 6. Обчислення виразів за числовим променем.    

с. 34

16.1026.            

Вивчаємо число і цифру 7. Складання рівностей за число­вим променем. Написання цифри 7 .  

с. 35

17.1027.            

Порівнюємо   числа.   Неправильна   нерівність.   Розподіл об'єктів на групи. Порівняння груп об'єктів. 

с. 36

18.1028.            

Досліджуємо  склад числа 7.   Складання та  обчислення виразів за схемами.    

с. 37

22.1029.            

Повторюємо числа 1-7. Порівняння чисел. Співвіднесення схем і виразів із малюнками.   

с. 38

23.1030.            

Вивчаємо число і цифру 8. Співвіднесення схем і виразів із малюнками. Написання цифри 8

(с. 39

24.1031.            

Порівнюємо числа. Закріплення складу чисел 1-7.       

с. 40

25.1032.            

Досліджуємо склад числа 8. Обчислення виразів .

с. 41

05.1133.            

Повторюємо числа 1-8. Складання виразів за схемами. 

с. 42

06.1134.            

Вивчаємо число і цифру 9. Співвіднесення схем і виразів із малюнками. Написання цифри 9.

с. 43

07.1135.            

Порівнюємо числа. Порівняння на основі складу числа. Співвіднесення схем і виразів із малюнками.

с. 44

08.1136.            

Досліджуємо склад числа 9. Порівняння чисел. Складання рівностей за схемами.

с. 45

12.1137.            

Повторюємо числа 1-9. Закріплення знань про склад чисел. Співвіднесення схем і виразів із малюнками .

с. 46

13.1138.            

Вивчаємо число 10. Натуральний ряд чисел. Розпізнавання геометричних фігур .

с. 47

14.1139.            

Порівнюємо числа. Повторення складу чисел. Складання рівностей .

с. 48

15.1140.            

Досліджуємо склад числа 10. Складання рівностей на до­давання і віднімання за схемами .

с. 49

19.1141.            

Перевіряємо свої досягнення. Узагальнення і систематиза­ція знань учнів.

с. 50

20.1142.            

Повторюємо числа 1-10. Повторення способів утворення попереднього і наступного чисел. Знаходження значень виразів.

с. 51

21.1143.            

Досліджуємо склад чисел першого десятка. Співвіднесен­ня схем і виразів із малюнками .

с. 52

22.1144.            

Називаємо компоненти та результат дії додавання («пер­ший доданок»,  «другий доданок»,  «сума»).  Складання рівностей .

с. 53

26.1145.            

Відкриваємо спосіб додавання і віднімання числа 2. Обчи­слення виразів за схемами.

с. 54

27.1146.            

Одержуємо число 0. Віднімаємо рівні числа .

с. 55

28.1147.            

Відкриваємо спосіб міркування при додаванні і відніманні числа 0. Складання рівностей на додавання .

с. 56

29.1148.            

Вчимося додавати і віднімати числа. Складання схем та виразів до сюжетних малюнків .

с. 57

03.1249.            

Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2. Складання рівностей. 

с. 58

04.1250.            

Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 1. До­давання і віднімання на числовому промені .

с. 59

05.1251.            

Відкриваємо переставний закон додавання. Обчислення виразів .

с. 60

06.1252.            

Вимірюємо довжини  відрізків.  Сантиметр.  Закріплення знань про склад чисел.

с. 61

10.1253.            

Досліджуємо взаємозв'язок додавання і віднімання. Вимі­рювання довжини відрізків.

с. 62

11.1254.            

Досліджуємо взаємозв'язок додавання і віднімання, Вимірювання довжини відрізків за допомогою смужки завдов­жки 10 см.

с. 63

12.1255.            

Додаємо і віднімаємо число 2. Складання рівностей за схема­ми.

с. 64

13.1256.            

Додаємо і віднімаємо числа 0, 1, 2. Знаходження значень виразів на основі складу числа.

с. 65

17.1257.            

Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 2. Зміна суми залежно від зміни першого доданка при сталому другому доданку .

с. 66

18.1258.            

Досліджуємо різницеве порівняння. Порівняння множин предметів.

с. 67

19. 1259.            

Моделюємо різницеве порівняння. Пропедевтика введення виразів на дві дії .

с. 68

20.1260.            

Збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць. Поняття «більше на кілька одиниць» і «менше на кілька одиниць» Співвіднесення малюнка зі схемою та виразом .

с. 69

24.1261.            

Збільшуємо або зменшуємо на кілька одиниць. Зміст по­нять «більше на...», «менше на...».

с. 70

26.1262.            

Дізнаємося про математичний вираз «різниця». Закріплен­ня знань про взаємозв'язок арифметичних дій додавання і віднімання .

с. 71

27.1263.            

Відкриваємо способи додавання і віднімання числа 3. Зна­ходження значень виразів на дві дії .

с. 72
64.            

Додаємо і віднімаємо число 3. Знаходження значень вира­зів на дві дії .

с. 7365.            

Відкриваємо правило знаходження  невідомого доданка.

с.68

14.0166.            

Називаємо компоненти  та результат дії віднімання. Складання рівностей за малюнками.

с.69

15.0567.            

Додаємо і віднімаємо  числа. Обчислення значення виразів двома способами.

с.70

16.0168.            

Вимірюємо довжини  відрізків.

с.71

17.0169.            

Будуємо відрізки. Вимірювання довжини відрізків лінійкою. Підготовчі вправи до розв’язування задач.

с.72

21.0170.            

Вивчаємо вирази  на дві дії. Підготовчі вправи до розв’язування задач.

с.73

22.0171.            

Додаємо і віднімаємо  число 3. Обчислення значення виразів двома способами. Підготовчі вправи до розв’язування задач.

с.74

23.0172.            

Досліджуємо таблиці  додавання і віднімання числа 3. Обчислення виразів ланцюжком.

с.75

24.0173.            

Додаємо і віднімаємо  числа 0, 1, 2, 3. Порівняння чисел. Вимірювання довжини відрізків.

с.76

28.0174.            

Додаємо і віднімаємо  числа 0, 1, 2, 3. Складання і обчислення виразів за схемами. Підготовчі вправи до розв’язування задач.

с.77

29.0175.            

Готуємося до вивчення  задач. Обчислення виразів на дві дії.

с.78

30.0176.            

Перевір свої досягнення

с.79

31.01Розділ 3.  Додавання і віднімання  в межах 10. Задача

77.            

Додаємо і віднімаємо число 4. Підготовчі вправи до розв’язування задач.

с.80

04.0278.            

Додаємо і віднімаємо  число 4. Підготовчі вправи до розв’язування задач. Складання рівностей за схемами.

с.81

05.0279.            

Знайомимося із задачею. Обчислення виразів різними способами.

с.82

06.0280.            

Дізнаємося про складові  задачі.

с.83

07.0281.            

Досліджуємо задачі. Порівняння задач. Складання задачі за малюнком.

с.84

11.0282.            

Досліджуємо таблиці додавання і віднімання числа 4. Обчислення виразів.

с.85

12.0283.            

Додаємо і віднімаємо  числа 0, 1, 2, 3, 4. Розв’язування задач.

с.86

13.0284.            

Відкриваємо спосіб додавання  і віднімання числа 5. Розв’язування задач.

с.87

14.0285.            

Додаємо і віднімаємо  число 5. Обчислення виразів зручним способом. Доповнення умови задачі запитанням.

с.88

18.0286.            

Досліджуємо таблиці додавання  і віднімання числа 5. Обчислення виразів.

с.89

19.0287.            

Вчимося виконувати арифметичні дії з величинами. Вимірювання і записування довжин відрізків.

с.90

20.0288.            

Додаємо і віднімаємо числа частинами. Порівнюємо величини. Розв’язування задач.

с.91

21.0289.            

Досліджуємо таблиці  додавання чисел другої п’ятірки. Обчислення виразів. Розв’язування задач.

с.92

25.0290.            

Готуємося до вивчення віднімання чисел 6, 7, 8, 9. Доповнення умови задачі запитанням. Розв’язування задач. 

с.93

26.0291.            

Готуємося до вивчення віднімання чисел 6, 7, 8, 9. Повторення складу чисел. Розв’язування задач.

с.94

27.0292.            

Складаємо короткий  запис задачі. Визначення  довжини ламаної лінії.

с.95

28.0293.            

Віднімаємо числа 6, 7, 8, 9. Сума зручних доданків. Творча робота над задачею.

с.96

04.0394.            

Віднімаємо  числа 6, 7, 8, 9. Обчислення виразів. Розв’язування задач.

с.97

05.0395.            

Складаємо короткий  запис задачі. Розв’язування задач.

с.98

06.0396.            

Знаходимо невідомі  зменшуване і від’ємник. Взаємозв’язок між діями додавання і віднімання. Розв’язування задач.

с.99

07.0397.            

Віднімаємо числа  другої п’ятірки. Обчислення виразів. Творча робота над задачею.

с.100

11.0398.            

Порівнюємо математичний  вираз і число. Розв’язування і порівняння задач. 

с.101

12.0399.            

Досліджуємо таблиці віднімання чисел другої п’ятірки. Обчислення виразів. Порівняння виразу і числа.

с.102

13.03100.       

Порівнюємо число  та математичний вираз. Складання і розв’язування задач за коротким записом.

с.103

14.03101.       

Порівнюємо математичні  вирази. Творча робота над задачею.

с.104

18.03102.       

Вимірюємо маси  предметів. Кілограм.

с.105

19.03103.       

Вимірюємо місткості посудин. Літр. Розв’язування задач.

с.106

20.03Розділ 4. Двоцифрові числа

104.       

Записуємо задачу коротко. Підбір опорної схеми до задачі.

с.107

21.03105.       

Досліджуємо властивості  величин. Ціле і частина. Визначення довжини ламаної. Розв’язування задач.

с.108

01.04106.       

Досліджуємо лічильну  одиницю — десяток. Лічба десятками. Сотня.

с.109

02.04107.       

Порівнюємо, додаємо  і віднімаємо десятки. Робота з математичними матеріалами.

с.110

03.04108.       

Одержуємо круглі числа. Додаємо і віднімаємо  круглі числа. Порівняння чисел.

с.111

04.04109.       

Досліджуємо одиницю  вимірювання довжини — дециметр . Вимірювання довжини відрізків. Перетворення одиниць вимірювання довжини.

с.112

08.04110.       

Утворюємо числа другого десятка. Одноцифрові і двоцифрові числа.

с.113

09.04111.       

Записуємо числа другого десятка. Читання і записування чисел у таблицю розрядів.

с.114

10.04112.       

Записуємо числа  другого десятка. Розв’язування задач.

с.115

11.04113.       

Записуємо числа  першої сотні. Обчислення ланцюжка  дій. Читання і записування чисел у таблицю розрядів.

с.116

15.04114.       

Порівнюємо числа  в межах 100. Порівняння чисел за числовим променем.

с.117

16.04115.       

Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел другого десятка. Робота з математичними матеріалами.

с.118

17.04116.       

Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні. Обчислення виразів за схемами.

с.119

18.04117.       

Додаємо і віднімаємо на основі складу чисел першої сотні. Творча робота над задачею.

с.120

22.04118.       

Додаємо і віднімаємо  число 1. Складене іменоване число. Визначення довжини відрізків. Розв’язування задач.

с.121

23.04119.       

Додаємо і віднімаємо числа  на основі нумерації. Творча робота над задачею.

с.122

24.04120.       

Узагальнюємо розуміння нумерації чисел першої сотні. Обчислення виразів. Розв’язування задач.

с.123

25.04121.       

Додаємо і віднімаємо  одноцифрове  число. Обчислення виразів. 

с.124

30.04122.       

Додаємо і віднімаємо  числа. Перетворення одиниць вимірювання довжини.

с.125

02.05123.       

Додаємо і віднімаємо числа. Побудова відрізків заданої довжини.

с.126

06.05124.       

Додаємо і віднімаємо числа. Розв’язування задач.

с.127

07.05125.       

Досліджуємо задачі. Обчислення виразів. Дії з іменованими числами.

с.128

08.05126.       

Знаходимо невідомий від’ємник  і зменшуване. Розв’язування і складання задач.

с.129

13.05127.       

Знайомимося із Задачами на знаходження невідомого зменшуваного або від’ємника. Обчислення виразів. 

с.130

14.05128.       

Розв’язуємо задачі. Складання схем до задач.

с.131

15.05129.       

Досліджуємо  складові задач. Доповнення нерівностей. Побудова відрізка заданої довжини

с.132

16.05130.       

Знайомимося з додаванням  і відніманням двоцифрових чисел. Робота з математичними матеріалами.

с.133

20.05131.       

Знайомимося з одиницею  вимірювання часу: доба. Обчислення виразів. Розв’язування задач.

с.134

21.05132.       

Визначаємо час  за годинником . Обчислення виразів. Розв’язування задач.

с.135

22.05133.       

Дізнаємось  про тривалість доби.Визначення часу за годинником. Обчислення виразів. Розв’язування задач.

с.136

23.05134.       

Додаємо і віднімаємо числа. Обчислення виразів. Визначення часу за годинником.

с.137

27.05135.       

Визначаємо вартість  товару. Обчислення виразів зручним способом. Розв’язування задач.

с.138

28.05136.       

Знайомимося з одиницею  вимірювання довжини — метр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Розв’язування задач.

с.139

09.05137.       

Додаємо і віднімаємо числа.  Повторюємо вивчене.

с.140

30.05138.       

Додаємо і віднімаємо числа.  Повторюємо вивчене.

с.141
139.       

Перевіряємо свої досягнення. Узагальнення і систематизація знань учнів. 

с.142
140.       

Узагальнення і систематизація знань учнів. Підсумок за рік.

с.143


Завантажити матеріал з нашого сайту: kalendarne-planuvannya-matematika-1-klas_-pdruchnik-skvorcova-onopryenko.rar [487,64 Kb] (Скачали цей файл: 153)
Сподобалося? Поділіться з друзями!


Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Нуш / Початкові класи

На головну

Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас! Дякуємо!
Шановний користувач нашого сайту. Ви зайшли на наш шкільний сайт як незареєстрований користувач.
Будь ласка Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту і повне право на всі категорії та інші пости.
Имя:*

E-Mail:*
Введите код: *
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив