• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн

  Календарно планування математика 1 клас
  • 5-07-2019, 18:17
  • 5 601
  • 0
  Календарно-тематичне планування математика 1 клас.
  Підручник для 1 класу «Математика» Автор: С. П. Логачевська, Т. А. Логачевська, О. А. Комар
  Під керівництвом Р. Б. Шияна

  Математична освітня галузь впроваджується на уроках математики (3 год) й уроках курсу «Я досліджую світ»[1] (1 год).
  Всього — 4 год на тиждень.  Загальна кількість годин на рік — 128[2].

  [1] Інтегровані уроки математики у пропонованому ОКТПукладено відповідно до наскрізних тематичних тижнів підручників для 1 класу видавництва «Літера ЛТД»: «Українська мова. Буквар» (О. Л. Іщенко, С. П. Логачевська), «Я досліджую світ» (О. Л. Іщенко, О. М. Ващенко, Л. В. Романенко, О. М. Кліщ)

  [2] Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018 № 1/9-415 «Календарне та поурочне плануванняздійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах закладу загальної середньої освіти міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим.

  Автономія вчителя має бути забезпечена  академічною свободою, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільним вибором форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі, розробленням та впровадженням авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання.

  Вчитель має право на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників.

  Отже, вчитель має право самостійно переносити теми уроків, відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих тем.  Адміністрація закладу загальної середньої освіти або працівники методичних служб можуть лише надавати методичну допомогу вчителю з метою покращення освітнього процесу, а не контролювати його.

  Звертаємо увагу педагогічних працівників на те, що відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти в навчальних програмах з усіх предметів і курсів передбачено 20% резервного часу. При складанні календарно-тематичного планування учитель може використовувати його на свій розсуд, наприклад, для вдосконалення вмінь, дослідження місцевого середовища (довкілля), у якому мешкають діти, краєзнавчих розвідок, дослідницько-пізнавальних проектів та екскурсій, зокрема з ініціативи дітей. Крім того, пропонується наприкінці кожної чверті планувати корекційно-рефлексійний тиждень для подолання розбіжностей у навчальних досягненнях учнів. З метою створення умов для проектної діяльності учнів, здійснення спостережень, досліджень, виконання практико орієнтованих завдань протягом навчального року пропонується виділити час на проведення навчально-пізнавальної практики, екскурсій. Вибір змісту і форм організації такої навчально-пізнавальної практики навчальний заклад визначає самостійно».

  [1] Інтегровані уроки математики у пропонованому ОКТПукладено відповідно до наскрізних тематичних тижнів підручників для 1 класу видавництва «Літера ЛТД»: «Українська мова. Буквар» (О. Л. Іщенко, С. П. Логачевська), «Я досліджую світ» (О. Л. Іщенко, О. М. Ващенко, Л. В. Романенко, О. М. Кліщ)

  [1] Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018 № 1/9-415 «Календарне та поурочне плануванняздійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах закладу загальної середньої освіти міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим.

  Автономія вчителя має бути забезпечена  академічною свободою, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільним вибором форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі, розробленням та впровадженням авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання.

  Вчитель має право на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників.

  Отже, вчитель має право самостійно переносити теми уроків, відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих тем.  Адміністрація закладу загальної середньої освіти або працівники методичних служб можуть лише надавати методичну допомогу вчителю з метою покращення освітнього процесу, а не контролювати його.

  Всього — 4 год на тиждень.  Загальна кількість годин на рік — 128[1].  Тема тижня інтегрованого курсу ЯДС

  Дата

  № уроку

  Назва теми 

  (у  дужках зазначено відповідні сторінки підручника)

  Примітки

  І семестр

  Тиждень 1.
  Я іду до школи

  Розділ 1. Лічба. Ознаки предметів. Просторові відношення


  1

  Порівняння предметів за розміром (більший, товщий). Лічба предметів (с. 8)  2

  Порівняння предметів за розміром (довший, вищий, ширший). Лічба предметів (с. 9-10)  3

  Розміщення предметів на площині та в просторі. Лічба предметів
  (с. 11)


  [1] Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018 № 1/9-415 «Календарне та поурочне плануванняздійснюється вчителем у довільній формі, у тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних у межах закладу загальної середньої освіти міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим.

  Автономія вчителя має бути забезпечена  академічною свободою, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільним вибором форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі, розробленням та впровадженням авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання.

  Вчитель має право на вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників.

  Отже, вчитель має право самостійно переносити теми уроків, відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих тем.  Адміністрація закладу загальної середньої освіти або працівники методичних служб можуть лише надавати методичну допомогу вчителю з метою покращення освітнього процесу, а не контролювати його.

  Звертаємо увагу педагогічних працівників на те, що відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти в навчальних програмах з усіх предметів і курсів передбачено 20% резервного часу. При складанні календарно-тематичного планування учитель може використовувати його на свій розсуд, наприклад, для вдосконалення вмінь, дослідження місцевого середовища (довкілля), у якому мешкають діти, краєзнавчих розвідок, дослідницько-пізнавальних проектів та екскурсій, зокрема з ініціативи дітей. Крім того, пропонується наприкінці кожної чверті планувати корекційно-рефлексійний тиждень для подолання розбіжностей у навчальних досягненнях учнів. З метою створення умов для проектної діяльності учнів, здійснення спостережень, досліджень, виконання практико орієнтованих завдань протягом навчального року пропонується виділити час на проведення навчально-пізнавальної практики, екскурсій. Вибір змісту і форм організації такої навчально-пізнавальної практики навчальний заклад визначає самостійно».

  Звертаємо увагу педагогічних працівників на те, що відповідно до вимог Державного стандарту початкової освіти в навчальних програмах з усіх предметів і курсів передбачено 20% резервного часу. При складанні календарно-тематичного планування учитель може використовувати його на свій розсуд, наприклад, для вдосконалення вмінь, дослідження місцевого середовища (довкілля), у якому мешкають діти, краєзнавчих розвідок, дослідницько-пізнавальних проектів та екскурсій, зокрема з ініціативи дітей. Крім того, пропонується наприкінці кожної чверті планувати корекційно-рефлексійний тиждень для подолання розбіжностей у навчальних досягненнях учнів. З метою створення умов для проектної діяльності учнів, здійснення спостережень, досліджень, виконання практико орієнтованих завдань протягом навчального року пропонується виділити час на проведення навчально-пізнавальної практики, екскурсій. Вибір змісту і форм організації такої навчально-пізнавальної практики навчальний заклад визначає самостійно».


  3

  Розміщення предметів на площині та в просторі. Лічба предметів
  (с. 11)  4

  Повторення вивченого протягом тижня 

  (в тематичному контексті курсу ЯДС)


  Тиждень 2. Я пізнаю світ


  5

  Об’єднання предметів у групу за спільною ознакою. Лічба (с. 12)  6

  Порядкова лічба (с. 13)  7

  Розподіл групи об’єктів на підгрупи за спільною ознакою   8

  Урок узагальнення («Перевір себе», с. 14-15)

  (в тематичному контексті курсу ЯДС)


  Тиждень 3. Мій вільний час

  Розділ 2. Нумерація чисел від 1 до 10


  9

  Число і цифра 1. Написання цифри 1 (с. 16-17)  10

  Число і цифра 2. Лічба предметів. Множина. Написання цифри 2 (с. 18-19)  11

  Порівняння чисел. Знаки «більше», «менше», «дорівнює» (с. 20)  12

  Повторення вивченого протягом тижня 

  (в тематичному контексті курсу ЯДС)


  Тиждень 4. Я на вулиці


  13

  Число і цифра 3. Порівняння чисел у межах 3. Написання цифри 3 (с. 21-22)  14

  Склад числа 3 (с. 23)  15

  Дія додавання. Знак «+». Вирази і рівності (с. 24-25)  16

  Повторення вивченого протягом тижня 

  (в тематичному контексті курсу ЯДС)


  Тиждень 5. Осінь


  17

  Пряма, крива, ламана лінії (с. 26)  18

  Число і цифра 4. Порівняння чисел у межах 4. Написання цифри 4 (с. 27-28)  19

  Склад числа 4 (с. 29)  20

  Повторення вивченого протягом тижня 

  (в тематичному контексті курсу ЯДС)


  Тиждень 6. Моя сім’я


  21

  Дія віднімання. Знак «–». Вирази і рівності (с. 30-31)  22

  Точка, промінь, відрізок. Побудова відрізків (с. 32)  23

  Числовий промінь. Порівняння чисел. Складання рівностей за числовим променем (с. 33)  24

  Повторення вивченого протягом тижня 

  (в тематичному контексті курсу ЯДС)


  Тиждень 7. Мій дім. Хто де живе


  25

  Число і цифра 5. Порівняння чисел у межах 5. Написання цифри 5 (с. 34-35)  26

  Склад числа 5 (с. 36) 

  (в тематичному контексті курсу ЯДС)  27

  Компоненти дії додавання. Складання рівностей на додавання
  (с. 37-38)  28

  Компоненти дії віднімання. Складання рівностей на віднімання
  (с. 39–40)


  Тиждень 8. Доглядаю за домашніми улюбленцями


  29

  Зв’язок дій додавання і віднімання. Складання рівностей (с. 41)  30

  Складання рівностей на додавання і віднімання (закріплення) 

  (в тематичному контексті курсу ЯДС)  31

  Число і цифра 6. Порівняння чисел у межах 6. Написання цифри 6 (с. 42)  32

  Склад числа 6 (с. 43)


  Тиждень 9.  Що я їм


  33

  Сантиметр — одиниця вимірювання довжини. Порівняння довжин відрізків (с. 44)  34

  Число і цифра 7. Порівняння чисел у межах 7. Написання цифри 7 (с. 45)  35

  Склад числа 7 (с. 46)  36

  Повторення вивченого (числа 1–7)

  (в тематичному контексті курсу ЯДС)


  Тиждень 10. Хочу бути здоровим


  37

  Число і цифра 8. Порівняння чисел у межах 8. Написання цифри 8 (с. 47)  38

  Склад числа 8 (в тематичному контексті курсу ЯДС) (с. 48)   39

  Число і цифра 9. Порівняння чисел у межах 9. Написання цифри 9 (с. 49)  40

  Склад числа 9 (с. 50)


  Тиждень 11. Як природа готується до зими


  41

  Число і цифра 0. Віднімання рівних чисел. Написання цифри 0 (с. 51)  42

  Число 10. Порівняння чисел у межах 10 (с. 52)  43

  Склад числа 10 (с. 53)  44

  Урок узагальнення («Перевір себе», с. 54-55) (в тематичному контексті курсу ЯДС)

  Розділ 3. Задачі. Додавання і віднімання чисел у межах 10


  Тиждень 12. Вода – всюди


  45

  Переставна властивість додавання (с. 56)  46

  Структурні елементи задачі (с. 57)  47

  Задачі на знаходження суми і різниці (с. 58)  48

  Задачі на знаходження суми і різниці (закріплення)

  (в тематичному контексті курсу ЯДС)


  Тиждень 13. Зима в природі


  49

  Задачі на різницеве порівняння (с. 59)  50

  Задачі на знаходження невідомого доданка (с. 60)  51

  Збільшення та зменшення числа на кілька одиниць (с. 61)  52

  Повторення вивченого протягом тижня
  (в тематичному контексті курсу ЯДС)


  Тиждень 14. Зимові розваги


  53

  Короткий запис задач (с. 62–63)  54

  Задачі на знаходження невідомого від’ємника і зменшуваного (ознайомлення) (в тематичному контексті курсу ЯДС)  55

  Додавання і віднімання числа 1 (с. 64)  56

  Додавання і віднімання числа 2 (с. 65)


  Тиждень 15. Готуємося до зимових свят


  57

  Додавання і віднімання числа 3 (с. 66)  58

  Закріплення додавання і віднімання числа 3 (с. 67)  59

  Повторення вивченого у 1 семестрі (в тематичному контексті курсу ЯДС)  60

  Корекція  ІІ семестр

  Тиждень 1.

  Про годинник і час


  61

  Додавання і віднімання числа 4 (с. 68)  62

  Закріплення додавання і віднімання числа 4 (с. 69) (в тематичному контексті курсу ЯДС)  63

  Додавання і віднімання числа 5 (с. 70)  64

  Закріплення додавання і віднімання числа 5. Задачі, які містять поняття «стільки само» (с. 71)


  Тиждень 2.

  Про Сонце, світло і тінь  65

  Літр — одиниця вимірювання місткості (с. 72-73)  66

  Літр — одиниця вимірювання місткості (закріплення)   67

  Задачі та вирази на обчислення місткості посудин (с. 74)  68

  Задачі та вирази на обчислення місткості посудин (закріплення) 

  (в тематичному контексті курсу ЯДС)


  Тиждень 3.

  Земля – наш спільний дім  69

  Кілограм — одиниця вимірювання маси (с. 75-76)  70

  Кілограм — одиниця вимірювання маси (закріплення)   71

  Задачі та вирази на обчислення маси (с. 77)  72

  Задачі та вирази на обчислення маси (закріплення) (в тематичному контексті курсу ЯДС)


  Тиждень 4.

  Україна – моя Батьківщина


  73

  Додавання і віднімання числа 6 (с. 79)  74

  Закріплення додавання і віднімання числа 6 (с. 80) (в тематичному контексті курсу ЯДС)  75

  Додавання і віднімання числа 7 (с. 81)  76

  Закріплення додавання і віднімання числа 7. Складання рівностей за схемами (с. 82)


  Тиждень 5.

  Мандруємо Україною  77

  Додавання і віднімання чисел 8 і 9. Порівняння довжин відрізків  (с. 83)  78

  Повторення: додавання і віднімання в межах 10 (с. 84)  79

  Об’ємні геометричні фігури (в тематичному контексті курсу ЯДС)  80

  Урок узагальнення («Перевір себе», с. 85)


  Тиждень 6.

  Різноманітна природа України

  Розділ 4Числа 11—100


  81

  Десяток (с. 86) (в тематичному контексті курсу ЯДС)  82

  Утворення десятків першої сотні. Лічба десятками (с. 88-89)  83

  Утворення і читання чисел другого десятка (с. 90-91)  84

  Числа 11 – 20 (с. 92-93)


  Тиждень 7.

  Повітря. Як люди навчилися літати


  85

  Дециметр — одиниця вимірювання довжини (с. 94-95)   86

  Визначення кількості десятків і одиниць у числах   87

  Числовий ряд   88

  Додавання і віднімання чисел на основі нумерації (с. 96-97) 

  (в тематичному контексті курсу ЯДС)


  Тиждень 8.

  Про права і правила


  89

  Дії з одиницями вартості (с. 98)  90

  Розрядні доданки (с. 99)  91

  Додавання і віднімання чисел на основі розрядних доданків (с. 100)  92

  Повторення вивчених одиниць вимірювання (см, дм, л, кг) 

  (в тематичному контексті курсу ЯДС)


  Тиждень 9.

  Вітаємо весну


  93

  Іменовані числа (с. 101)  94

  Різницеве порівняння чисел (в тематичному контексті курсу ЯДС)  95

  Знаходження невідомого зменшуваного (с. 103)  96

  Знаходження невідомого від’ємника (с. 104)


  Тиждень 10.

  Ми знаємо абетку


  97

  Знаходження сум і різниць чисел (с. 105)  98

  Побудова відрізків (в тематичному контексті курсу ЯДС)  99

  Утворення і читання чисел від 20 до 50 (с. 107)  100

  Утворення і читання чисел від 50 до 70 (с. 108)


  Тиждень 11.

  Що потрібно для життя


  101

  Утворення і читання чисел від 70 до 100 (с. 109)  102

  Вирази на дві дії (в тематичному контексті курсу ЯДС)  103

  Таблиця чисел першої сотні (с. 110-111)  104

  Запис чисел в нумераційній таблиці (с. 112)


  Тиждень 12.

  Як ми отримуємо інформацію


  105

  Метр — одиниця вимірювання довжини (с. 113-114)  106

  Додавання і віднімання круглих чисел (с. 115)  107

  Порівняння двох виразів (в тематичному контексті курсу ЯДС)  108

  Додавання і віднімання числа 1 в межах 100 (с. 116)


  Тиждень 13.

  Я – покупець


  109

  Задачі на знаходження вартості покупки (в тематичному контексті курсу ЯДС)  110

  Многокутники (с. 117)  111

  Додавання і віднімання чисел на основі розрядних доданків у межах 100 (с. 118)  112

  Додавання і віднімання чисел на основі розрядних доданків у межах 100 (закріплення)


  Тиждень 14.

  З чого і для чого це зроблено


  113

  Доба. Година — одиниця вимірювання часу (с. 119 -121)   114

  Доба. Година — одиниця вимірювання часу (закріплення) (в тематичному контексті курсу ЯДС)  115

  Послідовність днів тижня (с. 122)  116

  Вправи і задачі на обчислення часу. Календар (с. 123-124)


  Тиждень 15.

  Винаходи людства


  117

  Вправи і задачі на обчислення часу. Календар (закріплення)

  (в тематичному контексті курсу ЯДС)  118

  Додавання чисел виду 65 + 32 (с. 125)  119

  Віднімання чисел виду 46 – 32 (с. 126)  120

  Додавання і віднімання чисел виду 65 + 32, 46 – 32 (закріплення)


  Тиждень 16.

  Чекаємо на літо


  121

  Додавання і віднімання чисел виду 52 + 20, 52 + 2; 52 – 20, 52 – 2 (ознайомлення)  122

  Зв’язок дій додавання і віднімання чисел  в межах 100 (с. 127)  123

  Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел  124

  Площинні й об’ємні геометричні фігури

  (в тематичному контексті курсу ЯДС)


  Тиждень 17.

  Готуємося до літніх канікул


  125

  Порівняння іменованих чисел (повторення)*  126

  Вправи з іменованими числами (повторення)*   127

  Одиниці вимірювання довжини (повторення)*   128

  Урок узагальнення («Перевір себе», с. 128)
  * будь-яка з цих тем може бути інтегрована в курс ЯДС


  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  kalendarno-tematichne-planuvannya-matematika-1-klas.rar [29,73 Kb]
  (Придбали цей файл: 361)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Метод-кабінет / Класним керівникам / Нуш / Початкові класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.