• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн
   Зараз на сайті: 51
   Наші гості: 50

   Користувачі: 
   - отсутствуют

   Пошукові системи на сайті: 


    Останні наші відвідувачі: 
   - отсутствуют  » » 11 ключових компетентностей учнів та їх зміст за Державним стандартом початкової школи. Чек-ліст для вчителя  11 ключових компетентностей учнів та їх зміст за Державним стандартом початкової школи. Чек-ліст для вчителя
  • 9-04-2021, 15:37
  • 11 633
  • 0
  11 ключових компетентностей учнів та їх зміст 
  за Державним стандартом початкової школи.
  Чек-ліст для вчителя
  Які ключові компетентності формувати в учня початкових класів за вимогами Державного стандарту початкової освіти.


  вільне володіння державною мовою

  • вміння усно й письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати

  факти

  • любов до читання
  • відчуття краси слова
  • усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження
  • готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях

  здатність спілкуватися рідною

  (у разі відмінності від державної)

  та іноземними мовами

  • активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади
  • можливість розуміти прості висловлювання

  іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях

  • оволодіння навичками міжкультурного спілкування

  математична компетентність

  • виявлення простих математичних залежностей у навколишньому світі
  • моделювання процесів та ситуацій

  із застосуванням математичних відношень та вимірювань

  • усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини

  компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій

  • допитливість, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї
  • самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати
  • формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів
  • пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження

  інноваційність

  • відкритість до нових ідей, ініціювання змін

  у близькому середовищі (клас, школа, громада тощо)

  • формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади

  екологічна компетентність

  • усвідомлення основи екологічного природокористування
  • дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи

  для сталого розвитку суспільства


  інформаційно- комунікаційна компетентність

  • опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування
  • здатність безпечного та етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих

  ситуаціях

  навчання впродовж життя

  • опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання
  • організація власного навчального середовища
  • отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб
  • визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення
  • навчання працювати самостійно і в групі

  громадянські

  та соціальні компетентності

  • усвідомлення ідей демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, рівних прав і можливостей
  • співпраця з іншими особами для досягнення спільної мети
  • активність у житті класу та школи
  • повага до прав інших осіб
  • уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних із різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів

  та ідентифікацію себе як громадянина України

  • дбайливе ставлення до власного здоров’я

  і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя

  культурна компетентність

  • залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних

  здібностей, творчого вираження особистості

  підприємливість

  та фінансова грамотність

  • ініціативність
  • готовність брати відповідальність за власні рішення
  • вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей
  • усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці
  • готовність до втілення в життя ініційованих ідей
  • прийняття власних рішень

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  11-klyuchovih-kompetentnostey-uchnv-ta-yih-zmst-za-derzhavnim-standartom-pochatkovoyi-shkoli_-chek-lst-dlya-vchitelya.rar [471,01 Kb]
  (Придбали цей файл: 1088)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Новини освіти / Метод-кабінет / Класним керівникам

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.