• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » План підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021 році  План підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021 році
  • 18-03-2021, 18:21
  • 4 154
  • 0
  План підвищення кваліфікації 
  педагогічних працівників у 2021 році

  У зв’язку з цим, Освітній портал
  urokok.com.ua як суб’єкт, вважає за необхідне нагадати вам про ті першочергові кроки щодо планування підвищення кваліфікації, які слід здійснити на початку року.
  Про ці кроки йдеться в пунктах 17, 18 та 19 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України  від 21.08.2019р. № 800 (зі змінами, внесеними постановою КМУ № 1133 від 27.12.2019р.), а саме:
  Планування підвищення кваліфікації здійснюється двома етапами. На першому етапі здійснюється перспективне планування у поточному році на наступний календарний рік шляхом затвердження педагогічною радою орієнтовного плану підвищення кваліфікації. Орієнтовний план підвищення кваліфікації повинен містити інформацію про загальну кількість педагогічних працівників, які проходитимуть підвищення кваліфікації, основні напрями та орієнтовний перелік суб’єктів підвищення кваліфікації. Орієнтовний план підвищення кваліфікації формується з урахуванням пропозицій педагогічних працівників і оприлюднюється на інформаційному стенді закладу освіти та на його веб-сайті (у разі відсутності веб-сайту закладу освіти - на веб-сайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти) щороку протягом двох робочих днів з дня його затвердження, але не пізніше 25 грудня поточного року;
  Другий етап планування розпочинається після затвердження кошторису закладу освіти на відповідний рік. Керівник закладу освіти (уповноважені ними особи) невідкладно оприлюднюють загальний обсяг коштів, передбачений для підвищення кваліфікації працівників закладу освіти, які мають право на підвищення кваліфікації за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, а також за рахунок інших коштів, передбачених у кошторисі закладу освіти для підвищення кваліфікації;
  Протягом 15 календарних днів з дня оприлюднення загального обсягу коштів для підвищення кваліфікації, кожен педагогічний та науково-педагогічний працівник, який має право на підвищення кваліфікації за рахунок зазначених коштів, подає керівникові закладу освіти (уповноваженій ним особі) пропозицію до плану підвищення кваліфікації на відповідний рік, яка повинна містити інформацію про тему (напрям, найменування) відповідної програми (курсу, лекції, модуля тощо), форми, обсяг (тривалість), суб’єкта (суб’єктів) підвищення кваліфікації (із зазначенням інформації, визначеної цим Порядком), вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або про безоплатний характер надання такої освітньої послуги;
  З метою формування плану підвищення кваліфікації закладу освіти на поточний рік, пропозиції педагогічних та науково-педагогічних працівників розглядаються його педагогічною радою. За згодою педагогічного або науково-педагогічного працівника його пропозиція може бути уточнена або змінена, зокрема з урахуванням обсягу видатків, передбачених на підвищення кваліфікації;
  Педагогічна рада закладу освіти затверджує план підвищення кваліфікації на відповідний рік в межах коштів, затверджених у кошторисі закладу освіти за всіма джерелами надходжень на підвищення кваліфікації на відповідний рік (за винятком коштів самостійного фінансування підвищення кваліфікації педагогічними та науково-педагогічними працівниками);
  План підвищення кваліфікації закладу освіти на відповідний рік включає: список педагогічних та/або науково-педагогічних працівників, які повинні пройти підвищення кваліфікації у цьому році, теми (напрями, найменування), форми, види, обсяги (тривалість) підвищення кваліфікації (у годинах або кредитах ЄКТС), перелік суб’єктів підвищення кваліфікації, строки (графік), вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або примітку про безоплатний характер надання такої освітньої послуги чи про самостійне фінансування підвищення кваліфікації педагогічним або науково-педагогічним працівником. План підвищення кваліфікації може містити додаткову інформацію, що стосується підвищення кваліфікації педагогічних та/або науково-педагогічних працівників. План підвищення кваліфікації може бути змінено протягом року в порядку, визначеному педагогічною радою;
  За погодженням педагогічного або науково-педагогічного працівника, керівника відповідного закладу освіти (уповноваженої ним особи) і суб’єкта підвищення кваліфікації строки (графік) підвищення кваліфікації такого працівника протягом відповідного року можуть бути уточнені без внесення змін до плану підвищення кваліфікації.

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Протокол засідання педагогічної ради від 25 січня 2021 року № 1


  ПЛАН

  підвищення кваліфікації педагогічними, науково-педагогічними працівниками

  в 2021 році


  Прізвище, ім’я, по батькові викладача

  Посада

  Науковий ступінь, вчене

  звання

  Тема (напрям) курсів підвищення кваліфікації

  Форма, вид, обсяг курсів підвищення кваліфікації

  Суб’єкт підвищення кваліфікації

  Строки підвищення

  кваліфікації, дата

  Вартість та джерела

  фінансування

  1


  Викладач


  Технологія                        роботи                        з обдарованими дітьми

  Дистанційно, спецкурс, 30 годин

  УВУПО

  4 тижні, лютий- березень

  355

  2


  Викладач


  Булінг: попередження, відповідальність, захист (розробники: Маковкіна Н.О.,Шелест Л.В., Багдасарова Л.В. )

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  4 дні,

  17.05.21-

  20.05.21

  безоплатно

  3


  Викладач


  Дослідно- експериментальні практики для Нової української школи Автор: Скрипник М. І.

  Дистанційно, спецкурс, 30 годин

  УВУПО

  4 тижні, лютий- березень

  355

  4

  \

  Викладач


  Курси для вчителів української мови і літератури

  Очна, навчальний курс, 75 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  20.09.21-

  01.10.21

  безоплатно  5


  Практичний психолог


  Психодіагностика та психокорекція в професійній діяльності працівників психологічної служби

  Очна, навчальний курс, 75 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  20.09.21-

  01.10.21

  безоплатно

  6


  Викладач


  Формування здоров’я збережувальної компетентності молодшого школяра (розробник Дишлева І.М.)

  Очна, навчальний курс, 75 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  01.03.21-

  12.03. 21

  безоплатно

  7


  Викладач


  Технології креативності

  – стимул для творчості молодших школярів (розробник: Вихрестенко Ж.В.)

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  09.02.21-

  12.02.21

  безоплатно

  8


  Старший викладач


  Формування читацької компетентності молодшого школяра (розробник Ткаченко Л.П.)

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  27.04.21-

  30.04.21

  безоплатно

  9


  Викладач


  Курси для вчителів інформатики

  Очна, навчальний курс, 75 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  20.09.21-

  22.09.21

  безоплатно

  10


  Викладач


  Наукометричні бази даних Scopus та Web of Science (автор: Мукан

  Н.В., Носкова М.В.)

  Дистанційно, навчальний курс,

  30 годин

  Центр

  інноваційних освітніх технологій НУ

  «Львівська політехніка»

  4 тижні

  350  11


  Викладач


  Упровадження технологій

  інтерактивного навчання та розвитку критичного мислення у процесі вивчення

  суспільствознавчих предметів (розробник:Бондарук І.П.)

  Пролонговані курси, 75 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  20.09.21-

  01.10.21

  безоплатно

  12


  Викладач


  Впровадження квест- технологій в освітній процес (автор: Сокол І.М.)

  Дистанційно, навчальний курс,

  30 годин

  Центр

  інноваційних освітніх технологій НУ

  «Львівська політехніка»

  4 тижні

  350

  13


  Викладач


  Реалізація компетентнісного підходу на заняттях англійської мови

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  18.01.21-

  29.01.21

  безоплатно

  14


  Викладач


  Формування практичних навичок медіа грамотності учасників освітнього процесу (розробник:

  Маковкіна Н.О.)

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  20.04.21-

  23.04.21

  безоплатно

  15


  Викладач


  Вчимося вчити дистанційно

  Дистанційно, навчальний курс,

  30 годин

  Центр

  інноваційних освітніх технологій НУ

  «Львівська політехніка»

  4 тижні

  350  16


  Викладач


  Формування предметних компетентностей юнаків і дівчат на заняттях із захисту України

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  26.10.21-

  29.10.21

  безоплатно

  17


  Викладач


  Формування компетентностей учнів на уроках мистецтва засобами інноваційних художньо-педагогічних технологій

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  15.03.21-

  26.03.21

  безоплатно

  18


  Викладач


  Навчання учнів волейболу та баскетболу

  на уроках фізичної культури та в позаурочній роботі

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  11.05.21-

  14.05.21

  безоплатно

  19


  Викладач


  Формування

  національно-культурної ідентичності учнів засобами образотворчого та

  декоративно- вжиткового мистецтва» (розробники: Власова В.Г., Гаврилюк В.Ю. )

  очна

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  06.04.21-

  09.04.21

  безоплатно

  20


  Завідувач відділення, викладач


  Структурування мислення: розробка

  інтелект-карт (автор: Сокол І.М.)

  Дистанційно, навчальний курс,

  30 годин

  Центр

  інноваційних освітніх технологій НУ

  «Львівська політехніка»

  4 тижні

  350  21
  Формування комунікативної компетентності

  молодших школярів (розробники: Ткаченко Л.П., Ткаченко А. О., Романюк О. В.)

  Очна, навчальний курс, 75 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  15.03.21-

  26.03.21

  безоплатно

  22


  Викладач


  Впровадження квест- технологій в освітній процес (автор: Сокол І.М.)

  Дистанційно, навчальний курс,

  30 годин

  Центр

  інноваційних освітніх технологій НУ

  «Львівська політехніка»

  4 тижні

  350

  23


  Викладач


  Упровадження технологій розвитку критичного мислення у процесі вивчення математики (розробники: Майборода З.Я., Панченко Т.Л.)

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  23.11.21-

  26.11.21

  безоплатно

  24


  Викладач


  Фізкультурно-

  оздоровлювальна робота з учнями підготовчої та спеціальної медичних груп

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  09.03.21-

  12.03.21

  безоплатно

  25


  Викладач


  Організація наукових досліджень учнів із філології (розробник Мірошник С. І.)

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  16.02.21-

  19.02.21

  безоплатно  26


  Викладач


  Викладачі закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів), які викладають психологічні

  дисципліни

  Очно-

  дистанційна (триетапна), 210 годин (7 кредитів ЄКТС)

  ДЗВО

  «Університет менеджменту освіти» НАПН України, ПУ


  безоплатно

  27


  Викладач


  Інтегрований підхід до реалізації завдань природничої освіти в початковій школі (розробник

  Дишлева І.М.)

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  17.05.21-

  20.05.21

  безоплатно

  28


  Викладач


  Структурування мислення: розробка

  інтелект-карт (автор: Сокол І.М.)

  Дистанційно, навчальний курс,

  30 годин

  Центр

  інноваційних освітніх технологій НУ

  «Львівська політехніка»

  4 тижні

  350

  29


  Викладач


  Особливості вивчення англійської мови в контексті реалізації завдань Нової

  української школи

  Очна,

  навчальний курс, 75 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  20.09.21-

  01.10.21

  безоплатно

  30


  Викладач


  Проєктування та створення електронних навчальних курсів (ЕНК) (навчального предмету, курсу,

  дисципліни, навчального модуля)

  Очно-

  дистанційна (триетапна), 210 годин (7 кредитів ЄКТС)

  ДЗВО

  «Університет менеджменту освіти» НАПН України, ПВО

  І етап (15.02–

  19.02);

  ІІ етап (20.02–

  11.09);

  ІІ етап (13.09–

  17.09)

  безоплатно  31


  Викладач


  Фахівець із соціальної роботи в умовах сьогодення: як стати успішним (автор: Балахтар В.В.)

  Дистанційно, спецкурс, 30 годин

  УВУПО

  4 тижні

  355

  32


  Викладач


  Шкільний урок ХХI ст.: типи, проєкти, аналіз

  Дистанційно, спецкурс, 30 годин

  УВУПО

  4 тижні

  355

  33


  Викладач


  Використання засобів інформаційно- комунікаційних

  технологій на заняттях іноземної мови

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  20.12.21-

  23.12.21

  безоплатно

  34


  Викладач


  Компетентнісна суспільствознавча

  освіта: шкільна практика (розробники: Гребенчук Т.О., Тіщенко А.В.)

  Очна, навчальний курс, 75 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  01.02.12-

  12.02.12

  безоплатно

  35
  Завідувачі відділень закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)

  Очно-

  дистанційна (триетапна), 210 годин (7 кредитів ЄКТС)

  ДЗВО

  «Університет менеджменту освіти» НАПН України, ПВО

  І етап (25.01–

  29.01)

  ІІ етап (30.01–

  15.05)

  ІІІ етап (17.05–

  21.05)

  безоплатно

  36
  Заступники директорів закладів фахової передвищої освіти

  (коледжів, технікумів) з навчально-виробничої роботи

  Очно-

  дистанційна (триетапна), 210 годин (7 кредитів ЄКТС)

  ДЗВО

  «Університет менеджменту освіти» НАПН України, ПВО

  І етап (01.03–

  05.03); ІІ етап

  (06.03–19.06); ІІІ

  етап (22.06–

  26.06)

  безоплатно  37


  Викладач


  Цифрові технології в освітньому процесі

  Очно-

  дистанційна (триетапна), 210 годин (7 кредитів ЄКТС)

  ДЗВО

  «Університет менеджменту освіти» НАПН України, ВОСІКТ

  І етап (11.01–

  15.01);

  ІІ етап (18.01–

  05.06);

  ІІІ етап (07.06–

  11.06)

  безоплатно

  38


  Викладач


  Розвиток цифрової компетентності вчителів української мови і літератури, зарубіжної літератури (розробник: Бичевська Л.В.)

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  17.05.21-

  20.05.21

  безоплатно

  39


  Викладач


  Система роботи з вивчення усної поетичної творчості в курсі української літератури

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  14.12.21-

  17.12.21

  безоплатно

  40


  Викладач


  Організація рухової діяльності учнів на заняттях із фізичної культури

  Очна, навчальний курс, 75 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  29.11.21-

  10.12.21

  безоплатно

  41


  Старший викладач

  Кандидат психолог. наук

  Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти

  Дистанційно, спецкурс, 30 годин

  Державн служба якості освіти України

  04.01.21-

  25.01.21

  безоплатно

  42


  Викладач


  Python у шкільному курсі інформатики (розробник:

  Федорчук В.А.)

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  19.01.21-

  22.01.21

  безоплатно  43


  Викладач


  Організація діяльності закладу освіти у сучасних умовах: медичний аспект

  Дистанційно, навчальний курс,

  30 годин

  Центр

  інноваційних освітніх технологій НУ

  «Львівська політехніка»

  4 тижні

  350

  44
  Формування ключових компетентностей молодших школярів:

  інноваційні підходи (розробники: Дишлева І.М., Шевченко А.М.)

  Очна, навчальний курс, 75 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  05.04.21-

  16.04.21

  безоплатно

  45
  Директори закладів фахової передвищої освіти (коледжів, технікумів)

  Очно-

  дистанційна (триетапна), керівні та педагогічні працівники

  закладів фахової передвищої освіти (коледжів,

  технікумів), 210 годин (7 кредитів ЄКТС)

  ДЗВО

  «Університет менеджменту освіти» НАПН України, ПВО

  І етап (12.04–

  16.04); ІІ етап

  (19.04–28.09); ІІІ

  етап (29.09–

  01.10)

  безоплатно

  46


  Викладач


  Навчання учнів спортивним іграм

  Очна, навчальний курс, 75 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  01.02.21-

  12.02.21

  безоплатно

  47


  Викладач


  Проектні технології навчання (Гаврилюк М. В.,

  Зінчук І. В.)

  Дистанційно, навчальний курс,

  30 годин

  Центр

  інноваційних освітніх технологій НУ

  4 тижні

  350

  «Львівська політехніка»  48


  Викладач


  Реалізація компетентнісного та комунікативного

  підходів у вивченні мистецтва

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  26.01.21-

  29.01.21

  безоплатно

  49


  Викладач


  Курси педагогічних працівників, які мають звання «учитель- методист» (математика)

  Пролонговані курси, 75 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  25.08-27.08

  11.10-12.10

  14.12.21

  безоплатно

  50


  Викладач

  К.п.н.

  Психолого-педагогічний супровід дітей і молоді з особливими освітніми потребами в умовах

  інклюзивного навчання (розробники: Маковкіна Н.О., Багдасарова Л.В., Шелест Л.В.)

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  16.03.21-

  19.03.21

  безоплатно

  51


  Викладач


  Реалізація компетентнісного підходу на заняттях англійської мови

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  18.01.21-

  29.01.21

  безоплатно

  52


  Викладач


  Професійний розвиток педагога: теорія і практика (автори: Мукан Н.В., Носкова М.В.)

  Дистанційно, навчальний курс,

  30 годин

  Центр

  інноваційних освітніх технологій НУ

  «Львівська політехніка»

  4 тижні

  350  53


  Викладач


  Готуємося до ЗНО з математики у 2020/2021 навчальному році

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  19.01.21-

  22.01.21

  безоплатно

  54


  Викладач

  Кандидат історичних

  наук, доцент

  Психологічна безпека освітнього середовища: сутність та умови створення

  Автори: Бондарчук О.І.

  Дистанційно, спецкурс, 30 годин

  УВУПО

  4 тижні

  355

  55


  Викладач


  Організація освітнього процесу із фізичної культури в початковій школі

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  17.05.21-

  20.05.21

  безоплатно

  56
  Інституційний аудит та розбудова внутрішньої системи якості освіти

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  16.03.21-

  19.03.21

  безоплатно

  57


  Викладач


  Активні стратегії в освіті: навчання через досвід

  Дистанційно, спецкурс, 30 годин

  УВУПО

  4 тижні

  355

  58


  Викладач

  К.п.н.,

  доцент

  Особливості вивчення французької та

  німецької мов як другої іноземної

  Очна, навчальний курс, 30 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  17.05-20.05

  безоплатно

  59


  Старший викладач

  Доктор п.н, професор

  Актуальні технології навчання у фаховій передвищій освіті

  Очно-

  дистанційна (триетапна), 210 годин (7 кредитів ЄКТС)

  ДЗВО

  «Університет менеджменту освіти» НАПН України, ФОД

  08.02.21-

  12.02.21

  13.02-29.05

  31.05-04.06

  безоплатно  60
  Вихователі шкіл- інтернатів

  Очна, навчальний курс, 75 годин

  КНЗ КОР

  «КОІПОПК»

  11.01-13.01

  безоплатно  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  plan-pdvischennya-kvalfkacyi-u-2021-roc.rar [480,57 Kb]
  (Придбали цей файл: 89)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Новини освіти / Метод-кабінет / Класним керівникам

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.