• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн

  Методичне обєднання класни керівників
  • 2-11-2020, 16:53
  • 9 636
  • 0
  Методичне обєднання класних керівників

  В папці:


  1. Портфоліо методичного об'єднання класних керівників.

  2. Науково – методична проблема, над якою працює
  МО класних керівників: «Впровадження прогресивних
  технологій виховання як засіб формування ключових компетенцій учнів»

  3. Шляхи реалізації науково – методичної теми Створення педагогічних умов для розвитку і творчої самореалізації особистості Врахування Індивідуальних особливостей Соціалізація навчання Інтерактивні технології.

  4. Мета портфоліо: відобразити всі професійні досягнення, показати знання та навички , рівень володіння методикою і сучасними інформаційними технологіями. СТРУКТУРА ПОРТФОЛІО: творчо педагогічна.

  5. ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДО: Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, Учень – це факел, який треба запалити.

  6.  Функції МО класних керівників організує колективне планування і колективний аналіз життєдіяльності класних колективів; координує виховну діяльність класних колективів та організує їхню взаємодію в педагогічному процесі; планує і постійно коригує принципи виховання та соціалізації учнів; організує вивчення та запровадження класними керівниками сучасних технологій виховання, форм і методів виховної роботи; обговорює соціально-педагогічні програми класних керівників і творчих груп педагогів, матеріалами узагальнення передового досвіду роботи класних керівників, матеріалами атестації класних керівників;

  7. ЗАВДАННЯ МО підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки класних керівників із питань психології та педагогіки; забезпечення виконання єдиних принципових підходів до виховання й соціалізації учнів; озброєння класних керівників сучасними виховними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи; вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи класних керівників; сприяння становленню й розвитку системи виховної роботи класних керівників.  

  8. Алгоритм діяльності МО класних керівників.

  9. Таблиця:

  10. Документація методичного об’єднання класних керівників.
  Список членів методичного об’єднання. Річний план роботи методичного об’єднання. Протоколи засідань методичного об’єднання. Аналітичні матеріали за підсумками проведених заходів, тематичного адміністративного контролю (копії довідок, наказів) План роботи творчих груп. Теоретичні та практичні розробки з проблемних тем творчих груп. Інструктивно-методичні документи щодо виховної роботи в класних колективах і діяльності класних керівників. Матеріали «методичної скарбнички класного керівника». Структура плану роботи МО класних керівників Стислий  аналіз  соціально-педагогічної  ситуації  розвитку  учнів  та аналіз роботи МО, проведеної в попередньому навчальному році. Педагогічні завдання об’єднання. Календарний план роботи МО, в якому наявні: План засідань МО. Графік відкритих заходів класів. Участь МО в масових заходах школи. Підвищення фахової майстерності класних керівників: Самоосвіта класних керівників. Участь у курсовій перепідготовці. Підготовка творчих робіт, виступів, доповідей. Робота з атестації педагогів. Вивчення та узагальнення педагогічного досвіду роботи класних керівників. Участь  у  тематичному  і персональному  контролі  за  виховним процесом.

  11. Функціональні  обов’язки  керівника  методичного  об’єднання  класних керівників. Керівник МО класних керівників: Відповідає: а)  за планування, підготовку, проведення та аналіз діяльності методичного об’єднання; б)  за поповнення «методичної скарбнички класного керівника»; в)  за  своєчасне  впорядкування  документації  про  роботу  об’єднання  та проведені заходи; Разом  із  дирекцією  і  заступником  директора  з  виховної  роботи  стежить: а)  за дотриманням принципів організації виховного процесу; б)  за  виконанням  класними  керівниками  їхніх  функціональних обов’язків; в)  за підвищенням науково-методичного рівня виховної роботи; г)  за  вдосконалюванням  психолого-педагогічної  підготовки  класних керівників; Організує: а)  взаємодію  класних  керівників  —  членів  МО  між  собою  і  з  іншими структурними підрозділами школи; б)  відкриті заходи, семінари, конференції тощо; в)  вивчення, узагальнення та використання на практиці передового педа-гогічного досвіду роботи класних керівників; г)  консультації з питань виховної роботи; Координує  планування,  організацію  та  педагогічний  аналіз  виховних заходів класних колективів: Сприяє  становленню  та  розвитку  системи  виховної  роботи  класних колективів; Бере участь у підготовці та проведенні атестації класних керівників; Керує діяльністю творчих груп класних керівників.

  12. Прогнозований результат методичного об’єднання класних керівників.
  Високий теоретичний, науково-методичний рівень класних керівників з питань педагогіки і психології. Виховання культури спілкування та рівня вихованості учнів школи. Оволодіння класними керівниками сучасними виховними технологіями, формами і методами роботи. Використання проектних технологій у виховній роботі класних керівників. Впровадження проектів з правової освіти та виховання в учнівських коллективах. Активна участь класних керівників щодо реалізації в практику виховної роботи школи проектів учнівського самоврядування. За результатами рейтингової системи роботи класних керівників під час організації виховного процесу визначити переможців конкурсу «Класний керівник року». Друк кращих творчих доробок виховних заходів на сторінках фахових видань.

  13. Сучасні форми методичної роботи з класними керівниками.
   Методична робота з педагогічними працівниками в загальноосвітніх навчальних закладах реалізується як через традиційні (колективні та індивідуальні), так і нетрадиційні форми її організації. Колективні форми методичної роботи: педагогічна рада; методична рада; методичні об’єднання; творчі майстерні педагогів; постійно діючі проблемні семінари; творчі, мобільні та динамічні групи; педагогічні читання; науково-практичні конференції; педагогічні виставки; конкурси тощо. Індивідуальні форми методичної роботи: наставництво; консультації; стажування; самоосвіта; індивідуальна методична допомога тощо. Нетрадиційні форми організації методичної роботи: ярмарки педагогічної творчості; фестивалі педагогічних ідей і знахідок; методичні фестивалі, ринги, аукціони; панорами методичних новинок; педагогічні вернісажі; творчі портрети; ділові ігри тощо.

  14. НАРАДИ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ на ВЕРЕСЕНЬ 
  1. Методичні рекомендації щодо планування роботи класного керівника.
  2. Планування виховної роботи з класними керівниками ЖОВТЕНЬ
  1. Психолого – педагогічна компетентність класного керівника
  2. Оформлення класних куточків. 3. про порядок проведення навчальних екскурсій ЛИСТОПАД 1.організація роботи класного керівника з учителями з профілактики відхилень у поведінці учнів. Мистецтво робити зауваження. 2. Взаємодія класного керівника з батьками класу. ГРУДЕНЬ 1. Практикум для класних керівників щодо визначення способу розв`язання пропонованої проблемної ситуації. 2. Вивчення індивідуальних особливостей учнів, їхніх інтересів, потреб. 3. Методи виховання молодших школярів. Основні напрями завдання і орієнтовні форми.

  15. СІЧЕНЬ 

  1. Самоаналіз виховної діяльності.  
  2.Робота класного керівника з активом класу
  3. План – циклограма виховної роботи ЛЮТИЙ
  1. Система роботи класного керівника сучасній школі.
  2. Творчість: шляхи звільнення від стереотипів і шаблонів
  3. Методика підготовки та проведення класних виховних годин.
  БЕРЕЗЕНЬ

  1. Виховання: взаємодія з родиною школяра
  2. Нові форми групової роботи з дітьми 3.Модель діяльності класного керівника КВІТЕНЬ
  1. Створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їхнього здоров`я.
  2.Використання новітніх технологій у виховній роботі ТРАВЕНЬ
  1. Дискусія як спосіб формування соціальної зрілості особистості.
  2. Творча програма класного керівника.

  16. ПЛАН роботи консультативного пункту для класних керівників 1-11 класів № з/п 
  Тема заняття Термін проведення
  1. Вимоги до планування виховної роботи з учнями 1-11 класів. серпень
  2. Методика підготовки і проведення батьківських зборів. Вересень
  3. Вивчення рівня вихованості школярів. Жовтень
  4. Методика підготовки та проведення класних годин. грудень
  5. Про індивідуальну роботу з учнями, які потребують підвищеної педагогічної уваги Січень
  6. Організація самоврядування в класах лютий
  7. Про організацію роботи з учнями з питання превентивного виховання Березень.

  17. План роботи МО класних керівників на ..... н.р 
  Організаційне № Тематика засідань Дата Відповідальний Примітка з/п   проведення за проведенняІ засідання    
  1. Звіт про роботу методоб'єднання Лопуга Л.В. класних керівників за минулий  навчаль
  2. Затвердження плану роботи Лопуга Л.В. на ..... н. р.
  3. Про планування виховної роботи   Лопуга Л.В. класними керівниками.
  Пріоритетні напрямки виховання на ..... н. р.
  4. Опрацювання інструктивно-Лопуга Л.В . методичних матеріалів. Робота між засіданням Провести анкетування учнів з метою виявлення їхніх індивідуальних особливостей , рівня їхньої вихованості та загального розвитку. Зробити діагностику особистості школяра.

  18. Тема: «Збереження життя і здоров'я дітей»  
  II засідання    
  1. Лекція «Правила пожежної безпеки»   Богданенко Л.П.  
  2. Година спілкування в 6 класі «Хай вогонь в серцях палає, а пожеж хай не буває»   Перепадя Н.О.  
  3. Обговорення відвіданого заходу. Члени  висновки, пропозиції.  Методоб' єднання.  
  4. Діагностико - психолого -   Богданенко Л.П.     педагогічний ключ до розуміння       особистості учня і вироблення         моделі роботи з учнівським         колективом.      
  5. Огляд літератури з питань   Перепадя Н.О. виховної роботи. Робота між засіданнями
  1. Підготовка до огляду літописів класних колективів та інформаційних вісників ( куточків) класів
  2. Підготувати звіт про відвідування учнями школи та прийняті міри, щодо попередження пропусків занять без поважних причин.

  19. Тема: «Організація системи профілактики правопорушень серед дітей та підлітків на основі гуманізації сучасної школи» III засідання    
  1. „Круглий стіл" на тему:   Сичевська О.В. «Запобігання злочинності серед неповнолітніх»   2. Обговорення відвіданого заходу,   Члени висновки, пропозиції. Методоб 'єднання.  
  3. Індивідуальна робота з учнями, Сичевська О.В. схильними до правопорушень (з         освіду роботи класного керівника 9 класу).      
  4. Поради педагогів щодо вивчення. Зузанська З.Д. особистості важковиховуваних      
  5. Огляд літератури з проблем виховної роботи. Робота між засіданнями   Зузанська З.Д

  20. IV засідання  1. 3. 4. 2. Доповідь на тему: Безпека на дорозі - безпека життя". Година класного керівника «Вчи і поважай правила дорожнього руху»   Перегляд мультимедійної презентації "Правила дорожнього руху" Огляд літератури з питань збереження життя та здоров’я дітей Сичевська О.В. Богданенко Г.М. Лопуга Л.В.  


  Автор матеріалу: Лопуга Любов Василівна


  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  metodichne-obyednannya-klasni-kervnikv.rar [707,25 Kb]
  (Придбали цей файл: 1116)
  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Новини освіти / Метод-кабінет / Класним керівникам

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.