• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » Умови та порядок проведення конкурсу “Учитель року – 2020”  Умови та порядок проведення конкурсу “Учитель року – 2020”
  • 17-11-2019, 10:57
  • 2 893
  • 0
  Про умови та порядок проведення всеукраїнського
  конкурсу “Учитель року – 2020"

  І. Загальні положення


  1. Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2020» (далі – конкурс) проводиться на виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року. «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» у номінаціях: «Зарубіжна література», «Історія», «Образотворче мистецтво», «Початкова освіта», «Хімія».

  2. Участь педагогічних працівників закладів загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти в конкурсі здійснюється на добровільних засадах незалежно від фаху. Викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти беруть участь у конкурсі на загальних умовах.

  3. Для участі в першому турі конкурсу педагогічним працівникам необхідно:

  зареєструватися в період з 16 вересня до 06 жовтня 2019 року на офіційній сторінці конкурсу в розділі «Реєстрація учасників 2020» реєстраційна форма для ознайомлення –  в додатку 1; 

  подати організаційному комітетові першого туру інформаційну картку (додаток 2).

  4. Організаційні комітети першого туру конкурсу протягом 10 днів після завершення першого туру подають організаційним комітетам другого туру такі документи: 

  подання на учасників другого туру із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, посади та місця роботи;

  інформаційні картки конкурсантів з урахуванням змін, що відбулись у педагогічній та методичній діяльності від початку першого туру (додаток 2).

  5. Організаційні комітети другого туру конкурсу до 02 березня 2020 року надсилають центральному організаційному комітетові конкурсу подання на учасників третього туру із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, посади та місця роботи (поштова адреса: Інститут модернізації змісту освіти, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 36, каб. 404, м. Київ, 03035 з поміткою «Конкурс «Учитель року», електронна адреса: [email protected]).

  6. Учасники третього туру конкурсу надсилаютьдо 02 березня 2020 року на електронну адресу [email protected]

  інформаційну картку у форматі Microsoft Word з урахуванням змін, що відбулись у педагогічній та методичній діяльності від початку першого туру конкурсу (додаток 2);

  посилання на відеорезюме (до 5 хвилин, орієнтовний план додається); 

  портретне фото у форматі JPG (400 х 400 пікселів). 

  У темі повідомлення зазначається номінація, наприклад, «Хімія»;                     у назвах файлів обов’язково вказуються номінація та прізвище, наприклад, «Хімія_Грицай».


  ІІ. Конкурсні випробування


  1. На всіх турах конкурсу проводяться такі випробування (опис додається): 

  номінація «Зарубіжна література»  «Майстер-клас», «Методичний практикум», «Практична робота», «Тестування», «Урок»;

  номінація «Історія» – «Методичний експромт», «Методичний практикум», «Практична робота», «Тестування», «Урок»;

  номінація «Образотворче мистецтво» – «Методичний практикум», «Практична робота», «Проєкт», «Тестування», «Урок»;

  номінація «Початкова освіта» – «Методичний експромт», «Практична робота», «Проєкт», «Тестування», «Урок»;

  номінація «Хімія» – «Контрольна робота», «Методичний практикум», «Практична робота», «Урок», «Хімічний експеримент».

  8. На першому турі конкурсу можуть проводитися додаткові конкурсні випробування.

  Перший і другий тури конкурсу можуть проводитися в один або два (відбірковий та фінальний) етапи.

  Рішення про додаткові конкурсні випробування, кількість етапів та розподіл конкурсних випробувань за етапами приймається організаційними комітетами першого та другого турів конкурсу. На підставі цього рішення розробляється порядок проведення відповідного туру, який затверджується або організаційним комітетом, або органом управління освітою, оприлюднюється та доводиться до відома учасників першого/другого турів не пізніше ніж за два тижні до початку відповідного туру конкурсу.

  9. На третьому турі конкурсні випробування розподіляються таким чином:

  номінація «Зарубіжна література»: відбірковий етап – «Методичний практикум», «Практична робота», «Тестування»; фінальний етап – «Майстер-клас», «Урок»;

  номінація «Історія»:відбірковий етап  «Методичний експромт», «Практична робота», «Тестування», фінальний етап – «Методичний практикум», «Урок»;

  номінація «Образотворче мистецтво»: відбірковий етап  «Методичний практикум», «Практична робота», «Тестування», фінальний етап – «Проєкт», «Урок»;

  номінація «Початкова освіта»: відбірковий етап  «Методичний експромт», «Практична робота», «Тестування», фінальний етап – «Проєкт», «Урок»;

  номінація «Хімія»:відбірковий етап  «Контрольна робота», «Методичний практикум», «Практична робота», фінальний етап – «Урок», «Хімічний експеримент».

  Центральний організаційний комітет конкурсу може вносити зміни до конкурсних випробувань третього туру.

  10. На кожному турі конкурсу теми, завдання, питання конкурсних випробувань визначаються головою, який забезпечує секретність завдань конкурсних випробувань до моменту їх оприлюднення.


  ІІІ. Оцінювання конкурсних випробувань


  11. Оцінювання конкурсних випробувань здійснюється за бальною системою та критеріями, затвердженими відповідним журі.

  12. Оцінювання здійснюється особисто кожним членом журі, який вносить бали до оціночного листа, підписує та здає його секретареві журі одразу після закінчення кожним учасником відповідного конкурсного випробування.

  13. Не допускається обговорення виступів учасників під час проведення та оцінювання конкурсного випробування.


  ІV. Визначення переможців та лауреатів 


  14. У разі проведення першого/другого турів конкурсу в один етап переможець, лауреати та учасники відповідного туру визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час усіх конкурсних випробувань туру.

  У разі проведення першого/другого турів конкурсу у два (відбірковий та фінальний) етапи учасники фінального етапу визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час конкурсних випробувань відбіркового етапу. Рішення про кількість учасників фінального етапу першого/другого турів приймається відповідним організаційним оргкомітетом.

  Переможець, лауреати та дипломанти відповідного туру конкурсу визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час конкурсних випробувань фінального етапу.

  15. На третьому турі конкурсу учасники фінального етапу у кількості 12 осіб визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час конкурсних випробувань відбіркового етапу. 

  Переможець, два лауреати, які посіли друге та третє місця, дипломанти конкурсу визначаються на основі рейтингу, укладеного за загальною кількістю балів, одержаних під час конкурсних випробувань фінального етапу третього туру конкурсу.

  16. Бали, набрані учасниками на відбірковому етапі відповідного туру конкурсу, анулюються.

  17. У випадку однакової кількості балів за результатами відбіркового або/та фінального етапів відповідного туру конкурсу перевага надається тому учасникові, який має вищий бал у пріоритетному конкурсному випробуванні. 

  Пріоритетні конкурсні випробування відбіркового та фінального етапів визначаються на першому засіданні журі.

  18. Рішення журі кожного туру конкурсу приймаються колегіально та оформляються протоколами, які підписують голова та секретар журі.

  19. У разі виникнення питань щодо результатів оцінювання конкурсних випробувань роз’яснення учасникам надає голова журі. 


  V. Оприлюднення результатів конкурсних випробувань


  20. Результати оцінювання конкурсних випробувань доводяться до відома учасників кожного конкурсного дня.

  21. Зведені відомості кожного конкурсного випробування, рейтингові листи підписуються всіма присутніми членами журі й у сканованому вигляді розміщуються на відповідних офіційних вебсайтах.

  22. Відеозаписи конкурсних випробувань першого та другого турів можуть розміщуватися на відповідних офіційних вебсайтах.

  Відеозаписи конкурсних випробувань третього туру розміщуються на офіційній сторінці конкурсу. 


  VІ. Громадське спостереження


  23. З метою формування незалежного уявлення про перебіг конкурсу можлива присутність представників громадських організацій, засобів масової інформації (далі – спостерігачі).

  24. Спостерігачі мають попередньо повідомити організаторів та зареєструватися у відповідному організаційному комітеті.

  25. Під час конкурсних випробувань та процесу оцінювання в одному приміщенні можуть бути присутніми не більше двох представників від громадських організацій і двох – від засобів масової інформації.

  26. Спостерігачі не можуть чинити вплив на перебіг конкурсу та його результати, перешкоджати проведенню конкурсу, відволікати учасників та членів журі тощо.

  27. Висновок про перебіг конкурсу спостерігачі мають довести до відповідних організаційних комітетів у письмовій формі протягом одного дня після його завершення.

  28. Члени відповідних організаційних комітетів та журі конкурсу сприяють спостерігачам у здійсненні їхніх повноважень.


  Загальні положення:

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  konkurs-uchitel-roku-2020.rar [28,52 Kb]
  (Придбали цей файл: 11)

  Документація Про умови та порядок 
  проведення всеукраїнського
  конкурсу “Учитель року – 2020?

  Завантажити:

  Умови та порядок проведення конкурсу “Учитель року – 2020”  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Новини освіти / Метод-кабінет / Класним керівникам

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.