• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн
   Зараз на сайті: 18
   Наші гості: 16

   Користувачі: 
   - отсутствуют

   Пошукові системи на сайті: 


    Останні наші відвідувачі:   » » Протоколи засідання психолого-педагогічного супроводу за 2022-2023 навчальний рік  Протоколи засідання психолого-педагогічного супроводу за 2022-2023 навчальний рік
  Протоколи засідання психолого-педагогічного супроводу 
  за 2022-2023 навчальний рік

  ПРОТОКОЛ №1

  консультаційно – педагогічної групи 

  від 31.08.2022 року


  Присутні: 


  Всього: 

  Порядок денний:

  1. Про створення консультаційно - педагогічної групи супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Розподіл обов’язків між членами групи і порядок взаємодії.

  2. Про затвердження індивідуальної програми розвитку учениці 4 класу _____________ на основі результатів попереднього вивчення та укладання навчального плану.

  3. Про розробку календарно – тематичних планів з корекційно – розвивальних занять на І семестр.


  1. Про створення консультаційно - педагогічної групи супроводу дитини з особливими освітніми потребами. Розподіл обов’язків між членами групи і порядок взаємодії.

  Слухали: заступника директора з навчально-виховної роботи ____________., який наголосив на необхідності продовження роботи консультаційно – педагогічної групи супроводу учениці 4 класу ____________ та отримання інформації про особливості її розвитку та поведінки, інтересів, потенційних можливостей та освітніх потреб для складання індивідуальної програми розвитку і формування толерантного ставлення до дитини у закладі освіти.

  Також ознайомив присутніх зі складом групи фахівців індивідуального супроводу дитини з особливими освітніми потребами, до якої ввійшли:


  ПІБ

  Посада


  заступник директора з НВР


  класний керівник 4 класу


  вчителька англійської мови


  вчитель музичного мистецтва


  асистент вчителя, мама учениці


  вчитель фізичного виховання


  педагог організатор


  Ухвалили:

  1. Затвердити склад консультаційно – педагогічної групи супроводу учениці 4 класу _____________.

  2. Визнати засідання консультаційно – педагогічної групи провідною формою діяльності консультаційно – педагогічної групи супроводу учениці з особливими освітніми потребами з обов’язковим її переглядом двічі на рік. Головою КПГ обрати заступника директора з навчально – виховної роботи ______________, секретарем – асистента вчителя ______________.


  2. Про затвердження індивідуальної програми розвитку учениці 4 класу ________________ на основі результатів попереднього вивчення та укладання навчального плану.

  Слухали: заступника директора з навчально-виховної роботи ______________, який ознайомив присутніх із вимогами до оформлення індивідуальної програми розвитку та процедурою її погодження з батьками. ______________ наголосив на тому, що метою складання ІПР є вироблення комплексу ефективних стратегій і заходів організації освітнього процесу дитини з особливими освітніми потребами з обов’язковим інформуванням членів команди супроводу (особливо батьків) про конкретні цілі в навчанні дитини.


  Ухвалили:

  Затвердити програму індивідуального розвитку, навчальний план та розклад занять на 2022-2023 навчальний рік на основі результатів попереднього вивчення.


  3. Про розробку календарно – тематичних планів з корекційно – розвивальних занять на І семестр.

  Слухали: інформацію заступника директора з НВР ______________, про розгляд календарно – тематичних планів з корекційно – розвивальних занять на І семестр, а саме: «ЛФК», «Арт - терапія», «Казкотерапія», «Корекція розвитку (базова програма)». 


  Ухвалили: інформацію заступника директора з НВР ______________ взяти до відома та затвердити календарно – тематичні плани з корекційно – розвивальних занять на І семестр, а саме: «ЛФК», «Арт - терапія», «Казкотерапія», «Корекція розвитку (базова програма)».


  Голова групи

  Секретар


  Члени КПГ:


  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  protokol-1.rar [17,61 Kb]
  (Придбали цей файл: 2092)

  ПРОТОКОЛ №2

  консультаційно – педагогічної групи 

  від 29.10.2022 року


  Присутні: 


  Всього: 

  Порядок денний:

  1. 1. Проміжний моніторинг досягнень навчання учениці з ООП.
  2. Проміжний моніторинг корекційно - розвивальних занять учениці з ООП.


  1. Проміжний моніторинг досягнень навчання учениці з ООП.


  Слухали: 

  Інформацію вчителя початкових класів ______________, яка зазначила, що ______________ демонструє помітний прогрес у засвоєнні програмового матеріалу. Але інколи проявляла пасивність на уроках, була задумлива. Потребувала повторного пояснення нового матеріалу. Читає словами, з відповідною інтонацією. Але часто неправильно наголошує слова. Осмислює прочитане, описує емоційний стан персонажів, виявляє своє ставлення до тексту. Зрозуміло висловлює свою думку і пояснює її, добирає аргументи з власного життя. Словниковий запас поповнився новими словами, покращилась артикуляція звуків.  

  В письмових роботах виявляє самостійність. Але каліграфія, охайність, культура оформлення роботи бажають бути кращими. При списуванні текстів потребує більше часу. Пише розбірливо, але допускає багато перекреслень. З допомогою вчителя аналізує та редагує власне писемне висловлювання. На середньому рівні досліджує мовні явища.

  На достатньому рівні знає послідовність натуральних чисел в межах мільйона. Порівнює числа у межах 100000. З допомогою дорослих подає числа у вигляді суми розрядних доданків, розв’язує складені задачі різних видів, задачі на визначення часу за годинником. Володіє навичкою табличного множення і ділення. При множенні і діленні у стовпчик потребує допомоги. Демонструє достатній рівень при розв’язуванні рівнянь, буквених виразів. Орієнтується у просторі, переміщує об’єкти в заданих напрямах. Розпізнає геометричні фігури, називає елементи геометричних фігур. Самостійно будує геометричні фігури.  

  Олександра володіє найпростішими гігієнічними навичками, навичками самообслуговування. На достатньому рівні розповідає про свої права та обов’язки в школі, вдома. Знає правила поведінки у громадському транспорті, бібліотеці, магазині та ін., аргументує їх доцільність на прикладах. Розрізняє безпечні і небезпечні місця для ігор, катанні на велосипеді.

  Доброзичливо ставиться до оточуючих. Співпрацює з іншими дітьми. Дотримується правил поведінки під час уроку, гри, відпочинку.


  Ухвалили

  Інформацію вчителя початкових класів ______________ прийняти до відома і зазначили, що дитина засвоїла навчальний матеріал на достатньому рівні, але потребує психологічної підтримки.


  2. Проміжний моніторинг корекційно - розвивальних занять учениці з ООП.

  Слухали: 

  1. Інформацію асистента вчителя ______________, яка проінформувала присутніх, що протягом двох місяців, з 1вересня по 13жовтня 2022 року, з ученицею 4 класу інклюзивної форми навчання ______________ вчителями __________________________________________ були проведені корекційно - розвивальні заняття: «Формування навчально-мовленнєвої діяльності за допомогою казки», «Арт-корекція», «Корекція розвитку (базова)», «ЛФК».


  2. Інформацію вчителя початкових класів ______________, яка зазначила, що під час проведення корекційно – розвивальних занять з «Формування навчально-мовленнєвої діяльності за допомогою казки» Олександра працювала активно, виявляла зацікавленість до навчання. На першому занятті повторили правила спілкування, ввічливі слова. Закріпили вміння відповідати на запитання та звертатися із запитаннями до інших. Відгадувала казки за малюнками, за фразами. Переглянули онлайн «Казковий калейдоскоп».

  Олександра самостійно прочитала казку «Біда навчить». Зміст казки після прочитування розуміє. На заняттях розвивала вміння передавати інтонаційне забарвлення речень та висловлювань героїв казки, залежно від характеру поведінки та ситуації, вчилась будувати розповідь-міркування. 

  Збагатила лексику словами: годівничка, насіння, словами-назвами птахів, класифікувала їх за певними ознаками (перелітні, зимуючі).

  Дотримувалась правил техніки безпеки, поведінки під час занять. Доброзичливо ставилась до вчителя.

  За період навчання з 1 вересня по 13 жовтня 2022 року було проведено три заняття з арт-корекції.

  На першому занятті повторили правила спілкування, ввічливі слова. Закріпили вміння відповідати на запитання та звертатися із запитаннями до інших. Олександра ознайомилась з необхідними для роботи матеріалами, інструментами та пристосуваннями. Пригадала правила догляду за робочим місцем під час заняття, правила безпечної праці на робочомумісці. Переглянула готові вироби.

  Ознайомилась з технікою «Терра», з необхідними для роботи матеріалами, інструментами та      пристосуваннями. Збагатила словниковий запас назвами, що позначають послідовність дій під час виконання роботи. Переглянули відео-запис «Вироби в теніці терра».

  Заняття мало організайний характер. Олександра підбирала основу для роботи. Проходив збір природного матеріалу для майбутньої роботи.

  Під час проведення корекційних занять Олександра працювала активно, виявляла зацікавленість до навчання. Засвоїла лексичне значення слів на вивчені теми. 

  Дотримувалась правил техніки безпеки, поведінки під час занять. Доброзичливо ставилась до вчителя.


  3. Інформацію ______________, яка проінформувала присутніх, про те що протягом вересня – жовтня з ученицею 4 класу інклюзивної форми навчання ______________ Олександрою були проведені корекційні заняття «Корекція розвитку».

  Під час проведення занять «Корекція розвитку» були опрацьовані наступні теми:

  1.Гра-екскурсія «Збираємо шишки» (різні за розміром, формою кольором).

  2. Рухливі ігри на орієнтацію в просторі (гра з м’ячем).

  3. Вправи на розвиток просторового уявлення (розрізані картинки, кубики, пазли).

  4. Робота з природнім матеріалом. Конструювання з природного матеріалу (їжачок).

  5. Робота з пластиліном.

  На заняттях використовувались три види роботи: за зразком, за умовами та за власним задумом. Учениця в процесі занять знаходить та співвідносить відповідні деталі за зразком. Відновлює пропущений елемент спираючись на зразок. Будує (викладає) фігури за зразком. Виконує дії за поданими інструкціями.

  Навчилася з частин різної конфігурації складати ціле. Створює фантастичні предмети та істоти, використовуючи власну уяву та фантазію.

  На заняттях учениця активно працювала. Дитина йшла на контакт, швидко розуміла, що від неї хочуть, проявляла власну ініціативу. Дотримується правил поведінки під час уроку, гри, відпочинку.


  4. Інформацію вчителя фізичного виховання ______________, який зазначив, що після проведення корекційно - розвивальних заняттях «ЛФК» учениця знає: правила поведінки в спортивному залі, на спортивному майданчику; знає правила техніки безпеки під час занять ЛФК; знає правила гігієни; має поняття про руховий режим учня.

  Має поняття про правильне дихання під час виконання фізичних вправ, виконує лікувально – оздоровчі вправи. Вміє виконувати нескладні вправи на розвиток статичної та динамічної рівноваги. 

  Вправи на розвиток гнучкості хребта та рухомості в суглобах даються важко, дитина швидко втомлюється. 

  Потребує вправ для розвитку вестибулярного апарату.


  Ухвалили

  1. Інформацію вчителя початкових класів ______________прийняти до відома.

  2. Інформацію ______________ прийняти до відома.

  3. Інформацію вчителя фізичного виховання ______________ прийняти до відома. 

  4. Проводити корекційно –розвивальні заняття відповідно до нормативно – правової бази щодо впровадження інклюзивної освіти.

  5. Здійснювати корекційно – педагогічний супровід щодо підтримки та допомоги дитині у вирішенні завдань особистісного розвитку.

  6. Залучати дитину до позакласних, позаурочних масових заходів з метою соціалізації в колективі.


  Голова групи

  Секретар


  Члени КПГ

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  protokol-2.rar [21,56 Kb]
  (Придбали цей файл: 1404)

  ПРОТОКОЛ №3

  консультаційно – педагогічної групи 

  від 30.12.2022 року


  Присутні: 


  Всього: 

  Порядок денний:

  1. Проміжний моніторинг досягнень навчання учениці з ООП за І семестр 2022–2023 н.р.
  2. Проміжний моніторинг корекційно - розвивальних занять учениці з ООП за І семестр 2022–2023 н.р.
  3. Обговорення результатів виконання ІПР учениці 4 класу ______________ за І семестру 2022–2023 н.р.


  1. Проміжний моніторинг досягнень навчання учениці з ООП за І семестр 2022 –2023 н.р.

  Слухали:

  ______________, заступника директора з навчально – виховної роботи, який запевнив присутніх про те, що в даному навчальному закладі належним чином здійснюється освітній процес із дотриманням санітарно – гігієнічних вимог.

  Виступили:

  ______________, вчитель початкових класів, яка ознайомила присутніх з результатами засвоєння навчальної програми учениці з ООП за І семестр 2022 – 2023 н.р. (Додаток 1)

  Ухвалили:

  1. Вважати динаміку розвитку та навчання за І семестр 2022–2023 н.р., учениці 4 класу з ООП задовільною. Основними завданнями на ІІ семестр 2022 – 2023 н.р. вважати:

  - Дозування психоемоційного навантаження освітньому процесі;

  - Корекція недоліків емоційно – особистісного розвитку;

  - Підвищення рівня розумового розвитку;

  -  Соціальну адаптацію.


  2. Проміжний моніторинг корекційно - розвивальних занять учениці з ООП за І семестр 2022–2023 н.р.

  Слухали:

  ______________, заступника директора з навчально – виховної роботи, який коротко проаналізував процес організації освітньої діяльності ______________, про те, що в даному навчальному закладі задовільно здійснюється комплекс додаткових постійних послуг в освітньому процесі.

  Виступили:

  1. ______________, яка ознайомила присутніх з результатами моніторингу КЗ «Формування навчально-мовленнєвої діяльності за допомогою казки». Під час проведення корекційних занять Марія працювала активно, виявляла зацікавленість до навчання.

  Олександра самостійно прочитала казку «Куди літав журавлик» О. Іваненко, народну казку «Мудра дівчина». Зміст казок після прочитування розуміє, називає дійових осіб, переказує, описує емоційний стан персонажів, виявляє своє ставлення до їх вчинків. 

  Заняття сприяли розвитку виразності мовлення, збагаченню словникового запасу за змістом казок. Вчилася правильно оцінювати поведінку героїв. За запитаннями Марія складала поширені речення за змістом казок, вела діалог, відгадувала загадки, будувала розповідь за опорними словами. Поглибила знання про птахів і їхній спосіб життя.

  Олександра виявляла старанність у виконанні практичних завдань. Охоче виготовляла аплікацію-колаж пташок до казки «Біда навчить» Лесі Українки, аплікацію журавлика з кусочків тканини до казки «Куди літав журавлик» О. Іваненко.

  Дотримувалась правил техніки безпеки, поведінки під час занять. Доброзичливо ставилась до вчителя.

  Під час проведення КЗ «Арт-корекція» Олександра наклеювала природний матеріал на основу, фарбувала роботу. Наносила тон різними відтінками фарб. Представляла виконану роботу. Оцінювала власний виріб. 

  Ознайомилась з технікою «Фреска», з необхідними для роботи матеріалами, інструментами, їх призначенням. Збагатила словниковий запас назвами, що  позначають послідовність дій під час виконання роботи. Переглянули відео-запис «Вироби в теніці фреска».

  На заняттях створила картину в техніці фреска для дітей. Використовували готову клеючу основу і спеціальний пісок. Олександра дотримувалась послідовності дій під час виконання роботи.

  Під час проведення корекційних занять Олександра працювала активно, виявляла зацікавленість до навчання. Засвоїла лексичне значення слів на вивчені теми. Дотримувалась правил техніки безпеки, поведінки під час занять. Доброзичливо ставилась до вчителя.

  2. ______________, яка ознайомила присутніх з результатами моніторингу КЗ «Корекція розвитку». 

  На заняттях використовувались три види роботи: за зразком, за умовами та за власним задумом. Учениця в процесі занять знаходить та співвідносить відповідні деталі за зразком. Відновлює пропущений елемент спираючись на зразок. Будує (викладає) фігури за зразком. Виконує дії за поданими інструкціями.

  Навчилася з частин різної конфігурації складати ціле. Створює фантастичні предмети та істоти, використовуючи власну уяву та фантазію. Уміє аналізувати предмет, виділяє його характерні особливості (основні частини, планування процесу створення власного виробу). Діє відповідно до інструкції вчителя.

  На заняттях учениця активно працювала. Дитина йшла на контакт, швидко розуміла, що від неї хочуть, проявляла власну ініціативу. Дотримується правил поведінки під час уроку, гри, відпочинку.

  3. Інформацію вчителя фізичного виховання ______________, який зазначив, що після проведення корекційно - розвивальних заняттях «ЛФК» дитина має поняття про правильне дихання під час виконання фізичних вправ, контролює поставу, правильно називає фізичні вправи. Вказівки вчителя виконує не завжди з точністю. 

  Виконує лікарняно – оздоровчі вправи із задоволенням, але швидко втомлюється.

  Вміє виконувати нескладні вправи на розвиток статичної та динамічної рівноваги. Вправи на розвиток вестибулярного апарату даються важко, але є деякий поступ.


  Ухвалили

  1. Інформацію вчителя початкових класів ______________ прийняти до відома.

  2. Інформацію ______________ прийняти до відома.

  3. Інформацію вчителя фізичного виховання прийняти до відома. 

  4. Проводити корекційно –розвивальні заняття відповідно до нормативно – правової бази щодо впровадження інклюзивної освіти.

  5. Здійснювати корекційно – педагогічний супровід щодо підтримки та допомоги дитині у вирішенні завдань особистісного розвитку.

  6. Залучати дитину до позакласних, позаурочних масових заходів з метою соціалізації в колективі.


  3. Обговорення результатів виконання ІПР учениці 4 класу ______________ за І семестру 2022–2023 н.р.

  Слухали: 

  ……….асистент вчителя, яка ознайомила присутніх з результатами виконання ІПР учениці 4 класу ______________ за І семестр 2022–2023 н.р. (Додаток 2).

  Ухвалили:

  Поставленні завдання з ІПР на І семестр 2022–2023 н.р. вважати виконаними.


  Голова групи

  Секретар


  Члени КПГ:


  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  protokol-3.rar [20,75 Kb]
  (Придбали цей файл: 1598)

  ПРОТОКОЛ №4

  засідання команди психолого-педагогічного супроводу

  від 31.12.2022 року


  Голова засідання: ______________ заступник директора з НВР;

  Секретар: ______________асистент учителя 4-го класу.

  Присутні:

  ______________директор школи;

  ______________учитель 4-го класу;

  ______________директор інклюзивно-ресурсного центру;

  ______________вчитель англійської мови; 

  ______________вчитель музичного мистецтва;

  ______________вчитель фізичного виховання;

  ______________педагог-оганізатор.


  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Визначення рівня підтримки учениці 4 класу ______________та категорії освітніх труднощів.
  2. Визначення умов для навчання та створення індивідуальної програми розвитку ______________ (далі – ІПР).
  3. Розроблення та виконання ІПР та індивідуального навчального плану (далі ІПН).


  1. Визначення рівня підтримки учениці 4 класу ______________та категорії освітніх труднощів.

  СЛУХАЛИ:

  ______________ Доводжу до відома, що відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 09.12.2021 № 1/21614-21 про визначення рівня підтримки дітям з особливими освітніми потребами у зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 р. № 957 в результаті засідання команди психолого-педагогічного супроводу, за участі фахівця ІРЦ та батьків, маємо визначити рівень підтримки учениці 4 класу ______________ та категорію освітніх труднощів.

  ВИСТУПИЛИ: ______________ директор інклюзивно - ресурсного центру, яка зазначила, що в результаті перегляду індивідуальної програми розвитку ______________, учениці 4-го класу, рекомендовано визначити категорію освітніх інтелектуальних труднощів, яка потребує 2 рівня підтримки в освітньому процесі відповідно до додатку 1 Порядку організації інклюзивного навчання в ЗЗСО. 


  2. Визначення умов для навчання та створення індивідуальної програми розвитку ______________ (далі – ІПР).

  СЛУХАЛИ:

  ______________ директора інклюзивно - ресурсного центру. Слід зазначити, що відповідно до 2 рівня підтримки особа потребує таких умов: створення інклюзивного класу; висновок інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи. Також необхідно передбачити: проведення консультацій учасників освітнього процесу з фахівцями інклюзивно-ресурсного центру; розроблення індивідуальної програми розвитку та індивідуального навчального плану; проведення (надання) корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних занять (послуг) у загальній кількості до 2 годин на тиждень. Для ______________ ефективними будуть заняття з: лікувальної фізкультури та формування навчально-мовленнєвої діяльності за допомогою казки. Обов’язковим також є забезпечення іншою додатковою підтримкою відповідно до потреб і можливостей (соціальних послуг тощо); забезпечення допоміжними засобами для навчання; забезпечення асистентом вчителя.


  3. Розроблення та виконання ІПР та індивідуального навчального плану (далі ІПН).

  СЛУХАЛИ: 

  ______________ - ІПР та ІПН ______________ при 2-му рівні підтримки має передбачати:

  - адаптацію змісту навчання;

  - методичну підтримку педагогічних працівників закладу освіти

  - посилену увагу з боку психолога закладу освіти; 

  - створення команди психолого – педагогічного супроводу;

  - заняття за розкладом класу;

  - призначення асистента вчителя.


  УХВАЛИЛИ:

  1. Подану інформацію взяти до уваги і використати для навчання, розвитку і виховання дитини відповідно до вікових та індивідуальних потреб.

  2. Визначити для ______________ категорію освітніх інтелектуальних труднощів, яка потребує 2 рівня підтримки в освітньому процесі.

  3. Побудувати індивідуальну програму розвитку та індивідуальний навчальний план відповідно до визначеного рівня підтримки та рекомендацій.

  4. Визначити проведення (надання) корекційно-розвиткових та психолого-педагогічних занять (послуг) у загальній кількості 2 години на тиждень а саме: лікувальна фізкультура – 1 година та формування навчально-мовленнєвої діяльності за допомогою казки – 1 година на ІІ семестр 2022–2023 н.р. 


  Голосували:

  ___9____ за

  ___-____ проти

  ___-____ утримався


  Голова команди

  Секретар

  Директор ІРЦ  


  Члени КППС

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  protokol-4.rar [14,86 Kb]
  (Придбали цей файл: 1050)

  ПРОТОКОЛ № 5

  засідання команди психолого-педагогічного супроводу

  від 14.03.2023 року


  Голова засідання: ______________, заступник директора з НВР;

  Секретар: ______________, асистент учителя 4-го класу.

  Присутні:

  ______________, учитель 4-го класу;

  ______________, директор інклюзивно-ресурсного центру;

  ______________, вчитель англійської мови; 

  ______________, вчитель музичного мистецтва;

  ______________, вчитель фізичного виховання.


  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про перехід на навчання з використанням технологій дистанційного навчання та відміною корекційних занять.
  2. Проміжний моніторинг досягнень навчання учениці з ООП.
  3. Проміжний моніторинг корекційно - розвивальних занять учениці з ООП.


  1. Про перехід на навчання з використанням технологій дистанційного навчання.

  СЛУХАЛИ: 

  ______________ - У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України та запровадженням в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб (Указ Президента №64/2022 від 24.02.2022р. «Про введення воєнного стану в Україні»), в ______________гімназії освітній процес переведений з 14 березня 2023 року на навчання з використанням технологій дистанційного навчання. 


  УХВАЛИЛИ:

  1. Навчання учениці з ООП в дистанційному режимі організовувати згідно з розкладом уроків на ІІ семестр 2022-2023 навчальний рік з використанням сервісу Google Клас та Google Meet для проведення відеоуроків відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.


  2. Проміжний моніторинг досягнень навчання учениці з ООП.

  СЛУХАЛИ:

  ______________, яка зазначила, що за січень – лютий 2023 року Олександра продемонструвала помітний прогрес у засвоєнні програмового матеріалу. На уроках проявляє активність, зосередженість, з задоволенням працює в групах, парах. Темп читання відповідає нормі. Читає словами, з відповідною інтонацією. Але часто неправильно наголошує слова. Осмислює прочитане, описує емоційний стан персонажів, виявляє своє ставлення до тексту. Зрозуміло висловлює свою думку і пояснює її, добирає аргументи з власного життя. Вчить вірші напам’ять і декламує їх з відповідною інтонацією. Словниковий запас поповнився новими словами, покращилась артикуляція звуків.  

  В письмових роботах виявляє самостійність. Але каліграфія, охайність, культура оформлення роботи бажають бути кращими. При списуванні текстів потребує більше часу. Пише розбірливо, але допускає багато перекреслень. Уміє будувати зв’язне висловлювання, спираючись на допоміжні матеріали. З допомогою вчителя аналізує та редагує власне писемне висловлювання. На середньому рівні досліджує мовні явища.

  На достатньому рівні знає послідовність натуральних чисел в межах мільйона. Порівнює числа у межах 1000000, додає і віднімає багатоцифрові числа. Має незначний прогрес у визначенні часу за годинником, розв’язуванні складених задач різних видів. При перетворенні величин потребує додаткового роз’яснення. Але демонструє достатній рівень при розв’язуванні рівнянь, буквених виразів. Орієнтується у просторі, переміщує об’єкти в заданих напрямах. Розпізнає геометричні фігури, називає елементи геометричних фігур. Самостійно будує геометричні фігури.  

  Любить працювати з географічною картою. Знаходить і показує на карті Україну, материки, океани та інші об’єкти відповідно до навчального завдання. 

  Олександра володіє найпростішими гігієнічними навичками, навичками самообслуговування. Доброзичливо ставиться до оточуючих. Співпрацює з іншими дітьми. Дотримується правил поведінки під час уроку, гри, відпочинку.


  УХВАЛИЛИ:

  Інформацію вчителя початкових класів ______________ прийняти до відома і вважати динаміку розвитку та навчання учениці 4 класу ______________ позитивною.


  3. Проміжний моніторинг корекційно - розвивальних занять учениці з ООП.

  СЛУХАЛИ:

  ______________ , який повідомив, що ______________ з бажанням відвідує корекційні заняття «Формування навчально-мовленнєвої діяльності за допомогою казки» та «ЛФК». Корекційні заняття проводилися відповідно розкладу. 

  ВИСТУПИЛИ:

  1. ______________, яка ознайомила присутніх з результатами моніторингу КЗ «Формування навчально-мовленнєвої діяльності за допомогою казки». Під час проведення корекційних занять Олександра працювала активно, виявляла зацікавленість до навчання.

  Олександра самостійно прочитала народну казку «Мудра дівчина», уривки з казки «Снігова королева» Ганса Крістіана Андерсена, прослухала аудіозапис казки «Снігова королева» Ганса Крістіана Андерсена. Зміст казок після прочитування зрозуміла, називає дійових осіб, переказує, описує емоційний стан персонажів, виявляє своє ставлення до їх вчинків. 

  Заняття сприяли розвитку виразності мовлення, збагаченню словникового запасу за змістом казок. На заняттях розвивали вміння передавати інтонаційне забарвлення речень та висловлювань героїв казки, залежно від характеру поведінки та ситуації, вчились правильно оцінювати поведінку героїв, будували розповідь-міркування, відгадувала загадки.

  Олександра виявляла старанність у виконанні практичних завдань. Ознайомилась з технікою нанизування бісеру, що розвиває дрібні моторні навички лівої та правої рук. Охоче виготовляла намисто для дівчинки з казки «Мудра дівчина». На заняттях ознайомилась з мистецтвом квілінгу, провели підготовчі роботи до виготовлення «крижаного замку» (квілінг) до казки «Снігова королева» Ганса Крістіана Андерсена. 

  Дотримувалась правил техніки безпеки, поведінки під час занять. Доброзичливо ставилась до вчителя.

  2. Інформацію вчителя фізичного виховання ______________, який зазначив, що після проведення корекційно - розвивальних заняттях «ЛФК» дитина має поняття про правильне дихання під час виконання фізичних вправ, контролює поставу, правильно називає фізичні вправи. Вказівки вчителя виконує не завжди з точністю. 

  Виконує лікарняно – оздоровчі вправи із задоволенням, але швидко втомлюється.

  Вміє виконувати нескладні вправи на розвиток статичної та динамічної рівноваги. Вправи на розвиток вестибулярного апарату даються важко, але є деякий поступ.


  Ухвалили

  1. Інформацію вчителя початкових класів ______________ прийняти до відома.

  2. Інформацію вчителя фізичного виховання ______________ прийняти до відома. 

  3. Корекційним педагогам з 14.03.2023 року корекційні заняття «Формування навчально-мовленнєвої діяльності за допомогою казки» та «ЛФК» не проводити у зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану. 


  Голова команди

  Секретар                                              

  Директор ІРЦ


  Члени КППС:


  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  protokol-5.rar [17,8 Kb]
  (Придбали цей файл: 1156)

  ПРОТОКОЛ № 6

  засідання команди психолого-педагогічного супроводу

  від 03.06.2023 року


  Голова засідання: ______________, заступник директора з НВР;

  Секретар: ______________, асистент учителя 4-го класу.

  Присутні:

  ______________, учитель 4-го класу;

  ______________, директор інклюзивно-ресурсного центру;

  ______________, вчитель англійської мови; 

  ______________, вчитель музичного мистецтва;

  ______________, вчитель фізичного виховання.


  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Аналіз навчальних досягнень ______________ учениці 4 класу та виконання ІПР за 2022-2023 навчальний рік. 

  2. Результати роботи команди психолого-педагогічного супроводу з ученицею, що навчається в інклюзивному класі. 


  1. Аналіз навчальних досягнень ______________ учениці 4 класу та виконання ІПР за 2022-2023 навчальний рік. 

  СЛУХАЛИ:

  ______________, вчителя 4 класу ______________гімназії, яка провела та ознайомила всіх присутніх з аналізом навчальних досягнень ______________Олександри за рік.

  Упродовж 4 класу Олександра демонструє достатній і високий рівень у засвоєнні програмового матеріалу. Але з деяких результатів навчання з математичної галузі і мовно-літературної має середній рівень.

  Протягом року активно працює на уроках. Виявляє інтерес до навчання, відповідально ставиться до виконання завдань. Вдало висловлює свою думку. Добирає для виконання завдань різні джерела інформації. Вміє презентувати отриману інформацію. Безпечно використовує цифрові пристрої для доступу до інформації. Виявляє самостійність у роботі.

  Володіє повноцінною навичкою читання вголос і мовчки. Читає словами з відповідною інтонацією. Темп читання – ….. сл/хв. Але часто неправильно наголошує слова. Переказує прочитаний твір з дотриманням логіки викладу. Описує емоційний стан персонажів, виявляє своє ставлення до тексту. Зрозуміло висловлює свою думку і пояснює її. Гарно декламує вірші. Словниковий запас поповнився новими словами, покращилась артикуляція звуків.  

  Володіє монологічною та діалогічною формами мовлення. Будує зв’язні висловлювання в усній і письмовій формах. Потребує допомоги при аналізі і редагуванні власного висловлювання. При списуванні текстів потребує більше часу. Пише розбірливо, але не завжди дотримується охайності і культури оформлення роботи. На середньому рівні досліджує мовні явища .

  Олександрі потрібно вдосконалювати уміння і навички з математичної галузі. Потребує допомоги при розв’язанні складених задач, виконанні математичних перетворень з величинами. На достатньому рівні володіє навичками додавання і віднімання, множення і ділення чисел. Але на високому рівні розв’язує прості рівняння, вирази зі змінною. Розпізнає, будує геометричні фігури, обчислює периметр фігур.

  Олександра вміє працювати з різними видами карт, глобусом. Має уявлення про різноманітність народів у світі. Знаходить Україну на карті світу. Показує на карті і називає сусідів України. Встановлює і пояснює взаємозв’язки між об’єктами живої і неживої природи. Висловлює свою позицію щодо зв’язків людини і природи. Пояснює, що означає бути громадянином України. Знає правила поведінки у громадському транспорті, бібліотеці, магазині та ін., аргументує їх доцільність на прикладах. Пояснює, від чого залежить безпека в довкіллі.

  Олександра організовує робоче місце відповідно до визначених завдань, дотримується безпечних прийомів праці, планує та виконує трудові дії щодо самообслуговування. Виявляє творчість у навчальній діяльності на уроках образотворчого мистецтва  та дизайн і технології.

  Доброзичливо ставиться до оточуючих. Співпрацює з іншими дітьми, домовляється, керує своїми емоціями. Дотримується правил поведінки під час уроку, гри, відпочинку.


  УХВАЛИЛИ:

  1. Вважати динаміку розвитку та навчання за 2022-2023 н.р., ______________ позитивною.

  2. Внести в ІПР результати динаміки розвитку дитини. 


  2. Результати роботи команди психолого-педагогічного супроводу з ученицею, що навчається в інклюзивному класі. 

  СЛУХАЛИ:

  ______________, заступника директора з НВР, який повідомив, що дитина навчається за типовою програмою закладу освіти, рівень підтримки другий. Програмовий матеріал засвоює згідно індивідуальної програми розвитку. Результати роботи з ученицею помітні, але працювати є над чим. Поставлені завдання досягнуті в повній мірі. Найкраще Марія освоїла такі предмети: ЯДС, англійська мова, мистецтво, інформатика, фізкультура. Важче їй дається, українська мова та математика, тому ці предмети були адаптовані до рівня здібностей дівчинки. Вся команда психолого-педагогічного супроводу активно працювала над виконанням ІПР у 2022- 2023 н.р., що дало свої результати, про які повідомила у своєму звіті асистент. Кожен з учасників працював над своїми завданнями та активно підтримували зв’язок з батьками дівчинки. З дистанційним навчанням виникали труднощі, оскільки дівчинка часто відволікалася на сторонні подразники, швидко втомлювалася.


  УХВАЛИЛИ:

  1. Рекомендувати проведення повторної комплексної оцінки розвитку дитини у червні 2023 року.

  Голосували:

  __7____ за

  ___-___ проти

  ___-___ утримався


  Голова команди

  Секретар

  Директор ІРЦ


  Члени КППС:

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  protokol-6.rar [17,7 Kb]
  (Придбали цей файл: 2270)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Класним керівникам / Для дітей з ООП. Інклюзія / Документація асистента вчителя

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.