• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн
   Зараз на сайті: 22
   Наші гості: 20

   Користувачі: 
   - отсутствуют

   Пошукові системи на сайті: 


    Останні наші відвідувачі:   » » Нарада при директорові. Протоколи. Січень-травень 2023 н. рік  Нарада при директорові. Протоколи. Січень-травень 2023 н. рік
  Нарада при директорові. 
  Протоколи. Січень-травень 2023 н. рік


  ПРОТОКОЛ

  …………...2023                                                                                                                                    №1

  засідання наради при директорові

  Голова зборів  –.

  Секретар – 

  Присутні – … педагогічних працівників  (список додається, додаток 1).

   ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Аналіз результатів контролю усіх видів шкільної документації
  2. Про створення робочої групи з підготовки проєкту плану роботи школи на

  2022- 2023 навчальний рік

  1. Про стан харчування учнів.
  2. Про роботу з обдарованими дітьми.
  3. Аналіз відвідування учнями школи за І семестр 2020/2021 навчального року

  1.СЛУХАЛИ:

  ………..., директора школи, про контроль  виконання державних програм,  про відвідування  уроків, перевірку класних журналів, зошитів і щоденників учнів. Контроль ведення документації здійснювався таким чином:

  а) перевірка класних журналів (один раз на місяць) з метою:

  вересень - правильність оформлення журналів;

  жовтень - відвідуваність уроків, система опитування, використання технічних засобів навчання;

  листопад - об'єктивність  оцінок, робота зі слабовстигаючими учнями;

  грудень - виконання державних програм, система проведення письмових робіт;

  б) перевірка робочих зошитів з метою:

  - дотримання єдиних орфографічних вимог;

  - система роботи над помилками, перевірка обсягу класних і домашніх робіт;

  - робота над каліграфією, дотримання норм оцінок, види письмових робіт;

  - система роботи над помилками, індивідуальна робота;

  в) перевірка зошитів для контрольних робіт  з метою:

  вересень - наявність, правильність оформлення;

  грудень - робота над помилками, дотримання норм оцінок, види контрольних робіт;

  г) перевірка тематичних і календарних планів;

  д) перевірка щоденників спостережень з метою:

  жовтень, листопад - робота учнів зі щоденником спостережень;

  е) перевірка особистих справ з метою правильності оформлення;

  ж) перевірка щоденників учнів з метою:

  - правильність ведення, єдиний орфографічний режим;

  - робота вчителів і батьків зі щоденниками;

  - робота вчителів і батьків зі щоденниками, норма домашніх завдань;

  - перевірка правильності ведення щоденників.

  Контроль  рівня  викладання.

  а) відвідувати уроки з метою:

  вивчення роботи вчителів зі слабовстигаючими учнями;

  активізація методів навчання на уроці;

  організація самостійної роботи на уроці;

  виховна спрямованість уроку;

  диференціація й індивідуальна робота на уроці;

  використання матеріалів кабінету на уроці;

  сполучення індивідуального опитування з фронтальною роботою класу;

  розвиток навичок усних обчислень;

  розвиток логічного мислення;

  творча активність учнів на уроці .

  Контроль рівня навчальних досягнень учнів:

  1-3-й класи - математика - усні й письмові обчислювальні навички (15 хвилин);

  1-3-й класи - математика - уміння розв’язувати задачі;

  4  клас - читання – перевірка усвідомлення прочитаного;

  3 клас - читання - перевірка  усвідомлення прочитаного;

  2-3- класи - природознавство.

  За результатами контрольних робіт зробити аналіз. Виділити типові помилки, причини їх виникнення, шляхи ліквідації.

  Контроль  роботи  групи продовженого дня.

  Провели наради вчителів при заступнику директора з навчально - виховної роботи  за результатами контролю:

  а) про підготовленість учнів 1-го класу  до школи;

  б) про результати перевірки документації;

  в) про результати роботи зі слабовстигаючими учнями на уроці;

  г) про підсумки успішності за І семестр;

  д) про результати огляду кабінетів;

  е) про роботу з наступності (3-4 класи за результатами контрольних робіт).

  Контроль методичної роботи:

  а) відвідування всіх засідань методичних об’єднань;

  б) контроль ведення документації методичних об’єднань;

  в) контроль виконання плану роботи методичних об’єднань.

  8. Контроль виховної роботи:

  а) складання графіка позакласних заходів і контроль його виконання;
  б) контроль гурткової роботи у класах і групи продовженого дня (вересень, листопад).

  ВИСТУПИЛИ:

  ………….., заступник директора з навчально-виховної роботи, з аналізом виконання вимог Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, згідно із річним планом роботи школи, з метою контролю за дотриманням вимог та порядку ведення шкільної документації, протягом  січня 2022 року адміністрацією школи здійснювалася перевірка ведення шкільної документації.

              Уся ділова документація у навчальному закладі ведеться державною мовою відповідно до порядку, встановленого чинним законодавством, із дотриманням вказівок щодо оформлення записів у книгах і журналах встановленого зразка.

              Усі книги та журнали (крім класних) поаркушно пронумеровані, прошнуровані, підписані директором і скріплені печаткою.

              Усі ділові папери, що надходять до закладу освіти чи відправляються із закладу, реєструються відповідно у книгах обліку вхідних і вихідних документів з позначками про відповідального за виконання.

                Трудові книжки основного складу працівників зберігаються у сейфі директора.  На момент перевірки були наявні усі трудові книжки ( крім ………... – директорки  школи, книжка знаходиться у відділі освіти) згідно списку співробітників. Усі записи у трудових книжках ведуться своєчасно, чітко, охайно у відповідності до виданих наказів. Працівники своєчасно знайомляться із записами про заохочення та посадові переміщення.

  Алфавітна книга ведеться і зберігається у відповідності до нормативних документів. Усі записи щодо руху учнів здійснюються охайно і своєчасно.

           Особові справи учнів 1-10 класів ведуться і зберігаються згідно до чинної інструкції в окремих папках, усі записи робляться класними керівниками своєчасно, чітко і охайно у відповідності до чинних вимог.

           Перевірка особових справ учнів показала, що всі  папки з особовими справами мають необхідний перелік потрібних документів.

          Накази з основної діяльності, кадрових питань та адміністративно – господарської діяльності друкуються та реєструються в спеціальному журналі. Накази щодо руху учнів (зарахування, вибуття) зафіксовані в книзі обліку руху учнів. Довідки, що підтверджують зарахування учнів, які вибули до інших навчальних закладів, зберігаються у папці, усі в наявності.

           Основним документом у плануванні роботи школи є річний план.

           Усі накази та розпорядчі документи нумеруються упродовж календарного року, протоколи виборних органів – у межах їх повноважень.

             Обговорення питань і рішення, що приймаються на засіданнях  педагогічної ради, шкільних методичних об’єднань, атестаційної комісії фіксуються секретарями: ……………………………… у протоколах. У них вказано всі необхідні реквізити, зафіксовані доручення та встановлені терміни виконання.

         Основною метою перевірки класних журналів було: дотримання вимог інструкції щодо ведення класних журналів, контроль за обліком відвідування учнями занять, дотримання вимог щодо тематичного обліку навчальних досягнень учнів, виконання навчального плану, охайність ведення сторінок журналу вчителями-предметниками, своєчасний запис проведених уроків,  зміст і обсяг домашніх завдань, правильність і повнота записів

  загальних відомостей про навчальні досягнення школярів, проведення і запис бесід по попередженню дитячого травматизму, усунення недоліків і зауважень щодо ведення класного журналу тощо.

           При заповненні класних журналів учителі 1-11 класів керуються Інструкцією ведення класних журналів учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН України від 13.06.2008 року) та Інструкцією щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ МОН  України від 08.04. 2015 року № 412) та  методичними рекомендаціями СОІППО (протокол № 22 від 29. 11.2016 року) для вчителів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів

  « Ведення класного журналу в початковій школі».

        Перевірка класних журналів 1-10 класів показала, що класні керівники журнали ведуть охайно, згідно до чинних вимог та інструкції щодо ведення класного журналу. Проте, ………..., класовод  2 класу, …………, класний керівник 10 класу, допускають виправлення на сторінках  журналу,  ………… класовод 3 класу у розділі «Домашні завдання»  використовує простий олівець, що є неприпустимим.

  У ході перевірки були встановлені  недоліки щодо ведення класних журналів:

  1.     ………..., учитель алгебри, геометрії  – записує невчасно зміст проведених уроків, майже не виставляє оцінок, не записує зміст домашніх завдань.

  2.     ………….., учитель інформатики, невчасно записує зміст проведених уроків.

  3.     Одноманітні домашні завдання з трудового навчання (учитель

  ………….. інформатики (учитель Парубок В.М.).

  4.     Класні керівники 6 та 10 класів ………... …..та …………….... невчасно ведуть облік відвідування учнів та запис змісту бесід з безпеки життєдіяльності та  занять з цивільного захисту.

  5.Учителю історії  та правознавства ………………. слід звернути увагу на конкретизацію  диференційованих домашніх  завдань та своєчасно втставляти  тематичні оцінки з предмету «Всесвітня історія».

  6.Учителька зарубіжної літератури ………….. невчасно виставляє  тематичні оцінки та оцінки за ведення зошитів.

  7.Учитель ………………..  використовує коректор, що є неприпустимим.

  8………………. у класному журналі  9 класу не записала змісту проведених уроків  хімії 9……………….. не перенесла у класний журнал оцінки з фізики у класний журнал 9 класу, отримані учнями під час навчання з використанням дистанційних технологій.

            Під час перевірки щоденників учнів виявилось, що учні середніх та старших класів не систематично записують зміст домашніх завдань, учні 7  класу …………, …………… невчасно  записують розклад уроків, не дають щоденника учителям для виставлення оцінок. Класні керівники в основному  своєчасно доводять до відома батьків результати тематичного обліку навчальних досягнень учнів, записують зауваження та бесіди з попередження  випадків дитячого травматизму та  профілактики захворювань на інфекційні хвороби тощо, оперативно встановлюють причини відсутності учнів на заняттях.

          Вибіркова перевірка зошитів учнів показала, що учителі дотримуються вимог щодо єдиного орфографічного режиму, термінів перевірки обов?язкових письмових робіт учнів, роботи над допущеними помилками. Однак ,учитель математики …………………. невчасно перевіряє робочі зошити учнів, не вимагає обов’язкового виконання домашніх завдань. Учителі початкових класів при перевірці робіт з української мови та математики  не завжди керується вимогами щодо перевірки письмових робіт, не здійснюють  роботу над помилками.

  УХВАЛИЛИ:

  1.     Повторно розглянути   результати перевірки з питання дотримання Інструкції з ведення ділової документації на нараді при директорові у березні 2023 року.

  2.     Усім педагогам школи:

      2.1.Записи в журналах робити відповідно до єдиних орфографічних вимог.

      2.2. Записи вести своєчасно, охайно, розбірливо.

      2.3. При оформленні записів у журналах не допускати виправлень,закреслень, витирання та використання  коректора та простого олівця.

  3. Класним керівникам постійно тримати на контролі відвідування учнів на першому та останніх уроках та щодня фіксувати про це на сторінках класних журналів у розділі «Зведений облік відвідування учнями».

  2.СЛУХАЛИ:

  ……………..., директора школи, про створення робочої групи з підготовки проєкту плану роботи школи на 2022-2023 навчальний рік

  ВИСТУПИЛИ:

  ………., учитель початкових класів, яка запропонувала створити робочу групу з підготовки проєкту роботи школи на 2022 – 2023 навчальний рік у складі: ……….., ...

  УХВАЛИЛИ:

  Створити робочу групу з підготовки проекту роботи школи на 2022 – 2023 навчальний рік  у складі:

  ……………………………………………………………………………………………………

  3. СЛУХАЛИ:

  ……….., директора школи, яка зауважила, що на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 03.11.1997 № 1200 «Про Порядок та норми надання послуг з харчування учнів у професійно-технічних училищах та середніх навчальних закладах,  з метою забезпечення виконання норм харчування шляхом використання у харчуванні дітей гарячих страв, адекватної компенсації фізіологічних потреб дітей та збереження їх здоров'я, запобігання виникнення захворювань органів травлення у школі організовано харчування учнів 1-10 класів.

  Для усіх учнів організовано одноразове харчування.. Вартість харчування на день становить ….. грн. Обід складається мінімум з трьох страв. У їдальні наявні перспективне та щоденне меню.

  ВИСТУПИЛИ:

  …..., учитель початкових класів., відповідальна за організацію харчування учнів, яка зауважила, що кухар ……. веде усю необхідну документацію відповідно до вимог НАССР. Обід готується якісно. Є необхідні сертифікати на продукти харчування. Працівники їдальні дотримуються санітарних вимог.

  …….. учитель біології, запропонувала увести у харчування учнів фрукти та овочі з метою запобігання епідемії грипу та покращення харчування учнів.

  УХВАЛИЛИ:

  1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи ……………...:

  1.1.Продовжувати організувати харчування учнів 1 – 10 класів.

  1.2.Сприяти забезпеченню дотримання норм харчування згідно з нормативними документами

                                                                                                              Постійно

  1.3. Безоплатно харчувати дітей учасників АТО …………….. дитину – сироту …………, дитину під опікою: ………… дітей з малозабезпеченої сім’ї ……………..

  Постійно.

  1.4 Продовжити  координувати діяльність медичного персоналу щодо контролю за харчуванням дітей;  контролювати  за додержанням дітьми правил особистої гігієни та вживанням готових страв; контролювати  санітарно- гігієнічний стан обідньої зали.

  1.5.Продовжити проводити роз’яснювальну роботу серед учнів та батьків для пропаганди гігієнічних основ харчування, залучати до цієї роботи медичних працівників, класних керівників.
                                                                                                                        Протягом ІІ семестру

  1.6. Інформувати батьків про організацію харчування дітей у школі, проводити обговорювання на батьківських зборах питань, пов’язаних з організацією харчування.

  1.7..Організувати лекції, семінари, вікторини, дні здоров’я для прищеплення культури здорового харчування, етики прийому їжі, профілактики харчових отруєнь та інфекційних захворювань.
                                                                                                                      Протягом ІІ семестру.

  2. Кухарю …………………...:

  2.1.Дотримуватися нормативних вимог щодо правильності закладки продуктів та вимог НАССР;

  2.2.Суворо дотримуватися рецептури, технології приготування їжі та видачі страв;

  2.3.Забезпечити харчування учнів школи відповідно до фізіологічно обґрунтованого режиму дня;

  2.4.Провести інструктажі на робочому місці з працівниками їдальні з техніки безпеки під час роботи з електрообладнанням, ріжучими інструментами та технології приготування страв;

  2.5.Забезпечити та тримати під контролем дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці всіма працівниками та користувачами продукції шкільної їдальні.

  Протягом ІІ семестру.

  3. Медичному працівнику  ……... забезпечити медичний контроль за процесом харчування у шкільній їдальні, здійснювати контроль за якістю продуктів, що надходять

  до їдальні закладу, та умовами їх зберігання.

  Постійно.

  3.1. Складати меню – відповідно до примірного двотижневого меню на зимово – весняний період  із картотеки страв з урахуванням наявності учнів, які потребують дієтичного харчування;

  3.2.Контролювати дотримання технології приготування страв та ведення журналів бракеражу готової продукції;

  3.3.Спільно з черговим адміністратором здійснювати контроль закладки продуктів відповідно до норм, якості та виходу відпущених страв;

  3.4.Організувати та  контролювати виконання призначень із дієтичного харчування учнів;

  3.5.Проводити бракераж готової продукції і фіксувати у спеціальному журналі;

  3.6.Продовжити С-вітамінізацію страв та роботи відповідний запис у журналі обліку норм харчування;

  3.7.Проводити санітарно-освітню роботу з працівниками харчоблоку з попередження шкіряних та інфекційних захворювань;

  3.8.Здійснювати контроль за  своєчасним проходженням медичних оглядів та санітарних мінімумів працівниками.

  4. Класним керівникам 1 – 10 класів

  4.1. Сприяти збільшенню кількості учнів, які отримують гаряче харчування в закладі;

  4.2.Продовжити роз’яснювальну роботу серед батьків щодо організації харчування у сім’ї дітей різного віку;

  4.СЛУХАЛИ:

  ………..., директора школи, про роботу з обдарованими дітьми Вона повідомила, що відповідно до річного плану роботи школи директором школи ………………... та заступником директора з навчально - виховної  роботи Максименко Т.В.  проводилось вивчення роботи факультативів та гуртків з метою оцінки її ефективності та впливу на розвиток творчого потенціалу учнів. Перевірялися питання охоплення учнів школи позаурочною діяльністю, активність їх під час проведення занять, результативність роботи гуртків (проведення виставок, участь в оглядах, творчих звітах).
            Під час перевірки відвідано заняття, перевірено плани гурткових та факультативних занять, журнали, в яких фіксується облік проведених занять, проведено співбесіди з учителями та учнями.
          У школі організовано 2 факультативи:

  «Захист Вітчизни» (8, 9кл. ) – учитель …………….;

  «Різьба по дереву» (5-8 кл.) – учитель ……………….

              Ураховуючи побажання учнів, організовано роботу таких гуртків:
  «Музичний» (керівник ……………..

  «Різьба по дереву» (керівник ………………...),

   «Інформатика» (керівник …………..)
             Робота усіх факультативів та гуртків обумовлена необхідністю якісного покращення освітнього процесу. Вони обиралися учнями для розширення свого загального кругозору, прилученням до нових сфер знання і людської діяльності.
           На заняттях гуртків та факультативів учителі мають змогу більш ефективно працювати як з обдарованими дітьми, так і з тими учнями, яким важко засвоїти навчальний матеріал на уроках.
          Позитивним результатом позаурочної роботи є покращення рівня навчальних досягнень учнів з предметів, призові місця на олімпіадах, участь дітей у різних заходах школи.

  Під час вивчення факультативного курсу «Різьба по дереву» учні  знайомляться з  технікою художнього різьблення, яка розширює світогляд учнів, розвиває уяву, фантазію, художні смаки.

  Гуртковою роботою у 2022 – 2023 навчальному році  охоплено усіх учнів школи, зокрема, учнів, які опинились в складних життєвих обставинах.
    Музичний гурток  (керівник …………..) - творче об’єднують дітей, що забезпечує формування естетичних почуттів, комплексу елементарних мистецьких знань, свідоме прагнення здійснювати творчу діяльність. Заняття відвідують   учні  молодших і старших класів.  Гурток працює згідно розкладу роботи гуртка. Члени гуртка є активними учасниками художньої самодіяльності школи  та села, беруть участь у конкурсах та фестивалях.

  УХВАЛИЛИ:

  1. Практичному психологу ……………....:
   1. Упроваджувати систему ранньої і поетапної діагностики та своєчасне виявлення обдарованих дітей закладу з початкових класів.

  Упродовж року

  1.2. Здійснювати добір активних форм, методів роботи з обдарованим і здібними учнями.

  Упродовж року


   1. Забезпечувати постійний патронат обдарованих і здібних учнів.

  Упродовж року


   1. Проводити консультації для батьків обдарованих і здібних дітей.

  Упродовж року


   1. Розробити рекомендації для педагогів і батьків щодо розвитку обдарованих і здібних учнів.

  Упродовж року

  1. Учителям-предметникам залучати обдарованих дітей до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах із навчальних предметів, творчих конкурсах, інтелектуальних турнірах тощо.

  Згідно з графіком тренувальних занять

  1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи ………………...:
   1. Організувати роботу зі здібними та обдарованими учнями з метою підвищекння якості підготовки учнів до Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів.

  Упродовж року


   1. Розширювати й поновлювати інформаційно-аналітичний банк даних «Обдарованість».

  Упродовж року


   1. Популяризувати здобутки обдарованих учнів, досвід роботи педагогічних працівників.

                                                                                                                      Упродовж року                        1. Висвітлювати досягнення обдарованих дітей у засобах масової інформації.

  Упродовж року

  1. Створити експозицію галереї слави закладу.

  Квітень 2023 р.

  5. Педагогічним працівникам закладу:

  5.1.  Організувати систему тренувальних занять з учнями щодо їх підготовки до

  участі в олімпіадах, турнірах, конкурсах.

                                                                                  ІІ семестр 2023 року

  5.2. Висвітлювати ефективний педагогічний досвід щодо роботи зі здібними й обдарованим учнями у фахових періодичних видань, персональних веб-сайтах.

  Упродовж року

  6. Керівникам методичних об’єднань закладу спланувати роботу щодо організації індивідуальних та групових занять для обдарованих та здібних учнів.

  7. Керівникам гуртків:
  7.1. Удосконалювати систему гурткової роботи, використовуючи  сучасні форми роботи та технології. 

                                    Упродовж  року.

  7.2.Залучати до гурткової роботи учнів, які потребують особливої уваги.

  7.3.Підготувати звіт про участь важковиховуваних учнів у гуртковій роботі до 13.02.2023 року.

  7.4.Провести творчий звіт гуртків, які функціонують на базі школи, протягом ІІ семестру.

  5.СЛУХАЛИ:

  …………..., заступника директора з навчально – виховної роботи, яка повідомила, що відповідно до Закону України «Про освіту», Відповідно до Закону України «Про освіту», з метою вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку, в школі організовано контроль за відвідуванням учнями школи.

  Класні керівники у класних журналах заповнюють щодня сторінку обліку відвідування  учнями уроків, підбивають підсумки відвідування школи кожного місяця. У школі заведено журнал контролю. Щодня на першому уроці черговий вчитель (згідно з графіком роботи) відмічає відсутніх на уроках. Проведено рейди у складі членів учнівського врядування та чергового вчителя, чергового адміністратора, під час яких виявлено учнів, які систематично запізнюються на уроки або відсутні на уроках без поважних причин. Із цими учнями та їх батьками проведено роз’яснювальні та профілактичні бесіди про неприпустимість безпричинних пропусків уроків.

  Заслуговує на увагу робота вчителів початкових класів із питання контролю за станом відвідування учнями школи. Учнів, які пропустили школу без підтверджуючих документів, серед 1-4 класів немає. За заявами від батьків пропустили заняття в середньому до 2 осіб із класу, що не заперечує правилам внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу. Кількість пропущених уроків за І семестр 2022 – 2023 навчального року складає:

  1 клас – (класовод ……………. ) – 87 днів – 381уроків;

  2 клас – (класовод …………………. 85 днів –  412 уроків;

  3 клас – (класовод ………………..) – 46 днів – 230 уроків;

  4 клас – (класовод ………………….. -  15 днів – 71урок.

  Краще відвідування учнями школи спостерігається у 3,4 класах .

  Загальний відсоток відвідування по початковій школі склав  91 % .

              У основній школі склалася певна система роботи з зазначеного питання. Систематично за станом відвідування учнями 5- 10 класів школи, здійснюється аналіз на нарадах при директору, на засіданнях ради профілактики. За заявами від батьків заняття пропустили в середньому до 12 осіб із кожного класу. Кількість пропущених уроків за І семестр 2022 – 2023 навчального року складає:

  5 клас (класний керівник ………………....) – 114 дні – 683 уроки;

  6 клас ( класний керівник ………………...) – 82 днів – 514 уроки;

  7 клас( класний керівник  ………………….) – 69 дні – 443 уроків.

  8 клас ( класний керівник  …………………....) – 38 днів – 241 уроки;

  9 клас (класний  керівник ……………………….) – 69 днів – 460 уроків;

  10 клас ( класний керівник ……………………...) –  40 днів – 273 уроки..

  Найкраще відвідування у 8 класі , найбільше пропущено днів у 5 класі. Найбільше  пропустили заняття у школі: учень  6 класу – ………………, учні 9 класу – ……………….. учень 10 класу -  ……………….  Учнів, які пропустили школу без підтверджуючих документів, серед 5- 10 класів немає. Загальний відсоток відвідування  по 5-10 класах склав   89 %  .

  УХВАЛИЛИ:

  1.         Заступнику директора з навчально – виховної  роботи Максименко Т.В.:

  1.1.      Зобов'язати всіх педагогічних працівників школи на кожному уроці контролювати відвідування учнями навчальних занять.

  1.2.      Враховувати роботу класних керівників щодо відвідування учнями навчальних занять при атестації педагогічних працівників.

  1.3.      Взяти під особистий контроль своєчасність заповнення книги обліку відсутніх учнів черговими вчителями.

  1.4..     Активізувати роботу учнівського самоврядування щодо впливу на учнів, які пропускають уроки.

  2.         Психологу школи ………………………..:

  2.1. Дослідити навчальну мотивацію учнів, які без поважних причин пропускають заняття протягом ІІ семестру 2022-2023 навчального року ..

  2.2. Провести роз'яснювальну роботу в учнівських колективах про необхідність отримання якісної освіти протягом лютого 2023 року.

  2.3. Розробити рекомендації для вчителів та батьків щодо особливостей роботи з дітьми з низькою навчальною мотивацією. ( протягом лютого 2023 року).

  3. Класним керівникам 1—10-х класів:

  3.1. Своєчасно вести облік відвідування уроків у класному журналі. (Постійно)

  3.2.      Систематично вести роботу з батьками із роз'яснення правил внутрішнього розпорядку та єдиних вимог до учнів.(Постійно)

  Директор школи:                            ………………………...

  Секретар:                                         …………………………..

  Додаток 1

  Список педагогічних працівників, присутніх на нараді при директору 25.01.2023 року


  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  narada-pri-direktorov_-protokoli_-schen-traven-2023-n_-rk_-schen.rar [305,71 Kb]
  (Придбали цей файл: 476)


  ПРОТОКОЛ

  17.05.2023                                                                                                                                    №5


  Голова зборів  – ……………………..

  Секретар – ………………..

  Присутні – 18 педагогічних працівників  (список додається, додаток 1).

   ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про організацію освітнього середовища у 1 класі у 2022-2023 навчальному році
  2. Про ремонт шкільних приміщень.
  3. Планування роботи школи на 2022-2023 навчальний рік.
  4. Про формування освітніх програм та робочих навчальних планів на 2022-2023 навчальний рік.
  5. СЛУХАЛИ:

  Парубок В.В., директора школи, яка сказала, що відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Концепції Нової української школи, затвердженої Кабінетом Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988 – р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року № 903 – р «Про затвердження плану заходів на 2017 – 2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», наказу Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2018 року № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи», доручення голови Вінницької обласної державної адміністрації від 25.07.2018 року № 01.01-13/4524 «Щодо стану підготовки загальноосвітніх навчальних закладів області до навчального 2022-2023 року», на виконання наказів Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації від 22 грудня 2018 року № 621 «Про підсумки моніторингу реалізації основних положень Нової української школи» та  з метою забезпечення практичної реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа» адміністрацією школи протягом ІІ семестру  2023 року проводилося вивчення даного питання за такими напрямками:співбесіда з класним керівником майбутнього  1 класу;  створення нового освітнього простору; дотримання вимог Державного стандарту початкової освіти.

  ВИСТУПИЛИ:

  ………..., заступник директора з навчальної роботи, зауважила, що з  метою

  реалізації основних положень Концепції «Нова українська школа» в навчальному закладі 

  розроблено та затверджено заходи щодо модернізації роботи початкової школи:  пройдено курси підвищення кваліфікації вчителів початкових класів, заступника директора з навчально-виховної роботи, директора школи для роботи в умовах Нової української школи протягом  ;    учителі початкових класів та адміністрація школи пройшли дистанційний курс навчання на платформі EDERA.

  …………... голова методичного об’єднання учителів початкових класів, повідомила, що уже      сплановано роботу предметно-методичної комісії вчителів початкових класів на  2022-2023 н.р., де до плану роботу включено наступні  питання:

  -         вересень 2022 року - «Ранкові зустрічі у 1 класі», «Педагогіка партнерства», «Умови реалізації принципу наступності між дошкільною та початковою ланками освіти, щодо підготовки 5-річих дітей до школи»;

  -         квітень 2023 року – «Щоденні 3 на уроках математики», «Результативність відвідування уроків у 1 класі та занять підготовчої групи ЗДО.

  Голова профспілкового комітету Паничевська Л.І. зауважила, що для створення належного освітнього простору слід  залучати кошти державного, місцевого, а також батьківського бюджетів, адже слід придбати меблі, техніку, дидактичний матеріал. За ініціативи учителів Сташка М.Ю. та Надорожного А.М. повністю змінено дизайн коридору ІІ поверху: облаштовано осередок відпочинку для учнів початкової школи.

  УХВАЛИЛИ:

  1.Адміністрації школи:

  1.1. Продовжити роботу по забезпеченню освітнього процесу в 1 класі   необхідним обладнанням відповідно до примірного переліку засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів початкової школи.                                                                                                          

                                                                                                            Протягом навчального року

  2. Класному керівнику майбутнього  1 класу :

  2.1. Дотримуватися вимог Державного стандарту початкової освіти, вивчення навчальних дисциплін в 1 класі НУШ здійснювати відповідно до типової освітньої програми під керівництвом Р. Шияна.                                     

     Постійно

  2.2. Дотримуватися методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору (наказ Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2018 року № 283 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»).

                                                                                                                     Постійно

  2.3. При веденні шкільної документації керуватися   Інструкцією щодо заповнення класного журналу  для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом МОН України від 08.04.2015 року № 412,   методичними рекомендаціями щодо заповнення класного журналу для учнів 1-4 класів загальноосвітніх закладів ( лист МОН України від 21.09.2015 року № 2/2-14-1904-15 та від 22.05.2018 року № 1/9-332),  наказом МОН №1362 від 07.12.18 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо заповнення Класного журналу учнів першого класу Нової української школи». 

   Постійно

  2.4. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювати відповідно до наказу МОН № 924 від 20.08.2018 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу Нової української школи»  та листа МОН від 18.05.2018 №2.2-1256 та від 21.05.2018 №2.2 – 1255 «Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів».                    

  Постійно

  1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Максименко Т..В. надавати методичну допомогу у організації освітньої діяльності в 1 класі НУШ.

                                                                                                                         Постійно

  2.СЛУХАЛИ:

  ……….., директора школи, про стан збереження класних приміщень та проведення косметичного ремонту класних приміщень, спортивного та актового залу, коридорів.

  ВИСТУПИЛИ:

  …., класний керівник 5 класу, запропонувала робити лише косметичний ремонт у класних кімнатах.

  ……, учитель трудового навчання, запропонував порушити клопотання перед відділом освіти, молоді та спорту ……… міської ради про заміну вхідних дверей  та дверей  у класних кімнатах .

  УХВАЛИЛИ:

  1. У період з 07.06. по 30.06.2023 року провести ремонт класних приміщень.
  2. Відшуковувати спонсорські кошти для проведення ремонтних робіт.
  3. Підготувати класну кімнату для майбутніх першокласників згідно вимог концепції «Нової української школи».

  3.СЛУХАЛИ:

  ……….., директора школи, про те, що потрібно спланувати роботу закладу на 2022-2023 навчальний рік.

  УХВАЛИЛИ:

  1. Створити творчу групу учителів по плануванню роботи на новий навчальний рік у складі: ……….,..

  ………., директора школи, про формування освітніх програм та робочих навчальних планів на 2022-2023 навчальний рік.

  УХВАЛИЛИ:

  1.Педагогічному колективу:

  1.1. Розглянути та ухвалити до 20 червня 2023 року робочі навчальні плани шкіл на засіданнях педагогічної ради та Ради школи та затвердити їх керівником установи.

  1.2.Забезпечити до 01 липня 2023 року оприлюднення робочих освітніх програм школи та перелік інших освітніх компонентів і послуг для здобувачів освіти на веб-сайті закладу освіти.

  1.3.Скласти до 15 червня 2023 року та довести до відома педагогічних працівників підпорядкованих закладів освіти проєкт педагогічного навантаження вчителів на 2023/2024 н.р. 1.4.Забезпечити до 23 серпня 2023 року складання та затвердження у відповідному порядку освітніх програм з предметів  відповідно до Типових освітніх програм, затверджених МОН України і рекомендованих для використання у 2022-2023 н.р

  Директор школи:                                  ………………….

  Секретар:                                               ………………..

  Додаток 1

  Список педагогічних працівників, присутніх на нараді при директору 17.05.2023 року

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  narada-pri-direktorov_-protokoli_-schen-traven-2023-n_-rk_-traven.rar [296,81 Kb]
  (Придбали цей файл: 418)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Класним керівникам

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.