• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » Уроки для проведення онлайн 2 клас. Математика, презентації  Уроки для проведення онлайн 2 клас. Математика, презентації
  Уроки для проведення онлайн 2 клас. 
  Математика, презентації

  Збірка онлайн уроків математики 2 клас. Дистанційка на рік
  Презентації до уроку математики для 2 класу за підручником Скворцової. О.С. Онопрієнко, О. В
  Розробки уроків з урахуванням зошита в 4 частинах, з додатками до уроку і конспектом
  Календарно-тематичне планування уроків математики за підручником математика для 2 класу за програмою НУШ (2022-2023 н. рік) І-ІІ семестр
  Автори: Скворцова, С. О. Онопрієнко, О. В, Пономарьова К. І та інші автори  

  Досліджуємо математичні вирази, рівності й нерівності
  Досліджуємо задачі
  Розв'язуємо задачі
  Аналізуємо задачі
  Повторюємо арифметичні дії додавання та віднімання
  Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації
  Порівнюємо числа
  Повторюємо нумерацію чисел першої сотні
  Повторюємо геометричні фігури. Величини
  Додавання і віднімання чисел у межах 100
  Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа порозрядно
  Геометричні фігури. Величини та їх вимірювання

  Календарно-тематичне планування уроків математики за підручником Математика. 

  Автори: Скворцова, С. О.; Онопрієнко, О. В. 

  для 2 класу за програмою НУШ 

  (2022-2023 н. р.) І-ІІ семестр  № уроку

  Дата

  уроку

  Тема уроку

  Примітки

  І семестр 

  Узагальнюємо і впорядковуємо знання і вміння із 1 класу     Повторюємо нумерацію чисел першої сотні
  Порівнюємо числа
  Додаємо і віднімаємо числа на основі нумерації
  Узагальнюємо знання про арифметичні дії додавання та віднімання
  Узагальнюємо прийоми додавання та віднімання в межах 10
  Досліджуємо задачі
  Досліджуємо задачі
  Аналізуємо задачу
  Досліджуємо задачі
  Досліджуємо математичні вирази, рівності й нерівності
  Повторюємо геометричні фігури; величини
  Додаємо і віднімаємо числа в межах 100
  Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа порозрядно
  Додаємо і віднімаємо числа порозрядно
  Додаємо і віднімаємо двоцифрові числа частинами
  Додаємо і віднімаємо числа різними способами
  Вивчаємо одиниці часу: доба, тиждень, місяць, рік
  Діагностична  робота №1.


  Додаємо і віднімаємо числа з переходом через десяток у межах 20  Знайомимося з математичними виразами, що містять дужки
  Визначаємо порядок виконання дій у виразах
  Складаємо задачі
  Додаємо і віднімаємо числа частинами
  Досліджуємо задачі на знаходження суми трьох доданків
  Досліджуємо задачі на знаходження третього числа за сумою двох чисел
  Додаємо суму до числа. Віднімаємо суму від числа
  Використовуємо переставний закон додавання
  Розв’язуємо задачі із зайвими числовими даними
  Досліджуємо таблиці додавання чисел у межах 20
  Віднімаємо числа на основі взаємозв’язку додавання і віднімання
  Обчислюємо периметр многокутника
  Досліджуємо задачі, у яких бракує числових даних
  Досліджуємо дві послідовні задачі
  Досліджуємо таблиці віднімання чисел у межах 20
  Перевірна робота 
  Знайомимося із виразами зі змінною
  Досліджуємо задачі з двома запитаннями
  Досліджуємо залежність суми і різниці від зміни одного з компонентів
  Досліджуємо залежність результату арифметичної дії від зміни її компонента
  Порівнюємо математичні вирази
  Знайомимося з прийомом округлення
  Додаємо і віднімаємо числа різними способами
  Віднімаємо на основі правила віднімання числа від суми
  Віднімаємо числа різними способами
  Додаємо і віднімаємо числа різними способами
  Діагностична робота №2


  Розв’язуємо складені задачі  Знайомимося зі складеною задачею
  Знайомимося зі складеною задачею
  Шукаємо шлях розв’язування складеної задачі
  Ділимо складену задачу на прості
  Досліджуємо складені задачі на знаходження різниці й суми
  Записуємо розв’язання задачі виразом
  Розв’язуємо задачі двома способами
  Розв’язуємо задачі різними способами
  Виконуємо дії з величинами
  Досліджуємо задачі на знаходження різниці
  Досліджуємо задачі на знаходження різниці
  Досліджуємо задачі, які містять чотири ключові слова
  Перевіряємо додавання і віднімання
  Досліджуємо задачі, які містять відношення різницевого порівняння
  Розв’язуємо задачі
  Діагностична робота №3


  Додавання і віднімання з переходом через розряд в межах 100  Додавання і віднімання чисел
  Складені задачі на знаходження третього доданка
  Додавання і віднімання чисел з переходом через розряд
  Додавання і віднімання чисел з переходом через розряд
  Задачі, які містять відношення різницевого порівняння


  ІІ семестр  Додавання і віднімання чисел частинами.
  Задачі, які містять відношення різницевого порівняння.
  Задачі, які містять відношення різницевого порівняння.
  Додавання і віднімання. Прийом округлення.
  Додавання й віднімання різними способами.   
  Кут.
  Прямий кут.
  Прямокутник.
  Прямокутник.
  Квадрат.
  Периметр многокутника.
  Задачі на знаходження невідомого доданка.
  Задачі на знаходження невідомого зменшуваного або від’ємника.
  Круг. Коло.
  Коло. Круг.
  Діагностична робота № 5.
  Пошук розв’язування задачі. Синтез.
  Додавання і віднімання чисел частинами.
  Додавання і віднімання чисел частинами.
  Розв’язування задач. Аналіз і синтез у розв’язуванні задачі.
  Додавання і віднімання чисел частинами.
  Додавання і віднімання чисел частинами.
  Задачі на знаходження суми.
  Задачі на знаходження третього числа по сумі двох чисел.
  Задачі на знаходження суми.
  Задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі.
  Порозрядне додавання і віднімання чисел.
  Додавання і віднімання різними способами.
  Задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі.
  Повторення вивченого. Розв’язування задач.
  Порівняння математичних виразів.
  Додавання і віднімання. Прийом округлення.
  Додавання і віднімання різними способами. Величини.
  Додавання і віднімання двоцифрових чисел.
  Перевірка додавання і віднімання.
  Діагностична робота № 6.


  Арифметичні дії множення і ділення. Табличне множення та ділення  Сума однакових доданків.
  Віднімання однакових чисел.
  Додавання і віднімання однакових чисел.
  Розв’язування задач.
  Арифметична дія множення.
  Арифметична дія ділення.
  Математичні вирази: добуток і частка.
  Назви компонентів та результатів дій множення й ділення.
  Переставний закон множення. Множення з нулем та одиницею.
  Взаємозв’язок множення та ділення. 
  Ділення з нулем та одиницею.
  Множення та ділення на 10.
  Ділення на рівні частини.
  Правила порядку виконання дій у виразах.
  Діагностична робота № 7.
  Таблиця множення числа 2. Таблиця ділення на 2.
  Складені задачі на знаходження остачі, що містять просту задачу на конкретний зміст добутку.
  Задачі на знаходження суми, що містять просту задачу на конкретний зміст добутку.
  Знаходження невідомого множника. Знаходження невідомого діленого або дільника.
  Таблиця множення числа 3. Таблиця ділення на 3.
  Задачі на знаходження різниці, що містять просту задачу на конкретний зміст частки.
  Задачі на різницеве порівняння.
  Таблиця множення числа 4. Таблиця ділення на 4.
  Задачі на збільшення або зменшення числа на кілька одиниць.
  Збільшення або зменшення числа у кілька разів.
  Таблиця множення числа 5. Таблиця ділення на 5.
  Розв’язування задач. Задачі, що містять просту задачу на збільшення або зменшення числа у кілька разів.
  Кратне порівняння.
  Таблиця множення числа 6. Таблиця ділення на 6.
  Складені задачі на кратне порівняння.
  Таблиця множення числа 7. Таблиця ділення на 7.
  Перевірка множення та ділення. 
  Таблиця множення числа 8 та числа 9. Таблиця ділення на 8, на 9.
  Діагностична робота № 8.
  Повторення вивченого.
  Повторення вивченого.
  *Резервний урок
  *Резервний урок
  *Резервний урок
  *Резервний урок  * На цих уроках учитель добирає матеріал на власний розсуд, відповідно до освітніх потреб учнів конкретного класу.


  Вчитель ______________ _________________


  Зразки конспектів:


  Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

  Урок №7. Аналізуємо задачу

  Мета: актуалізувати навички усної лічби в межах 10, знання опорних схем задач і вміння вибирати арифметичну дію, якою розв’язується задача; знайомити учнів із аналітичними міркуваннями під час розв’язування задачі, з новим порядком роботи над задачею за пам’яткою № 2; закріпити вміння знаходити значення виразів на дві дії, правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій додавання й віднімання, знання складу чисел першого десятка та навички вимірювання довжин відрізків.

  Обладнання:  мультимедійний комплект.

  Хід уроку

  1. ОК (організація класу)

  Створення позитивного психологічного клімату класу.

  1. МНД (мотивація навчальної діяльності)

  Ми вже переконалися в тому, наскільки важливо вміти розв’язувати задачі, бо вони описують ситуації, що виникають у повсякденному житті як дитини, так і дорослої людини. Очевидно, що ті задачі, які розв’язуєте ви, нескладні, вони описують простенькі ситуації з вашого життя. Чим доросліша людина, тим складніші життєві задачі доводиться їй розв’язувати. Аби в майбутньому ви могли розв’язувати складні задачі. Сьогодні на уроці ви познайомитесь із тим, як треба міркувати, які запитання ставити, щоб розв’язати задачу правильно й легко. Ми продовжуємо розв’язувати задачі за новою пам’яткою № 2. 

  1. АОЗ (актуалізація опорних знань)

  Демонстрація навчальної презентації.

  Слайд 4.Усна лічба. Виконай дії зі стрілками. 

  Слайд 5. Запис під диктовку вчителя.

  Слайд 6-7. Актуалізація знань. Усне опитування.

  1. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

  Слайд 8-11. Склади з числами 3 і 7 можливі задачі, які розв’язуються дією додавання. Покажи на вкладці опорні схеми задач.

  Слайд 12. Рухлива вправа.

  Слайд 13Поліна має розв’язати подану задачу. Дівчинка зробила короткий запис задачі та виконала схему. Чи погоджуєшся ти з нею?

  Слайд 14. Зверни увагу!

  Слайд 15. Лариса склала задачу, обернену до попередньої, зробила її короткий запис, виконала схему та схему аналізу. Розкажи одержану дівчинкою задачу, прокоментуй схему аналізу.

  Слайд 16. Відтепер над задачами працюватимемо за пам’яткою «Працюю над задачею» на вкладці №1. Ознайомся з нею.

  Слайд 17. Фзкультхвилинка.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)

  Слайд 18. Знайди значення виразів.

  Слайд 19. Сергійко знайшов значення виразів. Перевір його роботу. Якщо є помилки, то виправ їх.

  Слайд 20. Встав пропущені числа. Виміряй довжини стоніжок.

  Слайд 21. Фізкультхвилинка.

  1. Підсумок

  Слайд 22Виконай арифметичні дії.

  Слайд 23. Розв’яжи задачу, скориставшись підказками. Назви запитання задачі. Що достатньо знати, щоб відповісти на нього?

  Слайд 24З’ясуй, як числа «сховалися» за квітками.

  1. Пояснення завдань домашньої роботи

  Слайд 25. Розв’яжи задачу. Склади  розв’яжи обернену задачу.

  Слайд 26. Знайди значення виразів на дві дії. Запиши результати.

  Слайд 27. Виконай дії зі стрілками.

  Рефлексія

  Конспект уроку математики з використанням навчального посібника «С.О. Скворцова та О.В. Онопрієнко»

  Урок №3. Порівнюємо числа

  Мета: узагальнити й систематизувати знання нумерації першої сотні; актуалізувати вміння читати й записувати числа, відтворювати послідовність чисел першої сотні, додавати й віднімати число 1, додавати й віднімати круглі числа, додавати до круглого числа одноцифрове, віднімати від двоцифрового числа його десятки або одиниці; узагальнити й систематизувати вміння додавати й віднімати числа на основі нумерації; закріпити розуміння способів порівняння чисел у межах 100, правила різницевого порівняння. 

  Обладнання:  мультимедійний комплект.

  Хід уроку

  1. ОК (організація класу)

  Створення позитивного психологічного клімату класу.

  1. МНД (мотивація навчальної діяльності)

  Сьогодні на уроці ми продовжимо узагальнювати і систематизувати знання чисел першої сотні і зосередимо увагу на випадках додавання й віднімання, які ґрунтуються на нумерації чисел. Ви маєте бути уважними, працювати зосереджено, щоб вчасно помітити помилки, яких припустилися інші учні, визначити підставу для класифікації прийомів обчислення, відтворити цифри в записах істинних рівностей. Як бачите, сьогодні на вас чекають цікаві завдання. Які вимагають вашої активної роботи. Побажаємо одне одному успіху! 

  1. АОЗ (актуалізація опорних знань)

  Демонстрація навчальної презентації.

  Слайд 2. Актуалізація знань. Усне опитування.


  Слайд 3. Виконай арифметичні дії. Самостійна робота.

  Слайд 4. Попрацюй із математичними матеріалами. Практична робота.

  Слайд 5. Математичний диктант.

  Слайд 6. Рухлива вправа.

  Слайд 7-8. Соня та Павло мали записати числа восьмого десятка. Перевір, хто з дітей виконав завдання правильно.

  Слайд 9. Оленка та Сашко мали записати числа, що містять сім одиниць. Перевір, хто з дітей виконав завдання правильно.

  Слайд 10. Фізкультхвилинка.

  1. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

  Слайд 11. За якою ознакою вирази розбито на групи? Знайди значення виразів із поясненням.

  Слайд 12. Знайди помилки в обчисленнях. Спробуй їх пояснити.

  Слайд 13. Встав такі цифри, щоб утворилися істинні рівності.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)

  Слайд 14. Знайди значення виразів.

  Слайд 15.  Порівняй числа.

  Слайд 16. Рухлива вправа.

  1. Підсумок

  Слайд 17.  Відшукай помилки. Спробуй їх пояснити. Виправ помилки та запиши в зошиті істинні рівності.

  Слайд 18.  Порівняй числа. На скільки одне число більше або менше, ніж інше? Запиши відповідні рівності.

  1. Пояснення завдань домашньої роботи

  Слайд 19. Знайди значення виразів. Запиши результати.

  Слайд 20. Знайди значення виразів. 

  Рефлексія

  Урок №8. Досліджуємо задачі

  Мета: формувати вміння розв’язувати задачі, актуалізувати уявлення учнів про об’ємні фігури (геометричні тіла), навички усної лічби в межах 10, 100; формувати вміння вибирати числові дані, достатні для відповіді на запитання задачі, шляхом подання задач із двома запитаннями; закріпити вміння знаходити невідомий компонент арифметичної дії додавання або віднімання, уявлення про грошові одиниці.

  Обладнання:  мультимедійний комплект

  Хід уроку

  1. ОК (організація класу)

  Створення позитивного психологічного клімату класу.

  1. МНД (мотивація навчальної діяльності)

  На попередньому уроці ми знайомилися з новим порядком роботи над задачею за пам’яткою № 2. Відтепер, розв’язуючи задачу, ви маєте вибирати числові дані, достатні для відповіді на запитання задачі. Раніше це було нескладно, оскільки в задачі містилися лише потрібні числові дані, а зайвих не було. Сьогодні ми зустрінемося із задачами, у яких числових даних більше, ніж необхідно для відповіді на запитання. Тому ви маєте бути дуже уважними, працювати сумлінно, щоб зрозуміти й правильно виконувати завдання.

  1. АОЗ (актуалізація опорних знань)


  Демонстрація навчальної презентації.

  Слайд 4-5. Геометрична хвилинка. Назвіть ці об’ємні геометричні фігури.

  Слайд 6-7. Актуалізація обчислювальних навичок додавання та віднімання в межах 10, 100. Усна лічба.

  Слайд 8-10. Математичний диктант.

  Слайд 11. Рухлива вправа.

  1. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

  Слайд 12. Прочитай задачу. Перекажи умову, назви запитання. Чим незвична ця задача? Що достатньо знати, щоб відповісти на перше запитання? Що достатньо знати, щоб відповісти на друге запитання?

  Слайд 13. Володя подану задачу розбив на дві та зробив їх короткі записи. Доповни та прокоментуй схеми аналізу одержаних хлопчиком задач.

  Слайд 14. До кожного запитання виділи частину умови задачі. Розкажи дві отримані задачі. Покажи на вкладці опорну схему кожної задачі. Виділи ключові слова.

  Слайд 15. Катруся розділила подану задачу на дві. Чи погоджуєшся ти з нею? Покажи на вкладці опорні схеми цих задач.

  Слайд 16-17. Розкажи як розв’язувати ці задачі.

  Слайд 18. Фізкультхвилинка.

  Слайд 19. Знайди невідомий компонент.

  Слайд 20. Впиши цифри, які «сховались» за листочками.

  Слайд 21. Полічи, скільки грошей у кожного покупця. У кого грошей більше?

  1. ЗВ (закріплення вивченого)

  Слайд 22. Прочитай задачу. Перекажи умову, назви запитання. Чим незвичайна ця задача? Що достатньо знати, щоб відповісти на перше запитання задачі? На друге запитання?

  Слайд 23. Максим розбив задачу на дві та виконав їх короткі записи. Чи погоджуєшся ти з ним? Прокоментуй семи аналізу одержаних хлопчиком задач.

  Слайд 24-25. До кожного запитання виділи частину умови задачі. Розкажи дві одержані задачі. Покажи на вкладці опорну схему кожної задачі. Доповни і прокоментуй схему аналізу.

  Слайд 26. Рухлива вправа.

  1. Підсумок

  Виконання підсумкового інтерактивного завдання.

  1. Пояснення завдань домашньої роботи.

  Слайд 27Чим цікава задача? Розбий її на дві задачі, розв’яжи їх.

  Слайд 28Розв’яжи задачу. Склади і розв’яжи усно обернену задачу.

  Рефлексія

  Урок №6. Досліджуємо задачі

  Мета: актуалізувати знання нумерації чисел першої сотні; навички лічби в межах 10, поняття задачі, уявлення про обернену задачу, про трійки взаємно обернених задач; вчити складати обернені задачі до даної.

  Обладнання:мультимедійний комплект.

  Хід уроку

  1. ОК (організація класу)

  Створення позитивного психологічного клімату класу.

  1. МНД (мотивація навчальної діяльності)

  На попередньому уроці ми згадали, що існують задачі, пов’язані між собою одним і тим самим сюжетом, вони містять одні й ті самі числа, але те, що було відомим, стає невідомим, і навпаки, невідоме – стає відомим. Як називають такі задачі? (Обернені.) Сьогодні ми будемо досліджувати обернені задачі, визначати взаємозв’язок між ними та вчитися самостійно складати обернені задачі до даної. 

  1. АОЗ (актуалізація опорних знань)

  Демонстрація навчальної презентації.

  Слайд 4-5. Математичний диктант.

  Слайд 6-14. Актуалізація знань. Усне опитування.

  Слайд 15. Виконай арифметичні дії.

  Слайд 16. Рухлива вправа.

  1. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

  Слайд 17. Покажіть на вкладці опорну схему кожної задачі. Розв’яжи задачі усно.

  Слайд 18-20Юрко виділив у задачах ключові слова, зробив короткий запис і виконав схему. Чи можна з ним погодитись? Який компонент ілюструє кожний відрізок на схемі? До кожної задачі добери опорну схему з поданих. Який компонент є шуканим у кожній задачі? Як називають такі задачі?

  Слайд 21. Обернені задачі. Правило.

  Слайд 22. Фізкультхвилинка.

  Слайд 23. Виконай короткий запис. Розв’яжи задачу усно. Наталка виділила в задачі ключові слова та виконала схему. Чи правильні висновки зробила дівчинка з тексту задачі?

  Слайд 24. Після розв’язання Сашко виписав числа задачі. Щоб скласти обернені задачі, він змінив шукане.

  Слайд 25-27. Сформулюй отримані Сашком обернені задачі. До кожної обери опорну схему з поданих. Який компонент є шуканим у кожній задачі?

  1. ЗВ (закріплення вивченого)

  Слайд 28Склади і розв’яжи обернену задачу до поданої. Оленка вважає, що виконати це завдання їй допоможуть наведені записи. Чи погоджуєшся ти з нею?

  Слайд 28. Взаємно обернені задачі. Правило.

  1. Підсумок

  Слайд 30-32До кожної задачі добери опорну схему з поданих нижче. Розв’яжи задачі. Андрійко виділив у задачах ключові слова, виконав короткий запис і схему. Чи правильні висновки зробив хлопчик із текстів задач?

  Слайд 33. Рухлива вправа.

  1. Пояснення завдань домашньої роботи

  Слайд 34. Розв’яжи задачу. 

  Слайд 35. Знайди значення виразів. Запиши результати.

  Рефлексія

  Урок №5. Досліджуємо задачі

  Мета: актуалізувати знання нумерації чисел першої сотні, розуміння суті арифметичних дій додавання й віднімання, навички додавання й віднімання в межах 10, поняття задачі, знання її структури; узагальнити й систематизувати уявлення про математичні структури задач, що містять відношення поєднань частин у ціле, вилучення частин з цілого або різницевого порівняння.

  Обладнання:  мультимедійний комплект.

  Хід уроку

  1. ОК (організація класу)

  Створення позитивного психологічного клімату класу.

  1. МНД (мотивація навчальної діяльності)

  Ситуації, що виникають у повсякденному житті людини, вимагають відповідей на запитання виходячи з певних умов. Наприклад: у хлопчика 10 гривень, він бажає купити булочку за 4 гривні. Скільки йому мають дати здачі? Чи вистачить йому грошей ще й на морозиво? Отже, людина постійно стикається з подібними ситуаціями, постійно розв’язує сюжетні математичні задачі. Ви, мабуть, уже здогадалися, що сьогоднішній урок присвячено узагальненню й систематизації поняття задачі.

  АОЗ (актуалізація опорних знань)

  Демонстрація навчальної презентації.

  Слайд 4-5. Математичний диктант.

  Слайд 6. Попрацюй із математичними матеріалами. Геометричні фігури. Арифметичні штанги. ( Методичне супроводження. Урок 5, с.29)

  Слайд 7-9. Актуалізація знань. Усне опитування.

  Слайд 10. Рухлива вправа.

  1. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

  Слайд 11. Зістав тексти. Який текст є задачею? Поясни свою відповідь

  Слайд 12-15. З’ясуй, чи є кожний поданий текст задачею. Якщо ні, заміни його так, щоб одержати задачу.

  Слайд 16. Покажи на вкладці опорну схему кожної поданої задачі.

  Слайд 17. Поясни, що позначає кожний відрізок на схемі нижче. Що спільне в задачах? Які це задачі?

  Слайд 18. Фізкультхвилинка.

  Слайд 19. Перекажи умову кожної задачі, назви запитання. Виділи ключові слова. Що спільного в поданих задачах?

  Слайд 20-21. Покажи на вкладці опорну схему кожної задачі. На які слова-ознаки слід орієнтуватися?

  Слайд 22. Різницеве відношення.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)

  Слайд 23-25. Покажи на вкладці опорну схему кожної задачі.

  Слайд 26.  Добери до кожної задачі схему та вираз. Сашко стверджує, що подані задачі є оберненими. Чи правий Сашко?

  1. Підсумок

  Слайд 27-28. Установи, що незвичне у формулюванні задач. Зміни текст кожної задачі так, щоб спочатку була умова, а потім – запитання. Покажи на вкладці опорну схему кожної задачі. Склади рівність, що є розв'язання кожної задачі. Розглянь подані схеми.

  Слайд 29. Покажи на вкладці опорну схему кожної задачі. Розв’яжи задачу 1 усно. Зістав задачі 1 і 2. Які це задачі? Що в них спільне? Які слова-ознаки містять задачі?

  Слайд 30. Рухлива вправа.

  1. Пояснення завдань домашньої роботи

  Слайд 31. Розв’яжи задачу. Усно зміни умову задачі так, щоб вона розв’язувалася дією віднімання.

  Слайд 32. Знайди значення виразів на одну і дві дії. Запиши результати.

  Рефлексія

  Урок №4. Повторюємо арифметичні дії додавання та віднімання

  Мета: актуалізувати розуміння суті арифметичних дій додавання й віднімання, їх схематичного зображення, уявлення про вирази, суму і різницю, знання назв компонентів і результатів дій додавання й віднімання, розуміння взаємозв’язку між додаванням і відніманням, правил знаходження невідомих компонентів; узагальнити й систематизувати прийоми додавання й віднімання в межах 10; закріпити вміння застосовувати правило різницевого порівняння, прийоми додавання й віднімання на підставі нумерації чисел першої сотні.

  Обладнання:  мультимедійний комплект.

  Хід уроку

  1. ОК (організація класу)

  Створення позитивного психологічного клімату класу.

  1. МНД (мотивація навчальної діяльності)

  На попередніх уроках ми повторили нумерацію чисел першої сотні. Проте вивчення математики не обмежується лише нумерацією чисел, математичні завдання передбачають ще й виконання арифметичних дій. Тому сьогодні ми узагальнимо і систематизуємо знання змісту дій додавання й віднімання та прийомів обчислення в межах 10. 

  1. АОЗ (актуалізація опорних знань)

  Демонстрація навчальної презентації.

  Слайд 2-3. Актуалізація знань. Усне опитування.

  Слайд 4-7. Попрацюй із математичними матеріалами. Розглянь таблицю чисел «Сотня».

  Слайд 8. Рухлива вправа.

  Слайд 9. Попрацюй з математичними матеріалами. Геометричні фігури. Арифметичні штанги. ( Методичне супроводження. Урок 4, с.21)

  1. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

  Слайд 10. Добери схему та вираз до кожного малюнка. Знайди значення виразів. Прочитай отримані рівності різними способами.

  Слайд 11. Добери малюнок і схему до виразу: 13-3. Склади вираз до іншої схеми.

  Слайд 12. Попрацюй з математичними матеріалами. «Кружки-намистинки». ( Методичне супроводження. Урок 4, с.22)

  Слайд 13. Здогадайся, за якою ознакою можна розбити подані вирази на дві групи. Знайди значення сум. Значення яких ще сум ти можеш назвати тепер без обчислень? Знайди значення різниць.

  Слайд 14. Знайди значення сум. Склади по дві рівності на віднімання. Робота в парах.

  Слайд 15. Фізкультхвилинка.

  Слайд 16. Сашко знайшов відомі компоненти дій, але рівності записав без ладу. З’єднай відповідні пари рівностей. Робота в парах.

  Слайд 17. Порівняй числа. На скільки число більше? Менше? Самостійна робота.

  Слайд 18. З’ясуй, які числа пропущені в нерівностях. Робота в групах.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)

  Слайд 19. Знайди значення виразів із поясненням. За якою ознакою вирази розбито на групи. Самостійна робота.

  Слайд 20-21.  Обчисли значення виразів. Самостійна робота.

  Слайд 22. Рухлива вправа.

  1. Підсумок

  Слайд 23.  Микита знаходив невідомі компоненти арифметичних дій. Перевір роботу хлопчика. Як знайти невідомий доданок? Зменшуване? Від’ємник?

  1. Пояснення завдань домашньої роботи

  Слайд 24. Знайди значення виразів. 

  Слайд 25. Знайди невідомий компонент.

  Рефлексія

  Урок №1. Повторюємо нумерацію чисел першої сотні 

  Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про нумерацію чисел першої сотні; актуалізувати вміння учнів лічити в межах 100, формувати уявлення про натуральні числа як такі, що використовуються у лічбі предметів, формувати уявлення про натуральний ряд чисел; актуалізувати поняття одноцифрового і двоцифрового числа, розрядів десятків та одиниць, уявлення про позиційний принцип запису двоцифрових чисел; формувати вміння записувати двоцифрові числа, подавати їх у вигляді суми розрядних доданків; актуалізувати знання складу чисел у межах 10 та розуміння сутності арифметичних дій додавання й віднімання.

  Обладнання:  мультимедійний комплект.

  Хід уроку

  1. ОК (організація класу)

  Створення позитивного психологічного клімату класу.

  1. МНД (мотивація навчальної діяльності)

  Минулого навчального року ми зробили великий крок уперед в оволодінні такою необхідною кожній людині наукою – математикою. Сьогодні ми згадаємо все, що вже знаємо про числа від 1 до 100. 

  1. АОЗ (актуалізація опорних знань)

  Демонстрація навчальної презентації.

  Слайд 2. Колективна робота. Полічи учнів у класі. Скільки учнів у класі? Хто стоїть першим? Хто другим? Полічи парти в своєму класі. Щоб відповісти  на питання «Скільки?», треба полічити предмети, причому лічити можна у будь-якому порядку; «Який за порядком?», також слід полічити об’єкти,але в цьому випадку має значення напрям лічби. 


  1. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

  Слайд 3-5. Актуалізація уявлення про натуральні числа й натуральний ряд чисел.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)

  Слайд 6. Попрацюй із математичними матеріалами. Розбий множину чисел на дві підмножини. За якою ознакою це можна зробити?

  Слайд 7. Іринка записала числа за допомогою цифр 7 і 3. Здогадайся, як вона міркувала.

  Слайд 8. Рухлива вправа.

  Слайд 9. Запиши числа. Підкресли однією рискою одиниці, а двома – десятки.

  Слайд 10-11. Заміни число сумою розрядних доданків.

  Слайд 12. Фізкультхвилинка.

  Слайд 13. Запиши склад числа 9. Доповни числа до 9.

  1. Підсумок

  Слайд 14. Дай характеристику числам 14, 58, 25 за планом.

  1. Пояснення завдань домашньої роботи

  Слайд 15-16. Заміни кожне число сумою розрядних доданків. Запиши склад числа 8. Доповни числа до 8.

  Рефлексія

  Урок №2. Порівнюємо числа

  Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про нумерацію чисел першої сотні; актуалізувати уявлення про натуральний ряд чисел, послідовність чисел першої сотні, поняття одноцифрового й двоцифрового чисел; закріпити знання складу чисел першого десятка, вміння виконувати схематичну інтерпретацію арифметичних дій додавання й віднімання. 

  Обладнання:  мультимедійний комплект.

  Хід уроку

  1. ОК (організація класу)

  Створення позитивного психологічного клімату класу.

  1. МНД (мотивація навчальної діяльності)

  Сьогодні ми продовжимо вдосконалювати знання і вміння, які набули в першому класі. На уроці йтиметься про нумерацію чисел першої сотні, послідовність чисел і способи їх порівняння. На вас чекають завдання. Які ви вмієте і любите виконувати, на перевірку виконаних завдань, на відтворення цифр у нерівностях. Бажаю вам успішної роботи на уроці!

  1. АОЗ (актуалізація опорних знань)

  Демонстрація навчальної презентації.

  Слайд 2. Практична робота. Попрацюй із математичними матеріалами.


  1. ВНМ (вивчення нового матеріалу)

  Слайд 3. Визнач, яке число у відрізку натурального ряду «зайве». Поясни свою відповідь.

  Слайд 4. Сашко виконав майже всі з поданих нижче завдань і записав відповіді на дошці. Відшукай його розв’язки. Допоможи Сашкові виконати останнє завдання.

  Слайд 5. Розглянь таблицю чисел «Сотня».

  Слайд 6. Рухлива вправа.

  1. ЗВ (закріплення вивченого)


  Слайд 7-8. Порівняй числа за їх місцем у натуральному ряді. Як можна міркувати інакше? Способи порівняння чисел: за місцем у натуральному ряді; порозрядне порівняння.

  Слайд 9-10.  Порівняй числа. Розглянь числа останнього рядка. Що спільного в парах чисел? 

  Слайд 11. Перевір, чи правильно виконано завдання. Виправ помилки.

  Слайд 12. Впиши такі цифри, щоб утворилися істинні нерівності. Розглянь різні варіанти.

  Слайд 13. Фізкультхвилинка.

  Слайд 14-15. Відтвори склад чисел.

  1. Підсумок

  Слайд 16. Порівняй числа.

  Слайд 17. Рухлива вправа.

  1. Пояснення завдань домашньої роботи

  Слайд 18-20. Порівняй числа. Запиши склад чисел. Віднови істинні рівності.

  Рефлексія  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Класним керівникам / Нуш / Початкові класи / Майстер презентації

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.