• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн

  Типові навчальні плани для 5-9 класів НУШ
  • 30-05-2022, 22:52
  • 13 744
  • 0
  Типові навчальні плани для 5-9 класів НУШ

  У навчальному плані освітньої програми заклад освіти відображає перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів) для реалізації кожної освітньої галузі.

  Загальний обсяг навчального навантаження для закладів із навчанням українською мовоюСкачати

  Типовий навчальний план для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовоюСкчати

  Типовий навчальний план для 5-9 класів з навчанням мовою корінного народу або національної меншини поряд з державною мовою чи з навчанням українською мовою та вивченням мови корінного народу або національної меншиниСкачати

  Безпечність приміщень і території: п’ять документів-доказів

  Типова освітня програма для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти (наказ МОН від 19.02.2021 № 235), розроблена відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти на продовження реформи «Нова українська школа».

  Типова освітня програма (ТОП) вводиться в дію поетапно за навчальними роками:

  • 2022-2023 — у 5-х кл.;
  • 2023-2024 — у 6-х кл.;
  • 2024-2025 — у 7-х кл.;
  • 2025-2026 — у 8-х кл.;
  • 2026-2027 — у 9-х кл.


  Освітня програма базової середньої освіти

  ТОП включає:

  • варіанти типових навчальних планів;
  • перелік модельних навчальних програм;
  • рекомендовані форми організації освітнього процесу;
  • опис інструментарію оцінювання.

  Освітня програма закладу загальної середньої освіти, розроблена на основі ТОП, містить, зокрема:

  • навчальний план

  ґрунтується на одному з варіантів типових навчальних планів і може передбачати перерозподіл годин (у визначеному обсязі) між обов’язковими для вивчення навчальними предметами (крім української мови та фізичної культури) певної освітньої галузі, які можуть вивчатися окремо та/або інтегровано з іншими навчальними предметами

  • перелік модельних навчальних програм

  використовуються ЗЗСО в освітньому процесі, та/або навчальних програм, затверджених педагогічною радою, що мають містити опис результатів навчання учнів з навчальних предметів (інтегрованих курсів) в обсязі не меншому, ніж встановлено відповідними модельними навчальними програмами

  Рекомендовану, мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за освітніми галузями та роками навчання визначено відповідно до базових навчальних планів (додаток 23 Державного стандарту).

  За 5-денного навчального тижні кількість годин на тиждень становить для учнів:

  • 5-го кл. — 28 год.;
  • 6-го кл. — 31 год.;
  • 7-го кл. — 32 год.;
  • 8-го кл. — 33 год.;
  • 9-го кл. – 33 год.

  Типові навчальні плани

  Типові навчальні плани для реалізації кожної освітньої галузі містять:

  • орієнтовні переліки:

   • навчальних предметів та інтегрованих курсів;
   • міжгалузевих інтегрованих курсів;
  • рекомендований розподіл навчального навантаження за роками навчання між навчальними предметами (інтегрованими курсами), обов’язковими для вивчення;
  • додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять.


  ЗЗСО визначає:

  • перелік навчальних предметів та/або інтегрованих курсів для реалізації кожної освітньої галузі;
  • предмети/курси варіативного освітнього компоненту з урахуванням освітніх потреб учнів, що відображається у навчальному плані освітньої програми закладу освіти.

  Навчальне навантаження у типових навчальних планах орієнтоване на «рекомендований» навчальний час, визначений базовим навчальним планом Державного стандарту для вивчення певної освітньої галузі на адаптаційному та предметному циклах навчання базової середньої освіти.

  ЗЗСО визначає кількість навчальних годин на вивчення:

  • інтегрованих курсів — самостійно з урахуванням навчального навантаження на відповідні навчальні предмети у типовому навчальному плані;
  • кожної освітньої галузі — в межах заданого діапазону «мінімального» та «максимального» навчального навантаження.

  Різницю між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин (резерв навчальних годин) у кожній освітній галузі можна перерозподіляти між освітніми компонентами цієї освітньої галузі або на інші освітні галузі, а також на вибіркові освітні компоненти (незалежно від освітньої галузі).

  Кількість навчальних годин, визначена у навчальному плані на вивчення вибіркових освітніх компонентів, не включають до максимального показника навчального навантаження, передбаченого на ту чи ту освітню галузь.

  Додаткові години для вивчення навчальних предметів, інтегрованих курсів, курсів за вибором, через які реалізуються освітні галузі, проведення індивідуальних консультацій та групових занять ЗЗСО розподіляє самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів, відображаючи в освітній програмі.

  Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей у навчальному плані не перевищує річної кількості навчальних годин, фінансованих із бюджету (без урахування поділу на групи), визначеної базовим навчальним планом, з дотриманням вимог гранично допустимого річного навчального навантаження учнів.


  Типовий навчальний план для 5-9 класів ЗЗСО з навчанням українською мовою

  Кількість навчальних годин для вивчення української мови у навчальному плані не може бути меншою, ніж у типовому навчальному плані.

  Уроки з фізкультури обов'язкові і проводяться мінімум тричі на тиждень, що відображається у навчальному плані для кожного класу.

  Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі визначає ЗЗСО самостійно у межах заданого діапазону. Різниця між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин (резерв навчальних годин) у кожній освітній галузі може бути перерозподілена між освітніми компонентами цієї освітньої галузі, або на інші освітні галузі, а також на вибіркові освітні компоненти.

  Кількість навчальних годин, визначена у навчальному плані на вивчення вибіркових освітніх компонентів, не включається до максимального показника, виділеного на ту чи ту освітню галузь.

  Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей не перевищує річної кількості навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи), визначеної базовим навчальним планом, з дотриманням вимог гранично допустимого річного навчального навантаження учнів.

  Додаткові години для вивчення навчальних предметів, інтегрованих курсів, курсів за вибором, через які реалізуються освітні галузі, проведення індивідуальних консультацій та групових занять ЗЗСО розподіляє самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів, відображаючи в освітній програмі.

  ЗЗСО може запроваджувати як галузеві, так і міжгалузеві навчальні предмети (інтегровані курси), зміст яких формує шляхом упорядкування в логічній послідовності результатів навчання кількох освітніх галузей або окремих їх складників. Ці навчальні предмети (інтегровані курси) вивчаються за модельними навчальними програмами або за навчальними програмами, затвердженими педагогічною радою, що мають містити опис результатів навчання учнів в обсязі не меншому, ніж передбачено Державним стандартом та/або відповідними модельними навчальними програмами.

  Кількість навчальних годин на вивчення інтегрованих курсів ЗЗСО визначає самостійно з огляду на навчальне навантаження, визначене на відповідні навчальні предмети у типовому навчальному плані.

  ЗЗСО може планувати вивчення певного предмета або курсу концентровано.

  Предмети та курси з навчальним навантаженням 0,5 год./тиждень вивчаються протягом семестру.

  Загальний обсяг навчального навантаження для закладів із навчанням українською мовою

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  zagalniy-obsyag-navchalnogo-navantazhennya-dlya-zakladv-z-navchannyam-ukrayinskoyu-movoyu.rar [293,21 Kb]
  (Придбали цей файл: 2103)

  Типовий навчальний план для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

  Додаток 3

  до Типової освітньої програми для 5-9 класів закладів загальної середньої освітиЗагальні коментарі до плану та питання міжгалузевої інтеграції
  1. Кількість навчальних годин для вивчення української мови у навчальному плані закладу освіти відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 11 Закону України «Про повну загальну середню освіту» не може бути меншою, ніж у типовому навчальному плані.
  2. Уроки з фізичної культури, згідно із частиною четвертою статті 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт», є обов'язковими і проводяться не менше трьох разів на тиждень, що відображається у навчальному плані закладу освіти для кожного класу.
  3. Кількість навчальних годин на вивчення кожної освітньої галузі визначається закладом освіти самостійно у межах заданого діапазону (додаток 1).
  Різниця між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин (резерв навчальних годин) у кожній освітній галузі, відповідно до пункту 26 Державного стандарту, може бути перерозподілена між освітніми компонентами цієї освітньої галузі, або на інші освітні галузі, а також на вибіркові освітні компоненти.
  Кількість навчальних годин,визначена у навчальному плані закладу освіти на вивченнявибіркових освітніх компонентів, не включається до максимального показника, виділеного на ту чи іншу освітню галузь.
  Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей не повинна перевищувати загальнорічної кількості навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи), визначеної базовим навчальним планом, з дотриманням вимог гранично допустимого річного навчального навантаження учнів.
  Додаткові години для вивчення навчальних предметів, інтегрованих курсів, курсів за вибором, через які реалізуються освітні галузі, проведення індивідуальних консультацій та групових занять заклад освіти розподіляє самостійно, враховуючи особливості організації освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів, що відображається в освітній програмі закладу.
  1. У закладах загальної середньої освіти можуть запроваджуватися як галузеві, так і міжгалузеві навчальні предмети (інтегрованікурси), формування змісту яких може здійснюватися шляхомупорядкування в логічній послідовності результатів навчання кількох освітніх галузей або окремих їх складників. Ці навчальні предмети (інтегровані курси) вивчаються за модельними навчальними програмами (додаток 5) або за навчальними програмами, затвердженими педагогічною радою, що мають містити опис результатів навчання учнів в обсязі не меншому, ніж передбачено Державним стандартом та/або відповідними модельними навчальними програмами.
  Кількість навчальних годин на вивчення інтегрованих курсів визначається закладом освіти самостійно з урахуванням навчального навантаження, визначеного на відповідні навчальні предмети у типовому навчальному плані.
  1. Заклад освітиможе планувати вивченняпевного предмета або курсу концентровано.
  Предмети та курси з навчальним навантаженням 0,5 години на тиждень вивчаються протягом одного семестру.
  Продовження додатка 3
  Освітня галузь
  Орієнтовний перелік предметів
  та галузевих інтегрованих
  курсів
  Рекомендована кількість
  годин на тиждень у класах
  Орієнтовний перелік міжгалузевих інтегрованих курсів
  5
  6
  7
  8
  9
  Мовно-літературна
  Українська мова
  4
  4
  3
  3
  3
  Міжгалузеві інтегровані курси*
  Робототехніка. 5-9 клас
  STEM. 5-9 клас
  Драматургія і театр. 5-9 клас Фізика та основи техніки. 7-9 клас Економіка і право. 9 клас
  Включаються до навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти у межах загальної
  кількості годин, визначених типовим навчальним планом
  *Кількість навчальних годин на вивчення міжгалузевих інтегрованих курсів визначає заклад освіти з урахуванням навчального
  Українська
  література
  2
  2
  2
  2
  2
  Зарубіжна
  література
  1,5
  1,5
  1,5
  1,5
  1,5
  Іноземна мова
  3,5
  3,5
  3,5
  3,5
  3,5
  Друга іноземна мова (не менше двох годин на тиждень) включається до навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти як вибірковий освітній компонент за рахунок перерозподілу навчальних годин інших освітніх галузей
  Інтегровані курси*
  Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 5-9 клас
  Інтегрований курс української мови та літератури. 5-9 клас
  Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжні літератури). 5-9 клас

  *Кількість навчальних годин на вивчення інтегрованих курсів визначає заклад освіти з урахуванням навчального навантаження, визначеного на відповідні навчальні предмети
  навантаження, визначеного на відповідні навчальні предмети
  Довідково
  Кількість навчальних годин на вивчення освітньої галузі «Мовно- літературна»:
  рекомендована
  мінімальна максимальна
  11
  10
  13
  11
  10
  13
  10
  9
  12
  10
  8
  12
  10
  8
  12
  Резерв навчальних годин (різниця між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин) освітньої галузі
  «Мовно-літературна»
  1
  1
  1
  2
  2
  Математична
  Математика
  5
  5
  -
  -
  -
  Алгебра
  -
  -
  3
  3
  3
  Геометрія
  -
  -
  2
  2
  2
  Інтегрований курс*
  Математика. 7-9 клас.
  Довідково
  Кількість навчальних годин на вивчення освітньої галузі
  «Математична»:
  рекомендована
  мінімальна максимальна
  5
  4
  6
  5
  4
  6
  5
  4
  6
  5
  4
  7
  5
  4
  7
  Резерв навчальних годин освітньої галузі «Математична»
  1
  1
  1
  1
  1
  Природнича
  Інтегрований курс
  «Пізнаємо природу»*/ Інтегрований курс
  «Довкілля»*
  2
  2
  -
  -
  -
  Біологія
  -
  -
  2,5
  2,5
  2,5
  Географія
  -
  2
  2
  2
  1,5
  Фізика
  -
  -
  2
  2
  3

  Хімія
  -
  -
  1
  2
  2,5

  Інтегрований курс*
  Природничі науки. 5-9 клас
  *До навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти включається або інтегрований курс «Пізнаємо природу» або інтегрований курс «Довкілля»
  Довідково
  Кількість навчальних годин на
  вивчення освітньої галузі «Природнича»:
  рекомендована мінімальна
  максимальна
  2
  1,5
  3
  4
  2
  5
  7,5
  7
  9
  8,5
  8
  10
  9,5
  8
  11
  Резерв навчальних годин освітньої галузі «Природнича»
  0,5
  2
  0,5
  0,5
  1,5
  Соціальна і
  здоров’язбережувальна
  Інтегрований курс
  «Здоров’я, безпека та добробут»
  1
  1
  1,5
  1
  0,5
  Етика* / Культура добросусідства* / Інші курси
  морального
  спрямування*
  0,5
  0,5
  -
  -
  -
  Підприємництво і фінансова
  грамотність
  -
  -
  -
  0,5
  1
  *до навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти включається один з цих предметів або вони можуть вивчатись в рамках інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут»
  Довідково
  Кількість навчальних годин на вивчення освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна»:
  рекомендована мінімальна максимальна
  1,5
  1
  3
  1,5
  1
  3
  1,5
  1
  3
  1,5
  1
  3
  1,5
  1
  3

  Резерв навчальних годин освітньої галузі
  «Соціальна і здоров’язбережувальна»
  0,5
  0,5
  0,5
  0,5
  0,5
  Громадянська та історична
  Вступ до історії України та
  громадянської освіти
  1
  -
  -
  -
  -
  Історія України.
  Всесвітня історія
  -
  2
  -
  -
  -
  Історія України
  -
  -
  1
  1,5
  1,5
  Всесвітня історія
  -
  -
  1
  1
  1
  Громадянська
  освіта
  -
  -
  -
  0,5
  -
  Правознавство
  -
  -
  -
  -
  0,5
  Інтегровані курси*
  Досліджуємо історію і суспільство. 5-6 клас Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5-6 клас
  Історія: Україна і світ. 7-9 клас
  Довідково
  Кількість навчальних годин на вивчення освітньої галузі
  «Громадянська та історична»:
  рекомендована мінімальна максимальна
  1
  1
  2
  2
  1,5
  3
  2
  1,5
  3
  3
  2
  3
  3
  2
  3
  Резерв навчальних годин освітньої галузі
  «Громадянська та історична»
  -
  0,5
  0,5
  1
  1
  Інформатична
  Інформатика
  1,5
  1,5
  2
  2
  1,5

  Довідково
  Кількість навчальних годин на вивчення освітньої галузі
  «Інформатична»:
  рекомендована мінімальна
  максимальна
  1,5
  1
  2
  1,5
  1
  2
  2
  1
  2
  2
  1,5
  3
  1,5
  1,5
  3
  Резерв навчальних годин освітньої галузі «Інформатична»
  0,5
  0,5
  1
  0,5
  -
  Технологічна
  Технології
  2
  2
  1
  1
  1
  Довідково
  Кількість навчальних годин на вивчення освітньої галузі
  «Технологічна»:
  рекомендована
  мінімальна максимальна
  2
  1
  3
  2
  1
  3
  1
  1
  2
  1
  1
  2
  1
  1
  2
  Резерв навчальних годин освітньої галузі «Технологічна»
  1
  1
  -
  -
  -
  Мистецька
  Інтегрований курс
  «Мистецтво»
  2
  2
  2
  1
  1
  До навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти включається інтегрований курс «Мистецтво» або окремі предмети «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво». Кількість годин на вивчення окремих предметів
  визначає заклад освіти

  Довідково
  Кількість навчальних годин на вивчення освітньої галузі
  «Мистецька»:
  рекомендована мінімальна
  2
  1
  3
  2
  1
  3
  2
  1
  3
  1
  1
  2
  1
  1
  2
  максимальна


  Резерв навчальних годин освітньої галузі «Мистецька»
  1
  1
  1
  -
  -
  Фізична культура
  Фізична культура
  3
  3
  3
  3
  3
  Години, передбачені для фізичної культури, не враховуються
  під час визначення гранично допустимого навчального навантаження учнів, але обов'язково фінансуються
  Разом (без фізичної культури + фізична
  культура)
  26
  + 3
  29
  + 3
  31
  + 3
  32
  + 3
  32,5
  + 3

  Додаткові години для вивчення предметів
  освітніх галузей, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять
  2
  2
  1
  1
  0,5
  Гранично допустиме навчальне навантаження
  28
  31
  32
  33
  33
  Всього (без фізичної культури + фізична
  культура; без урахування поділу класів на групи)
  28
  + 3
  31
  + 3
  32
  + 3
  33
  + 3
  33
  + 3

  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  tipoviy-navchalniy-plan-dlya-5-9-klasv-z-navchannyam-movoyu-kornnogo-narodu.rar [307,69 Kb]
  (Придбали цей файл: 762)

  Типовий навчальний план для 5-9 класів з навчанням мовою корінного народу або національної меншини поряд з державною мовою чи з навчанням українською мовою та вивченням мови корінного народу або національної меншини

  Загальні коментарі до плану та питання міжгалузевої інтеграції
  1. Кількість навчальних годин для вивчення української мови у навчальному плані закладу освіти, відповідно до абзацу четвертого частинитретьої статті 11 Закону України«Про повну загальнусередню освіту», не може бути меншою, ніж у типовому навчальному плані.
  2. Уроки з фізичної культури, згідно із частиноючетвертою статті 26 Закону України«Про фізичну культуруі спорт», є обов'язковими і проводяться не менше трьох разів на тиждень, що відображається у навчальному плані закладу освіти для кожного класу.
  3. Кількість навчальних годин на вивченнякожної освітньої галузівизначається закладом освітисамостійно у межах заданого діапазону (додаток 2).
  Різниця між рекомендованою та мінімальною кількістю навчальних годин (резерв навчальних годин) у кожній освітній галузі, відповідно до пункту 26 Державного стандарту, може бути перерозподілена між освітніми компонентами цієї освітньої галузі, або на інші освітні галузі, а також на вибіркові освітні компоненти.
  Кількість навчальних годин, визначена у навчальному плані закладу освіти на вивчення вибіркових освітніх компонентів, не включається до максимального показника, виділеного на ту чи іншу освітню галузь.
  Сума годин на вивчення всіх освітніх галузей не повинна перевищувати загальнорічної кількості навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи), визначеної базовим навчальним планом, з дотриманням вимог гранично допустимого річного навчального навантаження учнів.
  1. Розподіл навчального навантаження між мовою корінного народуабо національної меншинита іноземною мовою здійснюється закладом освіти відповідно до пункту 27 Державного стандарту, що відображається в навчальному плані.
  Для реалізації мовно-літературної освітньої галузі заклад освіти може використовувати додаткові години, передбачені типовим навчальним планом. Також закладосвіти може перерозподіляти години в рамкахмовно-літературної освітньої галузі та між освітніми галузями у межах заданого діапазону (додаток 2).
  1. Заклад освіти може запроваджувати як галузеві, так і міжгалузеві навчальні предмети (інтегровані курси), формування змісту яких може здійснюватися шляхом упорядкування в логічній послідовності результатів навчання кількох освітніхгалузей або окремихїх складників. Ці навчальні предмети(інтегровані курси) вивчаються за модельними навчальними програмами (додаток 5) або за навчальними програмами, затвердженими педагогічною радою, що мають містити опис результатів навчання учнів в обсязі не меншому, ніж передбачено Державним стандартом та/або відповідними модельними навчальними програмами.
  Кількість навчальних годин на вивченняінтегрованих курсів визначається закладом освіти самостійно з урахуванням навчального навантаження, визначеного на відповідні навчальні предмети у типовому навчальному плані.
  1. Заклад освітиможе планувати вивченняпевного предмета або курсу концентровано.
  Предмети та курси з навчальним навантаженням 0,5 години на тиждень вивчаються протягом одного семестру.
  Продовження додатка 4
  Освітні галузі
  Орієнтовний перелік предметів та галузевих інтегрованих
  курсів
  Рекомендована кількість годин на тиждень у класах
  Орієнтовний перелік міжгалузевих інтегрованих курсів
  5
  6
  7
  8
  9

  Українська мова
  4
  4
  3
  3
  3
  Міжгалузеві інтегровані курси**
  Робототехніка. 5-9 клас
  STEM. 5-9 клас
  Драматургія і театр. 5-9 клас Фізика та основи техніки. 7-9 клас Економіка і право. 9 клас
  Включаються до навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти у межах загальної
  кількості годин, визначених типовим навчальним планом
  **Кількість навчальних годин на вивчення міжгалузевих інтегрованих курсів визначає заклад освіти з урахуванням
  Мовно-літературна
  Українська
  література
  2
  2
  2
  2
  2

  Зарубіжна
  література*


  Література
  корінного народу
  або національної меншини*
  1,5
  1,5
  1,5
  1,5
  1,5

  Мова корінного народу або
  національної меншини
  4
  4
  4
  4
  4

  Іноземна мова
  Друга іноземна мова (не менше двох годин на тиждень) включається до навчального плану освітньої програми за вибором закладу освіти як
  вибірковий  освітній  компонент  за  рахунок

  перерозподілу навчальних годин інших освітніх галузей
  навчального навантаження, визначеного на відповідні навчальні предмети
  Інтегровані курси**
  Інтегрований курс української мови і літератури. 5-9 клас
  Інтегрований курс літератур (української та зарубіжної). 5-9 клас
  Інтегрований курс літератур (корінного народу або національної меншини та зарубіжної літератури). 5-9 клас
  Інтегрований мовно-літературний курс (мова та література корінного народу або національної
  меншини). 5-9 клас

  *Кількість навчальних годин на вивчення окремих предметів «Зарубіжна література», «Література корінного народу або національної меншини» визначає заклад освіти

  ** Кількість навчальних годин на вивчення інтегрованих курсів визначає заклад освіти з урахуванням навчального навантаження, визначеного на відповідні навчальні
  предмети

  Довідково
  Кількість навчальних годин на вивчення освітньої галузі «Мовно- літературна»:
  рекомендована мінімальна максимальна
  11,5
  11
  13
  11,5
  11
  13
  10,5
  10
  12
  10,5
  8
  12
  10,5
  8
  12

  Резерв навчальних годин (різниця між рекомендованою та
  мінімальною кількістю навчальних годин) освітньої галузі
  0,5
  0,5
  0,5
  2,5
  2,5

  «Мовно-літературна»  Математика
  5
  5
  -
  -
  -
  Математична
  Алгебра
  -
  -
  3
  3
  3

  Геометрія
  -
  -
  2
  2
  2

  Інтегрований курс**

  Математика. 7-9 клас
  Довідково
  Кількість навчальних годин на вивчення освітньої галузі
  «Математична»:
  рекомендована мінімальна
  максимальна
  5
  5
  5
  5
  5
  4
  4
  4
  4
  4
  6
  6
  6
  6
  6
  Резерв навчальних годин освітньою галузі «Математична»
  1
  1
  1
  1
  1

  Інтегрований курс

  Природнича
  «Пізнаємо


  природу»*/
  2
  2
  -
  -
  -

  Інтегрований курс


  «Довкілля»*


  Біологія
  -
  -
  2,5
  2,5
  2,5

  Географія
  -
  2
  2
  2
  1,5

  Фізика
  -
  -
  2
  2
  3

  Хімія
  -
  -
  1
  2
  2,5

  Інтегрований курс**

  Природничі науки. 5-9 клас

  *До навчального плану освітньої програми за вибором

  закладу освіти включається або інтегрований курс

  «Пізнаємо природу» або інтегрований курс «Довкілля»
  Довідково
  Кількість навчальних годин на вивчення освітньої галузі
  «Природнича»:
  рекомендована мінімальна
  максимальна
  2
  4
  7,5
  8,5
  9,5

  1,5
  2
  7
  8
  8
  3
  5
  9
  10
  10
  Резерв навчальних годин освітньої галузі «Природнича»
  0,5
  2
  0,5
  0,5
  1,5

  Інтегрований курс

  Соціальна і
  здоров’язбережувальна
  «Здоров’я,
  безпека та
  0,5
  0,5
  1
  0,5
  0,5

  добробут»


  Етика* / Культура


  добросусідства*/


  Інші курси
  0,5
  0,5
  -
  -
  -

  морального


  спрямування*


  Підприємництво і


  фінансова
  -
  -
  -
  0,5
  0,5

  грамотність


  * до навчального плану освітньої програми за вибором

  закладу освіти включається один з цих предметів або

  вони можуть вивчатись в рамках інтегрованого курсу

  «Здоров’я, безпека та добробут»
  Довідково
  Кількість навчальних годин на вивчення освітньої галузі «Соціальна і здоров’язбережувальна»:
  рекомендована мінімальна максимальна
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  3
  3
  3
  3
  3
  Резерв навчальних годин освітньої галузі
  -
  -
  -
  -
  -
  «Соціальна і здоров’язбережувальна»

  Вступ до історії  України та
  громадянської
  1
  -
  -
  -
  -
  Громадянська та історична
  освіти


  Історія України.
  -
  2
  -
  -
  -

  Всесвітня історія

  Історія України
  -
  -
  1
  1,5
  1,5

  Всесвітня історія
  -
  -
  1
  1
  1

  Громадянська


  освіта.
  -
  -
  -
  0,5
  -

  Правознавство.


  Правознавство
  -
  -
  -
  -
  0,5

  Інтегровані курси**

  Досліджуємо історію і суспільство. 5-6 клас

  Україна і світ: вступ до історії та громадянської

  освіти. 5-6 клас

  Історія: Україна і світ. 7-9 клас
  Довідково
  Кількість навчальних годин на вивчення освітньої галузі
  «Громадянська та історична»:
  рекомендована
  мінімальна максимальна
  1
  2
  2
  3
  3
  1
  1,5
  1,5
  2
  2
  3
  3
  3
  3
  3
  Резерв навчальних годин освітньої галузі
  -
  0,5
  0,5
  1
  1
  «Громадянська та історична»
  Інформатична
  Інформатика
  1,5
  1,5
  2
  2
  1,5
  Довідково

  Кількість навчальних годин на вивчення освітньої галузі
  «Інформатична»:

  рекомендована
  1,5
  1,5
  2
  2
  1,5

  мінімальна
  1
  1
  1
  1,5
  1,5
  максимальна
  3
  3
  2
  2
  2
  Резерв навчальних годин освітньої галузі «Інформатична»
  0,5
  0,5
  1
  0,5
  -
  Технологічна
  Технології
  2
  2
  1
  1
  1
  Довідково
  Кількість навчальних годин на вивчення освітньої галузі
  «Технологічна»:
  рекомендована мінімальна максимальна
  2
  2
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  3
  2
  3
  3
  3
  Резерв навчальних годин освітньої галузі «Технологічна»
  1
  1
  -
  -
  -

  Інтегрований курс
  2
  2
  2
  1
  1

  «Мистецтво»
  Мистецька
  До навчального плану освітньої програми за вибором
  закладу     освіти         включається     інтегрований                  курс


  «Мистецтво» або окремі предмети «Музичне мистецтво»,

  «Образотворче мистецтво». Кількість годин на вивчення

  окремих предметів визначає заклад освіти.
  Довідково
  Кількість навчальних годин на вивчення освітньої галузі
  «Мистецька»:
  рекомендована мінімальна максимальна
  2
  2
  2
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  2
  2
  3
  3
  2
  Резерв навчальних годин освітньої галузі «Мистецька»
  1
  1
  1
  -
  -

  Фізична культура
  3
  3
  3
  3
  3
  Фізична культура
  Години, передбачені для фізичної культури, не
  враховуються під час визначення гранично допустимого

  навчального навантаження учнів, але обов'язково

  фінансуються.
  Разом (без фізичної культури + фізична культура)
  26
  29
  31
  32
  32,5


  + 3
  + 3
  + 3
  + 3
  + 3
  Додаткові години для вивчення предметів
  2
  2
  1
  1
  0,5
  освітніх галузей, курсів за вибором, проведення

  індивідуальних консультацій та групових занять

  Гранично допустиме навчальне навантаження
  28
  31
  32
  33
  33
  Всього (без фізичної культури + фізична
  28
  31
  32
  33
  33
  культура; без урахування поділу класів на групи)
  + 3
  + 3
  + 3
  + 3
  + 3


  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  tipoviy-navchalniy-plan-dlya-5-9-klasv-zakladv-zagalnoyi-serednoyi-osvti-z-navchannyam-ukrayinskoyu-movoyu.rar [302,94 Kb]
  (Придбали цей файл: 263)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Класним керівникам / Початкові класи / Середні класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.