• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » Батьківські збори у 3 класі "Наш урок спілкування"  Батьківські збори у 3 класі "Наш урок спілкування"
  • 23-01-2022, 21:21
  • 7 179
  • 0
  Батьківські збори у 3 класі 
  "Наш урок спілкування"

  Тема: «Уроки спілкування»

  Мета: сприяти підвищенню рівня психолого-педагогічної компетентності в питаннях сімейного виховання; дати батькам можливість поділитися власним досвідом; виявити протиріччя і проблеми у використанні стилів сімейного виховання; визначити правила «мови прийняття» і «мови неприйняття»; активізувати комунікативну взаємодію в сім’ї, здатність батьків до аналізу своєї виховної діяльності та об’єктивної оцінки її результатів.

  Завдання: сприяти усвідомленню основних засад психічного розвитку дитини; сприяти критичному осмисленню стійких стереотипних установок у сімейному вихованні; розвивати вміння будувати діалогічну взаємодію при вирішенні проблемних сімейних ситуацій; виховувати педагогічну компетентність батьків.

  Форма проведення: батьківські збори у вигляді тренінгового заняття.

  Форми та методи роботи: незакінчене речення, «Чарівна скринька», «Зірка», «Розірване серце».


  Хід зборів

  I.       Привітання батьків.

  Слова вчителя:

  Батьки і діти – це любов і сльози,

  Це вічне щастя і одвічний біль,

  Це – сонце і тепло, сніги й морози,

  Мед на вуста й на вічні рани сіль.

  Як на троянді – колючки і квіти,

  Так і в житті є радість і печаль.

  Високі мрії й дуже різні діти…

  Чому таке трапляється, на жаль?

  Всім хочеться все мати в ідеалі,

  Причому, водночас і без зусиль.

  Щоб щастя без труда й печалі

  Пливло саме у руки звідусіль.

  Та у житті такого не буває,

  Й запам’ятати треба, в чому річ:

  Зоря щаслива лиш тоді засяє,

  Якщо трудитись будеш день і ніч.

  А діти – це і щастя, і турбота,

  Відповідальність і тривога теж,

  Без відпочинку й вихідних робота,

  Любов така, яка не має меж


  II.      Створення позитивної комфортної атмосфери.

  Вправа «Стіна гордості». 

  (Напередодні зборів учні записують на аркушах у вигляді сердечка «Я горджуся своїми батьками, тому що…». Під час зборів на стіні розміщується аркуш, на якому у сердечках записані відповіді учнів.Батькам пропонується впізнати сердечкосвоєї дитини. Поділитися враженнями, пояснивши свій вибір).

  III.    Оперативне анкетування.

  (напередодні зборів учні записують на аркуші А4 якості батьків)

  Інструкція:

  Батьки складають «портрет» батьків, записуючи на аркуші паперу (А4) ті якості, якими повинні володіти батьки з точки зору дорослих. 

  Далі вчитель показує аркуш, який заповнили діти, записавши свої погляди на якості, якими повинні володіти батьки.

  На аркуш о формі трикутника (вирізати з аркушу формату А4) виписуються ті якості, які співпали. Наприклад: турботливість, розуміння, повага, відкритість.

  Питання для обговорення

  • Чому, на вашу думку, перш за все співпали саме ці якості (а не, наприклад,матеріальне забезпечення)?

  Висновок: діти, як і батьки перш за все цінують моральні якості. Необхідне розуміння, що, забезпечивши комфортні умови спілкування, довіри можна побудувати міцні і дружні стосунки у сім'ї. Встановлено, що ніде люди не ранять один одного так боляче, як вдома, у сімейних конфліктах.

  (Вчитель із прямокутників та трикутника складає макет будинку – міцного та злагодженого)

  IV.    Презентація мети заняття.

  V. Робота в групах «Три шляхи у вихованні» (метод «Ажурна пилка»). 

  Мета: ознайомити учасників з різними підходами у сімейному вихованні. 

  (роздрукувати на аркуші по одному з шляхів виховання, підготувати невеликі аркуші із зображенням квітів)

  Інструкція:

  Наприклад, приймає участь 9 батьків. Об’єднати батьків у малі групи за методикою «Квітник» (батьки отримують заготовлені заздалегідь наклейки із зображенням троянди, ромашки, фіалки і об’єднуються таким чином, щоб в кожній групі були представники з різними квітками).

        Кожній групі пропонується інформація про стиль батьківської поведінки та певна ситуація. Учасники знайомляться із запропонованим матеріалом й аналізують ситуацію з точки зору запропонованого стилю виховання. 

  Потім учасники об’єднуються у групи відповідно до зображень квітів (І група – троянди, ІІ – ромашки і т.д., таким чином у кожній новій групі опиняється 3 учасники, які опрацьовували різну інформацію) та діляться отриманою інформацією. 

  Після завершення роботи в об’єднаних групах, учасники повертаються до «домашньої групи» та розповідають про отриману інформацію.

  На завершення вправи обговоріть результати роботи в групах.

    

  Батьки у всьому світі, виховуючи своїх дітей, можуть іти одним з трьох шляхів: влади, поступливості або діалогу. Ось коротка характеристика цих шляхів. 

  ВЛАДА

  Цей шлях опирається на переконання дорослого, що батьки завжди краще знають і мають рацію, демонструють дитині, хто головний. Дитина повинна підкорятися їхній волі, найкраще без дискусії. Батьки найчастіше виступають у ролі контролера, екзекутора, судді, володаря, поліцейського, а іноді й ката. Такий образ батьків викликає у дитини почуття страху, злості, гніву, жалю, несправедливості, кривди, приниження, сорому. У дитини з’являється переконання, що батьки її не розуміють, можливо, не люблять. У поведінці дитини може з’явитися опір, брехня, покора, агресія, ворожість, бунт або лицемірство. Дитина може думати: «ніхто не прислухається до моєї думки, а, значить, мої думки дурні та нічого не варті. Я ні на що не здатна, якщо мене треба постійно контролювати, слідкувати за мною, перевіряти. Тільки батьки знають, що добре для мене».

  Можливі наслідки для дитини – відсутність бажання змінюватися, залежність від думки та оцінок інших, нездатність творчо мислити, самостійно вирішувати проблеми, занижена самооцінка, відсутність віри у власні можливості. 

  Можливі наслідки для батьків – почуття безсилля, нездатності вплинути на ситуацію, що посилюють незадоволення дитиною та собою як батьками. Наслідки для родини – холодність, неприязнь, емоційна відчуженість, ворожість, конфлікти. Родина перетворюється на поле битви. 

  Запропонувати розв’язання проблемної ситуації з точки зору відповідного стилю виховання

  Дитина отримує вже втретє поспіль оцінку низького рівня з математики. Ваші дії.


  ПОСТУПЛИВІСТЬ

  На цьому шляху батьки заради «святого спокою» поступаються дитині, хоча це суперечить їхнім відчуттям і потребам. Вони підкоряються волі дитини, щоб уникнути конфронтації. Постать батьків поступлива, але наелектризована злістю, роздратуванням щодо «самолюбивої, сповненої бажань і претензій» дитини. Дитина почувається у виграші – «Я перемогла». Це породжує змішані почуття: тріумф, почуття провини, невпевненість, викликані відсутністю опору з боку дорослого. Вона може думати: «Всі повинні мені підкорятися», «Найважливіші мої почуття і потреби», «Батьки все зроблять заради мене, варто тільки бути впертою». Свою волю дитина диктує за допомогою крику, плачу, шантажу, тиску. 

  Можливі наслідки для дитини – відсутність почуття безпеки через своєрідну зміну ролей – батьки виявляються «слабкими», а дитина «сильною». У дитини може розвинутися імпульсивний спосіб реагування, егоїзм, нездатність підпорядковуватися авторитетові, суспільним та етичним нормам, а також працювати в колективі (виникають проблеми в школі, з ровесниками).

  Можливі наслідки для батьків – неприязнь до дитини, безсилля, незадоволення собою як батьками, незадоволення з приводу постійних поступок дитині всупереч своїм потребам та почуттям. Наслідки для родини – відчуженість, холодність, неприязнь (батьки не можуть витримувати поведінку своєї дитини, їм не подобається бути з нею). 

  Запропонувати розв’язання проблемної ситуації з точки зору відповідного стилю виховання

  Дитина отримує вже втретє поспіль оцінку низького рівня з математики. Ваші дії.


  ДІАЛОГ

  На шляху діалогу батьки передають дитині важливі для них цінності, враховуючи почуття та потреби дитини, а в ситуації конфлікту шукають спільне рішення, яке б задовольняло всіх зацікавлених. Батьки поважають почуття, потреби та думки дитини. Допомагають дитині розкривати свої можливості, сприяють ставленню її адекватної самооцінки. Також батьки поважають свої потреби та почуття, можуть твердо сказати «ні», коли ситуація вимагає цього. Тому дитина може бути задоволена сама собою, відчувати повагу до власної думки та думки батьків (вчителів, інших людей), мати високе почуття власної вартості та відповідальності за свої вчинки. Дитина може думати: «Я можу сама приймати рішення, я можу бути відповідальною, я здатна багато на що і хочу спробувати свої сили, а якщо в мене не вийде, - спробую ще раз».

  Можливі наслідки для дитини – бажання співпрацювати з батьками, їй подобається бути з ними. У дитини розвивається впевненість у собі, повага до потреб і почуттів інших. Можливі наслідки для батьків – задоволення собою як батьками, почуття близькості, радість від перебування разом з дитиною, приязні стосунки з нею. Можливість виразити своє незадоволення (гнів, розчарування, злість), не ображаючи дитину. 

  Наслідки для родини – менше конфліктів, бо вони вирішуються вчасно і за допомогою діалогу. Дитина вчиться самостійності та відповідальності. Розвивається конструктивні діалогічні стосунки між батьками та дітьми, формуються міцні емоційні зв’язки та вміння виявляти взаємну турботу та повагу.

  Запропонувати розв’язання проблемної ситуації з точки зору відповідного стилю виховання

  Дитина отримує вже втретє поспіль оцінку низького рівня з математики. Ваші дії.


  Питання  для загального обговорення.

  • Чи є чітка межа між різними стилями батьківської поведінки? Обґрунтуйте свою точку зору.
  • Чи є випадки, коли доцільне використання владного стилю батьківської поведінки? Якщо «так», то в яких саме випадках? 

  Для унаочнення можна використати слайд.  VІ. Інтерактивна гра «Незакінчене речення»

  Завдання: поєднати розрізані частини висловів

  «Кодекс родинного середовища» дитини (автор Дороті Нольте) 

  Дитину постійно критикують     
  вона вчиться ненавидіти
  Дитину постійно хвалять
  вона стає замкнутою
  Дитину постійно висміюють
  вона вчиться бути шляхетною
  Дитину підтримують
  вона вчиться цінувати себе
  Дитина росте в докорах
  вона вчиться жити з почуттям провини
  Дитина росте в терпимості
  вона вчиться розуміти інших
  Дитина росте в чесності
  вона вчиться бути справедливою
  Дитина росте в безпеці
  вона вчиться вірити в людей
  Дитина живе у ворожнечі
  вона вчиться бути агресивною
  Дитина живе в розумінні та дружелюбності
  вона вчиться знаходити любов у цьому світі


  Відповіді:

  • Якщо дитину постійно критикують, вона вчиться  ненавидіти.
  • Якщо дитина живе у ворожості, вона вчиться  агресивності.
  • Якщо дитину висміюють , вона стає замкнутою.
  • Якщо дитина росте у докорах, вона вчиться жити  з почуттям вини.
  • Якщо дитина живе в терпимості, вона вчиться сприймати інших людей.
  • Якщо дитину заохочують, вона вчиться вірити в  себе. 
  • Якщо дитину хвалять, вона вчиться бути вдячною. 
  • Якщо дитина росте серед чесності, вона вчиться бути справедливою.
  • Коли дитина живе у безпеці, вона вчиться вірити в людей.
  • Якщо дитину підтримують, вона вчиться цінувати себе.
  • Коли дитина живе в розумінні та доброзичливості, вона вчиться знаходити любов у цьому світі.


  VІІ. Тренувальна вправа « Як звертатися до дитини»

  Мета: розглянути особливості спілкування батьків та дітей і відпрацювати комунікативні вміння. 

  Інструкція:

  Запропонуйте батькам попрактикуватися взаємодіяти з дитиною на основі «правильних» і «неправильних» звернень. 

  Об’єднати батьків в пари. Одному з них пропонується виконувати роль батька, іншому – дитини. Учасник пари отримує 2 картки з різними зверненнями і повинен з різною інтонацією сказати фразу відповідно до ситуації.

  Після програвання кожної пари учасники обговорюють, чому до дитини краще звертатися за допомогою одних фраз та чим інші звертання можуть їй нашкодити..

  Картки:

  Неправильно

  Правильно

  Говорите з жахом: «Залиш! Не чіпай цей молоток! Це чоловіча справа!»

  Говорите спокійно та доброзичливо: «О! Я бачу, ти хочеш забити цей цвях. Подивись, молоток треба тримати так, а цвях отак...» 


  Говорите зі стурбованістю у голосі: «Почни, нарешті, вчити цей вірш. Ти ж знаєш, що ти слабша учениця і потребуєш більше часу на навчання!»

  Скажіть з радістю у голосі: «А пам’ятаєш, як у минулому році ти боялася того довгого вірша Тараса Шевченка, але ж вивчила на таку гарну оцінку! Мужності! Вивчиш і зараз!» 


  Кричите: «Перестань його бити! Ти поводишся, як бандит! Що з тебе виросте!»

  Зловіть дитину за руку і скажіть рішучим тоном: «Мені не подобається, що ти його б’єш! Битися не можна! Скажи брату словами, чого ти хочеш. Я вірю, що ти зможеш захистити себе у гідний спосіб!»

  Говорите жалісливим тоном: «Синочку, чому ти такий лінивий! Ти ж такий здібний. Якби ти не був таким лінивим, то міг би добре вчитися. Я справді не знаю, в кого ти такий вдався!» 


  Говорите рішуче, але доброзичливим і діловим тоном: «Синочку, ти досить розумний та здібний для того, щоб осягнути це! Я чекаю рішучих змін у школі».

  Говорите незадоволено та з гнівом до дитини, яка не хоче виступати на публіці: «Перестань боятися! Тут нічого боятися та соромитися! Ти вже велика, а поводишся, як мала дитина! Ну давай! Не бійся!»


  Говорите спокійним голосом і з розумінням: «Ти боїшся...? Ти напевно трохи засоромилась...? Розповідати вірш на публіці – це дуже складна справа навіть для справжніх акторів... Це називається хвилюванням. Але, напевно, ти скоро переможеш цей страх! Ти переконаєшся...»


  VІІІ. Вправа «Розірване серце»

  Інструкція:

  Запропонуйте батькам прослухати невелике оповідання, а потім відповісти на питання.

  Оповідання.

  Одного ранку в кімнаті Петі незвично продзвенів будильник, але хлопчик не встав з ліжка. Хвилин через десять його мама прочинила двері в кімнату. 

  - Ану, по-поспішай! - Сказала вона. - Знову запізнишся до школи. Ледар! 

  - Мамо, я захворів, - відповів Петя. 

  - І чому ти завжди поводишся як маленький? - відповіла мама. - Тобі завжди погано, коли в розкладі є фізкультура. Вставай і збирайся. Твій брат вже майже готовий.

  Петя швидко одягнувся і вийшов на кухню. Його старший брат Андрій щойно закінчив снідати. 

  - Я пішов, мама, - сказав Андрій.

  - Почекай Петю, - сказала мама.

  - Цей телепень завжди спізнюється, - сказав Андрій. - Я не хочу пропустити шкільний автобус .

  Однак хлопці - старший брат і Петя - встигли на автобус якраз вчасно. І коли двері закрилися і автобус рушив, Петя згадав, що його домашнє завдання залишилося в кімнаті. Петя запитав водія, не можна почекати, поки він збігає за домашнім завданням.

  • Ти що, дурний? Це тобі не таксі. Ще за запізнення отримаєш . 

  Прийшовши в школу, Петрик попередив вчительку, що забув домашнє завдання вдома. Вона сказала:

  - Це вже четвертий раз за місяць, Петя. Ти взагалі сідав за уроки? Я починаю думати, що ти мені брешеш. Боюся, мені доведеться поговорити про це з твоїми батьками .

  Петя любив спортивні ігри, але ненавидів фізкультуру, тому що був найменшим серед юнаків. Того дня вони повинні були грати на уроці в баскетбол, який Петрик терпіти не міг. Учитель попросив дітей розділитися на дві команди, «Львів» та «Тигрів». За десять хвилин кожна з команд нараховувала по десять гравців, і тільки Петя залишився один. Капітан команди «Леви» сказав: «Ми його не хочемо - він погано грає». «Який з нього тигр? Він скоріше наляканий кіт»  - додав капітан команди« Тигри », і всі хлопці розреготалися. Зрештою вчитель призначив Петю до команди «Леви». Але хлопець всю гру просидів на лавці запасних, бо капітан не допустив його до гри. 

  Того дня після уроків брат Петрика Андрій грав поруч з будинком з друзями у футбол. У порівнянні з баскетболом Петі набагато більше подобався футбол. Це була його улюблена спортивна гра. Тому Петрик попросив Андрія прийняти його в команду. Але Андрій відмовив.

  • Ні - заявив він. - Ти все зіпсуєш . 

  Мама хлопців почула це і сказала: 

  • Тобі слід прийняти брата в гру, Андрій. 
  • Але, мама, він такий незграбний, - відповів Андрій. - І весь час плутається під ногами. 

  Питання для обговорення:

  • Як почуває себе Петрик?
  • Чи можливий гармонійний розвиток дитини у ситуаціях пригнічення? Яких помилок у спілкуванні припускають дорослі?


  ІХ. Виховний сюжет «Батькове каяття».

  Інструкція:

  Запропонуйте батькам прослухати оповідання та дати відповіді на питання.

  Слова вчителя:

  Хочу запропонувати вашій увазі оповідання відомої журналістки Лівінгстон Ларнед (розповідь супроводжує музична фонограма)

  Батькове каяття

  Послухай, синку… Кажу тобі це, коли ти спиш. Ось я увійшов до твоєї кімнати. Кілька хвилин тому, коли я сидів у бібліотеці та читав, мене наскрізь пройняли докори сумління. Сповнений почуття провини,підійшов я до твого ліжка.

  Мене не полишали думки про мою поведінку: я зірвав на тобі свій поганий настрій, робив тобі зауваження, коли  ти зранку збирався до школи або коли вчора ввечері, замість помитися, лише обтер обличчя рушником та ще забув почистити черевики. Так само вичитав тебе, коли ти впустив щось на підлогу.

  За сніданком я теж до тебе прискіпувався. Ти пролив чай, ти занадто швидко ковтав їжу, ти оперся ліктями об стіл. Занадто намастив масло на хліб. А коли ти бавився, я саме зібрався виходити з хати: за кілька хвилин мав бути потяг. Ти обернувся, помахав мені ручкою та гукнув «До побачення, татку!»

  А я у відповідь тільки насупив брови і сказав: «Випрями спину»…

  Усе знову почалося ввечері, коли я повернувся з роботи. Ти саме бавився, колінкуючи по землі. Побачивши дірку у твоїх штанях, я вичитав тебе при твоїх друзях і наказав негайно йти додому. «Речі коштують грошей, – сказав я, – якби ти сам їх купував, то знав би, як їх шанувати.»   

  А пам’ятаєш, як несміливо ти увійшов до зали? Ти не міг підвести очей, ти боявся мене після того, як я влаштував тобі «виховний момент» перед друзями. Я зиркнув на тебе поверх газети, невдоволений твоїм невчасним вторгненням, –  і ти зупинився у дверях, не знаючи, що робити далі. «Чого тобі треба?» - запитав я суворо.

  Ти нічого не відповів. Ти підбіг до мене, закинув рученята мені на шию і поцілував мене, міцно-міцно обійнявши, з любов’ю, якою Бог наділив твоє маленьке серце і яка, навіть коли не знаходить взаємності, ніколи не в’яне. Потім ти пішов до своєї кімнати, дрібцюючи по сходах.

  І тоді, синку, газета вислизнула з моїх рук на підлогу, мене охопили неприємні відчуття. Що зі мною діється? Це вже перетворюється у звичку – вишукувати провини, робити зауваження.

  Мною оволодів жах. Що зі мною зробила звичка? Звичка прискіпуватися. Такою була моя нагорода тобі за те, що ти маленький хлопчик. А між тим, в тобі так багато здорового, чудового, справжнього. Твоє маленьке серце велике, наче світанок над землею. Це виплеснулося в твоєму стихійному пориві, коли ти кинувся до мене, щоб поцілувати перед сном. Ніщо інше не має сьогодні значення, сину. Я прийшов до твого ліжка та в темряві, присоромлений, преклонив перед тобою коліна.

  Питання для обговорення:

  • Дійсно, ця ситуація змушує передивитися деякі власні підходи до виховання. Як ви вважаєте, наскільки вона типова?
  • А чи достатньо ви приділяєте уваги своїм дітям, яких принципів виховання дотримуєтесь?


  ХІ. Вправа «Скринька почуттів».

  (підготуйте дві скриньки, на одній написати «Негативні установи», на другій – «Позитивні установи»)

  Інструкція:

  Встановіть скриньки перед батьками, роздайте аркуші та ручки. Батьки пишуть слова та вирази і кладуть до скриньок. 

  Слова вчителя:

  Психологи дійшли висновку, що є слова та вирази, котрі начебто необразливі, але при частому повторенні дратують не менше за грубість та окрики, навіть, якщо вимовляються спокійною інтонацією. А є слова, які люди інколи соромляться казати, хоча вони позитивно впливають на дитину, підіймають настрій, підтримують.

  Перед вами дві скриньки  «Секрети спілкування». На аркушах паперу запишіть висловлювання, які заборонені у спілкуванні з дитиною, помістивши їх у скриньку «Негативні установи».

  До «заборонених» можна віднести:

  • Я тисячу разів казав тобі, що… 
  • Скільки разів треба повторювати…
  • Невже тобі важко запам’ятати…
  • Ти став таким (лінивим, неохайним)…
  • Ти такий же, як…
  • Чого ти до мене пристав…
  • Відчепись, ніколи мені…

  (Після озвучення «заборонених» висловлювань скринька замикається на ключ, символізуючи неможливість подальшого користування  негативними установами.)

  Висловлювання, що рекомендуються й бажані, займають місце у чарівній скриньці «Позитивні установи», яка залишається відкритою з метою регулярного використовування позитивних установок.

  До бажаних висловлювань належать: 

  • Я тобі так довіряю…
  • Я б ніколи не змогла зробити це без тебе…
  • Порадь мені…
  • Спробуй ще, це тобі обов’язково вдасться…
  • Як ти добре це зробив, навчи й мене…
  • Дякую тобі…

  Постарайтеся ніколи не закривати чарівну скриньку «Позитивні установи» та користуватися бажаними висловлюваннями  якомога частіше.


  ХІІ. Релаксаційна пауза.

  Подарунки батькам 

  Кожен з батьків на пам’ять отримує малюнок сонечка, в центрі якого фотографія власної дитини. На кожному промінчику відповіді на запитання: «За що мене варто любити й поважати?»


  ХІІІ. Підсумок заняття.

  Слова вчителя:

  Пам’ятайте, що дитина – дзеркало життя своїх батьків. Зробіть все, щоб дитинство і майбутнє ваших дітей було прекрасним. Не забувайте, що тільки «покращуючи» себе можна допомогти дитині. Вдосконалюйтесь разом із дітьми, використовуйте шанс, наданий життям.

  Вправа «Зірка»

  • Виходячи з класу батьки беруть паперову зірочку та чіпляють на «Стіну гордості» поміж сердечок. Колір зірки має певне значення.
  • Жовта зірка - я не все зрозумів, але я задоволений, було цікаво. 
  • Зелена зірка - багато чого мені не вдалося, але дещо я для себе взяв.
  Чорна зірка - мені було не цікаво, я даремно втратив багато часу. 


  ВАРІАНТ ДРУГИЙ:

  Зміст і організація навчально-виховного
  процесу у 3 класі
  Питання для обговорення:
  1. Перелiк навчальних предметiв, якi вивчаються у 3 класі та їх характеристика.
  2. Основнi вимоги до знань, умінь та навичок учнiв.
  3. Ознайомлення з планом виховної роботи
  4. Тести для батьків. Поради батькам.
  5. Організаційні питання
  Хід зборів
  1.Перелiк навчальних предметiв, якi вивчаються у 3 класі та їх характеристика.
  2. Основнi вимоги до знань, умінь та навичок учнiв.
  Читання.Закiнчуючи 3 клас, учнi повиннi вмiти правильно, свiдомо i виразно читати вголос цiлими словами в темпi 65-75 слiв за хвилину, мовчки 90-110 слiв; визначати (за допомогою вчителя) основну думку твору; групувати подiї на головнi i другоряднi; складати план до прочитаного; формулювати запитання i завдання до тексту, пояснення вчителя, однокласникам пiд час опитування; складати розповiдi за опорними словами; практично розрiзняти жанри творiв, тобто знати, що є казкою, оповiданням, вiршем, байкою, переказувати (повно, вибірково, стисло, "своїми словами”) змiст прочитаного. Третьокласники повиннi вмiти розрiзняти такi елементи книжки: титульний лист, змiст, передмова (вступ), прикнижкова анотацiя, пiслямова. Важливо вчити дітей говорити в помiрному темпi, чiтко, вiльно; уважно слухати спiврозмовника.
  Українська мова.Учнi вчаться писати пiд диктовку текст iз 55—65 слiв, розбирати простi слова за будовою та за частинами мови, називати звуки у мовленому словi (голоснi та приголоснi, а серед приголосних твердi i мякi, дзвiнкi й глухi) та букви, якими вони позначаються; визначати головнi i другоряднi члени речення.
  Текст для аудіювання має бути об’ємом 180-240 слів і звучати для сприймання учнем 2-2,5 хвилини. Діалог має складатися з 4-5 реплік без етикетної лексики., а усний твір повинен мати об’єм 50-55 слів.
  Об’єм письмових робіт:
  -       списування тексту – 40-60 слів;
  -       диктант – І семестр – 45-50 слів; ІІ семестр – 55 – 60 слів;
  -       твір – 8-10 речень;
  -       письмовий переказ – до 70 слів.
  Протягом року третьокласники мають засвоїти чимало знань з математики. Вони вчаться читати, записувати i порiвнювати числа до 1000, виконувати усно позатабличне множення i дiлення в межах 100, письмово — додавання i вiднiмання чисел у межах 1000 та письмово — множення i дiлення на одноцифрове число. Учнi розв’язують текстовi арифметичнi задачi на збiльшення (зменшення) числа в кiлька разiв i складенi задачi; вчаться обчислювати площу i периметр прямокутника.
  Третьокласники вчаться планувати майбутню дiяльнiсть, дотримуватись встановленого порядку виконання, доводити правоту своїх думок, порiвнювати предмети за рiзними ознаками, перевiряти результати дiяльностi, контролювати послiдовнiсть виконання роботи та її промiжнi результати.
  Об’єм письмової роботи на уроці:
  Самостійна робота триває 10-13 хв, за урок написано у зошиті з української мови – 45-60 слів, а з математики 2-3 задачі, 16-18 прикладів.
  Темп письма – 20-25 знаків за хвилину. Обсяг домашнього завдання – 70 хвилин
  2.Ознайомлення з планом виховної роботи
  - Розповідаю батькам, що в класі оголошений конкурсТВОРЧА ДИТИНА.  Пропоную батькам допомогти своїм дітям в створенні папки«Моё творчество».  Підсумки конкурсу та нагороди переможців відбудуться в квітні.
  - Виготовлення композицій з природного матеріалу до Дня міста
  - Збираємо макулатуру
  - Ознайомлення батьків с класними та шкільними заходами згідно плану виховної роботи


  3.Тести для батьків. Поради батькам.(див. матеріали до зборів)
  4. Організаційні питання
  -Вибір батьківського комітету
  - Озеленення класу
  - Фінансові питання
  - Організація чергування батьків (щомісячне прибирання кабінету)

  Батьківські збори №2. (Грудень)

  Технології вдосконалення техніки читання. Швидке читання – запорука успішного навчання.

  Мета:Ознайомити батьків з нормами читання у початковій школі згідно програми. Надати  рекомендації  щодо використання ефективних резервів   навчання читанню. Викликати  інтерес у батьків  з  питань виховання  любові  до читання художньої  літератури  дітьми  та  сімейного  читання.

  Обладнання:  Виставка дитячих малюнків «Моя улюблена казка». Результати перевірки навички читання (таблиця). Пам’ятки батькам про спілкування з дітьми та про виховання любові до  книги.
  Питання для обговорення:
  1.Технології вдосконалення техніки читання. Швидке читання – запорука успішного навчання.
  2.Підсумки навчально-виховного процесу в 3-Б класі за ІІ семестр
  3.Організаційні питання
  Хід зборів
  1.Технології вдосконалення техніки читання. Швидке читання – запорука успішного навчання.

  І   Зустріч батьків. Вітання з батьками
  Доброго дня! До початку спілкування пропоную Вам ознайомитись з виставкою малюнків та результатами перевірки навички читання Ваших дітей.

  ІІ  Вступне слово вчителя  Повідомлення  теми 
  Любили і поважали книгу наші предки. Можливо тому  спілкування сьогодні присвячуємо темі …
    Ще в давні часи люди розуміли, що книга є джерелом мудрості. Про це свідчать вислови відомих людей …
     Значення книги в житті людства величезне. Навіть у час високих технологій ми не можемо обійтись без читання. Проблема!
  Навчити дітей добре читати – одне з найважливіших завдань школи. А кожен батько  хоче, щоб його дитина успішно вчилася.
  Ви запитаєте, як лише читання може вплинути на успішність дитини?
    Гадаю, що Ви допоможете дати менівідповідьна поставлене питання.

  ІІІ Інформаційна хвилина
     Цікаво знати, що М. Горький читав приблизно 600 слів за хвилину. З такою швидкістю читають люди, що закінчили спеціальні курси швидкого читання.
      Найшвидше читав американський президент  Дж.Кеннеді - близько   2000 слів за хвилину. Можливо це легенда. Але у розвинутих країнах керівництво приймає на роботу людей, які читають не менше 400 слів за хвилину.

  ІVБесіда – лекція
  Програмою початкових класів передбачено такі норми читання…
      Чому саме така норма?
       Припустимо, що учень 4 класу отримав завдання з читання – прочитати текст розміщений на 6 сторінках, скласти план цього тексту …
       Відомо, щоб скласти план, відповісти на запитання, підготувати переказ потрібно прочитати текст іще раз . Це займе вже годину робочого часу…
      Додайте ще підготовку письмових завдань …
      Чи можливо кожній дитині досягти таких результатів. Адже кожен учень має різний темперамент. Холерики говорять швидко і читають швидко. Сангвініки говорять трохи  повільніше, відповідно і читають теж. Для флегматиків та меланхоліків швидке читання може стати недосяжним. Але хочу Вас заспокоїти, 90%  учнів – холерики і сангвініки, а це означає, що переважній більшості дітей  доступне  читання у межах, які пропонує програма.  

  Пошук відповіді на проблемне питання сумісно з батьками
       Чи готові ми з Вами  пояснити значення швидкого читання для успішного навчання наших дітей?
  Педагоги прийшли до висновку: якщо дитина на першому році навчання не навчилася нормально читати, то його інтерес до учення значно падає. Сповільненість процесу читання, відсутність інтересу до читання приводить до того, що процеси інтелектуальної діяльності теж сповільнюються. Дитина, що погано читає,матимевеликіперешкодипри виконанні домашніх завдань.Дітиповільніше прочитують умову завдання, вправи, забувають його суть перш, ніж почнуть виконувати. Богато термінів і понять, про які вони повинні мати уявленняв цьому віці, їм просто невідомі і нецікаві. Дитина, що погано читає, непосидюча, йому нецікавона уроках, він не відвідуватиме бібліотеку, тому що читати книги при низькій техніці читання – це не стільки задоволення, скільки мука.(Думки батьків)


  VПрактичні завдання. Ситуації для обговорення
  1.Я не люблю читати вдома. Мама змушує читати багато разів поспіль, кричить, якщо я читаю повільно з помилками.
  2.Я стараюся читати швидко і правильно, але під час читання в класі від хвилювання я починаю заїкатися, помиляюся… Дуже соромно, коли діти сміються. (Думки батьків)

  VІ Підведення  підсумків спілкування
  Отже, бажання читати, стійкий інтерес до читання формується в сім’ї, а основа його – звичка дитини читати. Потреба в читанні не виникає сама по собі і не складається з примусового читання з книгою. Насильство тут неприпустимо. Первинне значення при цьому має відношення до читання самих батьків. Чи люблять читати в сім’ї? Чи є в будинку своя бібліотека? Чи часто діти бачать батьків з книгою? Чи стежать батьки за новинками літератури, у тому числі і в області дитячої? Чи діляться вони своїми враженнями про прочитане?
  Пам’ятайте, як правило, читати люблять діти батьків, які багато читають!

  VІІ Поради батькам (див. матеріали до зборів)
  2.Підсумки навчально-виховного процесу в 3-Б класі за ІІ семестр
  - Кількість відмінників, учнів, які навчаються на достатньому та середньому рівнях
  - Ознайомлення з тематичними оцінками учнів (на індивідуальних картках)
  - Про наші досягнення та наші проблеми.
       - Ознайомлення батьків з програмним матеріалом ІІ семестру по       предметах. Зупинитися на складних темах.
  - Виставка «Найкраші зошити нашого класу»
  - Тест для батьків «Міри піклування про дитину»
  4.Організаційні питання

  -Подяка батькам за активну участь в житті класу, організацію чергування в кабінеті, збір коштів на потреби  школи та класу

  -Екскурсії на зимових канікулах

  -Підготовка до Новорічних свят

  Батьківські збори №3. (Квітень)
  Емоційні стани дорослого та дитини
   Завдання зборів
  1. Познайомити батьків молодших школярів з такими поняттями, як «афект», «стрес».
  2. Формувати у батьків розуміння необхідності усунення у дитяти негативних емоційних станів для успішної учбової діяльності.
  Форма зборів:батьківські збори з елементами тренінгу
  ПІДГОТОВЧА РОБОТА ДОЗБОРІВ
  Анкетування дітей і батьків.
  Твори учнів
  Теми можуть бути різними:
  – найважчий день в моєму житті.
   – Мої маленькі радощі. – Образа, яку не можу забути.
   – Що мені не подобається в школі.
  Малюнки дітей по темі батьківських зборі.
  Учням пропонується намалювати різні емоції і при цьому пов'язати їх з чимось визначеним. Наприклад, «радість» — похід в зоопарк, «смуток» — двійка в школі.
  Хід зборів
  1.Підсумки навчальних досягнень учнів за ІІ семестр та за рік.
  Повідомляю батькам про досягнення їх дітей по навчальних предметах. Роздаю кожному індивідуальні картки з тематичними оцінками його дитини. Наголошую, що за травень можливо виправлення оцінок на кращі. Називаю в цілому по класу кількість відмінників та учнів, які навчаються на достатньому та середньому рівнях.
  Повідомляю, які перевірні роботи чекають учнів в травні
  -Перевірка техніки читання
  -Техніка письма
  -Письмовий переказ
  -Аудіювання
  -Словниковий диктант
  Річні контрольні роботи з математики, української мови, російської мови
  -Переврка автоматизованих обчислювальних навичок з математики

  2. Емоційні стани дорослого  та дитини
  Вступне слово класного керівника
  -Шановні батьки! Кожному з нас хочеться, щоб наші діти виросли здоровими і щасливими, щоб вони уміли радіти сонцю і успішно прожитому дню, щоб вони були упевнені в своїх силах і уміли боротися з труднощами, стійко переносили удари долі, зберігали душевний спокій в найнепередбачуваніших ситуаціях. Прояв уміння боротися з труднощами починається з перших днів життя дитяти. Так розпорядилася природа. 
  -Проте ми, дорослі, інколи намагаємося посперечатися з природою і намагаємося внести свої корективи до існування і розвитку дитяти. Намагаючись максимально захистити своє дитя, ми леліємо і оберігаємо його, запобігаючи бажанням і потребам, прагнемо максимально полегшити його життя. Цим ми, дорослі, завдаємо шкоди його психіці, ламаємо його емоційну сферу.
  -... Медики б'ють тривогу: у школі великий відсоток учнів страждає нервовими захворюваннями. Наші діти не завжди уміють радіти і засмучуватися, проявляти волю і характер в досягненні мети. Чим раніше ми про це заговоримо, тим швидше зможемо допомогти дітям впоратися зі своїми емоціями і розвивати їх в потрібному напрямі.
  Аналіз анкет батьків іучнів.
  Обговорення виставки малюнків
  -Аналіз класним керівником або шкільним психологом окремих малюнків учнів по темі зборів.
  Виступ психолога
            Афект — це сильне і відносно короткочасний емоційний стан, пов'язаний з різкою зміною важливих для людини життєвих обставин і супроводжуваний різко вираженими руховими проявами і зміною функцій внутрішніх органів. (Наприклад, горе при втраті близької людини, гнів при зраді, радість при успіху.)
           Будь-яке відчуття може переживатися в афектній формі. Наприклад, жах — переживається як скутість рухів, пози, мови. Радость — людина втрачається, не знаючи що сказати. Причини афекту:
  1. Конфлікт, протиріччя між сильним потягом, бажанням і неможливістю задовольнити виниклу спонуку (дуже яскраво у маленьких дітей).
  2. Конфлікт, що полягає в підвищених вимогах до людини, невпевненої у власних силах (спостерігається за ситуації, коли батьки пред'являють до дитяти завищені вимоги в навчанні, які йому явно не під силу).
  - Наслідки афекту:
  1. Міняються увага і сприйняття. Людина утримує в увазі лише ті предмети, які пов'язані з переживанням (домінанта).
  2. Людина «втрачає голову». Всі вчинки безрозсудні, або, якщо це стосується учбової діяльності, дитя починає допускати промахи там, де раніше він цього ніколи не допускав.
  3. Закінчується афект знесиленням. Людина хоче спати, не хоче виконувати те, що від нього в даний момент потрібний.
   Стрес (від англ. stress — тиск, напруга) — це емоційний стан, який виникає у відповідь на екстремальну дію. Для емоційного стресу характерні:
  • нездатність людини справлятися із завданням, засвоювати інформацію; • зниження об'єму і концентрації уваги; • посилення отвлекаємості; • неможливість зосередитися; • погіршення пам'яті; • збільшення помилок і неправильних рішень; • мислення стає сплутаним; • зростання напруги, занепокоєння, тривоги; • поява хворобливої недовірливості; • погіршення сну; • депресія або емоційні вибухи.
             Французький психолог Г. Селье виділив 3 етапи в розвитку стресу:
  1. Реакція тривоги — фаза мобілізації захисних сил організму, що підвищує стійкість по відношенню до конкретної травмуючої дії.
   2. Етап стабілізації — параметри, виведені з рівноваги в першій фазі, закріплюються на новому рівні.
  3. Якщо стресова ситуація продовжується, настає стадія виснаження.
  Практикум для батьків
  Батьки діляться на дві групи: перша група розробляє можливі дороги і способи виходу дитяти із стану афекту; друга – придумує прийоми, що дозволяють дитяті ослабити вплив стресової ситуації на організм і допомогти здолати емоційні труднощі.
   Після виконання завдання необхідно організувати обговорення і детально обговорити кожен прийом або спосіб.
  Підведення підсумків зборів

  Відповіді на питання батьків з проблеми зборів.
  БАТЬКІВСЬКІ ЗБОРИ «ВИКОНУЄМО ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ»
  Мета:
  з’ясувати уявлення батьків про організацію навчальної роботи дітей вдома;
  ознайомити батьків із гігієнічними вимогами до підготовки та вико­нання домашніх завдань;
  надати рекомендації батькам щодо того, як формувати у дітей на­вички самоконтролю, вміння працювати самостійно.
  Підготовка:
  опрацьовування вчителем психолого-педагогічної літератури згідно з темою батьківських зборів;
  добирання книг та журналів для виставки;
  анкетування учнів;
  обробка, аналіз та узагальнення результатів анкетування класним керівником;
  укладання пам’яток для батьків;
  підготовка аркушів із завданнями для мікрогруп.
  Оформлення, обладнання:
  книжкова виставка для батьків;
  пам’ятки батькам: «Виконуємо домашні завдання»; «Як привчити дитину до самостійності?» і конверти, до яких вони вкладені;  .
  картки для проведення гри «Ваша думка».
  ХІД ЗБОРІВ
  1.     Голова батьківського комітету відкриває збори: оголошує порядок денний; знайомить із порядком їх проведення.
  Класовод. Навчання в школі, виконання домашніх завдань – справа серйозна. Трапляється, що третьокласник завантажений не менше, ніж дорослий. Тому наше завдання – привчити дитину працювати пра­вильно, не шкодячи здоров’ю, оскільки навчання – це головна праця школяра.
  2.     Учитель проводить гру «Ваша думка».
  Роздаються картки, на яких записані речення, які батьки повинні продовжити. Використовуються такі картки:
  – Наша дитина виконує домашнє завдання…
  – Наша дитина має спеціальне місце, де вона…
  – Самостійно впорається із завданнями…
  – Виконує з труднощами…
  – Ми надаємо допомогу дитині у виконанні домашніх завдань. Ця допомога полягає у…
  – Коли дитина виконує домашні завдання, ми…
  – Якщо дитина виконала завдання неохайно…
  – Наша дитина починає виконання домашніх завдань із…
  3. Учитель знайомить батьків із відповідями анкети, яку заповнюють учні.
  4. Повідомлення класовода.
  –  Якщо ми замислимося над тим, як правильно організувати навчальну роботу вдома, то помітимо, що це подвійне завдання. З одного боку потрібно допомогти дитині знайти правильний розпорядок роботи, виділити місце для занять, визначити найсприятливішу послідовність виконання завдань, а з іншого боку, виховати у неї стійку звичку бра­тися за виконання завдань усупереч бажанню погуляти або погратися з друзями, сформувати вміння швидко залучатися до роботи, виконувати
  її, не відволікаючись, і в належному темпі.
  Іноді батьки зауважують: «Мій син (моя донька) виконує уроки по 3-4 го­дини. Такий (так а) старанний (старанна). Такий (така) працьовитий (пра­цьовита). От би ця старанність збереглася на всі подальші роки навчання». Та потрібно проаналізувати, як саме такий учень виконує завдання. Адже сидіти за столом не означає працювати. Може виявитись, що у нього від­сутній потрібний запис у щоденнику і необхідно телефонувати другові, щоб дізнатися, що задано; або з’ясовується, що немає на місці необхід­ного підручника; або замучила спрага і потрібно сходити попити; або хо­четься дослухатися до розмови дорослих у сусідній кімнаті; або…; або…; врешті-решт, з’ясовується, що з трьох годин, проведених за столом, на виконання завдань учень витратив 1 год 30 хв, скільки, власне, й пере­дбачається для виконання домашніх завдань третьокласниками.
  Що можна порадити батькам, якщо їхня дитина не може «всидіти», виконуючи домашні завдання? Велике значення в організації навчальної роботи відіграє розпорядок дня. Дослідження підтверджують той факт, що у молодших школярів, які мають високу успішність, є чітко встановлений час для виконання домашніх завдань, і вони завжди його дотримуються. І, навпаки, серед учнів із низьким рівнем навчальних досягнень багато хто не має сталого відведеного часу для занять. Це не випадково. Вихо­вання звички до систематичної роботи починається зі встановлення чіт­кого розпорядку занять, без цього не можна досягти успіхів у навчанні. Розпорядок денний не повинен змінюватися залежно від кількості уроків, від того, що по телевізору транслюється цікавий фільм чи від того, що до оселі завітали гості.
  Дитина повинна сідати за виконання завдань не лише в один і той самий час, але й на постійне робоче місце.
  Навіть якщо житлово-матеріальні умови не дозволяють надати шко­ляреві окремий письмовий стіл і книжкову полицю, йому необхідно виділити будь-яке постійне місце, щоб він міг там тримати свої книги та зошити.
  Перш за все, необхідно звернути увагу на умови, в яких дитина ви­конує домашні завдання. Задуха і шум зменшують швидкість та ефектив­ність майже втричі і втричі прискорюють втомлюваність. Тому потрібно вимкнути телевізор, пилосос, доки дитина не виконає завдання. Думка про те, що засвоєння матеріалу краще відбувається під тиху класичну музику, себе не виправдовує, тиша – найкращий звуковий фон для ро­зумової діяльності.
  На концентрацію уваги краще за все впливає температура в кімнаті. Оптимальне її значення коливається від 18°С до 22°С.
  Дехто із дітей виконує завдання на кухні, доки мати готує вечерю, одночасно регулюючи навчальний процес. На сковорідці шкварчать кот­лети, шумить вода, гудить-працює мікрохвильова піч. А мати дивується: у кого вдалася така неуважна дитина? А дитина просто втомилася і не може зосередитися на вправі або задачі.
  Корисно разом із дитиною укласти пам’ятку «Виконуємо домашні завдання». Почавши із протиставляння своїх дій із пунктами пам’ятки, дитина через деякий час досягне того, що всі ці дії стануть для неї звич­ними.
  Розпочинати виконання домашніх завдань найкраще через 1-1,5 го­дини після повернення зі школи, щоб встигнути відпочити від шкільних занять. Якщо дитина відвідує гуртки, секції, то розпочинати виконання домашніх завдань можна й пізніше. .Але у будь-якому випадку не можна відкладати це на вечір.
  Тривалість роботи дитини щодо виконання домашніх завдань має бути такою:
  до 1 години – у першому класі;
  до 1,5 годин – у другому;
  до 2 годин – у третьому та четвертому класах.
  Саме такі нормативи встановлені Міністерством освіти та науки України. Який порядок виконання завдань потрібно обрати? З вико­нання яких завдань розпочати: з усних чи письмових, з найважчих чи найлегших?
  В ідеальному випадку дитина повинна виконувати домашні завдання самостійно.
  Найкраще – навчити її й самостійно визначати ступінь складності завдань і самостійно вирішувати, з якого предмета розпочати виконання домашньої роботи.
  Якщо учень залучається до роботи одразу, йому доцільно спочатку виконувати складні завдання і поступово переходити до більш простих. Якщо ж він залучається до роботи повільно, то йому краще розпочати з найпростіших завдань і поступово переходити до більш складних.
  Для успішного виконання завдання необхідним є чіткий ритм роботи. Наприклад, після 25 хвилин роботи потрібно зробити перерву на 5-10 хвилин, під час якої необхідно виконати кілька фізичних вправ.   І головне – зберігайте тактовність і не забувайте хвалити Вашу ди­тину!
  5.     Практична робота батьків у мікрогрупах.
  Зразки завдань
  Завдання №1 (для першої мікрогрупи)
  1) Якщо дитина відвідує групу подовженого дня, то всі завдання повинна виконувати там. А Ви як вважаєте?
  2) Чи має дитина чекати на батьків, щоб виконувати домашні завдання?
  3) Як Ви вважаєте, чи потрібно дитині виконувати домашні завдання спочатку на чернетці, а потім – у робочому зошиті?
  Завдання №2 (для другої мікрогрупи)
  1)Як Ви оцінюєте позицію батьків, які вважають, що оскільки навчається дитина, то і усі навчальні проблеми повинна розв’язувати сама, не потрібно цікавитися її навчанням: якщо чогось не розуміє, нехай запитає в учнів або вчителя, а оцінки – що заробить, те й отримає?
  2)Чи потрібно допомагати дитині у навчанні?
  3)Якщо дитина отримає незадовільну оцінку, якими будуть Ваші дії?
  6.     Приймається рішення батьківських зборів, яке зачитує головуючий.
  1) Навчати дитину самостійно виконувати домашні завдання і правильно оцінювати результати своєї діяльності.
  2) Використовувати підготовлені пам’ятки для найбільш раціональної побудови роботи з виконання домашніх завдань дітьми.
  3) Надавати допомогу дітям у випадку виникнення суттєвих ускладнень під час виконання домашніх завдань.
  4) Не скупитися на похвалу. Хвалити завжди виконавця, а критикувати виконання.
  5) Ставте разом із дитиною реальну мету, яку можна досягти.
  7.     Батьки ознайомлюються із виставкою літератури, отримують конверти з пам’ятками та індивідуальні консультації вчителя.
  ДОДАТОК 1
  ПАМ’ЯТКА «ВИКОНУЄМО ДОМАШНІ ЗАВДАННЯ»
  1)  Розпочинайте виконання завдань в один і той самий час кожного разу.
  2)  Провітріть кімнату за 10 хвилин до початку занять.
  3)  Вимкніть радіо, телевізор. У кімнаті, де ви працюєте, повинно бути тихо.
  4)  З’ясуйте розклад уроків на завтра. Перевірте, чи всі завдання записані у щоденнику.
  5)  Приготуйте письмове приладдя для занять.
  6)  Приберіть зі столу все зайве.
  7) Настав час розпочати роботу, сідайте якнайзручніше, відкривайте підручник…

  ДОДАТОК 2
  ПАМ’ЯТКА
  «ЯК ПРИВЧИТИ ДИТИНУ ДО САМОСТІЙНОСТІ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ДОМАШНІХ ЗАВДАНЬ»
  Почніть із предмета, який найлегше дається Вашій дитині, і не від­повідайте на жодне із запитань, звернених до Вас, доки завдання не буде виконане до кінця. Погляньте, чи є неточності, запропонуйте дитині самій їх виявити. Намагайтеся уникати слова помилка. Не висміюйте помилки своїх дітей.
  Математика. Таблицю множення повісьте над робочим столом, у ку­точку відпочинку і вчіть за нею і множити, і ділити одночасно. Виперед­жайте школу, вчіть всю таблицю. Задачі навчайте читати і уявляти те, про що йдеться. Якщо дитина не може впоратися із задачею, то покажіть, як це зробити за допомогою наочності, моделі, розв’язання іншої задачі.
  Читання. Один раз дитина читає сама. Потім переказує Вам прочи­тане. Якщо перекаже неточно певне місце тексту, то нехай перечитає ще раз. Обов’язково читайте з дитиною книжки вголос, по черзі, а де можливо, по ролях.
  Українська мова. Якщо у дитини виникли труднощі, виконайте з нею завдання усно, але не пишіть у підручнику ані букв, ані слів. Під час письмового виконання дитина ще раз усе пригадає. Вийдіть із кімнати, доки вона не виконає завдання. Не стійте за спиною.
  Я і Україна. Навколишній світ. Привчайте навчатися не лише за підруч­ником. Виписуйте журнали, купуйте додаткову літературу, користуйтеся і навчайте дитину користуватися довідковою літературою. Із періодичних видань робіть вирізки. Добірки за темами впорядковуйте у папках. Це знадобиться у наступні роки навчання.
  СПІЛКУВАННЯ В РОЗВИТКУ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ ДИТИНИ
  Задачі зборів:
  1. Визначити значення спілкування для дітей і дорослих.
  2. Розглянути проблеми, виявлені в результаті анкетування дітей, і провести обговорення з теми зборів.
  Питання для обговорення:
  Спілкування і його роль у житті людини.
  Спілкування дитини в родині. Результати цього процесу для дорослих і дітей.
  План проведення зборів
  I. Виступ учителя, підготовлений за даними спеціальної літератури.
  II. Оперативне анкетування й аналіз відповідей батьків та учнів, якщо і вони відповідали на аналогічні запитання.
  Анкета для батьків
  1. Скільки часу в день ви відводите на спілкування з дитиною?
  2. Чи відомо вам від самої дитини про її навчальні успіхи, про шкільних друзів і друзів поза школою, як звуть її сусіда чи сусідку по парті?
  3. Які проблеми є у вашої дитини?
  ДРУГІ ЗБОРИ. ТРУДОВА УЧАСТЬ ДИТИНИ В ЖИТТІ РОДИНИ.
  Задачі зборів:
  1. Ознайомлення батьків із формами трудової участі дитини в житті родини.
  2. Визначити роль родини у вихованні працьовитості дитини.
  Питання для обговорення:
  Праця та її значення в житті дитини.
  Інтелектуальна праця та працездатність.
  Роль родини в розвитку працездатності та працьовитості дитини.
  План проведення зборів
  I. Розбір ситуацій (виступ педагога).
  Використовуючи результати анкетування батьків, проведеного до зборів, учитель зупиняється на конкретних педагогічних ситуаціях.
  II. Ознайомлення з виставкою.
  Батьки знайомляться з підготовленою учнями до зборів фотовиставкою «Праця в нашій родині».
  III. Рекомендації батькам.
  Педагог дає рекомендації з фізіологічних аспектів дитячої праці, а також поради з розвитку працездатності й виховання працьовитості.
  Анкета для батьків
  1. Чи любить ваша дитина трудитись?
  2. Що вона любить робити?
  3. Чи вміє вона робити роботу самостійно чи тільки з вашою допомогою?
  4. Як довго може трудитись ваша дитина?
  5. Робота виконується захоплено чи неохоче?
  ТРЕТІ ЗБОРИ. УЯВА ТА ЇЇ РОЛЬ У ЖИТТІ ДИТИНИ
  Задачі зборів:
  1. Підкреслити важливість уяви в загальному й естетичному розвитку дитини.
  2. Допомогти батькам розвивати творчі починання у своїх дітей.
  Питання для обговорення:
  Роль уяви в житті людини.
  Роль уяви в розвитку естетичної культури дитини. Зустріч батьків з учителем музики, педагогами музичної школи, учителем малювання та фахівцями, які працюють у галузі інших видів мистецтв.
  План проведення зборів
  I. Анкетування батьків.
  II. Виступ класного керівника з проблеми.
  Педагог розглядає проблеми уяви в житті дитини, повідомляє дані аналізу анкет, заповнених батьками до зборів. Результати анкетування педагог використовує в подальшій роботі у класі.
  III. Виступи представників творчих професій.
  Консультації з ними бажано організувати для батьків після зборів.
  Анкета для батьків
  1. Чи вміє ваша дитина фантазувати та мріяти?
  2. Чи любить ваша дитина перевтілюватись?
  3. Чи стимулюється в родині бажання дитини виявляти фантазію, вигадку (створення віршів, поздоровлень до свята, ведення щоденників, прикрашання будинку тощо)?


  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  batkvsk-zbori-u-3-klas-nash-urok-splkuvannya.rar [492,1 Kb]
  (Придбали цей файл: 338)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Класним керівникам / Батьківський куточок / Початкові класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.