• Популярні новинки

  Ваш кабінет


  Наша сторінка

  Зараз онлайн  » » Календарне планування математика для 1 класу на 2020-2021 н.р. Автор: Листопад. Н. П  Календарне планування математика для 1 класу на 2020-2021 н.р. Автор: Листопад. Н. П
  • 19-07-2020, 12:05
  • 3 777
  • 0
  Календарне планування математика для 1 класу 
  на 2020-2021 н.р. Автор: Листопад. Н. П

  № 

  уроку   

  Тема уроку

  Дата

  Властивості і відношення предметів Лічба (9 год)


  Лічба об’єктів   Спільні та  відмінні ознаки предметів. Поділ на групи. Лічба  Ознаки та властивості предметів. Форма, розмір, колір   Розміщення предметів. Більший, менший. Лічба  Лічба. Вгорі, внизу. На, над, під.  Праворуч, ліворуч  Порівняння предметів за довжиною,  шириною, висотою  Пара предметів  Лічба. Більше, менше, порівну  Порівняння. Стільки само. Стільки, скільки


  Числа 1–10 (22 год)


  Число і цифра 1  Число і цифра 2  Число і цифра 3. Попереднє і наступне числа  Порівняння чисел. Нерівність. Знаки <, >  Порівняння чисел. Рівність. Знак =  Число і цифра 4  Склад чисел 2, 3, 4  Число і цифра 5  Додавання чисел. Знак +   Склад числа 5  Число і цифра 6. Склад числа 6  Число і цифра 7. Склад числа 7  Число і цифра 8. Склад числа 8  Число і цифра 9. Склад числа 9  Число 10. Склад числа 10  Віднімання чисел. Знак –   Число і цифра 0  Сантиметр  Доба. Замкнені і незамкнені лінії  Повторення вивченого  Повторення вивченого.  Урок узагальнення і систематизації.


  Додавання і віднімання в межах 10 (20 год)


  Компоненти дії додавання   Компоненти дії віднімання  Додавання і віднімання числа 0   Додавання і віднімання числа 1  Додавання і віднімання числа 2. 

  Збільшення, зменшення  числа   Додавання і віднімання числа частинами  Додавання і віднімання числа 3.

  Переставний закон додавання  Вирази. Сума. Різниця  Додавання і віднімання числа 4. 

  Побудова відрізка  Додавання і віднімання числа 5.

  Взаємозв’язок дій додавання і віднімання  Значення виразу. Читання виразів  Обчислення значень виразів
  Задача  Додавання і віднімання числа 6  Додавання і віднімання числа 7  Порівняння числа і виразу  Додавання і віднімання чисел 8 і 9   Повторення вивченого  Повторення вивченого  Урок узагальнення і систематизації


  Додавання і віднімання в межах 10. Задачі  (18 год)


  Додавання і віднімання в межах 10. Задачі   Задачі. Обчислення в межах 10  Задачі. Обчислення в межах 10  Додавання кількох чисел  Віднімання  кількох чисел  Задачі. Обчислення  в межах 10  Обчислення значень виразів. Задачі   Обчислення значень виразів. Задачі   Різницеве порівняння чисел  Задачі  Задачі. Обчислення значень виразів  Задачі. Обчислення значень виразів  Маса. Кілограм  Місткість. Літр  Обчислення значень виразів. Задачі  Повторення вивченого  Повторення вивченого  Урок узагальнення і систематизації


  Числа 11–20 (17 год)


  Десяток.  Числа 11–15. Утворення чисел,  запис чисел, читання. Задача на знаходження решти. Відтворення малюнка.  Числа 16–20. Утворення чисел,  запис чисел, читання чисел. Задача на знаходження решти. Рух по вказаному маршруту.   Десятковий склад числа. Аналіз задачі, схеми. Відтворення малюнка.  Наступне і попереднє числа. Складання задачі за малюнком. Розпізнавання фігур.    Порівняння чисел. Задача на зменшення числа на кілька одиниць. Побудова відрізка заданої довжини.   Порівняння чисел. Задача на різницеве порівняння. Складання нерівностей.   Додавання виду 10 + 4. Складання задач за одним сюжетом. Вимірювання довжини відрізка і побудова відрізка заданої довжини.    Дециметр. Складання задач за одним сюжетом. Вимірювання довжини відрізка і побудова відрізка заданої довжини.    Віднімання виду 17 – 7,  17 – 10. Задача на знаходження суми. Відтворення малюнка.  Обчислення в межах 20 на основі нумерації чисел. Творча робота над задачею. Вимірювання довжини відрізка і побудова відрізка заданої довжини.  Обчислення виду 13 + 2.  Задачі з одним сюжетом. Відтворення малюнка.  Обчислення виду  18 – 5. Складання за малюнком задачі на знаходження суми та задачі на різницеве порівняння. Побудова відрізка заданої довжини.   Обчислення в межах 20. Задача на різницеве порівняння. Рух по вказаному маршруту.   Повторення вивченого  Повторення вивченого  Урок узагальнення і систематизації 


  Числа 21 – 100 (19 год)


  Лічба десятками. Аналіз задачі. Відтворення малюнка.   Числа 21 –  40 . Назви чисел, читання, їх запис. Творча робота над задачею. Відтворення малюнка.   Числа 21 – 40. Круглі числа.  Утворення чисел. Задача на збільшення числа на кілька одиниць. Розпізнавання фігур.   Числа 21 – 40. Попереднє і наступне числа. Задача на знаходження невідомого доданка.  Побудова відрізка заданої довжини.   Числа 21 – 40. Задача на знаходження невідомого доданка. Відтворення   малюнка.  Порівняння чисел.  Задача на знаходження невідомого доданка. Побудова відрізка заданої довжини.  Числа 41 – 90. Утворення чисел, запис чисел, читання чисел. Задача на знаходження невідомого доданка. Відтворення малюнка.   Десятковий склад числа. Розклад числа на розрядні доданки. Задача на знаходження невідомого доданка. Побудова відрізка заданої довжини.   Наступне і попереднє числа. Обчислення виду 

  49 + 1, 60 – 1. Аналіз схеми задачі. Вимірювання довжини відрізка.   Числа 41 –  90. Читання і запис чисел.  Задача, яка містить два запитання. Вимірювання довжини відрізка.  Числа 41 –  90. Задача на знаходження невідомого доданка.   Числа 91 – 100. Сотня.  Задача на знаходження невідомого доданка. Рух по вказаному маршруту.  Порівняння чисел у межах сотні. Задача на знаходження невідомого доданка. Запис плану маршруту.  Одиниці довжини. Метр. Співвідношення між одиницями довжини. Вимірювання довжини, ширини, висоти предметів.  Задачі на різницеве порівняння.   Вартість. Гривня і копійка. Дії з іменованими числами. Задачі на різницеве порівняння.  Числа 1 – 100. Дії з іменованими числами.  Повторення вивченого  Повторення вивченого  Урок узагальнення і систематизації 


  Арифметичні дії в межах 100 (10 год)


  Нумерація чисел першої сотні. Знаходження невідомого доданка.   Обчислення виду 40 + 50, 60 – 30. Знаходження невідомого доданка. Задача на різницеве порівняння. Вимірювання і порівняння відстаней. Упорядкування чисел.   Додавання виду 60 + 4, 5 + 40. Знаходження невідомого доданка.  Обчислення вартості покупки. Знаходження довжини ламаної.   Віднімання виду 48 – 8, 48 – 40. Знаходження невідомого доданка. Розв’язування і складання задача на різницеве порівняння. Вимірювання і порівняння відстаней. Визначення часу.  Обчислення на основі нумерації. Знаходження невідомого доданка. Складання задачі за частиною умови. Вимірювання довжини ламаної та побудова відрізків. Визначення часу.   Обчислення на основі нумерації. Складання задачі за малюнком. Вимірювання і порівняння відстаней. Визначення маси.    Обчислення на основі нумерації. Знаходження невідомого доданка. Складання задачі за числовими даними. Розпізнавання об’ємних геометричних фігур.  Повторення вивченого   Повторення вивченого  Урок узагальнення і систематизації


  Арифметичні дії в межах 100 (15 год)


  Додавання виду 45 + 3. Знаходження невідомого доданка. Аналіз умови задачі. Розпізнавання  геометричних фігур.  Віднімання виду 48 – 5. Знаходження невідомого доданка. Задача на знаходження невідомого від’ємника.   Додавання виду 45 + 30. Знаходження невідомого доданка. Задача на знаходження невідомого від’ємника.  Додавання виду 45 + 30. Знаходження невідомого доданка. Задача на знаходження невідомого від’ємника.  Віднімання виду 45 – 20. Знаходження невідомого доданка. Задача на знаходження невідомого від’ємника. Розпізнавання об’ємних геометричних фігур.  Віднімання виду 45 – 20. Задача на знаходження невідомого від’ємника. Задача, яка містить два запитання, на зменшення числа та знаходження суми.  Додавання виду 24 + 35 (ознайомлення). Задача на знаходження невідомого від’ємника.   Додавання двоцифрових чисел. Задача на знаходження невідомого зменшуваного.   Віднімання виду 65 – 24 (ознайомлення). Знаходження невідомого доданка. Задача на знаходження невідомого зменшуваного.   Віднімання виду 65 – 24 (ознайомлення). Задача на знаходження невідомого зменшуваного.  Віднімання двоцифрових чисел. Задача на знаходження невідомого зменшуваного.   Дії з двоцифровими числами.   Дії з двоцифровими числами. Задача на знаходження невідомого зменшуваного.  Повторення вивченого  Урок узагальнення і систематизації. 


  Повторення (10 год)


  Числа 1–10. Дії з числами. Задача на знаходження суми. Розпізнавання фігур. Склад числа.   Числа 1–20. Дії з числами. Задача, яка містить два запитання, на зменшення числа та знаходження суми. Вимірювання довжини та побудова відрізків.   Числа 1–20. Дії з числами. Дії з іменованими числами.    Числа 1–100. Дії з числами. Задачі, які розв’язуються послідовно, на зменшення числа та знаходження суми. Побудова відрізків.   Числа 1–100. Дії з числами. Складання задач. Розпізнавання фігур.   Числа 1–20. Дії з числами. Задача, яка містить два запитання, на зменшення числа та знаходження суми. Дії з іменованими числами.   Резервна година  Резервна година  Розв’язування завдань для розвитку кмітливості.  Розв’язування завдань для розвитку кмітливості.  ЗАВАНТАЖИТИ БЕЗКОШТОВНО!
  kalendarno-tematichne-planuvannya-matematika-dlya-1-klasu-na-2020-2021-n_r-listopad.rar [197 Kb]
  (Придбали цей файл: 263)  Сподобалося? Поділіться з друзями!  Категорія: Класним керівникам / Початкові класи

  На головну  Залиште будь ласка свій коментар щоб ми знали що дана публікація цікава, та принесе свою користь для вас!
  Дякуємо!

  Шановний користувач нашого сайту.
  Ви зайшли на освітній сайт як незареєстрований користувач.
  Будь ласка
  Зареєструйтесь на сайті (1 хвилинка часу) або увійдіть під своїм іменем за допомогою кнопок соц-мережі Fb. Після реєстрації на нашому сайті, для вас будуть відкриті всі можливості сайту. Коментарі і повне право на всі категорії та інші функції.
  Информация
  Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.